12. schôdza

31.1.2017 - 14.2.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

31.1.2017 o 18:42 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 18:42

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Pani poslankyne, páni poslanci, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, sa predkladá v súlade s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky na roky 2016 až 2020, v ktorom sa vláda zaviazala upraviť podmienky vyplácania starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku programovým výberom.
Súčasné nastavenie podmienok vyplácania týchto foriem dôchodku umožňuje vyplatenie úspor zo starobného dôchodkového sporenia programovým výberom, resp. prostredníctvom dočasného dôchodku len menšiemu počtu sporiteľov. Podľa platnej právnej úpravy môže dôchodok takouto formou poberať sporiteľ, ktorý má dôchodok z I. piliera krátený za obdobie účasti v II. pilieri, ak súčet súm jeho doživotných dôchodkov je vyšší, než je suma cca 596 eur, a zároveň súčet súm doživotných dôchodkov sporiteľa z I. a II. piliera je vyšší ako nekrátený dôchodok z I. piliera, na ktorý by mal sporiteľ nárok, ak by nikdy v II. pilieri nebol.
Ak sporiteľ nemá dôchodok z I. piliera krátený za obdobie účasti v II. pilieri, môže dočasný dôchodok, resp. programový výber poberať, ak súčet súm jeho doživotne vyplácaného dôchodku je minimálne vo výške štvornásobku životného minima, čo predstavuje sumu 792 eur podľa súčasnej výšky životného minima, pričom musí minimálne 50 % nasporenej sumy použiť na zakúpenie doživotného dôchodku z II. piliera. Účelom navrhovanej právnej úpravy je zvýšiť počet sporiteľov, ktorí si nasporené prostriedky budú môcť vybrať prostredníctvom programového výberu, resp. dočasného dôchodku, a umožniť im slobodne sa rozhodnúť o tom, ako nasporené prostriedky zo systému starobného dôchodkového sporenia využijú.
Navrhovanou právnou úpravou sa ustanovuje jediná podmienka pre poberanie programového výberu, resp. dočasného dôchodku, ktorou bude doživotné zabezpečenie sporiteľa minimálne na úrovni priemerného starobného dôchodku, na ktorý vznikol nárok po 31. decembri 2003, pre kalendárny rok 2017 pôjde približne o sumu 425 eur, pričom prvýkrát určí a zverejní presnú výšku tejto sumy Sociálna poisťovňa najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti tejto zákonnej novely.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

31.1.2017 o 18:42 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:45

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážení kolegovia, kolegyne, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre sociálne veci za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 43/2004 Z. z. (tlač 346). V menovanom, v menovanom súvise si dovolím predložiť informáciu k tomuto návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení pre mňa ako spravodajcu, vyplývajúc z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 361 z 20. decembra 2016 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre..., Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. marca a v gestorskom výbore do 20. marca 2017.
Pán predseda, ukončil som moje vystúpenie, poprosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

31.1.2017 o 18:45 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:47

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem a, vážené dámy, vážení páni, no moje vystúpenie bude celkom, by som povedal, takým nejakým koaličným, koaličným vystúpením, lebo mám určité výhrady k tomuto návrhu zákona a chcel by som sa s vami o tom podeliť, a hlavne to teda, aby ten zmysel zákona bol, by som povedal, naplnený.
Už pri vládnom, vládnom programe bola tam nejaká formulácia celkom dosť nepresná, že aby teda bol, bol, alebo teda vláda aby teda zabezpečila programový výber v II. pilieri, chcem povedať, že ten programový výber bol, je a bol dokonca prijatý v tejto Národnej rade ústavnou väčšinou, myslím, že okolo 115 hlasov hlasovali za tento návrh zákona. Bolo to veľmi pozitívne prekvapenie vzhľadom k tomu, že teda aj hlasovala časť, veľká časť opozície, dokonca v tom čase KDH sa vyjadrilo, že ak by nebolo teda pranierované za spoločný návrh, ktorý bol schválený za účasti SMER-u a KDH, tak by hlasovali takisto za to, len v čase v tom boli povedzme pod, pod drobnohľadom opozície, teda lebo sa hlasoval ústavný zákon o rodine, a tým pádom akože prezentovalo to ústami teda ešte vtedajšieho pána poslanca Brocku, že by teda aj hlasovali za, ale vyzerajú byť ako nejakí, nejakí spriaznenci ako SMER-u, takže v tom predchádzajúcom období hlasovalo ich 115, myslím, že mimo teda poslancov MOST-u HÍD, a teda mimo KDH, ktoré teda takýmto spôsobom to ospravedlnilo, prešiel tento zákon fakt doslova ústavnou väčšinou. A bez nejakého, by som povedal, nejakého, by som povedal, riešenia, ktorý, hovorím o tom, že teda, že sme nastavovali tento návrh zákona aj, dá sa povedať, vo veľmi úzkej spolupráci aj s opozíciou. Ja pri každom návrhu zákona, ktorý bol dôležitejší, tak sme pozývali všetkých zástupcov opozície z výboru pre sociálne veci, aby teda mali presnú informáciu, aby dostali z prvej ruky informácie, aby proste sme dokázali možno hľadať riešenia, ktoré možno by boli tie najoptimálnejšie.
Prvýkrát v histórii sa podarilo, že za tento návrh zákona hlasovala, teda za dôchodkový zákon hlasovala aj veľká časť opozície. Aj touto cestou ďakujem ľudom, ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe tohto zákona, spomeniem aj poslanca Mihála, spomeniem terajšieho poslanca Chrena, ba i spomeniem ako doslova otca II. piliera aj, aj poslanca, bývalého poslanca Kaníka a tak ďalej, mohol by som teda menovať viacerých a nebola to len účasť, ako by som povedal, taká, že teda ľudia sa posadili na ministerstvá a vypočuli si, ale, naopak, bola to veľmi aktívna, aktívna účasť a dokonca v tej diskusií aj vyplynulo to, čo sa vlastne aj v tom návrhu zákona predložilo. A to je to, čo už pán minister už uviedol, teda ten 1,25-násobok, malo to racionálne opodstatnenie v tom, že ľudia, ktorí solidarizujú, majú možnosť programového výberu, a práve to zaručovalo, dnes je to niekde na úrovni 590, keďže sa zvýšili starobné dôchodky, pardon, zvýšila sa priemerná mzda, dnes povedzme, predtým to bola si 550 eur, dnes je to 590 eur. Prečo teda mi vadí to, že teda, že je to dnes postavené, a ja to cítim troška akože nejakú úlohu pána štátneho tajomníka Švejnu, nebudem teda chodiť okolo horúcej kaše, lebo už aj tie návrhy prvé boli a bol mluvčí pána, pána teda vtedy analytika pána Ďuranu, ktorý chcel to dokonca postaviť, že na, na 1,2-násobku životného minima, nad 240 eur, kľudne môžu si vyberať ako nasporenú sumu títo ľudia.
Faktom je ale, že čo mi najviac vadí na tomto celom, pán minister, je to, že ak chcem ľudí z II. piliera kvázi vyhnať, je to najlepší účinok, práve opak je pravdou, že im dovolíme vyberať, teda nadpriemerný zárobok si môžu vybrať na programový výber, ale práve naopak, asi 700-tisíc ľudí je tí, ktorí majú zárobok pod priemerom Slovenskom republiky, a týmto ľuďom, títo ľudia, zaplatia celú anuitu, to, čo poisťovne si na nich nejakým spôsobom musia vrátiť, to, čo nebudú mať možnosť na tých ľudí, ktorí si vyberú nasporenú sumu, teda nadpriemerný dôchodok dneska, myslím, na úrovni 425 eur. Toto je absolútne, absolútne pre mňa ťažko pochopiteľné, lebo dnes by som už trikrát podpísal aj list Sociálnej poisťovne, ktoré množila ľuďom, že všetci ľudia, ktorí majú priemerný dôchodok a podpriemerný dôchodok, pre nich sa neoplatí sporiť, jednak že v solidarite nedostanú 20 % do priemerného zárobku, pardon, do priemerného dôchodku, a druhý, druhýkrát budú potrestaní tým, že celé náklady anuitného systému zaplatia práve títo ľudia, ktorí tam v tom systéme autenticky nemali byť. Počuli ste dlhú debatu o tom, že teda prečo poisťovne sú kvázi nenažraté, dokonca ťažké, ťažké, by som povedal, nejaké prívlastky sa dávali týmto poisťovniam, že dávajú nízke anuity. Viete si predstaviť, čo teraz urobia tie poisťovne pre tých ľudí, ktorí zarábajú priemer a podpriemer? Jednoducho títo ľudia zaplatia celú anuitu, preto sme aj v zákone a práve chcem poďakovať aj..., a ten aktívnym bol Jozef Mihál, kde sme práve trvali na tom, že každý si bude musieť kúpiť anuitu bez ohľadu na to, či zarába, či má dôchodok tisíceurový, alebo má dôchodok 300-eurový, jednoducho každý sa musí podieľať na nákladoch anuity. Dnes dovolíme každému, kto bude mať 425 eur, sa vyviazať zo systému a zaplatia to najchudobnejší.
Druhý príklad, ja dokonca som nenašiel v tom zákone vplyvy a komunikáciu s mestami, obcami a vyššími územnými celkami. Veď pán minister vie veľmi dobre, že, že do tohto systému sociálnych služieb z roka na rok dávame čím ďalej viac peňazí, za posledné tri-štyri roky sa to zvýšilo o 100 mil. eur. Do toho systému aj demografiou nám budú vstupovať čím ďalej viac ľudí. Dnes sociálne služby v Bratislave stoja 1 200-1 300 eur. Bežný priemer Slovenska je niekde, niekde od 600 do 800 eur. Títo ľudia keď si vyberú tieto nasporené sumy, tak to zostane presne ten istý systém, ako ľudia, ktorí idú do tohto zariadenia, venujú, darujú domy, byty a idú ako bezdomovci, bez žiadneho príjmu. Ja keďže som aj predsedom finančnej komisie na VÚC Košice, viem, že máme dosť už dlhý zoznam kvázi tých, ktorí nie sú schopní splácať alebo platiť za takéto zariadenia.
Ak dovolíme všetkým ľuďom, ktorí budú mať priemerný dôchodok, a vyviazať sa z tohto systému, tie VÚC-ky, mestá a obce určite poďakujú, poďakujú to, že jednoducho budú mať ďalší zoznam, tí, ktorí nebudú schopní splácať tento záväzok. Práve preto aj logika alebo systém, ktorý bol nastavený, mal racionálnu podobu. Tou racionálnou podobou bol 1,25-násobok, lebo nad túto úroveň títo ľudia musia solidarizovať, lebo musia, solidarizujú tí, ktorí majú vysoký, s nízkymi a práve to je tá vyváženosť toho rozumného systému I. piliera. A práve pre tých ľudí, ktorí solidarizujú, sme im chceli práveže chceli vytvoriť podmienky. Áno, súhlasím s tým, že ten systém dával možnosť asi pre 15 % ľudí. Ale, dámy a páni, aj ten, ktorý bol zakladateľ II. piliera, hovoril, II. pilier je neoddeliteľnou súčasťou jedného dôchodkového systému. Ten, že skladá z I. a II. piliera, tak nemá, dnes nie je predsa nejaký bufet na to, aby sme si vyberali peniaze, ktoré do budúcna majú pomôcť. Potom načo tvoríme III. pilier, ktorý má vypomôcť týmto ľuďom. My im dáme vyviazať. Niečo podobné sa dialo v Anglicku. Potom to vláda zarazila. Lebo nakúpiť si nejakú dovolenku a proste nemať potom ďalšie už, by som povedal, dostatočné príjmy. Pri 425 to nie je nejaký, doslova poviem, nejaké vysoké terno. Toto mám filozofický problém.
A hlavne mám filozofický problém, že náklady anuity zaplatia fakt tí najchudobnejší, ktorí v skutočnosti z tohto systému aj napriek tomu, že, musím povedať, že posledné dva roky tá výnosovosť je podstatne zaujímavejšia, nebudú mať viac, ako keby zostali v I. pilieri. Bolo veľké naháňanie a opozícia vtedy kritizovala vládu, že Sociálna poisťovňa napísali kvázi pamflet. Dnes by som ho, ak prejde tento návrh zákona, dnes ho trikrát podpíšem, lebo je pravda. Títo ľudia budú mať ešte menšie anuity z II. piliera, ako, ako... A je otázka vôbec, potom je diskusie vôbec, načo tí ľudia zostávajú v tom II. pilieri, keď majú mať do budúcna, exaktne vyzerá, nižšie dôchodky. Ono to pekne znie. Dajme 40 % ľuďom možnosť programového výberu. To je veľmi lákavé. Ale kde je tá podstata? Kde v podstate dôjde po 5 rokoch, ľudia poďakujú, všetcia tí, ktorí cez reklamnú kampaň tam vstúpili do toho. Ja znovu opakujem, ak chceme ľuďom ukázať, že ten II. pilier pre nich nie je, tak je ideálny čas na to, prijímať takýto zákon a potom ich ešte nejakou kampaňou oslovovať, choďte do II. piliera, však vy zaplatíte, tí, ktorí nezarábate priemerný zárobok. Priemerný zárobok, medián Slovenska je niekde na úrovni 70 % ľudí, ktorí, ktorí nezarábajú ten priemerný zárobok.
Ja rozumiem tomu, že existujú aj určité dohody aj v rámci koalície a neviem čo. Ja len vychádzam z toho, že toto pre dlhodobú funkčnosť II. piliera bude mať, podľa mňa, to je rana pod pás. Toto nie je podľa mňa cesta, ktorá by mala zlepšovať ten systém. Dokonca vnímam to, že ten návrh, ktorý pripravovali na ministerstve ľudia, ľudia z dôchodkovej sekcie, si myslím, že je podstatne lepší a vytvára prostredie, že každý v nejakom horizonte si bude môcť nejakú čiastku vybrať. Je to spravodlivejšie. Nezaplatia tí najchudobnejší a bude väčšia možnosť pre ten programový výber. My sme to, čo sme robili na anuite asi necelý rok, my sme, ix rokov sa na tej anuite nikto nepodieľal ničím. My sme to za rok robili za účasti všetkých zástupcov, ktorí sú dôležití v tejto hre. A myslím si, že bola tam aj opozícia, boli tam poisťovne, boli správcovské spoločnosti, boli tam z Národnej banky Slovenska, ministerstva financií, všetcia tí. My sme nemali nikdy nejaké politické zadanie. Veľmi dobre vie aj pán minister, že nemali sme, ani nemali sme na tom, aby sme robili niečo, čo by bolo kontraproduktívne. Naopak, chceli sme odbornú a odborne navrhnúť taký zákon, ktorý bude mať hlavu - pätu a ktorý bude mať vypovedaciu schopnosť.
Ale to, čo teraz robíme, myslím, že to bude, ja si myslím, že prinajmenšom to, že by sme sa mali potom ospravedlniť tým ľuďom, ktorí toto celé, tú ťarchu, znesú. To je môj názor. A ja pevne verím, že ešte nájde sa tá racionalita, a možno ten návrh, ja znovu opakujem, každý návrh mal nejaké pre a proti, ale možno ten návrh, ktorý pripravovali možno ľudia na ministerstve, ktorí mali skonzultované aj s inými, inými inštitúciami, je podľa mňa podstatne lepší ako takýto návrh, ktorý bude len, podľa mňa, paródiou na, na II. pilier.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

31.1.2017 o 18:47 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
12. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:01

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Príjemný deň prajem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vystúpil ako predseda Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a informoval vás o prijatých uzneseniach výboru k disciplinárnym konaniam voči poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Igorovi Matovičovi, Stanislavovi Mizíkovi a Milanovi Mazurekovi za výroky prednesené na desiatej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Oznámenie o začatí disciplinárneho konania a uznesenie výboru menovaným poslancom bolo doručené 1. 12. 2016, súčasne som ich požiadal o vyjadrenie sa k návrhu na začatie disciplinárneho konania. Na jedenástu schôdzu mandátového a imunitného výboru, ktorá sa konala 7. decembra 2016, boli prizvaní všetci traja menovaní poslanci. Rokovania sa zúčastnili a vyjadrili svoje stanovisko k prijatým uzneseniam výboru. Na základe všetkých materiálov a písomností slúžiacich ako podklad na rozhodovanie výboru mandátový a imunitný výbor prijal uznesenie k disciplinárnemu konaniu voči poslancovi Igorovi Matovičovi, Stanislavovi Mizíkovi a Milanovi Mazurekovi a odporučil im podľa § 139 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov ospravedlniť sa na najbližšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky za výroky pri výkone funkcie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky prednesenej na desiatej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Prijaté uznesenia výboru boli osobne doručené.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

1.2.2017 o 9:01 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:03

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vzhľadom na to, že návrh na začatie disciplinárneho konania voči mojej osobe bol podaný práve predsedom Národnej rady, logicky z toho vyplýva, že výroky, ktoré som predniesol, sa dotkli osobne práve jeho, a práve preto by som chcel logicky svoje ospravedlnenie smerovať priamo k jeho osobe. Dúfam, že si to neskôr pozrie.
Teda, vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, kapitán, doktor Andrej Danko! Týmto sa vám chcem ako radikálnemu zástancovi islamu a ortodoxnému obhajcovi sionizmu v jednej osobe ospravedlniť za to, že som vás urazil tým, že som v tomto pléne povedal o islame a o Izraeli čistú pravdu. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že sa môžem ospravedlniť, pretože v akomkoľvek islamskom štáte by mi za toto zrejme odťali hlavu. Čo ma ale prekvapuje, je, že sa vy ako predseda Slovenskej národnej strany cítite byť urazený, keď niekto kritizuje islam. Vy sa cítite urazený pri kritike islamu, toho islamu, ktorý je v súčasnom o období v podstate silou, ktorá pôsobí na celú našu európsku civilizáciu absolútne deštruktívnym spôsobom. Toho islamu, ktorý má denne naprieč celým európskym kontinentom desiatky obetí. Toho islamu, ktorý nerešpektuje demokraciu, vysmieva sa z ľudských práv a učí nás, že sa máme k ženám správať ako k dobytku určenému na porážku. Toho istého islamu, ktorý povoľuje pedofíliu, ktorý povoľuje zoofíliu, dokonca aj nekrofíliu. Toho islamu, ktorý nie je ničím iným, než obyčajným dielom diabla. A keď si pán kapitán myslí, že takýmito pokutami a sankciami donúti poslancov Ľudovej strany Naše Slovensko k tomu, aby sme, ľudovo povedané, stiahli chvost a zavreli ústa, aby sme prestali bojovať za svoj národ a za európske kresťanské a národné hodnoty, tak je pán kapitán na veľkom omyle. My na rozdiel od vás totiž, pán kapitán, na rozdiel od vás ako predsedu Slovenskej národnej strany sa nikdy nevzdáme svojich národných a kresťanských hodnôt. My nikdy nevzdáme svoj boj za náš národ a nikdy nedovolíme, aby bola naša krásna vlasť, naše krásne Slovensko, ktoré vy tak nenávidíte, v rukách ľudí, ktorí nás chcú zotročiť alebo povraždiť.
Dnes sme totižto v Európe pod takým tlakom islamizácie, že už dokonca jeden z najslávnejších španielskych futbalových klubov musel odstrániť zo svojho loga kresťanský kríž, pretože by to mohlo uraziť moslimskú komunitu. Hovoríme o tom istom Španielsku, ktoré bolo skoro sedemsto rokov pod nadvládou krvilačných moslimských Maurov, o tom istom Španielsku, v ktorom pri stáročiami trvajúcej reconquiste zomreli státisíce európskych kresťanských mužov preto, aby tento kus európskej kresťanskej zeme dostali z rúk týchto krvilačných neľudských zvierat.
Ja som si istý, že ani radoví členovia Slovenskej národnej strany, pán kapitán, nemajú záujem na tom, aby sme na Slovensku ustupovali islamizácii alebo stavbe mešít. Ja vám totiž pripomeniem, že to bol práve váš výrok, pán kapitán, kedy ste tvrdili, že islamizácia štátu začína stánkami s kebabom. Ja viem, že dnes má už tento výrok asi rovnakú hodnotu, ako keď ste tvrdili, že nikdy v živote nebudete vo vláde s Bugárom, no som rád, že takýmito svojimi konaniami otvárate ľuďom oči, že ukazujete svoju pravú tvár občanom Slovenska a hlavne svojim voličom, ktorým dávate návod, že v ďalších voľbách by sa mali rozhodnúť lepšie. Pretože, opakujem, Ľudová strana Naše Slovensko na rozdiel od tzv. Slovenskej národnej strany nikdy nezanevrie na hodnoty národné a hodnoty kresťanské. My nikdy nevzdáme svoj boj za náš národ, za našu vlasť, za našu krásnu európsku kultúru a morálku. A v súčasnosti sme – či už v tomto pléne alebo aj v celej Slovenskej republike – jedinou stranou, ktorá ešte môže Slovensko zachrániť.
Ďakujem. (Slabší potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.2.2017 o 9:03 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:09

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený predseda Národnej rady pán Andrej Danko, keď si myslíte, že islam nie je pedofilné náboženstvo, tak si zoberte za ženu šesťročné dievča, ako to Korán umožňuje. Keď si myslíte, že podrezávanie hrdiel kresťanom nie je satanizmus, tak kľudne konvertujte na islam. Ak sa vás moje výroky o satansko-pedofilnom diele diabla dotkli, tak sa vám hlboko a hlboko, prehlboko ospravedlňujem, ale myslieť si to aj tak budem, pretože po dôkladnom preštudovaní Koránu sú jasné ich normy.
Stovky veršov priamo podnecujú na nenávisť k nemoslimom. Je to 340 veršov. Stoosemdesiat veršov priamo podnecuje násilie a brutalitu. Toto nie je urážka islamu, to sú holé fakty.
Ukážka: "Zabíjajte ich všade, kde ich dostihnete! Vyžeňte ich z miest, odkiaľ oni vás vyhnal! Avšak zavádzanie od viery je horšie ako zabitie. Ak vás napadnú, zabite ich! Takáto je odmena neveriacich. Pre tých z vás, ktorí od nášho náboženstva odpadnú a ako neveriaci zomrú, bude s nimi konanie na tomto i onom svete. Tie ohne obyvateľmi sa stanú a nesmrteľní v ňom budú. Nech teda bojujú na ceste Božej tí, ktorí si kupujú život pozemský, život budúci a ktorí bojujú na strane Božej a budú zabití, či zvíťazia, tým dáme nesmiernu odmenu." To je výzva na džihád.
Čo sa týka neveriacich: "Neberte si medzi nimi priateľov, pokiaľ sa nevysťahujú na cestu Božiu. Ak sa obrátia chrbtom, potom ich chyťte a zabite, kdekoľvek ich nájdete. A neberte si z nich ani priateľov, ani pomocníkov." Myslím, že to platí pre pána poslanca Dostála. "Ak sa nebudú držať ďalej od vás a nevzdajú sa vám na milosť a nezložia svoje ruky, vtedy ich chyťte a zabite, kdekoľvek ich nájdete. A nad týmto vám dávame právomoc zreteľnú. Nie ste to vy, kto ich zabili, ale Boh ich zabil. A nevrhal si tých, keď si vrhal, ale bol to Boh, kto vrhal, aby vyskúšal veriacich skúškou dobrou od neho prichádzajúcej. Veď Boh počujúci je vševediaci. Ak uplynú posvätné mesiace, potom zabíjajte modloslužobníkov, kdekoľvek ich nájdete, zajímajte, obliehajte ich a chystajte proti nim všemožné nástrahy. My sa veru previnilým pomstíme. Keď sa stretnete s neveriacimi, udrite ich do šijí, až im spôsobíte úplnú porážku. Pevne ich spútajte a potom ju, ich buď omilostite alebo ich prepustite za výkupné, pokiaľ vojna neodloží svoje bremeno (takzvané výpaľníctvo)! Však bude nami na rypáku označený; chopte sa ho a v reťaziach ho zakovajte, potom v ohni pekelnom ho páľte! Potom reťazou 70 lakťov dlhou ho zviažte. Pre neveriacich sme reťaze, okovy a plameň šľahajúci pripravili. A odmenou tých, ktorí viedli vojnu proti Bohu a jeho poslovi a šírili na Zemi pohoršenie, bude, veru tak, že budú zabití alebo ukrižovaní, či budú im useknuté ich pravé ruky a ľavé nohy alebo budú zo zeme vyhnaní. A týmto dostane sa hanby na tomto svete, zakiaľ na onom svete ich očakáva trest nesmierny."
Toto je tým, čo hovoria, že, o právach žien v moslimských krajinách. "Muži zaujímajú postavenie nad ženami preto, že Boh dal prednosť jedným z vás pred druhými a pretože muži dávajú z majetku svojho ženám. A cnostné ženy sú pokorne oddané a strážia, skryté, sa skryté kvôli tomu, čo Boh nariadil strážiť. A tie ich neposlušnosti sa obávate, varujte, vykážte im miesta na spanie a bite ich." To je takzvané týranie blízkej a zverenej osoby. "Ak však budú poslušné, nevyhľadávajte proti nim dôvodu. A Boh je veru vznešený, veľký."
Preto paragraf v našom trestnom práve č. 423, 350/2005, to je Trestný zákon, hanobenia rasy, národa a presvedčenia sa dá hravo aplikovať na každého, kto propaguje toto náboženstvo v našich pomeroch. V našej kultúre a právnom systéme sa nedajú aplikovať islamské zvyky a tie časti Koránu, ktoré sa týkajú mnohoženstva, to je takzvaná bigamia.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.2.2017 o 9:09 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:15

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dovoľte mi prejaviť ľútosť nad tým, čo všetko sme si tuná vypočuli. Rada by som povedala, že nie som ani obhajcom islamu, som kresťan a je mi smutno z toho, čo som si tu dnes vypočula. Je jedna vec možno, vyťahovať úryvky bez akýchkoľvek súvislostí sa mi zdá úplne znevažujúce a veľmi zlé. A rovnako to robia možno ateisti s vyťahovaním jednotlivých viet aj z Biblie. A rovnako ich používajú, rovnako, tak ako vy teraz. Je mi strašne ľúto, keď sa tunák oháňate kresťanstvom, že práve pán Mazurek bol napríklad jedným z tých, ktorý neváhal, možno aj by bol hodil dlažobnú kocku na ženu, ktorá, ktorú tak vehementne obhajoval. Je mi ľúto toho, čo som si tu vypočula.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.2.2017 o 9:15 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:16

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, ja len veľmi krátko. Dnes, ctení páni poslanci, ste mali možnosť urobiť z môjho pohľadu elementárne slušnú vec a ospravedlniť sa niekomu. A nemyslím len pána predsedu Národnej rady Danka, ale aj mnohých iných ľudí, ktorých sa vaše výroky dotkli. A možno sa ich dotkli bez toho, aby ste si vy uvedomovali, že sa niekoho dotknú, ale faktom je, že výroky, ktoré odzneli z vašich úst, ale aj z pána poslanca Matoviča, vyvolali búrku rôznych reakcií. A neboli to ani prívrženci islamu, ani prívrženci žiadneho extrémizmu. Išlo len naozaj o to málo, povedať prepáčte, možno sme to mysleli inak. Možno ste mohli ukázať aj ostatným poslancom, aj médiám, že je vo vás aj niečo, čo sa vám nepripisuje možno, možno niečo úplne ľudské a prirodzené. Ale, bohužiaľ, vy ste aj túto možnosť pre akéhokoľvek slušného človeka zneužili iba na to, aby ste si zase urobili politickú propagandu. Naozaj to, že návrh podal pán predseda Danko, neznamenalo, že sa tieto výroky dotkli iba jeho. Videli ste reakcie, tie výroky sa dotkli mnohých ľudí.
Pán poslanec Mazurek, váš prejav bol tak hlasný, že aj ja, ktorý teda som akoby staršia generácia, tak som sa bál, že ohluchnem, lebo ste tu kričali a dávali ste svojou silou hlasu najavo, ako nesúhlasíte s ničím, čo sa tu deje.
Pán poslanec Mizík, u vás som mal pocit, že vás emócia skolí a dostanete infarkt. Dnes stačilo, dnes, nič iné, len povedať prepáčte, lebo aj vy, ktorí sa prezentujete ako kresťania a kresťanská strana, tak ste porušili mnohé z princípov, ktoré kresťanstvo hlása a ktorým sa kresťania majú riadiť. Takže opäť ste ukázali to, že zneužijete každú príležitosť na to, aby ste šírili svoje prejavy neznášanlivosti a extrémizmu. A potom sa nečudujte, keď ste označovaní, strana, ktorá nenávisť a neznášanlivosť v našej krajine šíri.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

1.2.2017 o 9:16 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:19

Erika Jurinová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené, vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi kratučko zareagovať na novelu, ktorú tu máme. Rovno v úvode poviem, že prijímam zmenu, ktorú navrhlo ministerstvo práce a sociálnych vecí, a teda to, čo som chcela povedať vo faktickej poznámke, že je to také zábavné, keď vidím, ako koaličný poslanec bojuje s vlastným ministrom. Ale však viem dlhodobo o tom, aký postoj má pán poslanec alebo teda spravodajca Burian k otázke druhého piliera, tak možnože nás to ani nemusí veľmi prekvapovať. (Reakcia spravodajcu.) Prečo? Veď tak vždy ste naozaj viac sa snažili tú váhu prvého piliera možnože presadzovať ako druhého.
Dobre. Teraz sa jedná teda o anuitnej novele, ktorá bola prijatá v predchádzajúcom volebnom období. Bola prijatá na poslednú chvíľu a naozaj na každej jednej vláde bol ten dlh, ktorý sa už musel nejakým spôsobom sanovať, pretože prišlo obdobie, kedy bolo treba začať vyplácať anuity. Tento anuitný trh je veľmi, veľmi malý, zatiaľ, hej? Postupne bude narastať. Tie podmienky pre poisťovne, tri podmien..., alebo teda tri poisťovne, ktoré sa ujali tohto, sú dosť tvrdé. Aj napriek tomu verím tomu, že ani jedna z nich by to nerobila, keby nemali z toho profit, samozrejme. Ale teda zostaňme pri tom, že je to naozaj tvrdo regulovaný biznis štátom rovnako, ako teraz už aj zapojenie DSS-iek je veľmi tvrdo regulované a pod kontrolou štátu.
Ja by som sa možnože na to pozrela z takého širšieho pohľadu a to, ako je u nás nastavený dôchodkový systém. Dostala som sa k materiálu, ktorý hovorí o tom, alebo je, kde sú zoradené, kde je zoradených 54 krajín sveta, a hovorí, krajiny, týchto 54 krajín je známkovaných podľa toho, aký udržateľný je ich dôchodkový systém. Podľa týchto grafov je najudržateľnejší systém dôchodkový v Austrálii, Dánsku, Švédsku. Naopak, Slovensko je na 36. mieste. Je teda už zaradený v pásme, kde by bola potrebná vyššia forma reformy.
Rovnako keby sme sa pozreli na udržateľnosť dôchodkového systému vybraných krajín strednej a východnej Európy, takže teraz sme už doma, stredná a východná Európa, zistíme, že najlepšie nastavený systém z týchto krajín strednej a východnej Európy má nastavený Litva, Estónsko a Slovensko je tretie od konca. Slovensko, udržateľnosť slovenského dôchodkového systému, je teda tretie od konca. Možno aj preto by bolo dobré začať uvažovať o novom, novej dôchodkovej, nazvem to reforme, ale možno nie v takom ponímaní, ako sa o tom hovorilo v roku 2004, ale v ponímaní toho, že vieme, aká situácia Slovensko o pár rokov čaká. Mám na mysli samozrejme demografiu Slovenska.
Dnes máme stav 5,4 milióna obyvateľov. To sú obyvatelia, ktorí sú na Slovensku podľa štatistických, posledného, podľa posledného sčítania občanmi Slovenska. V skutočnosti však vieme reálne podľa čísiel zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, to číslo je už dnes 5,1 milióna. Takže tých 300-tisíc ľudí nám visí v lufte, ako by sa to dalo jednoducho povedať. A sú to zväčša ľudia, ktorí sú v zahraničí. Takže veľká otázka pre ministerstvo, to bude možnože aj témou potom nasledujúceho zákona, že čo robí ministerstvo pre to, aby týchto 300-tisíc aktívnych produktívnych ľudí prišlo na Slovensko, aby boli oni tí, ktorí dnes prinášajú do Sociálnej poisťovne svoje odvody.
Situácia do roku 2030 ešte bude možno pozitívna pre Slovensko v absolútnych číslach. Nárast obyvateľstva by mal byť zhruba 5,5 milióna, ale potom nastane prudký pokles na päť miliónov obyvateľov. Prudko klesneme na päť miliónov obyvateľov.
Na druhej strane sa rovnako bude meniť aj štruktúra obyvateľstva. Ak za socializmu bol robený dôchodkový systém tak, aby zhruba 10 ľudí pracovalo na jedného dôchodcu, vieme, že dnes je to možno 4,5 človeka, v 2030 sa očakáva, že zhruba 3 ľudia, v roku 2060, pokiaľ nedôjde k nejakým zmenám, tak na jedného dôchodcu bude pracovať 1,6 človeka. A tu mi napadá taká myšlienka, ale nie napadá, bolo to povedané, že je škoda, že Slovensko začalo s reformou dôchodkového systému až v roku 2004. Desať rokov ľudia už si mohli šetriť, keby sa boli zmeny začali podobne ako aj v ostatných okolitých krajinách.
Ak by som sa vrátila, teda záver len k anuitnej novele, táto novela, ktorá prišla na stôl, aj keď teda videla som, že nesúhlas pána Buriana, musím povedať, že pán štátny tajomník Švejna bol naozaj jedným z tých, ktorý mal problém s anuitnou novelou práve preto, lebo napádal najmä, teda ja si pamätám z jeho prejavov dve veci, to, že vyplácajú poisťovne, že prečo sa táto možnosť dala poisťovniam, potom už teda sa z týchto, potom už tieto pripomienky nehovoril, ale skôr, že ľuďom sa dáva malá možnosť na manipuláciu so svojimi peniazmi, alebo s ich peniazmi, ktoré si sporili na dôchodkové sporenie, na dôchodkové účty.
Neviem sa stotožniť s pripomienkami, ktoré počúvam, že ľudia, keď budú mať možnosť programového výberu, tak určite si všetko naraz vyberú a potom zostanú akoby na ťarche štátu. Ja si nemyslím, že Slovensko má takýchto nezodpovedných občanov. Verím tomu, že ľudia majú dosť rozumu. Aj tá suma, ktorá je nastavená na 425 eur na nasledujúci rok, kedy sa už bude vlastne toto referenčné číslo alebo táto referenčná, referenčný dôchodok používať ako porovnávacie číslo, tak je dostatočná na to, aby sa dôchodcovia mali možnosť rozhodnúť, či si peniaze vyberú programovo alebo budú žiadať o anuitu.
To, čo mi možno v tejto novele chýba, je možnosť odloženia poberania anuity do budúcna. Hovoríme o tom, že pred, dva roky to je, kedy bola prijatá anuitná novela, ten trh sa naozaj len vytvára. A zdá sa mi jednak, že veľmi rýchlo prišla prvá zmena, že vlastne nedalo sa, osobne si myslím, že by bolo možno lepšie počkať s takýmito zmenami, keď sa už ten trh trošku nasýti a zastabilizuje, ale budiš, stále vravím, že túto zmenu považujem za pozitívnu. A čo je veľmi zvláštne, tak mnoho ľudí, ktorí sporili tých 10 rokov v druhom dôchodkovom pilieri, nepožiadalo o výplatu anuity. Nestihla som si zobrať tie čísla, ale viem, že to bolo porovnateľné, že ak 3-tisíc ľudí malo nárok, tak myslím, že 700 si dalo urobiť ponuku a len ani nie 100 si uzatvorilo zmluvy o anuitách. Aj to svedčí o tom, že ľudia možno uvažujú takým spôsobom, že počkajú, kým sa peniaze ešte zhodnotia, a potom si dajú opäť urobiť ponuku, že jednoducho nezaviazali sa vopred, keď vedeli, že tá anuita je nižšia.
Ale teda bola by som veľmi rada, keby zároveň s týmto programovým výberom bola možnosť, pardon (rečníčka si odkašľala), odsunúť možnosť výberu anuity na neskoršie obdobie. To je podľa mňa dosť dôležité a dosť vážne a brala by som to ako veľké pozitívum, keby sa podarilo do zákona dostať ešte toto.
A posledná vec, ktorá súvisí celkovo s nastavením druhého piliera, som stále presvedčená o tom, že spôsob akým upravila vláda v minulom volebnom období vchádzanie do druhého piliera, to znamená, že na ľuďoch, na mladých ľuďoch, ktorí naozaj nemajú záujem ešte o stanovovaní si priorít v oblasti dôchodkov, dala možnosť len, tak tým uberá mladých ľudí o vyššie výnosy v budúcnosti na svojich dôchodkoch. Preto si myslím, že povinnosť vstupu do druhého piliera a možnosť z neho do niekoľkých rokoch vystúpiť by mala byť to prvé, čo by mala vláda robiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie

1.2.2017 o 9:19 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:30

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa s vami zhodnem, že druhý pilier je biznis a, samozrejme, nie je tvrdo regulovaný štátom, je len regulovaný štátom. Rovnako by som chcela sa pozastaviť pri tej vete, keď ste povedali, že dnes nám klesá počet ľudí, ktorí môžu pracovať na dôchodcov. Áno, samozrejme, Európska únia rozmýšľa o tom, že na jeden automat dneska nahradí 10 ľudí, že zavedie daň, pretože pôrodnosť ešte neznamená pre spoločnosť zamestnanosť. Stotožňujem sa s vládnym návrhom, pretože množstvo sporiteľov v druhom pilieri aj vďaka nešťastnému nastaveniu systému pri neobratnej dôchodkovej reforme nedosiahne na rozumnú výšku dôchodku a navyše im nikto negarantuje, že im bude vyplácaný celý život, pretože dodnes nevieme ešte, ako dlho bude vyplácaná renta ako.
Vládna novela podľa mňa dáva možnosť, aby si ľudia nemuseli poberať doživotnú rentu a ak naozaj noví dôchodcovia získajú väčšiu flexibilitu týmto a možnosť rozhodovať o svojich nasporených peniazoch. Zároveň však bude musieť Sociálna poisťovňa zverejňovať referenčnú výšku dôchodku a čo možno bude ešte zaujímavejšie, aj priemernú výšku dôchodku z druhého piliera. Takže myslím si, že tento návrh je správny, pretože ak stále tvrdíme, že sú to peniaze našich občanov, ja som predtým povedala, ako povedal pán Štigli, že sú to peniaze štátu, pretože ich odvedieme do poisťovní, má právo občan o nich rozhodnúť. A myslím si, že ľudia majú právo možno to, čo si nasporili celý život , tak ako majú byť v neistote, ako im bude vyplácaná renta, tak asi aby si mali možnosť aj vybrať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.2.2017 o 9:30 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video