25. schôdza

21.12.2017 - 21.12.2017
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.12.2017 o 13:49 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 13:13

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Príjemné popoludnie prajem. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, na základe (zaznenie gongu), na základe poverenia mandátového a imunitného výboru zo dňa 21. decembra predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Prezident Slovenskej republiky vymenoval poslankyňu Národnej rady Janu Laššákovú za sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky a pani Jane Laššákovej ujatím sa funkcie sudkyne Ústavného súdu zaniká mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 826 zobral na vedomie vyhlásenie náhradníkov za stranu SMER - sociálna demokracia Borisa Suska, Rastislava Chovanca a Oľgy Nachtmannovej o ich vzdaní sa práva nastúpenia náhradníkov na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky v poradí podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Prijal na vedomie vyhlásenie Borisa Suska, Rastislava Chovanca a Oľgy Nachtmannovej, že sa vzdávajú práva nastúpenia na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, pretože vykonávajú funkciu štátnych tajomníkov. Ďalší náhradník za stranu SMER - sociálna demokracia podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán je Ľuboš Martinák.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 827 z 21. decembra 2017 udáva toto nastúpenie náhradníkov za stranu SMER - sociálna demokracia. Na zaniknutý mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej nastupuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Goga, ktorý od 23. marca 2016 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka, a na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka nastupuje podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby náhradník Ľuboš Martinák, narodený 14. júla 1958, bytom Medzilaborce.
Mandátový a imunitný výbor sa oboznámil s rozhodnutiami predsedu Národnej rady a s vyhláseniami o vzdaní sa práva nastúpenia náhradníkov na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady, preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníkov podľa § 71 zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a predkladáme túto informáciu spolu s návrhom na uznesenie.
Takže, vážené dámy poslankyne a ctení páni poslanci, uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 21. decembra 2017 k Informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. Podľa § 2 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že poslankyňa Jana Laššáková bola 14. decembra 2017 vymenovaná za sudkyňu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ujatím sa funkcie sudkyne jej mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky zaniká podľa čl. 81a písm. e) Ústavy Slovenskej republiky.
2. Že podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 827 z 21. decembra 2017 vyhlásil nastúpenie náhradníkov dňom 21. decembra 2017 za stranu SMER - sociálna demokracia nasledovne:
Na zaniknutý mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Laššákovej nastupuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Goga, ktorý od 23. marca 2016 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka, na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka nastupuje podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 náhradník Ľuboš Martinák, narodený 14. júla 1958, bytom Medzilaborce.
3. Informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne. Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.12.2017 o 13:13 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:19

Béla Bugár
Skontrolovaný text
"Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

Martinák, Ľuboš, poslanec NR SR
Sľubujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.12.2017 o 13:19 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:21

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, ďakujem pekne za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som prečítal informáciu o prerokovaní zákona zo 6. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 805).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 825 z 19. decembra 2017 pridelil zákon zo 6. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 805), doručený 19. decembra 2017, výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledkoch prerokovania vráteného zákona vo výboroch.
Z rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o vrátení zákona zo 6. decembra 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 805), vyplýva:
Prezident Slovenskej republiky navrhuje, aby Národná rada pri opätovnom prerokovaní prijala zákon so zmenami, ktoré sú odôvodnené v časti III a IV a uvedené v časti rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 19. decembra 2017 č. 5354-2017-Kancelária prezidenta Slovenskej republiky z 19. decembra 2017, nasledovne:
1. V čl. V sa vypúšťajú štvrtý bod, piaty bod a jedenásty bod. Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. V osemnástom bode § 23 ods. 9 doplnenom písmene e) 1. bode sa za slovo "základ" vypúšťajú slová "zamestnanca a zamestnávateľa".
Po druhé, určené výbory zaujali k navrhovaným zmenám, ktoré sú uvedené v piatej časti rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky k vrátenému zákonu, nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Výpis zo zápisnice 21. decembra 2017. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Výpis zo zápisnice z 21. decembra 2017.
3. Návrh správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na 34. schôdzi 21. decembra 2017. Stanovisko gestorského výboru nebolo schválené, keďže návrh nezískal súhlas potrebnej väčšiny. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo poveril Štefana Zelníka, ktorý predkladá predmetnú informáciu podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku, bude predkladať návrh na ďalší postup.
Pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.12.2017 o 13:21 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:25

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážení kolegovia, dnes sme tu preto, aby sme nastavili zrkadlo tomu, ako vládna koalícia chápe demokraciu, ako chápe podporu malých podnikov, vyrovnávanie regionálnych rozdielov. A tak pekne vám to pôvodne išlo, milí kolegovia. Poslanci vládnej väčšiny stláčali gombíky presne podľa pokynov, 80 pozmeňovákov, palec hore, hlasujete za. (Ruch v sále.) Ja chvíľočku počkám, dobre, nech sa dorozprávate. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
11.
Poprosím o kľud v rokovacej sále. Pán poslanec, jaj, netelefonujete, ja som myslel, že telefonujete, ospravedlňujem sa. Ospravedlňujem sa.
Nech sa páči.


Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
12.
Ďakujem za kolegiálne správanie.
Tak ešte raz, pekne vám to išlo, milí kolegovia, poslanci vládnej väčšiny stláčali gombíky presne podľa pokynov, 80 pozmeňovákov, palec hore, hlasujete za, potom 2 pozmeňováky, palec dole, hlasujete proti. Schválne, pamätáte si niekto, prečo ste vlastne odmietli svoj vlastný pozmeňujúci návrh? Nebojte sa, nešlo o nič zásadné, proste legislatívnotechnická pripomienka. Ďalších 10 pozmeňovákov, palec hore, hlasujete za, zákon ako celok, palec hore, hlasujete za.
Viete vy, kedy sa v tomto všetkom hlasovalo o 30-eurovej priamej platbe v doplnkových ordinačných hodinách za prácu ambulantných lekárov? Viete, v ktorom z týchto 92 pozmeňujúcich návrhov sa hlasovalo o nízkej platbe za poistencov štátu? Viete, kde sa hlasovalo o zrušení odvodovej odpočítateľnej položky, a teda o zásadnom navýšení ceny práce? Viete, že ste hlasovali o zvýšení regionálnych rozdielov? Že ste hlasovali za zdraženie zamestnávania práve v regiónoch, kde pracovné miesta ťažko vznikajú? Že ste hlasovali za skomplikovania zamestnávania práve malým a stredným podnikom, ktoré budú mať výrazný problém sa prispôsobiť? Tobôž takto nárazovo? Viete, že to, že sme im nedali ani šancu na novú situáciu sa pripraviť, ich prinúti hľadať iné riešenia, ktoré sa nakoniec vždy dotknú práve nízkopríjmových zamestnancov? Takto ich vy chránite?!
Dajme si trochu čísel. Odvodová odpočítateľná položka sa uplatňuje do výšky 570 eur. Takže ide skutočne o najmenej zarábajúcich ľudí. Umožňuje zníženie nákladov pri tvorbe takýchto miezd a zároveň zvyšuje príjem aj samotnému zamestnancovi. Nejde pritom o málo ľudí. Pod hranicou 570 eur je pol milióna pracovných miest. (Ruch v sále. Zaznenie gongu.)
Rastie nám aj počet ľudí, ktorí majú príjem pod minimálnou mzdou. Ešte v roku 2013 to bolo 12 % populácie, teraz je to už 17 %, 310-tisíc ľudí má minimálnu mzdu a menej. Pýtali sme sa my a teraz sa vás pýta aj prezident, ako je vôbec možné, že opatrenie s takýmto dopadom prešlo cez parlament bez väčšej diskusie či bez poriadnych prepočtov? Väčšie podniky s veľkými ziskami si zrejme s novou situáciou poradia. Ale čo tie malé? Čo v regiónoch, kde je ťažké sa uživiť, v odvetviach, kde sa nezarába veľa, čo podniky, ktoré sa v takýchto regiónoch práve rozbiehajú? Kde majiteľ ešte pár mesiacov bude mať výplatu menšiu ako jeho zamestnanci, ak vôbec.
Podľa výročnej správy štátnej agentúry na podporu malých a stredných podnikov na konci decembra 2015 malé a stredné podniky tvorili súhrnne 99,7 % na celkovom počte podnikov právnických osôb. V roku 2015 tvorili malé a stredné podniky 73,6-percentný podiel na zamestnanosti v podnikovej ekonomike a skoro 60-percentný podiel na celkovej zamestnanosti v hospodárstve Slovenskej republiky. Pre tieto malé podniky platí, že majú podiel mzdových nákladov významne vyšší ako u veľkých podnikov.
A čo zrušenie odpočítateľnej položky spraví? No, ešte navýši tieto už tak vysoké mzdové náklady malých podnikov. Malé a stredné podniky tvorili 33,9-percentný podiel na tržbách v priemysle a viac ako tri štvrtiny z celkovej stavebnej produkcie v roku 2015. V malo- a veľkoobchode robia malé a stredné podniky 77 % tržieb. Na malé podniky teda padne väčšina, 70, možno 80 % z tohto očakávaného balíka pre zdravotníctvo. Títo to budú musieť zaplatiť. Presne to nevieme koľko, pretože analýzy sa spraviť tak rýchlo nestihli.
Pán minister sucho povie, že to má dopad na zdravotníctvo, to je dôvod, prečo to musíme zaviesť. No áno, má, v tomto súhlasím, politika podpory trhu práce by sa nemala robiť cez zdravotné odvody. Myslím si, že by sme mali nájsť inú cestu, ako podporiť zamestnávanie ľudí s nízkou kvalifikáciou v rizikových regiónoch, ale kým tento spôsob nájdeme, zamyslíme sa. Ak dopad odvodovej odpočítateľnej položky cíti zdravotnícky rozpočet, do ktorého štát dáva skoro 4-krát menej za svojho nepracujúceho poistenca a ako pracujúci odvádzajú za seba, ako veľmi to pocítia zamestnávatelia, tí nemajú väzobné príjmy v podobe stále vyššieho zdaňovania a zaťažovania ľudí. Od roku 2013 vzrástla hrubá mzda, z ktorej platia zamestnanci svoje odvody, o viac ako 12 %. Za ten istý čas stúpli ešte aj tie smiešne malé platby štátu za svojich poistencov len o 6 %. A štát teraz opäť nastavuje ruku a opäť tým, ktorí vytvárajú hodnoty.
Čo bude ďalej? Zrušíme nezdaniteľnú časť základu dane? Lebo aj tá znižuje príjmy štátu. Prestaneme sa pozerať na jej význam pre ľudí s nízkymi príjmami? Veď práce je dosť. Poviete to ľuďom aj v Bardejove, kde v roku 2016 bola priemerná mzda 658 eur? Nie všetci žijú v Bratislave, vážení kolegovia.
Ako povedal pán Ďurana z INESS-u, tých pol milióna pracovných miest s nízkou mzdou sú práve zaostávajúce regióny. Tieto dostanú tú nepríjemnú správu, pokiaľ tento návrh zákona prejde parlamentom.
Boli ste to vy, strana SMER a váš premiér, ktorý v súvislosti so zavedením v roku 2014 sľuboval, že zavedenie odvodovej položky bude kompenzovať sumou 152 mil. eur formou navýšenia platieb za poistencov štátu. Teda kompenzácia mala ísť z už stanovených a priebežne vyberaných daní a dnes opäť raz historicky znižujete platbu za poistenca štátu, rušíte stropy odvodov, snažíte sa donútiť tých, ktorí do zdravotného poistenia prispievajú najviac, aby si platili za kompletné vyšetrenia bez účasti poisťovne, používate peniaze pracovne aktívnych na nekonečné oddlžovanie zlé hospodáriacich štátnych nemocníc, poisťovní a teraz navyše enormne zvyšujete cenu práce, čo pocítia najmä v regiónoch, kde má SMER najväčšiu podporu. Pretože ste im sľúbili, ako ich ochránite. Toto je tá ochrana?
Malé a stredné podniky sú základ našej ekonomiky, nie sú to naši nepriatelia, ani to nie sú zlí zamestnávatelia, ktorí žmýkajú svojich zamestnancov, pretože sumu, ktorú dostane pracujúci v čistom, skoro takú istú sumu posiela zamestnávateľ za neho štátu, za každého z vás, vážení pracujúci, posiela váš zamestnávateľ súdruhovi Ficovi a spol. takú istú sumu, ktorú dostane vy za svoju mesačnú prácu. Uvážte sami, akej sa vám dostáva protihodnoty. A teraz sa odvody za zamestnancov zase o niečo zvýšia.
Nie sú to zamestnávatelia, ktorí žmýkajú svojich zamestnancov, je to sociálna vláda, ktorá vie dokola len stále brať a prerozdeľovať a najnovšie o tom neplánuje už ani diskutovať s tými, ktorým to berie, proste vám to, milí pracujúci, milí zamestnávatelia, prikáže.
Malé a stredné podniky pomáhajú riešiť dlhodobú nezamestnanosť. Namiesto podpory tejto ich úlohy v málo rozvinutých okresoch, namiesto toho, aby vláda dodržala svoj sľub a kompenzovala výpadok svojho sociálneho balíčka, namiesto toho vláda ide z malých podnikov vziať ďalších 100 mil. eur. Bez prepočtov, bez analýz, bez diskusie, proste sa rozhodla.
Vraj pracovných miest je dosť, no tak verím, že s týmto argumentom sa uspokoja aj ľudia z Prešovského či Košického kraja. Tých 100 mil. mohlo byť vyplatených v roku 2018 ako koncoročné odmeny, ako odmeny pred letnou dovolenkou, malé firmy za to mohli zlepšiť pracovné prostredie zamestnancov, mohli prijať ďalších zamestnancov, zvýšiť platy, mohli sa rozvíjať. Za tých 100 mil. bude mať spoločnosť čo? Koľko pracovných miest zanikne? Koľko nevznikne, koľko už existujúcich miest sa zníži? Koľko úväzkov sa skráti? Koľko tých malých a stredných doslova hrdinov podnikajúcich v našom legislatívnom prostredí, v byrokracii, v právnej neistote, ktorí dokázali napriek všetkému zamestnávať, ktorých potrestáme doslova z mesiaca na mesiac vyššími nákladmi? Nevieme to, lebo analýzy sa nestihli urobiť, pretože zákon opäť raz nešiel normálnym legislatívnym procesom s diskusiou, ktorá by na tieto otázky odpovedala. Ale išiel, ako sme si už všimli, nenápadne cez pozmeňujúci návrh.
Tento zvyk si už všimol aj samotný prezident republiky a namieta presne to, čo sme namietali aj my, násilný až arogantný spôsob pretlačenia takýchto zákonov bez akejkoľvek diskusie. Tak a čo teraz? Budeme po tom, ako sme ignorovali verejnosť, opozíciu, ignorovať už aj prezidenta? Pán Drucker, zdá sa vám to správne? Adekvátne? Ste až taký neomylný, že si nikoho nepotrebujete vypočuť?
Diskusia má prebiehať počas štandardného legislatívneho procesu. Možno sa kolegovia zo SMER-u teraz prihlásia do rozpravy a budú obhajovať, ako treba malým podnikom zvyšovať ich odvodové povinnosti, aby mohol štát viac prerozdeľovať. Keď už vám dal prezident možnosť konečne diskutovať, nech sa páči, využite to.
Páni poslanci za SMER, vo výbore pre zdravotníctvo boli ste si istí, že stačí odhlasovať a bude pokoj, ešte stihnete aj olovrant, že v tej záplave 92 pozmeňovákov si občania nevšimnú, že ste umožnili stav, keď vyšetrenie onkologického pacienta si tento pacient naplno zaplatí zo svojho vrecka. Áno, páni poslanci koalície SMER, MOST a SNS, tak, ako ste nastavili priame platby v doplnkových hodinách, sa pokojne môže stáť, že aj keď zákon jasne hovorí, plne hradí poisťovňa, pacient, ktorý chce mať istotu vybavenia v konkrétnom čase, by musel za ošetrenie platiť, nie za nejaké služby okolo ošetrenia. Vy ste hlasovali za priamu platbu z peňaženky za zdravotnú starostlivosť aj za choroby zahrnuté v prioritnom balíku. 92 pozmeňovákov, pozmeňováky pozmeňovákov a hlasujte ihneď.
To vážne, pýtala som sa opakovane na zdravotníckom výbore, to vážne máme za dve minúty skontrolovať rozdiely v 20- a viacstranovom právnickom dokumente? Na poslednej schôdzi som pánovi ministrovi aj pánovi Zelníkovi dala do rúk kópiu tých istých pozmeňovákov zo zdravotníckeho výboru a poprosila som ich, aby sa vyjadrili k malej zmene, čo som v nich urobila. Poprosila som ich počas môjho vystúpenia, ani jeden z nich však nedokázal reagovať a nedokázal tak, že sa to vôbec dá. Diskutovali sme tu o tom zákone celý deň a ani v záverečnom slove som sa nedozvedela, kde som urobila zmenu a čo si o nej myslia. Pretože to jednoducho nie je možné.
Takéto zrkadlo som vám nastavovala od 21. novembra, kedy sa konalo verejné zasadnutie verejného výboru pre zdravotníctvo a umožnila som verejnosti vidieť, o čom je vašich niekoľko desiatok pozmeňovacích návrhov. Občania a aj vaši voliči vďaka tejto medializácii začali aj vám hovoriť, že navrhujete pre nich zlé riešenia. Takéto zrkadlo vám teraz nastavil aj prezident republiky. A nakoniec, veď vám to vysvetlil aj váš pán predseda, takže pamätajte, on nemieni chodiť po Slovensku a vysvetľovať, že SMER zaviedol nejaké nové poplatky. Načo by to robil? On sám vám odkázal, radšej prijmime rozhodnutie, zrušíme to a bude svätý pokoj. Možno rovnako nebude chcieť predseda strany SMER vysvetľovať, prečo beriete najmenej zarábajúcim ich príspevky zamestnávateľa na dovolenku či vianočné príspevky v malých a stredných firmách. Máte teraz jedinečnú šancu svoju chybu napraviť, kolegovia z vládnej koalície, a získať naspäť dôveru svojho predsedu. Nakoniec, od neho a nie od verejnosti záleží vaše miesto na kandidátke v najbližších voľbách.
Ešte pár slov k priebehu z výboru, ktorý sa teraz pred pár minútami skončil, zdravotníckeho výboru, kde teda konečne tá očakávaná diskusia prebehla v nejakom čase a kde padli určité argumenty. Rada by som ešte v tomto čase teda reagovala vopred, aby sme k tej diskusii neprišli znova.
Prvé, čo chcem povedať, súhlasím s tézou, že odvodová odpočítateľná položka je nesystémový krok. Nemyslím si, že je správne riešiť politiku trhu práce
za peniaze, ktoré sú určené na zdravotníctvo. S týmto súhlasím. Avšak to, čo namieta prezident, a to, čo namietame dlhodobo aj my, je jednoducho to, že tá potrebná diskusia k takto veľkému zásahu do ekonomiky, do životov ľudí, do životov firiem, ktoré zamestnávajú, jednoducho je to potrebné prediskutovať a hlavne je potrebné dať im čas na to, aby mohli reagovať.
Bolo povedané na zdravotníckom výbore, že ak budeme hlasovať za pripomienky prezidenta, je to priame ohrozenie pacientov. Ja by som váženým kolegom z koalície MOST, SNS a SMER veľmi rada pripomenula, čo bolo reálne ohrozenie pacientov. Bolo to vaše hlasovanie za menej peňazí do zdravotníctva, za položku vo výške 3,71 % z priemernej mzdy spred dvoch rokov, na ktorú ste znížili príspevok za poistenca štátu. Znamená to to, čo som už hovorila, že pracujúci za seba odvádza 14 % zo svojej mzdy. Štát za svojich nezamestnaných poistencov do zdravotníctva by mal defaultne prispievať 4 %. Boli ste to vy, vážení kolegovia, ktorí, ktorí opakovane znížili túto sadzbu štátu napriek tomu, že daňovo-odvodové príjmy sú naozaj historicky najvyššie. A teraz tento argument, že veď do zdravotníctva išlo málo, za čo ste vy zodpovední, tak tento argument teraz používate pri pýtaní si peňazí od zamestnávateľov v naozaj zaostávajúcich regiónoch? To vám nie je hanba? Veď stačilo nehlasovať za takýto rozpočet, stačilo nehlasovať za zníženie tej sadzby.
Pán kolega Zelník mi pripomenul na zdravotníckom výbore, on za to nebol. Prečo vás nebolo viac, vážení kolegovia? Potom by sme tu nemuseli stáť a nemuseli by sme pýtať peniaze opäť od tých, ktorí vytvárajú hodnoty, ako sme si už zvykli.
Takisto je treba povedať, naozaj, čo sa týka toho, zamestnanosti, nezamestnanosti, výška mzdy, v Prešovskom kraji 14 % ľudí zarába, má mzdu do 501 eur, vyše 23 % ľudí má mzdu do 650 eur. Čiže naozaj my sa tam bavíme summa summarum o 40 % ľudí, ktorí zarábajú do 650 eur. Nežijú všetci v Bratislave. Kolegovia, zasahujete do najcitlivejších regiónov, do najzložitejších životov vy, ktorí ste týmto ľuďom sľubovali ochranu.
Ďalšia vec, ktorá padla od kolegu Rašiho. Čo je to za náklad? 50 eur ročne, veď to neni viacej, 50 eur ročne, viac ho nebude stáť, takého zamestnávateľa, takéto opatrenie. Prečo, aký má dôvod vôbec reagovať negatívne? Tak mám pre vás novinku, kolega Raši. Vy ste schválili aj zvýšenie minimálnej mzdy a toto dokopy robí náklad na zamestnanca s minimálnou mzdou 88 eur. Ako mi určite kolega Jožko Mihál potvrdí, ak som správne pochopila, tak z týchto 88 eur ide 29 eur zamestnancovi a zvyšok ide štátu. Ja si nemyslím, že toto je opatrenie pre ľudí.
Hovorili ste na zdravotníckom výbore, ako to, že prezident nenamietal doplnkové ordinačné hodiny. No, ja vám, ak vám smiem pripomenúť, možno to bolo preto, lebo to namietal sám váš predseda. Možno by ste si z toho mohli vziať ponaučenie, aby sa vám nestalo, že za dva dni vám na tlačovej konferencii povie, že ste nehlasovali správne a že on rozhodol inak a vy všetci budete musieť zas raz poslúchať. Mohli by ste tomu napríklad v tomto prípade predísť.
Takisto bolo povedané, že je dôležitý celkový objem finančných prostriedkov do zdravotníctva pri tej sume 3,71 %. Áno, je pravda, že v konečnom čísle je, je tá suma vyššia. Pretože jednoducho tých ľudí je viacej, ale takisto je tá suma vyššia od zamestnaných ľudí a od zamestnávateľov. Takže nehrajme sa tu, že, že ten štát vlastne dáva dosť. Od roku 2013 stúpla hrubá mzda, ktorá je vymeriavacím základom pre odvody do zdravotníctva, stúpla o 12 %. Za ten istý čas od roku 2013 štát zvýšil svoj príspevok na poistenca štátu len o 6 %. Čiže aj tú úplne malú, smiešnu, štvornásobne nižšiu sumu, ešte, ešte ani tú jednoducho nevalorizuje tak, ako sú valorizované mzdy a odvody.
Pán kolega Zelník povedal doslova, ak zahlasujeme proti týmto pripomienkam, teda ak zahlasujeme za tieto pripomienky, vezmeme peniaze zo zdravotníctva. Ja, niekoľkokrát povedal na výbore, ako je dôležité, že my sme predsa zdravotnícky výbor a ako sú dôležité peniaze do zdravotníctva, ja s vami súhlasím, vy to viete. Preto som tak veľmi orodovala proti zníženiu tej sadzby. Tam bol ale priestor na túto diskusiu. Nie je to fér teraz. To, čo sme my nezvládli, nielen, nielen štátny rozpočet, ale aj my politici, nedokázali ste ani vy ako koalícia zmeniť toto rozhodnutie a urobiť s tým niečo, aby do toho zdravotníctva išlo viac peňazí, a vaše riešenie teraz je, no, zaplaťte to, zamestnávatelia, zaplaťte to, zamestnanci. V tých najchudobnejších regiónoch? Toto je správne riešenie?
Ja si to teda nemyslím a chcem vám povedať, pán Zelník, keď zahlasujeme proti pripomienkam prezidenta, vezmeme tie peniaze zamestnávateľom, ktorí dokážu v tejto byrokracii vo vymožiteľnosti práva, akú na Slovensku máme v regiónoch, kde je ťažké sa zamestnať, ktorí tam doslova sa stávajú hrdinami a dokážu zamestnávať. Tak radšej tie peniaze vezmeme im, ako by sme chceli od ministerstva financií, aby bolo zodpovedné? A aby sa k zdravotníctvu chovalo konečne ako k zodpovednému? (Reakcia spravodajcu.) No, to je riešenie, nech to zaplatí ministerstvo financií, ale práve tým, že ste odhlasovali 3,71, ste mu dali priestor, aby všetky tie ostatné, tie milióny peňazí, kde my sa tu bavíme o veľkom rozdiele medzi 3,71 a 4 %, odvod za poistenca štátu, tých poistencov štátu je väčšina, je to okolo 3 mil., aby, aby ľudia mali predstavu. A za týchto ľudí platí jednoducho štát menej a potom robí všelijaké opatrenia, otvára štadióny a jednoducho politická strana SMER si kupuje voličské hlasy za tie peniaze, ktoré mali ísť do zdravotníctva.
A vy tu dnes stojíte a poviete, no, do zdravotníctva išlo málo. No išlo tam málo, lebo ste za to hlasovali. A teraz poviete, zamestnávatelia, vy to zaplatíte opäť raz. Podľa mňa skúšate ľudí. Čo myslíte, dokedy to vydržia? Dokedy? Vy zrušíte odvodové stropy, odpočítateľnú položku, zvyšujete hrubú mzdu, komplikujete legislatívu, robíte jednoducho zle tým ľuďom, ktorí vytvárajú hodnoty, doslova a dopísmena vyháňate ich z tohoto systému. A ja sa vás potom pýtam, kto vám, kto potom sa postará o tých, ktorí to naozaj potrebujú, ak tých, ktorí vytvárajú hodnotu, vyženiete z nášho solidárneho zdravotného systému, daňového systému? Kto potom to tu bude?
A posledná vec, ktorú by som chcela veľmi dôrazne, na ktorú by som chcela veľmi dôrazne upozorniť. Prebehne tu diskusia o tom, že či, či odvodová odpočítateľná položka je dobrá, nie je dobrá, aké bude mať následky, či je to správne riešenie a tak ďalej. Ja som povedala svoje argumenty k tejto veci.
Ale to, čo je podstatné, pripomienka prezidenta predsa nie je o tom, či je, alebo nie je odvodová položka dobrá. Pripomienky prezidenta sú o tom, že k takto dôležitej téme s obrovským ekonomickým dopadom, k takejto téme neprebehla žiadna diskusia. Nebol tam normálny legislatívny návrh. Účastníci sa nemali, ani, ani odborná, laická verejnosť, nikto sa nemohol k tomu vyjadriť. Je samozrejmým právom opozície hovoriť ústami svojich občanov a podávať nejaké zmeny, návrhy a tak ďalej. Nám to bolo predložené, ako viete, v poslednej chvíli, v nejakom zmätku 92 pozmeňujúcich návrhov, medzi inými aj tento. Nedalo sa o tom hlasovať. My sa tu bavíme o pol milióne pracovných miest, o pol milióne ľudí reálnych, ktorým sa môže možno znížiť mzda, ktorým sa môže skrátiť úväzok, ktorým môže jednoducho padnúť pracovné miesto alebo ďalšie nebude vytvorené v regiónoch, kde naozaj majú problém.
Skúsme trošku vystúpiť alebo vstúpiť si do svedomia. Skúsme si uvedomiť, že Slovensko nie je len Bratislava, a skúsme počúvať naozaj aj, aj pripomienky verejnosti, opozície a teraz už aj samotného prezidenta republiky. Už, ja už neviem, čo vám môže byť väčšou výstrahou ako takto vrátený zákon, a neviem, čo môže byť väčšou hanbou, ak zahlasujete opäť tak, ako ste hlasovali predtým.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.12.2017 o 13:25 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:49

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja budem hovoriť iba fakty. Pani kolegyňa, dobre viete, že výbor, ktorý bol 21., som prerušil s tým, aby ste mali čas na preštudovanie všetkých pozmeňovacích návrhov. Mali ste ich týždeň, bol zvolaný ďalší výbor. Pravdou je, že prišli nové pozmeňovacie návrhy. Vy ste mohli legitímne povedať, hovorme o tých návrhoch, ktoré sme mali týždeň. Vy ste ale demonštratívne odišli. Nerokovalo sa a mohli sme o všetkých týchto veciach rokovať deň, na druhý deň, nebol problém. Čakal som, že, dobre, teda podľa vás, keď ste nemali priestor na zdravotnom výbore, vystúpite tu v Národnej rade. O čom sa rokovalo pri tomto zákone? O dvoch témach: doplnkové hodiny a platy poslancov. Toľko k tomu prerokovanému bodu rokovania na zdravotnom výbore. Ja som za to, tieto veci by sa mali robiť na zdravotnom výbore. Ale vy to musíte chcieť debatovať a rokovať, a ak nie a demonštratívne odídete, tak potom sa rokovať o tom nedá.
Po ďalšie. Súhlasím s tým, že, áno, štát si musí splniť svoju povinnosť a je tu zákon 4 % odvodu za svojich poistencov, teda malo ministerstvo robiť celkový rozpočet 4 % a potom to, čo zostane, si môžu rozdeľovať iní.
Súhlasím aj s tým, že naozaj odpočítateľná položka nie je systémový krok, ale bolo to zavedené v roku 2015, kedy bolo treba podporiť nezamestnanosť, ale vtedy to štát kompenzoval tým, že zvýšil svoj príspevok za poistencov štátu na 4,16 %. Ale ja si nemyslím, že my povieme, že dobre, zamestnanci, dostanete väčší príjem, ale zaplatí to Všeobecná zdravotná poisťovňa. Toto je nesystémový krok. Aj toto. Preto, preto ja namietam. Ja som za to, aby sa zvýšila (pozn. red.: správne "znížila") nezamestnanosť, som za to, aby sa zvýšili príjmy obyvateľstva, ale, preboha, nemôže to ísť na úkor či už Sociálnej poisťovne, a zaujímavé, Sociálna poisťovňa v tom neni zamontovaná, len zdravotné poisťovne... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.12.2017 o 13:49 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:51

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani kolegyňa Cigániková, v podstate chcel som povedať, že sa s vami dá vo všetkom súhlasiť až na to, že zase ste si neodpustili tú kritiku navyšovania minimálnej mzdy, s ktorou má teda vaša strana nejaký psychologický problém. Keby ste do tohto nezabŕdli, tak musím povedať, že naozaj ste to vystihli veľmi dobre a v tejto chvíli nech aj je teda ten prezident, aký je, a, žiaľbohu, je, aký je, tak, musíme súhlasiť s tým, čo napísal k tomu, akým spôsobom bola táto vec prejednávaná a schvaľovaná.
Ale treba povedať aj inú vec. Treba povedať aj to, že my sa tu bavíme teraz o nejakých kozmetických úpravách zdravotníckeho systému Slovenskej republiky, ktorý je proste ako-taký na kolenách. Zdravotníctvo je rozkradnuté, protiústavne v podstate financované a organizované a tu nepomôže nič iné, len jednoducho to celé znova zoštátniť, ale dať na čelo ľudí, ktorí budú za to niesť trestnoprávnu aj osobnú zodpovednosť, a začať by sa mohlo jednou štátnou zdravotnou poisťovňou. Niekedy o tom aj súčasný pán premiér veľa rozprával, potom asi narazil na predstaviteľov farmaceutickej mafie, ktorí sedia aj tu v tomto parlamente, a nejako sa stiahol z týchto vecí. Ale aj možnože sa otvorí táto téma a ľudia pochopia, že keď sa to znova dá do rúk tým, ktorí by mali záujem to viesť nie v prospech navýšenia odvodov a 3 % a 100 mil. z ministerstva, pričom všetko sú to tie isté peniaze, ktoré sa rozplynú a iba sa ich rozplynie viacej v tomto systéme, ale ktorí by mali záujem to spraviť pre ľudí, pre pacientov, tak potom sa to možno vráti.
Ale, pani Cigániková, akože v podstate súhlasíme.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.12.2017 o 13:51 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:53

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcem sa dotknúť tej časti, kde si hovorila o, o tom, že zamestnávatelia zhruba o 100 mil. euro budú platiť viac. Prosím vás, vysvetlite mi niekto, páni poslanci z vládnej koalície, prípadne pán minister, keď na jednej strane tu prijímate zákony na pomoc rozvinutým regiónom, na zmeny v tých investičných stimuloch a tak ďalej a na druhej strane práve v tých regiónoch, lebo, lebo jedná sa najmä o Prešovský kraj, kde je najnižšia priemerná mzda v rámci Slovenska, tak tam idete vybrať o viac ako 100 mil. euro viac od zamestnávateľov. Tak namiesto toho, žeby ste tie peniaze alebo žeby tie peniaze zamestnávatelia mohli dať zamestnancom, tak ich vyberiete, prichádzate tu s nejakými stimulmi a rozvojom regiónov a takýmito marketingovými akciami. Ako ja tomu nerozumiem. Na jednej strane sa tvárite, že idete pomáhať tým ľuďom, na druhej strane ich dodrbete ďalšími nezmyselnými poplatkami a ďalším výberom odvodov. Ako ja tomu už fakt nerozumiem, či vy v koalícii, resp. vo vláde, či ministri spolu vôbec komunikujú, že tu idem vybrať, okej, tak ty to keď to ideš vybrať, tak my to tuná dáme. Mne akože logika nejaká chýba v tomto.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.12.2017 o 13:53 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:54

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Zelník, začnem tak, že vás veľmi, že vás pochválim, dokonca veľmi pochválim. Pochválim vás za live prenos na zdravotníckom výbore, to viete, ktorý sa dá povedať, že som si vydupala, a veľmi chválim, že ste pochopili, že je tu niečo, niečo, čo je pre verejnosť a pre nás všetkých nakoniec dobré. A spomínam to práve preto, lebo tie live prenosy alebo tá moja motivácia robiť live prenosy bola práve v tom, že sme dostávali pravidelne takéto pozmeňujúce návrhy, to dobre viete, vo veľkom množstve na poslednú chvíľu a nedalo sa na to reagovať. A ja som potrebovala, aby to videla hlavne odborná verejnosť a vedela na to reagovať, a teda povedať mi aj z ich pohľadu, čo si o tom myslia, keďže boli vynechaní z pripomienkového konania.
Vy poviete, že my sme odišli demonštratívne. My sme demonštratívne odišli preto, lebo k tomuto zákonu bolo najprv nejakých 20, 26 pripomienok, potom to bolo tuším 56 a nakoniec to bolo 93. Na každom jednom výbore ste sľubovali, že sa to nestane.
Vy tvrdíte, že tam bola malá časť zmenená. Medzi, tá malá časť je 40 pozmeňovacích návrhov navyše bez vyznačenia, ktoré to boli. Čiže netvárme sa, že to bolo v poriadku. Vy sám ste tu nedokázal, že sa to dá, a ja som vám zmenila iba jednu jedinú vec. Takže netvárme sa, že toto je v poriadku, to namieta aj prezident.
Pán Kotleba, čo sa týka minimálnej mzdy a zoštátnenia zdravotných poisťovní, tam sa jednoducho nezhodneme ideologicky alebo, ale teda myslím si, že toto je na diskusiu a nie je to vec, ktorú si teraz akože ideme oplieskavať o hlavu.
Myslím si, že naozaj tu je dôležité to, že neprebehla diskusia k takto dôležitému zákonu. A samotná diskusia, ktorá prebieha teraz, tá, ktorá prebiehala na výbore, je dôkazom toho, že je potrebná. Ja len chcem, aby sme tolerovali verejnosť, tolerovali spoločnosť, aby ste sa vy naučili tolerovať opozíciu a aby ste tolerovali aj prezidenta republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.12.2017 o 13:54 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:57

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, pán minister, pán spravodajca, vážené kolegyne, kolegovia, pán prezident nám vrátil zákon a ja to naozaj musím veľmi oceniť, pretože pridal sa tak k opozíciou spustenému alarmu, ktorým sme poukazovali na prax obchádzania a neodôvodneného skracovania legislatívneho procesu. Kritizuje, že vládna moc takýmto spôsobom eliminuje potrebnú spoločenskú a odbornú diskusiu, čo v konečnom dôsledku zhoršuje schopnosť vládnej moci efektívne riadiť veci verejné, keď pred prijatím zákona presvedčivo nepoznáme jeho očakávané dopady.
Dovoľte, aby som teraz tak trošičku prešiel, pripomenul to, ako prebiehal legislatívny proces súčasného zákona, ktorý nám vrátil pán prezident Andrej Kiska.
V prvom čítaní sme dostali návrh zákona, ktorý navrhoval zmeny týkajúce sa poskytovania urgentnej starostlivosti, zabezpečenia systému elektronického zdravotníctva, obhliadok mŕtvych tiel, financovania ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej v zariadeniach sociálnych služieb a upravoval sa dokonca aj spôsob uplatnenia odvodovo odpočítateľnej položky pri špekulatívne vstupujúcich osobách z iných krajín do nášho zdravotného systému. Aj na tomto je vidieť, že nedalo sa predpokladať, že by k zrušeniu, alebo teda k čiastočnému zrušeniu odvodovej odpočítateľnej položky v druhom čítaní malo dôjsť.
Navrhované zmeny prebehli riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním. Boli k nim doložené doložky vplyvov a naše hnutie ich plánovalo podporiť, čo sme v prvom čítaní aj urobili, hlasovali sme za tento zákon. Blížil sa však koniec roka a k tomuto zákonu boli ministerstvom veľmi podobným spôsobom, ako aj v minulom roku, ale, žiaľ, už sa to stáva štandardom, v druhom čítaní cez poslancov koalície predložených viac ako 70 pozmeňujúcich návrhov. Medzi nimi aj zásadná zmena, ktorá sa týkala poskytovania zdravotnej starostlivosti v ambulantnom sektore, tzv. doplnkové ordinačné hodiny, ktoré by podľa názoru nášho hnutia začali ľudí pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti kastovať na tých solventných a menej solventných a mohli by zásadným spôsobom zmeniť charakter nášho zdravotníctva. Ale bola medzi nimi aj odvodovo odpočítateľná položka, ktorej uplatnenie by sa mohlo zásadným spôsobom dotknúť zamestnanosti v našich najzraniteľnejších a najzaostalejších regiónoch. Všetko bez dopadových štúdií, bez doložiek vplyvov, bez širšej verejnej a odbornej diskusie.
Doplnkové ordinačné hodiny boli začiatkom roka dokonca predmetom ministerskej "road show" po Slovensku, po ktorej tento návrh minister zdravotníctva stiahol a radšej ho ani nepredložil do mimorezortného pripomienkového konania s odôvodnením, že nebude presadzovať niečo, proti čomu je 99 % lekárov.
Po tom, ako sa opozícia na výbore už opakovane vyjadrovala, že takýto postup zo strany ministerstva považuje za nesystematický a za zneužívanie inštitútu poslaneckých pozmeňujúcich návrhov, predseda výboru Štefan Zelník k tomuto zákonu prerušil rokovanie a odložil ho o týždeň. Tento čas využila opozícia, aby informovala verejnosť o pripravovaných zmenách, ale aj ministerstvo, aby ďalej menilo predložené pozmeňovacie návrhy. Vrcholom ľadovca bolo takmer 45-minútové čakanie v preplnenej výborovej miestnosti zástupcov opozície a zástupcov médií na začatie plánovaného odloženého výboru, na ktorom, Štefan, ak dovolíš, sme nemohli rokovať dva dni, pretože bolo tesne pred začatím riadnej schôdze. Dôvodom bolo, že sa koalíciou a pánom ministrom za zatvorenými dverami ďalej dorábali pozmeňujúce návrhy. Tie nám boli po oneskorenom začatí výboru postupne nanovo prinášané na stôl a bolo nám jasné už len z rozsahu strán, že boli opäť menené. Zrazu ich bolo už 92.
Treba si uvedomiť, že týmto spôsobom robí koalícia z opozície na výboroch štatistov, ktorí sa akurát tak môžu spoľahnúť na vysvetlenia svojich koaličných kolegov, eventuálne ministra zdravotníctva, o navrhovaných zmenách. Tie si však nemôžu už dať prejsť svojimi odbornými poradcami, a teda ich kontrolná, ale aj poradná funkcia pri diskusiách na výbore je v podstate eliminovaná.
Inštitút pozmeňujúcich návrhov v druhom čítaní je rezervovaný pre poslancov Národnej rady s tým, že majú právo pozmeniť v prvom čítaní prerokované návrhy na zmenu legislatívy. A myslím, že takéto návrhy naozaj sa dajú na výboroch relevantne prejsť, dá sa k nim vyjadrovať. Žiaľ, táto prax je zo strany ministerstva zdravotníctva takmer pravidelne zneužívaná a do druhého čítania cez koaličných poslancov prináša niekedy komplexné zmeny zákona, ktoré s prvým čítaním nemajú nič spoločné, a teda všetci sme zaskočení nimi.
Preto sme sa ako opozícia opakovane snažili argumentovať, podobne ako teraz prezident, a žiadali vás o stiahnutie zákona a jeho prerokovanie aspoň na ďalšej schôdzi. Sme to robili opakovane na predchádzajúcej schôdzi. Preto sme sa ako opozícia, pretože ten zákon, predmetný zákon, ktorý mal 92 pozmeňujúcich návrhov, musel byť dokonca kvôli náročnosti prípravy spoločnej správy presunutý z riadneho programu schôdze a preložený na neskôr. Pritom išlo až o 19. bod schôdze. Prebehla k nemu jedenapoldňová diskusia v pléne.
A, pán spravodajca, dovoľ, aby som ti pripomenul, že ja som v tej diskusii sa vyjadroval k elektronickému zdravotníctvu, k platom sestričiek a k doplnkovým ordinačným hodinám a ešte k ďalším veciam, musel by som si to pozrieť. To znamená, naozaj nebolo to len o tých dvoch veciach. Celý problém však bol, a to si určite budeš pamätať ty aj kolegovia, čo tu sedeli, že pán minister za toho jeden a pol dňa diskusie, ktorú sme tu k tomu zákonu mali, tu sedel a nepovedal ani slovo. Zobral si až na záver záverečné slovo predkladateľa, ku ktorému, ako veľmi dobre vieš a, vážené kolegyne, kolegovia, viete, sa už nedá ďalej diskutovať, vyjadriť. Takto prebehla diskusia v pléne.
Ja by som sa vám teraz ešte pokúsil naše pocity z výborov priblížiť aj nasledovným príkladom. Keď vám dajú na stôl zmluvu, ktorú máte podpísať, kto z vás sa uspokojí s tým, že vám strana, ktorá vás k podpisu zmluvy vyzýva, v skratke vysvetlí, o čo sa v zmluve jedná? Ja mám však pocit, že my sme takýmto podobným jednaním pravidelne konfrontovaní a na výboroch musíme v takejto situácii hlasovať o zákonoch, ktoré sa budú dotýkať ľudí na Slovensku, ľudí, ktorých reprezentujeme. Vládna moc takto z nás robí štatistov, hoci opakovane sme počuli, že zo zdravotníctva by sa nemala robiť politika, ale mali by sme spoločne kreovať zákony, ktorými ovplyvňujeme zdravie a životy ľudí na Slovensku. Opozícia zastupuje v parlamente nemalé množstvo ľudí, ktorí žijú v našej krajine. Prepáčte, ja mám pocit, že týmto spôsobom si z týchto ľudí robíte posmech a dokazujete si svoju moc. Potláčate demokratickú diskusiu, hoci práve o nej je celá parlamentná demokracia.
Dovoľte ešte, aby som vám v krátkosti ukázal, dokázal, aká je diskusia dôležitá. Za ten týždeň, pán predseda, čo ste odložili prerokovanie toho množstva pozmeňujúcich návrhov, čo sa vlastne odohralo. A treba povedať, že odohrali sa relatívne podstatné veci a v tomto týždni aj ministerstvo pomenilo niektoré závažné veci. A mnohé preto, že sa práve na ne upozornilo, že na ne upozornila opozícia tým, že zverejnila tieto pozmeňovacie návrhy. Ustúpilo sa napríklad tlaku lekárov a precizovalo sa pri prehliadkach mŕtvych slovo bezodkladne, lebo ináč by sme si schválili nonsens, kedy by lekár musel utekať od svojich živých chorých pacientov k mŕtvym.
Vďaka tlaku opozície, ale aj reakcií pacientskych organizácií, a tu by som to rád zdôraznil práve tie pacientske organizácie, na ktoré sa odvolávate, ste pochopili, že ochranný limit pri doplnkových ordinačných hodinách 50 eur je pre nich neprijateľný a pre ľudí privysoký. Žiaľ, neboli ste ochotní uvedomiť si dosah, ktorý by zlegalizovanie priamych platieb za štandardné vyšetrenie mal. Za vyšetrenie a za vyšetrenia, na ktoré máme nárok zo zdravotného poistenia.
Som rád, že pán minister prijal aspoň moje odporúčanie a umožnil ľuďom sa na priame vyšetrenie u špecialistov, ktorí by si otvorili doplnkové ordinačné hodiny, objednať do dvadsať dní, čo si mimochodom myslím, že bol základ alebo najdôležitejšia podmienka, aby tento zákon nehraničil s porušovaním ústavných práv našich pacientov. A toto bola bezpochyby jeho obrovská výhoda.
Nechcem sa ďalej vyjadrovať k nesystémovosti tohto opatrenia. Dalo by sa o tom hovoriť, prečo si myslím, že toto riešenie je naozaj nesystémové a treba povedať, že my naozaj v našom hnutí chceme problémy zdravotníctva riešiť ináč ako tým, že zaťažíme vrecká chorých ľudí. No, keby ste viac počúvali a lepšie analyzovali dopady svojich návrhov, mohli ste si ušetriť aj korekcie, ktoré k zákonu o doplnkových ordinačných hodinách musel nakoniec urobiť premiér Fico. Ten síce opozíciu nazval klamármi, aby nemusel priznať, že ide o nekvalifikovaný návrh, no predpokladám, že vám vysvetlil, že dopad takýchto riešení problémov zdravotníctva by bol antisociálny a veľmi ťažko by sa mu vysvetľovalo.
Prezident Asociácie súkromných lekárov Marián Šóth sa k zmenám vyjadril, že predpokladá, že členovia Asociácie súkromných lekárov budú doplnkové ordinačné hodiny využívať naplno.
Vážení páni poslanci, poslankyne, čo by to znamenalo? Tým pádom by došlo k situácii, že praktický lekár by od 30 % svojich vyšetrovaných pacientov si účtoval ešte aj priame platby, hoci poisťovňa mu aj za nich platí kapitačné platby, na rozdiel od tých menej solventných, ktorí by na vyšetrenie chodili bez toho, aby boli schopní niečo svojmu lekárovi zaplatiť.
Slovensko patrí v rámci krajín Európskej únie medzi krajiny s najvyššími regionálnymi rozdielmi. Podané pozmeňovacie návrhy o odvodovej odpočítateľnej položke a doplnkových ordinačných hodinách veľmi úspešne tieto regionálne rozdiely ešte viac prehĺbia. Obávame sa, že zamestnávatelia budú teraz tlačiť svojich zamestnancov do živnosti či iných foriem zamestnávania, eventuálne by mohli aj rušiť ich pracovné miesta. Určite viete, že Slovensko patrí medzi krajiny s najväčším daňovo-odvodovým zaťažením, a to najmä v porovnaní s inými krajinami u nízkopríjmových ľudí. Som toho názoru, že o odvodovej odpočítateľnej položke treba diskutovať, ale treba naozaj viesť odbornú, vysoko kvalifikovanú diskusiu a vôbec celkovo o spôsobe daňovo-odvodového zaťaženia najmä našich nízkopríjmových ľudí, ktorí žijú v najzraniteľnejších a najzaostalejších regiónoch Slovenska.
Robiť takéto zmeny takýmto spôsobom, to je to, čo pán prezident vytýka, a to je to, na čo my sme stále upozorňovali, je z nášho pohľadu len nedostatočne odôvodnený hazard voči zamestnancom, ktorí si možno po dlhých rokoch iba nedávno našli svoje zamestnanie.
Zákony s dopadom na dane a odvody majú prejsť výborom pre makroekonomické prognózy a výborom pre daňové prognózy. Tieto výbory zasadajú niekoľkokrát do roka, áno, je to tak aj preto, aby takéto zásadné zákony a legislatíva musela byť kvalitne prediskutovaná. Vy ste takýmto spôsobom tieto inštitúcie obišli.
Chcem vyzvať vládnu koalíciu, aby ste doplnili 100 mil. eur do zdravotníctva z iných zdrojov. V rozpočte máte o 2,1 mld. eur viac, ako ste pred dvoma rokmi prognózovali.
No a čo by sa ešte dialo, keď schválite doplnkové ordinačné hodiny? Už aj lekári budú utekať z ekonomicky slabších regiónov do ekonomicky silnejších, aby mohli svoje nedostatočné limity a príjmy od poisťovní kompenzovať na priamych platbách od pacientov. Takýmto spôsobom chcete financovať a dofinancovať zdravotníctvo? Doteraz ľudia z týchto regiónov chodili iba za prácou, teraz začnú chodiť aj za lekármi. A lekárov, ktorých je v týchto regiónoch nedostatok, tam bude ešte menej.
Naše hnutie víta intervenciu pána prezidenta, stotožňuje sa s jeho názorom, že zákony treba prijímať tak, aby sme v maximálne možnej miere umožnili ich pripomienkovanie verejnosťou, odborníkmi a najmä tými, ktorých sa zákony budú týkať v ich každodennom živote.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.12.2017 o 13:57 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:12

Štefan Zelník
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Marek, napriek tomu, že si mal dlho aj ten pozmeňovací návrh, nemáš pravdu o doplnkových ordinačných hodinách, pretože je to kvázi práca po pracovnej dobe, a vieš dobre, že ak niekto chce takéto doplnkové ordinačné hodiny mať, najskôr si musí splniť povinnosť, aby odrobil veci pre zdravotnú poisťovňu, a vôbec sa to nevzťahuje pre praktických lekárov, ale pre špecialistov. Ale ja sa nebudem tomu venovať, pretože pán prezident sa venoval dvom zásadným alebo iným otázkam.
Len pre také zopakovanie. Zamestnanec platí 4 % a zamestnávateľ 10 %. Odpočítateľná odvodová položka bola v tom roku 2015, bol to nesystémový krok, musím povedať, bolo to na podporu zamestnanosti s tým, že štát zvýšil platbu za svojich poistencov štátu na 4,16 %, teda čiastočne to kompenzoval do príjmov do zdravotných poisťovní.
Ja sa teraz pýtam priamo, Marek, ty si za to, aby sa zvyšovanie miezd robilo na úkor príjmov do zdravotnej poisťovne? Lebo tých 10 %, čo bolo zníženie, čo nemusel zaplatiť zamestnávateľ a mohol dať zamestnancovi, o to menej dostali zdravotné poisťovne. Ja si myslím, že toto nie je správne, ani ten systém toho prerozdeľovania peňazí a solidarity je týmto spôsobom nabúravaný, to sa musia urobiť úplne iné zmeny a je to správne, že sa mení systém odpočítateľnej položky, aby príjmy do zdravotných poisťovní prichádzali tak, ako prichádzať majú. Tým nechcem povedať, ja som za zvyšovanie platov, ja som za zamestnanosť, ale nemôže to ísť, preboha, na úkor financovania zdravotníctva. To predsa minister Richter sa zásadne postavil pre to, že zo Sociálnej poisťovne do toho nemôže byť takáto úľava. Škoda, že sa súhlasilo, aby to išlo na úkor peňazí... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.12.2017 o 14:12 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video