26. schôdza

30.1.2018 - 15.2.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2018 o 10:31 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:31

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem povedať, vieme všetci, aká je v Slovenskej republike vymožiteľnosť práva. Mne sa zdá veľmi nespravodlivé, budem hovoriť o žene, viem, že aj muži ostávajú sami s dieťaťom, že, respektíve takto, rodič, ktorému ostane, ktorý sa musí starať o dieťa a potom ešte naháňať neplatiča bohviekadiaľ po svete a po republike, je to strašne ťažké. A vieme, že častokrát sa ho ani nenájde, ani nevymôže, a preto ja sa prikláňam k tomu, že naozaj štát by mal vymáhať, naozaj má lepšie podmienky na to, aby neplatiča naháňal, aby od neplatiča vymáhal to výživné a aby neplatiča potrestal.
Okrem toho sa mi zdá, či som to dobre pochopila, ale je absurdné, aby k trestu bol povinný, teda vyžadovaný súhlas trestaného. Neviem, to je, kde sme? V Absurdistane, v Kocúrkove alebo kde?
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2018 o 10:31 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:33

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Magdalénka, teší ma tvoja zanietenosť pre náhradné výživné, lebo túto tému som otvorila ja na jeseň a myslím si, že by sa ani neotvorila. Samozrejme, že ide o rodiča, ktorý si neplatí vyživovaciu povinnosť, ale štatisticky je tomu tak, že ide predovšetkým o matky, čo si myslím, že ty ako žena a matka musíš určite vnímať.
Naozaj ma zaráža, že dávaš do popredia nezodpovednosť povinného pred tým, aby sme sa snažili reálne pomôcť predovšetkým deťom, lebo tým je práve náhradné výživné určené.
A ďalšiu vec, náhradné výživné sa uhradí iba nízkopríjmovým rodičom. Tak ako má taký rodič vrátiť už minuté peniaze na stravu?
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2018 o 10:33 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:33

Zuzana Šebová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, toto bol taký ukážkový prejav odtrhnutý absolútne od reality, vy sa nepohybujete v reálnom svete? Budem nazývať rodiča, nebudem hovoriť o matke, lebo ste povedali, že sú tam aj otcovia, áno, je ich minimum, ale dobre. Jednoducho už kolegyňa Grausová hovorila, vy môžete len rozprávať, môže sa obrátiť na exekútora a tak ďalej a tak ďalej. Predstavte si, že tá žena nemá, nemá reálne žiadne peniaze. Chlap odíde a čo ona to dieťa má zavesiť na klinček, lebo že ani ona nemá? A potom následne má vymáhať od neho? Povedzte mi, ako v realite sa to dá zvládnuť? Ako? Lebo toto bol tak krásny prejav, naozaj veľmi slušné, veľmi slušné, ale realita je úplne iná.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2018 o 10:33 hod.

Ing.

Zuzana Šebová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:34

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Toto nie je téma, ku ktorej by som sa ja často vyjadroval, predsa len na sociálne veci máme lepších odborníkov v našom poslaneckom klube, ale nedá mi, aby som nezareagoval, a som veľmi rád, že tu máme aj pani ministerku spravodlivosti.
Na mňa sa často obracajú najmä otcovia, priznávam, ale aj matky, ktoré vnímajú otázku výživného tak trošku aj v inej súvislosti, a to je otázka možnosti starostlivosti o deti. A naše súdy, bohužiaľ, v tomto smere konajú celkom rozdielnym spôsobom, pokiaľ ide o výživné, z otcov primárne si urobili prasiatka, ktoré platia, ale potom, keď ide o to, aby sa títo otcovia mohli spolupodieľať na výchove detí, tam už sme niekde úplne inde. A máme skúsenosti, kedy sa o maloletých deťoch na našich súdoch rozhoduje niekoľko rokov. Zatiaľ čo tí otcovia mnohí poctivo platia, nemajú žiadny dosah na výchovu svojich detí.
Čiže aj toto je téma, ktorú by sme s touto témou, ktorú ste podľa mňa veľmi správne vniesli na pôdu parlamentu, mali spájať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2018 o 10:34 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:35

Magdaléna Kuciaňová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujeme veľmi pekne. Drahé kolegyne, drahí kolegovia, ja som veľmi rada, že som to takto rozpútala a že prejavili ste veľký záujem o to, o čom hovorila. Tak odpovedám.
Pán Boris Kollár, som dieťa rozvedených rodičov, bez otca, bez mamy som zostala od svojich 18 rokov, vychovávala som svojho 16-ročného brata, pretože už som mala 18, a ten otec nepodarený si plnil vyživovaciu povinnosť voči môjmu bratovi. Takže to len na okraj toho. Nechcela som súkromie otvárať takto na pléne, ale ak ma podozrievate, že nemám cit a neviem, čo je to život, tak to je moja odpoveď.
My sa nebránime, ja nebránim ani štát, vehementne... (Reakcia z pléna.) Nevstupujte mi do toho, lebo nemám veľa času. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
39.
Pán poslanec.


Kuciaňová, Magdaléna, poslankyňa NR SR
40.
Jednoducho ja nezdôrazňujem štát, že teraz nemá nič robiť, práve naopak. Ale tu musíme v prvom rade vidieť toho povinného rodiča, nemôžeme sa len tak pozerať, že všetko je v poriadku.
Pani Grausová, zle ste pochopili. Práve preto ja som hovorila, nepýtať si súhlas, práve naopak, aby ten súhlas nebol potrebný a nech si odpracuje.
Ďalej, pani Šebová, žijem v realite, som advokátkou a viem a chodia za mnou tie ženy, pomáham im, len treba aj včas veľmi presne zadefinovať a pomôcť a povedať, toto musíte urobiť, toto musíte urobiť a im vzájomne ešte aj pomáhať. Ja ako advokátka som takýmto ženám pomáhala. Je pravdou, že je to trošku, že ten čas procesný je tam zdĺhavejší, to je pravda, ale zas na druhej strane dá sa tomu pomôcť a práve preto táto novela tu je.
Pán Klus, áno, máte pravdu, skutočne s vami súhlasím, práve preto som tak vehementne, práve preto som tak možno ohnivo, odovzdane hovorila o tomto náhradnom výživnom, lebo tu treba rozlišovať. A máte pravdu... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2018 o 10:35 hod.

JUDr.

Magdaléna Kuciaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:38

Petra Krištúfková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, začala by som tým, že spravodajkyňa síce stále argumentuje, že hovorí z praxe, ale ja sa teda pýtam, či žije v inom štáte ako my.
Pán minister, čo sa týka vami predloženého zákona o náhradnom výživnom, tak zmeny, ktoré obsahuje, sú iba čiastkové a neriešia systémovo zásadný problém.
Pán minister, v bode 5 ods. 6 svojím spôsobom navádzate povinnú osobu, to znamená osobu, ktorá má platiť výživné, nedodržať rozhodnutie súdu tým, že nemusí dodržať stanovenú lehotu a môže zaplatiť výživné aj neskôr, ako mu určil súd. A na druhej strane v platnom zákone v § 2 ods. 1 písm. a) je uvedené, že oprávnená osoba, to znamená, ten, ktorý sa stará o dieťa, má nárok na náhradné výživné práve vtedy, keď výživné nie je zaplatené v súdom stanovenej lehote. Takže tu nastáva rozpor a ja sa pýtam, načo je potom právoplatný rozsudok súdu?
A teraz ďalšia vec, čo sa týka vami predloženého návrhu zákona, nič ste neurobili s tým, aby bremeno vymáhania výživného prešlo z pliec matky na štát, hovorím matky, pretože štatisticky sú tam predovšetkým matky, ale môže sa stať teda, že aj otec, pani Kuciaňová, napriek tomu, že som to už riešila v mojom návrhu zákona a taktiež v rozprave pri prvom čítaní tohto vami predloženého zákona.
Či sa vám to páči, alebo nie, toto moje tvrdenie opieram o zásadnú pripomienku Generálnej prokuratúry, z ktorej teraz budem citovať: "Odporúčame dôsledne prehodnotiť navrhovanú právnu úpravu, podľa ktorej, ak povinná osoba dodatočne dostatočné výživné zaplatí alebo ak sa exekučným konaním vo veci plnenia vyživovacej povinnosti vymôže výživné, je povinnosťou poberateľa náhradného výživného vrátiť náhradné výživné." A teraz: "Slovenská republika je jedinou krajinou, ktorá vymáha náhradné výživné od poberateľa náhradného výživného. Spravidla vo všetkých krajinách, napríklad Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Švédsko, poskytnutím náhradného výživného prechádza právo na výživné na štát, ktorý ho vymáha, a to napriek tomu, že jeho vymožiteľnosť je nízka. Prenesením zodpovednosti za poskytnutie náhradného výživného na jeho poberateľov si štát necitlivo zabezpečuje od osôb, často žijúcich v pásme životného minima, vrátenie náhradného výživného. Túto pripomienku považujeme za zásadnú," uvádza Generálna prokuratúra. Koniec citátu.
Pre mňa je tento návrh veľmi dôležitý. Hovoríme síce o náhradnom výživnom, ale musíme si v prvom rade uvedomiť, že za každým jedným náhradným výživným sú osudy detí. A sú to práve deti, ktoré sú najviac ohrozené chudobou, nedokážu si pomôcť, a preto by sme mali tento zákon upraviť tak, aby v čo najvyššej možnej miere týmto deťom aj pomohol.
Opätovne zopakujem pripomienku Generálnej prokuratúry, ktorá uvádza, že "štát si necitlivo zabezpečuje vrátenie výživného od osôb, často žijúcich v pásme životného minima, a sme jedinou krajinou, ktorá vymáha výživné od poberateľa náhradného výživného".
Preto vám, pán minister, odporúčam prehodnotiť a prepracovať návrh zákona. A z týchto dôvodov hnutie SME RODINA váš návrh zákona nepodporí.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie

2.2.2018 o 10:38 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:42

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne kolegyni za vystúpenie. Táto pripomienka Generálnej prokuratúry je dosť dôležitá. A naozaj, pán minister, by sa štát mal zamyslieť nad tým, že či je, či je, či je normálne, aby sme vymáhali od poberateľa výživného to náhradné výživné, lebo to je podľa mňa úplne choré. Na nás sa denne obracajú matky, alebo poviem to, denne sa na nás obracajú rodičia, ktorí sa nevedia domôcť výživného. A máme aj prípady, keď jednoducho tá matka, lebo vo väčšine sú to matky, keď tá matka je v exekúcii kvôli tomu, že má vrátiť peniaze štátu, ktoré dlhé mesiace sa ich nevedela dopátrať, resp. nevedela vymôcť tie peniaze od platiteľa alebo od toho povinného, ktorý to mal platiť.
Je to stav taký, že my dnes, my dnes terorizujeme, finančne terorizujeme ľudí, ktorí žijú na hranici chudoby, lebo vo väčšine prípadov tie matky ledva majú z čoho žiť s tými deťmi. A štát ešte keď od nich vymáha to náhradné výživné, však to je úplne scestné, to je úplne choré.
Ja by som vás chcel poprosiť, aby naozaj ste sa na to pozreli a túto pripomienku Generálnej prokuratúry zapracovali a prípadne upravili tento zákon.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2018 o 10:42 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:44

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pani Krištúfkovej. Ja by som na ňu zareagoval len, že by som znova pripomenul zásadnú pripomienku Generálnej prokuratúry. "Slovenská republika je jedinou krajinou, ktorá vymáha náhradné zálohové výživné od poberateľa náhradného výživného. Spravidla vo všetkých krajinách, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Švédsko, poskytnutím náhradného výživného prechádza právo na výživné na štát." To znamená, že vy tu robíte zo Slovenska taký skanzen Absurdistanu.
Vy bojujete proti ľuďom, vy ste spiatočnícki. A toto je môj odkaz pre vás: vy bojujete hrdo, odborne, slušne za práva štátu. My sa pozeráme v prvom rade na tie matky. Kľudne si choďte touto cestou ďalej.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

2.2.2018 o 10:44 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:44

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
No, ak dovolíte, v prvom rade by som sa venoval tomu, čo tu zaznelo ako hlavný argument, a to má byť zásadná pripomienka Generálnej prokuratúry. Z hľadiska legislatívneho procesu, keby ostala zásadná pripomienka Generálnej prokuratúry, tak tu nie sme. Tá bola vydiskutovaná v rozporovom konaní a zásadná pripomienka Generálnej prokuratúry bola stiahnutá. Nie je možné ísť do pléna Národnej rady, pokiaľ by ostala zásadná pripomienka Generálnej prokuratúry aktuálna a platná. To len z hľadiska procedúry aj legislatívneho procesu.
Ale chcem povedať jednu vec, že, pani spravodajkyňa, pani poslankyňa Kuciaňová je dlhoročný advokát, ktorá sa práve tejto oblasti venuje. Je nemám absolútny dôvod spochybňovať jej skúsenosti, pretože vysoko profesionálne vysvetlila tento prístup. Na druhej strane je mi sympatické, že celý poslanecký klub si obhajuje vystúpenie jednej zo svojich kolegýň. Ale prosím vás, toto nemôžme riešiť ako nejaký populizmus.
Viete, sú krajiny v Európskej únii, ktoré ani nevymáhajú výživné, ani ho nedávajú, ani ho nijako neriešia. Krajiny Európskej únie. To znamená, nerobme z niečoho.
Ja som osobne presvedčený, že my sme do 2008, ak si dobre pamätám, toto mali v zákone a takto sa postupovalo. A bol problém, pretože veľakrát dochádzalo k duplicite. (Reakcia z pléna.)
Pán poslanec, ja som vám neskákal do reči, poprosím vás. Ja sa vám snažím isté veci vysvetliť.
Viete, v čom bol problém, prečo sa tá zmena urobila? No duplicita. Tam bol exekútor, tam oprávnená osoba, ktorá vymáhala, za ďalšie úrad práce a traja robili jedno a to isté bez konkrétneho efektu. Ja vôbec nevylučujem, pretože, áno, možno do konca tohto volebného obdobia my ešte raz prídeme s novelou komplexnou. Tu riešime isté veci len čiastkove, že sa opätovne touto otázkou budeme zaoberať. Ale je dôležité nájsť potom možno mechanizmus ako, aby to splnilo efekt a tento účel.
To znamená, že my nie sme bezcitní z hľadiska prístupu a postupu, že by sme niečo hádzali len veľakrát na tú slabú, možno jednoduchú ženu, ktorá, áno, má s tým, môže s tým mať objektívne aj problém. To znamená, to treba komplexne posudzovať. A takto aj pristupujeme k tejto novele a boli by sme radi, aj takto aby bola prijatá.
Ale, a to ešte raz hovorím, veľmi rád budem, keď sa do tejto veľkej novely zapojíte a budete mať ambíciu komunikovať, a to nielen v tejto oblasti, ale aj v kontexte, ktorá z toho jednoducho vychádza. Takže asi toľko.
Ja som osobne presvedčený, že táto novela má svoju logiku a význam. Ona je cielene nasmerovaná do istého prostredia, kde je potrebné túto otázku riešiť. A vaša pripomienka si žiada ďaleko väčšiu celospoločenskú diskusiu, aby sa k tomu vyjadrili všetci tí, ktorí majú v tomto smere nejaké skúsenosti a ktorí dlhé roky, desaťročia v tejto oblasti profesionálne pôsobia, ako v tomto prípade advokátka, teraz poslankyňa pani Kuciaňová.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.2.2018 o 10:44 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:44

Lucia Žitňanská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom novely zákona je úprava niektorých ustanovení, ktoré sa ukázali v priebehu 13 rokov, odkedy nadobudol zákon účinnosť, ako potrebné doplniť, resp. vypustiť.
- V návrhu zákona sa spresňujú ustanovenia o zápise do zoznamu z dôvodov zvýšenia právnej istoty a úspešnosti uchádzačov o zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.
- Zväčšuje sa rozsah informácií zapísaných v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov a rozsah informácií zverejňovaných na webovom sídle ministerstva pre lepšiu informovanosť verejnosti a jednotlivých zadávateľov.
- Navrhuje sa úprava úhrady zloženého preddavku na znalečné a tlmočné na účet znalcom, prekladateľom a tlmočníkom do 30 dní, keďže najmä v prípadoch, ak vykonávajú činnosť na základe ustanovenia súdom, znalečné alebo tlmočné je im hradené niekedy s časovým odstupom.
- Novelizuje sa inštitút dočasného pozastavenia činnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov.
- Zavádza sa možnosť prerušenia výkonu činnosti na vlastnú žiadosť znalca, tlmočníka alebo prekladateľa.
- Umožňuje sa podávať znalecké a prekladateľské úkony elektronicky.
- Súdy alebo iné orgány verejnej moci budú mať aj podľa zákona povinnosť zistiť si u znalca, tlmočníka a prekladateľa možnosti uskutočnenia požadovanej činnosti včas.
- Zároveň sa vykonávajú systematické zmeny v zaradení obsahu sťažnosti pod podstatu iných správnych deliktov.
- A navrhuje sa zaviesť zverejňovanie anonymizovaných rozhodnutí o inom správnom delikte na webovom sídle ministerstva spravodlivosti kvôli právnej istote a preventívnej úlohe sankcií.
Prijatý návrh zákona nepredpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy. Bol predmetom štandardného legislatívneho procesu.
Na záver ešte stanovisko k spoločnej správe, ktorá bola schválená ústavnoprávnym výborom. Ako predkladateľ návrhu zákona sa stotožňujem so všetkými závermi vyplývajúcimi zo spoločnej správy výborov a tým pádom sa stotožňujem aj so spoločným hlasovaním o pozmeňovacích návrhoch, ktoré sú súčasťou spoločnej správy.
Ďakujem veľmi pekne. Poprosím o prerokovanie návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

2.2.2018 o 10:44 hod.

doc. JUDr. PhD.

Lucia Žitňanská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video