30. schôdza

23.3.2018 - 26.3.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

23.3.2018 o 14:59 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:59

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážení členovia vlády Slovenskej republiky, kolegyne, kolegovia, vidíme, že tie spoločenské turbulencie, ktoré či oprávnene, alebo nie, to už dnes asi ťažko budeme posudzovať, vyvolali tlak na zmenu vlády, nakoniec vyústili do rezignácie naozaj velikána, musíme to si priznať, velikána politickej scény, slovenskej, Roberta Fica, spolu s jeho vtedy súčasnou vládou. A dnes tu máme rokovanie o programovom vyhlásení novej vlády Slovenskej republiky, ktorej máme teda dať svoju dôveru.
Môžme sa tiež rozprávať o tom, že väčšina ľudí pravdepodobne, naozaj drvivá väčšina išla na tie ulice, na tie námestia s dobrým úmyslom a v úprimnej viere zmeniť život, aj politický život na Slovensku k lepšiemu. Na druhej strane je ale otázka, ja si myslím, že tiež oprávnená, ostáva, že aké boli skutočné záujmy a ciele tých organizátorov. Aké boli ich záujmy a ciele, keď z jedného dňa na druhý vedia protesty odvolať, ukončiť, vedia manipulovať ľudí, ako, ako keby boli ich majitelia a ich vládcovia. Aké boli ciele, keď sa táto vysoká hra hrá na tej najvyššej úrovni, a to znamená v prezidentskom paláci?
Dnes tu teda debatujeme viac alebo menej vecne k programovému vyhláseniu vlády. A ja by som chcel najprv sa naozaj vyjadriť k samotnému programovému vyhláseniu. To, že budeme neskôr alebo budem neskôr hovoriť o otázkach jednotlivých personálnych nominácií, to bude tiež súčasťou môjho prejavu, ale najprv k tomu samotnému textu.
Máme tu teda vládu na čele s Petrom Pellegrinim ako novým predsedom vlády, ktorý sa teda postavil za toto programové vyhlásenie a ja chcem za náš klub vyjadriť obrovský údiv. Naozaj údiv, pán predseda, lebo aj ľudia, ktorí boli možno mimo SMER-u alebo ktorí boli tak menej angažovaní politicky, hovorili, že Pellegrini by nemusela byť zlá voľba, lebo je to človek, ktorý je známy ako pedant, odborník a možno človek, ktorý by vniesol do toho trošku takej tej nepolitickej, nepolitickej odbornosti.
A preto sa chcem spýtať, pán predseda vlády, že ako je možné, že vy ste súhlasili s takýmto textom programového vyhlásenia? (Rečník drží pred sebou materiál.) Ako ste mohli súhlasiť s vypracovaním takéhoto programového vyhlásenia, ktoré by neprešlo ani ako bakalárska práca na nejakej pochybnej politologickej fakulte. Pretože toľko vecných a formálnych chýb, ktoré, ktoré sa tu jednoducho nachádzajú a vyskytujú, to nemôže byť náhoda. To nemôže byť náhoda. To, že tu niektorí kolegovia poslanci hovorili o spôsobe práce Ctrl C, Ctrl V, to je jedna vec, ale druhá vec je to, že vy ste osobne za to zodpovedný. Vy ste osobne, pán Pellegrini, za to zodpovedný a mňa mrzí, že teraz sa nedá naraz hovoriť aj do mikrofónu aj, aj ku vám, lebo bolo by to asi lepšie.
A začnem, začnem postupne po jednotlivých kapitolách a bol by som rád, keby došlo aspoň k nejakému čiastočnému, parciálnemu vysvetleniu pre občanov Slovenskej republiky, že čo to má vlastne znamenať.
Poďme hneď, na začiatku strana číslo 1: "Ďalšie napĺňanie predstavy o Slovensku ako úspešnom projekte." Pán predseda vlády, ja si dovolím povedať, Slovensko nie je úspešný projekt, Slovenská republika je naša vlasť. Slovensko je naša vlasť a hovoriť o našej vlasti ako o nejakom projekte, to je pre nás absolútne neprijateľné. Ale to len tak, to len tak na začiatok, by som povedal.
Strana 3, pán predseda vlády: "Z ekonomického hľadiska vláda svojou prorastovou hospodárskou politikou prispeje k vytvoreniu ďalších stotisíc pracovných miest a k zníženiu nezamestnanosti pod 10 %." A ja sa teraz pýtam, kto vám túto časť nejako hodnotil alebo pripravoval, alebo naozaj ste len figúrka bývalého predsedu vlády Fica? Keďže dnes, pán predseda vlády, vo februári, teda k februáru 2018 je oficiálna miera nezamestnanosti podľa štatistiky vedenej Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny 5,72 %; 5, 72 %, a vy vo svojom programovom vyhlásení vlády hovoríte, že chcete znížiť túto nezamestnanosť pod 10 %.
Mohol by som takto ďalšie a ďalšie celé state z tohto programového vyhlásenia citovať, ale keďže ste odišli zo sály, tak asi o to nemáte záujem a je vám to úplne jedno, že, že ako to v skutočnosti bolo a kto stojí za vytvorením tohto materiálu.
Otázka ale potom znie, že ak nová vláda Slovenskej republiky dala takúto úplne ignorantskú mieru pozornosti vytvoreniu takéhoto dôležitého materiálu, ktorý si má získať dôveru Národnej rady, akú pozornosť bude venovať problémom obyvateľov Slovenskej republiky v čase, keď už vláda bude schválená a keď bude podporená poslancami Národnej rady a keď už jednoducho bude vykonávať svoje úlohy a kompetencie, ktoré vláde zo zákona náležia? Pretože veľmi dobre vieme, že keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú, ale vy ani v tom samotnom procese získavania dôvery ste si jednoducho nedali ani len trošku záležať na tom, aby ten materiál mal aspoň nejakú, aspoň tú akademickú úroveň tej bakalárskej práce.
A asi keď ste odišli, tak je potrebné naozaj pokračovať v tých citátoch z tej, z tohto vášho pokusu o programové vyhlásenie vlády.
Oblasť bezpečnostná politika, strana 8: "Vláda sformuluje základné ciele bezpečnostnej a obrannej politiky v aktualizovanej bezpečnostnej stratégii a obrannej stratégii Slovenskej republiky, ktorá bude predložená do Národnej rady Slovenskej republiky najneskôr v roku 2017." Ja sa pýtam všetkých členov vlády, či zatajujú Národnej rade, či zatajujú všetkým obyvateľom Slovenska to, že vytvorili alebo ovládajú, alebo majú k dispozícii stroj času? Pretože inak si neviem predstaviť, no všetky tieto, všetky tieto časti, no ale vidím že, že aj na vládu to má nejaký deratizačný účinok a všetci odchádzajú zo sály. Tak asi budeme musieť pokračovať v tom čítaní, lebo je to naozaj niečo nepredstaviteľné. To je niečo nepredstaviteľné, že takéto niečo sa mohlo vyprodukovať na úrovni vlády Slovenskej republiky.
Poďme ďalej. Železničná doprava, strana 15, priatelia: "Vláda ešte v roku 2016 prehodnotí zrušenie vlakov InterCity na najvyťaženejšej diaľkovej trati." Ešte v roku 2016 to prehodnotí vláda, ktorú dnes schvaľujeme, v marci 2018. Myslím si, že toto programové vyhlásenie vlády bude námetom na mnoho komiksov, ktorých hlavnou, naozaj hlavnou témou bude stroj času alebo obrovská miera úplnej diletantnej práce na úrovni určite nie ľudí, ktorí majú viesť, zodpovedne viesť Slovenskú republiku. Veď to sa, toto sa nedá pochopiť. A to teraz, vážení kolegovia z vládnych strán, to teraz ma neberte v zlom. Teraz ma neberte s ohľadom na politické tričká, zelení, červení, dúhoví, to teraz nie je podstatné. Podstatné je, že ako ste vôbec takéto niečo mohli predložiť pred poslancov Národnej rady. Lebo z môjho pohľadu to je iba čistý prejav, dôkaz toho, že vlastne vám na tom nielenže nezáleží, vy pohŕdate tým všetkým. Vy pohŕdate.
Je tu viacej ľudí z vás medzi poslancami, ktorí učia na vysokých školách, učili na stredných školách, no keby vám študent predložil takúto prácu, tak ho proste vyhodíte bez zápočtu. Bez zápočtu. Ja teraz nehovorím o nejakej skúške.
Poďme ďalej. Strana 20, finančná politika: "Medzi priority vlády preto patrí dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu verejnej správy do roku 2020 a dodržanie rozpočtovej disciplíny, zníženie dane z príjmov právnických osôb na 21 %." Ja sa pýtam a koľko je dnes výška dane z príjmov právnických osôb? Nie náhodou 21 %? A vy vo svojom programovom vyhlásení píšte o znížení na 21 %. Buď niečo nesprávne chápem ja, alebo celý náš klub, alebo je niekde vážna chyba, ako sa hovorí, medzi volantom a pedálmi.
Poďme ďalej, lebo asi to treba prečítať pre tých všetkých občanov, ktorí to sledujú, ktorí ešte nie sú naozaj úplne zhnusení z úrovne tohto parlamentu.
Na strane 22 znova opakujete, že treba znížiť daň z príjmov právnických osôb na 21 % a každoročne prehodnocovať možnosť ďalšieho znižovania. Čiže ak už dnes máme 21 %, ja vítam, že vy uvažujete nad tým, že postupne sa daňové zaťaženie právnických, ale, dúfam, aj fyzických osôb zníži na nejakú prijateľnú úroveň.
Poďme ďalej. Strana 29, politika podpory tvorby pracovných miest. A znova Ctrl C, Ctrl V z predošlých častí: "Prioritným cieľom vlády je podporou hospodárskeho rastu vytvoriť ďalších 100-tisíc pracovných miest a znížiť nezamestnanosť pod hranicu 10 %." Znova Ústredie sociálnych vecí, práce a rodiny, oficiálna štatistika ku februáru 2018 5,72 a vy idete hovoriť v programovom vyhlásení vlády o znížení pod úroveň 10 %.
Toto je veľmi dôležitá vec, ktorú ste sem dali, strana 30: "Vláda zabezpečí rozšírenie pôsobnosti zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov na ďalšie okresy." Dostanem sa pri hodnotení politiky podpory najmenej rozvinutých okresov a i k osobe samotného predsedu vlády a som zvedavý, akým spôsobom sa vysvetlí ten obrovský rozdiel medzi tým, čo sa realizuje na úrovni vlády, a tým, čo ste dali do programového vyhlásenia.
Ďalšia veľmi zaujímavá vec v tomto programovom vyhlásení, kolegovia. Strana 31: "Návrh týchto zmien, to je v oblasti školskej politiky, sformuluje vláda do konca roku 2016." Do konca roku 2016, priatelia, by ste mali tieto zmeny predložiť súčasnej vláde na čele s pánom Pellegrinim. Stroj času. Stroj času. Otázka je, ktorá vládna strana s ním disponuje.
Čo je ale dôležitejšie, čo je dôležitejšie, je tu ďalšia veľmi múdra veta: "Návrh národného programu bude vychádzať aj zo správy o stave školstva, ktorú Národná rada Slovenskej republiky prerokovala v roku 2013." A ja sa teraz pýtam členov novej vlády, že či teda za roky 2013 až 2018, kedy bola vláda pevne v rukách vládnej strany SMER - sociálna demokracia, sa v oblasti školstva nič neurobilo, naozaj nedošlo k žiadnemu pokroku, ak dnes v roku 2018 sa nová vláda ide vo svojom programovom vyhlásení odvolávať na stratégiu z roku 2013. Myslím, že absolútne legitímna otázka.
Na strane 32 sa znova vláda rozhodla zmeniť tentokrát platové pomery školských, alebo teda všetkých zamestnancov v školstve od 1. 9. 2016 s tým, že od 1. januára 2018 sa budú každoročne dvíhať tie platy o tých 6 %. A ja sa pýtam, ako môže vláda z roku, z marca 2018 ovplyvniť veci k 1. 9. 2016?
Ja viem, že mnohí si poviete, že načo to opakujem, ale toto nie je referát na hodine dejepisu v 6. triede základnej školy. My sa dnes bavíme o programovom vyhlásení vlády, o programovom vyhlásení orgánu, ktorý má v rukách osud všetkých obyvateľov Slovenskej republiky! A oni s takouto úplnou benevolenciou pristupujú k základnému vládnemu dokumentu. K základnému vládnemu dokumentu.
Strana 33: "Na zlepšenie situácie v oblasti riadenia a efektívneho fungovania regionálneho školstva a jeho financovania vláda uskutoční v priebehu roku 2016 diskusiu o prehodnotení presunu časti kompetencií v oblasti riadenia a financovania regionálneho školstva uskutočneného v roku 2013." My postupne, ako pokračuje programové vyhlásenie vlády, sa vraciame nie do roku 2016, ale do roku 2013. Prosím pekne, v marci 2018 sa vláda opiera o dokumenty a informácie z roku 2013, ako keby boli tie najaktuálnejšie a odvtedy sa žiadny vývoj neuskutočnil. Ale ak je to tak, treba si to priznať a povedať, áno, od roku 2013 doteraz bola jednofarebná, alebo teda rovnaká vláda, dá sa povedať, a tá vláda v tej veci v oblasti školstva napríklad nespravila žiadny posun. Žiadny posun.
Tie časti, čo som už povedal, tak nebudem znova opakovať, lebo to by ste si mysleli, že vás tu chcem už načisto unudiť, ale, žiaľ, je to tak, musím čítať z toho dokumentu, lebo je to, je to podľa mňa maximálne dôležité.
Strana 41, tam sa definuje rodinná politika: "Vláda bude podporovať rodinu" a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej, nikde v tomto dokumente však nevidím definíciu rodiny. Definíciu rodiny ako rodiny zloženej z muža a ženy a detí a definíciu takú, ktorá akékoľvek iné zloženie jasne vylučuje. Jasne vylučuje. Takisto ako nikde v tomto dokumente, priatelia, nevidím, alebo, kolegovia, nevidím vôbec ani jednu vetu o tom, že Slovensko je republikou alebo krajinou postavenou na kresťanskej tradícii a je národným štátom. Ale minimálne 50-krát je tu spojené euroatlantické partnerstvo, euroatlantická orientácia a Európska únia a zločinecká organizácia NATO vo všetkých možných podobách, vo všetkých možných podobách. O národe, o kresťanstve ani slovo. O definícii, presnej definícii rodiny ako zväzku muža a ženy ani slovo.
Keď už sme sa dotkli tejto témy, tak na strane 41 je z môjho pohľadu veľmi zaujímavá poznámka, ktorá podľa mňa má vytvoriť priestor pre postupné zavádzanie gender ideológie na Slovensku, čo je, samozrejme, neprijateľné a málokto z nás by to tu asi chcel. "Vláda bude venovať náležitú pozornosť aj znižovaniu nerovnosti medzi mužmi a ženami."
Ja som, si myslím, že prežil aj v školstve, aj vo verejnej správe toho dosť na to, aby som mohol povedať, že o žiadnej nerovnosti medzi mužmi a ženami naozaj neviem. Ak je tu niekto, kto si myslí, že na Slovensku sú muži oproti ženám alebo ženy oproti mužom diskriminovaní na základe toho, že sú ženy ženami a muži mužmi, tak asi žijeme v rozdielnych republikách, rozdielnych štátoch. Ale týmito rečami, týmito rečami začínajú všetci tí propagátori gender ideológie, ktorých cieľom je proste zaviesť sem tú, tú úplne zvrátenú a proti prirodzenému poriadku nastavenú propagandu gender.
Na strane 43 v oblasti Efektívnosť a účelnosť v zdravotnej politike, teda na strane 44, pardon, je tu možno taká, taký vecný problém. "Záväznú zmenu procesu v oblasti nákupu všetkých prístrojov a technológií zavedieme cez, alebo teda tie nákupy zavedieme cez elektronické trhovisko EKS." My sme v Banskobystrickom samosprávnom kraji boli práve pokutovaní Úradom pre verejné obstarávanie za to, že sme používali tento systém elektronický, vytvorený ministerstvom vnútra. Z akého dôvodu? To mi dodnes nie je jasné. A vláda to, za čo nás vládny úrad pokutuje, tak to má priamo v programovom vyhlásení vlády.
Ja teraz za toto vládu nekritizujem, ja poukazujem na tú dvojtvárnosť a na ten dvojitý meter pri hodnotení a používaní tej istej veci, v tomto prípade elektronického kontraktačného systému.
Poďme ale trošku aj k takým vážnejším veciam, kultúra, strana 46: "Vláda dokončí výstavbu Múzea holokaustu v Seredi." Ja sa pýtam, či je Múzeum holokaustu v Seredi naozaj národnoštátnym záujmom Slovenskej republiky, či je to tak dôležité, aby to bolo v programovom vyhlásení vlády, či je to dôležitejšie, ako zaistenie bývania pre mnohé slušné rodiny, ktoré sú na naozaj možno už nie na, sú za hranicou chudoby, či je to dôležitejšie ako vytvorenie podmienok pre možnosti vzdelávania mladých detí, študentov, ktorí nemôžu mnohokrát ísť na vysnívané školy len preto, že ich rodičia nemajú peniaze na to, aby zaplatili pre tieto deti internáty, či je to dôležitejšie, ako nájsť prostriedky pre skutočne bezplatnú a funkčnú zdravotnú starostlivosť pre dôchodcov, pre ľudí, ktorí celý život poctivo platili dane, odvody a budovali našu republiku, či je to jednoducho priorita vlády. Aj keď tu boríme sa s mnohými ďalšími problémami, aj keď mnohí slušní ľudia naozaj nevedia, čo, z čoho budú žiť zajtra, nevedia, či budú mať prácu ešte o týždeň, a riešia skutočne existenčné otázky, tak my ideme dať do priorít programového vyhlásenia vlády dobudovanie múzea holokaustu.
Strana 53, menšinová politika: "Vláda na základe analýzy na národnostne zmiešanom území vytvorí podmienky pre" - teraz počúvajte dobre, lebo ja som to nepochopil a hlavne kolegovia z SNS by sa nad tým mohli zamyslieť - "pre zosúladenie praxe s platným zákonom o používaní jazykov národnostných menšín." Ak som to pochopil správne, tak vy chcete vlastne zákony, prekrútiť tie paragrafy tak, aby, aby boli nekonfliktné s tou praxou. Z môjho pohľadu otázka na vysvetlenie, neodsudzujem, otázka na vysvetlenie.
Ale na tej istej strane: "Vláda rozšíri programy na riešenie usporiadania vlastníckych vzťahov pozemkov pod ilegálnymi stavbami v marginalizovaných komunitách", povedzme si na rovinu, pod cigánskymi osadami. Čiže nie aby vláda presadila to, čo vyžaduje zákon, že keď niekto je načierno na ukradnutom súkromnom pozemku, tak tam nemá čo robiť, ale idú hľadať programy na to, aby jednoducho to nejakým spôsobom od tých vlastníkov dostali a aby jednoducho tie nelegálne cigánske osady neboli zbúrané, aby tam mohli ostať. A to je v programovom vyhlásení vlády.
Vláda sa priamo vo svojom programovom dokumente stavia proti vlastníkom pozemkov na ochranu, na ochranu tých asociálov, ktorí tam žijú na ukradnutých pozemkoch. A ja sa pýtam, toto má, toto má byť vízia, toto má byť vízia riadenia štátu?! Toto má byť vízia perspektívy pre slušných ľudí, ktorí platia dane, platia odvody, chcú žiť tak, aby cítili, že štát je tu pre nich?! A toto im máme ponúknuť? Za toto máme hlasovať?
Päťkrát posilnenie úlohy štátu a ochrany verejného záujmu, strana 54: "Transparentnosť a efektívna justícia ako pevný základ pre zahraničných investorov." My chceme budovať férovú, čistú, nekorupčnú justíciu nie pre našich vlastných občanov, ale pre zahraničných investorov? Pre zahraničných investorov? Tých dávate na prvé miesto?! A kde sú normálni ľudia? Kde sú obyvatelia republiky? Ja keď, vravím, čím ďalej som to čítal, tým viacej som si myslel, že sa mi sníva a že to proste ten Peter Pellegrini nemyslí vážne, že to je len nejaká beta verzia, proste nejaký server, z ktorého keď sa odstránia chyby, tak sa síce zmení 80 % obsahu, ale príde nová verzia, ktorú naozaj budeme brať vážne.
Ja to nestihnem za tých 30 minút, ale...
Strana 65: "Vláda prijme zvýšené bezpečnostné opatrenia v súvislosti s nastávajúcim predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie." Bude repete? Dostaneme druhú možnosť predsedať Európskej únii? Ja sa pýtam, možno neviem. Možno neviem. Možno máte úplne iné informácie ako my v opozícii, čo sme v informačnom embargu. Alebo ide zase o toľko využívaný stroj času?
Takže toľkoto stručne k samotnému textu programového vyhlásenia, ktorého úroveň katastrofálne nízka ma presviedča, že všetko bolo šité horúcou ihlou a že jednoducho táto nová vláda mala byť iba akousi náplasťou na ten hnev ľudí, ale v skutočnosti namiesto vyliečenia boľačiek a vyliečenia tých problémov a nájdenia spôsobu, ako zo Slovenska spraviť funkčný právny štát, si myslím, že táto nominácia s týmto programovým vyhlásením je ničím iným len kopačkou do tváre všetkých slušných ľudí, ktorí si mysleli, že naozaj dôjde k nejakému radikálnemu rezu, k nejakej zmene v prospech, v prospech normálnych obyvateľov Slovenska bez ohľadu na politické zmýšľanie.
A teraz ma nemôžte obviňovať z nejakej politickej manipulácie, pretože my sme neodsudzovali dopredu, sme sa nevyjadrovali k tomu, aká bude vláda, nič. Čakali sme naozaj na prvé kroky a nekritizovali sme, len, žiaľ, tie prvé kroky sú práve toto programové vyhlásenie, ktoré je katastrofálne.
Čiže ja si preto dovolím ešte za tých päť minút sa vyjadriť aj k personálnym otázkam a vyjadriť náš názor na personálne obsadenie novej vlády.
Pán predseda Peter Pellegrini, ktorý, teda myslím, že mnohých nemilo prekvapil tým, že sa podpísal pod tento kvázi dokument, tak jemu vyčítame najmä neefektívne minutie miliardy eur, ktorá bola minutá na informatizáciu verejnej správy, poznáte tú doménu Slovensko.sk, na ktorej má človek nájsť v podstate všetky elektronické služby v jednom balíku, ale viac-menej to skoro nikto nevyužíva.
Ale čo je naša hlavná výčitka, je výčitka jeho práce vo funkcii podpredsedu pre investície, keď do okresov, ktoré sú zahrnuté v zozname najmenej rozvinutých okresov, išlo zo všetkých štátnych investícií len 6 %. To znamená, do týchto 16 okresov išlo priemerne len pod 0,5 % zo všetkých štátnych investícií na jeden okres; 94 % išlo, práve naopak, do všetkých ostatných rozvinutejších, vyspelejších ekonomicky aj sociálne, na tom omnoho lepšie postavených okresov Slovenskej republiky.
Pán minister vnútra Drucker. Boli tu už tvrdenia o tom, že vlastne ide tiež len o takú personálnu rošádu a figúrku bývalého predsedu vlády Fica. Z nášho pohľadu sa nám zdá až nepochopiteľné, aby jeden človek dokázal byť taký multifunkčný odborník na poštu, na ministerstvo zdravotníctva aj na ministerstvo vnútra. Myslíme si, že ak sa niekto aspoň okrajovo nevenoval tejto téme, tak sa bude veľmi ťažko s touto obrovskou agendou zoznamovať.
Ďalšia naša výčitka je jeho pôsobenie na ministerstve zdravotníctva, keď bol jeden zo zástancov rušenia pohotovostí, lekárskych pohotovostí. A čo je veľmi nepochopiteľné, je to, že keď nevyšla nominácia pána Ráža mladšieho, tak proste dali žolíka, jeho šéfa ministra Druckera. To je veľmi zvláštny prístup a hovorí o tom, že keď neprejde plán A, tak rýchlo zbúchame plán B a ten už hádam prejde. A ukázalo sa, že prešiel.
Pre nás osobne ale najväčšie sklamanie je to, že dnes na výbore pán minister v podstate akcentoval, zdôraznil záujem na tom, aby mimovládne organizácie, tretí sektor, boli ešte viac nejakým spôsobom zapojené do práce v rezorte školstva a do práce v rezorte ministerstva vnútra. Čiže pôjdeme z kaluže do blata.
Pán minister spravodlivosti Gál. Žiaľ, dnes na výbore sa otvorene vyjadril, že si vie predstaviť znovuotvorenie debaty o prijatí Istanbulského dohovoru v Slovenskej republike. To je pre nás neakceptovateľné. To je neakceptovateľné. Médiá ho tiež cez rôzne podozrivé kontakty spájajú s pochybnými ľuďmi, takže myslíme si, že Gál namiesto Žitňanskej asi nie je veľmi voľba vhodná pre Slovensko.
Pán minister Raši. Človek, ktorý bol dlhodobo spájaný s bývalým predsedom parlamentu Paškom a ktorý sa ako primátor Košíc v spore o parkovanie postavil nie na stranu obyvateľov mesta Košice a na stranu verejného záujmu, ale, naopak, na stranu súkromnej firmy a na stranu biznisu a jednoducho kšeftov.
No a nakoniec si nechám pani ministerku kultúry Laššákovú, s ktorou sa poznáme z Banskobystrického samosprávneho kraja. Ona osobne na výbore dnes sa vyjadrila, že je pre ňu prioritou, v slovenskej kultúre je pre ňu prioritou dobudovanie múzea holokaustu. To si myslím, že hovorí za veľa. Ale hlavne pani ministerka bola ešte z čias pôsobenia alebo z minulého volebného obdobia počas pôsobenia v Banskobystrickom samosprávnom kraji najväčšia zástankyňa navyšovania rozpočtu pre to úchylné divadlo Štúdio tanca, ktoré v rámci vystúpení, ktoré v rámci vystúpení podporuje tie homosexuálne a kadejaké iné zvrátené proste kontakty a nahé ženy na pódiu a mužov, úplne, no úplne zle, úplne zle. A pani ministerka tiež v poslednej dobe je názorovo nekonzistentná. Raz povie, že za všetkým je Soros, a potom sa za svoje vyjadrenia ospravedlňuje, čiže z tohto nášho pohľadu je to také trošku rozhádané.
Takže toľko je náš postoj, a preto programové vyhlásenie vlády a tým aj novú vládu podporiť nemôžeme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

23.3.2018 o 14:59 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:29

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No, mrzí ma, pán poslanec Kotleba, že ste neskončili svoj príhovor niekde v desiatej minúte, lebo veľmi podobné citácie som mal aj ja pripravené v súvislosti s programovým vyhlásením vlády a historicky prvýkrát by som vás asi na pôde Národnej rady Slovenskej republiky aj za niečo pochválil.
Bohužiaľ, potom ste pokračovali a spomenuli ste okrem iného aj to, že vám chýba v programovom vyhlásení vlády odkaz na kresťanstvo, takže ja si vám dovoľujem zacitovať z čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý hovorí nasledovné: "Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát, neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo."
Takisto ste spomenuli, že vy neevidujete žiadnu nerovnosť medzi mužmi a ženami na Slovensku. Akiste vašej ctenej pozornosti ušli také maličkosti, ako je napríklad porovnanie miezd mužov a žien na Slovensku, ktoré hovorí jasnou rečou, že takmer 1/5, možno aj trošičku viac, v závislosti od odvetví, miezd je vyšších pre mužov ako pre ženy na Slovensku.
Takisto vám veľmi vadí, ako ste sa vyjadrili hneď niekoľkokrát, že sa v programovom vyhlásení vlády objavuje Múzeum holokaustu v Seredi a či je vôbec dôležité a či je dôležité míňať na takéto niečo verejné prostriedky. Áno, je to dôležité. Je to veľmi dôležité, aby nám na Slovensku nevyrastali mladí ľudia s holými hlavami, ktorí rozdávajú šeky s neonacistickou symbolikou.
Takisto hovoríte o ukradnutých pozemkoch pod, citujem, "cigánskymi osadami". Práve s nimi sa spája jedna zaujímavá epizódka z vášho ešte predpolitického života, kedy ste robili známu zbierku na bager, rád by som sa aj touto cestou opýtal, čo sa s touto zbierkou stalo. Kde sú peniažky na tento bager? Ako ste sa vy vysporiadali s týmito pozemkami, ktoré ste dostali darom?
Hovoríte o druhom predsedníctve v Rade Európskej únie, tu by som vás rád upozornil na to, že, áno, Slovensko bude mať aj nejaké druhé predsedníctvo, pokiaľ sa nič zásadné nestane, približne to vychádza raz za 15 rokov.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.3.2018 o 15:29 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:32

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Rovnako ako kolega Martin Klus musím teda povedať, že škoda, škoda, že ste, vy ste hovorili, že nestihnete to, že máte málo času, a ja hovorím, že ste ho mali priveľa, lebo tak dobre ste začali, ale Martin veľa za mňa povedal, tak ja to urobím dneska inak, ja vás, pán Kotleba, dneska pochválim. A pochválim vás preto, lebo jednak dúfam, že vám tým odlákam nejakých voličov, a jednak preto, lebo skutočne v tej časti, kde ste, to bolo až smiešne, jak ste tam čítali tie odseky, ktoré jednoducho táto akože nová vláda totálne odflákla a tá koalícia, ktorá teda tu ani len nepríde obhájiť a povedať k tomu ani slovo, tak ona si to normálne že Ctrl C, Ctrl V, presne jak ste hovorili, stredoškolák skopíruje a bolo to až úsmevné, keď tam akože sa vyjadrujú k roku 2016. Veľmi dobre to odzrkadľuje pripravenosť a ako, ako reálne vážne berú túto svoju úlohu.
Takže ja vás, pán Kotleba, dneska pochválim za tú prvú časť vystúpenia a tam skončím.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.3.2018 o 15:32 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:33

Simona Petrík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Chápem, čo myslí pani kolegyňa Janka, ale ja vás teda nepochválim za toto vystúpenie, pán Kotleba. Ja vám takto poviem, no, my nie že nežijeme v iných krajinách, my, žiaľ, žijeme v tej istej krajine, ale my žijeme v úplne odlišných svetoch, pán kolega. Pretože ak si myslíte, že ženy v tejto krajne nie sú diskriminované, tak presne ako povedal kolega Klus, nebudem sa teda k tomu vracať, pri tých nižších mzdách, ale tu sa bavíme aj o niekoľkonásobne vyššej miere násilia páchaného na ženách ako na mužoch práve z pozície sily a z pozície toho, že sú či už fyzicky slabšie, alebo často finančne závislé na mužoch. Takže to je jedna vec.
Druhá vec. Majú problém sa zamestnať, napríklad či už v produktívnom veku, keď chcú mať deti, keď ich zamestnávatelia práve kvôli tomu nechcú zamestnať, lebo možno budú mať deti, alebo po niekoľkých rokoch strávených na materskej či rodičovskej, keď už majú deti, to znamená, to je takisto diskriminácia, ktorej tieto ženy na Slovensku čelia práve z dôvodu nízkej flexibility medzi pracovným a rodinným životom.
Takže mne vaše vystúpenie hovorí, že vy si ženy nevážite, máte ich práve doslova, by som povedala, že na háku a oháňate sa tu nejakou gender ideológiou, nehnevajte sa, ktorá neexistuje, je to vymyslené slovné spojenie, ktoré vy používate, ani sám neviete, čo presne znamená.
Takže ja mám na vás na záver jednu otázku, pán kolega, čo to vlastne toto slovné spojenie gender ideológia presne je? Môžete mi ho vysvetliť? Lebo ja sama takisto neviem, čo presne znamená.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.3.2018 o 15:33 hod.

Mgr.

Simona Petrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:34

Peter Pamula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja neviem, či teraz mám chváliť, alebo haniť, lebo tie dve dámy predo mnou to spravili už za mňa, takže ja sa vyjadrím len k jednej veci.
Spomenul ste tu vlastne, že vláda chce riešiť tie pozemky pod cigánskymi osadami. Tieto pozemky sa dajú riešiť jedine zákonnou cestou. Stavanie nejakých hrádzí alebo rozprávanie o tom, že ich niekde vysťahujeme. Kam ich vysťahujeme? Sám veľmi dobre viete, že niekde už je tá infraštruktúra spravená, niekde už tie kanály sú hotové, cesty sú hotové, chodníky. Čo urobíme? Treba nájsť taký spôsob, aby sme vlastne tých ľudí, ktorí tam majú tieto pozemky, ktorí sú ukrátení vlastne o to, že by mohli využívať svoj pozemok, aby sme ich aspoň nejakým spôsobom odškodnili. Ja som absolútne za to, aby sa zrovnoprávnilo... (Reakcia z pléna.)
A ja som vás tiež počúval, keď ste rozprávali, tak poprosím, aj aby ste aj vy mňa počúvali.
Takže ja som tiež za to, aby sa vlastne odškodnili títo ľudia a hľadali sa zákonné cesty, pretože nijakým iným spôsobom sa to vyriešiť nedá.
A ja si myslím, že rovnoprávnosť by tu mala byť pre všetkých. Spomínate tu, dámy tu spomínali rovnoprávnosť medzi ženami a mužmi. Ja tu problém takisto nevidím, ja si myslím, že tie práva má u nás každý.
Takže ja som nechcel byť kritický, ja som len chcel poukázať na to, že vláda naozaj chce riešiť tento problém, ktorý je pod tými cigánskymi osadami, zákonnou cestou a možno, možno zmierniť tie dopady, ktoré sú od socializmu, pretože tento problém nie je tu cez jednu alebo dve vlády, ale tento problém je tu už od socializmu, pretože to sa takto tu tradovalo, že Cigánom budeme vždy všetko dávať zadarmo.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.3.2018 o 15:34 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:36

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým kolegom za ich poznámky, niektoré menej, niektoré viac konštruktívne. Ja naozaj netúžim po tom, aby ma teda kolegovia zo SaS-ky chválili, ale, kolegynky, ale, samozrejme, ďakujem za to.
Čo sa týka pani poslankyne Petríkovej, tak to je jasné, neexistuje gender ideológia, to je vymyslená vec a všetky tie veci, ktoré vedú k deštrukcii národných štátov a k deštrukcii tej, normálneho prirodzenému rozdeleniu úloh muža a ženy v spoločnosti, to vlastne neexistuje. Snívajme ďalej, však, pani poslankyňa?
A, pán poslanec Pamula, ďakujem za váš vecný príspevok. Len ma mrzí, že možno viac poslancov koalície to mohlo počúvať a sa k tomu vyjadriť, ale nielen ku mne, ale aj ku všetkým, ktorí sa vyjadrujú k programovému vyhláseniu vlády, lebo ten obrovský počet chýb, to jednoducho nie je náhoda. A keďže sa dnes nebavíme o nejakej správe, ktorú Národná rada má vziať na vedomie, ale bavíme sa o schválení programového vyhlásenia, a teda o udelení dôvery Národnej rady vláde Slovenskej republiky, tak tá diskusia mohla byť aj trošku taká obojstrannejšia, a nie len to, že opoziční poslanci si povedia svoj názor a koalícia sa tvári, že jednoducho to ignoruje, nepočúva. Potom sa naozaj nemôžu v koalícii čudovať, alebo vaši kolegovia v koalícii sa nemôžu čudovať, že niekedy sa veľmi ťažko diskutuje k veci, a to teda my hovoríme celý čas, celé volebné obdobie, že každý návrh, každú jednu iniciatívu posudzujeme podľa toho, či je, alebo nie dobrá pre ľudí, či je, alebo nie je dobrá pre Slovensko, a nie podľa toho, kto ju predkladá. Takže trošku takej sebakritiky by nezaškodilo aj v radoch vládnej koalície.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.3.2018 o 15:36 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:38

Jozef Rajtár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, moc pochádza od občanov, hovorí Ústava Slovenskej republiky, preto na úvod by som chcel vyzvať ľudí, občanov, aby prišli aj dnes večer vyjadriť svoju vôľu, svoju slobodnú vôľu, svoj názor a svoje postoje k súčasným udalostiam a k politickej situácii a tzv. novej, aj keď skôr staronovej vláde.
Aký je k tomuto všetkému postoj, a k participácii ľudí, postoj nového designovaného premiéra pána Pellegriniho, budem ho citovať: "Súčasnú vládnu koalíciu zrodili výsledky demokratických parlamentných volieb v roku 2016 a v nich je vyjadrená aj vôľa ľudí." Ďalej povedal: "Vnímam aj tie hlasy, ktoré vystupovali s výsostne politickými požiadavkami, vyriešiť politickú krízu je však úlohou nás politikov." Bez nejakého rešpektu k ústave a k slobodnej vôle ľudí. Nový premiér (reakcia z pléna), nový premiér hovorí síce v chrumkavej obmene, ale to isté čo Mečiar, je po voľbách v roku 2016, zvykajte si! Je po voľbách, zvykajte si!
Pán Pellegrini, pán premiér, myslíte, že vôľa ľudí vyjadrená vo voľbách 2016 bola mať stranu a poslancov vládnej koalície, ktorých strana zanikla po pár mesiacoch? Je toto vôľa ľudí? Volia ľudia na to, aby strana, ktorú volili, po chvíli zanikla a jej poslancov prevzala úplne iná strana? Je toto vôľa ľudí? Myslím si, že ľudia dávajú svoju vôľu verejne a masívne najavo v poslednom čase a toto ich vôľa nie je. Potvrdzujú to aj presné prieskumy verejnej mienky.
Absolútne zásadnou vecou vo vláde, aj v tejto novej vláde, je otázka a vec rozhodovacích právomocí. Expremiér Robert Fico hovorí, že buďte kľudní, ja nikam neodchádzam. Celým svojím prejavom naznačil, že bude naďalej riadiť vládu, možno trošku z úzadia, ale riadiť vládu a rozhodovať.
Preto, pán nový premiér, chcem, aby ste sa otvorene vyjadrili, kto bude riadiť vládu? Budete to vy alebo to bude Robert Fico? Takže Robert Fico klamal. Pán Pellegrini hovorí, že to bude, bude on.
Chcem vedieť, kto bude mať aj konečné slovo na koaličných poradách, pretože sa týkajú predsedov koaličných strán, a predseda SMER-u - SD je naďalej Robert Fico. Takže o dôležitých veciach v koalícii, ktoré bude nasledovať vláda, bude rozhodovať podľa dohody Robert Fico, a nie Peter Pellegrini, tak hovoria dohody. Pokiaľ je to inak, poprosím o verejné vyjadrenie, nielen kričanie v sále. Vopred ďakujem za takéto vyjadrenie.
Takisto, keď sa pozrieme na koaličnú dohodu, tak je tam minimálne jedna až dve veci, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, na ktorú ste sa, pán Pellegrini, odvolávali vo svojom prejave. Hovorí to o tom, že premiér sa musí opýtať iných koaličných partnerov v prípade, ak chce odvolať ministra. Ústava hovorí, že je to právomoc premiéra Slovenskej republiky. Chcem sa teda opäť pýtať a spýtať, kto bude rozhodovať? Bude rozhodovať premiér v zmysle ústavy alebo bude rozhodovať koaličná rada zložená hlavne z predsedov koaličných strán, a teda Robert Fico a ďalší a nie premiér.
Slovensko potrebuje zásadnú reformu súdnictva, prokuratúry a polície. Chcem sa spýtať pána Pellegriniho a pána Druckera, ktorý tu sedí, koľko času pri príprave programového vyhlásenia vlády venovali týmto zásadným oblastiam, kde je veľká vôľa, obrovská vôľa ľudí, aká tu možno nebola od Nežnej revolúcie, spraviť zásadné zmeny. S kým ste o tom diskutovali, koľko času ste nad tým strávili? Aké konkrétne zmeny idete presadiť v prokuratúre pri skorumpovaných prokurátoroch, aké systematické zmeny idete presadiť v polícii, aké organizačné zmeny idete presadiť, aké personálne zmeny idete presadiť? Pretože Tibor Gašpar je len hlava polície, ale je tam viacero ľudí, ktorí tam nemajú čo robiť a prznia prácu aj dobrých a čestných policajtov, ktorých našťastie máme a ktorých prácu mnohých z nich poznám a chválim ju.
Čo budete robiť so súdnictvom? Odchádzajúca pani ministerka vydala štatistiky, ktoré hovoria, že doba súdenia súdov sa zvýšila. To je len jeden parameter, ale hovorí za všetko. Vo vašom programovom vyhlásení vlády je, že chcete skrátiť túto dobu, ale ona sa zvýšila podľa najposlednejších štatistík. Čo s tým budete robiť, chcem konkrétnu odpoveď. Ďakujem vopred, pýtam ju slušne.
Pán Tomáš Drucker, nový minister, myslím, že vnútra teraz, chcem sa spýtať, prečo podľa Roberta Fica najlepšom ministrovi vnútra v histórii Slovenskej republiky, modernej Slovenskej republiky nastupuje do jeho funkcie krízový manažér? Je na ministerstve vnútra a v polícii kríza, takže ju musí riešiť krízový manažér? Lebo to bol váš hlavný atribút, ktorým vás ostatní predávali, že ste dobrý krízový manažér. Je tam teda kríza? Ak je tam kríza, prosím, popíšte ju presne, v čom spočíva a ako túto krízu na ministerstve vnútra po najlepšom ministrovi vnútra v histórii Slovenska budete riešiť.
Chcem sa vás opýtať na váš jasný postoj aj ku kauze Bašternák, lebo teraz ste minister vnútra a je vo vašej kompetencii zabezpečiť riadne, tentoraz už riadne vyšetrenie kauza Bašternák, Kočner, prevodov medzi exministrom Kaliňákom a Ladislavom Bašternákom.
V júni 2016, takmer pred dvoma rokmi, ste na to odpovedali, a tentoraz už chcem ale presnú odpoveď, teraz budem citovať vašu predošlú odpoveď. "Pýtal som sa svojej manželky," to je citácia, "ktorú používam ako taký štít, čo si o tom myslí, a povedala, že tomu vôbec nerozumie a že je to nejaké divné celé."
"Na otázku, či sa o kauze rozprával s Kaliňákom", teraz citujem z médií, "priznal, že zatiaľ nie, ale keď bude priestor, určite sa na to Kaliňáka opýta", citácia nasleduje, "je veľmi dôležité, aby sa tieto veci vykomunikovali." Chcem sa spýtať, či ste sa teda rozprávali o tom s Robertom Kaliňákom, či ste si vykomunikovali tieto veci, s kým si ich bolo treba vykomunikovať, a chcem poznať váš presný postoj teraz ako už ministra vnútra, ktorý sa uchádza o dôveru Národnej rady Slovenskej republiky.
A keď hovorím o tomto uchádzaní sa, vidíme, ako vážne je braté. Je brané tak vážne, ako je braná vôľa ľudu, ktorá sa ignoruje. Je brané tak vážne, že z vlády je tu niekoľko, naozaj len niekoľko členov napriek tomu, že toto je najvážnejšia vec prejednávaná v parlamente, ktorá sa týka vlády a je to de facto prvý alebo druhý deň vlády, ktorá ešte nedostala dôveru, napriek tomu nie je záujem vlády ako takej vypočuť si poslancov, ktorí rozhodujú o dôvere vláde. Nie je zjavne záujem odpovedať im na otázky, takže minimálne dúfam, že či už teraz, alebo aspoň v pondelok niektoré otázky budú presne zodpovedané a veľmi jasne, nie zahováraním, nie peknými marketingovými rečami, nie pozlátkom, ale naozaj a do hĺbky. Ľudia potrebujú poznať pravdu, potrebujú poznať, čo plánujete presne robiť, ako do hĺbky ste sa vecami zaoberali a čo podniknete.
Čo sa týka personálneho obsadenia polície, a teda hlavne Tibora Gašpara, Tibor Gašpar nemal byť policajným prezidentom už dávno a za veľmi veľa vecí, hovoril som o nich v minulosti, ale jedna vec v súvislosti s brutálnou vraždou Jána a Martiny je osobitne závažná. Tibor Gašpar prišiel s veľmi starým a obohratým trikom, keď chcete zdiskreditovať obeť, keď sa snažil nahovoriť verejnosti, že páchateľmi sú nejakí dvaja feťáci, nejakí drogoví díleri, ktorí mali nejakú motiváciu v súvislosti s drogami zavraždiť Jána Kuciaka a jeho snúbenicu. Za toto okamžite do päť sekúnd alebo troch sekúnd nemal byť prezidentom Policajného zboru. On to vzápätí odvolal, lebo videl, že pobúril si týmto, touto nehoráznosťou verejnosť. Je to starý trik, ktorý sa používa, je nechutný a nemôže ho použiť policajný prezident Slovenskej republiky.
Ja pevne dúfam, že táto vražda, dvojitá vražda sa vyšetrí, že bude zostrojený medzinárodný tím, ktorý aspoň od toho momentu ju bude poctivo vyšetrovať a všetku podporu, ktorú treba do toho, myslím si, že aj opozícia dá, keď budeme vidieť, že to je naozaj slušné vyšetrovanie, naozajstné vyšetrovanie. Ale pokiaľ na čele Policajného zboru bude Tibor Gašpar, budú tam ďalší podobní ľudia, tak táto dôvera tu absolútne nemôže existovať a nebude existovať ani dôvera verejnosti v naozajstné vyšetrovanie tejto brutálnej vraždy. A my chceme poznať naozajstného páchateľa a objednávateľa tejto vraždy.
Tibor Gašpar je takisto prepojený veľmi pevne s tzv. skupinou Bödörovcov, ktorí ovládajú SBS-ku Bonul, ktorá zase má štátne zákazky, klientske centrá, to určuje ministerstvo vnútra, to je ďalšia vec, chcem stanovisko, ako sa mienite vysporiadať s SBS-kou Bonul a s Bödörovcami, ktorí majú do veľkej miery obsadenú nielen nitriansku, ale aj všeobecne políciu vrátane toho, že naozaj majú tohto prezidenta súčasného Policajného zboru. Chcem počuť jasný postoj, pretože je to vážny problém, keď je polícia v rukách nie ministra, nie vlády, nie parlamentu, ale keď je polícia v rukách nejakej silnej záujmovej skupiny.
Pán Peter Pellegrini, oceňujem, že tu ste, na vaše doterajšie miesto podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu nastupuje pán Raši, ktorý hovorí, že nie je ani IT-čkár a nie je ani ekonóm. Navyše pochádza z regiónu, o ktorom Robert Fico tvrdí, že tam nie je vôbec nič. Prišiel teda z ničoho nič a ja by som chcel vedieť, ako by ste mu poradili v tejto novej funkcii, ktorú ide prevziať po vás, čo by tam mal najviac robiť, ktoré by mali byť prvé kroky. V čom by mal pokračovať v tom, čo ste robili vy.
Pán Pellegrini, viete, že sme mali výmenu názorov na elektronizáciu štátnej správy pred pár týždňami, keď ste ešte boli podpredseda zodpovedný za túto oblasť, a vtedy som pripomenul, že na túto elektronizáciu štátnej správy sa minula za posledné roky takmer miliarda. Minula sa veľmi pochybným spôsobom, veľmi plytvajúcim a neefektívnym spôsobom a máme za túto miliardu veľmi málo funkčné systémy. Viete, čo ste mi vtedy na to odpovedali, a ja sa chcem spýtať, či na svojej odpovedi trváte. Vaša odpoveď spočívala v tom, že to tak nie je a že mi o tom, citujem, "nedovolíte rozprávať", povedali ste to dvakrát. Je váš postoj rovnaký, ani teraz mi nedovolíte rozprávať o pochybnej informatizácii štátnej správy? Po prvé. A po druhé, ak je tak, aké konkrétne kroky podniknete, aby ste mi nedovolili rozprávať ako poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky? Pán Pellegrini, sú to vaše slová, nie moje slová, uveďte to na pravú mieru, ak je to v inom kontexte.
Pán Pellegrini, dnes na finančnom výbore, výbore pre financie a rozpočet, sme rozprávali aj o elektronizácii štátnej správy, o vašom bývalom úrade podpredsedu vlády a nový podpredseda vlády pán Raši povedal, že čo sa týka systémov štátnej správy, skúšal ich ako užívateľ, keďže nie je ani ekonóm, ani IT-čkár, ani niečo ďalšie, skúšal používať Slovensko.sk. Neviem, či viete, čo povedal, povedal, prihlásil som sa, snažil som sa tam nejakým spôsobom zaregistrovať, spraviť nejaké základné úkony. Povedal, priznám sa, ani po veľkej snahe sa mi to nepodarilo. A to je hlavný portál, od ktorého sa odvíjajú takmer všetky ostatné portály na interaktívnu komunikáciu s občanom, a teda medzi štátom, medzi vládou, medzi štátom a verejnou správou a občanmi. Vášmu nástupcovi sa nepodarilo tento hlavný portál, ktorý sám osebe stál vyše 50 mil., použiť.
Chcel by som teda vedieť váš názor na toto, keď som ja hovoril o málo funkčných, takmer nefunkčných systémoch, tak ste povedali, že mi o tom nedovolíte rozprávať. Chcem vedieť, či teda pánovi Rašimu dovolíte o tomto rozprávať, alebo to bolo poslednýkrát.
Na záver by som chcel ešte raz zdôrazniť, že ani táto staronová vláda, lebo neprešla žiadnou reálnou rekonštrukciou, vidíme tu väčšinu starých ľudí, v zmysle služobnom starých ľudí, vidíme tu ľudí, ktorí boli zaangažovaní vo viacerých kauzách, ktoré sa mediálne prevalili, aj v takých, ktoré sa neprevalili. Ale napríklad kauza Čistý deň, keď tu vidím pána Richtera, a o finančnej správe, za ktorú je zodpovedný minister pán Kažimír, ktorý sa, áno, v niektorých oblastiach sa snaží robiť dobré kroky, ale je zodpovedný aj za finančnú správu zo zákona a od tej dáva, bohužiaľ, ruky preč a necháva tam pána Imreczeho, pána Maka (správne „Makóa“), pána Luterána robiť si, čo oni uznajú za vhodné, a je tam toho nevhodného veľmi veľa.
Je to staronová vláda s drobnou obmenou, skôr marketingovou, nevyjadruje vôľu ľudí, ani vláda Roberta Fica, predošlá, nevyjadrovala vôľu ľudí po voľbách v roku 2016, moju dôveru nemá. Viem, že nemá ani dôveru mojich kolegov z opozície a som veľmi zvedavý, ako sa s týmto stavom vysporiada, keďže ľudia, a to je najdôležitejšie, keďže od nich pochádza moc, hovoria v prieskumoch verejnej mienky, hovoria to na námestiach v obrovských množstvách, aj keď sú na slovenské pomery nevídané od Nežnej revolúcie, že ich podporu táto vláda nemá. Budem veľmi zvedavý, budem sledovať každý krok tejto vlády a myslím si, že táto vláda nebude mať v tomto zložení príliš dlhé trvanie.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

23.3.2018 o 15:38 hod.

Dip Mgmt

Jozef Rajtár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:56

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za výborné zhrnutie a v súvislosti s tým, čo si hovoril o policajnom prezidentovi, že ako zavádzal, tak je správne pripomenúť aj to, že ako zavádzal o prítomnosti iného vysokopostaveného policajného manažéra, ktorý na mieste činu nemal čo robiť, zavádzal. A teraz, potom sa zistilo, samozrejme, že bol na mieste činu a že bol oveľa hlbšie, ako čo mal byť, a potom tu vzniká takáto otázka. Na internete kolujú informácie, že dôvod, pre ktorý tento vysokopostavený manažér polície bol na mieste trestného činu, bol ten, že bol odstrániť odpočúvacie zariadenia tak, aby sa nevedelo, že to bola polícia, ktorá mala vedomosť o tom, na čom pracuje investigatívny novinár Ján Kuciak. A že bolo napriek tomu, že aké riziká s prítomnosťou tohto vysokopostaveného policajného manažéra na mieste trestného činu, že aké riziká s tým boli spojené, tak napriek tomu cítil potrebu tam ísť, aby urobil to, čo musel urobiť na to, aby sa nesebainkriminoval.
A toto je ten istý policajný manažér, ktorého manželka má nevysvetliteľné majetky a nevysvetlené a ktorý je tým pádom prepojený na tú istú skupinu, o ktorej pán Rajtár hovoril. Toto nám vysvetlite, ako je možné a čo s tým chcete... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.3.2018 o 15:56 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:58

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Rajtár, spomínali ste pána Gašpara. No máte pravdu. A rozšíril by som tému pána Gašpara o jeden takýto poznatok. Gašpar je Gašpar, polícia a prokuratúra, súdy nekonali. Keď jeden z aktérov pochodov Za slušné Slovensko Arpád Soltész urazil bielych Slovákov, keď hovoril o bielej spodine, v médiách preblyslo, že Slováci, jeho slová preblysli, že Slováci sú čvarga, že sme horší ako Sýrčania a Eritrejci dokopy. Tak choďte na pochod aj s pani Cigánikovou, možno tam stretnete toho, čo aj vás nazval čvarga a biela spodina, lebo aj vy ste Slovák.
A ešte jedno k novému pánovi ministrovi, keďže je to nová vláda. Bardejovská poslankyňa za stranu SMER a zároveň sudkyňa z ľudu vyjadrila sa, že Rómovia sa správajú ako potkany. No garantujem vám, že keby som to povedal ja Stano Mizík, druhý deň sedím v CPZ-ke.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.3.2018 o 15:58 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:59

Dušan Bublavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, hneď v úvode burcujete ľudí na námestia, zneužívate situáciu. Naozaj, pán poslanec, ešte ani nevyschla krv mladých zavraždených ľudí, ešte ani neuschla hlina na ich hroboch, už ste situáciu zneužívali kvôli politickým bodom. A, žiaľ, mrzí ma to, že sa k vám pridal aj pán prezident. Za pár hodín z vás boli žalobcovia aj sudcovia. Hneď ste mali vinníkov. Tancujete na hroboch naozaj mladých ľudí ako hyeny.
Ako to hovorieva váš pán kolega poslanec Matovič a pýta sa: "Máte vy Boha pri sebe?" A ja vám hovorím, vážená opozícia, vy Boha pri sebe nemáte. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.3.2018 o 15:59 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video