31. schôdza

9.5.2018 - 29.5.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

16.5.2018 o 16:49 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 16:49

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som len veľmi krátko vystúpila a to v súvislosti s úsporou, ďalšou úsporou tlačených materiálov, ale aj so zvýšeným komfortom práce s elektronickou, elektronickým čítaním dokumentov.
Keď si porovnáme webstránku Národnej rady a zverejňované dokumenty a keď si ju porovnáme so stránkou, s webstránkou vlády Slovenskej republiky, kde sú zverejňované dokumenty na rokovanie vlády, tak veľmi ľahko zistíme rozdiel. Na stránke vlády, keď si otvoríte materiály predložené na rokovanie, máte možnosť vidieť dokumenty v tzv. prehliadači bez toho, aby ste celý materiál museli sťahovať do svojho počítača, resp. mobilu. Až; samozrejme, je tam aj táto možnosť si celý materiál stiahnuť v nejakom zipovacom dokumente. Domnievam sa, že táto funkcia, keby bola k dispozícii na stránke Národnej rady, by to veľmi uľahčilo komfort študovania dokumentov aj urýchlilo prácu poslancov, ale istotne aj novinárov a každého občana, ktorý bude chcieť si pozrieť len pre nejakú takú prvotnú informáciu, o čom ktorý materiál je predložený.
Preto si dovoľujeme s pánom poslancom Martinom Klusom dať pozmeňujúci návrh k návrhu na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k zmene Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov a k zmene Elektronickej formy podávania a doručovania materiálov Národnej rade Slovenskej republiky.
Zdôvodnenie ešte prečítam najprv: Čiže navrhuje sa zakotvenie ustanovenia, podľa ktorého bude Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky povinná zabezpečiť zverejnenie jednotlivých materiálov s výnimkou tých, ktorých sa majú prerokovať neverejne, na svojom webovom sídle v podobe ich otvorenia prostredníctvom prekliknutia na stránku, na ktorej si bude možné obsah prečítať bez potreby jeho stiahnutia na pevný disk. Dôvodom predloženia tohto pozmeňujúceho návrhu je snaha zaviesť osvedčený model, aký používa Úrad vlády Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu uľahčí prácu poslancom, zamestnancom Kancelárie Národnej rady, ale aj širokej verejnosti.
Teraz si dovolím prečítať samotný návrh. Čiže príloha č. 2 k uzneseniu Národnej rady Slovenskej republiky Elektronická forma podávania a doručovania materiálov Národnej rady Slovenskej republiky sa dopĺňa takto.
Za bod 29 sa vkladá nový bod 30, ktorý znie:
"30. Doterajší text v čl. 8 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsek 2, ktorý znie:
"(2) Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky zverejňuje na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky v elektronickej podobe súbory, z ktorých pozostávajú parlamentné tlače. To sa nevzťahuje na materiály, ktoré majú byť prerokované na neverejnom zasadnutí Národnej rady Slovenskej republiky. Súbory podľa prvej vety zverejňuje Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky aj spôsobom, aby ich obsah bol sprístupnený priamo online bez potreby jeho stiahnutia na pevný disk."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.5.2018 o 16:49 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:54

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Zemanová, ja, samozrejme, že súhlasím a podporujem ten pozmeňujúci návrh, ktorý si predložila, štandardne by si ho asi predložila spravodajcovi, ale táto parlamentná tlač nemá spravodajcu, tak ako nemá navrhovateľa, tak ale ty si to aspoň mohla predložiť pánu podpredsedovi Bugárovi, ktorý vedie schôdzu, ale ja teda ešte stále neviem, či sa dočkám odpovede na moje otázky, ktoré som položil vo svojom vystúpení, lebo teda nikto sa neprihlásil ani do ústnej rozpravy, ani s faktickou, a teda je pomerne vysoký predpoklad, že nebude záverečné slovo navrhovateľa, keďže žiadny navrhovateľ tu zatiaľ nebol a nebol predstavený.
Tak mám trochu dilemu v tejto chvíli, lebo ja obsahovo súhlasím s tým, že ten dokument Elektronická forma podávania a doručovania materiálov Národnej rade sa má upraviť tak, ako je navrhované, a tá výsledná forma má byť taká, aká je v zmysle toho návrhu. Ale zároveň nie je to v poriadku, lebo ten dokument už je upravený. Väčšina tých zmien, ktoré teraz máme schváliť už sú premietnuté do znenia toho dokumentu, tak ako je zverejnený na webovej stránke Národnej rady, tak ako ho niekto zrejme už dávnejšie upravil a tak ako sa my poslanci podľa neho riadime. Takže veľmi rád by som počul to vysvetlenie, lebo inak budem mať dilemu, že ako mám hlasovať, či mám hlasovať za niečo, s čím síce obsahovo súhlasím a myslím si, že je to v poriadku, ale na druhej strane to nie je v poriadku z hľadiska toho, že akoby sme menili už zmenené. Čiže ideme vypúšťať nejaké slová, ktoré v tom texte už dnes nie sú alebo ideme ich nahrádzať inými slovami, ktoré tam už dnes sú.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.5.2018 o 16:54 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:56

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Priznám sa, aj som trošku už stratený z toho, s čím vlastne momentálne máme dočinenia. Aj som chvíľku rozmýšľal, že či ako spolupredkladateľ tohto, nazvime to, že pozmeňujúceho návrhu si nemám sadnúť ako predkladateľ, ale predpokladám, že nájdete nejaký spôsob, pán predsedajúci, ako to vyriešiť.
Ja by som snáď len na margo toho, čo povedala kolegyňa Anka Zemanová chcel poprosiť o podporu tohto návrhu zákona aj z environmentálnych dôvodov. Ono sa to síce na prvý pohľad nemusí zdať, ale otvorenie návrhu zákona napríklad na stránke nrsr.sk v praxi znamená, že sa vám stiahne súbor do počítača a keď takýchto stiahnutých súborov máte stovky, možno tisíce, tak to, samozrejme, vyvoláva náklady na nákup nejakého pevného disku alebo aspoň nejakého iného prenosného zariadenia alebo nejakej inej zálohy, ktorú musíte potom dodatočne spravovať a prípadne platiť. A práve preto, ten návrh bol postavený na tom, že jedným jednoduchým klikom sa vám náhľad zobrazí priamo v prehliadači a v prípade potreby si ho, samozrejme, viete stiahnuť. Ale ak sa vám tento náhľad nezobrazí, ale stiahne sa vám priamo na disk, tak to spôsobuje nielen technické komplikácie, ale ako hovorím, má to aj svoj environmentálny rozmer, a preto sme tento návrh predložili. Je úplne apolitický, a preto verím, že ho kolegyne a kolegovia poslanci podporia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.5.2018 o 16:56 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:57

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja si myslím, že ozaj žijeme už v nejakej inej dobe elektronizácie a je úplne bežné, že dokumenty sa vám zobrazia v novom otvorenom okne v prehliadači bez potreby ich sťahovania. Lebo možnože naozaj veľakrát sú dokumenty, ktoré v skutočnosti ani nepotrebujete mať uložené na disku, ale stačí vám len jednoduchý pohľad na ten dokument, že či je pre vás potrebný alebo nie, a takáto funkcionalita; je mi trošku až možno trápne, že to vôbec musíme takto v parlamente o tom hovoriť, ale ja verím, že to je ozaj jednoduchá technická operácia, ktorú naši IT-čkári v Národnej rade zvládnu bez ohľadu na to, či to uznesenie bude prijaté alebo nebude. Ale ja by som bola rada, aby bolo prijaté, pretože je to moderné, je to správne a bude to úspora času poslancov, verejnosti, novinárov, každého, kto bude mať záujem o informácie z Národnej rady.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.5.2018 o 16:57 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:18

Tibor Bernaťák
Skontrolovaný text
V mene troch poslaneckých klubov a v mene svojom navrhujem presunúť bod programu, týka sa to tlače 866, zákon o veterinárnej starostlivosti, na záver tejto schôdze.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.5.2018 o 17:18 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:12

Peter Náhlik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som prečítal zápisnicu.
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 16. mája 2018.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 132 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 132 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 12 neplatných a 120 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za:
– Dušan Budzak: hlasovalo za 4, hlasovalo proti 77 a zdržalo sa hlasovania 39;
– Pavol Holeštiak: 82 za, 26 proti, 12 sa zdržalo hlasovania a
– Natáliu Holinovú: 33 za, 59 proti a 28 sa zdržalo hlasovania.
Na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu zvolený Pavol Holeštiak.
Overovatelia poverujú svojho člena, teda mňa, oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

16.5.2018 o 18:12 hod.

PhDr. PhD.

Peter Náhlik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:16

Peter Náhlik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 132 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov a sudcov všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 132 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 13 neplatných a 119 platných.
– Martin Baločko: za hlasovalo 37, proti 32 a zdržalo sa hlasovania 50;
– Milan Husťák: za 42, proti 29, zdržalo sa hlasovania 48 a
– Pavel Varga: hlasovalo za 39, hlasovalo proti 30 a zdržalo sa hlasovania 50.
Na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe boli za kandidátov na členov disciplinárnych senátov; teda nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov.
Taktiež overovatelia poverujú svojho člena, mňa, oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

16.5.2018 o 18:16 hod.

PhDr. PhD.

Peter Náhlik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:16

Peter Náhlik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o zápisnici, prečítal zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidáta na členov disciplinárnych senátov, ktoré sa konalo 16. mája 2018. Teda iná osoba ako sudca a opakovaná voľba.
Na tajné hlasovanie o návrh na voľbu kandidáta na člena disciplinárnych senátov, inej osoby ako sudcu, bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 132 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 132 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidáta na člena disciplinárnych senátov, teda inej osoby ako sudcu, všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 132 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 26 neplatných a 106 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za:
– Tibora Sásfaia: hlasovalo za 14 poslancov, proti 44 poslancov a zdržalo sa hlasovania 48 poslancov;
– Dávida Štefanku: hlasovalo za 33 poslancov, proti 32 poslancov a zdržalo sa hlasovania 41 poslancov.
Na voľbu kandidáta na člena disciplinárnych senátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov.
Overovatelia poverujú svojho člena, teda mňa, oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.5.2018 o 18:16 hod.

PhDr. PhD.

Peter Náhlik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 18:18

Eva Smolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vám predniesla už spomenutý návrh poslancov Smolíkovej, Zelníka, Bernaťáka a Jaroslava Pašku, ktorý, ktorý vám teraz predložím.
Poslanecký návrh novely školského zákona počíta s tým, že podľa nových pravidiel bude možné určovať počty žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom už pre prijímacie konanie na školský rok 2019/2020. To znamená, že v prípade jeho schválenia by mohol nadobudnúť účinnosť 1. 9. 2018.
Návrh mení kompetencie okresného úradu v sídle kraja aj kompetencie ministerstva školstva. Okresný úrad z dôvodu znalosti miestnych pomerov a regionálnych požiadaviek analyzuje požiadavky zriaďovateľov na počty žiakov na každom gymnáziu podľa kritérií uvedených v návrhu zákona, pričom rovnako ako v súčasnosti prerokuje navrhované počty žiakov každého gymnázia s jeho zriaďovateľom. Kritériá, ktoré sú navrhnuté v novele, možno považovať za objektívne merateľné.
Úloha ministerstva školstva bude teda dvojaká. Určiť vopred limitný počet žiakov prvého ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom, ktorých výchova a vzdelávanie budú financované zo štátneho rozpočtu, každému kraju zvlášť, a schváliť konečný počet žiakov prvého ročníka každého gymnázia s osemročným vzdelávacím programom na Slovensku, ktorých vzdelávanie bude financované z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Druhá časť. Zároveň sa navrhuje zmena procesu experimentálneho overovania, ktorý sa navrhuje poňať ako odbornú úlohu. Experimentálne overovanie nemá poskytovať exkluzívne riešenie využiteľné len pre iniciátora experimentálneho overovania, ale jeho výsledky, ak preukazujú prínos pre výchovno-vzdelávací proces, môžu byť implementované všeobecne. V prípade experimentálneho overovania nových odborov vzdelávania pre odborné vzdelávanie a prípravu je potrebné, aby podnet dôvodu objektívneho hodnotenia trhu práce podala vecne príslušná stavovská alebo profesijná organizácia alebo príslušné ministerstvo.
Podrobnosti o uskutočnení experimentálneho overovania vrátane finančného zabezpečenia budú predmetom dohody medzi odborným garantom a príslušnou školou alebo školským zariadením podliehajúcej schváleniu ministerstvom. Zachovávajú sa výnimky pre školy v odvetvovej pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej správy a ustanovujú sa; ustanovuje sa transparentné zverejňovanie podmienok a výsledkov experimentálneho overovania.
Pani predsedajúca, skončila som, ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

16.5.2018 o 18:18 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18:22

Ladislav Balódi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani ministerka, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 965. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.5.2018 o 18:22 hod.

Mgr.

Ladislav Balódi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video