33. schôdza

12.6.2018 - 25.6.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

20.6.2018 o 16:57 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 16:57

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, vítam vás, ktorí sa zbiehate na hlasovanie.
Nie, ja som chcel dať faktickú poznámku, veľmi kratučkú, ale keďže teda to bolo úvodné slovo, tak sa nedalo, takže som sa takto prihlásil do ústnej rozpravy a chcem len nadviazať na tú poslednú vetu, ktorú mala vlastne Veronika Remišová, povedala, že to ušetrí milióny. Tak ja by som si dovolil tvrdiť, že to ušetrí nie milióny, ale desiatky a dokonca to môže ušetriť aj viac miliónov eur, pretože naozaj tá suma, ktorá tu je spomenutá, je to teda vo verejnom obstarávaní, minieme radovo miliardy, 5 mld., takže keby sme si zobrali, že len 10-percentnú úsporu vieme zabezpečiť cez verejné obstarávanie, tak sme automaticky na 500 mil., čo sú vlastne dva sociálne balíčky z minulého roka. Ak by sme si povedali, že 10 % je veľa, tak 5 %, si myslím, že by nemal byť problém v žiadnom prípade, takže tým sa dostávame na jeden sociálny balíček.
Takže to len na margo, na margo tých čísiel, že tu je naozaj veľký potenciál úspory, a práve preto aj tento zákon je taký dôležitý, aby dotlačil naozaj to verejné obstarávanie do takých, by som povedal, trhovejších podmienok.
Ďakujem za pozornosť, prajem príjemné hlasovanie.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.6.2018 o 16:57 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:58

Jana Vaľová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som len chcela povedať, že aby sa nestávalo to, čo sa nám stalo v minulosti, a to si hovorím aj do vlastného košiara, že vytvoríme zákon pre zákon, ktorý dokonca, by som povedala, svojím spôsobom prinesie napr. pre mestá a obce zlé opatrenia. Poviem aký.
Môžem vás poprosiť, kolegovia, môžte byť trochu ticho. (Ruch v sále, zaznievanie gongu.) Môžte mi čas? Môžte byť ticho, vás môžem poprosiť? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci!

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Nedá sa rozprávať. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči.

Vaľová, Jana, poslankyňa NR SR
Musím aj rozmýšľať pri tom, čo rozprávam, nemám to napísané, páni kolegovia. Takže chcem povedať, už mi bežal čas, aby sa nestalo zase to, čo sme prijali kedysi, že musia byť firmy zapísané v registroch, kde sú protischránkové firmy. A mne sa napríklad v meste stalo a považujem to za šikanózne, kde ma udalo Transparency International, že dve eseročky, ktoré desať rokov majú jednakého majiteľa, rovnakého živnostníka, ktorí u nás robili strechu, ich vylúčili, chceli ich teda vylúčiť zo súťaže len preto, že neboli zapísaní v registri. Čiže to bol zákon pre zákon.
Dneska viem, že ÚVO, dneska viem, že ÚVO chce aj zmeniť tento zákon, aby sa tieto malé firmy, ktoré sú v regiónoch a ktoré podnikajú, aby sa mohli dodatočne zapísať, pretože je tam od výšky finančnej obstarávania, kedy sa môžu zapísať. A samozrejme, že teraz to prezentujú, keďže mala som kontrolu a keďže v meste a všetko dopadlo dobre, finančná kontrola bola, teda polroka sa kontrolovalo. Poviem, bola to strecha na štadióne zimnom, kde iné mestá, taká istá strecha stála milión eur, u nás stála 540-tisíc, vlastne sme mali vylúčiť firmu, ktorá bola malá, ktorá bola miestna, len preto, že máme nejaký zákon alebo nový zákon, kde neboli zapísaní. Čiže jedine Transparency na Slovensku chce, aby sme neušetrili možno 300-, 400-tisíc, pretože nesplníme nejaké legislatívne veci, ktoré možno v tomto parlamente sme si povedali a platia na malých živnostníkov, na drobných živnostníkov, na drobné firmy.
Čiže niekedy naozaj robíme zákony pre zákony, a potom sa snažíme takýmto spôsobom možno aj znepríjemňovať život miestnym firmám, malým firmám a zamestnanosti v regiónoch.
Takže treba si dať aj na toto pozor, ak budeme také niečo robiť, aby sme naozaj brali ohľad na firmy, ktoré sú regionálne, a nielen pozerali na firmy, ktoré sú veľké a celoslovenské.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.6.2018 o 16:58 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

16:59

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani Vaľová. To len potvrdzuje vlastne tú teóriu, ktorú som hovoril, i keď teda, to čo ste natienili, nerieši náš zákon, ale vlastne tým, že ste rozobrali trošku hlbšie problematiku verejného obstarávania, tak sa ukazuje, že naozaj tie úspory sa tam hľadať dajú a dajú sa tam ľahko nájsť a pri takom veľkom balíku vieme na tom naozaj priniesť zaujímavé peniaze do rozpočtu. Čiže verejné obstarávanie je niečo, kde tá diskusia jednak aj prebieha a potrebuje prebiehať hlbšie, pretože, a preto aj tento zákon prinášame, aby sa zaviedli ešte lepšie pravidlá na takéto trhové prostredie, lebo naozaj máme tú skúsenosť a o tom by sme vedeli rozprávať dlho, že to trhové prostredie vo verejnom obstarávaní nefunguje tak, ako by malo, a preto vlastne nedosahuje ani také výsledky, a preto aj to plytvanie identifikujeme v takej veľkej miere.
Ďakujem.
Skryt prepis

20.6.2018 o 16:59 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:01

Andrej Hrnčiar
Skontrolovaný text
Vyhlasujem všeobecnú rozpravu za skončenú. Pýtam sa, či chce zaujať niekto stanovisko. Nie, prerušujem rokovanie o tomto bode programu. Vyhlasujem 3-minútovú prestávku.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.6.2018 o 17:01 hod.

Mgr. art.

Andrej Hrnčiar

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:33

Andrej Hrnčiar
Skontrolovaný text
Chcem požiadať o opravu hlasovania, tlač 1043. Hlasovacie zariadenie vykázalo, že som sa "zdržal", hlasoval som "za". Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.6.2018 o 17:33 hod.

Mgr. art.

Andrej Hrnčiar

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:33

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predsedajúci, rád by som opravil svoje hlasovanie o tlači 1000, hlasovanie č. 183. Mylne som hlasoval "za", prosím, hlasovať "proti".
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.6.2018 o 17:33 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:34

Karol Galek
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Chcel by som opraviť hlasovanie číslo parlamentnej tlače 1002. Bol som vykázaný ako "nehlasoval", chcel by som hlasovať "za".
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.6.2018 o 17:34 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:34

Martin Fedor
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, poprosím do zápisu opravu hlasovania o tlači 1000, kde som sa chcel "zdržať", ale kvôli inému údaju na svetelnej tabuli som hlasoval "za". Takže prosím opraviť zdržanie.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.6.2018 o 17:34 hod.

Mgr. MEconSc.

Martin Fedor

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:34

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som sa chcela opýtať, že či by ctené plénum nemalo vôľu na to, aby sme na záver schôdze zaradili ešte krátku informáciu pána poslanca Roberta Kaliňáka o tom, že čo musí minister vnútra urobiť, aby dostal Choppera za 150-tisíc, a či takýto hodnotný dar niekde ako dar aj uviedol. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.6.2018 o 17:34 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:55

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia. Predkladáme návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rodine. Účelom tohto zákona je najmä ochrana najslabších skupín spoločnosti a to detí, ktoré sú nezaopatrené, neplnoleté alebo sa sústavne pripravujú na povolanie a sú odkázané na pomoc svojich rodičov, ako i rodiča, ktorý sa takto stará o svoje dieťa sám. V prípadoch neúplných rodín sú tieto mnohokrát odkázané na finančnú pomoc druhého rodiča, ktorý ju zabezpečuje práve prostredníctvom tzv. minimálneho výživného.
Neúplné rodiny sú najviac ohrozené chudobou. Potvrdzujú to výskumy. To znamená, že sú ohrozené samotné deti. Zákonné výživné však v mnohých prípadoch nepokrýva ani základné potreby dieťaťa, preto máme za to, že je potrebné výšku minimálneho výživného rodiča zvýšiť.
Vzhľadom na to, čo som povedala, navrhujeme ako poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti upraviť túto výšku vyživovacej povinnosti a to tak, že každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 50 % zo sumy životného minima, bolo by to v sume 45,53 eur mesačne. Dnes súčasne je to, v súčasnosti, pardon, je to len 30 % zo sumy životného minima.
Návrh zákona vyvoláva pozitívne a zároveň aj negatívne sociálne vplyvy. Nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti a na životné prostredie. Taktiež nepredpokladá žiadny vplyv na podnikateľské prostredie a hlavne nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy. Je v súlade, návrh zákona, s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.6.2018 o 17:55 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video