40. schôdza

29.1.2019 - 14.2.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.2.2019 o 11:30 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:59

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem ti veľmi pekne poďakovať, že si teda objasnila kolegom, že rodinná politika nie je sociálnou politikou a rodinná politika sa viac-menej zamerala na podporu funkčnej rodiny ako takej, nie rodiny, ktorá určitým spôsobom stráda.
A to by sme si vlastne na Slovensku mali dať ako prioritne do našich mozgových závitov, pretože naozaj rodiny už prestávajú veriť, že sa niečo na podporu rodín ako takých na Slovensku udeje, pokiaľ sa to neudeje v tých našich hlavách, že je potrebné naozaj podporovať aj funkčnú rodinu, tak jednoducho vždy tá nespokojnosť a to strádanie našich ľudí bude. Určite daňový bonus je na jednej strane propopulačné opatrenie, na druhej strane, čo si ja uvedomujem, je hlavne to, že ide o podporu pracujúcich rodičov.
Ak dnes hovoríme o tom, že tie mzdy tých ľudí nie sú podobné ako v Rakúsku alebo v Nemecku, tak aspoň štát priateľský k rodinám patrí do kategórie, kde jednoducho dokážeme si v rámci priorít Slovenska povedať, že práve pracujúci rodič bude stredobodom našej pozornosti a nebudeme podporovať len pracujúcich rodičov, ktorí majú deti do šesť rokov, ale naozaj všetkých občanov, ktorí pracujú pre Slovensko a neodchádzajú mimo Slovenska, podporíme takým spôsobom. Ale to by sme sa museli všetci počúvať a nie šumieť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.2.2019 o 10:59 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:01

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Anka, veľmi dobre si povedala, a to je taký zaujímavý fakt aj teraz, jak sa zbiehajú koaliční poslanci, hlavne poslanci SMER-u, že Slovensko zaostáva v úprave daňových bonusov za okolitými krajinami V4, že vidíme, že naozaj už mnohé krajiny pochopili, že rodinná politika je kľúčová a daňový bonus je jeden z tých nástrojov, ako oceniť rodičov a poďakovať im za ich výchovu a znížiť im teda to daňové zaťaženie. A naozaj my sme ako keby poslední, ktorí sme to dlho nemali. Teraz naveľa, naveľa sa to teda podarilo do šiestich rokov, ale sme na chvoste.
A ja si naozaj kladiem takú otázku, že či sociálna demokracia teda má v sebe ten rozmer podpory rodiny, že či to teda, že čo to vlastne tá sociálna demokracia je, pretože mne to tam veľmi zapadá, ak sa bavíme o rodine, tak toto by malo byť určite jednou z kľúčových politík. Ale vidíme, že jedno sú slová a druhé sú skutky. A keď sme na chvoste v týchto opatreniach, tak toto mi proste tu nesedí a je veľkým otáznikom, že ako to tá sociálna demokracia tu môže tak dlho vládnuť a ponúkať nám tu svoje reči a neponúka nám tu skutky. Tak verím, že toto je ich posledné volebné obdobie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.2.2019 o 11:01 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:16

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, ja by som len kratučko ešte doplnil teda kolegyňu Verešovú, ktorá k tomu vystúpila z takého toho rodinného rozmeru. Ja sa chcem na to trošku pozrieť aj tak finančne, pretože tento návrh zákona bude mať negatívny dopad na rozpočet, ale bude mať pozitívny dopad na ľudí. A to je to najdôležitejšie.
A keďže sme v prvom čítaní, tak zoberiem to trošku tak zoširšia a musíme sa na to pozrieť, kto sú to vlastne rodičia a akú zohrávajú rolu vôbec v štáte a v ekonomike. Prirodzene, podľa mňa každý mladý človek, alebo no, nepoviem každý, ale mnohí mladí ľudia, ktorí keď rastú a dozrievajú a dospievajú, tak majú tú vidinu toho, že chcú mať deti. Čiže chcú so svojím partnerom, spolurodičom mať deti. A myslím si, že to je dobré, to je dôležité, na tom funguje naša spoločnosť, že ľudia sa množia, že majú deti. A vidíme, že naozaj je to prospešné aj pre ekonomiku, pretože reprodukcia je možná teda len skrze deti a ak chceme zabezpečiť rovnaký počet obyvateľov alebo väčší, tak musíme sa reprodukovať či už viac, alebo rovnomerne.
Vieme, aký je názor na migráciu na Slovensku v súčasnosti, aj vďaka vládnej koalícii alebo teda strane SMER. A vidíme, že teda tá otvorenosť na migráciu ani z okolitých krajín tu nie je nejaká vysoká a zase, povedzme si na rovinu, čo sa týka nejakej migrácie z Ukrajiny, tak tam sme už zaspali dávno, pretože už mnohí tí, ktorí chceli z Ukrajiny ísť za prácou, tak už išli a už sú v iných krajinách a nie u nás. A sú vo veľkých počtoch. Ja teda čo počúvam od ľudí, ktorí pracujú s Ukrajincami, tak dostávam veľmi dobré referencie na ľudí z tejto krajiny, že sú veľmi kvalitnými, pracujúcou silou. Niečo podobné, ako sa zrejme hovorí aj o Slovákoch v zahraničí.
Ale už dnes na Slovensku máme 100-tisíc voľných pracovných miest. To je veľmi alarmujúce číslo. O to viac, že keď si to zoberieme z hľadiska nezamestnanosti a z hľadiska voľných pracovných miest, tak naozaj vidíme veľký nepomer, čo opäť ukazuje na nezdravé správanie na pracovnom trhu. O to viac, keď vidíme, že v niektorých regiónoch tá nezamestnanosť je, samozrejme, ešte stále vysoká, pretože ľudia sa v tých regiónoch zamestnať nevedia. Ale hovorím to preto, lebo ak nemáte naplnenosť pracovných miest, tak vám vlastne uchádza ten potenciál ekonomiky, ktorý by ste mohli mať, a tým pádom vám uchádzajú tržby a z tržby nám uchádza HDP, ale z tržieb nám uchádzajú aj dane z príjmu. A zároveň teda, samozrejme, tieto pracovné miesta keby boli obsadené, tak by z toho boli aj dane z príjmu do rozpočtu, ale, samozrejme, aj zo spotreby, pretože tí ľudia by tie peniaze míňali väčšinou na Slovensku a v takom prípade by vôbec celá ekonomika z toho profitovala viacej.
Z hľadiska vývoja, by som povedal, pôrodnosti vidíme, že aké, spôsobilo to šok aj v školstve, keď vlastne generácia Husákových detí bola veľmi mohutná a vlastne nemala takú pôrodnosť, akú mali ich rodičia. A naozaj bolo obdobie, kedy sa mnohé škôlky, kým ešte táto generácia Husákových detí mala, začala mať deti, tak sa mnohé škôlky aj školy redukovali, zatvárali, pretože nebolo dostatok detí. Teraz je opačná situácia, pretože Husákove deti majú deti a tým pádom zase to rastie v počtoch. A vidíme, že akékoľvek takéto demografické výkyvy nie sú dobré ani pre ekonomiku, ani vôbec pre spravovanie štátu a už vonkoncom nie pre nejaké plánovanie. Čiže je dobré, ak naozaj sú, vôbec táto demografická politika je robená nejak kontinuálne, zodpovedne a zmysluplne. A s tým, samozrejme, súvisí tá rodinná politika. Ja si myslím, že je dôležité odmeniť rodičov za to, že do toho idú, za to, že deti vychovávajú, lebo vy, ktorí rodičia ste a deti máte, viete, že to nie je žiadna brnkačka, že to nie je nič, nič ľahké, na jednej strane deti sú krásne, je s nimi veľa radosti, ale na druhej strane vedia rodičov aj potrápiť. A, ale zase však to je život, povedzme si na rovinu.
Takže chcem to povedať z toho dôvodu, že tých rodičov sa oplatí odmeniť. Pretože my naozaj aj teraz v tejto dobe veľa sa bavíme o znižovaní daňového bremena a odmenenia ľudí v dobrých časoch a podobne. A myslím si, že toto je jedna z tých pomerne jednoduchých foriem, ako môžeme daňovníkov odmeniť. A odmeníme ich práve, je to taká zásluhovosť toho, že keď teda rodičia išli do toho, že majú deti, tak tá zásluhovosť sa prejaví práve v tom, že dostanú daňový bonus. Čiže zo svojich daní budú platiť, resp. im budú platiť menej daní. Takže je to taký veľmi priamy, konkrétny a adresný nástroj pre ľudí, ktorí sa rozhodli pomôcť krajine tým, že tu porodia a vychovajú svoje deti a tým pádom prispejú aj k rozvoju ekonomiky a iných rezortov. Toto je to najdôležitejšie.
Môžeme si klásť otázku, že kde zobrať na to peniaze. Tú si posledných pár rokov až tak nemusíme klásť, pretože vidíme, že aj štátny rozpočet a minister financií je každý rok príjemne prekvapený nad príjmami, ktoré má. Skôr my sme prekvapení z toho, ako tieto nadpríjmy míňa a prečo ich nemíňa na zmysluplné veci. Ale napriek tomu by som chcel zodpovedať tú otázku, pretože tak ako som povedal, práve z dlhodobého hľadiska to zabezpečenie dostatku pracovných síl pre pracovný trh je, generuje svoje príjmy, ale myslím si, že práve v oblasti výdavkov a štruktúre výdavkov a efektivite výdavkov vidíme naozaj veľký priestor. Ak by som spomenul len samotnú informatizáciu, tak ročne míňame na informatizáciu 500 miliónov eur. Rádovo 200 miliónov je na bežnú prevádzku a 300 miliónov je na obstarávanie nových IT systémov. A ak by ste sa pozreli hlbšie do týchto dát, tak by ste zistili, že tá efektivita tu ešte stále nie je. Je to ťažko benchmarkovateľné a tým pádom pre mnohých tých dodávateľov je to výhodné v tom, že môžu nadsadiť cenu a ťažko sa dokazuje, že tá cena je nadsadená. Ale ľudia, ktorí sa v tomto biznise pohybujú, vám povedia, že naozaj firmy, ktoré vyhrávajú tieto zákazky, ich vyhrávajú za podstatne vyššie sumy, ako by boli schopné takéto riešenia dodať do súkromného sektora. Takže tu vidím naozaj veľký vankúš, čo sa týka rezerv aj práve na takéto opatrenia.
Druhým veľkým, druhou veľkou skupinou je verejné obstarávanie, ktoré je rádovo v objeme 5 miliárd eur. A keď si zoberieme len úsporu 5 %, ktorá by sa ľahko mala dať dosiahnuť, tak hovoríme o 250 miliónoch automaticky ročne z tohto balíka. Nehovoriac o tom pri, by som povedal, vymáhaní, ale ani nie vymáhaní, ale znižovaní daňovej medzery pri platení DPH, aj tu dnes vieme, že je stále tá daňová medzera veľmi veľká a nástroje, ktoré sú, nie sú implementované tak kvalitne, ako by mohli. A viem si predstaviť, že uplatnením týchto nástrojov v praxi kvalitnými ľuďmi, a nechcem teraz zachádzať do prílišnej nejakej špekulácie a politiky, ale tak uplatnením týchto nástrojov by sme vedeli určite dostať do rozpočtu rádovo niekoľko sto miliónov eur.
Takže toto je z hľadiska nejakej takej, možno finančného zabezpečenia tohto, tohto návrhu, ktorý si myslím, že je zmysluplný, je adresný, odmeňuje rodičov až do veku, kedy toto dieťa vlastne sa postaví na vlastné nohy, a motivuje ich do toho, aby mali podiel na rozvoji Slovenska a rozvoji ekonomiky, ale aj iných, iných rezortov.
Ďakujem za pozornosť, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.2.2019 o 11:16 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:25

Eugen Jurzyca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:26

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja som prednedávnom čítala na jednom portáli mamičkovskom taký rozzúrený článok o tom, ako my politici sa tu hádame o guľôčky, ľudovo povedané, a nepomáhame mladým rodinám. Takže ja sa veľmi teším, že keď som si to prečítala, áno, ale treba sa trošku viacej zaujímať, lebo práve aj hnutie OĽANO mladým rodinám pomáha napríklad aj touto predkladanou novelou zákona.
Edo, ty si povedal, že treba odmeniť rodičov za to, že vychovávajú deti. No s tým sa nedá iné ako súhlasiť. Pretože všetci to asi poznáme, malé deti sú malé starosti, veľké deti sú veľké starosti. A nielen starosti, ale čím väčšie dieťa, tak hádam aj hlbšie do peňaženky musíme siahnuť. Takže, ja len ešte raz zopakujem, som veľmi vďačná za tento návrh.
A ešte mnoho mojich kamarátov, sme takí tí tridsiatnici a už pomaly tiahnuci k štyridsiatke, mali argument, prečo nezakladať rodinu, práve preto, že to stojí veľa peňazí. Bola by som veľmi rada, aby tento argument už som počuť nikdy nemusela aj vďaka našim návrhom.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.2.2019 o 11:26 hod.

Mgr.

Natália Milanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:27

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Našim kolegom, ktorí sa prezentujú ako sociálni demokrati, treba naozaj pripomenúť, že toto je iracionálna sociálna politika. To, aby daňový bonus končil v predškolskom veku, kedy de facto začínajú náklady na potomstvo, je irónia alebo nejaká absurdita legislatívna.
Dámy a páni, Slovensko nie je v takej situácii, že by mladí ľudia programovo nechceli mať rodiny. Ak je útlm, tak je často z núdze a zato, že každý mladý človek má dnes ťažkosti uviesť sa aj na trhu práce, aj v profesnej kariére. Pomáhajme štartu nie iba do predškolského veku. Ľudia predsa nie sú hlúpi a vedia, keď nie z vlastnej skúsenosti, tak z pozorovania okolia, že tie skutočné výdaje na potomstvo nastávajú práve až príchodom do školy a naozaj rastú, rastú až po dosiahnutie dospelosti a často, samozrejme, aj ďalšie roky štúdií. Ak chceme mať z tohoto opatrenia skutočnú podporu rodiny, tak musí trvať dlhšie. Presne tak, ako to navrhujú predkladatelia.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.2.2019 o 11:27 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:28

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem týmto kolegovi Hegerovi, ale aj všetkým mojim kolegom poslancom a poslankyniam hnutiu Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, kde som našla totálnu podporu pre koncept rodinnej politiky, s ktorým som prišla hneď, ako som vstúpila do tohto parlamentu. Všetci sa s tým stotožnili a naozaj tá séria prorodinných návrhov zákonov je už dnes v takom veľkom množstve a v takom veľkom počte a máme aj výsledky akurát v tom teda, že sa s nimi inšpirovala aj vládna koalícia, čomu sa v podstate tešíme. Ide nám o vec a naozaj už niektoré naše návrhy zákonov boli aj prijaté, hoc ako koaličné návrhy. Ale nám ide o ozajstnú podporu rodiny.
Chcela by som povedať, že toto nebolo len niečo, čo sme si vymysleli. My sme prišli ako poslanci zo školstva, zo zdravotníctva, zo sociálnych služieb a vedeli sme, čo rodiny potrebujú. Inšpirovala som sa, inšpirovali sme sa v zahraničí. Ja som osobne bola aj s kolegami v Maďarsku, v Česku aj v Poľsku a rokovali sme s poslancami a pýtali sme sa ich na to, akú rodinnú politiku oni majú. A všetci mali skutočne dvojnásobný daňový bonus oproti našej, nášmu Slovensku.
My sme prišli aj s tým progresom, pretože si myslíme, že rodiny potrebujú pomoc. Mňa sa tí mladí rodičia pýtajú a hovoria mi, že ja mám byť sociálnym prípadom? Ja akože musím byť sociálny prípad, aby mi vôbec nejakým spôsobom sa o mňa zaujímal štát?
A ako som už spomenula, že aktívna rodinná politika, to neznamená zásah do autonómie rodiny, ale jej cieľom je vytvárať také prostriedky, aby sa mladí nebáli vytvoriť rodinu a odstraňovať akúkoľvek bariéru. A tuto som presvedčená, že práve pracujúci rodičia, mladí rodičia, pracujúci rodičia si zaslúžia takéto daňové zvýhodnenie, aby sa mohli dobre postarať o svoje deti, aby mali viac peňazí v peňaženke.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.2.2019 o 11:28 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:30

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, kolegovia a kolegyne, za doplnenie tej mozaiky na túto tému a naozaj veľmi dobré faktické poznámky, v ktorých ste doplnili vaše postrehy a obohatili tú diskusiu. Ja úplne sa stotožňujem s tým a presne ako ste aj povedali a vlastne to hovoríme celý čas, odkedy sme v parlamente, že rodinná politika musí byť prioritou každej vlády, ktorá to myslí so svojím národom vážne. Práve preto, že tak ako aj povedala kolegyňa Milanová, mať rodinu a byť rodičom a vychovávať deti, to proste je náročné na peňaženku, okrem toho aj na nervy a tak ďalej, ale samozrejme, na peňaženku v prvom rade. A tie deti treba z niečoho živiť a štát, ktorý chce podať pomocnú ruku a myslí to so svojimi občanmi vážne, tak práve takúto pomocnú ruku podáva.
A potom prichádzajú presne tie parametre, ako hovoril aj kolega Jurzyca. Je veľmi dôležité merať. Každé opatrenie, ktoré robíme, musíme merať, pretože boli by sme ľahkovážni a až blázniví, ak by sme ho nemerali. A preto my aj vyzývame vládu stále k tomu, aby uplatňovala to meranie, pretože ak to viem odmerať, viem ten efekt a viem to doladiť alebo aj zrušiť a nájsť niečo lepšie. Takže tá merateľnosť je veľmi dôležitá a práve preto som rád, že tu existuje aj druhé čítanie. A neviem, no, nemám nádej, že by sa toto mohlo dostať, aj keby som veľmi si to prial, pretože myslím si, že toto je veľmi dôležité, a môžme sa potom naozaj hrať s tým, aby sme to vyladili.
A ja verím, že jedného dňa tu bude proste rozumná vláda, ktorá bude vedieť dávať prednosť tým rozumným riešeniam, ktoré sú merateľné, ktoré sú účinné, efektné a v prvom rade odpovedajú na potreby občanov krajiny.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.2.2019 o 11:30 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:33

Oto Žarnay
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi predstaviť návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom predkladanej novely zákona je vytvorením konkurenčného prostredia otvoriť priestor tvorbe, realizácii a distribúcii učebníc, učebných textov a pracovných zošitov a ich alternatívu pre pedagógov vo výchovno-vzdelávacom procese, stanovenie jasných, zrozumiteľných a transparentných hmotných i procesných pravidiel pre udeľovanie schvaľovacích doložiek pre učebnice, učebné texty a pracovné zošity, stanovenie práv a povinností ministerstva, predkladateľov a škôl v súvislosti s financovaním a distribúciou učebníc, učebných textov a pracovných zošitov.
Učebnice, učebné texty a pracovné zošity sú dôležitou a významnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Žiaci sa s nimi dostávajú do kontaktu od ich vstupu do základnej školy a sú nositeľmi informácií v prípade učebníc a učebných textov a prostredníkmi pre upevňovanie učiva v prípade pracovných zošitov. Ich význam je neodškriepiteľný pre všetky vzdelávacie predmety a sprevádzajú žiakov a študentov počas celého štúdia. Už dlhodobo pedagógovia volajú po alternatívach učebníc, učebných textov a pracovných zošitov pre jednotlivé ročníky i predmety.
Zároveň spôsob schvaľovania nových učebníc a ich distribúcia sú nedostatočne flexibilné vzhľadom na centralizáciu celého procesu na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a tak dochádza k oneskoreným dodávkam či výpadkom učebníc vzhľadom na zdĺhavé byrokratické procesy.
Väčšina štátov Európskej únie dokázala trh učebníc liberalizovať a tak otvorila možnosti širšiemu a flexibilnejšiemu fondu učebníc, ktorý dokáže reflektovať dynamické zmeny vo vede, technike i spoločnosti a tým umožniť i kvalitnejšiu aktualizovanú prípravu pre žiakov a študentov.
Navrhované znenie zákona približuje slovenské školstvo európskemu. Vypúšťa odporúčacie doložky a upravuje hmotné i procesné podmienky udeľovania schvaľovacích doložiek na dobu neurčitú pre učebnice, učebné texty a pracovné zošity pre predkladateľov, ktorými sú vydavateľstvá, v podobe upresnenia typológie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, obsahu žiadosti o udelenie schvaľovacej doložky, termíny jej vydania i proces odvolania voči rozhodnutiu schvaľovacej komisie.
Rovnako je upresnené zloženie, frekvencia i základné pravidlá zasadnutia schvaľovacej komisie. Vydavateľstvá budú po uplynutí prechodného obdobia zodpovedné aj za plnú distribúciu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, čím sa plne vylúči centralizácia.
Ministerstvo na svojom portáli okrem zoznamu učebníc, učebných textov a pracovných zošitov so schvaľovacou doložkou spolu i s ich vydavateľmi je povinné zverejniť i zoznam odborných recenzentov a každoročne do 31. januára kalendárneho roku i normatív na učebnice pre školy. Školy povinne zriadia účelovo viazané finančné fondy pre učebnice, učebné texty a pracovné zošity, za ktoré ponesie plnú zodpovednosť riaditeľ školy, ako aj za správu a hospodárenie s fondom učebníc, čo bude nútiť i školy samotné správať sa oveľa hospodárnejšie pri tvorbe a hospodárení s fondom učebníc. Ministerstvo však môže v prípadoch osobitného zreteľa na základe odôvodnenej žiadosti zriaďovateľa poskytnúť osobitný finančný príspevok na učebnice, učebné texty a pracovné zošity, prípadne špecifické učebné pomôcky.
Toľko na úvod, ďakujem a potom sa hlásim do rozpravy.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.2.2019 o 11:33 hod.

Mgr.

Oto Žarnay

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:37

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1281. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a tiež Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 22. marca 2019 a gestorský výbor do 25. marca 2019.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.2.2019 o 11:37 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video