43. schôdza

26.3.2019 - 4.4.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.3.2019 o 9:37 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:37

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky (tlač 1340). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 3. mája a v gestorskom výbore do 7. mája 2019.
Skončil som, pani predsedajúca. Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.3.2019 o 9:37 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:39

Vladimír Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dôležité slovo, ktoré tu mám otáznik pri tomto zákone, bolo, že ide o iniciatívny návrh zo strany ministerstva dopravy, za čo teda za cyklistickú verejnosť ďakujeme, že takým spôsobom sa už konkretizujú konečne výdavky na cyklistickú aj infraštruktúru a jednak aj na osvetu medzi verejnosťou, aby sme mohli lepšie zabezpečovať spôsoby aj pre cyklistickú dopravu. Zároveň čiastočne v Bratislave máme tú osvetu sami zabezpečenú tým, že máme problematické zabezpečenie dopravy, či už do škôl, alebo do práce, takže viacerí sme presedlali na bicykle a o to lepšie vnímame práve možnosti takejto investície do cyklistickej infraštruktúry.
Síce na tento rok je naplánovaný vplyv na rozpočet vo výške milión 700-tisíc, pevne verím, že bude dosť žiadateľov o dotácie na to, aby sa tento rozpočet vyčerpal, ale už na rok 2021 je tu naplánovaný ambiciózny rozpočet 12 miliónov 800-tisíc. Predpokladám, že to už je na nejakú budúcu vládu a je to tam len tak proste pridaná nula.
Určite, určite verím tomu, že máme dosť chýbajúcej infraštruktúry, aby sa tieto peniaze minuli. Otázka znie teda, že či naozaj to číslo tam bolo také relevantné. Pevne verím, že áno. Každopádne môžem len spomenúť, že je veľmi dobre spravený aj zoznam či už žiadateľov. To znamená, že naozaj všetky tie relevantné subjekty, ktoré by sa mohli zapojiť do budovania infraštruktúry, sú tam spomenuté a už to, že vôbec takáto položka tam samostatne vznikla, je plus vzhľadom na históriu spätne, či už na predchádzajúci rok, alebo ten ešte predchádzajúci, kde, naopak, skôr peniaze z cyklodopravy zmizli alebo boli naozaj skôr len doslova odrobinkami. Takže aj ten milión 700-tisíc je obrovský posun na tento rok.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.3.2019 o 9:39 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:42

Ján Marosz
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Mne budú stačiť tieto minúty. Zareagujem na kolegu, že my, samozrejme, tiež podporíme tento návrh zákona. Trošku sa natískajú také dve slová, že po funuse, že naozaj ku koncu volebného obdobia to prichádza na stôl. Takže všetky tie cykloorganizácie toto vítajú, je to ušľachtilá, dobrá myšlienka, len prichádza na stôl trošku neskoro. A čo je ešte také nie moc zodpovedné, že tie financie a zdroje v objeme 12, 15 miliónov eur ročne sú ponechávané na ďalšiu vládu, ktorá sa s hľadaním zdrojov bude musieť potom popasovať.
Takže áno, podporíme tento návrh zákona, len trošku prichádza už neskoro.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.3.2019 o 9:42 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:43

Vladimír Sloboda
Skontrolovaný text
Presne ste to vystihli, v podstate to isté. Tu naozaj, tie sumy navýšenia sú tam v podstate dané už potom na niekoho iného a zároveň teda, síce možno prichádza neskoro, ale predsa, takže aspoň niečo. Koniec koncov väčšinou takéto pozitívne veci prichádzajú vždy ku koncu volebných období, či už sa týkajú samosprávy, alebo či sa týkajú vlády. Takže asi sa musíme na to nachystať dopredu, že vždy takéto veci prídu na konci.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.3.2019 o 9:43 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:44

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, na, pre motiváciu k výstav..., pardon, to je energetická hospodárnosť, že? Pardon, to je v poriadku, ďakujem pekne.
Takmer; pre motiváciu k výstavbe rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie sa v predloženom návrhu dopĺňa účel poskytovania podpory, a to príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie vo výške 8-tisíc eur.
Súčasťou návrhu sú taktiež úpravy a doplnenia pri existujúcom type príspevku na zateplenie rodinného domu, ktoré vyplynuli z praxe, predovšetkým sa zjednodušuje preukazovanie niektorých podmienok poskytovania príspevku na zateplenie rodinného domu a znižuje sa počet požadovaných príloh.
V rámci rokovania výborov bol prijatý pozmeňujúci návrh, ktorý je obsiahnutý v spoločnej správe výborov. S odporúčaním gestorského výboru súhlasím.
Ďakujem za podporu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.3.2019 o 9:44 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:45

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1259), podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1618 z 5. februára 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 573 z 19. marca 2019, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 389 z 25. marca 2019 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 339 z 21. marca 2019.
IV. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 a 2 spoločne s odporúčaním schváliť.
V. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 347 z 26. marca 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Róberta Puciho v alternatíve Maroša Kondróta predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.3.2019 o 9:45 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:49

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dovoľte mi z poverenia vlády Slovenskej republiky uviesť v druhom čítaní na dnešné rokovanie Národnej rady návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky vypracovala predložený návrh zákona o elektronických komunikáciách s cieľom zabezpečiť včasné uvoľnenie frekvenčného pásma 694-790 MHz. Záväzok uvoľniť uvedené frekvenčné pásmo vyplýva Slovenskej republike z rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2017/899 o využití frekvenčného pásma 470-790 MHz v Únii, pričom do 30. júna 2020 majú členské štáty umožniť využitie dotknutého pásma pre budúce mobilné služby piatej generácie 5G.
Pre naplnenie uvedeného cieľa návrh zákona precizuje mechanizmus vydávania rozhodnutí a stanovuje mechanizmus posudzovania náhradných, náhrady nákladov, ktoré vzniknú držiteľovi individuálnych povolení na používanie uvedených frekvencií pri zmene týchto povolení pred riadnym uplynutím doby, na ktorú mu boli vydané.
Boli, boli by, boli sme oboznámení so spoločnou správou gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Súhlasíme so všetkými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV, ktoré gestorský výbor odporučil schváliť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.3.2019 o 9:49 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:51

Maroš Kondrót
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 1260), podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Spoločnú správu máme pod číslom 1260a.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1619 z 5. februára 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 574 z 19. marca 2019, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 390 z 25. marca 2019 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 340 z 21. marca 2019.
IV. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča, aby sa o návrhoch 1 až 6 hlasovalo spoločne s odporúčaním schváliť.
V. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 348 26. marca 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Maroša Kondróta predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.3.2019 o 9:51 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:55

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedol návrh riešenia súčasného stavu obchodnej spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a. s., ktorým sa, ktorým je realizácia zámeru odplatného prevodu časti majetkovej účasti štátu, ktorá predstavuje 65,52 % na základnom imaní obchodnej spoločnosti Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s., na Žilinský samosprávny kraj, ktorý je súčasným menšinovým akcionárom spoločnosti.
Vláda Slovenskej republiky predmetný návrh prerokovala dňa 6. februára 2019 a prijala k nemu uznesenie č. 56/2019. Návrh bol prerokovaný a schválený Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti dňa 21. marca 2019.
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sa dlhodobo snaží riešiť nepriaznivú finančnú situáciu Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s., v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom ako minoritným akcionárom. Výsledkom spoločného rokovania ministerstva dopravy a výstavby a Žilinského samosprávneho kraja je vôľa oboch akcionárov realizovať prevod časti majetkovej účasti štátu na Žilinský samosprávny kraj. Po prevode časti majetkovej účasti štátu bude regionálna samospráva v rámci svojich možností priamo zainteresovaná na prosperite a rozvoji letiska v súlade s potrebami regiónu.
Predmetný prevod časti majetkovej účasti štátu bol posúdený aj z pohľadu pravidiel štátnej pomoci prostredníctvom posúdenia testu štátnej pomoci a zámer prevodu bol schválený aj zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja.
Celý proces realizácie prevodu majetkovej účasti štátu je potrebné uskutočniť v súlade s § 41 ods. 1 zákona 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého je potrebné predložiť vláde Slovenskej republiky na schválenie a Národnej rade na prerokovanie zoznamy majetkových účastí štátu na podnikaní iných právnických osôb zahrnutých do prevodu majetku.
Na základe uvedených skutočností Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky pripravilo návrh na zaradenie časti majetkovej účasti štátu Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s., do zoznamu majetkových účastí štátu na podnikaní iných právnických osôb zahrnutých do prevodu majetku.
Jednotlivé kroky súvisiace s prevodom majetkovej účasti štátu podľa zákona 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov sú premietnuté do úloh v rámci prijatého uznesenia vlády č. 56/2019 zo 6. februára 1919 (Pozn. red.: Správne malo byť "2019".)
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

27.3.2019 o 9:55 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:58

Peter Pamula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, milé dámy, vážení páni, predkladám informatívnu správu Národnej rady Slovenskej republiky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti k prerokovaniu návrhu riešenia súčasného stavu v obchodnej spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a. s. (tlač 1315).
Návrh riešenia súčasného stavu v obchodnej spoločnosti Letisková spoločnosti Žilina, a. s. (tlač 1315), pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1396 z 15. februára 2019 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, ktorý zároveň určil ako gestorský výbor.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti prerokoval predmetnú informáciu 21. marca 2019. Uznesením č. 341 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov zobrať na vedomie zaradenie časti majetkovej účasti štátu na základnom imaní obchodnej spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a. s., predstavujúcej 95,52 % (pozn. red.: správne malo byť "65,52 %") základného imania spoločnosti Letisková spoločnosť Žilina, a. s., do zoznamu majetkových účastí štátu na podnikaní iných právnických osôb zahrnutých do prevodu majetku. Výbor ma zároveň poveril predložiť túto správu Národnej rade.
Ďakujem.
Skryt prepis

27.3.2019 o 9:58 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video