49. schôdza

10.9.2019 - 25.9.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.9.2019 o 11:39 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:05

Igor Federič
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, a teraz dajme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Baláža.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.9.2019 o 11:05 hod.

Ing.

Igor Federič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:32

Karol Galek
Skontrolovaný text
Ja som to v rámci druhého prihlásenia do rozpravy zmenil na vrátenie na dopracovanie.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.9.2019 o 11:32 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:32

Ján Podmanický

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:35

Zuzana Zimenová
Skontrolovaný text
Ďakujem. Len som chcela pripomenúť, pripomenúť poslancom, ktorí boli pozývaní na okrúhly stôl na tému asistenta učiteľa, že stretnutie so zástupcami odborníkov, učiteľov a rodičov sa dnes koná o 13.00 hod. v zimnej záhrade. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.9.2019 o 11:35 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:35

Ivan Fiačan
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ako predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky som sa rozhodol využiť oprávnenie, ktoré mi je dané ustanovením § 28 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, a požiadať o možnosť osloviť Národnú radu vo veci, ktorú považujem z hľadiska efektívneho fungovania Ústavného súdu a zaistenia účinnej ochrany ústavnosti za mimoriadne dôležitú.
Na 49. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky budete okrem iného voliť zostávajúcich kandidátov na sudcov Ústavného súdu. Rešpektujem slobodný a nezávislý výkon mandátu každého poslanca, svojím vystúpením nechcem v žiadnom prípade do tejto slobody výkonu poslaneckého mandátu zasahovať. Myslím si, že pre vaše rozhodovanie je dôležité poznanie aktuálnej situácie na Ústavnom súde.
Ústavný súd má v súčasnosti len 7 z 13 sudcov a plne funkčné sú len 2 senáty Ústavného súdu. Plénom v sedemčlennom zložení objektívne nemôže prijímať žiadne rozhodnutia, ako to napríklad ukázala nedávna vec týkajúca sa volieb do Európskeho parlamentu, tzv. kauza Lexmann. Plénum Ústavného súdu za tejto situácie nemôže efektívne prijímať ani dôležité akty dovnútra Ústavného súdu, napríklad zmeny rozvrhu práce. Rozhodnutie pléna musí byť totiž prijaté jednomyseľne.
K 16. februáru 2019, keď skončilo funkčné obdobie 9 sudcom Ústavného súdu, bolo nevybavených 685 podaní. K dnešnému dňu je nevybavených už takmer 1 400 podaní, z toho je v 30 prípadoch príslušné na rozhodovanie plénum Ústavného súdu. Aktuálne sa podľa platného rozvrhu práce šesť trinástin nápadu na Ústavný súd prideľuje tzv. neobsadeným sudcovským miestam. Takýchto nepridelených spisov je k dnešnému dňu takmer tisíc. Teda bezmála tisíc spisov nemá sudcu spravodajcu.
V dôsledku týchto skutočností je potrebné konštatovať významné narušenie práva navrhovateľov na prístup k Ústavnému súdu a práva na prerokovanie vecí pred Ústavným súdom v primeranej lehote. Vzhľadom na túto aktuálnu situáciu na Ústavnom súde si dovolím apelovať, aby ste na tejto schôdzi zvolili potrebný počet kandidátov na sudcov Ústavného súdu a svojím rozhodnutím prispeli k zabezpečeniu riadneho chodu tohto ústavného orgánu.
Ďakujem Národnej rade, že mi bolo umožnené vystúpiť a zároveň ďakujem za pozornosť.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.9.2019 o 11:35 hod.

JUDr. PhD.

Ivan Fiačan

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:39

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Ďakujem. Chcela som sa spýtať, kedy je plánovaná sudc..., voľba sudcov Ústavného súdu.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.9.2019 o 11:39 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:39

Ján Podmanický
Skontrolovaný text
No, pán podpredseda, ja som sa len chcel spýtať, či pán predseda Ústavného súdu ide so svojou požiadavkou aj do prezidentského paláca. Len toľko som sa ho chcel spýtať. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

18.9.2019 o 11:39 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:45

Martin Klus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. A rád by som reagoval na niektoré slová, ktoré odzneli od môjho kolegu Ondra Dostála, ktorý okrem iného spomenul, že keď už vládna koalícia, v tomto konkrétnom prípade poslanci vládnej koalície, keďže je to poslanecký návrh, k čomu mám tiež osobne tak trošku výhrady, lebo takého veci by malo riešiť Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako ste nám niekoľkokrát, opozícii, odkázali.
Tak prečo ste nešli do takých zásadnejších vecí, ako je napríklad poradie na samotnej kandidátke? Zo všetkých prieskumov, ktoré sa v rámci politických vied v minulosti robili, je zrejmé, že umiestňovanie podľa abecedy nie je zrovna najférovejšie. Prečo sa nebavíme napríklad o tejto veci? Prečo tu riešime lex Hattas, lex Vallo, akokoľvek to nazveme? Sú omnoho dôležitejšie problémy, ktoré náš volebný systém má, a my ideme riešiť ad hoc problém, ktorý sa aj tak bude skôr alebo neskôr opakovať, pretože ja som presvedčený o tom, že títo ľudia si svoju cestu nájdu, a ako povedal kolega Dostál, máme tu iniciatívy, ktoré v takomto duchu fungujú už niekoľko rokov, ba priam desaťročí, a zatiaľ ich takýto zákon od ich spolupráce nikdy neodradil.
Viac k tomu poviem potom v rozprave.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.9.2019 o 11:45 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:47

Vladimír Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ondro, presne si to aj pomenoval, naozaj treba zvážiť na to, akým spôsobom, budeme môcť umožniť aj lokálnym skupinám, či už nezávislých poslancov, alebo lokálnym politickým stranám, zúčastniť sa volieb, a nie takéhoto, takýmto spôsobom obmedzenia.
Mimochodom, treba si pozrieť, akým spôsobom boli označení napríklad aj poslanci SMER-u na poslednej kandidátke, keď naozaj skratku NR SR tam malo polovica z kandidátky, keď nie, tak už tam mali potom župy alebo rôzne iné úrady, ktoré zastávali, tak takisto tie skratky tam mali, takže to nedodržiavanie, treba sa pozrieť do vlastných radov, ak hovoríte, že to nedodržiavanie.
Čo sa týka skratiek, ak im zakážete tie vlastné mená a zakážete skratky v názve zamestnania, treba si uvedomiť aj to, že zasahujete aj do práv zamestnávateľov, ktorí majú právo si určiť, ako sa to dané zamestnanie jednotlivých zamestnancov volá. Uvediem príklad, keď ma niekto napísané na pracovnej zmluve IT špecialista, a takí kandidáti aj boli, alebo IT analytik, toto nemôže mať uvedené na svojej kandidátke. To znamená, že potom má klamať o tom, že čo je jeho zamestnanie? Pretože jeho pracovná zmluva hovorí IT špecialista. Čo teraz po nich chcete, čo tam majú uviesť, čo im navrhujete?
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.9.2019 o 11:47 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:47

Marián Kéry
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Dostál, náš politický svetonázor a videnie sveta je diametrálne odlišné, ale chcem oceniť aspoň váš, váš vecný tón, a že ste mali ambíciu argumentovať.
Čo sa týka, priznávam za seba, že tento návrh predkladám na základe posledných skúseností z komunálnych volieb v minulom roku.
Čo sa týka vašej výčitky voči nám, že chceme zakázať skratky, ale chcem zakázať skratky vlastných podstatných mien. A súhlasím aj s tým, že uviedli ste príklad, že v budúcnosti nebude môcť byť uvedené poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, ale urobili sme to preto, že nechceme urobiť jednu výnimku, ktorá môže spustiť lavínu ďalších výnimiek, ale môžete si uviesť poslanec Národnej rady s malým „n“, môžete si uviesť poslanec parlamentu, čo sa týka VÚC, tak VÚC nie je skratka vlastného mena, VÚC je skratka pre vyšší územný celok, čo je všeobecné podstatné meno, a táto skratka nie je zakázaná.
A posledná vec. Hovorili ste dosť veľa o príkladoch Českej republiky, ale vy viete dobre, že Česká republika má úplne iný volebný systém, čo sa týka komunálnych volieb a regionálnych volieb, tam sa napríklad nevolí predseda alebo starosta tak ako u nás, tam sa volia len zastupitelia, ktorí si potom vyberú svojho starostku, primátora alebo hejtmana. Takže tá paralela s Českou republikou tuná v tomto prípade vôbec neobstojí.
A chcem sa opýtať, podľa vás čo je to Team Vallo alebo Tím Hattas, je to politická strana, je to zamestnanie, lebo podľa mňa to nie je ani jedno, ani druhé, iba politická propagácia.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.9.2019 o 11:47 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video