49. schôdza

10.9.2019 - 25.9.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

20.9.2019 o 12:04 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 12:04

Miroslav Sopko

Vystúpenie 12:05

Adriana Pčolinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

20.9.2019 o 12:05 hod.

doc. PaedDr. PhD.

Adriana Pčolinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 12:07

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tak ešte raz. Je piatok 12.07 hod., dobre, nebudem sa snažiť vás nejak unudiť, ale naozaj sa pokúsim vo veľmi krátkej forme vysvetliť, prečo je podľa môjho názoru i mojich kolegov, ktorí sa podpísali pod tento návrh zákona, mimoriadne dôležité, aby sa pohlo práve v tejto problematike ďalej. O čo ide?
Najprv možno netradične. Asi možno nie každý z vás vie, v súčasnosti na slovenských školách prebieha mimoriadne hektické obdobie vypĺňania práve výkazov štatistickej, inej povahy, pretože sú mimoriadne dôležité práve kvôli zdroju financovania ako takému. Hektické najmä preto, lebo celý systém v rámci rezortného informačného systému bol spustený 15. septembra a dnes je vlastne deadline. To znamená, že do dnešného dňa to treba všetko odoslať s tým, že už niekoľko dní mi práve z jednotlivých škôl hlásia, aký je s tým opätovne problém. Čiže nie je to nová vec. Ukazuje sa, že tieto naše elektronické veci nefungujú úplne tak, ako by mali.
Iste, mohol by som, ako nejakej kritiky, tým pádom ako povedať, že tak o čo sa tu snažím potom presadzovať, aby všetky tieto výkazy išli iba práve tou elektronickou formou. Podľa mňa ale pri tých peniazoch, pri tých investíciách, ktoré išli práve do informačných systémov, nielen školstva, ale aj inde, by sme mali vyžadovať, aby veci, ktoré sú naprogramované a urobené, fungovali, aby ľudia zbytočne nestresovali, nepýtali sa medzi sebou, najmä ak sa nedočkajú odpovede zhora. To tiež mám množstvo podnetov, aby tie potrebné údaje, ktoré potrebujú, najmä pre pridelenie finančných prostriedkov pre svoje školy, odišli a boli následne aj spracované bez nejakých chýb a hlavne, najmä bez nejakého ručného upravovania a tak ďalej. To jednoducho považujem za neprípustné. Neprípustné najmä, keď chceme vydávať práve to používanie informačných technológií ako spôsob, ktorý je zlepšením a ktorý je vlastne bojom proti byrokracii. A praktický výsledok je ten, že ľuďom dvíha riadne tlak a sú z toho problémy. Ľudia si sami medzi sebou pomáhajú. Existujú facebookové skupiny, kde si zdieľajú medzi sebou informácie, ako sa z tej šlamastiky dostať, pokiaľ im niečo nejde.
Tak len prečítam námatkovo, kde vlastnou tvorbou, aby mali aspoň tí, ktorí tu sú, aspoň zhruba nejakú predstavu, že čím si momentálne tie školy naozaj reálne, čiže tí riaditelia, zástupcovia a ľudia, ktorí sú na to kompetentní, čím si vlastne v súčasnosti prechádzajú. A verte tomu, že keď to takto prečítam, určite nebudete vedieť, o čom hovorím, ale tí ľudia, ktorých sa to týka, veľmi dobre rozumejú tomu, čo sa deje. Takže skúsili spoločnými silami vlastný návod, áno? Ja som potom prípadne k dispozícii a môžem vám jednotlivé skratky vysvetliť a uviesť vás do problematiky trošku hlbšie, aby ste vedeli, že je to niečo strašné.
Takže prvý krok; aSc, to je náš informačný systém, ktorý funguje na školách; aSc, odosielam list cez odosielač štatistiky, zvlášť EDUID škola, zvlášť elokované pracovisko.
Druhý krok, CRINFO, to je skratka pre ďalší portál. Prihlásim sa cez EDUID školy (elokované, už spáruje sa zo školou, kontrola, či mi prešla dávka, to znamená tie dáta, ktoré boli poslané).
Tretí krok, klik na EDUZBER, kontrola všetkých položiek, A – zamestnanci, B – prvý stupeň, C – druhý stupeň.
Štvorka, odošlem EDUZBER.
Päťka, odhlásim sa z EDUID školy, prihlásim sa na EDUID SJ, myslí sa tým školská jedáleň.
Výkaz, osmička, výkaz 40-01.
Sedmička, odhlásim sa z EDUID školská jedáleň, prihlásim sa na EDUID ŠKD.
Osmička, výkaz 40-01.
Deviatka, odhlásim sa, prihlásim sa, EDUID škola, výkaz 3-01 aj elektronicky, aj papierovo.
Desiatka, aplikácia cez www.vykazy.sk, príloha 3-01 P, aj elektronicky, aj papierovo.
Jedenástka, CVTI, príloha 3-01, cudzinci, iné vzdelávanie, národnostné menšiny a iné, aj elektronicky, aj papierovo.
Dvanástka, otázka, či je všetko, ak áno, bod 13.
Trinásty bod, fľaša šampanského, ale neviem od koho.
Najviac ma na tomto zaráža, že pri týchto info; či pri týchto financiách, ktoré naozaj išli do informačných systémov, ktoré dnes na školách máme, ktoré v školstve pracujú, sa stále ešte musia tieto výkazy odosielať papierovou formou. Preto prichádzame aj s týmto návrhom zákona, aby bola zavedená výlučne elektronická forma. To znamená, ak ľudia zadajú údaje cez portály, ktoré nestáli malé peniaze, cez portály, ktoré nestáli malé peniaze, aby sme mali za to zodpovedajúcu službu, ktorá je spojená aj s užívateľsky príjemným prostredím, to znamená, že naozaj to aj funguje. Pretože čo sa deje potom?
Neakceptujem rôzne dobré rady ľudí medzi sebou, že tak neposielajte to vtedy a vtedy, príďte domov večer, večer to pošlite, čiže nechoďte v tom exponovanom čase, kedy asi najviac škôl je prihlásených a vtedy odosielajú. Akože toto je pre mňa neprijateľné, pretože ak počítame s určitým termínom, kedy chceme, aby nám školy tie údaje poslali, ktoré sú potrebné, tieto údaje, tak máme vytvoriť práve preto prostredie, ktoré to zvládne. A opakovane sa mi potvrdzuje, že stále to nezvládajú napriek tomu, že ľudia, ktorí sú za rezortným informačným systémom, tým nechcem krivdiť, sa snažia, maximálne sa snažia. Ale jednoducho samotný softvér nedokáže odstrániť chyby, ktoré boli pri prvom, pri úplnom začiatku.
A ďalšia vec, ktorá s týmto priamo tiež súvisí, je, konkrétne ktoré dáta my chceme od škôl, aby nám posielali, pretože v tom je tiež veľký problém. Je tam množstvo dát a školy by vedeli pri podrobnom audite dať presne na papier, čo sú všetko veci, ktoré potrebujete iba raz alebo sa, niekoho sa to týka, ku ktorým sa dostanete iba raz v rámci štatistickej ročenky a ináč nikto a nikdy nikoho tieto dáta nezaujímajú.
Čiže je tu množstvo údajov, ktoré sú vypĺňané a sú úplne zbytočné, sa opovážim aj povedať z tohto miesta. Preto riešenie, to prvé riešenie je, aby sme umožnili, aby všetky tieto výkazy, ak tie údaje od škôl potrebujeme, boli odoslané len elektronicky. Žiadne vytláčanie na papier, žiadne opečiatkovanie, žiadne zasielanie nikam. Jednoducho v roku 2019 jednoducho je podľa mňa neprijateľné, ak tieto dáta potrebujeme a tie dáta sa následne aj spracúvajú, lebo ony tam sú, ten protokol je vytlačený, ale len pre istotu alebo len preto, aby sa niekde založil a zaberal miesto.
Pred dvoma rokmi, keď som tento návrh zasielal, som si urobil taký predbežný výpočet, koľko tých protokolov a toho všetkého je. Pri počte vtedajších škôl mi vyšlo, čiže keby sme všetky tie papiere poskladali na seba, tak máme vežu skoro 14-metrovú, vysokú. Takže je to aj o tom, akým spôsobom pristupujeme k životnému prostrediu, to nestačí len hovoriť, len dať si podporný status k tomu, že sme za to, aby sme ochránili životné prostredie a sme proti klimatickým zmenám a všetko ostatné. Pokiaľ dopustíme, aby sa plytval papier, aby sa plytvala energia ľudí na to, na čo netreba.
A to druhé, rovnako dôležité. Ak školy už zadali údaje, určité údaje, nemá kto v rámci ostatných informačných systémov verejnej správy od nich pýtať ďalšie a ďalšie dáta, pretože aj toto tento zákon rieši, pretože stále táto zmena nenastáva. Ja som očakával, že to niekto sa tejto témy chytí a porieši sa to pri rôznych druhoch novelizácií, ale nič sa nestalo. Stále nechávame toho čierneho Petra práve na tých školách, aby jednoducho dodávali tie údaje. Ale podľa mňa ony sú, ich úlohou je niečo úplne iné a nie, aby tu, keď niekto niečo potrebuje narýchlo, potrebuje nejakú dátovú zostavu, aby jednoducho ju poskytli a dali.
Jednoducho toto nemôže takto ďalej pokračovať. Potom sa nečudujme ľuďom, že neveria, neveria, že sa čokoľvek dá zmeniť. Nečudujme sa, ak nadávajú, ak hovoria, že všetci sme rovnakí, pretože nič sme pre nich neurobili, a napriek tomu, že sa v médiách spomína, že sa dávajú investície do škôl a vybavenie a platy sa riešia stále, oni bežne zažívajú práve nie menej tej administrácie, ale práve naopak. Pociťujú, že tej byrokracie pribúda, cítia to ako reálny tlak, ktorý, žiaľ, sa potom aj odráža na celom chode tej školy. A pokiaľ pre nás je škola predovšetkým vzdelávacia inštitúcia a tí ľudia, ktorí sú v nej, by sa mali venovať najmä vzdelávaniu našich detí, tak máme robiť všetko pre to, aby sme tú byrokraciu obmedzovali a nie naopak.
Preto vyjadrujem sa tu a žiadam o podporu pre toto opatrenie, ktoré ak prejde prvým čítaním, som otvorený diskusii a prípadným vašim aj návrhom aj z koaličných strán, aby sme vytvorili takú legislatívnu normu, ktorá školám a ľuďom v nej pomôže. A zároveň, zároveň sa podarí presvedčiť tých ľudí, že nám na nich záleží a že nechceme, aby určité dni v roku zažívali doslova a dopísmena infarktové stavy, pretože potom RIS, čo je v preklade skratka rezortný informačný systém, budú si skôr vykladať inak, že je to riziko infarktového stavu, pretože mnohí sa tak aj v súčasnosti cítia a práve dnes je posledný termín na odoslanie údajov.
Takže žiadam vás o podporu tohto návrhu zákona. Je potrebný pre školy a som otvorený, ak budete mať záujem sa na ňom spolupodieľať, aby sme ho spoločne vylepšili a pomohli tak ľuďom, pretože o tom v tomto návrhu zákona ide.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.9.2019 o 12:07 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:20

Jozef Lukáč
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Pán kolega, som rád, že prichádzaš s takýmto návrhom zákona, ktorý nielen chráni životné prostredie, ale aj odbúrava byrokraciu, ale hlavne rozväzuje ruky učiteľom, aby boli, aby mohli učiť a nie, aby boli úradníkmi.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.9.2019 o 12:20 hod.

Mgr.

Jozef Lukáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:20

Miroslav Sopko
Skontrolovaný text
Ďakujem za jedinú faktickú poznámku k môjmu vystúpeniu. Kiežby tento tvoj názor zdieľali aj iní ľudia.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.9.2019 o 12:20 hod.

Mgr.

Miroslav Sopko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 12:21

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, cieľom tohto návrhu zákona je sfunkčniť, resp. odblokovať vytvorenie komisie, ktorá má podľa zákona dohliadať na to, aby informačno-technické prostriedky nemohli byť zneužívané v tomto štáte.
Podrobnejšie tento návrh zákona predstavím v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý a predpokladám, že aj jediný v tomto piatkovom popoludňajšom čase.
Skryt prepis

Vystúpenie

20.9.2019 o 12:21 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12:22

Peter Šuca

Uvádzajúci uvádza bod 12:23

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Začnem jedným starším článkom z roku 2011. "S vedomím ministra vnútra Daniela Lipšica je odpočúvaných 40 poslancov Národnej rady."
Toto obvinenie vyslovil v marci 2011 poslanec Národnej rady Igor Štefanov, ktorý mal byť v tom čase vydaný Národnou radou na trestné stíhanie. A toto obvinenie malo byť akousi obranou, pretože, ako sa hovorí, najlepšia obrana je útok a proti takémuto obvineniu sa naozaj ťažko bráni akémukoľvek ministrovi vnútra. Pretože minister vnútra nemá čo vedieť, kto je v tomto štáte odpočúvaný, či sú odpočúvaní poslanci, baníci, učitelia alebo lekári. Takže ak pán poslanec Štefanov tvrdil, že je tu odpočúvaných 40 poslancov, tak vtedajší minister Lipšic to efektívne nemal ako vyvrátiť, pretože on o tom nemal čo vedieť.
Pán Štefanov potom podal trestné oznámenie, prokuratúra začala zbierať informácie, potom padla Radičovej vláda a novinári si na túto tému spomenuli až o dva roky neskôr, keď sa na prokuratúre opýtali, že teda ako dopadlo preverovanie toho, či boli alebo neboli odpočutí tí poslanci. A prokuratúra po dvoch rokoch od vyslovenia tohto obvinenia povedala, že ani len nezačala trestné stíhanie, pretože zo zadovážených podkladov nič nedávalo dôvod na začatie trestného stíhania čo i len vo veci. To sa už pán Štefanov, samozrejme, neozýval, neospravedlnil sa, proste už téma preňho zhasla.
Ako predísť podobným obvineniam, tak s riešením prišiel neskorší, teda ďalší minister vnútra Robert Kaliňák, ktorý cez vládu a potom aj cez parlament presadil zmenu zákona o ochrane pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov. A práve táto novela od ministra vnútra Kaliňáka zaviedla zriadenie kontrolnej komisie a v dôvodovej správe pán vtedajší minister Kaliňák zdôvodnil túto zmenu takto: "Hlavným cieľom predloženého návrhu je nová úprava kontroly nad použitím informačno-technických prostriedkov, ktorá má posilniť externý dohľad Národnej rady Slovenskej republiky nad používaním informačno-technických prostriedkov. Návrh zákona zveruje dohľad komisii na kontrolu používania ITP. Komisiu majú tvoriť šiesti členovia nominovaní osobitnými kontrolnými výbormi a výborom pre obranu a bezpečnosť, pričom traja členovia sú zástupcovia vládnych strán a traja členovia zástupcami opozície.
Kontrolu používania ITP sa navrhuje vykonávať raz ročne alebo kedykoľvek z vlastného podnetu, ak sa komisia o tom uznesie alebo na základe podnetu občana Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že informačno-technické prostriedky používajú voči nemu. (...)
Ako jeden z najvýznamnejších kontrolných nástrojov sa navrhuje výkon fyzickej kontroly používania ITP realizovaným členmi komisie, pričom tieto osoby budú mať prístup nielen do objektu orgánov štátu, ale aj do osobitnej evidencie vedenej v listinnej podobe a obsahujúcej údaje vzťahujúce sa na použitie informačno-technických prostriedkov orgánmi štátu."
Veľmi rozumný návrh pána vtedajšieho ministra Kaliňáka. Zákon bol schválený, vstúpil do platnosti v roku 2016 a prvýkrát mal byť uplatňovaný v podstate až po vzniku novej vlády Roberta Fica, po vzniku súčasnej vládnej koalície.
Od tohto obdobia, teda od roku 2016, prišlo do Národnej rady niekoľko občianskych podnetov, niekoľko občanov sa domnievalo a domnieva do dnešného dňa, že voči nemu orgány štátu neoprávnene použili informačno-technické prostriedky, a v zmysle zákona o ochrane pred neoprávneným používaním ITP sa títo ľudia obracajú na Národnú radu v domnení, že existuje komisia, ktorá preverí, či sú alebo nie sú odpočúvaní nezákonne. Tak napríklad podnet od občana. "V nadväznosti na telefónny rozhovor, ktorý sa uskutočnil dňa 22. novembra 2018 v mene nášho klienta vás na základe zákona č. 166/2003 o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím ITP žiadame o začatie kontroly vo veci podozrenia z neoprávneného použitia ITP. Domnievame sa, že predmetné využitie ITP bolo dôvodom na odvolanie nášho klienta v stálej štátnej službe."
Takže aj takéto príbehy sú, keď ľudia prichádzajú o prácu, majú pocit, že boli neoprávnene odpočúvaní, a jediné, čo im my z Národnej rady môžme odpísať, je odpoveď v tomto zmysle: Vážený pán XY, v nadväznosti na vašu žiadosť o vykonanie kontroly použitia ITP si vás dovoľujem informovať o nasledovných skutočnostiach. Podľa zákona č. 166/2003 o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím ITP kontrolu používania ITP vykonáva Národná rada, ktorá na účely výkonu kontroly zriaďuje komisiu na kontrolu používania ITP. S poľutovaním však konštatujeme, že Národná rada do dnešného dňa takúto komisiu nezriadila a to z dôvodu, že výbor na kontrolu Vojenského spravodajstva nezvolil navrhnutého kandidáta do tejto komisie. Národná rada preto nemá zriadený orgán, ktorý by bol príslušný zaoberať sa vaším podnetom. Vzhľadom na túto skutočnosť vám odporúčam obrátiť sa na Generálnu prokuratúru.
V tomto duchu sme v tomto volebnom období odpovedali každému občanovi, ktorý chcel využiť svoje zákonné právo a požiadať komisiu Národnej rady na kontrolu používania ITP, či sú alebo nie sú zneužité informačno-technické prostriedky proti týmto osobám.
Asi, ak trošku sledujete túto problematiku, viete, že tá komisia nebola zriadená preto, lebo nominácia pána poslanca Galka je pre vládnu koalíciu nepriechodná, neprijateľná a zjavne v tomto volebnom období sa v tejto otázke už neposunieme ani o milimeter. Nebudem tu teraz ani kritizovať koalíciu, ani obhajovať pána Galka, vystúpil som s takýmito prejavmi už niekoľkokrát. Naozaj mne ide v tejto chvíli o to, aby sme do budúcnosti zabránili takýmto obštrukciám.
Účinnosť zákona, teda tejto novely navrhujem na budúci rok, vo februári budú voľby, takže naozaj sa to bude týkať už len novej Národnej rady.
A pointou tohto návrhu je, aby členov komisie nevolila Národná rada, ale aby nimi automaticky boli predsedovia a podpredsedovia kontrolných výborov a predseda a podpredseda branno-bezpečnostného výboru.
Pán kolega Šuca vie, že takýto návrh je dokonca ešte aj veľkorysý vo vzťahu k vládnej koalícii, pretože kým v kontrolných výboroch je to rozdelené pol na pol, predsedov má opozícia, podpredsedov koalícia, tak v branno-bezpečnostnom výbore má v súčasnosti koalícia aj predsedu, aj podpredsedu. A nech ich má a nech má koalícia väčšinu aj v tej kontrolnej komisii pokojne aj od budúcich volieb, mne to je jedno, ale ak Národná rada zvolí týchto ľudí do týchto funkcií, či to bude po budúcich voľbách pán Galko, alebo to je jedno, niekto iný, ak nebudete mať problém zvoliť týchto ľudí do predsedníckych funkcií v týchto kontrolných výboroch, tak potom proste nech automaticky vznikne komisia, nech sa tu nemusíme ďalšie štyri roky doťahovať a odpovedať občanom, že nevieme vykonať kontrolu, o ktorú nás v zmysle zákona žiadajú, lebo sa koalícia a opozícia nevedia dohodnúť.
Nie je to nič podrývačné, politické, neviem aké, myslím si, že pokojne by ste to mohli podporiť aj vo vašom klube, aj v klube SNS, aj v klube MOST-u, proste neni to, nedajú sa na tom ani politické body uhrať, proste nič, je to normálna vec v prospech tých pár ľudí, ktorí by z času na čas potrebovali svoje zákonné práva využiť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.9.2019 o 12:23 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:33

Peter Šuca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán Grendel, ja absolútne verím vášmu úprimnému záujmu, aby sme sfunkčnili komisiu, ktorá má zásadný význam a opodstatnenie. A tak ako ste povedali, máme problém s jedným menom. Ten návrh je veľkorysý na voľbu tých nových členov komisií, tí podpredsedovia, predsedovia výborov, ale takisto veľmi dobre viete presne to, čo ste povedali, že na výbore pre obranu a bezpečnosť preto má koalícia predsedu a podpredsedu, že tam bol navrhovaný pán Kotleba, ktorý nezískal podporu ľudí a opozícia nenavrhla iné meno na podpredsedu.
Áno, máte pravdu, nakoniec sme spolu vo výbore na kontrolu SIS, toto je problém pre občanov Slovenskej republiky, že tá komisia nefunguje, tak ako ste to povedali v svojom úvodnom slove teda, že keď má občan podozrenie z toho alebo má pocit, že, že je nezákonne odpočúvaný, nemá tú inštanciu, na ktorú by sa odvolal. S tým s vami absolútne súhlasím, ale chcem povedať, že problém je vždy v tom jednom mene. Áno, vy ste povedal, že ten nový zákon by mal účinnosť od budúceho obdobia.
To je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.9.2019 o 12:33 hod.

PaedDr.

Peter Šuca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:37

Adriana Pčolinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladám za skupinu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie SME RODINA návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z. z. o ukončení a o spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Toľko na úvod, viacej poviem v rozprave, do ktorej sa týmto hlásim ako prvá.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.9.2019 o 12:37 hod.

doc. PaedDr. PhD.

Adriana Pčolinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video