53. schôdza

26.11.2019 - 5.12.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2019 o 15:30 hod.

Mgr.

Elena Červeňáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:30

Elena Červeňáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem ti, kolegyňa, za tvoj príspevok. Vidno, že pracuješ s týmito ľuďmi, že sa na teba obracajú so všetkými požiadavkami a so všetkými boliestkami, ktoré majú, a nevedia si pomôcť, takže obracajú sa na teba.
Náhradní rodičia vychovávajú deti v prirodzenom prostredí v svojej rodine. Dávajú im lásku, vychovávajú ich, odovzdávajú im skúsenosti, vedomosti. Našou úlohou je vlastne pomôcť tým náhradným rodičom tak, aby sme pripravili takú legislatívu, aby sme im pomohli, aby dostávali náhradné výživné, aby sa netrápili a aby boli spokojní, aby tieto deti neboli vychovávané v domovoch alebo v inom, alebo na ulici, ale aby tieto deti boli vychovávaní v rodine.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2019 o 15:30 hod.

Mgr.

Elena Červeňáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:31

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, kolegyňa, za faktickú. Obe tieto situácie vlastne smerujú k tomu, že tie deti môžu ostať v detských domovoch. Ak tej žene, naozaj budeme od nej vymáhať naďalej pri tých nízkych sumách, lebo oni sa nedohodli dvaja, tie finančné prostriedky, tak tie deti jej odoberú, pretože ona si nezaplatí nájom, teda to nájomné bývanie a keďže nebude mať kde bývať, tak tie deti sa odoberú teda do detského domova. Takže jeden aj druhý prípad, to znamená aj ten náhradný rodič už rieši nejaké dieťa, ktoré nemohlo byť v svojej rodine, vedie k tomu, že naozaj tieto deti sa ocitajú kdesi mimo systému. A ak zavádzame právne normy, mali by sme naozaj pozerať, čo chceme dosiahnuť.
Ak chceme dosiahnuť, aby tie deti ostávali v domácom prostredí, tak ak je tá rodina v kríze – a v kríze je aj vtedy, ak ten, ak ten rodič dá nejakú tú nižšiu sumu –, tak jednoducho treba to zahrnúť do legislatívy tak, aby do budúcnosti sme pomáhali deťom ostať v prirodzenom prostredí.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2019 o 15:31 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:33

Róbert Madej
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som k tomuto bodu programu veľmi v krátkosti vystúpil, pretože pociťujem zodpovednosť, ako jeden zo spolupredkladateľov aj zodpovednosť za myšlienku skrátiť na dva mesiace inkriminované ustanovenia jednak v Trestnom zákone a jednak v zákone o náhradnom výživnom, aby som sa k tejto veci a k tejto právnej polemike vyjadril.
V prvom rade mi dovoľte, dámy a páni, poprosiť, aby nezanikla téma náhradného výživného a 98 % z tohto zákona, na ktorom sa parlament viac ako ústavnou väčšinou absolútne zhodol. Jednoducho povedané, zvyšujeme maximálne možné poskytnuté náhradné výživné z limitu, ktorý aktuálne podľa zákona, podľa životného minima by dosahovalo maximálne 115 eur, samozrejme, podľa výšky určenej súdom, na maximálnu možnú hranicu 355. Rovnako sa týmto návrhom zákona zvyšuje maximálny limit príjmu, pri ktorom žiadateľ spolu s, pre dieťa, rodič, matka alebo otec spolu s dieťaťom, ktorým neplatia výživné, do ktorého príjmu sa im náhradné výživné poskytne dnes, pokiaľ príjem prekračuje 673 eur, jedna plnoletá, dospelá osoba s dieťaťom, tak podľa nového návrhu zákona a schváleného zákona v prípade, aj keď bude prelomené veto prezidentky, to bude príjem 1 010 eur. Takže zo 673 na 1 010. A tak ako bude rásť životné minimum, budú rásť aj sumy, do ktorých, do ktorých je možné poskytnúť náhradné výživné.
Inými slovami povedané, podstatne sa zvyšuje maximálna možná výška náhradného výživného a podstatným spôsobom sa zvyšuje možnosť poskytnúť viacerým osobám, pretože ich príjmové príjmy už budú spĺňať maximálny možný limit a naplníme podľa odhadov 95 % možných žiadateľov o náhradné výživné, čím rozšírime náhradné výživné, štát pomôže tam, kde to cíti za potrebné pomáhať. A v oblasti rodinnoprávnych vzťahov, v oblasti vymáhania a poskytovania náhradného výživného, to k tomu určite patrí.
Toľko, aby nezanikla téma, o ktorej sa bavíme, pretože budeme limitovať naše rozhodovanie len o pripomienkach pani prezidentky. A tá pripomienka, dve pripomienky, ktoré vzájomne súvisia so skrátením obdobia pre naplnenie skutkovej podstaty trestného činu zanedbania povinnej výživy, kde dnes tri ktorékoľvek mesiace neplatenia výživného v období dvoch rokov skrátil tento parlament na akékoľvek dva mesiace v období dvoch rokov. Pani prezidentka uvádza, že by to znamenalo zvýšenú kriminalizáciu a tak ďalej, ja si dovolím obhájiť toto rozhodnutie, jednak návrh predkladateľov a rozhodnutie parlamentu v niekoľkých bodoch.
V prvom rade chcem povedať, že my sme skracovali aj poskytovanie, skracovali dobu, v rámci ktorej sa musí čakať na poskytnutie náhradného výživného. Prebiehajúca exekúcia neúspešne tri mesiace sa skracuje na dva mesiace. To znamená, žiadateľ sa iba o dva mesiace, už len dva mesiace bude čakať a dostane sa k náhradnému výživnému, pretože túto podmienku spĺňa. A keďže sme skrátili obdobie na poskytnutie náhradného, na vybavenie žiadosti o náhradné výživné, pretože jednou z podmienok na splnenie je už nie tri, ale dva mesiace neplatenia výživného a prebiehajúca exekúcia, súčasne sme zaviedli povinnosť úradu podať trestné oznámenie. A, samozrejme, sme chceli previazať právnu úpravu v oblasti náhradného výživného a povinnosť úradu podať trestné oznámenie na jednej strane s právnou úpravou, ktorá je v Trestnom zákone. No a keby úrad podával po dvoch mesiacoch trestné oznámenie, pričom z Trestného zákona vyplýva, že neplatenie výživného je trestným činom, keď sa neplatí tri mesiace, bolo našou ambíciou previazať tieto právne úpravy navzájom tak, aby to sedelo, aby poskytnuté náhradné výživné, bolo po dvoch mesiacoch neplatenia podané trestné oznámenie, čím vlastne súčasne by bola naplnená skutková podstata trestného činu. Toto, podľa nášho názoru, by bolo najlogickejšie riešenie.
Chcem ale povedať, že ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa vyjadrilo, že keby aj mala byť schválená pripomienka pani prezidentky, o čom si dovolím polemizovať a prosím o jej neschválenie, ale keby aj mala byť schválená, zákon o náhradnom výživnom, poskytovanie náhradného výživného a nejakým spôsobom aj proces podávania trestných oznámení by bol vykonateľný.
Ja sa chcem, dámy a páni, prikloniť za to, aby sme ale tie právne úpravy ponechali navzájom previazané aj z ďalších dôvodov. Jednak v praxi sa stáva aj to, že povinné osoby a gendrovo chcem byť neutrálny, povinné osoby niekedy aj úmyselne dva mesiace nezaplatia, lebo vedia, že nespáchajú trestný čin. Tretí mesiac by už bolo možné podať trestné oznámenie. V prípade skrátenia tejto doby, v prípade skrátenia tejto doby, samozrejme, už po prvom mesiaci, ten druhý mesiac nastáva možnosť naplniť formálne znaky skutkovej podstaty trestného činu, to znamená špekulatívne správanie, špekulatívne správanie vynechávame, zužujeme.
Druhý argument, dámy a páni, spočíva v tom, že akokoľvek si povieme, že navýši alebo nenavýši množstvo a počet trestných stíhaní, treba sa tešiť z toho, samozrejme, že to klesá. To sprísnenie má aj iný, iný dôvod. Predsa v prípade, keď niekto dva mesiace neplatí, začne vyšetrovanie, môže byť vznesené obvinenie, vec je postavená pred súd, až do záverečnej porady súdu môže v tomto prípade už páchateľ, obžalovaný, najprv obvinený, potom obžalovaný, kedykoľvek v tomto procese splniť podmienky účinnej ľútosti, doplatiť výživné a trestné konanie sa zastavuje. Je tam špeciálne ustanovenie o účinnej ľútosti. To znamená, že či dva mesiace alebo tri mesiace bude znamenať naplnenie formálnych znakov skutkovej podstaty trestného činu zanedbania povinnej výživy, je jedno, pretože ešte veľmi dlhé obdobie trestného konania v jednom, ale aj v druhom prípade dodatočným zaplatením zaniká trestnosť činu.
To znamená, či trestné konanie začne trošku skôr, lebo predsa sledujeme tieto veci, priorita sú deti, poskytovanie výživného. Keď trestné stíhanie začne skôr, ešte celé prípravné konanie, celé konanie pred súdom, trestné konanie, môže v tom prípade obvinený alebo obžalovaný dodatočne zaplatiť a je to veľmi dlhá doba na to, že je možné naplniť – aj v jednom, aj v druhom prípade – naplniť ustanovenie účinnej ľútosti, čím trestnosť činu zaniká a hľadí sa na tohto, túto osobu, akoby trestný čin nespáchala. Preto si myslím, že nie je v neprospech alebo nie je v rámci, v rámci toho možné hovoriť o nejakej väčšej kriminalizácii, pretože tak či tak k tomu pravdepodobne začatiu trestného stíhania by došlo. A je veľmi dlhá doba aj pri dvoj- alebo trojmesačných limitoch, dosť dlhá doba na to, aby bolo ustanovenie o účinnej ľútosti naplnené.
Pokiaľ ide, pokiaľ ide o to, že z hľadiska, z hľadiska možnej, možného riešenia počtu prípadov je to skôr, by som skôr povedal, veľmi preventívny krok, ale ten počet prípadov že by bol väčší z hľadiska vznesenia obvinení z trestného činu zanedbania povinnej výživy, neočakávam.
Toľko len; chcem vás, dámy a páni, veľmi pekne poprosiť schváliť opätovne schválený zákon bez pripomienok pani prezidentky. Považujte to, prosím, za môj vklad do odbornej diskusie, pretože ja si vážim odbornú polemiku. Možno máme názory iné. Verím, že parlament rozhodne v tejto veci správne. Možno naozaj z môjho pohľadu na prospech detí, ktoré si to výživné zaslúžia.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.11.2019 o 15:33 hod.

JUDr. PhD.

Róbert Madej

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:43

Soňa Gaborčáková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán kolega, hovoril si o posunutí hranice čistého príjmu, ale teda nestačí posunúť hranicu čistého príjmu rodiča, ktorý žiada o náhradné výživné, ak hovoríme o náhradnom rodičovi. Spravodlivejšie je nezarátavať opakovaný príspevok dieťaťu zvereného do náhradnej starostlivosti do príjmu pre účely náhradného výživného. V opačnom prípade budú mať problém náhradní rodičia. To znamená, ak zvyšujeme sumy a vždy berieme opakovaný príspevok, ako keby to bol príspevok rodiča a nie dieťaťa, hoci sa nazýva explicitne, že ide o opakovaný príspevok dieťaťa, tak naozaj darmo my v zákone navýšime hranicu, keď v podstate sa tam budú zarátavať aj príspevky, ktoré idú priamo na dieťa.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2019 o 15:43 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:44

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Madej, nejdem sa teraz venovať vecnej stránke námietok pani prezidentky ani vášho vyjadrenia, ale teda chcem oceniť, že ste na to reagovali ako predkladateľ návrhu zákona, ktorý sa cíti byť zodpovedným za jeho obsah. A teda vyjadrili ste sa aj k tomu pôvodnému návrhu a jeho súvislostiam, ale aj k námietkam pani prezidentky a dôvodom, ktoré ju viedli k tomu, aby zákon vetovala.
Možno by som to ani nemal oceňovať, lebo by to malo byť samozrejmé. Žiaľ, vôbec to nie je samozrejmé. Obvyklá prax je úplne opačná, ako sme videli pri predchádzajúcom vetovanom zákone o podmienkach výkonu volebného práva, ktorý sa týkal 50-dňového moratória v zákone o volebnej kampani, kde reagoval iba pán poslanec Kéry v rámci faktických poznámok. Ale nikto ani z predkladateľov toho pôvodného návrhu zákona, ani z autorov toho pozmeňujúceho návrhu, ktorý je predmetom sporu, nemal potrebu vystúpiť v rozprave, vysvetliť svoje dôvody, zareagovať na námietky pani prezidentky, povedať, čo si o nich myslí, ak s nimi nesúhlasí, tak, tak povedať nejaké, nejaké argumenty.
Žiaľ, to, že takto sa niekto zastane vlastného návrhu zákona a nespoľahne sa iba na to, že však máme 76 poslancov a prelomíme veto, je v tomto parlamente skôr výnimočná prax. Preto som považoval za potrebné to oceniť a vyjadriť nádej, že raz z toho snáď normálna prax v tomto parlamente bude.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2019 o 15:44 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:47

Peter Pamula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Informácia o výsledku prerokovania zákona zo 17. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vráteného prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1789)
Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila zákon zo 17. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1789). Vo svojom rozhodnutí č. 4723-2019-KPSR zo 7. novembra 2019 uviedla dôvody na vrátenie zákona a v časti IV navrhla osem pripomienok.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1876 z 11. novembra 2019 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, ktorý určil aj ako gestorský výbor. Lehotu na prerokovanie vráteného zákona vo výboroch vrátane v gestorskom výbore určil do 25. novembra 2019.
Uvedené výbory prerokovali predmetný vrátený zákon nasledovne:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vrátený zákon 19. novembra 2019. Výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti na 94. schôdzi dňa 26. novembra 2019. Spoločná správa ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru odporučiť neschváliť pripomienky prezidentky Slovenskej republiky a schváliť zákon v pôvodnom znení nezískal súhlas potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru.
Predsedníčka Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti na základe príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a v znení neskorších predpisov ma určila ako spoločného spravodajcu, ktorý predkladá predmetnú informáciu a bude navrhovať ďalší postup podľa § 80 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem veľmi pekne, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

26.11.2019 o 15:47 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:51

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, kolegyne, to, čo sa dnes udialo v parlamente, je krásne vidieť aj v tomto samotnom zákone, pretože ak si spomenieme na cestu tohto zákona tu v Národnej rade, tak si môžme povedať len jednu vec, že naozaj koalícia si robí z Národnej rady kabaret.
Čo tým myslím? Pán kolega, vy ste spravodajca, vy ste člen výboru pre hospodárske záležitosti a veľmi dobre ste to povedali v tej úvodnej reči, kde ste čítali vlastne celú spravodajskú informáciu a bola to taká, samozrejme, informácia, veľa paragrafov, čísla a podobne, ale zazneli tam pár veľmi dôležitých údajov alebo pár dôležitých informácií.
To prvé, čo chcem povedať, je to, že tento zákon o verejnom obstarávaní, dobre si pamätáme a urobme si takú malú genézu, lebo tá je veľmi dôležitá. Keď prešiel z prvého do druhého čítania, tak, samozrejme, tento zákon musel prejsť aj rokovaním hospodárskeho výboru. A teda medzi prvým a druhým čítaním bol na rokovaní hospodárskeho výboru, kde kolega Holúbek prišiel na poslednú chvíľu s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré predložil v prítomnosti predsedu ÚVO, ktorý ostal úplne v šoku, ostal úplne v šoku. Po prvé, že sa dozvedá, že nejaké takéto – ja to nazvem, že na tajnáša – pozmeňujúce návrhy sa tam ocitli.
Viete, my sme, kolega, zvyknutí, že koaliční poslanci posielajú o polnoci pozmeňujúce návrhy, o ktorých máme rokovať na druhý deň ráno, máme ich mať prečítané, prežuté a ešte rokovať a hlasovať, takže dokonca niekedy ich dostávame počas rokovania výboru, čo je úplne absurdné, ale tuto sám pán predseda Úradu pre verejné obstarávanie bol úplne v šoku, my sme videli to jeho zafarbenie tváre, ktoré proste bolo, že; aj tam dal silnú námietku a povedal, že prosím vás pekne, toto mi nerobte, však ja vôbec neviem, o čo sa jedná. Tak my sme ho trošku tak upokojili, že toto je parlamentná prax súčasnej koalície, ale, samozrejme, nebolo to preňho vôbec ľahké. Naveľa-naveľa predkladateľ volal, lebo sme sa ho pýtali, teda aj on sa ho pýtal, nech to vysvetlí. Samozrejme, vysvetlenie nebolo možné, takže nakoniec sa rozhodol, že to stiahne. A už to vyzeralo, že je nebezpečenstvo zažehnané, lebo šípili sme z toho obsahu a potom sme si to pozreli, že vlastne čo bol obsah, že to sú akože pozmeňujúce návrhy, ktoré silne porušujú zákon o verejnom obstarávaní a idú proste trhať ho, ako Robert Fico zvykol trhať faktúry za elektrinu alebo Radičovej rozpočet, ktorý schválila v roku 2011.
No a teraz; takže toto vlastne nebolo schválené a potom sme rokovali v pléne a kto sa neprihlásil posledný do rokovania? Tak boli vlastne kolega Marček a kolega Vážny, ktorí predniesli pozmeňujúci návrh, ako to len koalícia vie, na poslednú chvíľu a potajomky pekne šup-šup-šup sa tam prepašovali toxické pozmeňujúce návrhy, ktoré vlastne hovoria inými slovami, keď to tak sparafrázujem, že vlastne budeme obstarávať všetko utajene, lebo však tu máme takú čarovnú klauzulku, na základe ktorej povieme, že je to kritická infraštruktúra, a tým pádom to bude utajené a jaká súťaž, proste dáme to, komu chceme.
Tu chcem len podotknúť, že už dnes sa minie rádovo 500 mil. eur ročne na IT. Tak si viete predstaviť, keď to bude riešené pod, za zavretými dverami, tak ako môžu tieto náklady krásne vyskočiť a nikto nebude môcť ani len povedať k tomu pol slova, lebo ani nebude vedieť vlastne sa k tomu vyjadriť, lebo to bude všetko kritická infraštruktúra a tým pádom ani nebude môcť nahliadnuť do utajených spisov IT.
Čiže vidíme, že tento, tieto pozmeňujúce návrhy sú úplne toxické a bola len otázka, ani nebola otázka, bolo samozrejmé, že pani prezidentka nemôže podpísať tento zákon s takto toxickými pozmeňujúcimi návrhmi na poslednú chvíľu, na druhý pokus, keďže na hospodárskom výbore to nebolo možné, si to predkladateľ rozmyslel, tak to posunul svojmu kolegovi pánovi Marčekovi a takže bolo jasné, že tento zákon musí byť vrátený. To sa udialo a sme tomu veľmi radi. A naozaj tie pripomienky úplne jasne hovoria, že tieto pozmeňujúce návrhy tam nepatria a celý tento zákon vlastne deformujú výrazným, výrazným, výrazným spôsobom.
Ale pozrime sa na to, ako prebehlo rokovanie na výbore práve k vrátenému zákonu. A tu prichádza tá, druhé dejstvo kabaretu v podaní koalície. To druhé dejstvo sa odohralo tak, že, samozrejme, opoziční poslanci sme prišli poctivo minulý štvrtok na výbor a dozvedáme sa priamo z úst pani predsedníčky, že nebudeme uznášaniaschopní, pretože bez udania dôvodu, samozrejme, sa všetci koaliční poslanci ospravedlnili. Takže takáto úcta k zákonom! Čuduj sa svete, všetci koaliční poslanci, a to tam boli aj iné zákony, samozrejme, dôležité, ale medzi nimi aj tento. Opäť predseda Úradu pre verejné obstarávanie zotrval na tom výbore, naozaj tam zotrval ešte ďalšiu trištvrte hodinu očakávajúc, že by tí poslanci možno prišli a bolo to naozaj až miestami komické sa pozerať na to, ako, aká arogancia alebo kabaret sa deje v podaní koaličných poslancov. Takže, samozrejme, teda nedalo sa o ňom rokovať. A tak ako ste presne, správne povedali na základe paragrafov, du-du-du, ste vymenovali všetky paragrafy, až sa mohlo zdať, že zanikne informácia, že výbor nebol uznášaniaschopný. Ale to bola tá najdôležitejšia informácia. Nebol uznášaniaschopný nie z dôvodu, že by tam opoziční poslanci neprišli, ale celá koalícia vypla výbor. Celá koalícia vypla výbor.
Takže, samozrejme, do tej informácie, ktorú pripravuje výbor, sa takéto veci neuvádzajú, tak som považoval za dôležité doplniť tomuto plénu, aby bolo úplne jasné, že koalícia takto pohrdla prezidentkou, pohrdla predsedom Úradu pre verejné obstarávanie a pohrdla vlastne týmto vlastným zákonom alebo teda tými pripomienkami, lebo to je asi to najkľúčovejšie, o ktorých sme mali rokovať a ktoré sme tam mali predniesť, rozprávať sa o nich a zviesť naozaj dôležitú diskusiu. Neudiala sa.
Krásne pokračovanie, tretie dejstvo tohto kabaretu pokračuje na gestorskom výbore hospodárskeho výboru. Čo sa udeje? Opäť dnes prišli sme na gestorský výbor o dvanástej a koalícia teda ide prelomiť veto. Nastúpi v plnej zbroji, čakali sme, ale zrazu prídeme; viete, to je 13-členný výbor, opozícia tam má päť členov, čiže aj keby ste všetky zbrane použili, nedáte to v tej matematike; a zrazu namiesto veľkého Goliáša sú tam trosky, pozostatky, štyria poslanci. Štyria poslanci a bolo úplne jasné, že teraz akože žiadne prelamovanie veta sa neudeje.
Takže je vidieť, že kabaret tu pokračuje a ten, zavŕšenie kabaretu, ktorý, samozrejme, sa netýka tohto zákona, ale bolo dnešné, procedurálny návrh Roberta Fica, ale tomu sa nechcem vôbec venovať.
Takže toto je krásna ukážka toho, ako vlastne sa tu pošliapava práca celej Národnej rady. Ako ja z toho môžem čítať len to, že koalícia by najradšej schvaľovala zákony podpisom predsedov koaličnej rady a tým pádom by to bolo vybavené. Pre nich podľa mňa už aj Národná rada je ako keby zbytočný orgán, ktorý zbytočne môže len robiť obštrukcie a spomaľovať prácu schvaľovania zákonov. Takže pre mňa tento zákon je krásnou ukážkou toho, ako toho procesu, ktorý som práve vysvetlil.
Ale na druhej strane musíme si naozaj uvedomiť a na chvíľku sa ešte chcem vrátiť práve k tomu obsahu, a to je, to sú teda tie dva pozmeňujúce návrhy, pretože prebieha diskusia a veľká diskusia prebehla aj na ITAP-e. Sám pán premiér chodí na túto konferenciu, toho roku asi nebol, ale; z nejakých pracovných dôvodov, ale proste je to, však bol šampión digitálny či líder, či ako sa to presne nazýva, táto funkcia, a teda dal si na tom záležať. A práve na tej ITAP-e zazneli jasné odkazy o tom, ako je to dôležité, aby to verejné obstarávanie bolo transparentné. A jako toto ide vlastne úplne v príkrom rozpore, samotní aktéri boli rozladení z týchto pozmeňujúcich návrhov, ktoré podávajú dvaja ľudia, ktorí s IT nemajú takmer nič spoločné a už ich odbornosť, ako povedzme si na rovinu, tam žiadna nie je. Takže je krásna tá odvaha, je pekné slovo arogancia, asi je to výstižnejšie, keď predkladajú takéto návrhy, ktoré vlastne zatiahnu oponu nad akýmkoľvek obstarávaním, ktoré si budú chcieť vlastne ľudia robiť.
Takže toto považujeme naozaj za veľký prehrešok, a preto, samozrejme, tieto, tieto pripomienky prezidentky určite podporíme, pretože tento zákon s týmito dvomi pozmeňujúcimi návrhmi je nepriechodný, preto sme aj hlasovali vlastne proti nemu v treťom čítaní na minulej schôdzi. A teda zároveň aj ďakujem pani prezidentke, že ho vrátila sem na rokovanie, a ja len verím, že koaliční poslanci aspoň niektorí sa nájdu, ktorí pochopia, že "tudy cesta nevede", a nezahlasujú a neprelomia toto veto, aj keď dneska sme mali ukážku toho, že 76 hlasov vedia zrátať. Ale snáď si to možno aj pán Kresák rozmyslí a v tomto prípade im ten hlas nedá.
Takže ďakujem veľmi pekne, toľko k tomuto zákonu. Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

26.11.2019 o 15:51 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:01

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Je to naozaj výborné zhrnutie celého toho procesu, ako sa tento zákon, dovolím si povedať slovami jedného pána, pregrciaval parlamentom. Bohužiaľ, skončil naozaj vo veľmi pokrčenom stave a máme ho dnes opätovne tuto vrátený prezidentkou, hoci ten pôvodný návrh bol akceptovaný aj všeobecne odbornou verejnosťou.
Ja si iba dovolím doplniť jednu skutočnosť a to práve k tomu procesu, ktorý si popisoval. To bol tá, ten druhý medzičlánok, to bolo to rokovanie na hospodárskom výbore, ktoré sa minulý týždeň, bohužiaľ, neuskutočnilo. Na tomto výbore sa, čuduj sa svete, vrátane tej koalície nezúčastnil jeden z aktérov, z veľkých aktérov dnešného dňa pán Robert Fico. Robert Fico sa doteraz nezúčastnil ani na jednom jedinom rokovaní hospodárskeho výboru. Ani len na tom, keď sme vystupovali ako gestorský, ale potom si úplne v pohode dovolil tuto stiahnuť 60 cudzích návrhov zákonov. Takže ja sa naozaj pýtam, kde je jeho chrbtica, chrbtová kosť. Kde je teda nejaká jeho zodpovednosť a kde je jeho poslanecká práca, keď nechodí ani len na výbory a nie je ochotný teraz ani len rokovať v parlamente. Najčastejšou ospravedlnenkou je, že je zrovna u zubára. No tak teda možno informácia pre všetkých. Asi naozaj pán Fico má viac zubov ako my všetci ostatní, pretože tých výborov, z ktorých sa ospravedlnil, už bolo viac, ako má bežný občan zubov.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2019 o 16:01 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:03

Peter Pamula
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda.
Keďže si ma oslovil, pán kolega Heger, tak zareagujem. To, čo si všetko povedal, si to tak zhrnul tak trošku žoviálnejšie a ja ti to nevyčítam. Ale nepovedal si jednu základnú vec. Bol porušený nejaký rokovací poriadok alebo nejaký predpis, alebo nejaká norma, čo sa týka schvaľovania alebo nejak priebehu hospodárskeho výboru? Pretože sme obidvaja členmi hospodárskeho výboru a ja si nemyslím, že došlo k nejakému porušeniu. To, že opozícia robí obštrukcie, tak to je normálne, a keď náhodou koalícia si dovolí urobiť maličkú obštrukciu, tak to už nie je normálne.
Takže ja by som, dve minúty mám, takže nejdem, nejdem tak obsiahlo hodnotiť vlastne ten priebeh schvaľovania tohoto procesu, ale každý poslanec Národnej rady má tú legislatívnu iniciatívu, to znamená, že nie je to o odbornosti, že ak som futbalista, tak musím dávať nejaké zákony o športe. Môžem dávam aj o zdravotníctve. Však neberme tým ľuďom, ktorí predkladajú tie pozmeňovacie návrhy, že sú neschopní alebo že sú hlúpi, alebo že nejaké zlé pozmeňovacie návrhy dávajú. Máš svoj názor, ja ti ho neberiem, alebo my ti ho neberieme, ale aj my máme svoj názor. Každý jeden poslanec má svoj názor a za tým si stojí. A že sa nezhoduje povedzme s tvojím názorom, tak to nie je na škodu, však to je o diskusii.
Ja si myslím, že na hospodárskom výbore tie vzťahy sú naozaj veľmi korektné a diskutujeme naozaj pragmaticky, vecne, neurážame sa a skôr je to na takej priateľskej alebo kolegiálnej úrovni. Takže ja to beriem ako takú len našu výmenu medzi dvomi poslancami.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2019 o 16:03 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:05

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Áno, určite nechcem teda upierať žiadne právo poslancom predkladať pozmeňujúce návrhy. To bol dobrý postreh z tejto strany. Ale zase na druhej strane povedzme si, aká bola realita. My dobre vieme, že toto nebolo z ich vlastnej hlavy, že to boli len nositelia, keď to pán Holúbek nevedel vysvetliť na výbore, tak to potom ako kvázi utopil a ponúkol to, alebo ja neviem, či to ponúkol, to nevieme, ako to prebehlo. Zrazu to prinesie pán Marček na poslednú chvíľu do pléna. Takže ako áno, na jednej strane čo už je pravda, na druhej strane vieme, že tá realita bola niekde úplne inde.
Čiže ja len ešte na kolegu Galeka, áno, to je krásne na Robertovi Ficovi. On ešte možno sa cíti ako premiér, že teda asi nepatrí na ten výbor a má riadiť túto vládu a zrejme to aj robí. Lebo však ak sa pozreme na kroky pána Petra Pellegriniho, tak vidíme, že naozaj to tu riadi stále Robert Fico. Čiže tie premiérske povinnosti, samozrejme, oni ako mu neukážu, že však mám výbor, takže preto tam, preto tam nechodí. A naozaj tá arogancia moci je v tom, že nielenže siahnem na svoj vlastný zákon, ale siahnem ešte aj na zákony opozície a zmetiem ich zo stola, tak to už je, to už je vrchol.
Čiže ja by som to vrátil späť ešte teda k tomu samotnému zákonu. Ja som sa snažil v tom celom popise ukázať ten trošku, taký ten kabaret toho, ako koalícia funguje za posledné mesiace v rámci Národnej rady. Samozrejme, ja neviem posúdiť to, že či naozaj z tých všetkých poslancov koaličných niekto naozaj nebol chorý a len nepovedal dôvod a neprišiel na ten výbor, pretože bol chorý, to neviem. V každom prípade som chcel poukázať na to, že zrazu jedného rána proste celá koalícia sa ospravedlní bez udania dôvodu a tým pádom je celý výbor neuznášaniaschopný. Nech si každý urobí úsudok sám, nechcel som tomu vtláčať žiadny úmysel, len som popísal vlastne tie fakty na doplnenie tej celej cesty tohto zákona, lebo myslím si, že je dostatočne alebo je značne výpovedná.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2019 o 16:05 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video