53. schôdza

26.11.2019 - 5.12.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

27.11.2019 o 10:03 hod.

Ing.

Gabriela Matečná

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:03

Gabriela Matečná
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, vážené poslankyne, poslanci, vidím, že vás zaujal zákon 330 o pozemkových úpravách a Slovenskom pozemkovom fonde. Iste je to zákon, ktorý sa dotýka mnohých občanov, pretože opäť na úvod musím povedať, Slovenská republika v katastri nehnuteľností vedie viac ako štyri milióny vlastníkov a sto miliónov spolupodielníckych podielov. Ale aby som išla po otázkach alebo po podnetoch, ktoré dali jednotliví poslanci. Prvá bola poznámky k pánovi Feckovi, prečo vypadla obec, treba odpovedať, že bola tu duplicita v § 8g a § 7. Táto podmienka ostáva v § 8 a to už sme si pán Fecko vysvetlili na výbore pre poľnohospodárstvo a životné prostredie. Taktiež sme veľmi intenzívne diskutovali na tomto výbore ohľadom doručovania všetkým vlastníkom. Isteže pozemkové úpravy sa nerobia každý rok a to, čo tu povedal pán Simon Zsolt, že tvrdím, že neboli nikde urobené pozemkové úpravy, tak asi im nechodí a nepočúva to, čo hovorím to číslo 427 pozemkových úprav, ktoré máme ukončené od roku 1993 alebo dvetisíc, 93 hovorím stále, takže prosím skúste počúvať aj mňa a nedehonestujte moju osobu tým, že nerozprávam niečo, čo nie je pravda. Prečo nedoručujeme všetkým vlastníkom. Pozemkové úpravy sú tie, ktoré sa dotýkajú mnohých, pozemkové úpravy si môže pozrieť každý vlastník na portále, ktorý bude zverejnený na portále pozemkových úprav. Dokonca aj katastrálne územia, ktoré vyberáme a budú vyberané systémom, ktorý sme predniesli jednak vo vláde, ktoré hovoria o zrýchlenom postupe konaní pozemkových úprav bude možné vidieť. Je tam jednoznačný kľúč, ktoré katastrálne územia sa vyberajú a takisto vlastník sa bude môcť pozrieť, v ktorom katastrálnom území prebieha konanie. Zároveň každému vlastníkovi do vlastných rúk doručujeme výpis z registra pôvodného stavu a návrh všeobecných zásad, zásad umiestnenia nového, nových pozemkov. Okrem toho sa vlastníci v priebehu konania budú pozývať a aj sa pozývajú v jednotlivých etapách na príslušné prerokovania. Takže vlastník vie, vlastník je oboznámený, vlastník má veľa možností na to, aby vedel, že s jeho majetkom chceme urobiť niečo, čo mu prospeje do budúcna, chceme jeho pozemky sceliť a komasovať. Musím sa ohradiť voči takým slovám, ako tu pán Fecko predniesol. Tunelovanie vlastníctva. Pán Fesko, kde to sme? Kde žijete? Vlastníctvo z ústavy je nedotknuteľné a vlastníctvo si ctí každá jedna vláda. To je jedno, že či sme tu my, či ste to boli vy alebo tu bude iná vláda. Prosím vás, nezavádzajte ľudí a už som to vám povedala na poľnohospodárskom výbore, že tunelujeme vlastníctvo? Naopak. Dvadsať rokov sme robili na tom, aby to vlastníctvo bolo priznané a dvadsať rokov register obnovenej evidencie slúžili na to, aby vlastník si uplatnil svoje vlastnícke práva v konaniach. Predĺžili sme lehotu na možnosť odvolania nie tri, ale na päť rokov, kde vlastník alebo poťažmo jeho dedičia sa o vlastníctvo mohli prihlásiť a mohli mať zapísané. Dnes to právo taktiež nezaniká. Dedič má právo v zmysle našich právnych predpisov sa o svoje dedičstvo starať a o svoje dedičstvo nikdy nepríde. O čom to tu hovoríte o tunelovaní vlastníctva. Komasácie sú práve naopak, aby to rozdrobené vlastníctvo, ktoré máme v sto miliónoch podielnických parciel, dostal vlastník na čo najväčšiu mieru do jednej jedniny. Ale to čo hovoríte vy a to, čo tu hovoril pán Simon Zsolt, myslieť si, že pozemkovými úpravami každý vlastník, ktorý má jeden meter štvorcový, dostane vlastníctvo k jednej jednine, som to povedala na poľnohospodárskom výbore, je iluzórne. Nezavádzajme tu občanov, že ak budem mať päť metrov štvorcových vlastníctva, že ho dostanem v ideálnej jednej jednine. To nie je možné pri tom množstve vlastníkov spolupodielníckych parciel a vy to pán Fencko veľmi dobre viete, vy ste robili na pozemkových úpravách. Na rozdiel od vás som niekoľko pozemkových úprav robila. Projektant pozemkových úprav je človek, ktorý je mediátorom. Mediátorom, ktorý sa snaží docieliť pri tom množstve vlastníkov, aby dve tretiny súhlasili so všeobecnými zásadami funkčného usporiadania, s registrom pôvodného a s registrom nového stavu. Nie je to jednoduché a pritom vy to viete, lebo ste boli ako úradník a boli ste pri týchto konaniach, aby aspoň tie dve tretiny účastníkov, ktorý každý si myslí vlastník, že chce mať pri intraviláne svoj pozemok, aby sme docielili, aby ctili zákon 330, že má mať primeranej bonite, primeranej hodnote, v primeranej vzdialenosti od svojho pozemku. Takže toto sú pozemkové úpravy a my procesy, ktoré tu máme v zákone 330 sme chceli skrátiť, zjednodušiť. Preto tie krátke lehoty. Pretože register pôvodného stavu už máme dávno, načo budeme čakať ešte. Veď ho máme z katastra nehnuteľností pán Fecko. Je to oficiálny dokument, kde je zapísané oficiálne vlastníctvo a kde tých, ktorých nazývate neznámymi vlastníkmi, sa mohli ich dedičia v procese dvadsať rokov už dávno o svoje dedičstvo prihlasovať. Ak by to tak bolo prosím pekne, Slovenský pozemkový fond by nespravoval dvadsať rokov pomaly pol milióna hektárov nezistených vlastníkov, ale po dvadsiatich rokoch zápisu registra obnovenej evidencie by už možno spravoval len päťdesiattisíc. Kde sú tí dediči po neznámych vlastníkoch? Kde sú a to opakujem áno, vlastníctvo zaväzuje. Mali dvadsať rokov na to, aby sa po zápise registra oznámili, oboznámili, že kde ich vlastníctvo je, ak ho nemali zapísané, ak ho nemali prededené. Takže nehovorte o tom, že skracujeme lehoty a nemá možnosť vlastník. Pretože ten vlastník už veľmi dávno ...
===== vlastníctvo zaväzuje. Mali dvadsať rokov na to, aby sa po zápise registra oboznámili, že kde ich vlastníctvo je, ak ho nemali zapísané, ak ho nemali prededené. Takže nehovorte o tom, že skracujeme lehoty a nemá možnosť vlastník. Pretože ten vlastník už veľmi dávno mal možnosť, mal možnosť.
Ešte k pánovi Feckovi jednu vec, ktorú by som chcela povedať. Hovorí tu, že geodetov treba vyhnať do terénu. Samozrejme súhlasím s tým. Ja osobne v roku 1992 som robila pozemkové úpravy a som prešla celý terén. V roku 1992 sme netušili čo sú počítače. V roku 1992 sme netušili čo sú satelitné snímky a v roku 1992 sme netušili čo sú drony. Dnes sú firmy technologicky tak vybavené, že nielen multispektrálne snímky, ktoré ja vyhodnocujem a som vyhodnocovala niekoľkokrát, nielen ortofotosnímky, ale hlavne snímky z dronov zároveň s kombináciou výškopisu nám vedia úplne bez návštevy terénu pozrieť sa v multispektrálnych fotometroch ako terén vyzerá. Pán Fecko, ak sa pozriete do takého zariadenia, ako keby ste boli v teréne. A to, že vy tam vyjdete do toho terénu stojí čas, peniaze, benzín, auto. Ak to máte snímky z dronu, tak to máte za pár sekúnd celé katastrálne územie obehnuté nielen raz. A tú skládku, o ktorej vy hovoríte, že tam včera nebola a dnes je, môžete každý deň s dronom kontrolovať a každý deň tie dáta viete stiahnuť. Nehovorím, že sporné prípady nie je potrebné ísť pozrieť do terénu. Vôbec nehovorím. Ale vyháňať do terénu robiť zmeny pozemkov, práve na to tie digitálne technológie sú, aby sme ich využívali a aby nám zjednodušovali a skracovali toto konanie.
Pokiaľ ide o pochybnosti, že mladý začínajúci farmár by údajne nemal možnosť sám hospodáriť na svojom pozemku, treba povedať, že to nie je pravda. A tu sa vraciam nielen k vám, ale aj k pani Zemanovej, lebo to bola podobná poznámka. To znamená, ak doterajší nájomca po pozemkových úpravách, ak sa tam ohlási vlastník, ktorý chce hospodáriť na vlastnej pôde, doterajší nájomca nemá právo ďalej pokračovať. To právo má pokračovať vlastník, poťažmo jeho rodina, poťažmo firmy, v ktorých on je zastúpený. Takže to, čo hovoríte nie je pravda. Ja som tým vyporiadala už aj v úvodnom slove. A takisto to, čo ste hovorili list mladých farmárov, my sme si to veľmi jedno jednoznačne vysvetlili.
K podnájomným vzťahom na pozemkových úpravách, ktorých sa dotýkal pán Fecko, ale aj pán Simon musím povedať, že po tých pozemkových úpravách, kde už máme zapísané pozemkové úpravy po 427 katastrálnych územiach máme skúsenosti, že vlastníci, ktorí sa dostali k sceleným pozemkom veľmi často predali tieto pozemky. A ak predáte pozemok, nemusíte ho mať na jednom mieste, predáte len časť pozemku, práve preto podnájomné zmluvy, lebo nevie sa ten nasledujúci vlastník, ktorý kúpil od pôvodného vlastníka v pozemkových úpravách dostať k tomu pozemku. Čiže veľmi my rýchlo reagujeme na takú situáciu, aby pozemky v teréne sa usporiadali z hľadiska užívacieho inak.
Čo by som ešte k pánovi Simonovi, aha, opatrovníka tu máme. Pán Simon Zsolt opatrovníka. Možnože pán Simon Zsolt si nevšimol, že máme to pozmeňujúci návrh, ktorý podal pán poslanec Kvorka, kde hovorí o tom, že opatrovník jedine v konaniach o pozemkových úpravách. Takže rozhorčovanie sa desať minút nad tým, že to nie je korektné a že bude môcť opatrovníka robiť v akýchkoľvek konaniach, nie je pravda, lebo sme to pozmeňujúcim návrhom upravili.
Ja už ani nechcem reagovať na invektívy, ktoré tu boli na tento zákon, pretože myslím si, že ak nenájdeme spoločnú reč na to, aby sme prijali tento zákon a chceme naozaj týmto zákonom zrýchliť konania, pomôcť práve vlastníkom, pomôcť tým, ktorí chcú hospodáriť na pôde, nemá zmysel vás o tom presviedčať, keď ste presvedčený o niečom inom. Naozaj zákon 330, tak ako mnohé zákony na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sme robili v spolupráci nielen s úradníkmi, ktorí tu sú, ale možnože s Komorou geodetov a s tými, ktoré naozaj pozemkové úpravy robili alebo aj s ľuďmi, ktorí sú z obvodných alebo okresných úradov pozemkových, ktoré naozaj majú bohaté skúsenosti s tým, ako by sme procesy v oblasti konania pozemkových úprav mohli urýchliť. Ja už nebudem viac hovoriť. Ak budete mať ešte možnosť alebo potrebu so mnou rozprávať alebo s mojimi kolegami o tejto novele zákona, budem veľmi rada a ešte radšej budem ak ho v tom treťom čítaní schválime. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.11.2019 o 10:03 hod.

Ing.

Gabriela Matečná

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:16

Ján Richter
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Prajem vám príjemné dopoludnie dámy a páni. Vážený pán podpredseda Národnej rady, ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pôsobnosť dozornej rady, členstvo v dozornej rade, ako aj práva a povinnosti jej členov ustanovuje § 123 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Členov dozornej rady s výnimkou predsedu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Za člena dozornej rady môže byť navrhnutá a zvolená fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Bezúhonná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin. Funkčné obdobie člena dozornej rady je päťročné. Druhého decembra tohto roku zanikne členstvo v dozornej rade uplynutím päťročného funkčného obdobia pánovi Radkovi Kurucovi.
Predložený materiál obsahuje návrh na voľbu Eduarda Hagaru, zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne od 3. 12. tohto roku. Navrhnutý kandidát preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov z 9. októbra tohto roku. Vzhľadom na ochranu osobnosti a osobných údajov sa v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nesprístupňuje časť materiálu.
Pán podpredseda, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.11.2019 o 10:16 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:18

Jozef Burian
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 1753).
Vláda Slovenskej republiky predložila Národnej rade Slovenskej republiky návrh na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne. Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím zo 4. novembra 2019 pridelil tento návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Výbor tento návrh prerokoval 21. novembra 2019 a predložil uznesením č. 230 odporúčanie Národnej rade po prvé zobrať na vedomie zánik členstva Dozornej rady Sociálnej poisťovne Radka Kuruca uplynutím päťročného funkčného obdobia dňom 2. decembra 2019. Po druhé zvoliť za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky Eduarda Hagaru, ktorého funkčné obdobie začína plynúť od 3. decembra 2019.
Výbor ma zároveň poveril, aby som predložil správu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore pre sociálne veci. Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

27.11.2019 o 10:18 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:23

Irén Sárközy
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. V prvom čítaní už som ozrejmila obsah tejto legislatívy. Ja by som to teraz v úvode len zhrnula. Prečo sme tento návrh podávali. Zistili sme a potvrdili to aj odborníci, že ľudia, ktorí majú sporenia v II. pilieri sú nespravodlivo ukrátení. Pretože ľuďom, ktorí sporili v II. pilieri štát priznáva nižšie dôchodky ako by mal. Je tomu tak kvôli nesprávne nastavenému vzorcu. Dôvodom tejto skrivodlivosti je, že pri výpočte dôchodku sa im nezapočítava celá suma odvodov, ktoré boli od nich použité na výplatu starobných dôchodkov. V tomto roku sa to týka približne 10-tis. ľudí. Ak by sa však problém neriešil, tak postupne by sa to dotklo všetkých 1,5 mil. sporiteľov v II. pilieri. Sporiteľovi z II. piliera, ktorý je v ňom od začiatku a zarába počas kariéry priemernú mzdu by po oprave vzorca by bol priznaný vyšší dôchodok o približne 13 eur mesačne, teda viac ako 150 eur ročne. Sporiteľ, ktorý zarába počas kariéry jeden a polnásobok priemernej mzdy by si prilepšil pri priznaní starobného dôchodku o cca 18 eur mesačne, teda viac ako 200 eur ročne.
Toľko by som povedala na úvod. A budem rada, keď vystúpite v rozprave a môžem zodpovedať vaše otázky. A prosím vás, aby ste podporili návrh zákona. Potom sa ešte hlásim do rozpravy a chcem podať pozmeňujúci návrh. keď vystúpite v rozprave a môžem zodpovedať vaše otázky a prosím vás, aby ste podporili návrh zákona. Potom sa ešte hlásim do rozpravy a chcem podať pozmeňujúci návrh.
Skryt prepis

Vystúpenie

27.11.2019 o 10:23 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:25

Magdaléna Kuciaňová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára a Petra Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 1719. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2180 z 22. októbra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona, tlač 1719, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 5 IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 218 z 21. novembra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.11.2019 o 10:25 hod.

JUDr.

Magdaléna Kuciaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:28

Irén Sárközy
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ten môj pozmeňujúci návrh bude veľmi krátky. My sme na výpočet týchto skoro jedenásť tisíc dôchodkov navrhli v zákone šesť mesiacov pre Sociálnu poisťovňu. V sociálnom výbore však pán generálny riaditeľ, súčasne pán poslanec Vážny hovoril o tom, že nakoľko je už platná legislatíva, ktorá upravuje a vyžaduje prepočet minimálnych dôchodkov a to trvá, bude potrvať asi deväť mesiacov, tak podal pozmeňujúci návrh vo výbore, aby sa s tými prepočtami dôchodkov z druhého piliera bolo, teda tá doba na prepracovanie alebo na vypracovanie, na prepočet, aby sme posunuli do 30. júna 2021. To znamená, že rok a pol. Pretože najprv musia byť vypočítaní minimálny dôchodcovia, až potom títo dôchodcovia, ktorí budú mať prepočítané dôchodky kvôli tomu, že ten druhý pilier bude spravodlivejší. Tento návrh výbor prijal, ja poprosím vynímať na osobitné hlasovanie bod č. 2 zo spoločnej správy, to je presne ten pozmeňujúci návrh.
My sme začali rokovania s pánom generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne a sme sa zhodli na tom, že vidí za reálne pán generálny riaditeľ, pán poslanec Vážny, aby o tri mesiace skôr ten prepočet mohol byť. Možno, keď bude ešte som počula, že má byť aj iná legislatíva, čo sa týka prepočtu tých minimálnych dôchodkov, možnože sa to stihne aj skôr, ale na základe dohody aj s pánom generálnym riaditeľom, navrhujeme do 31. marca 2021, aby bol tento prepočet urobený v Sociálnej poisťovni.
Takže dovoľte mi, aby som vám prečítala môj pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Irén Sárközy, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára a Pétra Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
V čl. I bode 2 § 293ek sa slová "30. júna 2020" nahrádzajú slovami "31. marca 2021". Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.11.2019 o 10:28 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:31

Darina Gabániová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, toto je tortúra, ktorú budeme opakovať donekonečna, pretože týchto potenciálnych dôchodcov, alebo už aj terajších dôchodcov, budeme musieť neustále sanovať. A neustále sanovať na úkor všetky, teda bude sa tam používať solidarita všetkých tých občanov, ktorí sporia v prvom prípadne, no v prvom pilieri.
Môj názor je taký, že druhý pilier mal byť zrušený. Po druhé, nemám rada, keď sa zavádza a keď sa rozpráva o ľuďoch, ktorí majú investované peniaze v rukách dôchodcovských správcovských spoločností ako o sporiteľoch. Prosím vás, nejde o sporiteľov. O sporiteľov môžeme, o sporiteľoch môžeme rozprávať, keď ide o tretí pilier, prosím. To je produkt, ktorý poskytujú normálne banky. Tam je sporenie. To, ako s tým banka nakladá a ako to zhodnocuje, to je druhá vec, ale tam istinu má človek istú, jak sa hovorí. Takže nejde o sporiteľov ale o investorov a to je diametrálny rozdiel.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.11.2019 o 10:31 hod.

MUDr. PhD.

Darina Gabániová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:32

Irén Sárközy
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Môžme mať iný názor samozrejme na druhý pilier, však vy máte právo na názor. Podľa nášho názoru tento druhý pilier má opodstatnenie v našom dôchodkovom systéme a potvrdzuje to aj ten fakt, že dneska milión a pol sporiteľov má svoje peniaze a posiela svoje peniaze do druhého piliera, takže pre ľudí je to stále forma, ktorá má určité výhody. A ja si myslím, že vždy je lepšie, keď ľudia si môžu vybrať ako keď sa im niečo nadiktuje a potom nemajú možnosť voľby. Ja som to na začiatku spomínala, možnože ešte raz to zopakujem. Tento náš návrh podporujú odborníci, podporujú vše.., podporuje celá odborná spoločnosť v tom zmysle, že naozaj tento vzorec dneska nemá nastavené, neni nastavený tak, ako by to malo byť a keď z rezervného fondu, z prostriedkov rezervného fondu sa vyplácajú dôchodky a dneska sa vyplácajú dôchodky tak, že, že drvivá väčšina tých finančných prostriedkov však z dvoch miliárd, skoro všetko ide na vyplácanie dôchodkov a aj v rámci solidarity samozrejme všetci dôchodcovia, ktorí sú v prvom pilieri majú započítané svoje odvody do rezervného fondu aj pri výpočte svojich dôchodkov a tí, ktorí rovnako odvádzajú do rezervného fondu a sú v druhom pilieri, tak ich finančné prostriedky nie sú započítané pri výpočte svojho dôchodku. Takže práve to je tá solidarita, na ktorú aj vy narážate a my hovoríme, že áno, musí tento systém byť solidárny, musí systém dôchodkový byť spravodlivý. Takže preto vás poprosím, aby ste tento náš návrh podporili.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.11.2019 o 10:32 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:35

Magdaléna Kuciaňová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, vzhľadom na závažnosť daného problému, ktorý je riešený v rámci tohto bodu programu, navrhujem hlasovanie na sedemnástu hodinu, dnes.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.11.2019 o 10:35 hod.

JUDr.

Magdaléna Kuciaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:35

Irén Sárközy
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte mi, aby som zopakovala moje slová z prvého čítania aj v druhom čítaní, lebo sú to veľmi dôležité slová a sú to slová v tom zmysle, že naša strana za tie tri roky, tri a pol roka vždycky sme mali nielen starobných dôchodcov a odstránenie všetkých skrivodlivostí, nespravodlivostí z dôchodkového systému, čo je samozrejme, bolo našou srdcovou záležitosťou, mali sme to v programe, dostalo sa to aj do Programového vyhlásenia. Ale na druhej strane vnímame, že aby boli prostriedky vôbec na dôchodky, tak my musíme robiť rodinnú politiku, podporu mladých ľudí, mladých rodín a musíme aj v tejto oblasti prijať legislatívu. Práve preto sme navrhovali a bolo prijaté aj zdvojnásobenie daňového bonusu a ďalšie, ďalšie opatrenia, ktoré s vašou pomocou sa nám podarilo v tomto parlamente presadiť. My sme v minulom roku prišli s legislatívou, ktorá zaviedla mladomanželské pôžičky také, v našej legislatíve, v našom štáte dostupné neboli. Boli voľakedy. Naši rodičia si pamätajú, že každý mal možnosť, mladé rodiny, mladí manželia, mohli požiadať. A práve, možno aj z takej nostalgie a z toho, že vnímali sme takú potrebu, sme predkladali zákon, tento zákon bol prijatý. Dneska už sú desiatky mladomanželov, ktorí čerpajú prostriedky z tohto, z tejto pôžičky, z tohto fondu, ale odkedy tá legislatíva bola prijatá, už to máme otestované aj v praxi, máme podnety, námety zo strany mladých ľudí a práve sme vychádzali z týchto podnetov, keď sme prišli s úpravou, ktorá tá úprava naozaj je, vznikla alebo vyvstala z praxe a chceme umožniť ešte aj pre tie manželské páry čerpať túto pôžičku, pre ktorých to nebolo dostupné. A práve preto upravujeme s vašou pomocou, keď sa nám to podarí dve podmienky, aby, aby túto podporu mohli získať aj manželské páry, ktoré doteraz nemohli získať. Doteraz mohli požiadať o úver len ľudia do 35 rokov, ktorí sú manželmi najviac jeden rok a po zmene budú mať nárok manželia, ktorí sú spolu tri roky pred podaním žiadosti. Aktuálne je možné poskytnúť podporu len vtedy, ak celkový čistý príjem žiadateľa osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne manžel, manželka, prípadne dieťa, za predchádzajúci kalendárny rok neprevýši štvornásobok životného minima domácnosti. Druhá teda naša zmena by bola tá, že maximálna príjmová hranica by bola päťnásobok uvedenej sumy, čo v praxi znamená, že maximálny príjem pre rodinu bez dieťaťa by bol 1 784 eur a s jedným dieťaťom 2 264 eur. Stretávame sa hlavne aj, aj novinári v médiách tiež sa na nás obrátili, priznám sa aj mladí ľudia, že prečo je 110 dní na posúdenie žiadosti, keď komerčné poisťovne alebo komerčné banky takéto pôžičky vybavujú možno obratom na počkanie, tak chcem to vysvetliť. 110 dní je maximálna doba, keďže sú to štátne peniaze, fond, peňažný fond štátu, tak nie je možné, ako komerčné banky môžu samozrejme za sprostredkovanie hypotekárnych úverov platiť 0,8 až 1 % istiny. To znamená, že za vybavenie takejto, takéhoto hypotekárneho úveru banky zaplatia 500, 700 až 1 000 eur, keďže sú to štátne spoločné naše peniaze, tak nie je možné odčerpávať z tohto fondu takéto finančné prostriedky na sprostredkovanie tohto úveru. Požiadať o pôžičku sa dá od apríla vždycky a do konca októbra.
Ak budú ešte otázky, môžem ešte zopakovať aké sú možné účely, ale dovoľte mi ešte veľmi krátko troma vetami povedať, aké sú výhody tohto úveru. Zvýhodnených máme 15 000 eur z výšky úveru, splatnosť zvýhodneného úveru je 15 rokov a
===== opakovať, aké sú možné účely, ale dovoľte mi ešte veľmi krátko troma vetami povedať, aké sú výhody tohto úveru. Zvýhodnených máme 15-tisíc eur z výšky úveru, splatnosť zvýhodneného úveru je 15 rokov a úrok je 1 % s fixáciou na celý čas splácania. A to je práve to, čo je v dnešnej dobe veľmi výhodné, pretože to 1 % je na 15 rokov. Dneska sú na trhu hypotekárne úvery možno s podobnými úrokmi, ale tam tá fixácia je na oveľa, oveľa kratšiu dobu. A ďalšia výhoda je, že ak sa narodí dieťa manželom, tak z úveru im odpustia 2-tisíc eur, spolu však maximálne 6-tisíc eur. Takže je to v prospech, táto legislatíva slúži mladým ľuďom a práve preto prosím o podporu tohto pléna.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.11.2019 o 10:35 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video