53. schôdza

26.11.2019 - 5.12.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

27.11.2019 o 10:35 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 10:18

Jozef Burian
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predložil správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (tlač 1753).
Vláda Slovenskej republiky predložila Národnej rade Slovenskej republiky návrh na voľbu zástupcu navrhovanou vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím zo 4. novembra 2019 pridelil tento návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Výbor tento návrh prerokoval 21. novembra 2019 a predložil uznesením č. 230 odporúčanie Národnej rade:
1. zobrať na vedomie zánik členstva Dozornej rady Sociálnej poisťovne Radka Kuruca uplynutím päťročného funkčného obdobia dňom 2. decembra 2019,
2. zvoliť za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky Eduarda Hagaru, ktorého funkčné obdobie začína plynúť 3. decembra 2019.
Výbor ma zároveň poveril, aby som predložil ten, správu o výsledku prerokovania tohto návrhu vo výbore pre sociálne veci.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

27.11.2019 o 10:18 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:23

Irén Sárközy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. V prvom čítaní už som ozrejmila obsah tejto legislatívy. Ja by som to teraz v úvode len zhrnula, prečo sme tento návrh podávali.
Zistili sme a potvrdili to aj odborníci, že ľudia, ktorí majú sporenia v II. pilieri, sú nespravodlivo ukrátení, pretože ľuďom, ktorí sporili v II. pilieri, štát priznáva nižšie dôchodky, ako by mal. Je tomu tak kvôli nesprávne, nesprávne nastavenému vzorcu. Dôvodom tejto skrivodlivosti je, že pri výpočte dôchodku sa im nezapočítava celá suma odvodov, ktoré boli od nich použité na výplatu starobných dôchodkov. V tomto roku sa to týka približne 10-tisíc ľudí. Ak by sa však problém neriešil, tak postupne by sa to dotklo všetkých 1,5 mil. sporiteľov v II. pilieri.
Sporiteľovi z II. piliera, ktorý je v ňom od začiatku a zarába počas kariéry priemernú mzdu, by po oprave vzorca by bol priznaný vyšší dôchodok o približne 13 eur mesačne, teda viac ako 150 eur ročne. Sporiteľ, ktorý zarába počas kariéry 1,5-násobok priemernej mzdy, by si prilepšil pri priznaní starobného dôchodku o cca 18 eur mesačne, teda viac ako 200 eur ročne. Toľko by som povedala na úvod.
A budem rada, keď vystúpite v rozprave a môžem zodpovedať vaše otázky. A prosím vás, aby ste podporili návrh zákona.
Potom sa ešte hlásim do rozpravy a chcem podať pozmeňujúci návrh.
Skryt prepis

Vystúpenie

27.11.2019 o 10:23 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:25

Magdaléna Kuciaňová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1719).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2180 z 22. októbra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona (tlač 1719) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 5 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 218 z 21. novembra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.11.2019 o 10:25 hod.

JUDr.

Magdaléna Kuciaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:28

Irén Sárközy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ten môj pozmeňujúci návrh bude veľmi krátky. My sme na výpočet týchto skoro 11-tisíc dôchodkov navrhli v zákone 6 mesiacov pre Sociálnu poisťovňu. V sociálnom výbore však pán generálny riaditeľ - súčasne pán poslanec - Vážny hovoril o tom, že nakoľko je už platná legislatíva, ktorá upravuje a vyžaduje prepočet minimálnych dôchodkov, a to trvá, bude potrvať asi 9 mesiacov, tak podal pozmeňujúci návrh vo výbore, aby sa s tými prepočtami dôchodkov z II. piliera bolo zaob..., teda tá, tá doba na prepracovanie alebo na vypracovanie, na prepočet, aby sme posunuli do 30. júna 2021. To znamená, že rok a pol, pretože najprv musia byť vypočítaní minimálni dôchodcovia, až potom títo dôchodcovia, ktorí budú mať prepočítané dôchodky kvôli tomu, že ten II. pilier bude spravodlivejší. Tento návrh výbor prijal, ja poprosím vynímať na osobitné hlasovanie bod č. 2 zo spoločnej správy, to je presne ten pozmeňujúci návrh.
My sme začali rokovania s pánom generálnym riaditeľom Sociálnej poisťovne, a že, že, a sme sa zhodli na tom, že vidí za reálne pán generálny riaditeľ, pán poslanec Vážny, aby o tri mesiace skôr ten prepočet mohol byť. Možno, keď bude ešte, som počula, že má byť aj iná legislatíva, čo sa týka prepočtu tých minimálnych dôchodkov, možnože sa to stihne aj skôr, ale na základe dohody aj s pánom generálnym riaditeľom navrhujeme do 31. marca 2021, aby bol tento prepočet urobený v Sociálnej poisťovni.
Takže dovoľte mi, aby som vám prečítala môj pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh k návrhu poslancov Národnej rady Irén Sárközy, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov:
V čl. I bode 2 § 293ek sa slová „30. júna 2020“ nahrádzajú slovami „31. marca 2021“.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.11.2019 o 10:28 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:31

Darina Gabániová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, toto je tortúra, ktorú budeme opakovať donekonečna, pretože týchto potenciálnych dôchodcov alebo už aj terajších dôchodcov budeme musieť neustále sanovať. A neustále sanovať na úkor všetky... Teda bude sa tam používať solidarita všetkých tých občanov, ktorí sporia v I., prípadne, no, v I. pilieri. Môj názor je taký, že II. pilier mal byť zrušený.
Po druhé nemám rada, keď sa zavádza a keď sa rozpráva o ľuďoch, ktorí majú investované peniaze v rukách dôchodcovských správcovských spoločností ako o sporiteľoch. Prosím vás, nejde o sporiteľov. O sporiteľov môžeme, o sporiteľoch môžeme rozprávať, keď ide o III. pilier, prosím. To je produkt, ktorý poskytujú normálne banky. Tam je sporenie. To, ako s tým banka nakladá a ako to zhodnocuje, to je druhá vec, ale tam istinu má človek istú, jak sa hovorí. Takže nejde o sporiteľov, ale o investorov a to je diametrálny rozdiel.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.11.2019 o 10:31 hod.

MUDr. PhD.

Darina Gabániová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:32

Irén Sárközy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Môžme mať iný názor, samozrejme, na II. pilier, však vy máte právo na názor. Podľa nášho názoru tento II. pilier má opodstatnenie v našom dôchodkovom systéme a potvrdzuje to aj ten fakt, že dneska 1,5 mil. sporiteľov má svoje peniaze a posiela svoje peniaze do II. piliera, takže pre ľudí je to stále forma, ktorá má určité výhody. A ja si myslím, že vždy je lepšie, keď ľudia si môžu vybrať, ako keď sa im niečo nadiktuje a potom nemajú možnosť voľby.
Ja som to na začiatku spomínala, možnože ešte raz to zopakujem. Tento náš návrh podporujú odborníci, podporujú vše.., podporuje celá odborná spoločnosť v tom, v tom zmysle, že naozaj tento vzorec dneska nemá nastavené, neni nastavený tak, ako by to malo byť, a keď z rezervného fondu, z prostriedkov rezervného fondu sa vyplácajú dôchodky, a dneska sa vyplácajú dôchodky tak, že, že drvivá väčšina tých finančných prostriedkov, však z 2 mld. skoro všetko ide na vyplácanie dôchodkov a aj v rámci solidarity, samozrejme, všetci dôchodcovia, ktorí sú v I. pilieri, majú započítané svoje odvody do rezervného fondu aj pri výpočte svojich dôchodkov, a tí, ktorí rovnako odvádzajú do rezervného fondu a sú v II. pilieri, tak ich finančné prostriedky nie sú započítané pri výpočte svojho dôchodku.
Takže práve to je tá solidarita, na ktorú aj vy narážate, a my hovoríme, že áno, musí tento systém byť solidárny, musí systém dôchodkový byť spravodlivý. Takže preto vás poprosím, aby ste tento náš návrh podporili.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.11.2019 o 10:32 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:35

Magdaléna Kuciaňová
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, vzhľadom na závažnosť daného problému, ktorý je riešený v rámci tohto bodu programu, navrhujem hlasovanie na 17.00 hod. Dnes.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

27.11.2019 o 10:35 hod.

JUDr.

Magdaléna Kuciaňová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:35

Irén Sárközy
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte mi, aby som zopakovala moje slová z prvého čítania aj v druhom čítaní, lebo sú to veľmi dôležité slová a sú to slová v tom zmysle, že naša strana za tie tri roky, tri a pol roka, vždycky sme mali nielen starobných dôchodcov a odstránenie všetkých skrivodlivostí, nespravodlivostí z dôchodkového systému, čo, samozrejme, bolo našou srdcovou záležitosťou, mali sme to v programe, dostalo sa to aj do programového vyhlásenia, ale na druhej strane vnímame, že aby boli prostriedky vôbec na dôchodky, tak my musíme robiť rodinnú politiku, podporu mladých ľudí, mladých rodín a musíme aj v tejto oblasti prijať legislatívu.
Práve preto sme navrhovali a bolo prijaté aj zdvojnásobenie daňového bonusu a ďalšie, ďalšie opatrenia, ktoré s vašou pomocou sa nám podarilo v tomto parlamente presadiť. My sme v minulom roku prišli s legislatívou, ktorá zaviedla mladomanželské pôžičky, také v našej legislatíve, v našom štáte dostupné neboli. Boli voľakedy. Naši rodičia si pamätajú, že každý mal možnosť, mladé rodiny, mladí manželia mohli požiadať. A práve možno aj z takej nostalgie a z toho, že vnímali sme takú potrebu, sme predkladali zákon, tento zákon bol prijatý. Dneska už sú desiatky mladomanželov, ktorí čerpajú prostriedky z tohto, z tejto pôžičky, z tohto fondu, ale odkedy tá legislatíva bola prijatá, už to máme otestované aj v praxi, máme podnety, námety zo strany mladých ľudí. A práve sme vychádzali z týchto podnetov, keď sme prišli s úpravou, ktorá tá úprava naozaj je, vznikla alebo vyvstala z praxe a chceme umožniť ešte aj pre tie manželské páry čerpať túto pôžičku, pre ktorých to nebolo dostupné. A práve preto upravujeme s vašou pomocou, keď sa nám to podarí, dve podmienky, aby, aby túto podporu mohli získať aj manželské páry, ktoré doteraz nemohli získať.
Doteraz mohli požiadať o úver len ľudia do 35 rokov, ktorí sú manželmi najviac jeden rok, a po zmene budú mať nárok manželia, ktorí sú spolu tri roky pred podaním žiadosti. Aktuálne je možné poskytnúť podporu len vtedy, ak celkový čistý príjem žiadateľa osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, manžel, manželka, prípadne dieťa, za predchádzajúci kalendárny rok neprevýši štvornásobok životného minima domácnosti.
Druhá teda naša zmena by bola tá, že maximálna príjmová hranica by bola päťnásobok uvedenej sumy, čo v praxi znamená, že maximálny príjem pre rodinu bez dieťaťa by bol 1 784 eur a s jedným dieťaťom 2 264 eur.
Stretávame sa, hlavne aj, aj novinári v médiách tiež sa na nás obrátili, priznám sa, aj mladí ľudia, že prečo je 110 dní na posúdenie žiadosti, keď komerčné poisťovne alebo komerčné banky takéto pôžičky vybavujú možno obratom na počkanie, tak chcem to vysvetliť. 110 dní je maximálna doba, keďže je to, sú to štátne peniaze, ten fond, peňažný fond štátu, tak nie je možné, ako komerčné banky môžu, samozrejme, za sprostredkovanie hypotekárnych úverov platiť 0,8 až 1 % istiny. To znamená, že za vybavenie takejto, takéhoto hypotekárneho úveru banky zaplatia 500, 700 až 1 000 eur, keďže sú to štátne, spoločné naše peniaze, tak nie je možné odčerpávať z tohto fondu takéto finančné prostriedky na sprostredkovanie tohto úveru. Požiadať o pôžičku sa dá od apríla vždycky a do konca októbra.
Ak budú ešte otázky, môžem ešte zopakovať, aké sú možné účely, ale dovoľte mi ešte veľmi krátko troma vetami povedať, aké sú výhody tohto úveru. Zvýhodnených máme 15 000 eur z výšky úveru, splatnosť zvýhodneného úveru je 15 rokov a úrok je 1 % s fixáciou na celý čas splácania. A to je práve to, čo je v dnešnej dobe veľmi výhodné, pretože to 1 % je na 15 rokov. Dneska sú na trhu hypotekárne úvery možno s podobnými úrokmi, ale tam tá fixácia je na oveľa, oveľa kratšiu dobu. A ďalšia výhoda je, že ak sa narodí dieťa manželom, tak z úveru im odpustia 2-tisíc eur, spolu však maximálne 6-tisíc eur. Takže je to v prospech, táto legislatíva slúži mladým ľuďom, a práve preto prosím o podporu tohto pléna.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

27.11.2019 o 10:35 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:41

Štefan Vavrek

Uvádzajúci uvádza bod 10:45

Eva Antošová