53. schôdza

26.11.2019 - 5.12.2019
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2019 o 16:53 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:53

Karol Galek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán Vážny, mňa naozaj veľmi zarazilo, ako ste vystupovali práve na adresu tzv. tretieho sektora. Keby to boli náhodou nejaké novovzniknuté, novopečené organizácie, tak tiež sa tak poškrabem za hlavou, ale my sa bavíme o občianskom združení Slovensko.Digital, ktoré sa relevantne venuje tejto problematike. Hovoríme o Nadácii Zastavme korupciu, máme tu 7 000, viac ako 7 000 podpisov. Máme tu pani prezidentku a hlavne máme tu Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý sa tomuto obstarávaniu venuje a sám teda namietal, že má s takýmto pozmeňovacím návrhom problém. Ako už pán Ondrej Dostál spomenul, častokrát z vašej reči vyplývalo, ako keby to bolo až osobné. Ja sa pýtam, či naozaj za tým nebude práve ten váš konflikt, ktorý ste s pánom Hlivákom mali v roku 2017 kvôli vášmu Volkswagenu Touareg, ktorý ste obstarávali a on ho označil, práve toto obstarávanie, za porušenie zákona.
No a ja sa chcem ale aj opýtať, že teda tá ochrana, hovorili ste veľa o ochrane kritickej infraštruktúry. Ale veď my máme dnes o tom celý zákon, tak povedzte nám a Edo Heger vás na to vyzýval, kedy, kde, akým spôsobom bol tento zákon porušený alebo ako sa kto dostal k takýmto citlivým informáciám.
Spomínali ste hackerov, hegerov, hackerov, neviem. Kde majú dnes hackeri prístup k informáciám na nejakom verejnom sídle? A takisto mali ste tu niektoré také verejné vyjadrenia, že skutočným dôvodom preto nie je ani tak bezpečnosť ako práve tá rýchlosť obstarávania. Takže občas z toho vyplýva, že keď sa pomýlite, tak aj pravdu poviete.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2019 o 16:53 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:55

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega poslanec, zakončili ste svoje vystúpenie s tým, že novela zákona o verejnom obstarávaní bude potrebná a že je potrebná a že keď sa teraz neschváli, tak bude sa s ňou musieť zapodievať nová vláda. Áno, určite, len je škoda, že tento návrh, aj vládny návrh, hoc vládny návrh bol znehodnotený absurdným poslaneckým návrhom. Takže aká je realita v súčasnosti? Aké, aké boli napríklad, aké sú známe škandály s utajovanými zmluvami napríklad na finančnej správe, kde utajované zmluvy s firmou Alexis má spoločnosť, ktorej konečný užívateľ tejto IT firmy Michal Suchoba podľa medializovaných informácií nemá bezpečnostnú previerku, a pritom táto spoločnosť má miliónové zákazky na IT, dodávanie IT služieb. Utajované zmluvy umožňujú bez súťaže obstarávať tovary alebo služby a nie sú zverejnené v centrálnom registri zmlúv. To znamená, že chýba verejná kontrola, a teda je zdrojom korupcie a netransparentného konania.
Takže môžeme sa pýtať a zároveň si dať odpoveď, že čo je snahou tohto poslaneckého návrhu, prečo by sa mali tieto a ďalšie zmluvy utajovať a obstarávať takýmto podobným spôsobom, pretože ide o kšefty v naozaj miliónových hodnotách, na ktorých následne nebude možná kontrola verejnosti.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2019 o 16:55 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:57

Ľubomír Vážny
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pokúsim sa zmestiť do tých dvoch minút.
Pani poslankyňa Zemanová, evidentne ste veľmi plytko nazreli do tej novely, pretože žiadna, žiadne utajované zmluvy tam neexistujú, nechápem, kde ste k tomu prišli. Naopak, ten proces je transparentný a verejnosti prístupný, len nebudú sprístupnené uchádzačom tie citlivé informácie, ktoré by mohli zneužiť, a len tým, ktorí to zaručia.
Myslím, pána poslanca Galeka som veľmi nerozumel, čo hovoril, tak to nejdem komunikovať.
Pán Heger, vy sa nepýtajte, prečo to predseda úradu blokuje, ale pozrite sa sám, prečo to je tak. To je vaše poslanecké právo a mali by ste si sám zistiť, čo tá novela rieši, nie odvolávať sa niekoho iného. A nejdem hlbšie dohovoriť.
Pán poslanec Dostál. Pán predseda Hlivák absolútne mi neleží v žalúdku, mám k nemu korektný vzťah, všetko je úplne v poriadku, ale Sociálna poisťovňa sa zapojila do niečoho, čo by malo vyriešiť problém aj iným subjektom, ktoré spravujú prvky kritickej infraštruktúry. Pán poslanec Dostál, nikdy ste nič v živote reálne neurobili a ani neurobíte, len napádate proces. Najprv si to musíte v praxi vyskúšať, čo to znamená obstarať niečo normálne, to, čo potrebujete pre život a pre fungovanie svojej spoločnosti a potom môžte rozprávať. Jedna vec je kritizovať a druhá vec je zrealizovať a to platí aj pre tie diaľnice. Jednoducho nebol to protiústavný zákon, keď sme ho tvorili, ale tento zákon zabezpečil výrazný posun diaľnic na Slovensku. Samozrejme, že potom sa niečo udialo, ale nekritizujte z pozície toho, ktorý nikdy nič reálne neurobil okrem teoretických a nereálnych nezmyslov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

26.11.2019 o 16:57 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:15

Jaroslav Paška
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, chcel by som požiadať o fixovanie termínu pre rokovanie bodu 14, ktoré sa týka uznesenia Národnej rady, pretože tento návrh zatiaľ nebol prerokovaný vo výbore Národnej rady, aby sme teda bod 14 posunuli na termín streda večer po hlasovaní o 17.00 hod. ako prvý bod.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Táto streda, áno?

Paška, Jaroslav, poslanec NR SR
Áno, áno, táto streda.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.11.2019 o 17:15 hod.

akad. arch. Ing. arch.

Jaroslav Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:16

Tibor Bernaťák
Skontrolovaný text
Ďakujem. Vážený pán predseda, dovoľte mi požiadať o presunutie prerokovania bodu č. 26, to je tlač 1729, aby sa tento bod prerokoval po štátnom rozpočte, bod 98, a to z dôvodu, že ešte prebiehajú rokovania o prípadnom pozmeňujúcom návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.11.2019 o 17:16 hod.

JUDr.

Tibor Bernaťák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:21

Richard Raši

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:23

Alena Bašistová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 2152 zo 17. októbra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva 22 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch v IV. časti tejto spoločnej správy nasledovne: Spoločne o bodoch 1 až 5, 7 až 22 so stanoviskom gestorského výboru schváliť, osobitne o bode 6 so stanoviskom gestorského výboru neschváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 217 z 21. novembra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

26.11.2019 o 17:23 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:26

Peter Gajdoš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predkladám vám na prerokovanie vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321 o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Vládny návrh zákona reflektuje zmeny vyplývajúce zo zákona č. 306/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319 o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorým novým spôsobom stanovuje alebo spresňuje úlohy na úseku obrany štátu, pričom účinnosť predmetný zákon nadobudne 1. februára 2020.
Vzhľadom na skutočnosť, že ozbrojené sily Slovenskej republiky tieto úlohy plnia alebo sa na nich podieľajú, je potrebné dosiahnuť rovnakú účinnosť predloženého vládneho návrhu zákona s novelou zákona o obrane Slovenskej republiky.
Cieľom vládneho návrhu zákona je aj potreba rozšíriť účely vysielania ozbrojených síl Slovenskej republiky v súvislosti s plnením záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je naša republika viazaná.
V čl. II a III sa ďalej novelizujú zákony súvisiace s úpravou vysielania ozbrojených síl, a to zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V čl. IV sa v zákone č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje náhrada cestovných výdavkov vojakovi dobrovoľnej vojenskej prípravy na návštevu rodiny a preukazovanie príslušnosti k ozbrojeným silám Slovenskej republiky.
Vládny návrh zákona bol schválený vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a v ústavnoprávnom výbore.
Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o schválenie predloženého návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

26.11.2019 o 17:26 hod.

Peter Gajdoš

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:29

Jozef Buček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1682).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2127 z 15. októbra 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 774 z 19. novembra 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 227 zo 14. novembra 2019 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výborov Jozefa Bučeka vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1682), v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 231 na svojej 85. schôdzi.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

26.11.2019 o 17:29 hod.

Mgr.

Jozef Buček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:34

László Sólymos
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, účelom návrhu zákona je predovšetkým transpozícia tzv. odpadového balíčka, ktorý tvorí šesť novelizovaných smerníc Európskeho parlamentu a Rady.
Vládny návrh zákona upravuje ustanovenia týkajúce sa niektorých základných definícií a pojmov, dopĺňa nové definície, ako materiálové zhodnocovanie alebo spätné zasypávanie, a niektoré definície upravuje, ako napr. komunálny odpad.
Zjednocuje postup orgánov štátnej správy, odpadového hospodárstva vo veci riešenia zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu a dopĺňa ciele recyklácie komunálneho odpadu pre roky 2025, 2030 a 2035 a ciele recyklácie odpadov z obalov pre roky 2025 a 2030.
Ustanovuje povinnosť pre výrobcov vyhradeného výrobku a organizácie zodpovednosti výrobcov zriadiť finančnú garanciu ako istú rezervu na zabezpečenie funkčného systému nakladania s odpadom vyhradených výrobkov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť ich výrobcov.
Návrhom zákona sa prijímajú opatrenia na zvýhodnenie výrobcov, ktorí uvádzajú na trh recyklovateľné výrobky, na podporu opätovného použitia odpadu a recyklácie. Zároveň sa ustanovuje zákaz uvádzania niektorých jednorazových plastových výrobkov na trh Slovenskej republiky ako opatrenie na zníženie tvorby plastového odpadu.
V návrhu zákona sú nanovo upravené ustanovenia o informačnom systéme odpadového hospodárstva. Tieto ustanovenia však boli doplnené a následne schválené v zákone č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh zákona reaguje aj na EU Pilot, ktorý sa týka nesprávnej transpozície dvoch smerníc, smernice Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení.
Navrhuje sa delená účinnosť návrhu zákona. Účinnosť ustanovení, ktorými sa zabezpečuje transpozícia smerníc odpadového balíčka, je nastavená na 1. júl 2020. Účinnosť ustanovení týkajúcich sa zákazu uvádzania jednorazových plastových výrobkov na trh Slovenskej republiky je v zmysle príslušnej smernice navrhnutá na 3. júl 2021 spoločne s ostatnými členskými štátmi Európskej únie, aby zabezpečili rovnaké podmienky pre všetkých výrobcov a distribútorov týchto výrobkov.
Vládny návrh zákona bol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania, ktoré bolo ukončené 21. októbra 2019 a v rámci ktorého neboli uplatnené žiadne pripomienky.
Vládny návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, Ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami.
Vážený pán predsedajúci, vážená Národná rada, verím, že predložený návrh zákona schválite. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

26.11.2019 o 17:34 hod.

Ing.

László Sólymos

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video