6. schôdza

14.6.2016 - 22.6.2016
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

15.6.2016 o 10:12 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:12

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážená pani podpredsedníčka, vážené kolegyne, kolegovia, k návrhu na zvýšenie platov učiteľov by som rád povedal iba tri veci. Budú to také trochu rozvinuté tri vety.
Prvá: Vyzývam pána ministra Kaliňáka, aby odstúpil z funkcie ministra vnútra, pretože je neprípustné, aby v takejto funkcii bol niekto, kto je podozrivý z prepojenia na organizovaný zločin, a pokiaľ to tak bude, bude to zatieňovať všetko, o čom sa hovorí v tejto snemovni.
Druhá: Keby sa v tomto štáte menej kradlo, bolo by dosť peňazí nielen na zachovanie málotriedok, o ktorom sme hovorili včera, ale aj na podstatne vyššie zvýšenie platov učiteľov, ako sa tu dnes navrhuje. Do zátvorky dávam, že si nemyslím, že ak by sa kradlo menej alebo ak by sa prestalo kradnúť, vyriešia sa tým všetky problémy. Samozrejme, že treba robiť aj iné opatrenia, reformy a zmeny. Nerobím si ilúzie, že sa niekedy dožijeme doby, že sa nebude kradnúť vôbec. Ale predsa len, kolegovia, pozerám sa na vás, trochu menej, určite by to prospelo.
Tretia veta: Obraciam sa teraz na pána spravodajcu a dovoľujem si navrhnúť pozmeňujúci návrh k návrhu uznesenia. Konkrétne nahradiť slovo "ihneď" slovom "do 21. júna 2016". Sme síce v skrátenom legislatívnom konaní, ale to neznamená, že musíme zo dňa na deň prerokovať tento návrh zákona aj vo výboroch a opätovne v pléne. Dajme tomu trochu čas. Prerokujeme to vo výboroch v pokojnejšom tempe a budúci týždeň môžme v pléne v druhom a treťom čítaní pokračovať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.6.2016 o 10:12 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:14

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pán kolega, zaujíma ma logika vášho návrhu do 21. 6. 2016. Naprieč politickým spektrom vládne zhoda, že podporíme zvyšovanie platov učiteľov. Nezaznamenal som žiaden pozmeňujúci návrh, ktorý by vecne menil túto otázku, ani zo strany ministerstva, ani zo strany vládnej koalície, ani zo strany opozície. Ako je to otázka ješitnosti, že o dva dni neskôr skrátené legislatívne konanie bude dlhšie ako skrátené? Alebo čo je to? Proste vecne mi to nesedí a považujem vás za vecného človeka, tak skúste mi to, prosím vás, nejako odôvodniť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.6.2016 o 10:14 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:15

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku, pán poslanec Petrák. Vy ste tu včera boli a počuli ste rozpravu k návrhu na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu zákona, kde aj ja, aj kolega Beblavý sme, myslím, dostatočne zargumentovali, že hoci vecne voči tomuto návrhu nemáme výhrady, máme výhrady voči tomu, aby bol prerokúvaný v skrátenom legislatívnom konaní. Skrátené legislatívne konanie je inštitút, ktorý sa má používať vo výnimočných prípadoch. A áno, ak je niekedy niečo potrebné prerokovať zo dňa na deň, tak nech sa to prerokuje zo dňa na deň, ak sú dané zákonom stanovené dôvody. V tomto prípade jednak nie sú dané zákonom stanovené dôvody a po druhé existuje tu možnosť, aby sme to nerobili v takom zhone, v akom sa obyčajne skrátené legislatívne konania robia. Preto dajme čas výborom, aby zasadli, aby k tomu sformulovali svoje pozmeňujúce návrhy, a v pokojnom tempe, je viac ako pravdepodobné, že schôdza bude pokračovať aj budúci týždeň, prerokujeme to v druhom a treťom čítaní.
Ja zase nerozumiem, prečo je taký problém, aby sme sa naučili s inštitútom skráteného legislatívneho konania pracovať tak, že ho nebudeme zneužívať na prípady, keď zákon nepredpokladá, že by malo byť skrátené legislatívne konanie. A ak sa už k takémuto inštitútu skráteného legislatívneho konania uchýlime, lebo v niektorých prípadoch je to odôvodnené aj z hľadiska zákona, tak to nebudeme siliť až na maximum, že to pomaly v priebehu jedného dňa musíme stihnúť všetky tri čítania. Nerozumiem tej logike.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.6.2016 o 10:15 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:17

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážení prítomní, kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci a všetci prítomní v tejto sále, chcela by som najprv povedať jednu vec, že okrem platov učiteľov a pedagogických pracovníkov je potrebné vyriešiť aj problematiku odmeňovania všetkých zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, nakoľko platové tarify v platových stupniciach, ktoré sú prílohami tohto zákona, sú hlboko pod zákonom stanoveným, teda pod zákonom stanovenou minimálnou mzdou. Týka sa to zamestnancov, aj napríklad zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ktorých práca je veľmi ťažká a nie sú dostatočne odmeňovaní za svoju ťažkú prácu. A ak sa nezlepšia podmienky v odmeňovaní, nebude sa mať kto postarať o ľudí, ktorí tieto služby bezpodmienečne potrebujú. Dôvodom je nízka zárobková úroveň a náročnosť práce, ktorá je pre mladú generáciu nezaujímavá. Týka sa to zamestnancov v školstve teda, ktorí sú napríklad aj, kuchárok, zamestnancov školských jedální a množstvo iných ľudí, ktorí nie sú priam, teda ostatní nepedagogickí pracovníci pracujúci v školstve. Tak to by bolo ako prvé.
Ďalej, chcela by som povedať jednu vec, ktorá má trápi, resp. ktorá už pol roka, ktorá sa stala pred pol rokom a nemala som umožnené povedať svoj názor. Tak teraz by som chcela; takto. Nechcem sa dotknúť, v prvom rade sa nechcem dotknúť žiadnych opozičných poslancov ani učiteľov, ani jedného z nich a nechcem ani obhajovať bývalú vládu alebo ani súčasnú vládnu koalíciu. Ale musím to povedať, že len slepý nevidí a nevidel, že štrajky, ktoré boli organizované v čase predvolebnej kampane a tesne pred voľbami, boli spolitizované, bolo to, prepáčte, ale obyčajné vydieranie, vydieranie a predvolebná kampaň mnohých, niektorých politických strán. K tomuto boli mnohí učitelia zneužití a nielen učitelia, ale aj študenti. A teraz by som už pristúpila k veci, ktorá sa konkrétne týka tohoto návrhu.
Tento návrh zákona, žiaľ, považujem za urýchlený. Naozaj bol šitý horúcou ihlou, rýchlo-rýchlo. A nepovažujem to za šťastné. Myslím, že možno sa onedlho budú prejednávať iné úpravy a zmeny. Som presvedčená, ja som presvedčená, že učitelia si naozaj zaslúžia oveľa väčšie mzdy a úctu a uznanie, aké majú doteraz. Naše školstvo, napríklad aj to, že naše školstvo je prefeminizované. Deti potrebujú aj vzor muža učiteľa, ale povedzte mi naozaj, ktorý muž pôjde učiť do školy za taký plat, z ktorého si nebude môcť uživiť rodinu, nebude môcť kúpiť byt a tak ďalej. Čiže vlastne strácame aj; nehovorím, nechcem zase uraziť ženy učiteľky, pretože sú to vzácne ženy, ktoré naozaj obetovali veľa svojej lásky, svojho času a dali kus seba do učenia detí. Naše školstvo však potrebuje systémové zmeny, a to zásadné systémové zmeny. Učiteľovi okrem platu sa musí vrátiť aj úcta a autorita, ktorá mu bola odobraná.
Ja chápem pána poslanca Žarnaya, že bojuje za učiteľov. Len k tomu jeho včerajšiemu vystúpeniu. Nemôžme porovnávať mzdy učiteľov so mzdami vo vyspelých západných štátoch. To by sme museli, takisto ako nemôžeme porovnávať mzdy našich pracovníkov, našich robotníkov, naše dôchodky nemôžeme porovnávať s vyspelými západnými štátmi. Veď platy, keď si zoberieme, že aj v bývalej totalitnej komunistickej Československej socialistickej republike boli mzdy na Slovensku výrazne nižšie, než boli v štátoch západnej Európy. A nielen to. Mzdy za totalitného Československa boli výrazne nižšie aj na Slovensku oproti Česku. Čiže už aj tam boli tie rozdiely. Ťažko porovnávať. Čiže ono by to tie západné štáty nemožno porovnávať s našimi podmienkami. Okrem toho učitelia za totalitného socialistického Československa boli ešte aj rukojemníkmi komunistickej ideológie. Boli sledovaní a aj proti svojej vôli boli nútení poslúchať komunistických marxistických ideológov, inak im hrozila strata práce, existenčné problémy a prenasledovanie.
Tu mi nedá povedať, že dnes mi to pripomína niečo podobné, ako keby sa história opakovala. Teraz sa tomu hovorí politická korektnosť. A možno o nejaký rok, dva budú opäť učitelia prenasledovaní za svoje názory. Budú prenasledovaní, keď nebudú súhlasiť s marxizmom, s novomarxistickou ideológiou multikulturalizmu a možno budú prenasledovaní za to, keď budú mať nejaké výhrady voči LGBTI ideológii. Už teraz sú učitelia, ale aj iní zamestnanci trestaní napríklad len za to, že boli sympatizantami našej strany Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko.
Áno, učiteľom musí byť vrátená ich dôstojnosť. Nie je možné, aby si mohol žiak dovoliť slovne urážať učiteľa, dokonca ho fyzicky napadnúť. Nie je možné, aby si rodičia mohli dovoliť obtierať si svoje ústa o učiteľov, urážať učiteľov a takisto ich fyzicky napadnúť. A dokonca myslím, nie som učiteľ, ale myslím, že im zobrali ešte aj dovolenku, ktorú mali, teda dva týždne prázdnin, že musia úplne nezmyselne sedieť v škole a nič tam v podstate nerobiť, užitočnú prácu. Oni si zaslúžia aj tú dovolenku a zaslúžia si aj oveľa vyššie platy, ako majú. Školstvo je veľmi dôležité. My musíme do školstva investovať peniaze, len si myslím, že úpravy, ktoré treba urobiť, si zaslúžia viac času, že si zaslúžia viac času a pozornosti na vypracovanie návrhu zmeny zákona, než je to v tomto zákone.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15.6.2016 o 10:17 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:26

Jana Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Ja by som reagovala na pani kolegyňu hlavne k pre ich stranu typickej myšlienke, dajme všetkým všetko, lebo tak budeme mať najviac voličov, že? Len ono to naráža na jeden problém. Hovorili ste o tom, že nielen učiteľom ale treba už dať aj sociálnym pracovníkom, aj zamestnancom v školstve. Akože ja súhlasím, dobre, však keď trebárs bude, odstúpi pán Kaliňák, bude sa menej kradnúť, bude viac peňazí, tak potom áno, dajme všetkým, ale momentálne máme len ten balíček, ktorý sa neukradol, a teda ten rozdeľovať všetkým je hlúposť. A ak teda ideme zvyšovať zamestnancom v školstve mzdy, napríklad kuchárkam, tak ako k tomu príde taká kuchárka napríklad na železnici, jak mi tuto kolega Osuský poradil. Tá kuchárka na železnici nedostane zvýšený plat a tá v škole áno, len preto, lebo teda varí v škole? A ak už zvýšime aj kuchárke na železnici, tak potom prečo nie aj výhybkárovi na železnici, veď to neni fér, aby iba kuchárka mala. Viete, takže takto sa nedopracujeme podľa mňa nikam, keď zvyšujeme raz platy učiteľom a hodnotíme učiteľov, tak bavme sa o nich a možno, možno potom o ďalších skupinách inokedy.
A ešte musím, nedá mi, mám čas, tak nedá mi jedna poznámka. Pani kolegyňa, vy vždy, keď vystupujete, tak vždy plačete ako a nezabudnete spomenúť, ako vám je strašne krivdené, vašej strane. Tak viete, to, z nášho pohľadu to jednak nie je krivda a ak nechcete byť v takej strane, tak nie je problém, môžete byť aj v takej, kde napríklad niektorí členovia nemlátia ľudí na ulici len preto, že majú na sebe šatku alebo inú farbu pleti alebo nejaký iný názor. A to vy ste tu hovorili o prenasledovaní. Takže, takže toľko.
A ešte by som možno spomenula, že vy ste tuším takisto pedagóg, učiteľ a s vaším názorom na holokaust a podobné veci máte, ste tiež rovnako odmeňovaná ako ostatní?
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.6.2016 o 10:26 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:28

Peter Štarchoň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Ja by som len chcel možno povedať jednu malú poznámku a to, že väčšina z nás, ako tu sedíme, sme produktom socialistického systému vzdelávania. Napriek tomu si nemyslím, že by sme mali byť nejakým spôsobom menejcenný. To je len poznámka k doterajším priebehom v rámci tejto diskusie.
Zároveň tu padol taký názor, že naozaj treba zmeniť systém financovania. Áno, môžeme hovoriť o celkovom systéme vzdelávania, ktorý by sa mal meniť, ale pokiaľ spoločenská atraktivita školstva a povolania učiteľ bude taká, aká v súčasnosti je, žiaden systém sa zmeniť nedokáže. Môžeme polemizovať o tom, čo treba skôr urobiť, ale z môjho pohľadu naozaj aj odmeňovanie v tomto smere je viac než nevyhnutné, aby sa zmenilo a hlavne nastavili sa tie podmienky tak, ktoré budú zárodkom možno budúcich systémových zmien v rámci celého vzdelávania.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.6.2016 o 10:28 hod.

prof. Mgr. PhD.

Peter Štarchoň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:29

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Ja na margo vystúpenia pani kolegyne, v mnohom jej musím dať za pravdu. Ja som totižto mal vždy problém s autoritami, ale spomínam si na svoju učiteľku matematiky pani Valiku Závadskú, ktorá keď vošla do triedy, tak som sa ani nepohol. Kedysi totižto, a to ja zase som, som síce Husákovo dieťa, ale drvivá väčšina môjho života už nebola v socializme, takže ja si veľmi dobre spomínam, že ešte v tých 90. rokoch, respektíve do roku 2000 mali študenti obrovský rešpekt pred učiteľmi. Dnes ten rešpekt absolútne chýba, úplne absentuje. Ako príklad môžem uviesť moju mamu, ktorá učila 35 rokov na strednej škole. To postavenie učiteľa je naozaj dnes, bohužiaľ, teraz myslím učiteľa základnej školy, nebavíme sa o vysokoškolských pedagógoch, ale postavenie učiteľa najmä na základných školách je dnes na úrovni robotníka so základným vzdelaním. Dnes sa naňho takto akože pozerá spoločnosť. Čiže tá atraktivita toho povolania učiteľa dnes už úplne chýba. Čiže je veľmi potrebné prinavrátiť dôstojnosť učiteľom základných a stredných škôl, pretože to vzdelanie je nesmierne dôležité pre budúcnosť našej krajiny.
A nedávno som tiež bol na jednej takej akcii, kde som stretol zhodou okolností riaditeľa svojho gymnázia, ktorý sa mi sťažoval, že úroveň toho školstva upadá. On síce robí, čo môže, ale niekedy má zviazané ruky práve kvôli legislatíve. To len pre pána ministra, veľmi im vadí normatív na jedného žiaka, že to považujú za obrovský problém.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.6.2016 o 10:29 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:31

Eva Smolíková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca.
Vážená pani poslankyňa Grausová, no, ja som si vás vypočula s takými trošku zmiešanými pocitmi. Na jednej strane sa ospravedlňujete, že niečo idete povedať, na druhej strane zase aj s niečím súhlasíte alebo nesúhlasíte. Viete, keď už máte názor, že školstvo má nejaké nedostatky alebo treba mu pomôcť, tak prečo potom rozmýšľate a, alebo včera ste tu aj boli, počuli ste všetky tie veci, ktoré boli vysvetlené, prečo to ide v takomto skrátenom legislatívnom konaní, že tam ide 1. september, ide tam otázka existencie škôl, otázka tých 6 % pre učiteľov, pedagógov, takže myslím si, že včera k tomu bolo povedané dosť.
Ďalšia vec, ste hovorili, že školstvo je prefeminizované. Áno, s tým súhlasím. Viete, ono zo začiatku učili na školách muži, boli to veľmi múdri muži, ale tak, ako sa spoločnosť vyvíjala prirodzeným spôsobom, to prešlo tak, že nás je na tých školách viacej. A o tom, že sú tam šikovní chlapi medzi nami, tak určite vás presvedčili aj kolegovia, ktorí sa nachádzajú v tejto sále a sú to takisto kolegovia učitelia. Súhlasím s vami v tom, že treba prinavrátiť naozaj úctu učiteľskému stavu a postaveniu učiteľa ako takému, ale tiež poviem kritiku do vlastných radov. Niekedy si môžeme za to aj my sami svojimi skutkami alebo svojimi výrokmi. Ale na druhej strane si treba veľmi dobre rozmyslieť, že teraz je ten čas, kedy môže ministerstvo školstva a vôbec táto vláda má jedinečnú šancu prinavrátiť, aby sa takéto veci nestávali na našich školách... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.6.2016 o 10:31 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:33

Natália Grausová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Chcem pani predrečníčke teraz povedať, že si myslím, že muži neučia hlavne preto, že neuživia ako muži rodinu. A to platí nielen teraz, ale to bolo aj za socializmu.
Áno, mzdy a v Slovenskej republike si myslím, že musia byť také, aby sa z nich dalo žiť a aby sa tu oplatilo pracovať a nie, aby ľudia museli utekať, odborníci a dobrí odborníci, aby museli utekať za prácou do zahraničia. A musí byť rozdiel medzi minimálnou mzdou a vôbec mzdami a dávkami ľudí, ktorí nepracujú, nechcú pracovať a nikdy pracovať nebudú. Čiže naozaj si myslím, že mzdy na Slovensku sú väčšinou veľmi nízke.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.6.2016 o 10:33 hod.

MUDr.

Natália Grausová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:34

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Kolegyne, kolegovia, ja sa ospravedlňujem, že vystupujem ešte raz. Zvolil som túto formu preto, aby bolo možné na mňa zareagovať, aby som to nepovedal v záverečnom slove ako spravodajca. Takže toto je jediný dôvod, prečo takto činím.
Začnem tuto od kolegu Dostála k termínom. Ja osobne budem navrhovať, nakoľko týmto právom disponujem ja, aby prerokovanie vo výboroch prebehlo ihneď. Dôvod je prostý, povedal som ho, nezaznamenávam žiaden odpor voči týmto riešeniam. Vo chvíli, ak sa v druhom čítaní v pléne objavia názory, ktoré bude potrebné si v rámci poslaneckých klubov prediskutovať, nemám problémy s tým, aby sme odložili hlasovanie, nie dnes o piatej alebo zajtra o jedenástej, proste tak, aby bol dostatočný čas o tom diskutovať. Ale v tejto chvíli, pán kolega, prepáčte, ale treba sa vyrovnať s tým, že bolo schválené skrátené legislatívne konanie a ono tým, že bude o jeden alebo o dva dni neskôr hlasovanie, vždy to bude skrátené legislatívne konanie a všetky tri čítania prebehnú na tejto schôdzi. A nedáva mi to tam absolútne žiadnu logiku. Hovorím to tak, aby to bolo pochopiteľné.
To, čo tu zaznelo aj v posledných bodoch, mnoho si želá možno, možno detailnejšiu diskusiu. Ja možno telegraficky zareagujem na niekoľko poznámok. Zaznelo tu, treba modernejšie učiť. Poznám rad učiteľov, ktorí sú vo veku nad šesťdesiat rokov, ktorí vykonávajú super kvalitnú prácu a bude veľkou stratou pre školstvo, keď odídu. A musím povedať, že neučia moderne, ale učia dobre. Moderný neznamená v mojom ponímaní vždy lepší, ale posudzujme to, ako to robia a aké majú výsledky práce.
Druhá poznámka, vzdelávanie na Slovensku je nekvalitné. Absolútne nesúhlasím. Vzdelávanie na Slovensku je kvalitné a vzhľadom na vynakladané finančné prostriedky patrí medzi najefektívnejšie na svete. To, čo treba povedať, je – a je oprávnené, že nás znepokojuje, že tendencie pri medzinárodných hodnoteniach postupne klesajú a nedá sa povedať, že by úplne klesali, že by tá trajektória bola stále zostupujúca. Ona je taká mierne vlnovkovitá, ale zostupuje. Ale treba povedať, že zostupuje o jeden, dva alebo tri body, pričom tá základňa je 500. Čiže ak z 500 ideme na 497, nemôžme povedať, že toto je jedna veľká čierna diera, ktorá proste úplne skončila, absolútna katastrofa. To, čo nás oprávnene znepokojuje, je, že tá trajektória je zostupujúca, a preto hľadáme riešenia. A treba povedať, že dobré je, že hľadáme riešenia ešte vtedy, ak ten rozdiel je nejaké dva-tri body. Ak by bol rozdiel 10 alebo 15 bodov, už sme premeškali veškerú dobu a to už by bolo so slovenským školstvom absolútne zle.
A to, čo chcem povedať na záver, pán kolega Žarnay, aj mne ste vložili do úst to, čo som nepovedal. Povedali ste, že nechcem podporovať zvyšovanie miezd starším učiteľom. Nikdy som nepovedal. Povedal som, že ak je problém s motiváciou mladých prichádzajúcich, ak je problém s motiváciou tých, ktorí robia na 120 %, robia kvalitne a nie sú prostriedky na ich ohodnotenie, lebo v tých tabuľkách sa nachádzajú nižšie, existujú spôsoby riešenia, akým spôsobom im vieme pridať. Nikdy som nepovedal, že starším nemáme pridať. Nikdy som nepovedal. A toto je to, čo mňa irituje, a toto je to, prečo som aj včera mal také emotívne vystúpenie v zásade ako reakciu na vaše vystúpenie. A vnímam to ako postoj Iniciatívy slovenských učiteľov, lebo vás vnímam niekde v tom prostredí. Ak to tak nie je, sa ospravedlňujem. Ale tuto je ten problém. Zaznelo to tu dnes v sále.
My nemáme diametrálne odlišné názory na to, že treba niečo v školstve zlepšiť, ale to, čo potrebujeme urobiť, je, musíme sa počúvať, musíme hľadať to, na čom sa vieme zhodnúť, a to, na čom sa nevieme zhodnúť, ešte o tom diskutujme. Gaussova krivka nepustí, 80 % je vždy tá väčšina, 20 % sú nejaké menšinové názory. A ak máme prijímať riešenia, tak je vysoká pravdepodobnosť, že aj 20 % obyvateľstva, 20 % učiteľov, 20 % poslancov vždy pravdepodobne nebude mať uspokojené všetky svoje požiadavky. Je to fakt, ktorý je dlhodobo overený. Takže v tomto chcem len poprosiť, skúsme sa viacej počúvať a nesnažme sa vytĺkať politický kapitál z toho, kde ho vytĺkať netreba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

15.6.2016 o 10:34 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video