16. schôdza

20.10.2020 - 5.11.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.10.2020 o 10:40 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:40

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Takže, vážené panie poslankyne, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov, tlač 244.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Po druhé, konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej správy.
Po tretie, vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Po štvrté, v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Po piate, za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.10.2020 o 10:40 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:42

Andrej Doležal
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo.
Vážené dámy, vážení páni, návrh zákona bol vypracovaný v súvislosti s plnením úloh, ktoré vyplývali z programového vyhlásenia vlády. Ide o zvýšenie atraktivity existujúcich schém na podporu nájomného bývania. Tento konkrétny návrh je návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443 o dotáciách. To znamená, tieto dotácie poskytuje ministerstvo dopravy. Nasledujúci zákon alebo ten ďalší zákon v poradí sa bude venovať o úveroch, ktoré poskytuje Štátny fond rozvoja bývania. Čiže toto je o dotáciách.
Cieľom tohto predloženého návrhu je zvýšiť atraktivitu nájomného bývania a zefektívniť čerpanie podpory obstarávania nájomných bytov. Tam sme upravili niektoré podmienky a postupy pri poskytovaní dotácie na rozvoj bývania. Ak by som mohol vypichnúť tie hlavné z nich: úprava podielu dotácie pri obstarávaní nájomných bytov bežného štandardu, tam sme z troch pásiem 40 %, 35 a 30 % to znížili na dve pásma 40 a 35 % a pri bytoch nižšieho štandardu z dvoch pásiem 75 % a 70 % na jedno pásmo 75 %. Tak isto sme boli ústretovejší vo veci predĺženia lehoty na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie a tak isto sme zjednodušili procesy v prípade, ak bude žiadateľ, ak žiada o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov a na súvisiacu technickú vybavenosť, predkladá len jednu žiadosť.
Súčasťou návrhu sú aj úpravy pri opakovanom uzatváraní nájomnej zmluvy, spôsobu výpočtu životného minima. Navrhuje sa zvýšiť flexibilitu prenajímania desiatich percent nájomných bytov podľa špecifických potrieb obce. A aby som bol konkrétny, tak v tomto návrhu je možné, aby desať percent z bytov v obci na prenajímanie bolo so zohľadnením špecifických potrieb obce. To znamená, aby obec mohla poskytnúť tieto nájomné bývania napríklad lekárom, sestričkám, učiteľom alebo ženám s deťmi v krízových situáciách bez toho, aby museli rešpektovať tie pravidlá, ktoré podliehajú pri prideľovaní nájomných bytov.
V tejto chvíli je to asi na ten úvod všetko.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu návrhu tohto zákona.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

22.10.2020 o 10:42 hod.

Ing.

Andrej Doležal

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:45

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov, tlač 272. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Po druhé konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej správy.
Po tretie, vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplýva z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Po štvrté. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady republiky (Národnej rady Slovenskej republiky, pozn. red.) pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu, do ktorej sa ja hlásim.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.10.2020 o 10:45 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:47

Peter Vons
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené dámy a páni, dovoľte, aby som sa ako spravodajca ešte vyjadril k predloženému návrhu na vydanie vládneho zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.
Verejné nájomné bývanie má svoju dlhoročnú tradíciu predovšetkým v krajinách západnej Európy. Najdlhšie určite v Spojenom kráľovstve, Fínsku či v Rakúsku. Tam je už viac ako sto rokov. Existuje mnoho modelov a princípov, ako verejné nájomné bývanie v Európe funguje. V našich podmienkach sme v minulosti aj z objektívnych príčin nekládli verejné nájomné bývanie medzi top priority. Realita a aj historický vývoj z krajín západnej Európy však ukazuje, že táto oblasť ako nástroj regulácie a vytvárania či zabezpečovania podmienok pre obyvateľstvo bude veľmi dôležitá. V súčasnosti, keď sme svedkami prudkého nárastu cien nehnuteľností na realitnom trhu, musí aj štát reagovať. Bez podpory štátu dnes naše obce a mestá nedokážu pokryť dopyt obyvateľov po nájomnom bývaní.
Som rád, že týmto zákonom sa zjednodušujú pravidlá, dôjde k zníženiu počtu pásiem z piatich na tri a zároveň k zvýšeniu podielu poskytovanej dotácie. Je to reálny krok k zabezpečeniu cenovo dostupného bývania pre zraniteľné skupiny obyvateľstva.
Vláda Igora Matoviča sa v programovom vyhlásení zaviazala pokračovať v podpore nájomného bývania a zvýšiť atraktivitu, atraktivity nájomného bývania, čo bude následne znamenať zvýšenie zdrojov vyčlenených v štátnom rozpočte na uvedený účel. Pre rozvoj sociálneho nájomného bývania by bolo potrebné zo strany štátu podporiť obstarávanie cca dvetisíc nájomných bytov ročne. Obstarávanie tohto počtu nájomných bytov, vrátane súvisiacej technickej vybavenosti, by pri zákonom stanovenej výške dotácie vyžadovalo vyčleniť štátom v štátnom rozpočte finančné prostriedky na poskytnutie dotácie vo výške 48 miliónov eur ročne.
Verím, že aj toto sa stane realitou a pôjdeme cestou ako v susednom Rakúsku. Pre zaujímavosť, vo Viedni vlastní mesto 220-tisíc bytových jednotiek, čo je 25 % z celkového bytového fondu. Nájomný byt sa nájomcovi prenajíma na dobu neurčitú. Nájomca sa hodnotí iba na začiatku, či je schopný splácať nájomné. Nájomné v takomto byte sa pohybuje od 5,81 eura za meter štvorcový a v najvyššej kategórii je to 8 až 9 euro za meter štvorcový. Prevádzkové náklady sú približne vo výške 1,8 eura na meter štvorcový. Nájomné byty nie je možné odkúpiť. Takto to je v susednom Rakúsku.
O dôležitosti podpory nájomného bývania určite niet pochýb a je na tom celospoločenský konsenzus. Čím väčšiu mieru solidarity v rámci podpory bývania vyjadríme, tým viac pomôže tej časti obyvateľstva, ktorá v súčasnej dobe to najviac potrebuje.
Ďakujem za podporu tohto zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

22.10.2020 o 10:47 hod.

PaedDr.

Peter Vons

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:47

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tak ono to je tá otázka na oboch, aj pána ministra aj predkladateľa, prepáčte mi to, nechcem porušiť rokovací poriadok... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík Milan, podpredseda NR SR
Musíte reagovať na pána spravodajcu.

Kuffa, Štefan, poslanec NR SR
... ale skúsim to nejak takto prepojiť. Spomenul tu pán kolega, že tá tradícia v susednom Fínsku a Rakúsku je storočná, čo sa týka nájomných bytov. Neobávame sa trochu na Slovensku, že predsa tá tradícia je na Slovensku dlhodobo iná, že v podstate aj tie družstevné byty, ktoré v minulosti boli, tak ľudia sa to nejak tak snažili do svojho osobného vlastníctva aj odkúpiť, čo aj sa zrealizovalo. A rovnako ľudia na Slovensku skôr tak inklinujú, aby si postavili vlastné domy, vlastné bývanie a zabezpečili.
Myslím si, prepáčte, možno berte to ako takú miernu kritiku, ale skôr by som sa sústredil aj s tými finančnými prostriedkami na to, aby my sme vytvárali podmienky na to, aby ľudia si sami zabezpečili to bývanie. Oveľa viac si ho budú vážiť aj ceniť tú hodnotu, to bývanie. Pre človeka, ktorý vlastnými rukami si stavá ako ten príbytok, ten svoj vlastný dom, si oveľa viac to váži.
Pán kolega, veľmi si sa dozvedel tie, tie zraniteľné skupiny, čo celkom nekorešponduje s tým, čo hovoril pán minister, lebo tu bolo spomenuté, že to boli lekári, zdravotné sestry a učitelia a možno akurát tie matky, tie to možno, samostatne žijúce, tak to je taká zraniteľná skupina, ale zrovna táto skupina, nepovažujem ju za zraniteľnú. Aj keď chápem to, že veľakrát aj tie zdravotné sestry, možno lekári tak prechádzajú z jedného mesta do druhého, tak je dobre, ten nájomný byt aby dostali, tak ako to bolo. Ale predovšetkým vidím tú prioritu vytvárať podmienky na to, aby ľudia si mohli tie príbytky stavať sami pre seba s vlastnými rukami. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.10.2020 o 10:47 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:53

Jana Majorová Garstková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, nájomné bývanie je otázkou mnohých miest a obcí na Slovensku. V nájomných bytoch bývajú tisíce ľudí a ďalšie tisíce čakajú na ich pridelenie. Mestá a obce sa snažia vytvoriť ideálne podmienky na ich poskytovanie, avšak ľudia, ktorým je tento mestský byt, resp. obecný byt pridelený, častokrát nemajú ani základné informácie o tom, ako sa ich bývanie bude vyvíjať v závislosti od toho, ako sa im zmení životná situácia. Mnoho ľudí dodnes dostáva od pracovníkov obecných či mestských úradov, od poslancov a, bohužiaľ, aj od starostov či primátorov mylnú informáciu, čo s nimi bude po dvadsiatich rokoch, resp. po dobe, kedy obce a mestá splatia pôžičky, ktoré si vzali na výstavbu týchto bytových domov.
Otázke nájomného bývania sa venujem aj ako poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Kežmarku. Mnoho obyvateľov sa na mňa obracia s otázkami, na ktoré dlhodobo nevedia dostať relevantnú odpoveď a začínajú mať strach, že vo veľmi krátkom čase prídu o strechu nad hlavou. (Zaznievanie gongu.) Následne som začala skúmať, ako to funguje aj v iných mestách a výsledky boli porovnateľné... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík Milan, podpredseda NR SR
Prepáčte, pani poslankyňa. Páni poslanci, panie poslankyne, ukľudnite sa v sále a nechajte pani poslankyňu rozprávať.

Majorová Garstková Jana, poslankyňa NR SR
Nedostatok informácií, nepresné informácie a v niektorých prípadoch až zavádzajúce tvrdenia zo strany úradov svojim občanom. Chcem sa z tohto miesta poďakovať štátnej tajomníčke pani Kataríne Brunckovej za osobné stretnutie k tomuto zákonu a za vysoko profesionálnu odbornú diskusiu na tému sociálneho bývania. Po vykonaní malého prieskumu medzi obyvateľmi týchto nájomných bytov som dospela k záveru, že informovanosť občanov zlyháva najmä v týchto troch bodoch, o ktorých sme s pani štátnou tajomníčkou diskutovali. Občania majú informácie, že nájomné byty si budú môcť po cca 20 rokoch odkúpiť. Občania nevedia, že aj pri opakovanom nájme musia spĺňať podmienku povolenej hornej hranice príjmu a občania nedostali informáciu, že v budúcnosti sa bude posudzovať príjem celej domácnosti nielen otca a matky.
Dovolím si z tohto miesta zhrnúť základné skutočnosti k jednotlivým problémom. Budeme si môcť odkúpiť nájomné byty po dvadsiatich rokoch? Paragraf 11 ods. 1 zákona č. 443/2010 hovorí jasne, že ak na výstavbu alebo kúpu takého bytu bola mestu poskytnutá dotácia z ministerstva dopravy a výstavby, musí byť zachovaný nájomný charakter týchto bytov. To isté platí aj pre bytové domy, ktoré boli postavené pred rokom 2010, nakoľko od roku 2002 až do prijatia zákona 443 v roku 2010 bola v platnosti smernica ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja č. 3/2002, ktorou sa určujú pravidlá pre poskytovanie dotácií na obstarávanie nájomných bytov, kde je uvedené, že na základe zmluvy o poskytnutí dotácie dôjde k zriadeniu záložného práva v prospech ministerstva na zabezpečenie nájomného charakteru bytov. Z uvedeného teda vyplýva, že odkúpiť tieto byty možné nikdy nebolo a nebude, až kým sa nezmení zákon.
Zarazilo ma preto napríklad oficiálne stanovisko súčasného primátora mesta Kežmarok. Namiesto (zaznievanie gongu) férovej a priamej odpovede nájomníkom na otázku, či si tieto byty budú môcť odkúpiť, sa môžeme dočítať, citujem: "Pokiaľ ide o možný odpredaj bytov v prípade, že v budúcnosti skončí povinnosť mesta Kežmarok zachovať nájomný charakter bytov o nakladaní s majetkom mesta, teda aj o prípadnom odpredaji, bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo." Táto odpoveď mesta je zmätočná a zavádzajúca vo svojej podstate, keďže dáva ľuďom nádej na niečo, o čom už je dopredu jasné, že sa neudeje, keďže jedna z priorít Európskej únie ako aj Slovenska nezávisle na tom, ktorá strana vládne, je zvyšovanie počtu nájomných bytov a nie ich redukcia odpredajom. Toto vyjadrenie pokladám za zmätočné a zvádzajúce, pretože z uvedeného textu obyvateľom... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Páni poslanci, poslankyne, prosím kľud v sále.

Majorová Garstková, Jana, poslankyňa NR SR
... nemôže byť jasné, čo znamená povinnosť mesta. Mnohí, a nielen v Kežmarku, si to vysvetľujú splatením úveru, ktorý bol mestu poskytnutý Štátnym fondom rozvoja bývania a v tejto teórii ich podporujú aj poslanci mnohých obcí a miest, ale aj pracovníci úradov. Preto prosím všetkých primátorov miest, starostov obcí, poslancov, či zamestnancov úradov, aby skôr, ako dali nepresnú informáciu svojim občanom, sa poradili s príslušným oddelením ministerstva. Zabráni sa tak mnohým komplikáciám.
Ďalší problém, v nájomných bytoch postavených pred rokom 2010 sa pri opakovanom nájme údajne neskúma príjem. Taktiež sa jedná o mylnú informáciu. Uvedená smernica hovorí, že mesačný príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich neprevyšuje trojnásobok životného minima. Prijatím zákona 443/2010 sa horná hranica pri opakovanom nájme zvýšila na 3,5-násobok životného minima. Súčasne je potrebné zdôrazniť, že sa skúma príjem všetkých osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti. V praxi sa najčastejšie stretávam so situáciou, kedy okrem rodičov začnú dosahovať príjmy aj dospelé deti žijúce s rodičmi v nájomnom byte. Vtedy prekročiť 3,5-násobok životného minima pre danú rodinu nie je žiaden problém, práve naopak, a to je ten problém. A tento problém som komunikovala s pani štátnou tajomníčkou a veľmi ma teší, že ministerstvo dopravy a výstavby pripravovalo túto novelu zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. Ak táto novela zákona bude prijatá, dôjde k zvýšeniu hornej hranice povoleného príjmu na štvornásobok a v odôvodnených prípadoch až na päťnásobok životného minima, aby títo občania neprišli o strechu nad hlavou doslova zo dňa na deň.
Novela zákona, ktorú máme pred sebou, sa mi okrem iného páči ešte v jednej veci. Navrhovaný bod 48 a teda doplnenie § 22 o bod 7 znamená, že mestá a obce si budú môcť voľne, mať voľnejšie ruky pri poskytovaní nájomných bytov. Desať percent zo všetkých nájomných bytov budú môcť poskytnúť obyvateľom, ktorých okruh určia poslanci prijatím všeobecne záväzného nariadenia a teda budú vedieť pomôcť obyvateľom svojho mesta či obce počas neočakávanej situácie.
Čo by som možno rada v budúcnosti v tomto zákone privítala, ak to bude teda v súlade s ústavou a inými právnymi predpismi, mohla by byť povinnosť občanovi, ktorému bol poskytnutý nájomný byt, zmeniť si trvalý pobyt tak, aby obec, ktorá toto bývanie poskytla, mohla na neho poberať aj podielové dane.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.10.2020 o 10:53 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:01

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ctená snemovňa, vedenie parlamentu, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vám poďakoval za vyjadrenie dôvery pri hlasovaní o podpredsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Zvlášť, samozrejme, ďakujem všetkým tým, ktorí mi vyjadrili dôveru a zároveň jedným dychom chcem povedať, že rešpektujem ostatných, ktorí mali iný názor, lebo taká je demokracia a je potrebné to takto ctiť.
V prvom rade ale chcem, ale poďakovať aj nášmu poslaneckému klubu, ktorý ma nominoval a vyjadril mi dôveru, a ja sa budem snažiť nesklamať túto dôveru a v prvom rade napĺňať všetky povinnosti, ktoré vyplývajú z pozície podpredsedu Národnej rady, najlepšie, ako budem vedieť, a to nielen tu na tejto pôde, ale aj pri reprezentácii tzv. parlamentnej diplomacie, ak to tak môžeme nazvať.
Čiže, dámy a páni, zároveň vás chcem poprosiť, aby ste aj rešpektovali, že som opozičným podpredsedom Národnej rady, ale neznamená to to, že by som mal nejakým spôsobom zneužívať svoje postavenie, ale aby som využíval tie svoje pozície na to, čo má opozičná strana a opozičný poslanec robiť, a to je vyhodnocovanie a kontrola súčasnej vlády. A verte, že budem sa snažiť to robiť tak, aby tu zaznievala predovšetkým vecná diskusia, aby argumenty prevažovali nad osobnými útokmi. Pevne verím, že sa nám to bude dariť a ja sa budem snažiť o to každý jeden deň, každú jednu chvíľočku, keď budem v pozícii podpredsedu parlamentu vykonávať svoju funkciu.
Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za podporu a teším sa na spoluprácu. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

22.10.2020 o 11:01 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:19

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Kolegynka, kolegovia, členovia finančného výboru, ako už bolo avizované, zvolávam zasadnutie výboru dnes o 12.00 hod. v našej štandardnej miestnosti č. 31. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.10.2020 o 11:19 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:19

Kristián Čekovský
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Ja by som chcel poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, aby sme si urobili schôdzu o 13.00 hod. nakoľko musíme rokovať po skončení rokovania ústavnoprávneho výboru a výboru pre financie a rozpočet. Takže o 13.00 hod. v našej miestnosti, teda číslo neviem (povedané so smiechom), v našej miestnosti. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.10.2020 o 11:19 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:19

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predseda. Ja len pripomínam kolegom z výboru na kontrolu činnosti SIS, že dnes je výbor 12.15 hod., obvyklá miestnosť. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22.10.2020 o 11:19 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video