18. schôdza

24.11.2020 - 17.12.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2020 o 15:43 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:39

Tomáš Šudík
Skontrolovaný text
Ďakujem. Ja úplne kratulinko. Ja som o tom presvedčený, že poslanci tu majú sedieť a nevyhovárať sa, že body idú veľmi rýchlo. Mne to príde veľmi neúctivé, ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2020 o 15:39 hod.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:39

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Kazda, vy aj pán minister ste hovorili správne veci, podotkli ste kopu problémov, ktoré nás trápia a sú veľmi správne. Aj v programovom vyhlásení vlády hovoríte, že máte problém - gudrónové jamy v obci Predajná, ale každá zo strán koalície, keď ste boli v okrese Detva na Podpoľaní v Bystrici, tak ste povedali, že spravíte všetko preto, aby sa neťažilo zlato v Detve kyanidovou metódou. To znamená, že hovoríte, že by sme mali predchádzať environmentálnym záťažiam, ale toto sa v programovom vyhlásení vlády nenachádza. Ja by som poprosil pána ministra aj pani ombudsmanku, aby sa na to nezabudlo, tu je dopad na životné prostredie tak veľký, že gudrónové jamy sú nič oproti tomu. Dopad sociálny takisto. Tam je, hrozí strata 3 000 pracovných miest. Komplet zavretie celého závodu, bývalé závody ťažkého strojárstva.
Už nehovorím, že chránená krajinná oblasť Poľana by skončila ako taká. Podzemné vody by mali klesnúť 10 metrov podľa štúdií. Vietor by ten prach z tých kyanidových jám a z tých háld roznášal v okruhu 100 kilometrov. Viete si predstaviť, že 100 kilometrov okolo Detvy je Zvolen, Bystrica, Lučenec. To je strašný dopad. Preto vás prosím a verejne vyzývam, nezabudnite aj na boj proti ťažbe zlata v Detve kyanidovou metódou, lebo toto zlikviduje celý región.
Predchádzajúca pravicová vláda povedala, že im to je jedno, že tam je 35-tisíc ľudí, pár stoviek hlasov pre SaS-ku, vtedy konečne minister hospodárstva zo SaS toto povedal a veľmi ma to mrzí. Našťastie Radičovej vláda padla, tak sa to zastavilo. Dokázali sme to zastaviť aj za Žigu, tak dúfam, že za vás to neprejde.
Preto vás poprosím, koalícia, nezabudnite na ťažbu zlata v Detve. Rád sa stretnem, nechcem tu strácať čas, osobne s vami s hocikým. Vysvetlím, aký je tam problém, ak to niekto nevie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2020 o 15:39 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:41

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Kazda, podobne ako ty si myslím, že je potrebné sústrediť sa na, na to podstatné, na tie najdôležitejšie problémy. Je problém, že zdroje sú, samozrejme, že obmedzené a tie obmedzené zdroje treba konvertovať do riešenia tých najvážnejších problémov, teda problémov, ktoré najviac ohrozujú zdravie a v niektorých prípadoch aj životy, životy ľudí a majú najvážnejšie následky. A treba si vážiť sily a keďže sme na pôde, na pôde parlamentu, no tak my môžme podporovať, podporovať snahu dofinancovať sanáciu záťaží. Môže, môže výbor pre životné prostredie uplatniť nejakú kontrolnú právomoc a komunikovať s ministerstvom životného prostredia. Väčšia časť toho problému alebo riešenia toho problému je v rukách, v rukách vlády a ministerstva, ale teda z tej správy vyplýva, že niečo by sme mohli urobiť aj my ako parlament. Pani verejná ochrankyňa práv nás upozorňuje, že je problém s § 20a ods. 2 v zákone o geologických prácach, ktorý sťažuje prístup k informáciám o pravdepodobných environmentálnych záťažiach. Myslím si, že to by šlo urobiť veľmi rýchlou novelou, že by sa tam vypustili slová "s výnimkou údajov o pravdepodobných environmentálnych záťažiach" a, a ten problém by bol vyriešený.
No a keď sme tu toľko hovorili o transparentnosti, tak ako perličku len poviem, že toto ustanovenie sa do geologického zákona dostalo v roku 2009 a dostalo sa to novelou, ktorá bola pôvodne novelou zákona o vodách, a prílepkom v druhom čítaní v pléne predĺženom sa tam zmenil aj geologický zákon a dostalo sa tam toto ustanovenie. Prezident to vetoval a parlament to opäť potvrdil. Takže aj to je o transparentnosti.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2020 o 15:41 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:43

Milan Potocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Súhlasím s vami, pán poslanec Kazda, že treba sa sústrediť na tie najväčšie a najnebezpečnejšie environmentálne záťaže a konečne ich reálne riešiť v rámci finančných možností. Pristúpiť k reálnym krokom, pretože za vlády SMER-u a predchádzajúcich vlád bolo bežné, že milióny eur sa vylievali do rôznych koncepcií, stratégií, štúdií a rôznych analýz, ale reálne pri likvidácii týchto nebezpečných environmentálnych záťaží sa neurobilo vôbec nič. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2020 o 15:43 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:44

Filip Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Kazda, vo svojom príspevku ste to rozoberali vlastne z takého pohľadu čísel. My sme včera na výbore tiež rozoberali nejaké čísla v trojuholníku smrti na východe Slovenska a boli tam aj čísla, kde vlastne náš predseda hovoril, že rodí sa tam najviac postihnutých detí z celého Slovenska. Že na sto narodených detí pripadá päť postihnutých a v podstate to odôvodnil tým, sú tam zamorené tie podzemné vody, ďalej hovoril, že aj v dospelých ľuďoch sú vlastne vysoké hodnoty týchto PCB látok.
Ja sa ale pýtam, keď dneska o tom vieme, že to tak je, aké opatrenia, ale to by bola možno skôr na otázka na ministra, aké opatrenia sa idú prijať, aby vlastne ďalej tí ľudia neboli doslova kontaminovaní, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou tie vysoké hodnoty sú z tých potravín, či už z tej rastlinnej, alebo živočíšnej výroby a či, či ideme aj tomuto regiónu teraz hneď v tomto momente nejako pomôcť a obmedziť to, aby, aby teda neboli tí ľudia kontaminovaní.
A ešte by som chcel povedať jednu vec. Ako v tých viacerých, viacerých príspevkoch tu tak bolo ďakované pani ombudsmanke, ale myslím si, že tento oheň rozdúchal práve pán minister, ktorý začal to také bojové ťaženie proti týmto environmentálnym záťažiam a ja dúfam, že aspoň pár z nich sa podarí doviesť do zdarného konca.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2020 o 15:44 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:45

Peter Dobeš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení prítomní, veľa sme tu počuli o téme životného prostredia a o ochrane jeho jednotlivých zložiek. Vidíme, že táto ochrana nie je len záležitosťou jedného štátu, ale celej zemegule či celého ľudského spoločenstva. Keďže máme rezervy, treba začať na miestnej úrovni či už od seba, alebo cez jednotlivé obce, mestá, kraje. V rámci Slovenskej republiky máme environmentálne záťaže definované v informačnom systéme environmentálnych záťaží, ktoré môžme vyhľadať, môžme sa s nimi zoznámiť, pokiaľ to nepoznáme. Je tam názov, je tam register, identifikátor, obec, okres, kraj.
Treba pracovať na vzdelávacích projektoch v školách a na širokej osvete k občanovi. Poukazovať na čierne miesta na mape Slovenska. V neposlednom rade treba priebežne postupným odstraňovaním týchto záťaží v území začať a neskrývať pravdu. To sme tu už počuli a veľmi to oceňujem, čo sme počuli od pána ministra.
Triedenie, separácia komunálneho odpadu, ako aj nájdenie koncovky pre plasty. Treba zintenzívniť spoluprácu s výskumnými ústavmi a školami. Životné prostredie a jeho jednotlivé zložky, ktoré tu hodnotíme, je veľmi široká téma aj na úrovni Európskej únie, ako sú klimatické zmeny či zelená Európa a podobne.
Ja chcem poďakovať, pán poslanec, za vystúpenie, takisto pani ombudsmanke aj pánovi ministrovi, pretože toto sú nielen prírodovedné témy, ale životné prostredie súvisí aj s celým hospodárstvom krajiny. Je to veľmi široká téma, o ktorej budeme ešte veľa diskutovať, ale je to aj téma veľmi vážna.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2020 o 15:45 hod.

RNDr.

Peter Dobeš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:47

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Šudík, bolo nám aj odporučené v čase práve pandémie COVID-19, aby sme sedeli v kanceláriách, pokiaľ nám to čas, teda pokiaľ nie je nevyhnutné, aby sme tu boli, ale, samozrejme, je to právo každého. Ja v kancelárii väčšinou sledujem program alebo si pripravujem práve takéto podklady na svoje vystúpenie, ktoré teraz prišlo trochu skôr než malo.
Pán poslanec Kuffa, aké opatrenia sa idú prijať? Ministerstvo životného prostredia malo myslím, že aj minulý týždeň nejakú tlačovku, kde už naznačilo nejaké, nejaké prvé, prvé smerovanie kam s environmentálnymi záťažami. Ja, ja budem iniciovať aj na komisii, ktorú máme v hospodárskom výbore, Komisia pre energetiku a obehové hospodárstvo, aby sme sa v jednej téme tomuto práve venovali niekedy v budúcnosti, keď nám to možnosti teda umožnia.
Pán Dostál, teda, Ondrej, ďakujem za, za historický exkurz o transparentnosti, tak to už býva.
Pán Dobeš, vy ste mali veľmi presahový príspevok, hovorili ste veľa v téme aj v odpadovom hospodárstve, a teda môžem len súhlasiť. Áno, je veľmi veľa problémov, ktoré ešte treba, treba, treba riešiť.
Pán poslanec Potocký hovoril o tom, že, že neboli preinvestované peniaze. Ministerstvá, ministerstvá aj v predchádzajúcich vládach uvoľňovali cez štrukturálne fondy nejaké peniaze, neboli to nejaké veľmi horibilné sumy, ale boli to rádovo už milióny eur. Skôr pre mňa je dôležitá tá vec, že otvárajú dosť veľké riziká, teda dosť veľké otázky o transparentnosti použitia tých peňazí. Nechcem hovoriť o nejakých úplne konkrétnych prípadoch, ale, ale naozaj počul som aj v praxi, keď som sa stretával s ľuďmi, ktorí sa okolo toho motali, že, že napríklad aj v tom prípade, keď hovoríme o Vrakunskej skládke, čo bola gigantická investícia, takže sa dalo riešiť, že existovalo nejaké aj alternatívne riešenie podstatne lacnejšie, ale toto bude dôležité, aby sme sledovali.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2020 o 15:47 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:47

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážim si, panie poslankyne a páni poslanci, že ste tu diskutovali na túto pomerne odbornú tému, ale týka sa voličov skoro všade, kde, kde pôsobíte. Viacerým, s viacerými by som rád rozpriadol debatu. Budem pamätať, samozrejme, na to, na tú ťažbu zlata. My sme ako aktivisti proti nej protestovali. Už komunisti chceli lúhovať, potom dlhé roky sa tu zjavovali raz z Kanady, raz neviem odkiaľ, to je naozaj treba stále strážiť. Stále strážiť a nepripustiť škodlivé, škodlivé alternatívy.
Ale prihlásil som sa najmä kvôli tomu, že chcem povedať, že bude naozaj potrebná vaša pomoc, lebo legislatívne zmeny budú musieť byť kvalitné a tentoraz pre verejný prospech. Čiže éra, kedy v envirozáťažiach videli zlatú baňu nejakí, nejakí podnikatelia a spojení možno aj s politikmi, táto éra musí skončiť, lebo ak sa to má stať zlatou baňou, vždy sa to zadrhne a na konci, na konci aj tak sa nič neodstráni. Možno niekto zbohatne, ale iba férovou prácou, vytrvalou a dlhoročnou.
A poviete správne, pán poslanec, ktorý sedí takto predo mnou, ospravedlňujem sa, ja si nespomeniem. Áno, tak sa pýtal, že čo aj dovtedy. Jedno z opatrení, ktoré chceme navrhnúť a kde vás chcem už vopred prosiť o podporu je, že na územiach, ktoré budú označené, že je ohrozená kontaminovaná voda, bude Slovenská republika prispievať na vodu, ale nielen na pitné účely. Keď jedna babka tam na tom východe si pestuje kuriatka a má zajaca alebo zajace a má záhradku, tak ľahko sa lokálnemu hygienikovi povie, viete čo, utraťte tú sliepku, lebo to vajce je vlastne bomba PCB. Ľahko sa povie, utraťte toho zajaca, bohchráň, aby ste to jedli a mrkvy, ktoré priam nasávajú vlahu a proste sú koncentrátom možných škodlivín z pôdy, tak tie už vôbec nejedzte. Tam nejde len o to, že tá babka možno má toto naozaj zásadný, zásadnú časť obživy, ale ide aj o to, že to tvorí kolorit jej života, ona proste nevykántri tie hydiny a nebude ich, keď je takto drahá voda, ako je, tak nebude ich napájať a nebude polievať z vodovodu.
My naozaj na niektorých územiach budeme sa musieť usilovať uzavrieť studne, ktoré občania majú, na tú dobu, kým sú pre nich vlastne nebezpečné. Aj keby sme mali naozaj doplácať a ja myslím, že to štát musí urobiť. Tí občania za to nemôžu, že tam už 37 rokov sa vie, že sú PCB látky a nekoná sa, 37 rokov sú zavreté tieto výroby a boli nahádzané na kopu a proste kontaminujú to okolie. A je to aj prípad iných území. Samozrejme, ja nechcem všetko sústreďovať len okolo PCB a Strážskeho. Prečo by Slovenská republika neodčiňovala týmto občanom do istej sumy aj polievanie a živenie domácich chovov v nejakej primeranej miere?Slovenská republika im zničila životné prostredie, nezabránila tomu zničeniu, roky to nechala tak a teraz odporučíme tomu občanovi, že polievaj si z vodovodov, kŕm aj domáci statok z vodovodov, lebo spodnú vodu máš, podzemnú vodu máš škodlivú.
Takže napríklad toto je konkrétne opatrenie, ktoré podľa mňa nebude stáť žiadne obrovské peniaze, ale môže veľmi pomôcť najmä tým deťom, ktoré sa tam stále rodia, a ľuďom, ktorí, nové generácie prichádzajú a ktoré nemusia mať v tele PCB látky, lebo 90 % toho prenosu, ak sa aj hovorí, že aj vzduchom, vždy ide nakoniec o kontamináciu vody a podzemných vôd. V prípade týchto PCB látok to je kľúčová, kľúčová otázka, takže ak sa bude polievať čistou vodou, nezávadnou vodou, tak aj mrkva je v poriadku a takisto, a takisto to vajíčko, ktoré si tá pani zoberie spod sliepky, bude úplne rovnako zdravé ako kdekoľvek inde.
Takže napríklad toto môže byť jedno z opatrení, ktoré vie Slovenská republika urobiť ihneď a ktoré bude podľa mňa verejnosťou prijaté pozitívne, lebo to je opatrenie, na ktoré nebudeme musieť čakať dlhé roky.
Ďakujem pekne ešte raz.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.11.2020 o 15:47 hod.

Ján Budaj

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:55

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán minister, ja myslím, že keď prídete s návrhom na skvalitnenie legislatívy v tejto oblasti, tak určite v tomto parlamente dostanete podporu a nielen z hľadiska nejakého formálneho záväzku koaličných poslancov hlasovať za vládne návrhy zákonov, ale že toto je téma, ktorú vnímajú a registrujú viacerí.
Ja myslím, že naprieč politickým spektrom, čiže, čiže návrhy na efektívnejšie riešenia budú podporené, ja si, samozrejme, uvedomujem obmedzené zdroje, uvedomujem si, že je to aj otázka, otázka financií, ale tam, kde je potrebné konať, tak je potrebné zrejme aj investovať a, samozrejme, niektoré veci je možné urobiť aj bez toho, aby to stálo veľké, veľké peniaze. Ako už to tu ten spomínaný ods. 2 v § 22 či 20 geologického zákona, ktorý zamedzuje prístupu k informáciám o pravdepodobných záťažiach, čo by sme mohli teda v priebehu dvoch schôdzí vyriešiť, pokiaľ, pokiaľ s tým ministerstvo bude súhlasiť, lebo to naozaj nie je žiadna zásadná systémová zmena, nemá žiadny alebo nejaký dopad asi na rozpočet bude mať, ale myslím si, že minimálny, lebo bude to len, že sa budú sprístupňovať informácie, na ktoré by mala mať verejnosť nárok, na ktorú by mala mať verejnosť prístup. Také informácie, ktorými dnes štát disponuje a nesprístupňuje ich.
Tak ja by som bol rád keby, keby tá správa mala aj nejaký reálny praktický dopad, lebo viackrát sa už stalo, že tu pani verejná ochrankyňa práv alebo jej predchodkyňa prišli, poreferovali nám o nejakom probléme, parlament to zobral alebo nezobral na vedomie a reálne sa nič nestalo. Teraz by sme mohli zmeniť aspoň to, čo zmeniť vieme veľmi jednoducho a rýchlo.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2020 o 15:55 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:57

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán minister, veľmi pekne ďakujem za to, že ste vystúpil a že ste reagoval na moje vystúpenie. Beriem vás za slovo, verím, že to je slovo chlapa a že ako ministerstvo sa budete tomu venovať.
Viete našu oblasť to trápi od roku 2006 alebo región Banskobystrického samosprávneho kraja. Na Podpoľaní sa tomu venujeme intenzívne od roku 2011. To sú roky, kde žijú tisícky, desiatky tisíc obyvateľov v neistote a v stálom strachu, že predsa sa niekto dá kúpiť, lebo sme to zažili za veľa rokov aj za všetkých vlád, ktoré doteraz boli. Vždy sa niekto dal kúpiť a pred voľbami nám sľuboval niečo iné a po voľbách platilo úplne niečo iné.
Tak verím vášmu slovu a som rád, že ste si to zobral za svoje.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2020 o 15:57 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video