18. schôdza

24.11.2020 - 17.12.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2020 o 17:24 hod.

Ing.

Miroslav Žiak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:24

Miroslav Žiak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán poslanec Kuffa, pozorne som počúval 8 minút vášho vystúpenia. V podstate nedozvedel som sa nič nové, iba to, že ste sa zasekol v minulom storočí, pretože máme aj obce, ktoré nemajú hospodárske zvieratá. Máme obce, ktoré nemajú domáce zvieratá, nemajú skrmovať a to ten odpad, ako ste povedali, že teda potraviny sú len odpad, áno, keď máte plesnivý chleba, tak hádam ho nebudete jesť a budete ho zužitkovávať, tak prosím vás, zbytočne ste nás obrali o 10 minút nášho času a bolo to úplne celé zbytočné.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2020 o 17:24 hod.

Ing.

Miroslav Žiak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:24

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, vy ste hovorili o tom, že vláda sa má zamyslieť nad plytvaním odpadov, je to vlastne ďalší príspevok zo série vašich kázní. Mňa by zaujímalo teda, že skúste nám povedať aj nejaký návrh, že čo by mala vláda robiť, aby ľudia, ktorým ostávajú nejaké zostatky z jedla a nemajú hospodárske zvieratá, tak čo by mali robiť. Či má vláda urobiť nejakú osvetovú kampaň, alebo viesť nejakú veľkú nejakú kázeň v televízii.
Chcel by som len upozorniť, hovorili ste o tom, že potraviny nazývame odpadmi. No, odpad v zmysle zákona o odpadoch je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade s týmto zákonom, alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. Je to úplne normálne, je to úplne v poriadku a v súlade, v súlade s logikou zákona o odpadoch, keď sa niečoho chceme zbaviť, tak sa to nazýva odpad.
A moja tretia poznámka sa smeruje k tomu, že neviem, či ste správne identifikovali, o čom je tento zákon, teda táto novela zákona. Táto novela zákona umožňuje získať príspevok z príjmov z poplatkov, tzv. skládkovacích poplatkov aj takým obciam, ktoré zavedú a zabezpečujú vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľné kuchynské odpady z domácností. Ide o odpady z domácností napríklad aj z komplexnej bytovej výstavby, kde naozaj nemajú hospodárske zvieratá. A predovšetkým ide o zhodnotenie. Toto triedenie sa robí za tým účelom, aby následne tento potravinový odpad bol zhodnotený. Samozrejme, je veľmi správne, aby sme sa snažili minimalizovať tento odpad, ale to nie je predmetom tohto návrhu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2020 o 17:24 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:26

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega, ja mám pocit, že vy ste si vytvorili nejaký fiktívny problém a potom ste o tom kázali v zmysle, že nech tu sa nenavádza na vyhadzovanie potravín. Ja nemám pocit, že tento zákon má za cieľ zvýšiť stupeň vyhadzovania potravín. Inak aj keď som ako evanjelik váš mladší brat vo viere, tak aj ja som vyrástol v rodine a ostalo mi to 67 rokov pod kožou, že chlieb sa nevyhadzuje a v zásade potraviny nevyhadzujem.
Ale musím vám povedať, že aj keď nevyhadzujem potraviny, tak jednoducho to tak chodí, že keď sa oškrabú zemiaky, tak ostanú šupky. Tie sa jedli v Osvienčime, ale dneska ich ťažko niekomu s úspechom ponúkneš na zjedenie. Pravda je, že ostávajú šupky z banánov alebo mandarínok a dokonca kosti z kureniec, ale keďže nemáme psa ani v rodine, ani širšie, tak predstava, že budem v nedeľu po obede chodiť po bytoch v našom dome a ponúkať im kosti z kureniec, nemala by asi veľký efekt. Takže preto vám hovorím, že triedenie odpadu je triedenie odpadu a nie navádzanie na vyhadzovanie potravín, o ktorom ste väčšinu hracieho času kázali. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2020 o 17:26 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:27

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Aj napriek tomu, že príspevok pána kolegu Kuffu bol taký populistický a možno ako z hľadiska, možno starostky sa mi to dobre počúvalo, ale musíme sa pozrieť realite do očí.
Obce čaká obdobie náročných príprav a zvýšené náklady na spustenie triedeného zberu. Dostali od štátu polročné prechodné obdobie, keď inšpekcia životného prostredia nebude udeľovať pokuty, ale len upozornenia. Za túto dobu musia stihnúť zabezpečiť samotný zber kuchynského odpadu a rozhodnúť sa, ako sa s ním bude nakladať.
Zariadenia na spracovanie chýbajú najmä na strednom a východnom Slovensku. Ich dostupnosť je pre samosprávy kľúčová, preto vítam aktivitu pána ministra Jána Budaja a prísľub, že ministerstvo životného prostredia pripraví dotačný systém ministerstva životného prostredia a v rámci Environmentálneho fondu si budú môcť obce po splnení podmienok v oblasti triedeného odpadu požiadať dotáciu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2020 o 17:27 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:29

Jaroslav Karahuta
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, biologicky rozložiteľný odpad je to síce dosť hrubé, hrubé vyjadrenie hodnoty potravín, ale vlastne je to jediná šanca, ako vrátiť biologicky cennú surovinu, organickú surovinu v rámci nejakého obehového hospodárstva späť tam, skade vyšla, to znamená z pôdy.
Tým, že, tým, že roky sa podporuje globálna, obrovská globálna produkcia potravín a ja to vidím ako hlavnú príčinu tej potravinovej nadvýroby. Je podpora potravín v rámci globálneho doslova potravinového šialenstva a tým, že sa stále potláča lokálna produkcia, tak asi, asi ten, to množstvo odpadu ťažko znížime, jedine snáď nejakou výchovou od, od detí.
Takže jediná šanca, ako zachrániť túto biologickú cennú surovinu a vrátiť ju do pôdy, je ju zberať, kompostovať, spracovať a nehádzať ju spolu s ostatným komunálnym odpadom niekde do spaľovne. Takže ja tam nejakú inú, inú šancu nevidím. Asi toľko z mojej strany.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2020 o 17:29 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:30

Ján Ferenčák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, pán minister, v prvom rade by bolo dobré vysvetliť, kto bol oprávnený čerpateľ doteraz zdrojov zloženia z poplatkov za uloženie odpadu, pretože tu to nie je pomenované. Ak tým oprávneným čerpateľom mohla byť len obec, kde sa takáto skládka nachádza alebo odkalisko, tak sme v úplne inej rovine. Ako kto mohol? To tu nie je napísané, preto tá otázka je položená, lebo je tam potom vysvetlené, aby mohli byť podporené aj tie obce, ktoré majú zavedené a zabezpečené vykonávanie. Takže toto sa pridáva. Môj predpoklad z toho vyplýva, že čerpateľ mohli byť len obce, kde takáto skládka a odkalisko sa nachádza.
Z tohto pohľadu treba povedať, že ten zákon nie je dobrý alebo ten návrh, pretože on nenavyšuje zdroje, ale berie z ruky pravej do ľavej, berie potom tým obciam, kde takáto skládka je a sú znevýhodnené, pretože je tam environmentálne väčšia záťaž. Oni používali tie zdroje z týchto poplatkov na zveľadenie týchto obcí a jednoducho my ich presunieme ešte na ďalších, znevýhodňujeme potom tieto obce, kde sú také odkaliská a skládky.
A na druhej strane, prečo potom separujeme, že len tí, čo majú doteraz zriadený zber kuchynského odpadu. Kde sú obce, ktoré majú zavedené zber triedeného odpadu? To sú tí druhoradí? Pretože s triedeným odpadom máme podstatne väčšie problémy, pretože táto povinnosť, ktorú teraz vy dávate ako výhodu - kuchynský, sme my ako aj za stranu HLAS požadovali, aby sa oddialila o rok. To bol požiadavok aj ZMOS-u, aj únie miest, aj všetkých samospráv, pretože doteraz len málo obcí, len tie, ktoré majú kompostárne, ho dokážu realizovať. To znamená, len tie budú môcť čerpať a tie, ktoré tú povinnosť budú zavádzať tento rok, tak jednoducho ony nebudú oprávneným čerpateľom, lebo tam píšete, že len tie, ktoré už to majú zavedené.
Skôr by som očakával podporný mechanizmus pre tie obce, ktoré budú zavádzať a sú vo väčších finančných... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2020 o 17:30 hod.

PhDr. Mgr. MBA

Ján Ferenčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

17:30

Igor Hus
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobre, takže asi pred mesiacom sme oslovili pána ministra životného prostredia spolu s primátorkami a starostkami z nášho poslaneckého klubu o podporu samospráv v súvislosti so zavedením triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností. Som rád a podporujem návrh tohto zákona aj to, že ministerstvo životného prostredia vytvorilo finančný mechanizmus na podporu tých miest a obcí, ktoré budú mať zavedené uvedený zber. Ako vieme, zákon túto povinnosť ukladá mestám a obciam od nasledujúceho roku, pričom verím, že týmto zákonom zmiernime finančné dopady pre rozpočty samospráv. Ak aj príde k nejakým nedorozumeniam alebo k nejakým veciam, ktoré spomínal môj predrečník, tak verím, že takéto veci sa odstránia. Ďakujem.
Skryt prepis

25.11.2020 o 17:30 hod.

Mgr.

Igor Hus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:32

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Na kolegov liberálov nebudem nejak extra reagovať, lebo to čokoľvek poviem, tak vždycky budú len útoky proti, ale skúste sa, kolegovia, pozrieť do svojich vlastných radov. Predpoludním sme museli skončiť 11.45, lebo nemal kto vystúpiť. Keď tuná niekto nevystúpi, tu sa tvárite, že kto jak zdržuje a ak zdržujem v rámci rozpravy, no tak sa neprihlás tou faktickou poznámkou, aby si ďalej nezdržiaval.
Pani Zite Pleštinskej chcem toľko len povedať, že si dievča z vidieka, z chmeľnice, z dediny, ty vieš veľmi dobre, že potraviny nie sú odpadom a nebudeš mať problém tieto veci tam riešiť a že by si tam nejaké ďalšie kontajnery alebo konvy tam zhromažďovala. Odmietam túto vec, aby sme my potraviny nazývali odpadom.
Jaro Karahuta správne to povedal, áno, tieto potraviny sú Božím darom a pochádzajú zo zeme a mohli by sme ich zapracovať do zeme. Keď ste dávali pozor, ja som povedal, že vo veľkých mestách a mesto, ako je Bratislava, považujem za takú väčšiu európsku dedinu, tak sú tuná naozaj problémy s tým prebytočným odpadom, kde si viem predstaviť, aby sa to separovalo a možno tie potraviny, že by sa zhromažďovali a kompostovali, a tak zužitkovali. Ale vo väčšine malých miest a obcí na Slovensku, dovolím si povedať, že to je úplne totálne zbytočné a my, aby sme nedávali signál budúcim generáciám a nenazývali potraviny odpadom. Neplytvajme týmito potravinami! To si myslím, že je naozaj veľmi ťažkým previnením. Tak ako to pápež František povedal: "Kto vyhadzuje potraviny, kto plytvá potravinami, okráda chudobných." Môj brat to mal pri okienku, kde vydávali potraviny v Žakovciach, kde sa stará o 350 bezdomovcov, nevyhadzujú potraviny.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2020 o 17:32 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:32

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Odolám pokušeniu urobiť si exkurziu do sveta pána Kuffu, pretože iste k tomu ešte budeme mať príležitosť. Ja chcem uistiť aj jeho, že tento, tento zákon naozaj nič nehanobí ani nebrzdí. Naopak zhodnocuje to, čo sa doteraz vyhadzuje. Pokiaľ ide o výšku, predstaviteľ opozície, ktorá kedysi vládla 12 rokov a má na svedomí to, že doteraz sa porušujú záväzky, z roka na rok ste prekladali platnosť zákona, dávno malo byť, Slovensko malo mať separovaných viac než polovicu odpadov, nie zasypávať skládky potravinami. Áno, potravinami, ale dávno separovať a dať to na prospech niečomu a nesiete zodpovednosť za to, že musíme riešiť teraz. Ale pre otázku, že či niekomu ubudne, no veď aj tento rok stúpnu poplatky za skládkovanie, a preto aj tento koláč bude väčší a vôbec nikomu neubudne.
Musíme sa dostať z toho, že zasypávame u nás polia odpadom a nechávame našim deťom neporiadok a vlastne budúcu environmentálnu záťaž, kde sú často umelé hmoty, kde sú tie potraviny a iné hodnotné veci pomiešané s nepoužiteľnými vecami. Musíme sa naučiť, ako som si dovolil už povedať, byť hospodármi vo svojej krajine.
Takže verím, že tento, táto malá novela umožní, aby envirofond oceňoval aj tieto obce, ktoré sa vydali na cestu zhodnotenia potravín tak, aby ešte priniesli úžitok, aby neskončili spolu s igelitovými taškami a iným nevytriedeným odpadom kdesi v skládke.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2020 o 17:32 hod.

Ján Budaj

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:33

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Kuffa, žiaľ, išlo o záverečné slovo, nedá sa reagovať faktickou poznámkou. Chce zaujať stanovisko pán spravodajca? Nie, prerušujem rokovanie o tomto bode programu.
Nasledujúcim bodom je druhé čítanie o návrhu poslancov Národnej rady Richarda Nemca, Radovana Slobodu a Petra Vonsa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona má tlač 216, spoločná správa výborov má tlač 216a.
Dávam slovo poslancovi Richardovi Nemcovi, aby návrh zákona odôvodnil.

(Rokovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Nemca, Radovana Slobodu a Petra Vonsa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 216.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.11.2020 o 17:33 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video