18. schôdza

24.11.2020 - 17.12.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.12.2020 o 11:04 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:04

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán podpredseda, ja si myslím, že poslanci Národnej rady a Národná rada, ktorá je nadriadený orgán vláde, si zaslúžia malé vysvetlenie. Čo to znamená, že o pol desiatej bez dôvodu napriek tomu, že bol ďalší plánovaný bod návrh zákona o dani z príjmu, neprišiel minister financií na rokovanie a nikto poslancom nepovedal absolútne nič.
Opakujem ešte raz, vláda je podradená Národnej rade a ja čakám od vás, pán podpredseda, vysvetlenie, ako je možné, že hodinu a pol 150 poslancov Národnej rady nečinne tu čakalo a nemal ani toľko chochmesu minister financií, aby povedal, prepáčte, a rovnako sme od vás nepočuli žiadne vyjadrenie. Je to neakceptovateľné, je to neúcta k Národnej rade Slovenskej republiky. (Reakcie z pléna. Zaznenie gongu.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.12.2020 o 11:04 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:06

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. V mene štyroch poslaneckých klubov SaS, SME RODINA, OĽANO a Za ľudí podávam návrh na presun voľby generálneho prokurátora na 3. decembra 2020 (reakcie z pléna, zaznenie gongu), tlač 340, na 17. hodinu, rovnako tlač 338, voľba predsedov výborov, tak ako boli uvedené v programe.
Rovnako na návrh poslaneckých klubov OĽANO, SME RODINA, SaS a Za ľudí dávam návrh na presunutie bodov 24., 25., 26., 27. na štvrtok 3. decembra o 9. hodine ráno.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.12.2020 o 11:06 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:06

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. V mene štyroch poslaneckých klubov SaS, OĽANO, SME RODINA a Za ľudí žiadam o terminovanie bodu číslo, ktorým je zákon o dani z príjmu, tlač 199, nadnes po obednej prestávke. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.12.2020 o 11:06 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:07

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem pekne. Keďže som ja ráno viedol schôdzu, o 9.40 som dostal informáciu, že pán minister tu, myslím, ešte nebol, s tým, že ešte sa pracovalo na nejakom návrhu, preto mi prišlo zbytočne vás tu držať, tak som vyhlásil prestávku do jedenástej s tým, že ako som porozumel, teraz pán poslanec Viskupič podal procedurálny návrh, ktorým požiadal plénum, aby presunul tento bod. To je vysvetlenie, ktoré som dostal, ktoré vám viem ponúknuť. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.12.2020 o 11:07 hod.

Mgr.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:28

Robert Fico
Skontrolovaný text
Pán podpredseda, keďže došlo k zmenám v programe a veľa bodov bolo presunutých nazajtra a máme v podstate poobede iba jeden bod programu, a to je o dani z príjmu, že či by nestálo za zváženie zrušiť dnešné hlasovanie o 17. hodine.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.12.2020 o 11:28 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:29

Monika Kozelová
Skontrolovaný text
Pán predsedajúci, ja už budem trápna, ale tuto aj s kolegyňami naozaj prosíme, keby zase zakúrili, lebo je tu opäť zima. To už, už si pripadáme ako idioti, keď to neustále opakujeme. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.12.2020 o 11:29 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:29

Boris Susko
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Ja by som chcel pripomenúť členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že výbor sa uskutoční dnes o 12.30 v miestnosti výboru nad ubytovacou časťou.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

1.12.2020 o 11:29 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
18. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní
 

Vystúpenie v rozprave 13:55

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Dámy a páni, tak ako obvykle, zákon o dani z príjmov je v druhom čítaní, prešiel nejakými úpravami v rámci výboru. Veci, ktoré sme vlastne deklarovali ešte počas leta, boli zapracované do tohto návrhu.
Takže som rád, že, že môžme ho ešte teraz pred rokovaním rozpočtu, zajtra vlastne, dorokovať.
Takže teším sa na rozpravu a prosím o podporu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2020 o 13:55 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:02

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, uviesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 199, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu.
Národná rada uznesením č. 253 zo 16. septembra 2020 pridelila tento návrh zákona týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi – výbor pre financie a rozpočet, uznesenie č. 87 zo dňa 15. októbra 2020, ústavnoprávny výbor, uznesenie č. 113 zo dňa 13. októbra 2020, výbor pre hospodárske záležitosti, uznesenie č. 71 zo dňa 15 októbra 2020.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 18 a 20 až 36 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. O bode spoločnej správy č. 19 hlasovať samostatne s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k danému vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov o prerokovaní tohto vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 94 zo dňa 20. októbra 2020. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku.
Ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2020 o 14:02 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:06

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, budem možno trošku dlhší ako pán minister.
Vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa implementuje čl. 9a smernice Rady EÚ z roku 2017/952 z 29. mája 2017. Takisto sa mení smernica z roku 2016/1164, pokiaľ ide o hybridné nesúlady s tretími krajinami. To je teda jedna časť vlastne, ktorá, ktorá, ktorú meníme teda v aktuálnej novelizácii.
Okrem toho sa rozširujú benefity poskytované Finančnou správou daňovníkom, a to o oznámenie o výške a splatnosti preddavkov na daň s cieľom zjednodušiť podnikanie na Slovensku. Takže dobrá správa.
Predkladaným návrhom zákona sa na základe poznatkov z uskutočnených konzultácií a z aplikačnej praxe takisto upravujú, spresňujú a zjednocujú z dôvodu zvýšenia právnej istoty daňovníkov niektoré ustanovenia zákona o dani z príjmov.
Ďalej návrh zákona obsahuje aj legislatívnu úpravu uplatňovania pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti, tzv. CFC pravidlá, aj na fyzické osoby, ktorých zámerom je obmedziť odkláňanie príjmov do zahraničia s nízkym, do krajín s nízkym alebo žiadnym daňovým zaťažením. Tejto časti sa budem venovať bližšie v ďalšom vystúpení.
Teraz sa však chcem bližšie venovať odôvodneniu pozmeňujúceho návrhu, ktorý upravuje daňový bonus na dieťa, plus teda rekreačné a športové poukazy a ešte nejaké detaily, ktorého znenie teda prednesiem na záver vystúpenia.
Úprava daňového bonusu na dieťa je v synergii so zrušením obedov zadarmo v súlade s programovým vyhlásením vlády, vyrovnávame ďalšie pokrivenia zákonov z minulosti. Totižto nič nie je drahšie ako benefit poskytnutý zadarmo. Myslím si, že samosprávy by vedeli dosť rozprávať o tom, koľko skutočne stoja obedy zadarmo.
Pracujúcim rodičom tento návrh dáva viac slobody. S vyšším daňovým bonusom môžu svojim deťom, môžu svojim deťom zaplatiť potreby, ktoré skutočne potrebujú. Ak potrebujú obed, tak si ho za daňový bonus kúpia. Ale ak najlepší obed na svete varí babička, tak za daňový bonus jej môžeme kúpiť suroviny na ten obed. Alebo ak má napríklad babička aj najlepšie suroviny na svete z vlastnej záhradky, môže rodič svojmu dieťaťu za daňový bonus kúpiť inú potrebnú vec.
Zároveň hneď poviem, že deti rodičov v núdzi, deti rodičov z marginalizovaných skupín či deti nezamestnaných rodičov majú stále nárok na obed zadarmo.
Poďme teda presnejšie k daňovému bonusu, ktorý teda sa uplatňuje na každé vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, je viazaný na dosiahnutie zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo zdaniteľných príjmov z podnikania alebo inej zárobkovej činnosti aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, čo teda v roku 2020 je vo výške 3 480 eur.
No, týmto pozmeňovacím návrhom upravujeme vlastne zmeny, ktoré boli v spoločnej správe, a teda upravujeme ich a poviem to, nech to je úplne presné, do, do nasledujúceho stavu.
Deti od 0 do 6 rokov budú mať teda dvojnásobok daňového bonusu. A teraz rozši... To je, to je vlastne bezo zmeny. A teraz rozširujem daňový bonus pre deti od 6 do 15 rokov a tam sú dve pásma: od 1. 1. 2017, pardon, od 1. 7. 2021 na 1,7-násobok, to bude platiť do konca roka, a od 1. 1. 2022 to bude 1,8-násobok základného daňového bonusu. A potom oproti teda spoločnej správe ponechávame vek od 15 do 25 rokov, kde bude teda základná výška daňového bonusu. Toľko.
Ešte, ešte poviem, ako teda vzniká vlastne tá suma daňového bonusu. Je to naviazané na, na životné minimum a jeho rast vlastne, samozrejme, vplýva aj, aj na rast daňového bonusu. Úplne teda pre presnosť, v roku 2019 to bolo 22,17, v roku 2020 je to 22,72 euro a už je teda známe aj číslo pre rok 2021, je to 23 euro 22 centov.
Rozprávam to preto, lebo v dôvodovej správe k pozmeňovaciemu návrhu nie sú uvedené úplne presné čísla, resp. bola tam, bol tam robený príklad na základe čísel z roku 2019.
Poďme teda k rekreačným a športovým poukazom. Sú takisto nesystémovým prvkom, avšak máme za to, že v aktuálnej, teda v koronakríze dáva zmysel ich zachovať a aj takto podporiť ťažko skúšaný turistický priemysel. Takže úprava teda, ktorá je v predloženom alebo bude v predloženom pozmeňovacom návrhu, ponecháva súčasný stav, to znamená ich oslobodenie od daňových a odvodových povinností.
V pozmeňovacom návrhu sa ešte spomína ďalšia vec, ďalšie akoby narovnanie takých tých pokrivení z minulosti. Ruší sa príspevok na kúpeľnú starostlivosť, kde si mohol daňovník raz ročne uplatniť vlastne zvýšenie daňového základu o 50 euro, z čoho vyplývalo asi 9 euro aj nejaké centy, reálna, teda reálna úspora. Takže toto, si myslíme, že je lepšie, keď nebude tá administratíva celá okolo toho, určite prevyšuje benefity toho, tohto stavu.
Takže v tomto momente by som si teda dovolil prečítať plné znenie pozmeňujúceho návrhu.
Takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Viskupiča, Tomáša Lehotského, Milana Kuriaka a Jozefa Hlinku k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač č. 199.
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
Bod 1. K čl. I, nové body. Za doterajší bod 8 sa vkladá nový bod 9, ktorý znie: Bod 9. V § 5 ods. 7 sa vypúšťajú písmená n) a o).
Doterajšie písmená p) a r) sa označujú ako písmená n) a o).
Poznámky pod čiarou k odkazom 24d) až 24g) sa vypúšťajú.
Doterajšie body 9 a nasledujúce sa primerane prečíslujú.
Nový bod 9 nadobúdajú (nadobúda, pozn. red.) účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Bod 2. K čl. I, nové body. Za doterajší bod 11 sa vkladajú nové body 12 až 14, ktoré znejú:
12. V § 11 ods. 1 a 13 v prvej vete sa slová „2, 3, 8 a 12“ nahrádzajú slovami „2, 3 a 8“.
13. V § 11 ods. 7 sa slová „3, 8 a 12“ nahrádzajú slovami „3 a 8“.
14. V § 11 sa vypúšťa odsek 12.
Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 65a sa vypúšťa.
Doterajšie body 12 a nasledujúce sa primerane prečíslujú.
Nové body 12 až 14 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
3. K čl. I, nové body. Za doterajší bod 24 sa vkladajú nové body 25 až 27, ktoré znejú:
25. V § 21 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „a § 26 ods. 14“.
26. V § 22 ods. 6 sa vypúšťa písmeno f).
27. V § 26 sa vypúšťajú odseky 12 a 14. Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 12.
Doterajšie body 25 a nasledujúce sa primerane prečíslujú.
Nové body 25 až 27 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
4. K čl. I, nové body. Za doterajší bod 27 sa vkladajú nové body 28 až 31, ktoré znejú:
28. V § 32 ods. 6 písm. d) sa vypúšťajú slová „a 12“.
29. V § 33 ods. 1 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou.
30. V § 33 ods. 1 písm. b) sa na konci pripája slovo „alebo“.
31. V § 33 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) 1,85-násobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov veku.“
Doterajšie body 28 a nasledujúce sa primerane prečíslujú.
Nový bod 28 nadobúda účinnosť 1. januára 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
Nové body 29 až 31 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
5. K čl. I, doterajší bod 52. V doterajšom bode 52 sa § 52zzi dopĺňa odsekmi 6 až 21, ktoré znejú:
„(6) Pri plnení registračnej povinnosti a oznamovacej povinnosti fyzická osoba, právnická osoba a daňovník uvedení v odsekoch 7 až 17, správca dane a finančné riaditeľstvo postupujú od 1. januára 2021 do 31. decembra 2021 podľa odsekov 7 až 17.
(7) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie, je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom získala povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie. Na účely tohto zákona sa dňom získania povolenia na podnikanie alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba alebo právnická osoba oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky.
(8) Fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku 7, je povinná v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom na území Slovenskej republiky začala vykonávať inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo v ktorom na území Slovenskej republiky prenajala nehnuteľnosť okrem pozemku, požiadať správcu dane o registráciu.
(9) Fyzická osoba alebo“, pardon, „právnická osoba, ktorá nie je registrovaná podľa odseku 7 alebo odseku 8, je povinná v lehote do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla povinnosť zrážať daň alebo preddavky na daň alebo daň vyberať, požiadať správcu dane o registráciu ako platiteľ dane. Ak táto osoba je už registrovaná podľa odseku 7 alebo odseku 8, je povinná na účel vykonania zmien v registrácii oznámiť miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že sa stala platiteľom dane. Registračná povinnosť a oznamovacia povinnosť podľa prvej vety a druhej vety sa nevzťahuje na platiteľa dane uvedeného v § 43 ods. 17.
(10) Ak fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je registrovaná podľa odsekov 7 až 9, vznikla na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň, je potrebná“ (povinná, pozn. red.) „požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom vznikla stála prevádzkareň. Ak táto fyzická osoba alebo právnická osoba už je registrovaná podľa odsekov 7 až 9, je povinná správcovi dane oznámiť vznik stálej prevádzkarne v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tejto fyzickej osobe alebo právnickej osobe vznikla stála prevádzkareň. Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Toto oznámenie obsahuje
a) označenie daňovníka, ktorý podáva oznámenie, v rozsahu
1. daňové identifikačné číslo,
2. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu v zahraničí, telefónne číslo a e-mailová adresa,
3. obchodné meno alebo názov, adresa sídla v zahraničí, právna forma, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, telefónne číslo a e-mailová adresa,
4. ďalšie údaje identifikujúce daňovníka, ktorý podáva oznámenie,
b) údaje o stálej prevádzkarni daňovníka v rozsahu
1. druh stálej prevádzkarne,
2. názov,
3. meno a priezvisko alebo názov zástupcu,
4. adresa umiestnenia na území Slovenskej republiky,
5. dátum vzniku stálej prevádzkarne,
6. ďalšie údaje o stálej prevádzkarni daňovníka.
(11) Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou a daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý má na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň, je povinný oznámiť miestne príslušnému správcovi dane uzatvorenie zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, na základe ktorej môže daňovníkovi so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí vzniknúť na území Slovenskej republiky stála prevádzkareň alebo daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb pre neho pracujúcich na území Slovenskej republiky, a to do 30 dní po uzatvorení takejto zmluvy. Oznámenie sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle. Toto oznámenie obsahuje
a) označenie daňovníka, ktorý podáva oznámenie, v rozsahu
1. daňové identifikačné číslo,
2. meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo a e-mailová adresa,
3. obchodné meno alebo názov, adresa sídla, telefónne číslo a e-mailová adresa,
4. adresa umiestnenia stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky,
5. ďalšie identifikačné“, pardon, ešte raz, „5. ďalšie údaje identifikujúce daňovníka, ktorý podáva oznámenie,
b) označenie daňovníka, s ktorým uzatvoril zmluvu, v rozsahu
1. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu“ (adresa, pozn. red.) „trvalého pobytu v zahraničí,
2. obchodné meno alebo názov, adresa sídla v zahraničí, právna forma,
3. ďalšie údaje identifikujúce daňovníka, s ktorým uzatvoril zmluvu,
c) údaje o uzatvorenej zmluve v rozsahu
1. druh zmluvy,
2. dátum uzatvorenia zmluvy,
3. ďalšie údaje o uzatvorenej zmluve,
d) miesto na osobitné záznamy daňovníka.
(12) Držiteľ je povinný predložiť správcovi dane oznámenie o výške nepeňažného plnenia nad rozsah určený osobitným predpisom a dátume jeho poskytnutia do konca mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bolo toto nepeňažné plnenie poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti okrem nepeňažných plnení oznamovaných podľa § 43 ods. 17, pričom ak ho poskytol
a) fyzickej osobe, tlačivo obsahuje aj jej meno, priezvisko, adresu zdravotníckeho zariadenia, v ktorom fyzická osoba poskytuje zdravotnú starostlivosť alebo vykonáva závislú činnosť zamestnanca, dátum narodenia, daňové identifikačné číslo tejto fyzickej osoby, ak jej bolo pridelené,
b) právnickej osobe, tlačivo obsahuje aj jej obchodné meno alebo názov, adresu sídla a jej daňové identifikačné číslo.
(13) Výšku zdaniteľného nepeňažného plnenia, okrem nepeňažných plnení oznamovaných podľa § 43 ods. 17, je povinný oznámiť držiteľ príjemcovi v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom nepeňažné plnenie poskytol. Ak nepeňažné plnenie poskytol držiteľ prostredníctvom iného držiteľa, ktorý je treťou osobou, ktorá sprostredkuje poskytnutie tohto plnenia, výšku nepeňažného plnenia prijímateľovi tohto plnenia oznamuje tento iný držiteľ, ak sa držitelia písomne nedohodnú inak; to neplatí, ak je týmto držiteľom, ktorý je treťou osobou, ktorá sprostredkuje poskytnutie plnenia od držiteľa, zahraničná osoba.
(14) Registračná povinnosť sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý má príjmy len podľa § 5, § 7 alebo § 8 alebo len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou (§ 43), alebo kombináciu týchto príjmov.
(15) Právnická osoba je povinná požiadať správcu dane o registráciu do konca kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom jej vzniklo miesto skutočného vedenia na území Slovenskej republiky, za predpokladu, že táto právnická osoba nie je registrovaná podľa odsekov 7 až 10.
(16) Ak dôjde k zmenám skutočností zakladajúcich povinnosť registrácie podľa tohto zákona, najmä ak daňovníkovi zanikne daňová povinnosť, je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí mesiaca, v ktorom tieto zmeny nastali. Ak nastali skutočnosti, ktoré majú za následok zrušenie registrácie, daňovník je povinný požiadať o zrušenie registrácie podľa osobitného predpisu. Ak vznikla daňovníkovi rovnaká oznamovacia povinnosť voči inej inštitúcii a táto inštitúcia nové alebo zmenené skutočnosti oznamuje správcovi dane podľa osobitného predpisu, daňovník nie je povinný tieto skutočnosti oznámiť správcovi dane.
(17) Ak fyzická osoba získava oprávnenie na podnikanie podľa osobitného predpisu na jednotnom kontaktnom mieste, registračnú povinnosť podľa odseku 7 a oznamovacie povinnosti si plní na tomto mieste. Fyzická osoba neuvedená v prvej vete a právnická osoba môže registračné povinnosti a oznamovacie povinnosti plniť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, ak sa tak rozhodne.
(18) Ustanovenie § 11 ods. 12 v znení účinnom do 31. decembra 2020 sa poslednýkrát použije na zníženie základu dane daňovníka za zdaňovacie obdobie roka 2020. Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 12 v znení účinnom do 31. decembra 2020 je možné použiť aj preukázateľne zaplatenú úhradu za kúpeľnú starostlivosť v zdaňovacom období roka 2020, ktorá je realizovaná v zdaňovacích obdobiach rokov 2020 a 2021, ak aspoň jeden kalendárny deň bola kúpeľná starostlivosť poskytovaná v zdaňovacom období 2020.
(19) Ustanovenia § 22 ods. 6 písm. f) a § 26 ods. 12 v znení účinnom do 31. decembra 2020 sa poslednýkrát použijú v zdaňovacom období, ktoré končí najneskôr 31. decembra 2020, za ktoré sa podáva daňové priznanie po 31. decembri 2020, a u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý začal v roku 2020 a skončí počas roka 2021, poslednýkrát k poslednému dňu tohto zdaňovacieho obdobia. Pri zmene doby odpisovania alebo pri zmene ročnej odpisovej sadzby je daňovník povinný vykonať zmeny aj pri tom majetku, ktorý odpisoval podľa predpisu účinného do 31. decembra 2020, pričom už uplatnené odpisy sa spätne neupravujú.
(20) Ustanovenie § 26 ods. 14 v znení účinnom do 31. decembra 2020 sa poslednýkrát použije v zdaňovacom období, ktoré končí najneskôr 31. decembra 2020, za ktoré sa podáva daňové priznanie po 31. decembri 2020, a u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorý začal v roku 2020 a skončí počas roka 2021, poslednýkrát k poslednému dňu tohto zdaňovacieho obdobia. Pri zmene doby odpisovania alebo pri zmene ročnej odpisovej sadzby je daňovník povinný vykonať zmeny aj pri tom majetku, ktorý odpisoval podľa predpisu účinného do 31. decembra 2020, pričom už uplatnené“ podpisy, pardon, „odpisy sa spätne neupravujú.
(21) Ustanovenie § 15 písm. a) druhého bodu a tretieho bodu a písm. b) prvého bodu podbodu 1a. v časti, ktorá ustanovuje výšku zdaniteľných príjmov (výnosov), v znení účinnom od 1. januára 2021 sa prvýkrát použije v zdaňovacom období, ktoré začína najskôr 1. januára 2021.“
Poznámky pod čiarou k odkazom 154) a 155) znejú:
„154) Napríklad § 66ba zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 10 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
155) § 45a ods. 2 a § 66ba ods. 3 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“
Pokiaľ Národná rada Slovenskej republiky schváli zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, tlač 268, vykoná sa v čistopise schváleného zákona prípadné prečíslovanie prechodných ustanovení § 52zzi a 52zzj, ako aj poznámky pod čiarou 154) a odkazu na poznámku pod čiarou 154) v závislosti od poradia vyhlásenia citovaných schválených zákonov v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
6. K čl. I doterajší bod 52. V doterajšom bode 52 sa za § 52zzi vkladá nový § 52zzj, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52zzj
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2021.
(1) Pri uplatnení daňového bonusu na vyživované dieťa postupuje daňovník od 1. júla 2021 do 31. decembra 2021 podľa odsekov 2 a 3 a § 33 ods. 2 až 10.“
Daňovník, ktorý...
„(2) Daňovník, ktorý v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo ktorý dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, si môže uplatniť daňový bonus za každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu. Suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je
a) 22,17 eura mesačne,
b) 2-násobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo šesť rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši šesť rokov veku, alebo
c) 1,7-násobok sumy podľa písmena a) mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 15 rokov veku.
(3) Nárok na daňový bonus podľa odseku 2 si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac júl 2021 a poslednýkrát za kalendárny mesiac december 2021.“
V doterajšom bode 52 sa doterajší § 52zzj primerane preznačí.
Nový § 52zzj v doterajšom 52. bode čl. I nadobúda účinnosť 1. júla 2021, čo sa premietne do ustanovenia o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia.
7. K čl. I doterajší bod 52. V doterajšom bode 52 sa doterajší § 52zzj dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)“ Zákon, pardon. „Nárok na daňový bonus podľa § 33 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2022 si daňovník môže uplatniť prvýkrát za kalendárny mesiac január 2022.“
V súvislosti s pozmeňujúcim návrhom vynímam body 2, 4, 7, 13, 14, 15, 16 a 32 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Pán predsedajúci, ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2020 o 14:06 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video