18. schôdza

24.11.2020 - 17.12.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2020 o 15:15 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:15

Ladislav Kamenický
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

28.
Ďakujem pekne.
Pán Lehotský, vy reálne beriete peniaze ľuďom. Ja, ja keď si vypočujem znova ten váš príspevok, ja tam nevidím logiku v tých argumentoch. Čiže k tomu sa ťažko vôbec vyjadruje.
Čo sa týka pána poslanca Habánika, ďakujem pekne. On je aj, on vie, o čom hovorí, človek z praxe. Takže je to jednoznačné.
Pán Herák, gastrolístky, hovorím, dajme štátnu firmu, ktorá bude prevádzkovať gastrolístky. Nech to robia, dobre, však jasné, postupný prechod k tej elektronizácii, beriem a dostanem sa jedného dňa k tomu, že bude to maximálne efektívne. Na západe to robia úplne bežne všetky štáty. A my keď vyrobíme ten systém, že buď peniaze, alebo gastrolístok, sú aj ľudia, ktorí proste uprednostnia vždycky tie peniaze. Ja sa potom pýtam, že otázka – na čo ich použije? Môžme sa baviť, že či na jedlo, alebo na niečo iné. Myslím si, že tento systém by bol efektívny.
Pán Viskupič, viete, my tu hovoríme o pozitívnych vplyvoch, o 10-20 mil. tohto, čo ste tu urobili. Ale vy ste zranili tisíce ľudí. Tisíce ľudí, neviem, či vám to stálo za to. Ja vám hovorím o tom, že pri zvýšených výdavkoch, berte, tu máte 20 mil., tu máte 7,8 mld. Potrebovali ste tých 20 miliónov? O tomto sa bavíme. Nie o tom, že čo ste tu spomínali.
Výber DPH, beriem, ja som na finančnom výbore žiadal, aby som dostával napríklad správu, pravidelnú, o efektívnej daňovej sadzbe DPH. Dostal som, že tu máte linku, nájdite si. Ja by som poprosil, aby mi výbor normálne doručoval informáciu, že aká je efektívna daňová sadzba. Ja keď som odovzdával ministerstvo financií, bola 17,5 % a znížil som ju z 23 %. Aj vďaka predchádzajúcej vláde. Čiže potom sa môžme baviť o tom, že ako sa vyberá DPH-čka. To, čo ste nás kritizovali, viem, že tá efektívna daňová sadzba po tom, jak som... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2020 o 15:15 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:18

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, pán minister, dámy a páni, budem veľmi konkrétny, a pokiaľ možno aj veľmi stručný, pretože veci sú nadovšetko jasné.
Rozsah deštrukcie sociálneho štátu je dnes už tak evidentný, že k zrušeniu obedov zadarmo, k zrušeniu 13. dôchodkov, k zrušeniu nastavenej výšky minimálnej mzdy a k ďalším podobným opatreniam pribúdajú dnes vážne zásahy do sociálneho štátu a do postavenia ľudí.
Pán minister, chcem vás upriamiť alebo vašu pozornosť upriamiť na programové vyhlásenie vlády, ktoré hovorí, že nebudete zavádzať ani zdvíhať dane a že budete v týchto otázkach, naopak, sa správať liberálne a že budete ľuďom pomáhať, aby platili čím ďalej, tým menej daní. Tento zákon je presne opakom toho, čo máte napísané v programovom vyhlásení vlády. Presným opakom.
A začnem jednoducho 13. a 14. platom; 13. a 14. plat ste najskôr zodvodnili v príslušných sociálnych predpisoch a dnes teda toto dielo skazy dokončujete, pretože idete 13. a 14. plat, ktorý je vyplácaný pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a ten 14. pri vianočných sviatkoch, idete aj totálne zdaniť. Ak si zoberieme, že 13. a 14. platy sa pohybujú v nejakej výške, oberáte zamestnancov, ľudí, ktorí sa živia vlastnou prácou, o stovky eur. Opakujem ešte raz, o stovky eur. Toto je ten váš liberálny pohľad na svet, že teda nemáme zaťažovať ľudí ďalšími daňami, máme sa o nich starať? Robíte presne opačne to, čo ste sľúbili verejnosti v programovom vyhlásení vlády.
Chcem sa dotknúť problematiky tzv. daňového bonusu, ktorý zavádzate nielen teda pre deti, to dnes platí do šesť rokov a od šesť do pätnásť rokov, a obraciam sa teraz na pána poslanca Viskupiča, pretože nehovorili ste pravdu, pán poslanec. Prosím, zapamätajte si a vy to stále nevnímate, že daň z príjmu fyzických osôb je príjem samosprávy regionálnej a miestnej. Pomer je 70 : 30; 70 % berú mestá a obce, 30 % berú samosprávne kraje. Ak ste teda zaviedli tento daňový bonus a hovoríte dvakrát, alebo 1,85 krát 22 eur, tak toto všetko beriete mestám a obciam. A to je reálne obrovská suma peňazí. To nemá nič spoločné so štátom. Čo tie mestá a obce budú robiť, keď nebudú mať peniaze? No, samozrejme, budú zvyšovať dane.
Ale na druhej strane ste zrušili obedy a tam ste ušetrili 100 mil. Tak teraz nehovorte, že to je fiškálne neutrálne. To vôbec nie je fiškálne neutrálne. Vy ste zarobili v štátnom rozpočte 100 mil. tým, že ste zobrali 500-tisíc deťom teplé obedy a rovnako ste škrtli príjmy mestám a obciam. Ale to so štátnym rozpočtom nemá nič. Čiže nehovorili ste pravdu, že toto opatrenie je fiškálne neutrálne. A to, čo zarobíte týmto zákonom, nie je iba 20, ale je možno 120, 130 mil. eur na úkor obyčajných ľudí.
Chcem ešte dodať aj to, dámy a páni, že nemali ste problém bankám odpustiť miliardu, len tak veľkopansky, jak sa patrí. Prídem do baru a zaplatím jednoducho dobrý účet. Takto ste bankám pustili miliardu a tu škrtíte ľuďoch na 13. a 14. plate. Tu beriete mestám a obciam, ktoré preukázali svoju šikovnosť na daňovom bonuse. Tu beriete rodičom možnosť mať zadarmo teplé obedy, lebo neviem prečo hrubo porušujete vlastné verejné vyhlásenia, ktoré ste urobili.
Budem pokračovať, samozrejme, ďalej, pretože to sú opatrenia, o ktorých verejnosť musí vedieť a musíme ich presne pomenovať. Čiže dochádza k vypusteniu nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť, to je tých 50 eur. Ja som mal na mysli kúpeľnú starostlivosť, pán poslanec Viskupič, ako súčasť cestovného ruchu. A vy hovoríte, čo to je 9 eur? Však áno, pre vás 9 eur nič nie je. No ale pre človeka, ktorý zarába 700, 800 eur, je 9, 10 eur veľký peniaz, za ktorý môže urobiť nejaký nákup. A vy poviete, to je len tak (rečník lúskol prstami), čo tam nejakých 10 eur. Kašleme na nejakého človeka, zoberem mu ešte aj tých 9 alebo 10 eur, ktoré má, s tým, že to do určitého okamihu ešte platilo.
Zaujímavé je, že neváhate, a to je už pre mňa nepochopiteľné, že vypúšťate osobitný typ daňového zvýhodnenia v podobe kratšej doby odpisovania budov, ktoré slúžia na ubytovanie vlastných zamestnancov. Veď o to práve išlo, aby to bolo pre tie firmy výhodné, tak sme skracovali tie odpisovacie doby. Preboha, prečo to rušíte?! Prečo idete proti zamestnávateľom? Prečo im beriete tieto možnosti, aby to bolo pre nich zaujímavé stavať dnes ubytovne, nejaké, nazvime to, nejaké menej možno štandardné hotely pre svojich zamestnancov. Nie. Aj tam ideme zarobiť. Však prečo by mali zamestnávatelia vytvárať dobré podmienky pre svojich zamestnancov.
To sa, samozrejme, týka, aj pokiaľ ide o odpisovania budov, ktoré slúžia, alebo teda tu teraz hovorím o zhodnotení a opravách, ktoré boli vykonané na budove, v ktorej sa poskytuje kúpeľná starostlivosť. Tak toto je naozaj veľká podpora tomu kúpeľníctvu! Všetci o tom hovoríte. Najskôr tých 50 eur, samozrejme, teda zavediete tam na to dane, všetko možné, oberiete toho človeka o 10 eur. Potom ešte skrátite dobu, predĺžite dobu odpisovania. V tomto prípade, ak niekto dáva peniaze do zhodnotenia budovy, kde sa vykonáva kúpeľná starostlivosť, prásk (rečník tľapol prstami pravej ruky o ľavú dlaň), ešte aj túto výhodu týmto podnikateľom zoberiete, čomu ja prestávam rozumieť.
Samozrejme, že nás zaujíma aj to, čo je v spoločnej správe. A v spoločnej správe je napísané toto, dámy a páni, a poďme to preložiť presne do slovenčiny. „Od 1. januára 2020 platí, že fyzické osoby, ako aj právnické osoby platia 15 % daň z príjmu za predpokladu, ak zdaniteľné príjmy nepresiahnu
100-tisíc eur.“ To platí teraz. Nie, vy tvrdíte, že dane nezdvíhate, vy dane nezavádzate. Čo robíte? Povedali ste, že toto bude platiť teraz len na tzv. mikrodaňovníkov podľa § 2 písm. v) zákona o malom a strednom podnikaní. Po slovensky povedané, máte smolu všetci, pokiaľ máte zdaniteľné príjmy do 100-tisíc, budete platiť pekne 21 %, lebo máme pravicovú liberálnu vládu, ktorá hovorí, že nebudeme zdvíhať dane. Tu máte, na (rečník tľapol prstami pravej ruky o ľavú dlaň), nech sa páči, podnikatelia, do 100-tisíc budete platiť 21 %. Toto sa bude dotýkať len tých, ktorí majú, samozrejme, zdaniteľné príjmy do výšky 50-tisíc eur. Výrazným spôsobom zasahujete do podnikateľského prostredia na Slovensku.
Vážený pán podpredseda, vzhľadom na to, čo sú toto za šialenstvá, ktoré tu predvádzate, najmä vo vzťahu teda k vlastnému programovému vyhláseniu vlády, lebo idete proti – idete proti zamestnancom, idete proti zamestnávateľom, idete proti kvalitnému podnikateľskému prostrediu, idete proti ľuďom, ktorí majú záujem investovať do kúpeľnej starostlivosti, do starostlivosti o svojich ľudí, musím navrhnúť, aby sme o niektorých bodoch týchto pozmeňujúcich návrhov hlasovali samostatne.
Ak teda môžem do pozornosti pána spoločného spravodajcu dať, tak chceme požiadať, aby sme, pokiaľ ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predložil pán Viskupič ako ten prvý návrh, lebo predkladal dva, tak navrhujem, aby sme samostatne hlasovali o bode 1, 2 a 3. O týchto bodoch samostatne: 1, 2 a 3.
Pretože bod 1, ten sa dotýka zdanenia 13., 14. platu.
Bod 2, ten potom sa dotýka, ako som už povedal k vypusteniu tej nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť, to je tých 50 eur alebo tých 10, o ktorých hovoril pán Viskupič, že to nič nie je.
A bod 3, ako som povedal, vypúšťa sa osobitný typ daňového zvýhodnenia v podobe kratšej doby odpisovania budov slúžiacich na zamestnávanie vlastných zamestnancov u zamestnávateľov.
Tieto body vás požiadam, aby ste dali na samostatné hlasovanie. A, samozrejme, žiadame samostatne hlasovať aj o bode 9, lebo myslím, že bod 9 zo spoločnej správy ste nevyňali na samostatné hlasovanie a bod 9 spoločnej správy hovorí presne o tom, čo je v príkrom rozpore s vaším programovým vyhlásením. Zavádzate vyššie dane, opakujem ešte raz, a nemôžte povedať, že to nie je pravda. Doteraz to bola
100-tisícová hranica, platili 15 %. Dnes ste povedali, je to
50-tisícová hranica. Všetci tí, čo sú nad 50-tisíc pekne budú mastiť dobrú 21-percentnú daň. Toto je ten liberalizmus v priamom prenose, ktorý tu predvádzate.
Dámy a páni, je to antisociálny, antipodnikateľský, protizamestnanecký, protizamestnávateľský, že už ani neviem nepoužiť aký výraz, zákon a za politickú stranu SMER – sociálna demokracia chcem povedať, že nikdy takéto zdieranie ľudí nebudeme podporovať, najmä nie preto, že ste bankám pred doslova a písmena niekoľkými dňami odpustili miliardu, miliardu eur. Banky necháte nažrať a ľudí necháte hladných. Toto je vaša politika. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

1.12.2020 o 15:18 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:28

Ján Herák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán poslanec Fico, dovolím si aj ja voči vašej rozprave veľmi fakticky a hlavne s faktami sa vyjadriť.
Spomenuli ste na začiatku vašej rozpravy 13. dôchodky a obedy zadarmo. Tak len veľmi v rýchlosti.
Trináste dôchodky, ja teraz nechcem znieť ako, ako populista, ale nalejme si čistého vína. Trináste dôchodky od roku 2010, pán poslanec, sľubujete vašimi bilbordami. Čiže tuto vidím naozaj len čistý populizmus z vašej strany. A sám dobre viete, že vy ste sa dokonca aj niekde priznali v televízii, že robili ste to častokrát, alebo teda robili ste tie 13. dôchodky sofistikovane, len aby ste si navýšili vaše preferencie. Čiže to vyšlo z vašich úst, nie z mojich.
A čo sa týka tých 13. dôchodkov, sám pán, váš poslanec z vášho klubu, pán Vážny priznal, že na to peniaze nie sú, keď sa na to pýtal, teda on povedal, že na to peniaze sú, povedal to dnešnému, súčasnému ministrovi práce a potom, keď pán minister Krajniak išiel sa pýtať do Sociálnej poisťovne, tak tie jednoducho finančné prostriedky na tie 13. dôchodky neboli. Čiže to je holý fakt.
No a čo sa týka tých obedov zadarmo, tam som mal možnosť práve minulý týždeň si to vydebatovať aj s pánom vaším poslancom, bývalým, s Erikom Tomášom, ktorý naozaj tiež veľmi klame populisticky, on mi príde trošku ako demagóg, pretože zavádza, že tie obedy nie sú zadarmo. Konečne, v konečnom dôsledku tie obedy, sám dobre viete, že rodičia museli doplácať, čiže neboli úplne zadarmo, ale sú zadarmo pre všetky tie celé skupiny, hlavne u detí rodičov, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi. Čiže a tam ešte treba dodať, že práve súčasná vláda o 8 % navýšila obedy pre tieto deti, čiže z euro dvadsať na euro tridsať.
Čiže, pán Fico, neklamme, pretože, pretože ľudia nás sledujú, vidia nás, ale hovorme skutočne fakty.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2020 o 15:28 hod.

Mgr. PhDr.

Ján Herák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:30

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán kolega Fico, daňovým bonusom my dávame ľuďom priestor, aby si so svojimi financiami urobili podľa svojho uváženia. Vy by ste im najradšej diktovali, čo majú urobiť. Veď ľudia na Slovensku sú svojprávni.
Som starostkou obce a musím vám povedať, že obedy zadarmo mi urobili poriadne vrásky na čele. Museli sme zrekonštruovať kuchyňu v našej základnej škole a nedostali sme ani korunu za to. Ja som bola dvanásť rokov v karanténe.
Pán kolega Fico, povedali ste, rozsah deštrukcie sociálneho štátu je evidentný. Viete dobre, že obedy zadarmo sme nezobrali, ba dokonca sme pridali. Čiže je to klamstvo. Viete dobre, že dôchodcom nič neberieme, lebo im pridávame. Aj to je klamstvo.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2020 o 15:30 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:31

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Fico, v podstate čistíme zákon od rôznych takých tých kudrliniek alebo proste volebnej korupcie, alebo ako by som to nazval. Všimnite si, to sú všetko, čo tu spomíname, také rôzne antisystémové, alebo teda nesystémové veci, ktoré ste tam pridávali v rôznych obdobiach, teda špeciálne vždy pred voľbami.
Ale poďme tak nejak že presnejšie. Áno, áno, ten mikrodaňovník necelých 50-tisíc, ale je tam ešte zmena, že doteraz bolo, že 100-tisíc príjmu, teraz to je 50-tisíc zdaniteľného príjmu. Takže ten rozdiel reálne nie je až taký. To treba, už keď sa vyjadrujeme, hovorme teda celú pravdu. Nie je to 100-tisíc ku 50-tisíc, jedna vec.
No, čo sa týka tých ubytovní, aj ja si myslím, že štyridsať rokov odpisovania nehnuteľnosti je veľa. S tým musíme niečo urobiť. Ale mať tam tuším šesť rokov, či koľko bolo, to je tiež druhý extrém. Viete, na každú výhodu, ktorú niekomu dáte, sa tí ostatní vždycky skladajú. To je ten problém. A tú hodnotu najprv treba vždy vyrobiť, až potom sa dá rozdeľovať. A ten dôraz má byť na vytváraní hodnoty.
No, ešte, ešte, okej, tak už tretíkrát poďme ešte ten kúpeľný, kúpeľný príspevok. Teda 50 euro daňový základ, z toho 9 euro teda nejaká, nejaký, nejaká úspora. No to je celých 75 centov mesačne. Tak ako to bolo v podstate tam dané zasa. Ľudia, ktorí si to nevedia prepočítať, tak to strašne dobre znelo, podporujeme kúpeľníctvo. Ľudia si môžu, keď pôjdu do kúpeľov, tak si teda odpíšu niečo z daní. No, 75 centov mesačne. Tak to podľa mňa teda ozaj nie je veľa peňazí.
A, no, ďakujem pekne, už asi nestihnem ďalšie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2020 o 15:31 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:33

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Fico, pán kolega Viskupič vám to vysvetľuje tak inteligentne, ja to skúsim tak zrozumiteľnejšie.
Vy ste sa naučili výborne rečniť za tých posledných tridsať rokov, čo sedíte v tom parlamente a žijete za peniaze občanov. Ide vám to výborne, ale skutočne veľmi často sú to prázdne, nezmyselné frázy a klamstvá, ako povedala aj pani poslankyňa. Ja si myslím, že treba pochopiť alebo treba si uznať, že toto sú veci, ktoré za vašej vlády si vylobovali rôzne skupiny, ktoré si podávali kľučky na Úrade vlády a ktoré si vydupali to, že ste im dali takú alebo onakú úľavu, že ste im vybavili nejaký príplatok, nejakú daňovú úľavu a niečo podobné. A nechce sa mi veriť, že to bolo zadarmo.
A potom to vyzerá tak, že vaša vláda skončí a v nasledujúcich mesiacoch polícia odhalí organizovanú zločineckú skupinu, ktorá fungovala v silových zložkách, a len prečítam to, čo, na čo prišli vyšetrovatelia. „Informácie vyplývajúce z takto splnených úloh následne mal podľa vyšetrovateľov Norbert Bödör, najvyššie postavený člen údajnej zločineckej skupiny, podľa vlastného uváženia a záujmu odovzdať ďalším osobám pre účely a v prospech strany SMER – SD. Uvedené informácie slúžili v politickom boji a následnej diskriminácii politických protivníkov.“
Takto ste vy pracovali pre občanov tejto krajiny. Myslím, že neni čo dodať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2020 o 15:33 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:35

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Fico, moji predrečníci Zita Pleštinská, Janko Herák, Marián Viskupič vám to vysvetľovali tak pekne, lenže vám nejde o tie vysvetlenia. Vy to nepotrebujete. Vy viete veľmi dobre, čo robíte, vy klamete, zavádzate. Ja verím, že ešte aj pán minister vám veci bude možno vysvetľovať.
Ale ja by som začal tak, ako vy ste začali svoj príhovor: „Budem veľmi konkrétny a možno aj stručný, lebo veci sú nadovšetko jasné.“ To je citát, tak ste začali. No a treba to pripomenúť, čo teraz poviem, aby sme zabojovali aj proti krátkodobej politickej pamäti.
Takže viete, pán Fico, čo ste teraz urobili? Postavili ste sa z opozičnej lavice za pultík a vykrikovali ste, zvyšovali ste hlas, tak vám prečítam citát zo 4. januára 2009, kedy ste prezradili svoj recept: „Človek by mal po tom, čo skončí vládnutie a ľudia mu nedajú druhýkrát dôveru, povedať ďakujem pekne a mal by odísť z politiky. To je môj recept.“ A dodali ste ešte vyhlásenie: „Nikdy si ja nesadnem do parlamentu ako opozičný poslanec.“
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2020 o 15:35 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:36

Sebastián Kozarec
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis

42.

Ďakujem. Pán Fico, ja vám zase na tento citový výlev prečítam názor občianky, ktorá nás požiadala, tak aby som vám odkázal: „Poslanec Fico, váš život je na hanbu a na posmech. Nemáte vlastné bývanie a potĺkate sa po pofidérnych podnájmoch s mladými milenkami. Stále z vás srší jed, nenávisť, pomsta a za každú cenu aj cez mŕtvoly chcete byť zase pri moci. Veľa ľudí počas vášho bačovania zažilo veľa nespravodlivosti, škody a nemôžu sa ich dovolať ani po dvadsiatich rokoch.“

Takže toto vám odkazujú ľudia, ktorých ste olúpili. (Potlesk.)

Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2020 o 15:36 hod.

Sebastián Kozarec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:37

Richard Nemec
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Fico, ja sa nebudem vyjadrovať moc k číslam, lebo nie som ekonóm, ale precestoval som toho dosť. Za vašeho vládnutia sociálny štát tu určite nebol a ani nechyroval o sociálnom štáte. Takže stali ste videjková strana, takže dúfam, že tam aj zostanete. Ďakujem. (Potlesk jedného poslanca.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2020 o 15:37 hod.

Richard Nemec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:38

Richard Takáč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán predseda Robert Fico, chcem ti veľmi pekne poďakovať za zhodnotenie a popis toho, ako sa tu deštruuje momentálne sociálny štát.
Dovoľte mi, ja by som aj poďakoval pánovi Viskupičovi, ktorý je-di-ný z koalície vystúpil k veci, o ktorej sa tu teraz bavíme. Treba otvorene povedať, že vám všetkým, ktorí sedíte naľavo do nás, keby ste prestali rozprávať tieto nezmysly, tak tam sedíte potichu a nemáte čo k týmto veciam povedať. Ani jeden z vás nepovedal k tým veciam, ktoré sú tu momentálne predkladané. Myslím si, že toto je veľká, veľká hanba a ani neviete, o čom budete v konečnom dôsledku hlasovať. Lebo, tak ako bolo povedané, deštrukcia sociálneho štátu je tu na dennej báze.
Keď som minulý týždeň vystupoval k rušeniu obedov zadarmo, ktoré sú v skutočnosti obedy zadarmo, lebo sú obce a mestá, ktoré tie minimálne čiastky, kde sa bavíme o tisícoch, možnože v meste Prievidza to bolo 17-tisíc euro ročne, ktoré bolo treba doplatiť na to, aby tie deti mali tie obedy zadarmo. Takže toto je úplne jednoznačný dôkaz. Tak keď som tu vystupoval minulý týždeň, hovoril som o tom, že terajšia vládna koalícia ruší všetky sociálne opatrenia ako na bežiacom páse a že do konca roka zruší všetky – podľa mňa – sociálne, sociálne veci. To som ani netušil, že takéto všelijaké veci, ktoré sme tu mali dnes možnosť počuť, idete schvaľovať vo vládnej koalícii.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

1.12.2020 o 15:38 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video