25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 9:35 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

9:10

Dominik Drdul
Skontrolovaný text
Ospravedlňujem sa, môžme na chvíľočku? Ja by som si potreboval skočiť do ústavnoprávneho výboru, stratil som to slovo úvodné, spravodajcovské.
Skryt prepis

17.3.2021 o 9:10 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:10

Dominik Drdul
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 3. mája 2021.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

17.3.2021 o 9:10 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:19

Radovan Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som sa v krátkosti vyjadril k návrhu zákona o rokovacom poriadku.
Keby pandémia taká, akú ju zažívame dnes, prepukla niekoľko desať, desať alebo dvadsať rokov dozadu, tak asi by na stole takýto návrh sme nemohli mať, neboli by poznatky, neboli by technológie ani, ani možnosti na realizáciu takýchto opatrení. Dnes máme ale situáciu inú a je tu možnosť niečo vylepšiť a niečo zmeniť. Je preto veľmi zodpovedné rozmýšľať, ako kráčať s dobou a snažiť sa využiť možnosti a technológie, ktoré nám doba a trh ponúka, aby sme mohli ďalej v Národnej rade plnohodnotne pracovať.
Čo je potrebné zdôrazniť, je to, že online forma rokovania je potrebná a vhodná najmä v situáciách podobných tej dnešnej, kedy pracovať z bezpečia domova je jedným z kľúčových spôsobov prejavu zodpovednosti voči sebe a voči vlastnému okoliu. To, že spoľahlivé formy online rokovania nie sú science-fiction, dokazuje rokovanie aj Európskeho parlamentu alebo Rady Európy. Mimo politického diania iste všetci dobre registrujete množstvo firiem, ktoré komunikuje a rokuje online aj v bežnom, nepandemickom režime. Veľké nadnárodné koncerny, ktoré majú pobočky po celom svete v rôznych časových pásmach, dokážu takýmto spôsobom bezpečne a operatívne riešiť a zabezpečovať svoj chod a svoju činnosť. Nie je preto žiadny dôvod, prečo by sme sa nevedeli prispôsobiť dobe a situácii aj my v Národnej rade Slovenskej republiky.
V susedných Čechách k takémuto riešeniu síce ešte nepristúpili, no to, samozrejme, že neznamená, že takéto kroky nemôžeme realizovať my na Slovensku, alebo sú nám príkladom aj iné štáty, kde takéto kroky už realizujú. Pre inšpiráciu a overenie netreba chodiť teda veľmi ďaleko do zahraničia. Môžeme to, takéto online rokovania môžeme pozorovať na fungovaní škôl, ktoré už od októbra prešli na dištančnú formu vzdelávania a vyučovania. A ďalším príkladom je aj to, že správna cesta sú rokovania miestnych či mestských zastupiteľstiev a ich komisií či ďalších úradov. Sme teda svedkami toho, že online rokovanie funguje a je zavedené v celej škále činností jaku, jak spoločenského života, inštitúcií a obchodných spoločností.
To, že v neprospech návrhu stojí finančná investícia potrebná pre technické zabezpečenie, je fakt. Ale treba si aj uvedomiť a určiť priority, ktorými sú v prvom rade ochrana zdravia všetkých tých, ktorí sa rokovaní zúčastňujú, a takisto aj ich blízkeho okolia, to znamená rodinných príslušníkov. V čase pandémie je prínosom, ktorý preváži nevyhnutnú investíciu práve možnosť zamedziť fyzickému stretávaniu sa ľudí a v konečnom dôsledku stojí za zamyslenie aj iný uhol pohľadu či nepripravenosť v tomto smere, teda v nedostatočnom zabezpečení chodu parlamentu nebude koniec koncov pre štát oveľa finančne nákladnejšia, ako je zmieňovaných 70-tisíc eur, potrebných na technické zabezpečenie online rokovaní a ich prenosov. Z dlhšieho časového hľadiska môže byť táto varianta rokovaní dokonca aj výhodnejšia - úspora financií na ubytovanie, cestovanie a s tým spojené šetrenie životného prostredia.
Možno stojí za to pozrieť sa na návrh aj z tohto uhla pohľadu a zamyslieť sa a odobriť ho aj v zmysle takéhoto širokého kontextu.
Ďakujem vám za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.3.2021 o 9:19 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:24

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Rado, keby 10-20 rokov... No keby 10-20 rokov dozadu zavreli Matoviča, tak ste tu nemuseli mať dneska také problémy v koalícii a možno tá pandemická situácia by bola úplne iná. To sú slová možno aj tvojho predsedu, len trošku v inej formulácii.
Takže ja si myslím, že zbytočne, vracať sa dozadu nemá zmysel, ale súhlasím napríklad s tebou, že oveľa viacej financií sa minie na sprostosti a raz sa toto tak či tak nakúpi a spraví, tak si myslím, že zbytočné je to odkladať.
A vrátil by som sa ešte k jednej veci. Objektívne dôvody, keď sa nemôže poslanec zúčastniť buď Národnej rady, alebo výboru. Vážení koaliční kolegovia, objektívne dôvody sú podľa mňa aj karanténa, pozitívny na COVID a podobne. Ja si myslím, že aj toto, aj, pán predkladateľ, sú objektívne dôvody. Ale objektívne dôvody vám nevadili, keď tu za plentou boli šiesti nakazení alebo pozitívni alebo v karanténe, vtedy vám to nevadilo. Je tu verejným tajomstvom, že viacerí sedeli aj v pléne, a potom sa zistili, že boli pozitívni. Prečo sme to neriešili aj vtedy? Toto sú tiež objektívne dôvody. Takže teraz prichádzate a odvolávate sa na objektívne dôvody, áno, ja to berem, objektívne dôvody, ale to boli aj vtedy. Takže zasa ukazuje sa to, že kedy vám to vyhovuje, tak sa dokážete odvolať na trebárs objektívne dôvody, a keď nie, tak to využijete.
Ale súhlasím s tým, že treba na to nájsť financie, nie je to zase až tak veľa, aby sme sa posunuli trošku do 21. storočia a neboli ešte za opicami.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 9:24 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:25

Ján Blcháč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, ja by som sa chcel pripojiť do diskusie k tomuto, k tejto téme v tom zmysle, že jednak podporujem, samozrejme, takýto návrh zmeny rokovacieho poriadku, nemám problémy ani s tou finančnou čiastkou, ja viem, koľko stálo mesto zavedenie takéhoto systému, alebo mestá a obce, ale chcem upozorniť, že treba myslieť na detaily pri tomto všetkom na všetky možné zákutia takéhoto návrhu, ja chcem to uviesť na príklade, aký dopad má schválenie takejto formy rokovania pre samosprávu len v jednom, v jednej, v jednej položke, a síce to bolo vtedy odôvodňované tým, keď sa to prijímalo, že vzhľadom k tomu, že sa nemôže zúčastňovať verejnosť takéhoto zasadnutia, hoci sa to aj prenáša cez televízne obrazovky alebo ináč, tak je nutné, aby zápisnica z takéhoto rokovania bola vyhotovená do 3 dní. To znamená vyhotovená, overená, podpísaná, nie je to možné, je to jednoducho administratívny nezmysel a máme s tým problémy, zvlášť keď to zastupiteľstvo má rozsiahlejší charakter.
Takže ja som len chcel poukázať, že áno, je to treba ako alternatívnu formu rokovania podporiť, ale chcem upozorniť na to, že treba byť veľmi opatrný pri detailoch, pretože vtedy, keď sme prijímali tie zmeny pre samosprávy, sme na takýto detail nepamätali, a robí to samosprávam problémy. Samozrejme, pokiaľ neexistuje sankcia, nič sa nedeje, ale pokiaľ máme dodržať zákon, tak je to problém.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 9:25 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:27

Radovan Sloboda
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Miro, prosím ťa, veď ale Matovič nesúvisí predsa že s vznikom pandémie, tak už nepleť všade Matoviča, to už neni celkom v poriadku.
A ináč sa mi páči, že si prestal kričať, ale potom už si sa dneska trošku štartoval, tak opatrne. Ďakujem. (Reakcia z pléna.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 9:27 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:28

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán navrhovateľ, nemal som v pláne vystúpiť, ale chcem zareagovať na to, že ste podali akúsi takú pomocnú ruku alebo požiadali ste o pomocnú ruku aj opozíciu, aby sme sa zapojili do tvorby tejto novely zákona o rokovacom poriadku. Osobne si myslím, že tento návrh je dobrý, že naozaj by mohol veľmi pomôcť aj skvalitniť rokovania najmä z toho dôvodu, že by mala verejnosť konečne možnosť sa aktívnym spôsobom zúčastňovať zasadnutí tých výborov, teda sledovať ich aj z pohodlia svojich domovov. Doteraz to možné nebolo. A myslím si, že tento návrh je veľmi dobrý, bude to síce stáť nejaké peniaze, ale myslím si, že to stojí naozaj za to, aby aj odborná, aj široká verejnosť mali možnosť sledovať nielen zo zasadnutia pléna, ale najmä zasadnutia aj samotných výborov.
K tej hybridnej forme rokovania výborov, to znamená, že by, do budúcnosti uvažujete nad tým, že by sa mohli zúčastňovať členovia výborov aj mimo fyzickej prítomnosti na samotnom výbore, ja poznám túto formu, pretože tak funguje Rada Európy, tiež to funguje cez systém webex, ktoré tiež kancelária Národnej rady uvažuje zakúpiť. Je to dobrý systém, podľa mňa aj to hlasovanie, aj to prihlasovanie do rozpravy funguje veľmi dobre, je to veľmi intuitívne, čiže je dobrý systém, avšak chcem upozorniť na jednu vec. Mali by sme si dávať pozor na to, aby sa táto forma fyzickej neprítomnosti na výbore nezneužívala. Vy síce hovoríte, že teraz to bude len počas pandémie, a teda uvažuje sa, keď už to bude zakúpené a budeme mať tie licencie, že by to potom pokračovalo aj po pandémii, uvidíme, ale je to možné, že to tak bude, ale aj počas pandémie chcem upozorniť na to, aby sa nestalo, že to budú niektorí poslanci a aj navrhovatelia, napríklad ministri, aby to nezneužíva..., nezneužívali, tú možnosť, že nemusia físť, prísť fyzicky na rokovanie toho výboru, pretože stane sa to takým akýmsi pohodlným, a naozaj aj ten predseda výboru by mal byť človek, ktorý by mal dopredu schváliť to, či človek, teda ten samotný poslanec alebo minister nemusí prísť na rokovanie výboru, a teda to len v prípade, že naozaj je v karanténe alebo, alebo je chorý, alebo proste naozaj z dôvodu, ktorý je objektívny, nie preto, že sa mu tam proste nechce prísť a že je pre neho pohodlnejšie to spraviť zo svojej kancelárie alebo zo svojho domova.
Čiže, pán predseda Vetrák, navrhujem, aby ste to nejakým spôsobom v druhom čítaní upravili, aby to bolo naozaj iba na určité povolenie, aby to nebolo na svojvoľné rozhodnutie poslanca, aby naozaj sa nestalo, že teraz na tie výbory nebude chodiť nikto a bude tam sedieť iba predseda sám, a to by bolo naozaj veľmi zlé, zníženie kvality rokovania toho výboru a stále by sme mali mať snahu zabezpečiť maximálnu prítomnosť všetkých poslancov aj navrhovateľov na danom rokovaní výboru. Ďakujem pekne.
A ešte, pardon, ešte posledná vec. Ešte posledná vec. Vlastne všimol som si, že už toto volebné obdobie je tu vlastne druhá novela zákona o rokovacom poriadku, ktorá bola k tlači 108, teraz tlač 459. Ja som osobne tiež otváral na grémiu tému otvorenia zákona o rokovacom poriadku, pretože je tam podľa mňa veľa vecí, ktoré treba dať odtiaľ proste preč, lebo sú tam zlé, napríklad nemožnosť používať pomôcok počas rozpravy, pri tomto rečníckom pulte, alebo to, že majú poslanci zakázané si pripnúť odznak napríklad politickej strany, je to dodnes zakázané, mnohí poslanci to napriek tomu porušujú, nosia to sem, ja to rešpektujem, ale je to stále zákon, ktorý by sme mali rešpektovať, a ak to teda nechceme, tak by sme to mali dať odtiaľ preč.
Tých vecí je tam oveľa, oveľa viacej a, pán Vetrák, ja vás chcem z pozície predsedu ústavnoprávneho výboru požiadať, aby ste v rámci všetkých poslaneckých klubov a poslanec..., politických strán, ktoré sú v parlamente vytvorili akúsi pracovnú skupinu, ktorá by začala pracovať na komplexnej, širokej novele zákona o rokovacom poriadku, aby sme to nemuseli robiť naozaj takto, takto útržkovito, pretože aj v minulosti poslanci vtedajšej opozície, dnešnej koalície mali viacero dobrých návrhov, ako rokovací poriadok vylepšiť, napr. pri hodine otázok a pri mnohých ďalších otázkach, a myslím si, že by sme nemali tú možnosť zahodiť a mali by sme to naozaj čím skôr využiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.3.2021 o 9:28 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:33

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Tak ako môj predrečník povedal, že bolo by dobre dohliadnuť na to, aby sa to, aby sa nestalo, že sa tento systém bude zneužívať, a myslím, že tá obava je oprávnená, lebo už v súčasnosti sa zneužíva, a vidíme to pri, napr. ja pri výbore pôdohospodárstva a životného prostredia, keď napríklad šéfka SPFK , hoci ho trikrát voláme, má, dá sa povedať, dobrú výhovorku, je COVID, pandémia, nedá sa mi prísť, nechcem riskovať a podobne a už trikrát na ten výbor asi neprišla. To znamená, už teraz sa to zneužíva.
Ja si myslím, preto treba na to dohliadnuť, to je jedna vec a druhá vec, vieme, ako to bolo veľakrát pri informačných systémoch. Ja si myslím, že bolo by treba dohliadnuť, kde by bola tá maximálna suma, v úvodzovkách, aby teraz v eufórii, že áno, podporuje to opozícia, koalícia, aby sme tú sumu zbytočne neprešvihli, však aha, chcú to všetci. Ja by som bol rád, keby tomuto sme sa vyvarovali, lebo najviac, čo ja mám poznatky, sa kradne a navyšuje pri informačných systémoch. Preto dúfam, že toto nebude ten prípad.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 9:33 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:34

Ondrej Ďurica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja by som takisto chcel nadviazať na to, čo povedal kolega Beluský, z vlastnej skúsenosti vieme veľmi dobre, ako mnohokrát tá účasť poslancov na výboroch vyzerá. Veľkým problémom je to, že častokrát nedokážeme sa pohnúť z miesta a nedokážeme začať, pretože niektorí poslanci proste tie výbory ignorujú.
Na druhej strane nie je to všetko len nejaká ignorácia, častokrát sa stáva, že sa tie výbory križujú, jeden ešte neskončil, druhý mal už začať, 80 % zúčastnených tam už sedí a čaká, to znamená, že ja by som sa skôr venoval tomuto nastaveniu a tejto stratégii tak, aby tie výbory boli funkčné a efektívne, a rovnako sa pripájam k tomu, že, čo tu bolo povedané predo mnou, veľkým problémom je takýto spôsob rokovania, pretože budí určité pochybnosti a možnokrát aj..., veľakrát aj nedôveru, ďalšia, ďalšia vec je, samozrejme, možné technické zlyhanie.
Ale čo ja vidím, ako najväčším benefitom takého toho osobného, osobného stretnutia alebo osobnej účasti pri tých výboroch je z praxe to, že tam, samozrejme, prebiehajú mnohé diskusie a k jednotlivým bodom sú tie diskusie rôzne a niekedy veľmi obšírne, že toto ja považujem za naozaj veľmi dôležitý prvok, aby tí poslanci tam fyzicky sedeli, aby fyzicky tieto témy rozoberali a v tom osobnom, osobnom kontakte a dialógu aby sa, aby sa tie výbory proste pohli ďalej.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 9:34 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:35

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, ďakujem za reakcie. Miro, k tej licencii, alebo teda k tej cene nákupu tých informačných systémov, mňa to tiež napadlo ako otázka, ale mali sme, mali sme stretnutie poslaneckých klubov, kde nám Kancelária Národnej rady predstavila 3 alternatívy financovania týchto systémov, každý systém stojí, teda každá alternatíva stojí iné peniaze, každá alternatíva má potom aj iný čas, kedy sa môže reálne spraviť, čiže je do toho aj opozícia zapojená, ja som teda rád, chcem poďakovať, že máme tú možnosť vidieť do toho ešte pred tým, ako sa to obstarávanie spustí, takže verím, že tá transparentnosť bude pokračovať.
Ondrej, ty si mi dal taký dobrý podnet, alebo teda podnet pre pána Vetráka, možno by ste, pán Vetrák, mohli zvážiť aj to, že by sme mohli v rokovacom poriadku upraviť aj paralelné rokovania výborov, pretože sa stáva veľmi často to, že poslanci, ktorí sú členmi viacerých výborov, a hlavne teda v koalícii sa to stáva, je to naozaj veľmi obšírne, že jeden poslanec je vo viacerých výboroch, hlavne tých vecných, tak potom tí poslanci nemôžu prísť na druhý výbor, keďže sa nevedia rozdeliť.
Mali by sme naozaj možno nejakým spôsobom upraviť to, aby sa to nestávalo, pretože už viackrát sme mali problémy vo viacerých výboroch, že sme museli ten výbor proste zrušiť, nie kvôli tomu, že bol poslanec chorý, ale kvôli tomu, že tí poslanci boli proste na iných výboroch v čase zasadnutia toho istého výboru, a druhá vec je, možno by mali začať tí predsedovia výborov aj využívať aj ten inštitút neospravedlnenej neúčasti, ktorú v rokovacom poriadku dnes majú, len to proste nikto nepoužíva, to znamená, že keď nejaký poslanec nepríde na výbor a nemá to riadne zdôvodnené, tak by to proste malo byť neospravedlnené a to znamená pri dvoch neúčastiach polovicka, polovička platu dole, pri štyroch celý plat dole a možno by si potom tí poslanci rozmysleli, či budú ignorovať zasadnutie výborov.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 9:35 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video