25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2021 o 16:14 hod.

Bc.

Romana Tabák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:14

Romana Tabák
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne za slovo, Milanko.
Pani poslankyňa Marcinková, ja vám ďakujem veľmi pekne za vaše vystúpenie a ako ste spomínali, policajtky, hasičky, vojačky majú veľmi dôležitú, dôležité postavenie v našej spoločnosti a ja ako aj mladá matka, odkedy mám malé dieťa, tak s týmto veľmi súcitím a my matky musíme mať podporu v štáte. Takže tento zákon určite podporím a myslím si, že to je veľmi pozitívna správa.
Ďakujem vám.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2021 o 16:14 hod.

Bc.

Romana Tabák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:17

Vladimíra Marcinková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Aha. Ďakujem veľmi pekne.
Chcela by som ubezpečiť pána kolegu Saloňa, že o naozaj stabilite sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov ani nemusíme diskutovať, pretože je to jedna z priorít tejto vlády a viackrát to spomenul v rámci našich tlačových výstupov aj predseda branno-bezpečnostného výboru, s ktorým som túto novelu pripravovala, takže práve z jeho úst to zaznelo viackrát a ja to chcem len zdôrazniť, že je to pre nás prioritou, aby tieto všetky výhody zostali zachované, a chceme ich, samozrejme, rozširovať, čoho dôkazom je aj tento krok.
A chcela by som poďakovať za podporu. Naozaj si cením, že aj ženy v tejto, v týchto tradične mužských povolaniach našli, našli, našli oporu pre túto zmenu aj v parlamente naprieč politickým spektrom. Nie je ich málo. Už v momente účinnosti tohto zákona, ak prejde, tak sa to bude týkať 650 žien a naprieč Policajným zborom, naprieč armádou, naprieč ďalšími zložkami hovoríme o tisíckach žien, viac ako 7-tisíc žien, ktoré budú mať možnosť mať naozaj spravodlivú materskú v porovnaní s ostatnými zamestnaniami.
Čiže myslím si, že ide o významnú zmenu, ktorá sa netýka len nejakej malej skupiny ľudí, a naozaj nejde o nezanedbateľné peniaze.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2021 o 16:17 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:21

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Budem stručný a určite stručnejší ako dôvodová správa, ktorá má 16 strán.
Každopádne začnem tým, že v kybernetickom priestore sú vlastne spojené aj hrozby. Sme svedkami v podstate rastúceho fenoménu, čím je aj kyberšikana. Dá sa povedať, že ide o časovanú bombu internetu. Podľa štatistík ešte z rok 2018 necelých 52 % detí v škole sa stretlo so šikanou v kybernetickom priestore. Odhadom je to asi ďalších 13 % prípadov, ktoré sa zamlčiavajú.
Problém šikany sa ale netýka len našich detí, ale aj dospelej populácie, veď čím viac ľudí, samozrejme, využíva internet, sociálne siete. A tu nám chýbajú, samozrejme, nejaké relevantné štatistiky na Slovensku. Každopádne opierame sa o štatistiku v Nemecku, kde je tá štatistika taká, že zhruba každý piaty dospelý sa bežne stretáva s kyberšikanou. Predpoklad je, že teda tá situácia u nás nebude o nič lepšia. Mnoho obetí kyberšikany túto vníma horšie ako v podstate niekedy ako tú šikanu v reálnom živote. Následkami sú často depresie, strata sebavedomia, čo u mladistvých vedie k prerušeniu sociálnych kontaktov, vyhýbaniu sa škole a v extrémnych prípadoch aj k sebapoškodzovaniu, bezradnosti alebo až dokonca samovražedným sklonom. (Zaznievanie gongu.)
V súčasnosti chýba jasná právna úprava zameraná na boj proti šikane v kybernetickom priestore. V praxi to teda funguje tak, že sa obete šikanózneho správania agresora vedia svojich práv domôcť len v prípade, ak sa jeho správanie podarí podradiť pod niektorú z už existujúcich skutkových podstát trestného činu alebo priestupku. Ako príklad uvedieme nebezpečné prenasledovanie, vydieranie, sexuálne zneužívanie, ohováranie, výroba detskej pornografie, priestupok proti občianskemu spolunažívaniu alebo proti majetku a ďalšie.
Žiaľ, trend kyberšikany je aj u nás na Slovensku rastúci, preto je potrebné začať konať razantne a chrániť nielen seba, ale hlavne naše deti a psychický vývoj aj v týchto náročných časoch. Preto sme sa rozhodli podať návrh novely Trestného zákona, ktorý definuje kyberšikanu ako trestný čin, respektíve prečin, ktorý môže vinníkov trestať až do výšky odňatia slobody do troch rokov.
Širokej verejnosti známy pojem kyberšikany sa terminologicky prekrýva s označením kybernetické obťažovanie, ktoré sa niekedy považuje za širší pojem, a kybernetická šikana sa potom používa ako pojem užší, výlučne vo vzťahu k šikane v podmienkach školstva a vzdelávania. V tomto prípade ide o vnímanie v širšom zmysle a znamená zlomyseľné obťažovanie, týranie a prenasledovanie.
Obeťou šikanovania sa môže stať ktokoľvek a kdekoľvek. Kybernetické obťažovanie sa týka teda aj dospelých, plnoletých osôb a vo všeobecnosti sa vyznačuje znakom opakovaného a trvajúceho konania s úmyslom škodiť druhému ponižovaním alebo vystupovaním v mene poškodeného. Čiže je to reakcia na trestnoprávne nepostihovanie spoločensky nebezpečného konania.
Je najvyšší čas konať a chrániť naše deti a zraniteľných pred tzv. hrdinami spoza počítačovej obrazovky. Samozrejme, zámerom je odstrašiť a nie trestať reálnymi trestami odňatia slobody. V podstate ide o to, aby tí ľudia, ktorí toto konajú, aby si boli vedomí možných následkov.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.3.2021 o 16:21 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:24

Petra Hajšelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 3. mája 2021.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.3.2021 o 16:24 hod.

JUDr.

Petra Hajšelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:24

Eva Horváthová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, milí kolegovia, dovoľte mi uviesť návrh zákona, ktorý predkladáme skupina poslancov v prvom čítaní a je to zmena zákona č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti v službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Hlavným cieľom návrhu zákona je umožniť sprístupňovanie zdravotnej dokumentácie žijúceho pacienta s úplnou spôsobilosťou na právne úkony jeho najbližšej rodine, ak pacient nie je vzhľadom na svoj zdravotný stav, napríklad je v kóme, schopný splnomocniť na sprístupňovanie údajov zo svojej písomnej zdravotnej dokumentácie ním vybranú osobu ani zvolenej osobe udeliť súhlas na prístup k týmto údajom.
Tento môj návrh zákona reaguje na medializovaný prípad 19-ročného chlapca, ktorý náhle z neznámych príčin upadol do kómy a jeho najbližšia rodina chcela konzultovať jeho prípad s inými odborníkmi aj v inej krajine. A lekár zo zákona im nemohol vydať túto dokumentáciu, pretože dokumentáciu zdravotnú podľa súčasne platného zákona môžete vydať len človeku, ktorý je explicitne uvedený vlastne v zákone. Lekár neurobil nič zlé. Bežne sa stáva, že niektorí lekári tie informácie dávajú v odôvodnených prípadoch, samozrejme, aj keď v podstate konajú protizákonne.
Čiže táto, táto novela má reagovať na prípad, ktorý sa stal. Po smrti tohto chlapca, ktorý zomrel asi dva týždne nato, matka tento prípad medializovala a upozornila na túto takú, by som povedala, nedokonalosť tohto zákona.
My sme sa pozreli, ako je v Čechách upravená zákonná, takáto zákonná norma podobná, a v Čechách takýto, takéto plnomocenstvo alebo takúto možnosť sprístupniť zdravotnú dokumentáciu osobe, žijúcej osoby, ktorá dopredu nesplnomocnila iného človeka, aj keď sa predpokladá jej možný súhlas. (Zaznievanie gongu.)
Takže toľko na úvod, viac vysvetlím potom v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvá.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.3.2021 o 16:24 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:26

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, Milanko, pán predsedajúci (povedané so smiechom).
Vážení kolegovia, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bola určená uznesením výboru č. 85 za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona, teda k tlači 447. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem práve Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. apríla 2021 a gestorský výbor do 3. mája 2021.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.3.2021 o 16:26 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:28

Eva Horváthová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Však ja som už hlavnú ideu tohto zákona uviedla. Chcem sa týmto poďakovať všetkým spolupredkladateľom, ktorí sa podieľali na príprave tohto zákona, a osobitne aj poslancom zo strany SaS, ktorí tento návrh zákona pripomienkovali ešte pred tým, ako bol daný do Národnej rady, a síce namietali možnosť eventuálneho možného zneužitia, resp. možnosti, že pacient, ktorý náhle je v stave, keď už nevie takýto súhlas dať, napríklad je v kóme, že by si neprial, aby niekto videl jeho dokumentáciu.
Na základe tohto sa v tomto zákone vlastne nachádza aj možnosť zakázať nahliadanie do zdravotnej dokumentácie. To znamená, ak niekto za života si nepraje, aby nejaká jeho blízka osoba, matka, otec alebo nejaký, teda môže to byť aj dieťa napríklad starších rodičov, keď si neželá za života, aby pozeral do dokumentácie, môže takýto zákaz písomne dať. V podstate aj doteraz to bolo možné, ale nebolo to explicitne v zákone uvedené. Takže zavádzame tam takýto nový inštitút, to znamená, že ktokoľvek si nebude priať za celý svoj život, aby mu niekto pozeral do dokumentácie, bude to môcť písomne zakázať. Z toho vynímame vlastne len stavy, kedy je to nevyhnutné na záchranu toho pacienta, alebo sú to nejaké orgány činné v trestnom konaní, ktoré musia tú dokumentáciu vidieť podľa iných platných zákonov. Čiže týmto chceme chrániť nedotknuteľnosť osoby, lebo údaje zo zdravotnej dokumentácie sú jedny, ktoré sú z tých najcitlivejších, my tomu rozumieme, takže sme chceli, aby vlastne čo najviac bola táto ochrana pacienta zabezpečená.
Teraz bol nedávno smutný prípad aj pána Lučanského, ktorý takisto upadol do kómy, rodina sa chcela dostať ku jeho dokumentácii a v podstate mala overený súhlas, čo je doteraz v zákone možné, k tomu, aby vlastne, teda mala súhlas od neho, ale nemala overený podpis a nemohli sa dostať k jeho dokumentácii. Čiže to bol tiež taký prípad toho, že rodina síce súhlas mala, a nemohla sa k tomu dostať. Čiže my teraz zavádzame, že aj bez súhlasu, keď pacient náhle upadne do kómy, nedal za života zákaz, tak jeho najbližšia rodina sa môže dostať k dokumentácii.
Vychádzame v ústrety aj lekárom, ktorí sú často v situácii, že aj chcú tie informácie dať, ale zo zákona nemôžu, takže aby aj oni boli právne chránení.
Vyjadrovali sa vlastne k tomu medializovanému prípadu chlapca aj renomovaní právnici, ktorí poukazovali na to, že je s tým naozaj v tej zákonnej úprave problém a že by sa mal takýto nedostatok odstrániť. Takže my sme sa o toto pokúsili.
V treťom článku vlastne, sú tam tri články a v treťom článku vlastne upravujeme to isté, čo sa deje s písomnou dokumentáciou, len s elektronickou zdravotnou knižkou, čo bol trošku problém, úplne aby to bolo čisto právne upravené, pretože do elektronickej zdravotnej knižky má prístup pacient na základe svojej zdravotnej, teda kartičky poistenca alebo občianskeho preukazu a potom ich môže sprístupniť len lekár. Čiže ten lekár, ktorý sa stará o pacienta, na základe aj tohto zákona potom bude môcť sprístupniť nahliadnutie vlastne do zdravotnej, elektronickej zdravotnej knižky v takýchto prípadoch.
Takže ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.3.2021 o 16:28 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:31

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len rýchlo. Pani predkladateľka ma nejakým spôsobom inšpirovala, by som rada povedala, že aj pani poslankyňa Horváthová, ale musím povedať, z vášho klubu a teda zo zdravotníckeho výboru určite aj pani poslankyňa Hatráková, v minulosti to bola Zuzka Šebová zo SME RODINA.
Ja chcem naozaj veľmi oceniť, keď tie návrhy zákonov, ktoré dávame, prechádzajú takýmto spôsobom. Pani predkladateľka naozaj v podstate vyše mesiaca komunikuje tento návrh, každú jednu pripomienku sa snaží zapracovať. A ja chcem len povedať, že cítim, tak ako pri dvoch ďalších spomenutých dámach, úprimný záujem pomôcť ľuďom. Tak chcem, chcem to teda naozaj zdôrazniť, lebo často prichádzam s kritikou toho, keď idú zákony narýchlo, ale v tomto prípade to je naozaj prediskutované.
Čo oceňujem za nás, je to, ja som sa úprimne bála toho, že keď teda by bol automatický súhlas, že naozaj typický príklad alebo možno, neviem, či typický, ale môže byť teda príklad, keď napríklad žena za svojho života – viete, že to pre mňa je dôležitá téma – bola na zákroku, s ktorým by nesúhlasila jej rodina, a nechce napríklad, aby sa to jej matka, jej otec dozvedeli, tak bála som sa toho, že v takomto prípade by jednoducho sme ublížili tej rodine, preto sme spoločne sa zhodli na tom, aby bol tento inštitút. To znamená, keď napríklad žena pôjde na interrupciu a nebude chcieť, aby o tom jej rodina vedela, tak jednoducho vie dať takýto zákaz a tá rodina sa o tom nedozvie.
Ale druhá vec, čo je veľmi dôležité aj pri iných, nielen pri takýchto citlivých veciach, pani poslankyňa mi vyšla v ústrety aj v tom, že sa to týka len toho aktuálneho zdravotného stavu. Teda nebude teda nahliadať do komplet histórie zdravotnej dokumentácie, ale týka sa to toho konkrétneho prípadu, kedy si myslím, že naozaj aj ten prípad toho chlapca, ale aj ďalšie, v týchto prípadoch je to naozaj opodstatnené a je dobré, keď tá rodina sa k tej dokumentácii dostať vie.
Takže ďakujem veľmi pekne za spoluprácu a návrh zákona určite podporím. Vďaka.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.3.2021 o 16:31 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:34

Romana Tabák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Chcem sa veľmi pekne poďakovať kolegom a hlavne kolegyniam, vám dámam, to je úžasné, dneska to tu ženy valcujú, ktoré predkladajú tento zákon.

Laurenčík, Milan podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, musíte sa vyjadrovať k príspevku pani Cigánikovej.

Tabák, Romana, poslankyňa NR SR
No tak potom výborné, výborné vystúpenie. Ja sa veľmi teším, že ženy sa venujú tomuto zákonu, a určite to podporím.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2021 o 16:34 hod.

Bc.

Romana Tabák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:34

Eva Horváthová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, pani poslankyňa Cigániková, je tam vlastne uvedené, že k zdravotnej dokumentácii v prípade takéhoto nepriaznivého zdravotného stavu majú len, majú prístup len rodinní príslušníci, najbližší príbuzní len v rozsahu, v akom je to nevyhnutné pre daný zdravotný stav, na to sme si dali špeciálne pozor.
A ešte som chcela dodať, že je tam aj možnosť písomného plnomocenstva pred takýmto nejakým, za života človeka, kedy môže povedať, že koho si vyslovene praje, aby mal prístup k zdravotnej dokumentácii. A doteraz je to v zákone tak, že môže len v tom rozsahu, ako splnomocní, to sme rozšírili, aby to bolo v celom rozsahu, pokiaľ si to samotný pacient praje. My si tiež myslíme, že ochrana súkromia a dát okolo zdravia pacienta je veľmi citlivá téma, takže naozaj len v nevyhnutnom rozsahu, ktorý sa týka jeho súčasného zdravotného stavu.
V prípade napríklad aj tohto chlapca jediná možnosť u maminy bola, že kontaktovala obvodného lekára, ktorý musel písomne požiadať vlastne ošetrujúceho lekára z nemocnice, aby tie informácie dostali, no a on dal takú krátku správu, v akom stave je pacient, bez podrobných vyšetrení, bez nejakých možností, aby potom mamina to ďalej mohla konzultovať. Čiže v tomto naozaj vidíme takú neprávosť. Aspoň takýmto spôsobom chceme, jej už teda nepomôžeme, ale chceme pomôcť možným pacientom, ktorí s takouto situáciou a ich rodina sa bude potýkať.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2021 o 16:34 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video