25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2021 o 15:49 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:49

Tomáš Lehotský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Juraj, Zita, súhlasím. Tá byrokratická záťaž je veľká. Jedna vec ale, ktorá je tiež dôležitá a nezaznela, je expertíza či už obcí, miest, alebo teda jednotlivých uchádzačov. Ja som pracoval vo firme, ktorá bola veľká firma, vedela si zabezpečiť dostatočnú expertízu poradcov, ktorí dokázali vlastne vypracovať tie projekty. U nás to netrvalo tak, že to bolo akože pol roka, jedna pol roka, druhá nakoniec akože po troch rokoch, či už teda projekt ako taký, alebo verejné obstarávanie. Čiže je treba pracovať, podľa mňa, viem, že pani ministerka na tom aj pracuje, na posilnení expertízy v tých regiónoch, hej, aby si tie obce, mestá, nebáli sa vojsť do toho, aby vedeli ako jednak na eurofondy, ale aj ako jednak na eurofondy v režime verejného obstarávania.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2021 o 15:49 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:50

György Gyimesi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tak ako na prvú by som reagoval na faktickú poznámku pána poslanca Suju. To, o čom hovoríš, už je viac-menej vyriešené tým, čo som hovoril, že sú benchmarky. Čiže nejaké, proste je to nejaký rámec, do ktorého sa musí zmestiť, a tie sú nastavované tak, aby k tomuto už viac nemohlo dochádzať, k čomu, žiaľ, fakt dochádzalo. Čiže toto je svätá pravda. Ale viac-menej je toto vyriešené a podľa mojich skúseností a znalostí sa kontroluje položkový rozpočet skutočne po položkách a keď sa tam čosi také objaví, tak to ide do neoprávnených výdavkov alebo ten celý projekt ide do koša. Túto časť máme vyriešenú.
Ja by som snáď ešte doplnil aj to, či by sme sa nemohli vybrať tou cestou alebo uvažovať o tom, aby tie obce skutočne mali menší rozsah tých povinností, ktoré musia splniť tým, tak ako sme to urobili pri verejných obstarávateľoch, že sa zrušila tam tá podmienka, že musí byť verejný obstarávateľ osobou oprávnenou. Tak takisto či by sme nemohli tie výzvy písať jednoduchšie, aby sme, aby nemuseli spĺňať tak náročné kritériá, že ich vie urobiť alebo tú projektovú dokumentáciu nakresliť plne v súlade s výzvou len zopár firiem na Slovensku, ktoré majú, v úvodzovkách, exkluzivitu. Čiže toto sú takéto námety, kde skutočne vieme reálne pomôcť obciam a vieme reálne zrýchliť čerpanie eurofondov, za čo sme permanentne kritizovaní Európskou úniou.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2021 o 15:50 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:51

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ďakujem vám aj za podnetné príspevky do rozpravy a faktické, faktické poznámky. Ja by som si tak dovolila v stručnosti v tom záverečnom slove na ne odpovedať.
Máte pravdu, že celý proces eurofondov trval veľmi dlho. My sme našli v regionálnom programe, v IROP-ke, jednoducho projekty, ktoré tam stáli nie rok, ale stáli tam tri roky, kde nebola spravená kontrola verejného obstarávania. Samozrejme, že sme prijali manažérske nápravy. Prešiel, IROP-ka prešla, vlastne 1. októbra prešla pod ministerstvo informatizácie, regionálneho rozvoja a investícií, kde v zásade kontrolovali verejné obstarávania dvaja ľudia. To znamená, že bol obrovský počet projektov a tieto verejné obstarávania, ktoré sa tam hromadili, projekty kontrolovali dvaja ľudia, čo je neudržateľné. Takže začali sme špeciálne na verejné obstarávania prijímať ľudí, aby tá kontrola bola rýchlejšia a efektívnejšia, lebo to bol najväčší, aj to, čo povedal pán poslanec Gyimesi, to bol najväčší zádrhel, kde tie projekty stáli. A je pravda, že sa podmienky menili, situácia sa menila, projekt možno bol neaktuálny. Je to veľký problém. Čiže toto sme sa snažili manažérsky zmeniť.
Ale zároveň sme zmenili teraz riadiacu príručku, metodiku riadenia, aby ste vedeli, metodika riadenia, to je asi takýto hrubý dokument (ministerka naznačila prstami hrúbku), kde sme, najprv sme to robili v regionálnom programe, v IROP-ke, ktorý sa dotýka najmä miest a obcí, samospráv teda, kde sme odstraňovali nadbytočné kontroly. Pretože tie kontroly boli také, že sa najprv kontrolovalo ex ante, potom sa kontrolovalo pred uzavretím zmluvy, po uzavretí zmluvy, kontroloval to riadiaci orgán, kontroloval to Úrad pre verejné obstarávanie. Často sa stalo, že dva orgány verejnej moci mali iné stanoviská. To znamená, že jeden povedal, že je to v poriadku, a druhý povedal, že to v poriadku nie je, a potom, obec, vysomár sa z toho! A na konci, samozrejme, od certifikačného orgánu prišla korekcia, no.
Čiže teraz chceme, zrušili sme niektoré kontroly. Celkovo ten proces v tom regionálnom programe by len týmto opatrením sa mal skrátiť o šesť mesiacov a zrýchliť. Ale v budúcnosti v novom programovom období, teraz sa to už nedá urobiť, plánujeme to, že bude len jeden orgán, ktorý bude kontrolovať verejné obstarávania, a to bude Úrad pre verejné obstarávanie. Samozrejme, tuná čakáme alebo, respektíve treba počkať na novelu zákona o verejnom obstarávaní, tak aby to bolo v súlade, ale chceme, aby Úrad pre verejné obstarávanie bol tým orgánom, ktorý raz keď povie, že je to v poriadku, tak riadiaci orgán už nebude druhý-, tretíkrát hovoriť, že to kontrolovať tak. Samozrejme, to kladie nároky na kontrolu a na štandardy kontroly, lebo tie sú veľmi dôležité v tom procese.
Pani poslankyňa Pleštinská hovorila o podobnom modeli ako v Poľsku, čiže dvojkolovom. V Poľsku je taký model, že vlastne sa predschvália projekty a tie, ktoré sú predschválené kvázi, tie idú do financovania, ak splnia nejaké podmienky.
Tuto chceme možno ísť ešte ďalej. Momentálne nastavujeme tie procesy, verte mi, že to nie je ľahké. A chceme ísť do schvaľovania integrovaných územných stratégií. To znamená, že pracuje na tom intenzívne aj môj kolega pán štátny tajomník Ledecký. To znamená, že projekty, ktoré sa schvália v radách partnerstva, by následne šli automaticky na financovanie. Ale, samozrejme, je potrebné veľmi dobre nastaviť štandardy, kritériá, aby v tých radách partnerstva sa schvaľovali tie projekty, ktoré spĺňajú požiadavky aj oprávnenosti výdavkov. Ja si myslím, že to je napriek tomu, že to znamená, že robíme úplne nový systém, ktorý tu ešte nebol, to znamená, že projekty budú schvaľované zdola, to by som povedala, že je až paradigmatická zmena, v niečom to bude veľmi ťažké nastaviť.
Ale tú hlavnú výhodu vidím v tom, že keď ste hovorili, aj pán kolega hovoril o lavičkách a o rôznych eurofondových projektoch, ktoré zjavne boli nezmyselné. Keď sa vypisovali projekty na centrálnej úrovni, vypisovalo sa, že teraz ideme, obnova, ja neviem, že námestí, hej, tak všetky obce betónovali námestia. A my to práve chceme zmeniť tak, aby si obce, mestá, samospráva, aby si povedali, čo potrebujeme. A zároveň ten veľmi dôležitý prvok bude spolupráca v regiónoch, pretože nie je cieľom teraz, aby si každá obec postavila napríklad svoju rozhľadňu, hej? Ale keď sa spoja obce a celý kraj a povedia si, že pre rozvoj regiónu my postavíme cyklotrasu, vy postavíte rozhľadňu, my obnovíme nejakú kultúrnu pamiatku, toto má zmysel. Takže takýmto spôsobom.
Je to, hovorím, je to veľmi ťažká zmena, lebo potrebujete mať veľmi dobré strategické plánovanie, a to odpovedám na otázku, ktorú mal kolega Potocký. Je veľmi potrebné, aby regióny mali silné odborné kapacity, implementačné, odborné a strategické kapacity. Čiže aj na to budeme, použijeme peniaze z eurofondov, aby tie odborné kapacity sme do regiónov dali, čiže aby tam boli tímy ľudí, boli financované tímy ľudí, ktoré, ktorí budú práve pripravovať tieto projekty.
Keď mám hovoriť o tom, čo je najväčší problém eurofondov, ale nechcem vás tu unavovať, ale využívam to, že teraz v pléne môžem o tom hovoriť. Najväčší problém eurofondov je nepripravenosť projektov. To znamená, že nápady sú, každý má nejaký nápad, čo by sa z eurofondov mohlo robiť, ale len veľmi málo projektov je v dobrom štádiu pripravenosti. A vidíte to napríklad na tuneli Višňové. Tunel Višňové, to je niekoľkoročný projekt, peniaze na to boli a sú, to treba povedať, že toto nestojí na peniazoch, ten projekt bol zbabraný ale katastrofálnym spôsobom. Momentálne vlastne sa rúca betón, presakuje tam voda a tak ďalej, čiže zbabrané verejné obstarávanie, zbabraný projekt. A toto som povedala ten jeden z tých najväčších projektov, ktorý máme, ale to, následne to platí pre všetky ostatné úrovne. A ja v tomto vidím, že nie je ľahké pripraviť dobrý projekt, že na tie mestá, samosprávy, žiadateľov, že skutočne to vyžaduje mať veľmi dobré plánovacie kapacity, aby boli schopní ten projekt pripraviť a zimplementovať.
Teraz sme mali, bol schválený vlastne, alebo návrh, máme návrh, začíname revíziu operačných programov, to len chcem povedať pre tých, ktorí sú aj starostami v samosprávach. Dostali sme vlastne peniaze z REACT-u, 780 miliónov do tohto programového obdobia, ktoré je treba vyčerpať na tri roky, ale to chcem povedať, že je tam jedna veľmi dôležitá položka, a to je predprojektová príprava, kde sme vyčlenili peniaze práve na to, aby sme pripravili veľké projekty do budúceho programového obdobia, aby v zásade sa mohli peniaze začať čerpať, začať čerpať hneď.
Čiže všetky vaše podnety, ďakujem vám za ne, veľmi pozorne ich vnímam a momentálne pripravujeme aj do toho nového programového obdobia nový zákon o EŠIF-e, kde sa budeme snažiť ten gold plating eliminovať na najvyššiu možnú mieru, to znamená zjednodušiť, ako sa len dá, tak aby tá korektnosť, hospodárnosť, efektivita výdavkov aj miera kontroly ostali zachované, ale aby sme nedávali povinnosti nad rámec toho, čo od nás požaduje Európska komisia. Lebo treba povedať, že Európska komisia toho požaduje naozaj veľmi veľa pri eurofondoch.
Takže ďakujem vám veľmi pekne za podporu a, samozrejme, kedykoľvek som otvorená vašim podnetom smerom k zlepšeniu čerpania implementácie eurofondov. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.3.2021 o 15:51 hod.

Mgr. art. M.A., ArtD.

Veronika Remišová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:03

Vladimíra Marcinková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, vážené kolegyne, týmto návrhom a touto novelou by sme radi dosiahli spravodlivosť v materských dávkach tak v civilných povolaniach, ako aj pri Policajnom zbore, armáde a ďalších povolaniach, ktoré upravuje zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, keďže od roku 2017, kedy sa zvyšoval vymeriavací základ pre materskú civilným povolaniam na 75 % vymeriavacieho základu, sa naozaj počas celých štyroch rokov až do tohto momentu pozabudlo na vojačky, policajtky, záchranárky, hasičky a vlastne všetky ženy, ale zároveň aj mužov, ktorí môžu využívať túto možnosť, pretože v rámci ich vymeriavacieho základu nedošlo k navýšeniu, tak ako to bolo pri ostatných povolaniach, ktoré štandardne platia odvody. Preto by sme túto nespravodlivosť chceli touto novelou odstrániť a budeme vďační za podporu tejto zmeny, aby sme naozaj dosiahli spravodlivosť v rámci vyplácania materského naprieč všetkými povolaniami.
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo a hlásim sa do rozpravy ako prvá.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.3.2021 o 16:03 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:05

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ako aj Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, ako aj Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. apríla 2021 a v gestorskom výbore do 3. mája 2021 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.3.2021 o 16:05 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:07

Vladimíra Marcinková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, jednou z motivácií, prečo som sa rozhodla vstúpiť do politiky, bolo, že som chcela byť hlasom žien, matiek, dievčat, ktoré v rôznych životných situáciách narážajú na nespravodlivosti v rámci našej legislatívy, v rámci životných situácií, ktoré vyplývajú z ich rolí, a snahy zladiť tak súkromný, ako aj pracovný a rodinný život v tej najlepšej možnej miere v rámci možností, ktoré náš sociálny systém zabezpečuje.
A jednou z vecí, na ktoré ma upozornili ženy v súčasnosti, nie v úplne ideálnej pozícii, bola práve nevýhoda, ktorú majú vojačky, policajtky a ďalšie, ďalšie povolania v rámci zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, kde naozaj cítili tú krivdu, že od roku 2017, kedy bolo navýšené materské pre všetky ostatné povolania, pri ich povolaní k tomuto navýšeniu vymeriavacieho základu o 5 % nedošlo.
Aby ste mali predstavu, nebavíme sa o malých peniazoch. Je to suma, ktorá robí približne 56 až 105 eur pre jednotlivú ženu na mesiac. Čiže naozaj v priebehu tých rokov nejde o malú sumu a ja by som bola veľmi rada, keby sme túto spravodlivosť naozaj prinavrátili do nášho systému sociálneho zabezpečenia a do budúcnosti boli naozaj pozornejší ako predchádzajúca vláda a takýmto nespravodlivostiam dali stopku.
Som veľmi rada, že som podporu pre túto legislatívnu zmenu našla u kolegov v rámci branno-bezpečnostného výboru, ale takisto na ministerstvách, ministra obrany, ministra sociálnych vecí a rodiny a takisto ministra vnútra, ktorí veľmi ochotne prispeli k tomu, aby sme sa mohli naozaj na finálnu verziu novely pozerať a rokovať o nej. Takže ďakujem partnerom a som presvedčená, že je našou úlohou, aby sme takéto nedostatky v rámci legislatívy, ktoré naozaj bránia tomu, aby ženy, matky, dievčatá, ale aj muži, ktorí využívajú túto možnosť, na Slovensku mali absolútne spravodlivé podmienky pre výkon rolí otca alebo matky naprieč všetkými povolaniami.
Prosím vás opätovne o podporu tejto novely. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.3.2021 o 16:07 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:10

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci.
Pani poslankyňa, chcem oceniť tento váš návrh a za stranu, za klub strany SMER – sociálna demokracia vám garantujem, že tento návrh podporíme, pretože je to dobrá myšlienka. Si myslím, že policajtky, vojačky si zaslúžia toto dorovnanie, tak ako je to vo všeobecných právnych predpisoch
A zároveň vás chcem poprosiť o jednu vec. Je to zákon číslo 328. Viete, o čom hovorím, je to strašne citlivá vec. Keď sa otvorí v parlamente zákon číslo 328, spozornejú všetci policajti, všetci hasiči, všetci vojaci, spozornejú všetci, ktorí majú nárok na výsluhový dôchodok podľa tohto zákona. V dobrom vás chcem poprosiť o verejnú garanciu, že tento návrh zákona sa bude striktne držať iba tejto materskej a že nedôjde v druhom čítaní k nejakým pozmeňovacím návrhom, ktoré by viedli k nejakému možnému či už zníženiu toho sociálneho zabezpečenia policajtov, vojakov, hasičov a všetkých v služobnom pomere. Čiže na tom mi vážne záleží.
Ja tu ten, tento návrh zákona váš podporím, lebo je to dobrá myšlienka, a zároveň vás fakt prosím o to, aby bolo zagarantované aj taká tá informácia smerom navonok, aby, lebo obrátili sa na mňa aj policajti, aj hasiči s tým, že vnímajú to, že je 328 v parlamente, takže len chcem tú garanciu, aby to bolo takto.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2021 o 16:10 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:11

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Pani kolegyňa, veľmi pekne ďakujem, že ste predložili tento návrh zákona. Hnutie REPUBLIKA aj poslanci, ktorí sú za hnutie REPUBLIKA v parlamente, tento zákon podporíme. Sme radi, že sa po... (Výkriky z pléna.) Vidíte? Sme radi (zaznievanie gongu), že sa táto nespravodlivosť napraví, lebo si myslím, že to je jedno, v akom povolaní tá žena, chlap alebo na materskú dievča ide, malo by to byť rovnaké a spravodlivé pre všetkých. Preto ešte raz ďakujem a ospravedlňujem sa za Jožka Pročka, za to vystúpenie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2021 o 16:11 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:12

Ondrej Ďurica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Milá kolegyňa, vážení kolegovia, ktorí ste si teda dali prácu s týmto, s týmto návrhom. Takisto veľmi oceňujem ako bývalý profesionálny vojak túto iniciatívu, pretože veľakrát sme sa nad tým pozastavovali a dosť dobre sme nechápali tomu nastaveniu, preto absolútne podporujeme túto iniciatívu.
A takisto sa pripájam k tomu, čo povedal môj kolega predrečník, že vždy, keď sa, vždy, keď sa nahlas spomenie tento zákon, tak aj policajti, aj vojaci, aj hasiči spozornejú, takže tam treba veľmi citlivo aj komunikovať túto tému, pretože tí ľudia majú obavu, že sa bude niečo meniť a že budú prichádzať o niektoré svoje náležitosti, a potom to vzbudí, vzbudí určité reakcie. Ľudia uvažujú o tom, že odídu zo služobného pomeru, čo by, samozrejme, malo veľmi negatívny vplyv na bojaschopnosť týchto zložiek a celkovú úroveň ich výkonu.
Takže oceňujeme to, podporíme to a ďakujeme za túto iniciatívu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2021 o 16:12 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:13

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pani kolegyňa, ako predkladateľke tohto návrhu sa vám chcem naozaj veľmi pekne poďakovať, že tento návrh zákona bude v pléne Národnej rady Slovenskej republiky predložený, predkladaný a určite bude schválený, pretože týmto zákonom sa odstráni táto sociálna nespravodlivosť. Niekto si možno povie, že 5 %, čo to je? No, ale je to dosť. Keď, nebudem dehonestovať žiadne povolanie, ale keď má nárok na 75 % zdravotná sestra, učiteľka, opatrovateľka, upratovačka, pekárka, cukrárka, to je absolútne jedno, prečo by to nemala mať na to nárok vojačka, policajtka, hasička a mnohé iné služobné povolania.
Takže naozaj za naše zoskupenie môžem povedať, že tento návrh zákona určite podporíme a vidíme v tom naozaj odstránenie tohto sociálneho nepomeru, tejto sociálnej nezrovnalosti.
A ďakujem ešte raz.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2021 o 16:13 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video