25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2021 o 15:23 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:23

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za vašu reakciu, pán minister. Vážim si to, že ste vystúpili v rozprave a že môžem na vás zareagovať. V niektorých veciach ale mám možno iný názor.
Prvá vec je, že veľa odborníkov hovorí, že tá pandémia tu môže byť už naveky a že sa s ňou budeme musieť naučiť žiť. A tento zákon bude umožňovať počas trvania pandémie, že sa bude môcť to zalesňovanie odkladať a môže ten lesný správca, ktorý to má na starosti, hovoriť, čo chce, ten obhospodarovateľ lesa sa odvolá na tento zákon a nebude môcť zalesňovať. Ak táto pandémia bude roky. A čo vravia viacerí odborníci, toho sa bojím. Takže to je prvá vec, ktorú mám rozdielny názor ako vy.
Druhá vec, ak, čo ste vy hovorili, že prirodzená obnova lesa. Áno, ja to beriem. Je to oveľa kvalitnejšie možno ako umelá výsadba, aj keď tá, málo percent, tam je len niekoľko percent strata, to neni až veľká tak, že by tie umelé sadenice v škôlkach dáko vo veľkých percentách vyschýnali alebo proste sa neprijali. Ale potom nemusíme tento zákon vôbec dávať a nahajme to, že to vypusťme úplne a nahajme na prirodzenú obnovu lesa. Keby bolo to druhé, čo ste hovorili, že lepšia je tá prirodzená obnova.
A tretia vec, ja neviem, ale moji zamestnanci, teraz je 15.25, dneska v tomto čase vysadili asi 60-tisíc stromov od rána. A viete, kde ich vysadili? V Nemecku. Lebo či je pandémia alebo nie, a to je len jedna partia, tak sadia po desiatkach tisíc denne. Po desiatkach tisíc denne. V Nemecku sa nevyhovára na pandémiu a ja si myslím, že stavy lesov v Nemecku, v Rakúsku, si myslím, že sa starajú dobre tí Nemci a Rakúšania, že financií tam ide dosť a že tie lesy sú zdravé a dobré. Takže ja nevidím žiadne výhovorky na COVID v Nemecku, lebo tie desiatky, stovky, tisíce ľudí len z okresu Detva išli do Nemecka a denne sadia stovky tisíc stromov.
Takže, pán minister, keď sa to môže v Nemecku, ja si myslím, že sa to môže aj u ná... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2021 o 15:23 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:26

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Pán Eduard Kočiš s faktickou poznámkou, nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2021 o 15:26 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:26

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vďaka za slovo, pán predsedajúci.
Pán minister, ak sa bavíme o tom, že problémom zalesňovania je vlastne pandémia COVID-u-19, tak položme si inú otázku: Prečo nie je pandémia COVID-u-19 aj problémom ťažby? Čiže keď dokážu ťažiari ťažiť v čase pandémie, tak ja nevidím dôvod, prečo by v spoločnosti alebo ľudia zodpovední za výsadbu lesného porastu nedokázali vysádzať patričné a adekvátne množstvá lesných stromov na vyrúbaných plochách, tak ako to bolo donedávna. Čiže táto problematika je mi naozaj veľmi blízka, pochádzam zo severovýchodného Slovenska, kde tých lesov ešte, chválapánubohu, máme dosť, aj sa ťaží, aj sa sadí, aj sa vysádza teda, a naozaj tie čaty, ako ste rozprával, ktoré tieto mladiny vysádzajú, tak nepracujú v nejakom blízkom kontakte. Jednoducho, ten človek od toho človeka ďalšieho je na dostatočnej vzdialenosti, aby jednoducho tam nedochádzalo k nejakému priamemu kontaktu, čiže, keď sa tu budeme baviť o tejto pandémii. Ale ja naozaj nevidím dôvod alebo problém, aby sme nemohli postupovať takýmto spôsobom.
A nechávať zase nejakú príliš dlhú lehotu na samovýsadbu lesa, ako súhlasím so slovami kolegu Suju. Áno, naozaj to drevo, ktoré sa prirodzene omladí, prirodzene vysadí, má väčšiu kvalitu, vyššiu kvalitu, ako je to drevo, ktoré je zo škôlky a je priamo nasadené. Ale naozaj skúsme sa pozrieť na to zo strany nielen toho ťažiara, ale aj ľudí, ktorí jednoducho dobre chcú hospodáriť v tých lesných porastoch, ale nie je im to umožnené. Čiže ja naozaj by som bol skôr za tie prísne lehoty, ktoré by naozaj umožňovali to prirodzené aj zmladenie, ale zároveň aj prísne zalesňovanie, tak ako tuná bolo povedané.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2021 o 15:26 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:28

Ján Mičovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážený pán podpredseda. Ďakujem aj za túto diskusiu, naozaj si vážim váš záujem aj cítim to racio, ktoré v tom je, takže dovolím si zareagovať nasledovne. Predovšetkým nad všetkými týmito úvahami je naozaj vážna pandemická situácia, to sa dohodneme na tom, že jednoducho to, čo prežívame, je extrémne zlé a ohrozuje to vlastne celú maličkú guličku menom Zem.
Základný rozdiel, teda keď ste zablúdili, pán poslanec, do toho Nemecka, je možno v tom, že jednotlivé krajiny naozaj, veď to vidíme dnes na mnohých príkladoch, pristupujú k riešeniu tejto zložitej a jedinečnej situácie, s ktorou nemá svet skúsenosti, veľmi rôzne. A to, že v Nemecku takýmto spôsobom pracujú, ja nespochybňujem, len si dovolím uviesť z hľadiska princípov prác aj z hľadiska pravidiel bezpečnosti práce v lese jeden základný fakt, ktorý – a to reagujem aj na druhého pána poslanca – zásadným spôsobom odlišuje pohľad na zalesňovanie a ťažbu.
Zalesňovanie sa vykonáva hromadným skupinovým spôsobom, keď skupina pracovníkov v lesnom hospodárstve, ktorá má na to kvalifikáciu alebo je nejakým spôsobom združená v nejakej dodávateľskej firme, naozaj spoločne sa dováža na pracovisko, spoločne to v tesnej blízkosti vykonáva a nie je možné tam zabrániť kontaktom, ktoré sa dajú nazvať z tohto pohľadu napriek tomu, že sa jedná o exteriér, nebezpečný.
Pravidlo o ťažbe zase nám nariaďuje, že vzdialenosť medzi dvomi ťažbovými robotníkmi musí byť, ak sa nemýlim, teraz mi možno odpustia pracovníci bezpečnosti v lesnom hospodárstve, ale na dvojnásobnú výšku stromu. Znamená, že oni doslova nesmú byť v tesnej blízkosti, pretože by ohrozili navzájom sami seba možnými padajúcimi stromami. A je to, ešte to je, myslím, aj doplnené tým, že sú povinní sa raz za čas hlasovými, zvukovými signálmi kontrolovať, či sú v poriadku, či náhodou predsi nedošlo aj k nejakej nebezpečnej udalosti a dotyčný kolega vzdialený na tie dvojnásobné výšky ťaženého porastu je v poriadku, nažive a zdravý.
Takže toto je možno ten dôvod, ktorý používam ako reakciu na vaše logické závery, že prečo sa teraz snažíme povýšiť bezpečnosť ľudí z hľadiska obrany voči pandémii, voči vírusu nad záujmy možno toho pohľadu na lesné hospodárstvo a prečo v tom lesnom hospodárstve zásadným spôsobom odlišujeme ťažbu od pestovnej činnosti na základe bezpečnostných predpisov, ktoré sú platné či v dobe pandémie, alebo v dobe, keď pandémia tu nie je. Takže to je také vysvetlenie, keď si dovolím vás poprosiť, aby ste na to pozreli, naozaj nieže teda chcem použiť to právo, že zákon schválime tak alebo teda schválite tak, ako ho navrhujeme, ale že naozaj tu nie je to nebezpečenstvo, ktoré vy naznačujete tým, že by došlo k nezabezpečeniu a k nezalesneniu týchto plôch.
A opätovne zdôrazňujem, že možno už čoskoro budem tu stáť pred vami a budem presadzovať zákon, ktorý práve umožní tú dvojročnú lehotu, ktorú dodnes ukladá ako povinnosť na zalesnenie, predĺžiť, lebo sa dopúšťame obrovských chýb voči ekonomike lesa aj voči prírode, keď sa snažíme zalesňovať rýchlo. Je to nesprávny postup, ktorý nezodpovedá prírode ani ekonomickým nárokom a potrebám lesného hospodárstva.
Asi toľko na vysvetlenie. V každom prípade ďakujem za možnosť tejto diskusie.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.3.2021 o 15:28 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:33

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedla vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol vypracovaný na základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
Predkladaný návrh má cieľ zjednodušiť procesy a tým znížiť administratívnu záťaž poskytovateľom, prijímateľom aj ostatným subjektom participujúcim na implementácii poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov, najmä s ohľadom na aplikačnú prax. Čiže rieši v zásade problémy, ktoré sa vyskytli pri implementácii eurofondov.
Zároveň kladie dôraz na zvýšenie transparentnosti, a to rozšírením rozsahu údajov a informácií, ktoré majú byť zverejňované a sprístupňované širokej verejnosti. V súčasnosti nie sú verejne dostupné informácie o nedostatkoch zistených v auditoch vykonaných ministerstvom financií Slovenskej republiky ako orgánom auditu. Zverejňovanie týchto nedostatkov má potenciál významne prispieť k prevencii a predchádzaniu vzniku opakovaných nedostatkov, ktoré už boli v minulosti identifikované na iných subjektoch, a tým k zníženiu negatívnych dopadov na subjekty podieľajúce sa na implementácii eurofondov, napríklad v podobe neoprávnených výdavkov.
Keď to skrátim, cieľom je poučenie sa z cudzích chýb, tak aby k chybám už nedochádzalo, pretože doteraz to bolo tak, že orgán auditu zistil nejakú nezrovnalosť, následne uplatnil korekciu, tie korekcie boli veľmi nepríjemné hlavne pre malé obce, mestá, malých žiadateľov, ale zistenia auditu neboli zverejňované. Vedel ich len prijímateľ auditu a vedel ich len audit. Teraz žiadame, aby všetky zistenia a nezrovnalosti boli zverejňované, výsledky auditu. To znamená, aby sa všetci ostatní mohli poučiť z chýb, ktoré už pred nimi niekto urobil, a tieto chyby sa neopakovali.
Zároveň rozširujeme zoznam informácií, ktoré je poskytovateľ povinný zverejniť na svojom webovom sídle do 60 pracovných dní od skončenia rozhodovania o žiadostiach v konaní o žiadosti.
Okrem opatrení na zvýšenie transparentnosti sa návrhom zavádza aj vyššia miera flexibility pre poskytovateľov v procese vyhlasovania výziev a v schvaľovacom procese žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, a to napríklad prostredníctvom zmeny alebo zrušenia výzvy. Toto bolo použité najmä vtedy, keď boli covidové výzvy.
Viete veľmi dobre, že ten proces eurofondový je veľmi dlhý a veľmi náročný. Kým vypíšete výzvu, pripravíte a vypíšete výzvu, môže prejsť aj niekoľko mesiacov. Najmä pri covidových výzvach bolo veľmi potrebné flexibilne zrušiť niektoré výzvy, prípadne ich rozšíriť tak, aby tam boli doplnení napríklad oprávnení žiadatelia, alebo boli tam rozšírené ešte činnosti, na ktoré sa môžu čerpať eurofondy. Toto bolo veľmi podstatné najmä pri zdravotníckych, pri veciach, ktoré sa týkali zdravotníctva.
Ďalšie opatrenia v predkladanom návrhu zákona sú smerované na samotnú realizáciu a financovanie projektov napríklad v oblasti zjednodušeného vykazovania výdavkov.
Takisto v tomto návrhu zákona prichádzame aj s návrhom, aby sa zverejňovali vypracovávatelia projektov. Všetci si spomínate na škandál, ktorý bol počas minulých rokov na ministerstve financií, kedy jedna firma pripravovala výzvu a zároveň následne pripravovala aj projekty pre žiadateľov. Toto je konflikt záujmov. A tým, že sa bude zverejňovať ten, kto projekt pripravoval, k takýmto konfliktom záujmov by nemalo dochádzať.
Návrh zákona bol vypracovaný aj na základe podnetov a po konzultáciách s orgánmi verejnej moci, ktoré sa k navrhovaným zmenám a oblastiam úprav vyjadrili.
Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, a dovoľujem si vás požiadať o podporu pri prerokovaní predloženého vládneho návrhu zákona a o jej schválenie. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.3.2021 o 15:33 hod.

Mgr. art. M.A., ArtD.

Veronika Remišová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:38

Tomáš Lehotský

Vystúpenie v rozprave 15:39

György Gyimesi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, vážená pani ministerka, som veľmi rád, že je tu prvý zo zákonov, ktorý by mal urýchliť alebo zjednodušiť proces eurofondových výziev a aj jeho čerpania.
Dovoľte mi, prosím vás, aby som v rámci diskusie, ak sa už teda bavíme o zjednodušovaní procesov a o urýchľovaní čerpania eurofondov, dal niekoľko podnetov, ktoré reálne vedia pomôcť nielen prijímateľom týchto eurofondových výziev, ale napríklad aj samotným dodávateľom.
Príklad budem ilustrovať na základe jednej často sa opakujúcej výzvy v minulosti, napríklad zatepľovania verejných budov, kde sa čas od vypísania výzvy, podania žiadosti až po jeho vyhodnotenie niekedy predĺži na rok a pol. Tu musím uviesť, že prijímateľ tej výzvy alebo žiadateľ musí si vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorá má určité parametre, určité hodnoty, ktoré nemôže prekročiť, to sú tie tzv. benchmarky z určitého obdobia, dajme tomu z roku 2016. Od vypísania výzvy až po jej vyhodnotenie, ako som už spomenul, prejde niekedy rok a pol, máte už rok a pol starý rozpočet. V prípade, že ten žiadateľ je úspešný, tak si musí, samozrejme, spraviť na tú zákazku verejné obstarávanie. A toto je proces, ktorý neuveriteľným spôsobom predlžuje a byrokratizuje proces, pretože musí prejsť to verejné obstarávanie tzv. prvou ex ante kontrolou, ktorá trvá tiež minimálne pol roka vtedy, ak sa nenájdu žiadne, žiadne nedostatky, prípadne tá výzva na predloženie cenových ponúk je v poriadku. Samotný proces verejného obstarávania tiež trvá určitú dobu. Sú tam zákonné limity, ak nedôjde k nejakým námietkam, predlžovaniu umelému toho verejného obstarávania, tak tiež to trvá nejaké tri mesiace. A celé toto verejné obstarávanie musí ísť na ďalšiu kontrolu, čo trvá tiež pol roka. Čiže sme sa dostali zhruba, od vypracovania projektovej dokumentácie po samotnú realizáciu diela prebehnú tri roky. Za tri roky stúpa minimálna mzda, stúpa cena práce, stúpajú ceny tých výrobkov, ale vy s cenou nemôžte robiť už nič.
A tu sa dostávame ku kameňu úrazu, prečo sú niektoré eurofondové zákazky cenovo takto poddimenzované a prečo dochádza k tomu, že niektoré, niektoré tieto zákazky sú doslova likvidačné, nie pre dodávateľa, možno pre ich subdodávateľov, pretože jednoducho neostanú peniaze na to, aby boli vyplatení. A toto súvisí najmä s tým, že tento proces je tak strašne byrokratický a trvá tak strašne dlho, že to jednoducho mnohé obce radšej vzdajú a tieto eurofondové výzvy ani nereflektujú, prípadne majú záujem o niečo jednoduchšie, ako je napríklad envirofond. Ten je veľmi populárny, pokiaľ ide o obce.
Čiže ja by som ctenému plénu a, pani ministerka, aj vám, odporučil, aby sme sa začali venovať aj tomuto. Pretože rozumiem, že na jednej strane je potrebné tie kontrolné mechanizmy nejaké mať a, samozrejme, nemôže sa z týchto eurofondových zdrojov plytvať, ale nemôže to ísť na úkor toho, že jednoducho tu budú likvidovaní, likvidovaní živnostníci, prípadne budú likvidované firmy len preto, lebo nemajú dostatok peňazí.
A s týmto súvisí aj moja ďalšia takáto pripomienka alebo návrh na verejnú diskusiu. A to je to, že najnovšie sú eurofondové výzvy tzv. predfinancované, čo však neznamená, že tie obce majú peniaze dopredu na účte a môžu ich platiť. Ale tiež po určitej dobe, určitých odfaktúrovaných prácach môžu si podávať žiadosti o platbu, ktorých administratívna kontrola tiež trvá niekoľko mesiacov. Čiže stáva sa to, že ak firma začne pracovať a kým prvýkrát uvidí peniaze z prvej faktúry, prebehnú niekedy tri-štyri-päť-šesť mesiacov. A verte mi, že v tejto situácii, v ktorej sme, máloktorá firma dokáže preklenúť takéto obdobie.
Čiže toto sú námety na diskusiu. Keď chceme skutočne pomáhať tým obciam, chceme skutočne zrýchliť čerpanie eurofondov, tak poďme sa, prosím, venovať tomuto.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.3.2021 o 15:39 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:44

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Juraj, súhlasím s tebou v niektorých veciach, že áno, tá doba uplynie, samozrejme, tie ceny sa pohybujú, aj cena práce, tá je opodstatnená. Ale cena vecí niektorých, ktoré sa naceňujú pri týchto eurofondoch alebo v minulosti sa naceňovali, musíš uznať, že, ja neviem, že lavička za 18 873 euro, myslím si, že tá už nemá kde narásť, lebo stála normálne asi 300 euro. Ja neviem, nejaká fontána za 50-tisíc, preliezky za 33-tisíc alebo jedna preliezka za 33-tisíc. To normálne že tie obce a mestá, to teraz čítam, čo si obstarali obce a mestá v rámci eurofondov, tak premršťovali niektoré ceny, že tu môžme sto rokov čakať, aj tak tú cenu nedosiahneme. Jasná vec, že nestúpne, že tá cena práce, si mal pravdu. Ale oni s týmto už veľakrát rátali. A rátali s tým nie kvôli tomu, že za tri roky, ako si ty povedal, narastie cena tých produktov, ale rátali s tým, že sa na tomto nabalia.
Ale ináč súhlasím s tvojím vystúpením.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2021 o 15:44 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:45

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, vážený pán spravodajca, tiež by som chcela podporiť vystúpenie môjho kolegu Gyimesiho a možno povedať, že niekedy ten proces prípravy projektu netrvá len jeden a pol roka, ale trvá niekedy možno aj tri-štyri roky. My sme v obci robili taký veľký projekt Suchý polder, ktorý vlastne zabraňuje povodniam, a tá celá príprava bola veľmi, veľmi zložitá, tie administratívne procesy. A keď zoberieme, že v malej obci do tisíc obyvateľov je väčšinou starosta sám a jeden pracovník na obecnom úrade, tak tento proces je veľmi, veľmi, veľmi zložitý.
A možno taký vzor kolegov z Poľska. Oni vlastne majú dvojkolové podávanie tých žiadostí. A to je veľmi dobré, pretože v prvom kole dá len návrh vlastne starosta a na základe určitých kritérií sa povie, či ten projekt bude dobrý, alebo či vlastne podporíme finančné prostriedky na tento projekt. A potom v druhom kole, keď už má jasné ten starosta, že tento projekt bude úspešný, potom už pripravuje všetky tie náležitosti. Takže myslím si, že aj toto by bol taký dobrý krok, aby tie obce nemuseli ten celý proces prípravy projektov absolvovať pred realizáciou.
My sme pripravovali projekt štyri a pol roka. Potom sme mali na teda realizáciu celého projektu nejaké tri mesiace, čo, a celá hodnota projektu bola milión 200-tisíc. Čiže tá suma bola obrovská. Bol obrovský strach, že či dokážeme ten projekt zrealizovať. Keby neprialo počasie, tak by to bolo veľmi zložité. Takže každá jedna legislatíva, ktorá upraví a zjemní vlastne tie administratívne požiadavky a zjednoduší ten celý proces, potom ani starostovia... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2021 o 15:45 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:47

Milan Potocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Súhlasím s tebou, Juraj, že naozaj od tej samotnej, podania žiadosti o nenávratný finančný proces, prostriedky až po to samotné schvaľovanie a verejné obstarávanie, ten proces je častokrát neúmerne dlhý a trvá viac ako dva roky a mnohé samosprávy, menšie obce odradzuje vôbec vstupovať do týchto projektov.
Ale na druhej strane vidím tu aj také svetlo na konci tunela. Vidím, že pani ministerka sa snaží v tomto smere zvýšiť transparentnosť a odbúravať tú byrokraciu, administratívnu záťaž. Veď vlastne dôkazom je toho aj tento predkladaný zákon, kde vlastne sa snažíte zverejňovať aj tie audity jednotlivých samospráv, kde vlastne ostatné samosprávy si môžu potom pozrieť, kde sa stali nejaké chyby, aby sa vyvarovali pri tom schvaľovacom procese, aj to zverejňovanie samotných vypracovateľov projektu, aby nedochádzalo k tým konfliktom záujmov.
Ale, samozrejme, kameňom úrazu je to, znížiť celý ten proces schvaľovania nenávratných finančných prostriedkov pre samosprávy, znížiť tú administratívnu záťaž a celý ten byrokratický proces, aby tie obce a mestá získavali tie finančné prostriedky oveľa jednoduchším spôsobom. To je, myslím, že naša priorita.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2021 o 15:47 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video