25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

16.3.2021 o 13:30 hod.

PhDr.

Ľuboš Krajčír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 13:30

Ľuboš Krajčír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, podávam informáciu o výsledku prerokovania zákona z 24. februára 2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vráteného prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 468).
Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila uvedený zákon na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 468).
Vo svojom rozhodnutí č. 2228/2021-KPSR z 12. marca 2021 uviedla dôvody na vrátenie zákona. Prezidentka Slovenskej republiky neuvádza pripomienky s navrhovaným konkrétnym znením, ale navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky po opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 462 z 15. marca 2021 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti, ktorý určil aj ako gestorský výbor. Lehotu na prerokovanie vráteného zákona vo výboroch vrátane v gestorskom výbore určil do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o tomto návrhu.
Uvedené výbory prerokovali predmetný vrátený zákon a zaujali tieto stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval vrátený zákon dňa 16. marca 2021 a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky (pre hospodárske záležitosti, pozn. red.) prerokoval vrátený zákon dňa 16. marca 2021 a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Návrh spoločnej správy výborov vrátane záverečného stanoviska k vrátenému zákonu prerokoval gestorský výbor na svojej 50. schôdzi dňa 16. marca 2021. Gestorský výbor neschválil spoločnú správu výborov, nakoľko návrh nezískal potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru.
Ako spoločný spravodajca predkladám predmetnú informáciu, návrh na ďalší postup podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.3.2021 o 13:30 hod.

PhDr.

Ľuboš Krajčír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:34

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, ja sa nebudem vo svojom príspevku zaoberať obsahom novely zákona o diaľničnej známke, a teda ani pani prezidentka nemala žiadne pripomienky, tá však napadla proces prijatia tohto zákona v skrátenom legislatívnom konaní, pretože podľa nej, ako aj podľa nás, podľa celej opozície bol ten zákon prijatý v rozpore s ustanoveniami zákona o rokovacom poriadku.
Tento postup ste za rok svojej vlády zvolili vo väčšine prípadov neoprávnene a potom sme boli svedkami toho, ako sa museli zákony opravovať, pretože pri extrémne zrýchlenom konaní sa neodstránia všetky chyby, resp. sa nemyslí na všetko. Práve preto tu máme proces medzirezortného pripomienkového konania a troch riadnych čítaní v parlamente.
Mňa osobne najviac mrzí to, že sami porušujete pravidlá, ktorých porušovanie ste v minulých volebných obdobiach ako opozícia kritizovali, a navyše sami ste si do svojho programového vyhlásenia napísali, že "vláda Slovenskej republiky zásadným spôsobom posilní princíp právnej istoty, a to prípravou vládnych návrhov zákonov a nastavením pravidiel legislatívneho procesu tak, aby stabilita a predvídateľnosť boli imanentnými pre výsledky legislatívneho procesu. Na tento účel vláda Slovenskej republiky prostredníctvom podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý bude koordinovať legislatívu, najmä zabezpečí, aby nedochádzalo k prijímaniu všeobecne záväzných právnych predpisov bez ich náležitého prerokovania s osobitne dotknutými subjektmi a verejnosťou, a to najmä tým, že sa zasadí o to, aby sa neodôvodnene neobchádzalo medzirezortné pripomienkové konanie."
Kritiku procesu prijímania zákonov v superzrýchlených konaniach počúvame nielen zo strany opozície, ale aj zo strany niektorých koaličných poslancov. Tí však svoju kritiku presadzujú iba formálne, pretože v konečnom dôsledku aj tak zahlasujú za.
Ja nechcem byť však iba kritikom a mám aj niekoľko návrhov pravidiel, ktoré, si myslím, že by si mal parlament v budúcnosti osvojiť, ktoré by mal uplatňovať preto, aby sme predišli takýmto zbytočným chybám.
Po prvé, navrhujem, aby skrátené legislatívne konanie bolo možné prijať iba ústavnou väčšinou, to znamená naozaj súhlasom medzi širokým politickým spektrom.
Po druhé, navrhujem, aby skrátené konania používali, sa používali iba v prípadoch, ktoré sú jasne odôvodnené a v súlade so zákonom o rokovacom poriadku, pričom by sa dal možný nesúhlas napadnúť na Ústavnom súde, ktorý by posúdil a ak by to bolo neoprávnené, zákon by stratil účinnosť.
Po tretie, navrhujem vytvoriť čo najväčší priestor na oboznámenie sa verejnosti aj so zákonmi v skrátenom konaní tak, že by sa zákony schválené na vláde predložili na rokovanie parlamentu až po určitej lehote na ich zverejnenie, napríklad päť pracovných dní. Počas tejto doby využiť napríklad medzirezortné pripomienkové konanie na zozbieranie podnetov od verejnosti.
A po štvrté, navrhujem, aby skrátené konania, ktoré by už, ktoré boli už na rokovaní parlamentu, by medzi prvým a druhým čítaním mali povinnú napríklad týždňovú prestávku na dolaďovanie, diskusiu a výbory.
Mojou snahou nie je vytvoriť priestor na pokračovanie napríklad hospodárskych škôd, ktoré by sa mali v skrátenom konaní odstrániť, ale v odôvodnených prípadoch by sa stále dalo použiť to tzv. superzrýchlené konanie, v ktorom sa dá zákon prijať aj počas jedného dňa. Mojou snahou je vytvoriť priestor, aby nevznikali chyby, aby sa mohla odborná aj široká verejnosť zapájať do legislatívneho procesu aj v skrátenom konaní, no najmä mojou snahou je zabezpečiť, aby sme neobchádzali zákon a dodržiavali vlastné pravidlá, ktoré tu v parlamente prijímame.
Ďakujem za vaše vypočutie a verím, že vytvoríme priestor pre diskusiu, ako tento proces vylepšiť. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.3.2021 o 13:34 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:38

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem za slovo. Vážení kolegovia, kolegyne, neviem, či si niektorí pamätáte, bolo nás tu veľmi málo, presne som vystupoval k tomuto zákonu, bol tu minister a hovoril som slová, ktoré teraz pri vrátení tohto zákona použila aj pani prezidentka.
Aj napriek jej výzve, aby sme nezneužívali skrátené legislatívne konanie, iba v nevyhnutných prípadoch, aj napriek tomu vláda sústavne do Národnej rady predkladá zákony, ktoré nemajú čo robiť v skrátenom legislatívnom konaní. Sústavne vláda toto zneužíva. A, vážení kolegovia, koaliční poslanci, to neni chyba vlády, ale vás, lebo vy jej toto umožňujete. Vy umožňujete vláde, aby zneužívala tento systém.
Som veľmi spokojný, aj keď zbytočne strácame čas, že sa naplnili moje slová, keď som vyzýval prezidentku, aby tento zákon nepodpísala a vrátila ho naspäť, pretože toto nepatrí isto do skráteného legislatívneho konania. Nespĺňa žiadne podmienky.
Obhajovať sa tým, že vzniknú škody veľkého rozsahu, keď nestihnete do 60 dní vybrať pokuty, je absolútny nonsens, vážení kolegovia! Všetky okolité štáty to stihnú, len top slovenská vláda nie. Zneužije koronu a podsunie zákon, ktorý absolútne tu nemal čo robiť, a vyhne sa medzirezortnému pripomienkovému konaniu. Lebo 60 dní je bohove málo, a preto vznikajú takéto škody. Keď nestihneme proces udeľovania pokút ošetriť, tak asi niekde je chyba, keď sa porovnáme aj s ostatnými štátmi. Tak asi bude chyba v tej dokonalej vláde, ktorá tu nikdy nebola, ktorá prišla taká prvá teraz a je tá top.
A vy, vážení koaliční partneri alebo kolegovia, tú vládu v tomto podporujete. Dávate hlavu dolu a je vám jedno, stláčate ako na gombičke gombíky a zbytočne to zneužívame a zabíjame čas. Presne som vám toto hovoril, že zneužívame skrátené legislatívne konanie. A prišlo na moje slová. A ste sa mi tu vysmievali. A teraz tu sedíte ticho. No skúste zareagovať a vysvetliť mi to, že áno, ja som sa mýlil, áno, prezidentka sa mýli a vy ste tí správni a táto vláda je tá správna, čo vidíme v médiách, a takéto zákony potrebujeme. Hoci veľa z vás toto kritizuje. Ja by som bol rád, keby ste teraz na mňa faktickou zareagovali, vysvetlili mi to. Aká je tá prezidentka neschopná, že sa mýli, aký je Suja neschopný, že sa mýli, keď vám toto pred mesiacom hovoril. Budem rád za vaše faktické poznámky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.3.2021 o 13:38 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:42

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Miro, výborne si im to zhrnul. Je to ďalší dôkaz toho, ako vláda porušuje svoje vlastné deklarované sľuby. Je úplne jedno, čo si napísala do programového vyhlásenia vlády, kde sa práve zaštiťovala tým, že ona bude iná ako tie predchádzajúce. A práve skrátené legislatívne konanie bol jedným z dôležitých bodov, bolo jedným z dôležitých bodov, ktoré chceli prezentovať ako to, v čom sa oni odlišujú od iných. To znamená, že nebudú tento inštitút zneužívať a budú jednoducho umožňovať poslancom normálny, bežný legislatívny proces, ktorý určuje rokovací poriadok. A ako to dopadlo? Vidíme úplne všetci.
Minulú schôdzu predložili zákon v skrátenom legislatívnom konaní. Zákon o tej diaľničnej známke, kde nebol žiaden relevantný dôvod na to, aby to spĺňalo podmienky na to, aby to vôbec mohlo byť považované za skrátené legislatívne konanie. Prijalo sa to tu v Národnej rade hlasmi koaličných poslancov, následne to prezidentka vrátila a máme to tu opäť a teraz idú prerokovať alebo prelomovať prezidentkine veto. K čomu teda dospeli? Keby to dali minulú schôdzu v normálnom legislatívnom, štandardnom konaní, tak dnes to schvália na tejto schôdzi v druhom a treťom čítaní a všetko je v poriadku. Vyhnú sa konfliktu, vyhnú sa blamáži, vyhnú sa porušovaniu vlastných sľubov a mohli fungovať normálne.
Ja už niekedy mám pocit, že táto vláda potrebuje ďalšie a ďalšie kauzy. Síce nám to ako opozícii pomáha v tej práci, lebo je ľahké kritizovať niekoho, kto sústavne porušuje vlastné sľuby, ale čo si majú myslieť obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí zase naleteli vo voľbách sľubom a politici sa ich zase a dookola, jednoducho zase ich dookola porušujú?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2021 o 13:42 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:43

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda.
Miro, naozaj si zhodnotil vo svojom príspevku to, na čo si už apeloval na minulej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a to to, že si vlastne dával na piedestál slávy tento úžasný zákon, ktorý tuná prišiel do pléna Národnej rady Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní, pretože pán minister Doležal tvrdil, aká je to krátka doba, aké je to vlastne nemožné do 60 dní vymôcť pokutu od užívateľa diaľnic. Ale pozrime sa na okolité krajiny, do 14 dní, či už je to Maďarsko, Česká republika, Švajčiarsko, alebo Rakúsko, tieto krajiny do 14 dní vám vedia poslať na adresu vášho trvalého bydliska pokutu bez akýchkoľvek problémov. Na Slovensku sa to nedá. No niekde je asi chyba a určite nebude chybou terajší zákon, ale asi neschopnosť ministerstva a ministerských úradníkov.
Vláda opäť zneužíva inštitút skráteného legislatívneho konania a poslanecký zbor Slovenskej republiky zložený z poslancov vládnej koalície im to aj naďalej umožňuje a naďalej im to trpí a tento inštitút im naďalej umožňuje bezhlavo a bezbreho zneužívať. Z Prezidentského paláca však prišiel zdvihnutý prst, akási výstraha v podobe nepodpísania tohto zákona a to už by malo byť dosť veľkým a dosť značným mementom, že táto vláda naozaj zneužíva inštitút skráteného legislatívneho konania naozaj úbohým spôsobom.
Takže, vážené kolegyne, vážení kolegovia, pozrime sa už naozaj pravde do očí, poďme riešiť zákony v takomto, v takomto procese, aký je naozaj nastavený, a naozaj nezneužívajme tento inštitút skráteného legislatívneho konania.
Čiže ešte raz, 60 dní na vymôcť pokutu je, myslím si, že je dostatočne dlhý čas, takže aj na Slovensku by sa to malo dať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2021 o 13:43 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:45

Ondrej Ďurica

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:46

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem kolegom za podporu, ale veľmi ma mrzí, že aj napriek mojej výzve ani jeden koaličný poslanec nezareagoval na moje vystúpenie a nevysvetlil mi, prečo takto robia. Prečo zneužívajú systém skráteného legislatívneho konania a tvrdohlavo si idú za svojím? Kde sú tie reči, ktoré ste, vážení kolegovia, mali, že my sme iní, my sme transparentní, my sme proti predkladaniu takýchto zákonov v minulosti? Kde sú teraz tie reči? Sedíte tu, sklonené hlavy máte a nedokážete si ani povedať, áno, je to chyba, ale spravili sme to. Aj priznať si chybu je chlapské. Ale nie sklonené hlavy a bez odpovedí. Samozrejme, Jožko Pročko vystretý. (Smiech v pléne.)
Za sedem dní vám príde z Maďarska pokuta, za sedem dní! A vaša úžasná vláda nevie za 60 dní vybrať pokuty? Maďari sa vedeli dohodnúť so slovenskou firmou a za sedem dní máte to doma v schránke. Skúste prekročiť rýchlosť alebo nezaplatiť v Maďarsku. Len my potrebujeme na to roky, roky táto vláda potrebuje. Ale to je chyba koaličných poslancov, nie tejto vlády, lebo že je neschopná, to vidíme. Nevedia sa ani dohodnúť. Ale takí istí ste neschopní aj vy. Lebo ide vám o tých 4,5-tisíc, ale nie o to, aby sme tu niečo robili dobré pre ľudí, vážení kolegovia! Toto je problém!
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2021 o 13:46 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:46

Ľuboš Krajčír
Skontrolovaný text
Termín hlasovania bude dnes o sedemnástej.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.3.2021 o 13:46 hod.

PhDr.

Ľuboš Krajčír

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:49

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Návrh zákona bol schválený vládou Slovenskej republiky 24. februára 2021.
Cieľom návrhu zákona je najmä transpozícia smerníc Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 27. novembra 2019, z 18. decembra 2019 a zo 7. októbra 2020.
Cieľom smernice je zabezpečiť, aby sa na investičné spoločnosti vzťahovali požiadavky týkajúce sa kapitálu, likvidity a ďalšie kľúčové potenciálne požiadavky a zodpovedajúce opatrenia dohľadu, ktoré sú prispôsobené ich obchodnej činnosti, pritom sú však dostatočne spoľahlivé na zachytenie rizík investičných spoločností prudenciálne spoľahlivým spôsobom s cieľom chrániť stabilitu finančných trhov v Európskej únii.
Cieľom smernice Solventnosť II je posilnenie výmeny informácií medzi orgánmi dohľadu a európskymi orgánmi dohľadu. Zmeny sa týkajú aj vytvárania platforiem spolupráce, ktoré sú účinným nástrojom na dosiahnutie intenzívnejšej a včasnej spolupráce medzi orgánmi dohľadu, a teda na zlepšenie ochrany spotrebiteľa.
Zmeny sa týkajú aj regulačného rámca pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov a to tak, že udeľovanie povolení a výkon dohľadu nad poskytovateľmi služieb vykazovania údajov sa presunie z národného orgánu dohľadu, čo je Národná banka Slovenska, pod európsky orgán dohľadu, čo je Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.
Cieľom smernice 2020/1504 je vyňatie z rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ, a je známa pod MiFID II, poskytovateľov služieb hromadného financovania.
Súčasťou návrhu zákona sú aj ďalšie legislatívne úpravy vyplývajúce z aplikačnej praxe, ako napríklad poznatky týkajúce sa aplikačnej praxe súvisiace s transpozíciou smerníc MiFID II.
Vážený pán predseda, dovoľujem si vás požiadať týmto o prerokovanie návrhu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

16.3.2021 o 13:49 hod.

Ing.

Eduard Heger

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:52

Jozef Hlinka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán podpredseda a minister financií, vážené poslankyne, vážení poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh zákona prerokovali do 30. apríla 2021 a gestorský výbor do 3. mája 2021.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16.3.2021 o 13:52 hod.

Ing. PhD.

Jozef Hlinka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video