25. schôdza

16.3.2021 - 1.4.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 16:43 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:43

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
No určite treba aspoň z môjho pohľadu oceniť, že pán podpredseda parlamentu sa zamýšľa nad vylepšením znenia toho zákona, veď to chceme nakoniec viacerí, to... A len obávam sa, že keď sa budeme snažiť zadefinovať ten inak evidovaný pobyt, lebo nie všade je to registrácia alebo trvalý pobyt, tak zase sa dostaneme k takej všeobecnej definícii, ktorá nám zase nepovie toho veľa.
Ale môžeme sa to pokúsiť, ak niekomu to, niekomu, niekomu to teda pomôže k tomu, aby ten návrh zákona podporil. Ale naozaj mali by sme sa vrátiť aj úplne na začiatok, a už to tu spomínali viacerí a nakoniec aj pán podpredseda Blanár o tom uvažuje, keď vystupuje, že aj Slovensko malo zákon, lebo podmienky nadobudnutia štátneho občianstva si určuje každá krajina sama. Ako sú určité štandardy, ale tie nie sú záväzné a bol tu zákon do roku 2005, ktorý takmer identicky upravoval nadobúdanie štátneho občianstva, ako to majú teraz v Maďarsku. Máme tu stále zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí, ktorý je postavený na etnickom princípe, nie na občianskom princípe. A treba si potom ale vyhodnotiť, že či to bola správna reakcia, alebo nebola. Tá reakcia bola v priebehu niekoľkých hodín, vy ste vnútorne presvedčený, že bola správna, ale vo výsledku sa veľmi správna podľa mňa neukázala, pretože na to nedopla..., na to doplatili tí, ktorí na to nemali v úvodzovkách doplatiť, pretože u tých Maďarov sme sa nedozvedeli, že, alebo so..., so..., Maďarov žijúcich na Slovensku sme sa nedozvedeli, že kto prišiel o to občianstvo alebo nie, ale dozvedali sme sa o tých tisíckach ľudí inde v zahraničí, ktorí o to prišli, a preto ste prijímali tú vyhlášku.
Čiže to, že teraz ten zákon sa inšpiruje možno aj z veľkej časti tou vyhláškou, to je, to je jedna vec, ale budeme ho ešte sa snažiť upraviť tak, aby sa tá krivda odstránila, čo najviac, ktorá sa tu napáchala za tých... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 16:43 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:45

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Som rád, pán kolega Vetrák, že ste v podstate potvrdili, že sa inšpiruje, ale to je len, z vecného hľadiska len dobré. Ale vieme spoločne všetci, že nástroj udeľovania štátneho občianstva má aj široké kontexty z hľadiska geopolitického, pretože ak by som mal odpovedať kolegovi Gyimesimu, tak by som mu povedal no, práve preto Rumuni nepovedali nič, pretože to isté oni urobili v Podnestersku, v Moldavsku. Presne to isté. Čiže oni sú neni tiež veľmi čistí z hľadiska prideľovania štátneho občianstva, lebo je to nejaký geopolitický a národný záujem tej krajiny, a my sme nejakým spôsobom museli zareagovať a dnes sme sa dostali už na základe skúseností do nejakého štádia, kedy o tom diskutujeme. A poďme o tom diskutovať tak, aby sme nastavili to tak, že budeme s tým naozaj spokojní všetci a nebude sa to môcť nejakým spôsobom zneužívať. O to podľa môjho názoru ide nám všetkým.
Čiže, dámy a páni, ešte raz. My sme pripravení na diskusiu v druhom čítaní, a ako som povedal, keď budeme mať záruky, že toto bude jasne vycibrené a budeme vedieť, že takýmto spôsobom to môže fungovať, tak radi to podporíme.
Ale ešte raz, prosím vás, nestavajte to do pozície, že naprávame Ficov zákon o občianstve, nezmyselné trestanie ľudí skončilo a skvalitňujeme podnikateľské prostredie a odbúravanie zbytočných byrokracií, zbytočnú byrokratickú záťaž. Toto neni highlight, to je politika, ktorú prinášate formou tlačovej konferencie, ktorú ste vyhlásili pri tomto zákone.
Čo si máme o tom myslieť, toto? (Rečník vzal do rúk list papiera, ukazujúc ho plénu.)
Čo si máme myslieť o tom, že maďarský minister zahraničných vecí sa stretáva s kolegom Gyimesim na juhu práve v tomto čase, čo si máme o tom myslieť?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 16:45 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:47

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi navrhnúť, aby sme hlasovanie, o tlači 367 a tlači 440 hlasovali zajtra o 11.00 hod.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.3.2021 o 16:47 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:48

Marián Kéry
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, panie poslankyne, páni poslanci, 15. februára v roku 1991 sa vo Vyšehrade stretli vtedajší prezidenti Československa a Poľska a maďarský predseda vlády. A vlastne tento dátum sa považuje za ten základný kameň spolupráce týchto našich stredoeurópskych štátov.
Spolu s kolegom podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky Jurajom Blanárom sme predložili návrh uznesenia a boli by sme radi, keby Národná rada Slovenskej republiky schválením tohto uznesenia sa pridala k národným parlamentom Českej republiky, Poľska, Maďarska, ktoré pred niekoľkými týždňami prijali uznesenia, resp. deklaráciu práve pri príležitosti 30. výročia vzniku Vyšehradskej skupiny.
Ak dovolíte, viem, že vy poslanci máte tento návrh uznesenia pred sebou, ale sledujú nás aj diváci, tak mi dovoľte, aby som tento, to, tento návrh uznesenia prečítal.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k 30. výročiu vzniku Vyšehradskej skupiny
Národná rada Slovenskej republiky
a) zdôrazňuje význam Vyšehradskej deklarácii podpísanej dňa 15. februára 1991, ktorá začala spoluprácu krajín strednej Európy na ceste k európskej a euroatlantickej integrácii.
b) Národná rada si váži úsilie Vyšehradskej štvorky, ktoré vyústilo do ukotvenia krajín Vyšehradskej skupiny v rámci Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (ruch v sále a zaznievanie gongu)
c) vníma význam Vyšehradskej štvorky ako jeden z dôležitých formátov regionálnej spolupráce
d) podporuje spoluprácu krajín Vyšehradskej štvorky pri rokovaniach a aktívnej tvorme politík Európskej únie s cieľom ďalšieho rozvoja strednej Európy
e) oceňuje zásluhy Medzinárodného vyšehradského fondu ako inštitucionalizovanej formy spolupráce Vyšehradskej štvorky
Dámy a páni, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.3.2021 o 16:48 hod.

Mgr.

Marián Kéry

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:51

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená snemovňa. Dovoľte mi z poverenia gestorského Zahraničného výboru Národnej rady uviesť správu o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Kéryho a Juraja Blanára na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k 30. výročiu vzniku Vyšehradskej skupiny.
Návrh na prijatie predmetného uznesenia bol pridelený rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 461 z 15. marca 2021 na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady. Zahraničný výbor dňa 17. marca 2021 na svojej 20. schôdzi prerokoval predmetný návrh a uznesením Zahraničného výboru č. 42 s návrhom súhlasí. Odporučil predmetné uznesenie Národnej rade schváliť a zároveň ma poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku prerokovania tohto návrhu v zahraničnom výbore. Správa výboru k tejto tlači bola schválená dňa 17. marca 2021 uznesením č. 43.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.3.2021 o 16:51 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:53

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážená snemovňa, môže sa vám zdať zvláštne to, čo teraz poviem na adresu textu, ktorý je predložený a ktorého autorom sú kolegovia z opozície, ale keď si ho prečítate, tak dá sa povedať, môžme povedať (povedané so smiechom) s Pontským Pilátom: Viny na tomto človeku nenachádzam.
Tento text je akýmsi bilančným, stručným zhodnotením toho, že keď pred 30 rokmi stáli všetky vtedy tri krajiny, Poľsko, Československo, Maďarsko, na prahu zápasu o svoju budúcnosť, vytvorili toto zoskupenie. Jeho signatármi boli dôstojní ľudia blahej pamäti, ako si nalistujete v histórii Vyšehradskej trojky vtedy. (Ruch v sále a zaznievanie gongu) A to, čo sa z nej postupne vyvinulo, bolo niečo, čo nám hlavne v prvých rokoch pomáhalo kráčať cez prekážky, predovšetkým v časoch, keď tu panoval Vladimír Mečiar a jeho zlovoľná moc, to boli práve títo spojenci, Česká republika, Poľsko a Maďarsko, ktoré sami už takmer za vodou, nezabudli na Slovensko. Nenechali ho čiernou dierou, ako ho celkom trefne nazvala Madeleine Albrightová. A to je dôvod, aby sme si 30. výročie vzniku tohto zoskupenia pripomenuli. Text toho uznesenia je vyvážený. Rozhodne by som zaň nehlasoval ani vo výbore, ani v pléne, ak by v ňom boli čo i len náznaky niečoho, čím by sa Slovensko bezpodmienečne prihlásilo ku všetkému, čo z Vyšehradskej štvorky pochádza, lebo povedzme si otvorene, aj pohoršenie odtiaľ pochádza. Ale, a znova odcitujem to, čo už pri tejto príležitosti hovorím niekoľkokrát, Georga Washingtona: „Vzťahy medzi štátmi nie sú dané emóciami a láskou, ale dané záujmami.“ A vznik Vyšehradskej štvorky bol náš spoločný záujem. A bude dobré, ak si budeme stále pamätať, že je dobré mať spojencov, ktorí kráčajú s našimi záujmami a my s ich záujmami v jednom šíku. Neznamená to rozhodne, že by sme mali kráčať so spojencami, ak smerujú evidentne do trasoviska. Inými slovami, celá Európska únia je naším spojencom. Celé NATO je naším spojencom. A potom existujú regionálne bližší spojenci. Ale keď príde na lámanie chleba, ide o štátny záujem ďaleko skôr ako o emócie. A vo všetkých momentoch, keď bude naším záujmom záujem Visegrádu, budeme stáť pevne v tomto šíku. V momente, keď naše záujmy budú iné, budú nám rovnako blízki spojenci od Dánska až po Portugalsko.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17.3.2021 o 16:53 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:57

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega zo zahraničného výboru, chcem poďakovať za podporu tohto uznesenia a rovnako ste tak urobili aj na zahraničnom výbore.
A chcem aj ctenej snemovni povedať, že tá iniciatíva s mojím kolegom bola aj preto, lebo zaviazali sa aj predsedovia parlamentu Vyšehradskej štvorky, že prijmú takéto podobné uznesenie na pôde ich parlamentov. Tie ostatné tri krajiny tak urobili, ale zdá sa, že kvôli tomu, aká je situácia na Slovensku, kde vláda je absolútne dnes v chaose, odzrkadľuje sa to aj na práci parlamentu, a preto sme prišli vecne s týmto uznesením, aby sme na to nezabudli a prejavili naozaj aj my príslušnosť k V4, aj vďačnosť za všetko, čo sme dokázali pri tom spojenectve, ktoré nás spájalo v rámci krajín strednej Európy, dosiahnuť spoločne, a tým aj potvrdili do budúcnosti, že tento formát má zmysel. A to, že má zmysel, potvrdzujú aj iné krajiny Európskej únie, ktoré prejavili svojho času záujem o rozšírenie V4, čo sa neudialo, ale preto sa vytvoril formát tzv. V4+ a je veľký záujem o tento formát a myslím si, že prispieva k tej diskusii, ktorá je veľmi dôležitá nielen v rámci strednej Európy, ale aj v rámci Európskej únie.
Takže ďakujem vám, pán kolega Osuský, za podporu a chcem požiadať aj ostatných kolegov o podporu tohto uznesenia.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17.3.2021 o 16:57 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:05

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, mám tri poce..., procedurálne návrhy.
Prvý. Vážený pán predseda, predsedajúci, v mene štyroch poslaneckých klubov, SaS, OĽANO, SME RODINA a ZA ĽUDÍ, podávam týmto procedurálny návrh, aby sa o tlači 486, to je návrh zákona vrátený prezidentkou, hlasovalo zajtra 18. marca o 17.00 hod.
Odôvodnenie: o uvedených tlačiach ešte prebiehajú politické rokovania.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.3.2021 o 17:05 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:06

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Ďalší procedurálny návrh. V mene štyroch poslaneckých klubov, SaS, OĽANO, SME RODINA a ZA ĽUDÍ, podávam týmto procedurálny návrh, aby tlače 438, 374 a 364 boli zaradené na štvrtok 18. marca po hodine otázok.
Odôvodnenie: o uvedených tlačiach ešte prebiehajú politické rokovania.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.3.2021 o 17:06 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:07

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Áno, ďakujem pekne. Takže v mene štyroch poslaneckých klubov, SaS, OĽANO, SME RODINA a ZA ĽUDÍ, podávam týmto procedurálny návrh, aby tlače 371, 372, 373 boli zaradené na utorok 23. marca o 14.00 hod.
Odôvodnenie: o uvedených tlačiach ešte prebiehajú politické rokovania.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

17.3.2021 o 17:07 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video