28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.5.2021 o 17:45 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 17:11

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
(Minister financií vstal z miesta navrhovateľa, prešiel poza chrbát rečníka, niečo hovoriac.) Kľud, ja kľudne budem špinavec, mne to nevadí.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
A chcel by som... pardon, pán poslanec, ešte skôr, ako začnete rozprávať... (Minister financií sa postavil pred rečnícky pult.) ... chcel by som poslancom pripomenúť, že rokujeme v skrátenom legislatívnom konaní, čiže keď skončí posledný vystupujúci, tak budeme hlasovať. (Reakcia poslanca Suju na ministra financií: "Vy ste kresťan?") Pravdepodobne ešte dnes a potom by mali zasadnúť výbory. (Reakcia poslanca Suju na ministra financií: "Ste farizej!")
Pán poslanec Suja, nech sa páči, máte slovo. (Reakcia ministra financií: "Komu si povedal, že farizej?")

Suja, Miroslav, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. (Rečník oblial ministra financií vodou.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Jéjééj! (Výkriky z pléna. Spravodajca vstal zo svojho miesta, reagujúc na rečníka.)

Suja, Miroslav, poslanec NR SR
Takúto studenú sprchu dávate všetkým občanom Slovenskej republiky...

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prerušujem, prerušujem schôdzu.

Suja, Miroslav, poslanec NR SR
... takúto studenú sprchu dávate všetkým občanom Slovenskej republiky! Ste človek, ktorý vedie organizovanú...

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
(Povedané súbežne s rečníkom.) Vypnite mikrofón...

Suja, Miroslav, poslanec NR SR
(Povedané súbežne s predsedajúcim.) ... zločineckú sku... (Rečníkovi vypli mikrofón.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Vypnite mikrofón pánovi poslancovi... (K rečníkovi pokračujúcemu v prejave prišiel poslanec Mazurek. Výkriky z pléna.) Vypnite mikrofón! (Odchod rečníka od rečníckeho pultu. Výkriky z pléna.)
Prerušujem schôdzu... (Výkriky z pléna.) Prerušujem schôdzu do 17.30 hod.

(Prestávka.)

(Po prestávke. Zaznievanie gongu.)
Skryt prepis

Vystúpenie

27.5.2021 o 17:11 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:45

Eva Horváthová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Ja sa len chcem poďakovať, že ste túto situáciu takto poriešili, a chcem ešte vyzvať aj pána Suju, aby sa ospravedlnil pánovi ministrovi, pretože si myslím, že na pôdu parlamentu takéto prejavy nepatria, obzvlášť, keď sú tu aj ženy a dámy. Mňa osobne sa to dotklo a verím, že aj iné poslankyne, ktoré tu sedia, a my, ja si neprajem, aby sa to tak, aby ste sa tu takto správali. Takže vás vyzývam týmto, aby ste sa ospravedlnili aj nám, ktorí ostatní tu sedíme a ktorí, ktorých sa to dotklo. Takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.5.2021 o 17:45 hod.

prof. MUDr. PhD., MPH

Eva Horváthová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:47

Filip Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v úvodnom slove pán minister financií Matovič túto rozpravu o štátnom rozpočte alebo tento návrh prirovnal v podstate k takému obrazu, že my všetci sme v reštaurácii, niečo sme si objednali a keď má prísť k tomu, aby sa platil ten účet, tak zrazu neni toho, kto by, kto by teda schvaľoval túto platbu za tieto účty. V rozprave viacero kolegov, ktorí boli, kritizovali tento návrh, niektorí dokonca aj predniesli konkrétne návrhy, že kde by sa dalo ušetriť, a ja v podstate som tu mal tiež jeden takýto návrh pre ministra Matoviča, kde by teda vedel ušetriť peniaze v štátnom rozpočte.
Začnem tak netradične, čo máte napísané v programovom vyhlásení vlády. Jeden z bodov tam je, že vláda SR "zabezpečí, aby nedochádzalo k prijímaniu všeobecne záväzných právnych predpisov bez ich náležitého prerokovania, osobitne s dotknutými subjektami a verejnosťou, a to najmä tým, že sa zasadí o to, aby sa neodôvodňovane neobchádzalo medzirezortné pripomienkové konanie". Nie, nejdem vám teraz vyčítať, že sme v zrýchlenom konaní, ale tento bod z programového vyhlásenia vlády spomínam preto, že sa k nemu ešte vrátim trochu neskôr v rozprave.
Ďalší z bodov, ktorý je: "Vláda SR zabezpečí jednotnú správu chránených území pod ministerstvom životného prostredia a zváži právnu subjektivitu správ národných parkov."
Tretí taký z bodov z rezortu životného prostredia, lebo v podstate tam mieri moja rozprava, že kde by ste teda vedeli ušetriť peniaze, hovorí o tom, že "v prípade obmedzenia hospodárenia v národných parkoch a iných chránených územiach budú súkromní vlastníci primerane odškodnení" a sprehľadníte v podstate ten systém toho odškodňovania a budete informovať ľudí o tom odškodňovaní. A ja hovorím, v rezorte životného prostredia, keby ste sa doňho pozreli, tak tam nájdete, si myslím, že výrazné kapacity, kde by ste teda vedeli ušetriť nejeden milión. Áno, dneska, keď tu hovoríme o 3,5 alebo o 3,8 mld. dlhu, môžme si povedať, že možno milión je málo, ale tá miliarda sa skladá práve z tých, keď to tak poviem v úvodzovkách, tých malých miliónov.
Nedávno v médiách zaznela alebo teda prebehla tá komunikácia medzi vašimi ministrami, ministrom Mičovským, ministrom Budajom, kedy v podstate minister Budaj napriek tomu, že minister Mičovský nesúhlasil s vyhláškou o ochrane prírody a krajiny, minister Budaj ju aj tak hodil a povedal, bude platiť. Minister Mičovský mu hovorí, ale veď nenič nám poľnohospodárstvo, ja ti kašlem na tú ochranu vlka, čo to tu ty prezentuješ, ale nerob mi škrty a výdaje rozpočtu na poľnohospodárov. Nie, vidíme, Budaj si v podstate vyhlášku aj tak postavil a presadil si svoje.
Dneska alebo teda na ten deň národných parkov minister Budaj zase vyhlásil, super, ideme spraviť taký krok, že v deviatich našich národných parkoch na Slovensku pozemky s tretím, štvrtým a piatym stupňom ochrany ideme presunúť pod správu štátnej ochrany prírody. Ono to tak vyzerá, že by sa to malo teraz rozdeliť, hej, že možno nejaká časť územia bude pod správou štátnych podnikov v gescii ministerstva pôdohospodárstva, ale zákon o ochrane prírody a krajiny nám v 19. paragrafe hovorí, že v národnom parku stupeň ochrany prírody začína od tretieho stupňa. Čiže to znamená, všetkých deväť národných parkov má v úmysle tento minister presunúť pod štátnu ochranu prírody, a teda pod ministerstvo životného prostredia. Ono, ja osobne si myslím, že keby aj všetky lesy boli pod strechou ministra životného prostredia, myslím si, že nebolo by to nič zlé. Tam ten problém v čom tkvie, tam je veľmi dôležité, kto je tým ministrom a ako pristupuje k lesom.
Dneska v podstate tie národné parky z môjho pohľadu, si myslím, že v minulosti boli vyhlásené pre niečo úplne iné, ako sa to snažíme dneska prezentovať, a existuje tu taký pojem bez zásahu alebo ničnerobenia. Taká veľmi jednoduchá matematika, vo všeobecnosti na území Slovenskej republiky viac ako polovica lesných pozemkov je teda v rukách neštátnych vlastníkov a tá pomyselná menšia polovica je v rukách štátu. Ak my teda vymýšľame nejaké obmedzenia, a teda vyhlasujeme chránené územia, ktoré sú na pozemkoch v správe štátu, tam si myslím, že by nemala sa platiť nejaká ujma v podstate za hospodárenie alebo teda za obmedzenie hospodárenia, tak, aby som bol presný, ale pri súkromných vlastníkoch, pán minister, my toto nemôžeme opomínať.
Dneska rezort životného prostredia ide cestou šetrenia, ale to je v podstate podvod na vlastníkoch, lebo oni využívajú práve tú neznalosť, že tú náhradu z titulu obmedzenia hospodárenia, ktorú si môžu žiadať, oni v podstate to niektorí žiadajú a je to tak komplikovaný systém, že to musia robiť skrz právnické kancelárie. A preto môj návrh, kde by ste vedeli ušetriť peniaze v tomto rezorte životného prostredia, je takýto. Najprv vypracovať kritériá pre vyhlasovanie území, chránených území a národných parkov, následne vykonať ich inventúru a opodstatnenosť súčasných národných parkov, ktorých dneska máme deväť, a následne to by bola úloha uskutočniť nové vyhlásenie národných parkov, ktoré by boli teda podchytené zákonmi Národnej rady Slovenskej republiky, ale čo by bolo dôležité, pýtať si súhlas vlastníkov s vyhlásením chránených území.
Dneska sa baví rezort životného prostredia len teda o národných parkoch, ktorých máme deväť, ale tých chránených území, keby sme si zobrali a ktoré teda majú nejaké obmedzenia na vlastníkov, je v podstate ďaleko, ďaleko viac. Kolegovia lesníci, keď to počítali, tak povedali 60 % lesných pozemkov dneska spadá do nejakej kategórie chránených území. A už jak som to povedal, je to skoro fifty-fifty, štát verzus nevlastní, a my za tú polovicu by sme naozaj, keď sme teda spravodlivý štát, by sme mali platiť tie náhrady.
A viete, čo je na tom najlepšie? V podstate, keď si zoberete, keby ste bol hospodár a ja vám poviem, vy nemôžte hospodáriť, ale ja tú stratu vám zaplatím, vy by ste boli rád, lebo nič by ste nerobili a dostali by ste peniaze. Ale nefunguje to, nefunguje to. A tých vlastníkov aj keď som sa pýtal, oni povedali: Viete čo, veľa tých spoločenstvenných útvarov, veľa tých urbárov, veľa vlastníkov. On vám povie: Ja radšej nechcem byť v chránenom území, dovoľte nám hospodáriť, nebudeme žiadať ujmu, my budeme hospodáriť aj prírode blízkym hospodárením, to znamená, že nebude tu teraz nejaký obraz krajiny, že nám tu teraz zmizne príroda alebo čo, ale v podstate vyjmite nás z tých chránených území a dovoľte nám normálne hospodáriť, sedliackym rozumom, tak, aby sa krajina zachovala. Hneď by ste mali v rezorte niekoľko miliónov.
Ja som dával otázku, keď tu rezonovala tá pokuta v jaloveckom urbári, že 7-tisíc euro, spýtal som sa: Ale povedzte mi, koľko ste im dali náhradu za to, že oni sú v chránenom parku, v národnom parku, a teda nemôžu hospodáriť? Vtedy inžinier Majko zo Správy TANAP-u mi povedal: Za štrnásť rokov sme vyplatili 18,5 milióna. Na rok to vychádza asi 1,3 alebo 1,5 mil. euro, teda tieto náhrady škody, čo ale vy neviete, to je len časť tých nárokov, ktoré si žiadajú. Viete, keby sme to dali vyčísliť, a ináč pracujeme na tom, aby sa to teda vyčíslilo, koľko nás dneska stojí ochrana prírody.
Viete, v minulosti mali sme tu v podstate, Slovensko je krásna krajina, v minulosti bolo a tie zákony neboli tak prísne nastavené, nebolo toľko obmedzení a vidíte, tá príroda sa zachovala do dnešných dní. Tí ľudia hospodárili a vedeli to zachovať, oni si vedeli ceniť tie územia, správali sa k tomu a naozaj tam, kde sa nedalo hospodáriť a kde videli teda, že je nejaké cenné územie, oni v podstate z vlastnej iniciatívy si to chránili. Aj dneska sú teda mnohé chránené územia teda vyhlásené na základe teda návrhu tých súkromných vlastníkov. Čiže ten krok naozaj vykonať aktualizáciu a revíziu sieti chránených území na Slovensku, výsledkom tejto revízie by mal byť nový zoznam chránených území, v ktorom každé chránené územie bude vytvorené iba so súhlasom vlastníka, lesníci kolegovia by ma doplnili, že aj so súhlasom správcu, čo ja teda nemám s tým problém súhlasiť, lebo správca, teda štátny podnik, to sú väčšinou nominanti vlády. Vidíte, minister Mičovský keď prišiel, tak v podstate v rezorte si poupratoval a má tam svojich ľudí, čiže keby bol záujem teda na štátnych pozemkoch vyhlásiť nejaké chránené územie, myslím si, že tam by k nejakým veľkým diskusiám alebo teda k nejakým priekom nemalo dochádzať, keby sa teda aj ten správca tých pozemkov k tomu teda dal.
Minister Budaj takisto, vidím, že už nemám veľa času, ale avizoval, že napríklad peniaze, a to sú teda európske peniaze, čo majú prísť, že on teda využije na výkup pozemkov v chránených územiach. Ja som tu vyzval ľudí, hovorím, prosím vás, nepredávajte to. Príde potom taký blázon minister, ako je Sulík, a on povie: Štát je zlý vlastník! On to predá preč, on to predá zahraničiu, však to sme, nedávno sme mali možnosť vidieť proste tú východoslovenskú energetiku. Štát je zlý vlastník, proste predávame podiel a hotovo.
Toto, pán minister, keď si nedáte na to pozor, možnože dneska nie, lebo pán minister Budaj, si myslím, že by nebol taký, že by toto zahraničiu predal, o tom nepochybujem. Ale po ňom kto príde, tam bude veľký problém a otázka, že čo sa s tým bude diať ďalej.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.5.2021 o 17:47 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:57

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja k tomu úvodu sa tak vrátim. Žiaľ, musím povedať, že poľnohospodári stále ešte dnes aktuálne sú kdesi úplne na chvoste. Je mi to ľúto, že tak závažný rezort, ako je ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, tak zaostáva. Nie náhodou má v tom názve ešte "a rozvoja vidieka". Slovensko je agrárnou krajinou a na perifériách miest v podstate tí ľudia, to sú jedinečné pracovné príležitosti pre mnohé rodiny. Skúste sa, vážení kolegovia, zamyslieť nad tým a máme tu aj pána premiéra v súčasnosti v pozícii ministra financií, Igor, zamysli sa nad tým! Vytvárajte rodinné farmy! Rodinné farmy, to sú tak jedinečné príležitosti. Keď rodina vytvorí, ja neviem, poviem, tri alebo päť pracovných miest, koľko je to pracovných miest na Slovensku? Veď naši ľudia chodia robiť sluhov a slúžky a poskokov do zahraničia stále, do západnej Európy. Veď konečne to zastavme!
Mám málo času a chcem sa ešte dostať ako k tým chráneným územiam a národným parkom. Teraz budete možno pohoršení, čo vám poviem. Naša slovenská krajina je tak malá, že pre celé územie Slovenskej republiky jeden jediný národný park stačí. Jeden jediný. A viete ktorý? Neni to vôbec TANAP ani PIENAP, ani Nízke Tatry, ale aby to bola Veľká Fatra. A nech hospodária tí ľudia. Ja si pamätám starých rodičov, hospodárili v lese. Ja toho roku nemal som veľa času, stále sme mali zasadnutie, vysadil som toho roku iba 450 stromčekov. Sadil som to pre koho? Pre budúcu generáciu, lebo tie stromčeky mali 40 cm a niektoré mali menej, 30 cm. A vlastníci sú tí, ktorí najlepšie sa postarajú o to životné prostredie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.5.2021 o 17:57 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:59

Filip Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ešte aby som doplnil tú rozpravu, hovoril som o tom medzirezortnom pripomienkovom konaní a v programovom vyhlásení, čo máte teda napísané, že osobitne s dotknutými subjektami a verejnosťou teda budete komunikovať. A vidíte, čo sa deje. V podstate bola tu tá vyhláška, čo som povedal, Budajova, bolo medzirezortné, bolo tam veľa zásadných pripomienok. Odignorovali, vyhlásili vyhlášku. Teraz ide zákon o ochrane prírody a krajiny, to je tak dôležitý zákon. V podstate ministerstvo pôdohospodárstva 80 % alebo možno aj 90 % území Slovenska teda spravuje, ako poľnohospodárske, tak aj lesné pozemky, a jednoducho sa tí ľudia obchádzajú. Vy síce spravíte medzirezortné pripomienkové, dáte tam pripomienky, dokonca aj pri tých chránených územiach vy idete vyhlasovať, tam je povinnosť, že musíte prizvať vlastníka, ale viete, ako sa to robí? Dá sa tam čiarka, medzirezortné bolo, dá sa tam čiarka, my sme s vlastníkmi boli, ale na tie námietky, ktoré vlastníci podajú alebo dokonca vyslovený nesúhlas, že oni nechcú tie chránené územia, sa potom v tom konkrétnom výsledku v podstate absolútne neprihliada.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.5.2021 o 17:59 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:00

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi na začiatok pánovi ministrovi, že teda dúfam, že už je v kľude a že sa nebudú tu opakovať podobné príbehy ako pred chvíľkou, lebo je to naozaj nehodné Národnej rady Slovenskej republiky a mohli by sme si to odpustiť. Ďakujem za pochopenie.
Nuž, navýšenie rozpočtu, navýšenie rozpočtu o 3,4 mld. eur, kolegyne, kolegovia, bude znamenať, že konsolidovaný dlh verejnej správy presiahne 60 mld. eur. To je číslo, ktoré sa už naozaj bez navyšovania daní nebude dať nijakým spôsobom splatiť. Dlhová služba stúpne natoľko, že objem peňazí vydávaných na dlhovú službu bude môcť byť porovnateľný s objemom peňazí, ktoré bude štát každoročne investovať do niektorých sektorov verejného života. To je už naozaj na zamyslenie, či takýmto spôsobom chceme viesť slovenskú ekonomiku.
A teraz sa poďme trošku pozrieť bez emócií na jednotlivé položky, ktoré navrhujete v tejto novele zákona zvýšiť. V položke č. 9 je 13 mil. eur. Celkovo smiešna suma, ale z takýchto súm sa skladá vašich 3,5 mld., na liek bamlanivimab. Tento liek, prosím pekne, chce štát nakupovať po 860 eur za kus, pričom v oficiálnom letáku k tomuto lieku je napísané, že tento liek slúži iba na núdzové použitie v extrémnych situáciách na zníženie následkov vírusu COVID-19. Takže my na Slovensku, vaša vláda na Slovensku neumožňuje ľuďom získať lieky, ktoré v niektorých krajinách mimo EÚ stoja 50 centov, v rámci Európskej únie stoja 3 eurá, ale idete v rámci štátneho rozpočtu nakupovať liek za 860 eur na kus.
Poďme ďalej. Položka číslo 11. Regeneron, liek z produkcie známej americkej farmaceutickej firmy, ktorej chápadlá siahajú kade-tade po svete, ktorá nepodniká len v farmaceutickom biznise... (Reakcia z pléna. Zmĺknutie rečníka. Zaznievanie gongu.)
Pán kolega, ak máte nejakú poruchu, že sa neviete sústrediť... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Páni poslanci, prosím, ukľudnite sa v sále.

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
A tento liek, kolegyne, kolegovia, chce vláda nakupovať v cene 2 272 eur za kus. Znova zopakujem, lacné lieky, funkčné lieky ľuďom nedovolíte si kúpiť ani ich získať na recept a lieky, na ktorých sa dá robiť biznis, veľký biznis, idete nakupovať priamo štátom. (Reakcia z pléna.)
Ďalší autista sa ozval. Vás to asi mrzí, že Matovič dostal dnes len tú vodu, čo? (Reakcie z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, pokračujte v rozprave a nerozprávajte sa s poslancami.

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
Pán podpredseda, tak nech ma nevyrušujú z pléna, poprosím vás. Pán predseda parlamentu na grémiu jasne povedal, že sa to bude týkať aj koalície, aj ministra, aby sa tu zlepšili podmienky, a vidíte, aká je reakcia.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Áno. Všetkých vás upozorňujem, nechajte rozprávať pána poslanca.

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. (Reakcia z pléna.) Tak vy ohrozujete celý štát týmto, touto novelou za 3,5 mld... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, máte zle nasadenú rúško, tak vás poprosím, aby ste si ho dali správne. (Rečník si upravil rúško.) Ďakujem.

Kotleba, Marian, poslanec NR SR
Vy na to máte právo, pán podpredseda, ale nie tuná niektorí títo nímandi. (Reakcia z pléna.) Nezačínam s tým ja, tak kolegov si, kolegov si trošku upracte! (Reakcia z pléna.) No, priatelia, ja viem, že sa vám to zle počúva, že sa vám zle počúva, keď národ sa má dozvedieť, na čo chcete dať 3,5 mld. eur. Ale, žiaľ, vy ste si to vymysleli a ľudia majú právo to počuť a vaše výkriky a útoky na tom nič nezmenia.
60 mil. eur vyčlenených na prevádzku mobilných odberových miest, o ktorých sa dnes úplne jasne a nahlas hovorí, že ide o totálnu ryžu pre vyvolených a vybraných dopredu uchádzačov, ktorí to dostanú jednoducho. Hovorí sa tu o štátnom tajomníkovi, hovorí sa tu o mnohých ľuďoch blízkych vládnej koalícii.
Vrcholom vašej nekompetentnosti pri zadlžovaní štátu a všetkých obyvateľov je to, že len v rámci zvyšovania COVID rezervy navrhujete nešpecifikovanú rezervu vo výške 300 mil. eur, to znamená, chcete si 300 mil. dať na použitie vabank, podľa toho, ako sa vám zapáči. A keď poslanci toto odhlasujú, tak odhlasujú, že 300 mil. máte, voľná karta, voľná ruka.
No a potom sú tu ešte zaujímavejšie položky, ktoré navyšujete v tzv. ďalšom zvýšení výdavkov verejnej správy. Je to ďalších 300 mil. eur na bližšie nešpecifikovanú rezervu, ktorú ani... kým, kým v COVID rezerve tých 300 mil. aspoň označujete ako nepredvídané požiadavky, tak v tej druhej časti tých druhých 300 mil., 300 mil. eur, 9 mld. slovenských korún, už ani nijako neoznačujete. Už ani nijako neoznačujete, aby každý vedel, že jednoducho si vyhradzujete tie peniaze použiť akokoľvek. Bez akejkoľvek verejnej kontroly.
No a v rámci tejto druhej časti sú zaujímavé dve položky, ktoré rozpočtovo nie sú vysoké, ale o to viac otáznikov vzbudzujú. Je to položka 44, navýšenie rozpočtu Zboru väzenskej a justičnej stráže na kamery a monitorovanie priestorov o zanedbateľných a smiešnych 2,5 mil. eur. Napriek tomu, že pri vyšetrovaní smrti generála Milana Lučanského sa jasne ukázalo že monitorovanie väzenských priestorov je absolútne nedostatočné a je niekde na úrovni 90. rokov, tak na túto dôležitú a spoločensky, povedal by som, sledovanú záležitosť dáte 2,5 mil. eur. Pretože vám na tom jednoducho nezáleží a možno sa čaká, kým vo väzbe nezomrie nejaký ďalší človek.
Ešte zaujímavejšia položka je však položka číslo 41, odkúpenie civilného majetku letiska Sliač pod ministerstvo obrany. Celé Slovensko vie o tom, že pripravujete odovzdanie letiska Sliač do užívania americkej armáde. Celé Slovensko vie o tom, že potichu, ale isto pripravujete infraštruktúru na Sliači tak, aby ju mohli využívať americké vojská a aby ju aj tie americké vojská využívať začali. A vy pri tomto pokuse o navýšenie štátneho rozpočtu jednoducho už bez hanby idete cestou, že aj tie posledné zvyšky, ktoré nepatria armáde, treba pod armádu dať, pretože vieme, že ministerstvo obrany je dnes predĺženou rukou ambasády Spojených štátov amerických.
Vážená koalícia, toto je vizitka vášho navyšovania rozpočtu. 3,5 mld., ktoré potom ľuďom zoberiete z vreciek tým, že im budete navyšovať dane, pretože nijako inak sa to zaplatiť dať nebude. Dnes sa to prejde taktickým mlčaním, vy si to vďaka vašej obrovskej väčšine schválite a ľuďom zostanú len oči pre plač. A keď niekto sa pokúsi – či v parlamente, alebo na ulici – to kritizovať, tak si nájdete rôzne označenia, rôzne dôvody na to, aby ste týchto ľudí zosmiešňovali, aby ste ich akokoľvek označovali, aby ste občanom brali ich základné práva a keď to bude neúnosné, tak sa znova uchýlite do vyhlásenia núdzového stavu.
Ja preto apelujem na tých poslancov, ktorí ešte sú trošku pri zmysloch aj z vládnej koalície, aby ak aspoň trošku rozpočtovej zodpovednosti v sebe majú, toto navýšenie štátneho rozpočtu, ktoré sa ruka v ruke rovná navyšovaniu štátneho dlhu, jednoducho nepodporili, pretože je nielen rekordne vysoké, ale je hlavne absolútne neodôvodnené a absolútne nezodpovedné.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

27.5.2021 o 18:00 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:10

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Pán poslanec Kotleba, Marian, ďakujem ti za tvoj príhovor a dovolím si zdôrazniť jednu vec, ktorú si vo svojom príhovore povedal, a to je tá oprávnená požiadavka, oprávnená otázka pýtať sa, prečo keď teraz zvyšujeme tento rozpočet kvôli COVID-u, kvôli druhej vlne, kvôli tomu, že tu bude ešte možno tretia vlna a tak ďalej, tu máme aj jednu miliardu eur vyhradenú na tzv. necovidové opatrenia, či naozaj tieto výdavky potrebujeme teraz minúť, či to nepočká ešte na ďalšie rozpočtové obdobie. To je naozaj otázka, ktorá je veľmi oprávnená, pretože potom človek nemá záruku v tom, že naozaj tie rezervy sú nastavené tak, že budú sa míňať naozaj efektívne a ekonomicky.
A ty si spomínal, že ten deficit sa bude robiť prostredníctvom zvyšovania daní. Ono, samozrejme, to je pre vlády najjednoduchšie riešenie, pretože nemusia potom konsolidovať a upravovať svoje vlastné výdavky. Ale ja verím, naozaj stále verím, že aj ten hlas v tej koalícii toho rozumu je stále dostatočné silný na to, že ten deficit sa začne postupne upravovať vďaka konsolidácii a že postupne to štrukturálne saldo začneme reálne znižovať, pretože máme kde šetriť. Jednoducho štát má kde šetriť. Zbytočne sa napríklad míňajú vysoké výdavky na obranu. Teraz sa išli nakupovať, ste spomínali, radary a podobne. A vieme nájsť dostatočne veľa priestoru a rezerv na to, aby sme okresali výdavky jednotlivých štátnych úradov a ministerstiev a nemuseli zbytočne zvyšovať dane a jednoducho začať postupne vyrovnávať to saldo.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.5.2021 o 18:10 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:12

Rastislav Schlosár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Kotleba veľmi správne povedal pre tých, ktorí počúvali, tak určite im to zostalo v hlave, že aj táto úprava rozpočtu vedie len k ďalšiemu enormnému zadlžovaniu nášho štátu a našich občanov, a teda v konečnom dôsledku k už spomínanému 60-miliardovému dlhu. Dlhu, ktorý už v podstate nikdy nesplatíme. Nesplatia to ani naše deti, nesplatia to ani naši vnuci, ani nijaké ďalšie pokolenia, lebo ten dlh je jednoducho enormný. A ja si myslím, že práve o to tu, o to tu predovšetkým ide každému, kto na tomto zadlžovaní, a to nielen u nás, ale aj vo svete, lebo aj mnohé iné štáty sú enormne zadlžené, o to tu presne ide každému, kto z tohto systému dlhov, štátnych dlhov profituje. A to nie je nikto iný ako medzinárodní bankári, špekulanti a finančníci a v konečnom dôsledku aj sluhovia, ktorí, bohužiaľ, sedia aj tu v tomto parlamente a v tejto vláde.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.5.2021 o 18:12 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:13

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Marian, ja ti aj ďakujem, že na úroveň... či na začiatku tejto tvojej rozpravy si podotkol aj tú úroveň Národnej rady, aj vystúpenia niektorých poslancov, lebo z tejto Národnej rady sa stala skôr, skôr by sa stalo také divadlo facebookových bojovníkov a bojovníkov na sociálnych sieťach, ale to sem naozaj nepatrí. Národná rada má mať úroveň. Má sa tu vyjadrovať slušne, korektne. Ak niekto je v rozprave, my tu naozaj nevyhukujeme, čiže aj ostatní poslanci by naozaj mohli sa trošku zamyslieť nad sebou, nad svojou úrovňou.
A čo sa týka toho rozpočtu, keď chceme začať šetriť, tak musíme začať šetriť na tých správnych miestach. A tie výdavky, ktoré sú naozaj zbytočné, sme mali škrtnúť a možno by sme ani nepotrebovali také vysoké navýšenie rozpočtu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.5.2021 o 18:13 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18:14

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Marian, ďakujem ti za perfektný rozbor podopretý faktami.
K tým peniazom bez označenia účelu. No, sú jasným signálom, že niekoho svrbia dlane. Asi mu chýba súkromné lietadlo alebo iná radosť do života.
A teraz k tým rušičom prejavov. No, je to hrôza. V minulom volebnom období boli len dvaja výtržníci, a to pán Matovič a pán Poliačik. Teraz tu máme celú plejádu rušičov, tak ministrov, ako aj poslancov z vládnej koalície. Vyniká v tom hlavne minister Naď. Ten ako predkladateľ robí smerom k rečniacemu zvuky, pazvuky, kriky, vrčanie.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.5.2021 o 18:14 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video