28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.5.2021 o 15:09 hod.

Miriam Šuteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:55

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani kolegynka, naozaj by to bolo ochudobnením tohto bodu, ak by ste nevystúpili. Som rád, že ste vystúpili, ale nemôžem sa s vašimi argumentami teda naozaj stotožniť, pretože ak by tá správa bola taká pohodová, v podstate nepodstatná, ako ste povedali, že nie účelné robiť na ňu akúkoľvek reakciu, nejaké uznesenie, tak potom sa pýtam, na čo je samotná správa. Viete veľmi dobre, že formou takýchto správ sa vytvára akési podhubie na to, aby možno o rok, o dva, o tri tvrdenia a návrhy z tejto správy pretavili do legislatívnej činnosti orgánov Európskej únie, ktoré, žiaľbohu, majú dopad aj na Slovenskú republiku a ktoré by znamenali, že by sme zase museli niektoré nové výmysly Európskej únie z tejto oblasti aproximovať do slovenského práva, čo by bola katastrofa.
Preto podľa mňa je veľmi dobré, že sa táto správa vyťahuje na svetlo sveta, že sa k nej nič ale nepridáva, že sa ukazuje taká, aká je, pretože ona je dosť otvorená, aj keď niektoré, niektoré, povedal by som, oblasti pomenúva v inotajoch. Nenájdete tam to, že štáty majú podporovať rôzne transgender politiky a neviem čo všetko. Ale v podstate je to tam všade napísané. Takisto ako nie je priamo napísané o tom, že štát musí úplne otvoriť tému potratov, ale je to napísané inak, aby sa regulovali prekážky legálneho umelého prerušenia tehotenstva.
Čiže, pani kolegynka, vy veľmi dobre viete, že Európska únia v súčasnosti je totálne proimigračná a zároveň aj táto správa hovorí o tom, že sa uberá cestou obmedzovania pôrodnosti európskeho obyvateľstva. To je neprípustné.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 14:55 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:58

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcela Janku ubezpečiť, že neriešime vlastne obsah správy, ale riešime formu.
Už boli viaceré pokusy poslancov Európskeho parlamentu predložiť správu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví. Napríklad 10. decembra 2013 plénum Európskeho parlamentu odmietlo správu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví, ktorý presadzovala socialistická poslankyňa Edite Estrela. Proti tomuto pokusu európskych socialistov vznikla online petícia nasmerovaná na predsedu Európskej komisia a na všetkých členov Európskeho parlamentu. Petícia kritizovala Európsku komisiu, že oblasť sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv dlhodobo využívaná podporu štátnych a neštátnych aktérov propagujúcich potraty. Správa Edite Estrela presadzovala potratovú a gender agendu na rôznych úrovniach verejného života. Nemala síce legislatívnu právomoc, v nasledujúcich diskusiách a návrhoch by však bolo používaná ako dôležitý argument.
Čiže my nebudeme riešiť správu Európskeho parlamentu, lebo o tom rozhodujú poslanci Európskeho parlamentu, Národná rada len povie, že v týchto otázkach má rozhodovať Slovenská republika.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 14:58 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:59

Anna Záborská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem aj pani predsedníčke zdravotného výboru za jej vystúpenie. Som hocikedy pripravená si s ňou sadnúť a reago... a rozobrať obsah tej správy, ale o tom tu dnes nehovoríme. Na, na dosvetlenie, my sme podali túto rezolúciu až potom, keď správa bola 11. júna schválená vo výbore. Možno nemôžem pani predsedníčke zazlievať to, že nevie procedúru, ale v Európskom parlamente je to tak, že správa, ktorá je schválená vo výbore, sa v pléne už v podstate nemení a tam tie pozmeňovacie návrhy už nie sú. Tam sa môže len prijať alebo odmietnuť. A to stalo v tom roku 2013, že správa bola na pléne odmietnutá. A už keby sme to tuto toto uznesenie prijali po schválení v pléne, no tak by nám povedali, že no tak to si už asi môžete nechať. Čiže preto je to, preto je to dôležité. Národný parlament má právo prijať alebo vyjadriť sa k tomu, čo sa, čo sa rieši v Európskom parlamente. Nie je to tak, že je to záležitosť Európskeho parlamentu. Je to záležitosť aj, aj slovenského parlamentu. Ináč by v protokoloch 1 a 2 Lisabonskej zmluvy neboli popísané možnosti, ako a kedy sa môžu vyjadrovať národné parlamenty.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 14:59 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:01

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujeme za slovo. Pani poslankyňa Cigániková, nesúhlasím s vami, že toto nepatrí na pôdu Národnej rady Slovenskej republiky. Ja si myslím, že áno, patrí sem, aby sme o tom rozhodli, lebo týka sa to aj nás. A že to je vlastne opatrené na pôde Európskeho parlamentu, s tým nesúhlasím.
Ja si myslím, že to je veľmi dobre, že táto otázka tu otvorila, aspoň si to vysvetlíme a potom do budúcna nevzniknú nejaké nezhody. A takisto som, nesúhlasím ani v tom, čo ste povedali, že aj pani poslankyňa Záborská si vytĺka nejaký politický kapitál. Myslím si, že už má dosť na to rokov, je to, je to bojovníčka dlhé roky za túto tému. Ja si myslím, že to posledné, aby si ona teraz tu vytĺkala politický kapitál. Myslím si, že nie.
A za tretie, som rád, že je tu pán poslanec Dostál, škoda že tu nie je Alino Baránik a Jožko Pročko, že by videli, že nesúhlasím s vami a že mali by ste trošku pokoja v klube.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:01 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:02

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa Šuteková, konečne ste na mňa prehovorili prvýkrát toto volebné obdobie. Teší ma, škoda že hneď útokom. No tak ale to sa stáva. Rozumiem, že vy tomuto fandíte, veď vy ste to konzervatívne, menšie konzervatívne krídlo v strane ZA ĽUDÍ, ktoré nerešpektuje to druhé väčšie krídlo, no tak to sa stáva. Napriek tomu si stojím za svojím. Hovoríte, že teda už bude neskoro, preto ja chcem teda zdôrazniť ešte raz, že správy sú nezáväzné. Čiže keď aj sa prijme niečo na pôde Európskeho parlamentu, my sme tu normálne svojprávny národ, svojprávny parlament a prijmeme len to, čo budeme chcieť prijať, a práve s konzervatívcami, ako ste vy, sa nebojím, že by boli, bohužiaľ, v tomto smere urobené zmeny. Aj keď ja by som teda o to, samozrejme, stála, najmä čo sa týka práv žien.
Pán poslanec Kotleba, pýtali ste sa, že vlastne, alebo hovorili ste o tom, že, že, že nesúhlasíte s tou, s tým, že, že ja hovorím, že načo nám je takého uznesenie. A pýtali ste sa samej, že načo je vlastne potom taká správa. Tak ja odpovedám, že pre mňa je to spätná väzba. Medzinárodné porovnanie, kde bez ohľadu na to, či s niečím súhlasíme, alebo nie, si môžme porovnať s inými krajinami, ako čo rieši, ako na tom sú, a vieme nejako reagovať, či už po vašom, alebo po našom, ale je dobré, že takéto správy vznikajú, aby sme na nich vedeli reagovať.
Pani poslankyňa Pleštinská hovorila, že nebudete, že riešite obsah, teda formu, a nie obsah. Ja hovorím O. K., však neľahneme si na koľajnice, len vravím, že takéto diskusie viac spoločnosti zoberú, ako dajú.
Pani poslankyňa Záborská, že to nie je možné zmeniť. Ja mám info priamo od Eugena Jurzycu, že to môžem byť menené právo pozmeňovákmi do plenárky.
A, pán poslanec Šuja (pozn. red.: správne „Suja“), ďakujem veľmi pekne, že ste so mnou nesúhlasili, vážim si to.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:02 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 15:04

Anna Andrejuvová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja budem veľmi krátka.
Chcem sa poďakovať Anke Záborskej za iniciatívu tohto návrhu uznesenia a vďaka tomu sme sa my ostatní, ktorí s touto témou, ktorá hovorí o slobode a zvrchovanosti, súhlasíme.
A tá správa, samozrejme, hovorí aj o slobode svedomia, ktorú okrem iného garantuje aj čl. 24 našej ústavy a zvrchovanosti Slovenskej republiky, ktorej sme sľúbili vernosť práve v tejto sále.
Dámy a páni, žiadam vás o podporu navrhnutého uznesenia preto, aby sme našim kolegom v Európskom parlamente doručili jasnú správu:
My poslanci Národnej rady Slovenskej republiky považujem za svoju povinnosť chrániť zvrchovanosť Slovenska a jeho záujmy tak, ako nám to ukladá Ústava Slovenskej republiky. Suverenita Slovenska a to aj v oblastiach ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti, výchovy a vzdelávania je nedotknuteľná. Tieto témy patria do výlučnej kompetencie členských štátov a poslanci Európskeho parlamentu to musia rešpektovať.
Vážení kolegovia, na kultúrno-etické otázky môžeme mať opačné názory. Dokonca aj na ochranu života, aj na potraty, aj na potratové tabletky. Keď však príde na suverenitu a zvrchovanosť našej krajiny máme a dokonca musíme byť jednotní.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie

28.5.2021 o 15:04 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:06

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem pani poslankyne Andrejuvovej za taká krátke, ale jasné vyjadrenie toho, čo je podstatou tej, tohto uznesenia, kde sa odvoláme, ako ona spomínala, napríklad na Deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie v kultúrno-etických otázkach, ktorá bola schválená Národnou radou v roku 2002.
To znamená, že takéto veci sem patria, boli tu prijaté a my znova pokojne, bez nejakého rozdeľovania, bez nejakého útočenia, bez nejakého nepriateľského polemizovania hovoríme, že toto, táto sála, táto inštitúcia, parlament Slovenskej republiky je miestom, kde my, ktorí sme boli zvolení, aby sme zastupovali občanov Slovenskej republiky, ľudí žijúcich na Slovensku, si to vydiskutovali a rozhodli o tom, ako budeme v týchto veciach postupovať.
Áno, máme rôzne pohľady na to. Áno, pre mňa tá správa v takej podobe, v akej bola schválená na výbore a postupuje do toho pléna je v mnohom neprijateľná. Ja som zástanca rodiny, života a podporujem prirodzené právo, tak nakoniec, ako je to aj ukotvené v Ústave Slovenskej republike, kde je zakotvené, kde hovoríme o tom, že podporujeme manželstvo muža a ženy. Ale rovnako akceptujem, že sú tu voliči a ich zástupcovia, ktorí majú iný názor, ale tu si to musíme vydiskutovať, a preto to jednoznačne patrí sem. Skôr, naopak, je otázka, či to v takejto forme patrí do Európskeho parlamentu. Ale to je ich vec, ale my za seba chceme povedať, toto je naša vec a veľmi nám na tom záleží. Záleží nám na Slovensku, na rodine, na živote.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:06 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:08

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, ja sa vám chcem poďakovať za také veľmi krátke, ale kultivované a veľmi pekné zhrnutie celého tohto návrhu uznesenia. Mne sa to veľmi páčilo subjektívne. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
Čiže ďakujem, ale musím zároveň aj trošku tak doplniť, doplniť tú vašu, to vaše vystúpenie, tú vašu verziu v tom, že pokiaľ stále platí ten nešťastný čl. 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky o tej nadradenosti európskych legislatívnych aktov pred slovenskými zákonmi, tak my musíme skutočne veľmi citlivo vnímať všetko to, čo Únia sa snaží ku nám pretlačiť. A kým tento čl. 7 ods. 2 nebude z ústavy odstránený, tak o zvrchovanosti naozaj rozprávať nemôžme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:08 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:09

Anna Andrejuvová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som sa chcela poďakovať iba za faktické poznámky krátko.
A súhlasím s tým, že pri uzatváraní zmlúv a vstupu Slovenska do Európskej únie sú témy, ktoré mohli byť možno ešte viac v kompetencií národného štátu. A fakt je taký, že niečo sa vybojovalo, a na základe toho aj dnes môžme postupovať a povedať, že aj táto téma čisto naša vec, ako ti to povedal ty, Richard.
A áno, Slovensko sa k týmto témam má vyjadrovať, je to žiaduce, pretože chrámime, chránime suverenitu našej krajiny.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:09 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:09

Miriam Šuteková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia... Ešte, pani Cigániková, ja som na vás nezaútočila, len mám rada takú, takú korektnosť, že keď vy môžte rovnaký fakt použiť, takže ako, ako to chutí, keď sa to vráti, ale naozaj nezaútočila som.
A chcem len povedať, že, veľmi krátko k tejto správe a k tomu vlastne, čo, čo tu prerokúvame, že prečo pre mňa je to dôležité a prečo a čo ma tam zaujalo okrem tých vecí, ktoré tu už boli spomínané. Jednou z vecí, ktorá vlastne sa v správe spomína, tak je taký v podstate nepriamy útok na to, že by mala byť nejakým spôsobom ohrozená u zdravotníckych pracovníkoch výhrada vo svedomí. A toto je pre mňa trochu cez čiaru a vôbec sa zaoberať takouto otázkou, že či, či, či to môže byť platné, či to nemôže byť platné, či to budeme rešpektovať, nebudeme rešpektovať, pretože výhrada vo svedomí a vôbec svedomie je absolútne najzákladnejšia ľudská sloboda, úplná integrita človeka, niečo vo vnútri, čo jednoducho nemôže byť nejakým spôsobom obmedzované, porušované a likvidované. A preto je podľa mňa dôležité, aby sme aj toto stanovisko, ktoré prišlo tuná na pôdu parlamentu dali a vyslovili, lebo, lebo jeden z tých bodov je práve zrušenie tej, tej výhrady vo svedomí.
Mňa prekvapuje to, že, že v tej správe sa jedným dychom môže hovoriť, že má byť, má byť právo ženy na to, aby mohla, aby mohol, mohol urobiť, alebo teda mohol byť vykonaný potrat, a druhým dychom hovoríme, že chceme niekomu zobrať právo na to, aby mal slobodu svedomia a výhrady vo svedomí. Ja sa tou prvou časťou nejdem zaoberať, to je samostatná debata, ani to tu vôbec rozvirovať.
Naozaj chcem sa sústrediť len na to svedomie, že mne naozaj chce, chce niekto tu povedať, lebo tu ani, tu sa hovorí o zdravotníckych pracovníkoch, ale mňa to trápi skôr z pohľadu všeobecného platného, platnej veci. A to je to, že mne chce niekto diktovať, čo ja mám vo svedomí robiť alebo nerobiť. Mne chce niekto diktovať, že kradni, že vraždi, že podvádzaj? To sa nedá. To sa nedá. A tak ako sa to nedá, tak ani nemôžme nikomu zobrať právo výhrady vo svedomí, tak ako sa to v tejto správe uvádza, resp. naznačuje, že by sa to malo týmto smerom uberať.
Potom sa aj pýtam, že keby sme siahli na takúto absolútne základnú ľudskú slobodu, na samotný základ, že čo bude nasledovať, že ja neposlúchnem svoje svedomie. Pokuta? Väzenie? Čo bude nasledovať? Toto je pre mňa veľmi silná vec a viem, že takéto precedensy sa už začali diať aj po celej Európe a mali by sme si dávať na to pozor. A mali by sme sa ostro voči tomu vyhraniť.
Prijatie tohto uznesenia, ktoré dnes prijímame, pokladám za správne, pretože je nevyhnutné upozorniť Európsky parlament nielen na to, čo ste už hovorili, že sme svojbytný národ, ktorý si v týchto otázkach riadi svoju legislatívu sám a rozhoduje o sebe sám, ale zároveň vyslať signál, že odmietame akúkoľvek legislatívu, ktorá likviduje základné ľudské slobody, a v tomto prípade tak intímne, ako je právo na výhradu vo svedomí.
V tomto smere chcem aj pochváliť výbor, že sa tomu vôbec venuje, a mám trošku iný názor možno ako vy, že ja som aj rada, že nás upozorňujú na to, že aká legislatíva práve prichádza na pôdu Európskeho parlamentu, lebo ja ako poslankyňa to neviem sledovať priamo v Európskom parlamente, resp. nie každý akože sa zaoberá tou problematikou, a tak jednoducho som rada, že ste nás na to aj upozornili. Vďaka.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.5.2021 o 15:09 hod.

Miriam Šuteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video