28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

28.5.2021 o 15:09 hod.

Miriam Šuteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:06

Richard Vašečka
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Ďakujem pani poslankyne Andrejuvovej za taká krátke ale jasné vyjadrenie toho, čo je podstatou tej, tohto uznesenia, kde sa odvoláme, ako ona spomínala, napríklad na deklaráciu Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie v kultúrno-etických otázkach, ktorá bola schválená Národnou radou v roku 2002. To znamená, že takéto veci sem patria, boli tu prijaté a my znova pokojne, bez nejakého rozdeľovania, bez nejakého útočenia, bez nejakého nepriateľského polemizovania hovoríme, že toto, táto sála, táto inštitúcia, parlament Slovenskej republiky je miestom, kde my, ktorí sme boli zvolení aby sme zastupovali občanov Slovenskej republiky ľudí žijúcich na Slovensku si to vydiskutovali a rozhodli o tom, ako budeme v týchto veciach postupovať. Áno máme rôzne pohľady na to. Áno, pre mňa tá správa v takej podobe v akej bola schválená na výbore a postupuje do toho pléna je v mnohom neprijateľná. Ja som zástanca rodiny, života a podporujem prirodzené právo, tak nakoniec ako je to aj ukotvené v Ústave Slovenskej republike, kde je zakotvené, kde hovoríme o tom, že podporujeme manželstvo muža a ženy. Ale rovnako akceptujem, že sú tu voliči a ich zástupcovia, ktorí majú iný názor, ale tu si to musíme vydiskutovať a preto to jednoznačne patrí sem. Skôr naopak, je otázka, či to v takejto forme patrí do Európskeho parlamentu. Ale to je ich vec, ale my za seba chceme povedať, toto je naša vec a veľmi nám na tom záleží. Záleží nám na Slovensku, na rodine, na živote. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:06 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:08

Marian Kotleba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, ja sa vám chcem poďakovať za také veľmi krátke ale kultivované a veľmi pekné zhrnutie celého tohto návrhu uznesenia. Mne sa to veľmi páčilo subjektívne. Čiže ďakujem, ale musím zároveň aj trošku tak doplniť, doplniť tu vašu, to vaše vystúpenie, tú vašu verziu v tom, že pokiaľ stále platí ten nešťastný čl. 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky o tej nadradenosti európskych legislatívnych aktov pred slovenskými zákonmi, tak my musíme skutočne veľmi citlivo vnímať všetko to čo únia sa snaží ku nám pretlačiť. A kým tento čl. 7 ods. 2 nebude z Ústavy odstránený, tak o zvrchovanosti naozaj rozprávať nemôžme. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:08 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:09

Anna Andrejuvová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Ja by som sa chcela poďakovať iba za faktické poznámky krátko. Súhlasím s tým, že pri uzatváraní zmlúv a vstupu Slovenska do Európskej únie sú témy, ktoré mohli byť možno ešte viac v kompetencií národného štátu. Fakt je taký, že niečo sa vybojovalo a na základe toho aj dnes môžme postupovať a povedať, že aj táto téma čisto naša vec, ako ti to povedal ty Richard. A áno, Slovensko sa k týmto témam má vyjadrovať, je to žiadúceho, pretože chránime suverenitu našej krajiny. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:09 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:09

Miriam Šuteková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, ešte pani Cigániková, ja som na vás nezaútočila, len mám rada takú korektnosť, že keď vy môžte rovnaký fakt použiť, takže ako to chutí, keď sa to vráti, ale naozaj nezaútočila som.
A chcem len povedať veľmi krátko k tejto správe a k tomu vlastne čo tu prerokúvame
===== Vážené kolegyne, kolegovia, ešte pani Cigániková, ja som na vás nezaútočila, len mám rada takú korektnosť, že keď vy môžte rovnaký fakt použiť, takže ako to chutí, keď sa to vráti, ale naozaj nezaútočila som.
A chcem len povedať veľmi krátko k tejto správe a k tomu vlastne čo tu prerokúvame, že prečo pre mňa je to dôležité a prečo a čo ma tam zaujalo okrem tých vecí, ktoré tu už boli spomínané. Jednou z vecí, ktorá vlastne sa v správe spomína tak je taký v podstate nepriamy útok na to, že by mala byť nejakým spôsobom ohrozená u zdravotníckych pracovníkoch výhrada vo svedomí. A toto je pre mňa trochu cez čiaru a vôbec sa zaoberať takouto otázkou, že či to môže byť platné, či to nemôže byť platné, či to budeme rešpektovať, nebudeme rešpektovať, pretože výhrada vo svedomí a vôbec svedomie je absolútne najzákladnejšia ľudská sloboda, úplná integrita človeka, niečo vo vnútri čo jednoducho nemôže byť nejakým spôsobom obmedzované, porušované a likvidované. A preto je podľa mňa dôležité, aby sme aj toto stanovisko, ktoré prišlo tuná na pôdu parlamentu dali a vyslovili, lebo jeden z tých bodov je práve rušenie tej výhrady vo svedomí.
Mňa prekvapuje to, že v tej správe sa jedným dychom môže hovoriť, že má byť právo ženy na to, aby mohla, aby mohol byť vykonaný potrat a druhým dychom hovoríme, že chceme niekomu zobrať právo na to, aby mal slobodu svedomia a výhrady vo svedomí. Ja sa tou prvou časťou nejdem zaoberať, to je samostatná debata, ani to tu vôbec rozvirovať. Naozaj chcem sa sústrediť len na to svedomie, že mne naozaj chce, chce niekto tu povedať, lebo tu sa hovorí o zdravotníckych pracovníkoch, ale mňa to trápi skôr z pohľadu všeobecného platného, platnej veci. A to je to, že mne chce niekto diktovať čo ja mám vo svedomí robiť alebo nerobiť? Mne chce niekto diktovať, že kradni, že vraždi, že podvádzaj? To sa nedá. To sa nedá. A tak ako sa to nedá, tak ani nemôžme nikomu zobrať právo výhrady vo svedomí, tak ako sa to v tejto správe uvádza, resp. naznačuje, že by sa to malo týmto smerom uberať.
Potom sa aj pýtam, že keby sme siahli na takúto absolútne základnú ľudskú slobodu, na samotný základ, že čo bude nasledovať, že ja neposlúchnem svoje svedomie? Pokuta? Väzenie? Čo bude nasledovať? Toto je pre mňa veľmi silná vec a viem, že takéto precedensy sa už začali diať aj po celej Európe a mali by sme si dávať na to pozor. A mali by sme sa ostro voči tomu vyhraniť.
Prijatie tohto uznesenia, ktoré dnes prijímame pokladám za správne, pretože je nevyhnutné upozorniť Európsky parlament nielen na to čo ste už hovorili, že sme svojbytný národ, ktorý si v týchto otázkach riadi svoju legislatívu sám a rozhoduje o sebe sám, ale zároveň vyslať signál, že odmietame akúkoľvek legislatívu, ktorá likviduje základné ľudské slobody a v tomto prípade tak intímne ako je právo na výhradu vo svedomí.
V tomto smere chcem aj pochváliť výbor, že sa tomu vôbec venuje a mám trošku iný názor možno ako vy, že ja som aj rada, že nás upozorňujú na to, že aká legislatíva práve prichádza na pôdu Európskeho parlamentu, lebo ja ako poslankyňa to neviem sledovať priamo v Európskom parlamente, resp. nie každý akože sa zaoberá tou problematikou a tak jednoducho som rada, že ste nás na to aj upozornili. Vďaka.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

28.5.2021 o 15:09 hod.

Miriam Šuteková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:14

Richard Vašečka
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem pani kolegyni Šutekovej za jej pokojné, konštruktívne vystúpenie aj smerom k ďalším kolegom, či kolegyniam. Ja môžem povedať, že ja som zástanca alebo som priaznivec Európskej únie, myšlienky Európskej únie. Možno mám problémy s niektorými momentálnymi nastaveniami alebo fungovaním, ale to je na diskusiu. A chcem povedať, že my nie sme v Európskej únii Slovensko. My ste Európska únia, úplne rovnako ako iné štáty. To neni nejaký samostatný subjekt, nejaký iný, nadradený. Európska únia existuje, lebo sme tak rozhodli. Rozhodli sa tak národné štáty. Keď sa rozhodnú, že nebude existovať, tak nebude existovať.
Keď si Nemci, Francúzi, Slováci, Poliaci povedia, že nebude, tak nebude. Európska únia je z našej vôle. A tá subsidiarita, ale aj vôbec ten postup je taký, že na prvom mieste je Slovensko a národné štáty a potom je Európska únia, čo je dobré, lebo nemáme tu vojnu. Môžme komunikovať, môžme nejakým spôsobom spolupracovať, môžme cestovať. Áno, sú problémy a práve podľa mňa a toto hovorím veľmi úprimne, práve toto škodí tej myšlienke európskej spolupráce, ak sa prijímajú takéto návrhy, ktoré ako keby tak zvrchu chcú poučovať národné štáty, napríklad spomínajú Poľsko alebo možno ďalšie krajiny. To je podľa mňa nenáležité. A preto sa proti tomu ozývame.
Lebo napríklad kolegovia, ktorí nie sú zástancovia európskej integrácie a je to ich legitímne právo, tak oni práve potom využijú takúto správu na to, že hovoria, vidíte Európska únia je zlá, lebo prijíma takéto správy. Ja si nemyslím, že Európska únia je zlá, ale táto správa je nesprávna a my sa musíme ozvať a je to naša povinnosť voči občanom Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:14 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:16

Zita Pleštinská
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem, Mirka, za tvoje vystúpenie. Rovnako považujem výhradu vo svedomí za základnú integritu človeka. Ďakujem, že ti to tu spomenula. Ja len poviem, že Európska únia alebo tri zásady vlastne určujú spôsob a rozsah činnosti Európskej únie. Je to zásada prenesenia právomoci. Európska únia má len tie právomoci, ktoré sa na ňu preniesli, zmluvami ratifikovanými všetkými členskými štátmi. Potom je to zásada proporcionality. Opatrenia Európskej únie nesmú presahovať rámec nevyhnutný na dosiahnutie cieľov zmlúv. A potom je tretia zásada subsidiarity v oblastiach, v ktorých môže vykonávať svoje právomoci Európska únia alebo členské štáty môže únia konať len vtedy, ak niekto o tom rozhodne. Čiže členské štáty si vlastne sami riešia svoju integritu.
To, že správa napríklad Edit Estrela neprešla bolo znamením, že väčšina poslancov Európskeho parlamentu jasne odmietla zasahovanie do výlučných kompetencií členských štátov predovšetkým v otázkach týkajúcich sa výchovy detí v rodine a vykonávania potratov. Ja som presvedčená, že alebo viem, že legislatíva sa netvorí, niekto povie, že Brusel, to všetko Brusel môže. Však predsa my sme súčasťou Európskej únie, našou podstatou je, aby sme sa spolu podieľali na tvorbe takej európskej legislatívy, ktorá bude v prospech všetkých občanov Európskej únie. A preto verím, že Národná rada toto uznesenie schváli a vyšle signál Európskemu parlamentu, aby rovnako ako 10. decembra 2013 neschválil správu Edit Estrela urobí tak so správou chorvátskeho europoslanca Pedraga Freda Matiča. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:16 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:18

Magdaléna Sulanová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa, z mojej strany veľmi pekne ďakujem teda za vaše vystúpenie, pretože sa plne stotožňujem s vašim názorom a že ste sa venovali predovšetkým práve svedomiu a výhrade vo svedomí. Skutočne si myslím, že Európska únia v tomto už ďaleko prekročila akékoľvek únosné hranice. Je to absolútne porušenie súčasti slobody človeka, a preto si myslím, že nemôžeme mlčať. My sa musíme ozvať. Toto uznesenie je nevyhnutné a veľmi potrebné, pretože kto mlčí, ten svedčí. A Európska únia, keď my budeme mlčať a nebudeme sa ozývať, aj keď teraz to ešte nie je záväzné, oni pôjdu ďalej a ďalej. A neviem si predstaviť, kde to končí. Takže veľmi pekne ďakujem aj pani poslankyni Záborskej, aj všetkým, ktorí podporia toto uznesenie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:18 hod.

Ing.

Magdaléna Sulanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:19

Marian Kotleba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pani kolegynka Šuteková, ja ďakujem za vaše vystúpenie. A ja sa musím priznať, že ja som vás doteraz nejako veľmi neregistroval a o to viac som pozitívne prekvapený týmto vašim vystúpením. A možno že ak sa viac takýchto hlasov nájde, tak teoreticky pri nejakých vhodných konšteláciách alebo vhodnej konštelácii by toto uznesenie aj mohlo byť schválené, čo by bolo určite veľmi dobré.
A bol by to signál aj pre tých slovenských europoslancov, aby sa zamysleli nad svojou prácou a nad tým, akým spôsobom bojujú za práva Slovenskej republiky v Bruseli, veď preto ich tam, na to ich tam teda ľudia zvolili a poslali. Ďakujem pekne ešte raz.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:19 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:20

Jana Bittó Cigániková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
No, vidíte, pani kolegyňa, že vidím, že rozoberáme presne obsah a nie formu. Presne o tomto som hovorila. Rozoberáme interrupcie, výhradu vo svedomí a veci, ktoré sú v správe a nie samotné uznesenie, ktoré vlastne vytýka to, že alebo hovorí, že máme ponechať členským štátom tú právomoc rozhodovať o zdravotníckej politike, kde máme nakoniec úplnú zhodu. Samozrejme, že takto to má byť.
Problém je to, že my sa vlastne vždy ťaháme k tomu obsahu, ktorý jednoducho rozdeľuje spoločnosť. Preto ja sa snažím aj teda nereagovať na tie jednotlivé veci, aj keď s nimi nesúhlasím. Takže v podstate vaše vystúpenie len dokázalo to, čo dalo za pravdu tomu čo som hovorila ja. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:20 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:21

Milan Potocký
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Mirka Šuteková, ale aj pani Záborská a pani Pleštinská, ktoré sú spolupredkladateľky tohto návrhu uznesenia súhlasím s vami. Vy máte aj dlhoročné skúsenosti v Európskom parlamente, že aj takáto možno nevinná informatívna správa sa môže časom zmeniť na smernicu, ktorá môže byť pre nás potom záväzná a my už nebudeme môcť efektívne reagovať. Preto súhlasím s tým, že je veľmi dobré, ak Slovensko a tento parlament vyšle veľmi jasný signál Európskej únii, ale aj jednotlivým členským krajinám, že v týchto otázkach chceme postupovať zvrchovane a sami. A myslím si, že je veľmi dôležité citlivo vnímať akékoľvek správy, ktoré sa prijmú na pôde Európskeho parlamentu, aby sme mohli na nich včas reagovať.
Ale aj čo tu spomínal pán Kotleba, určite to môže byť aj určitým ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, prosím, reagujte na pani poslankyňu Šutekovú.

Potocký, Milan, poslanec NR SR
Pardon. Áno, to uznesenie, ktoré môžme teraz schváliť, môže byť určitým návodom pre našich europoslancov, ktorí nás zastupujú na pôde Európskeho parlamentu. Takže ja toto uznesenie určite podporím. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

28.5.2021 o 15:21 hod.

Milan Potocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video