28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 17:24 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:24

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dve poznámky k tomu, čo bolo povedané.
Áno, budem rád, ak sa aj po dohode s Úradom verejného zdravotníctva a s ministerstvom zdravotníctva dopracujeme k tomu, že aj kapacitne to bude tak posilnené, že budú vedieť štandardne zabezpečovať proces tvorby vyhlášok. Je to, považujem to nedostatok aj súčasnej právnej úpravy. Ale nechcel som tento nedostatok ani ja povyšovať nad to, aby tieto úrady a najmä tie regionálne pracoviská nemohli pomáhať v prvom rade pri prekonávaní pandémie. Čiže v tomto ani ja nie som z hľadiska tvorby práva nejaký nadšený, ale, ale niečo muselo dostať prioritu.
No a druhá poznámka, že neustupujeme pri tom koncepte náhrady škody od toho, čo sme tu svojho času hovorili, že za, za prijatie legislatívy by mal niekto dostať náhradu škody. Ten koncept je tam stále zachovaný, ale spresňuje formulačne to ustanovenie práve kvôli tomu, že pôvodne sme, alebo stále zastávame názor, že sa to dalo prekonať aj výkladovo a že to tam uvedené nemuselo byť, ale vzhľadom na to, že sudcovia Ústavného súdu dospeli k záveru, že je potrebné, aby to tam formulačne doplnené bolo, tak sme tento iný názor akceptovali a to ustanovenie len spresňujeme. Ale ten základný koncept ponechávame.
To znamená za prijatú legislatívu v tomto ohľade nebude možné mať náhradu škody, teda za takú, ktorá je zákonná.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 17:24 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:26

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pánovi poslancovi Vetrákovi za faktickú poznámku a len by som doplnil, že to, že vlastne teraz novelizujeme v tomto bode príslušné ustanovenie o vylúčení náhrady (zaznievanie gongu) škody, je do veľkej miery dôsledkom toho, že sa o tom návrhu novely rokovalo v skrátenom legislatívnom konaní, čo, samozrejme, že bolo potrebné, ale, ale možno keby sme rokovali trochu pomalšie, a teda bol by aspoň niekoľkodenný rozostup medzi, medzi prvým a druhým čítaním, tak sme sa tomuto mohli vyhnúť, lebo by bol priestor pre to, aby sme aj toto ustanovenie rozdiskutovali, však o ňom už sme teda dosť dlho diskutovali, ja si pamätám tú diskusiu na ústavnoprávnom výbore.
Toto bola jedna z vecí, ktorým sme sa venovali a akceptovali sme, akceptovali sme ten výklad, že má to byť vykladané ústavne konformným spôsobom, teda, teda že sa nemení zásadné, zásadne doterajšie znenie zákona.
A keby sme mali trošku viac času a trošku viac priestoru, tak možnože by sme takéto doplnenie urobili priamo počas druhého čítania, čiže len ďalší dôkaz toho, že pri tých skrátených legislatívnych konaniach môžu nastať problémy, a teda pokiaľ je to možné, treba sa im vyhýbať, a teda pokiaľ to možné nie je, tak treba sa snažiť, aby nejaký časový priestor bol vytvorený aj počas skráteného legislatívneho konania a aby takéto veci sa nestávali a bolo možné ich premyslieť a nemuseli sme potom spätne na ne reagovať či už oprávnené subjekty by podnetmi na Ústavný súd, alebo poslanci novelami.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 17:26 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17:28

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Vážená snemovňa, ja iba určujem po dohode s predkladateľmi zákona hlasovanie na zajtrajší deň po 11.00 hod. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

11.5.2021 o 17:28 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:28

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, pripravil som toto uznesenie, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu Slovenskej republiky bezodkladne pripraviť a predložiť efektívne legislatívne opatrenia na zásadné predchádzanie a riešenie dopadov pandémie COVID-19, predovšetkým oddelené od inštitútu núdzového stavu.
Skryt prepis

Vystúpenie

11.5.2021 o 17:28 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 17:29

Radovan Marcinčin
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu v ústavnoprávnom výbore.
Predseda Národnej rady pridelil návrh poslanca Národnej rady Martina Čepčeka na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Ústavnoprávny výbor návrh poslanca Martina Čepčeka prerokoval na 72. schôdzi 10. mája 2021, avšak neprijal uznesenie z dôvodu, že návrh uznesenia nezískal súhlas potrebnej väčšiny poslancov. Predseda výboru ma poveril ako spravodajcu, aby som predniesol informáciu o prerokovaní uvedeného návrhu v gestorskom výbore.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

11.5.2021 o 17:29 hod.

Mgr.

Radovan Marcinčin

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 17:30

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tak chcem zdôvodniť, kvôli čomu je to uznesenie. Všetky susedné i európske krajiny hľadajú cesty, ako minimalizovať negatívny dopad pandémie na spoločnosť. Zásadnou je otázka proporcionality obmedzení základných ľudských práv a slobôd na jednej strane a ochrana verejného zdravia na ďalších, na ďalšej strane, verejným záujmom na strane druhej teda. Napriek dlhodobému a nepretržitému trvaniu núdzového stavu v Slovenskej republike zdravotný stav obyvateľstva a ekonomicky nepatrí k úspešným krajinám v meradle, čo u mnohých zákonodarcov vyvoláva pochybnosti o jeho účat... účelnosti, a teda legitimite v súčasnom rozsahu vyjadrenej dokonca aktuálnym podaním na Ústavný súd Slovenskej republiky.
Považuje sa preto za účelné inšpirovať sa zdravotnými, ekonomickými i legislatívnymi skúsenosťami iných krajín, napr. tzv. pandemickým zákonom v Českej republike, ktorého účelom je taktiež zabezpečiť maximálne protipandemické opatrenia, ale bez núdzového stavu, to je pri minimalizácii obmedzení základných ľudských práv, ktoré sú počas núdzového stavu vnímané ako neprimerané, napríklad aj drakonické tresty za drobné krádeže potravín v stave krajnej núdze, v poslednej dobe medializované tresty pre bezdomovcov. Keďže ministerstvo spravodlivosti neprejavilo snahu vopred sa pripraviť na obdobie po núdzovom stave a alternatívnu legislatívnu nepredložilo, navrhuje sa vláde situáciu adekvátne riešiť.
Ja si uvedomujem, že to bude zložitý zákon, a práve preto som na to tlačil už od februára, kedy mala vzniknúť odborná pracovná skupina a verejná diskusia, ako sme to videli v Českej republike. Keď sme tu vo februári schvaľovali predĺženie núdzového stavu, pani ministerka Kolíková predložila uznesenie, že núdzový stav neskončí, pokiaľ nebude aspoň 60 až 80 % zaočkovanosť. Vtedy som navrhol nové uznesenie a zároveň výzvu vláde, aby začala pracovať na novom pandemickom zákone. Bolo to 25. februára, pani ministerka, čo naštartovala, a nesúhlasila s mojimi návrhmi a viacerými z vás, povedala, že taký zákon pripravuje. Moje návrhy boli zmietnuté. Žiaden zákon nemáme, preto som znovu predložil toto uznesenie, bolo to 23. 3. Do programu schôdze Národnej rady bol zaradený až teraz, po takmer 1,5 mesiaci. Zajtra má zasadnúť vláda. Pani Kolíková a pani Remišová sľubovali, že sa núdza, núdzový stav zrejme nebude schvaľovať už tu v parlamente. Tá vláda zajtra o 10.00 hod. má na programe 13 bodov, ani jeden z nich nie je pandemický zákon, ani nebol a ani medzirezortné pripomienkové konanie zatiaľ, do 15.30 hod., kedy som to zisťoval, nebol podaný.
Kedy skončí núdzový stav, ťažko povedať. Ak to bude tak, ako povedali tie dve ministerky, tak, tak možno to bude fajn, ale ak to tak nebude, lebo pán minister zdravotníctva povedal, že možno ešte dva-tri mesiace, ja som to tiež zachytil v médiách, vtedy vopred avizujem, že nepodporím žiadne skrátené legislatívne konanie a všetci by sme mali trvať na riadnom MPK, keďže sa to dotýka 5,5 mil. obyvateľov.
Ja sa pýtam, kto je zodpovedný za to, že ten zákon ešte nemáme. Pán podpredseda vlády Holý, pani ministerka Kolíková alebo pán minister Lengvarský? Ak si pamätáte, ja som tu v decembri pri schvaľovaní ústavného zákona o núdzovom stave porovnával 11 krajín. Vtedy sme boli krajinou, ktorá mala najdlhší núdzový stav.
Kolegovia, majme úctu k našim lekárom a zdravotnému personálu, ktorí sú v núdzovom stale, stave. Nemôžu čerpať dovolenky. Oni sú obeťou núdzového stavu. Ten pandemický zákon by mal obsahovať adekvátnym spôsobom aj starostlivosť o zdravotníkov. Môže sa stať, že nám odídu do okolitých krajín, kde násobne zvýšili platy.
Ďakujem. Teším sa na rozpravu a diskusiu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

11.5.2021 o 17:30 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:36

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec Čepček, ja vás úplne chápem a prakticky súhlasím so všetkým, čo ste povedali v tom smere, že predlžovanie núdzového stavu do nekonečna aj napriek tomu, že predtým, ako vláda v tomto období predĺžila núdzový stav, tu bol Boris Kollár a povedal, že už ho predlžujú naposledy, ale tak klamal. A ja nejak som si zvykol na to, že vládni politici nám zvyknú klamať.
A nie je žiadnym riešením pre Slovenskú republiku, aby sme tu mali núdzový stav naveky vekov, ale taktiež sa bojím toho pojmu pandemický zákon. Viete, to zakladá obrovské množstvo rôzneho zneužitia právomocí verejných činiteľov na to, aby si mohli uplatniť obmedzenia voči obyvateľom Slovenskej republiky, aké si v danej chvíli zmyslia, a do takéhoto pandemického zákona môžu našiť skutočne hocičo. A vidíme to dnes, že pri súčasnej definícii, to, čo je v praxe, v praxi de facto vnímané ako definícia pandémie, to znamená, že nejaké ochorenie, napr. respiračného charakteru sa, stačí, aby sa šírilo do celého sveta, tak tu môžeme mať pandémiu úplne nonstop. Nonstop, pretože aj chrípka je pandémia od rána do večera, od januára do decembra podľa takejto jednoduchej definície, aká je tu uplatnená. A to by zakladalo obrovské množstvá zneužívania z pozície vlády vďaka tomu, že by existoval takýto pandemický zákon. Tým, že by na takéto bláznivé veci, ako sú dnes na Slovensku uplatňované, že ľudia po 21.00 hod. večer stále nemôžu vyjsť z domu, ako úplne choré, zvrátené, hodné Severnej Kórei, potrebujú politici aspoň ten núdzový stav, tak tým dokážu alebo aspoň ukazujú ľuďom, ako to v skutočnosti myslia.
Ale keď im bude stačiť nejaký pandemický zákon a tam si budú hala-bala môcť hádzať všelijaké opatrenia, no ja neviem, mne sa to jednoducho celé nejak nepáči, ale súhlasím s tou časťou uznesenia, že už núdzový stav skrátka musí skončiť, a keď vláda niečo chce riešiť, tak to musí riešiť pomimo núdzového stavu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 17:36 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:38

Boris Susko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Čepček, ďakujem pekne za tento návrh uznesenia. Ja ho so všetkými desiatimi podporujem a podporujem ho aj presne tak, ako je navrhnuté, pretože tu nejde len o pandemický zákon, nakoniec vláda môže dospieť aj k tomu, že pandemický zákon vôbec nepotrebujeme, pretože podľa odôvodnení, ktoré sme čítali v predchádzajúcich návrhoch na predĺženie núdzového stavu, sa vo väčšine prípadov argumentovalo tým, že je to potrebné z hľadiska hospodárskej mobilizácie a zákona o hospodárskej mobilizácii, ktorý predpokladá na zavedenie určitých opatrení, ktoré sú v tomto zákone, aby bol vyhlásený núdzový stav.
Čiže v zásade by stačilo znovelizovať zákon o hospodárskej mobilizácii a nepotrebujeme tu vôbec žiaden ďalší pandemický zákon ani, ani núdzový stav, ani využiť zákon o bezpečnosti štátu, pretože tie opatrenia, ktoré sú potrebné za účelom povedzme zdravotnej služby, resp. obstarávania zdravotníckych pomôcok, tie sú všetky v zákone o hospodárskej súťaži, a pokiaľ sú iné opatrenia, ktoré sú zavedené napríklad z hľadiska poskytovania služieb, tie sú zase v zákone o ochrane verejného zdravia, ktoré vôbec nie sú naviazané na núdzový stav. Čiže z môjho pohľadu by stačilo novelizovať zákon o hospodárskej mobilizácii a tým pádom by bol celý problém vyriešený a nepotrebujeme využívať zákon o bezpečnosti štátu a zavádzať tu núdzový stav a obmedzovať ľudí na osobnej slobode.
A tu by som chcel na tomto mieste aj vyzvať vedenie parlamentu, aby konečne žiadalo od vlády predložiť návrh na predĺženie núdzového stavu do parlamentu, pretože tá 20-dňová lehota, ktorá je v zákone o bezpečnosti štátu, nie je lehota pre vládu, to je lehota pre parlament, v ktorej má prerokovať tento, tento návrh. Vláda, akonáhle o tom rozhodne, tak musí to mať zdôvodnené a bezprostredne to má predložiť do parlamentu. A parlament má potom 20 dní na to, aby to prerokoval. Táto lehota, opakujem, nie je lehota pre vládu. Takže vláda to má okamžite predložiť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 17:38 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:40

Filip Kuffa
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Pán kolega Čepček, od februára vám tu nezaradili tento bod, konečne sa to dostalo na program schôdze. V podstate my sme boli od začiatku kritikmi toho neustáleho predlžovania núdzového stavu, a preto vítam tento váš návrh uznesenia k ukončeniu núdzového stavu, a my tento návrh podporíme. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 17:40 hod.

Ing. et Ing.

Filip Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:40

Martin Čepček
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Kolegovia, kolegyne, ako vidíme, pán Mazurek, chcem reagovať, toto je uznesenie, to znamená, my žiadame vládu, aby pripravila legislatívnu zmenu, nejakú iniciatívu, ktorá by či vo viacerých zákonoch, alebo v jednom zákone, alebo nejakým iným spôsob riešila v prípade, že sa vyskytne niečo podobné, ako tu máme teraz takúto pandémiu. A mojím cieľom je, aby sa to nedialo v skrátenom legislatívnom konaní, aby na to prebehla celospoločenská diskusia, aby na to, aby sa k tomu vyjadrili všetky ministerstvá, ktorých sa to dotýka, či ministerstvo hospodárstva - tá mobilizácia, alebo ministerstvo zdravotníctva, alebo iné ministerstvá. Hej?
Takže mne ide o to, aby parlament, keďže tu máme parlamentnú demokraciu, že požiadal vládu, ktorá by mala pripraviť legislatívne opatrenia na predchádzanie pandémií, ale zároveň, aby to nebol núdzový stav. To je celé.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.5.2021 o 17:40 hod.

Mgr. et Mgr.

Martin Čepček

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video