28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.5.2021 o 9:03 hod.

Mgr.

Matúš Šutaj Eštok

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:03

Matúš Šutaj Eštok
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh ústavného zákona do 14. júna 2021.
Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní.
Zároveň odporúčam návrh ústavného zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12.5.2021 o 9:03 hod.

Mgr.

Matúš Šutaj Eštok

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 9:05

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, dlhodobo na Slovensku počúvame o tom, ako je potrebné zaviesť hmotnú zodpovednosť politikov, ktorí pri výkone svojich funkcií vo verejnej moci častokrát spôsobujú obyvateľom Slovenskej republiky svojimi rozhodnutiami naozaj nemalé škody. Situácia, v ktorej sa Slovenská republika nachádza a po všetkých tých opatreniach, ktoré prijala táto vláda, ukázala na akútnu potrebu prijatia takejto novely zákona a rozhodli sme sa, že chceme hmotnú zodpovednosť politikov a vysokých štátnych úradníkov zakomponovať priamo do Ústavy Slovenskej republiky po vzore Fínska. Vo Fínsku to takto funguje, majú to priamo v ústave, aby žiadna garnitúra, ktorá príde po tej, ktorá... aby žiadna garnitúra... ďakujem, že ma necháte hovoriť, ... aby žiadna garnitúra skrátka nemohla len tak jednoducho prísť a hmotnú zodpovednosť politikov si odstrániť a tým pádom sa rozhodnúť kšeftovať, rozkrádať verejný majetok a tak ďalej a tak ďalej.
Na Slovensku máme príklad úplného, zásadného plytvania a porušovania právomocí verejného činiteľa, ktorým sú vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Úrad verejného zdravotníctva vedený pánom Mikasom prijal na Slovensku v roku 2020 niekoľko zásadných vyhlášok, ktorými obmedzil ľudské práva a slobody miliónov obyvateľov Slovenskej republiky. Tento úrad prijal vyhlášky, ktoré neboli dostatočne odôvodnené a ktoré nemal vo svojej kompetenčnej pôsobnosti, a teda ich nemohol vyhlásiť, a spôsobil nimi zavretie obrovského množstva podnikov, spôsobil nimi krach obrovského množstva podnikateľov a strádanie desaťtisícov rodín na Slovensku.
Pán Mikas bol konfrontovaný generálnym prokurátorom, ešte vtedy Čižnárom, že vyhlášky jeho úradu nie sú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, že nemá kompetenciu na to, aby tieto vyhlášky mohol vydávať. A Národná rada túto skutočnosť dosvedčila, keď vzápätí prišla a musela schvaľovať zmenu zákona o bezpečnosti štátu a zákona o ochrane verejného zdravia len preto, aby tieto kompetencie Mikasovi dodatočne dala. To znamená, potvrdila a spečatila skutočnosť, že pán Mikas vydával vyhlášky, ktorými zruinoval tisíce rodín na Slovensku, zruinoval celé podnikania, zruinoval ľudské životy a pripravil Slovenskej republike, samosprávam, obyvateľom, podnikateľom obrovské škody, a robil to všetko v rozpore so zákonmi.
Ak by v tej dobe bola v ústave zavedená veta, ktorú my navrhujeme, že každý z týchto ľudí je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne ich nezákonným alebo nesprávnym úradným postupom, tak by pán Mikas musel všetky tieto škody následne ľuďom, ktorých zruinoval, preplatiť. A to je jedno, či ide o reštaurácie, či ide o fitnescentrá, či ide o podniky, ako sú wellness, hotely a tak ďalej, penzióny, ktorým boli zatvárané alebo ktorým bolo prikazované, že nemôžu podnikať v rozpore s tým, že by tu bola nejaká zásadná situácia, ktorá by oprávňovala tieto skutočnosti, pretože dáta týmto ľuďom poskytované neboli, štúdie neboli vykonávané, žiadne trasovanie a zmysluplné dokazovanie, kde k čomu došlo, taktiež vykonávané nebolo a zakazovalo sa to len tak halabala. Dnes sa povedalo, zatvoríme fitnescentrá, zajtra sa povedalo, zatvoríme reštaurácie, pozajtra sa zatvorili hotely. A prečo? No, lebo to takto vychádza, že by to mohlo dobre byť. A keď sa pýtali Mikasa, na základe čoho zatvoril fitnescentrá, kde má nejaké dôkazy o tom, že ľudia umierajú na základe toho, že sa nakazili vo fitnescentrách, tak citoval nejakú štúdiu mesiace dozadu pred týmto rozhodnutím z Južnej Kórey. To znamená, že na Slovensku žiadne dáta, ktoré by ich oprávňovali k takémuto kroku, nemali a aj napriek tomu vedome, uvedomujúc si, že tým ruinujú celé toto podnikanie a spôsobujú obrovské, devastačné škody na životoch a majetkoch týchto ľudí, to vykonali. Vykonali to a o nejakom odškodnení, ktoré je hádam na poslednom mieste v celej Európskej únii, v rámci Slovenskej republiky v pomere percent k HDP, o ktorom Igor Matovič systematicky opakovane klamal, sa už vyjadrovať, podľa môjho názoru, netreba.
Lenže pán Mikas sa nepoučil. Opätovne vydával vyhlášky aj v rozpore s novým, už vtedy prijatým zákonom a ďalší novozvolený generálny prokurátor ho opäť upozornil, že jeho vyhlášky a výnimky jeho úradom poskytované konkrétnym ľuďom, ktoré diskriminujú všetkých ostatných na Slovensku, sú zase v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky. Tento človek v prípade platného zákona o hmotnej zodpovednosti politikov a vysokých štátnych úradníkov by musel za všetky tieto škody zodpovedať. A, vážené dámy, vážení páni, to nie je nič zlé, lebo ak som vo výkone verejnej moci a poviem, ty nebudeš podnikať, ty nebudeš zarábať peniaze, a budem konkrétnym ľuďom určovať podmienky, na základe ktorých môžu zarábať peniaze, a následne im takýmto rozhodnutím potenciálne ničiť ich život a spôsobovať stratu ich príjmov, tak musím byť za nezákonný postup alebo nesprávny úradný postup aj hmotne a trestnoprávne zodpovedný. Veď to je úplne legitímna požiadavka.
A v OĽANO mu musíte rozumieť úplne najlepšie, pretože vy ste toto mali ako ťahák vášho volebného programu. Celý čas sme počúvali od Igora Matoviča, aj keď som tu bol opozičný poslanec, že potrebujeme na Slovensku zaviesť skutočne efektívnu hmotnú zodpovednosť politikov. Nie to, čo je teraz napísané v zákone o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci. Tam je totiž napísané, áno, že keď nejaký úradník alebo nejaký politik, nejaký minister spôsobí škodu, tak ten poškodený si to vymáha od štátu, následne štát si to vymáha od konkrétnych inštitúcií, ja neviem, kraja, mesta, obce, úradu, ministerstva a toto ministerstvo, úrad, kraj a tak ďalej si to následne vymáha od konkrétneho človeka, ktorý je za toto zodpovedný. Lenže ak to tento človek urobil z nedbanlivosti, čo, samozrejme, nikto neurobil úmyselne na Slovensku, kto sa k tomu prizná, tak ak to urobil z nedbanlivosti, to najhoršie, čo mu hrozí, je, že musí uhradiť škodu do výšky troch svojich mesačných platov. Čiže podľa legislatívy súčasnej aj preto je Mikas taký vysmiaty, aj keby musel odškodňovať týchto obyvateľov, tak on to, samozrejme, urobil z nedbanlivosti a to najhoršie, čo mu za to všetko hrozí, je strata troch mesačných platov. Taký je súčasný zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. A toto je, samozrejme, potrebné novelizovať taktiež aj v spojitosti s týmto našim návrhom na zmenu ústavy.
A prečo to dávame do ústavy? Úplne z jednoduchého dôvodu. Nielen preto, že v niektorých európskych štátoch to už tak majú, ale práve preto, že zmeniť zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci je síce jednoduché, ale na to, aby Národná rada opätovne potom zmenila tento zákon a zase to nastavila tak, aby konkrétny politik alebo vysoký úradník mohol ručiť za škodu spôsobenú pri výkone jeho moci maximálne do výšky troch platov alebo možno ešte jemnejšiu podmienku si tam dať, tak na to stačí naozaj len nadpolovičná väčšina prítomných poslancov uznášaniaschopnej Národnej rady a to je veľmi slabé. Lenže ak to zakomponuje do ústavy, ak bude priamo v ústave napísaná hmotná zodpovednosť politikov a vysokých úradníkov, no, tak to už žiadna garnitúra potom len tak jednoducho zmeniť nemôže a bude sa jednať o veľmi závažnú a zodpovednú politickú tému na to, aby si ktorýkoľvek politik dokázal hľadať dôveru pre to, aby menil ústavu v takejto závažnej veci. Pretože ktorý politik by menil ústavu v texte, kde je zodpovedný za škody, ktoré spôsobí pri výkone svojej moci? No len ten, ktorý chce klamať, kradnúť a podvádzať. A do toho sa pred verejnosťou hádam nikto nepustí. A z tohto dôvodu je to úplne správny a legitímny návrh, ktorý by v ústave zakomponovaný byť mal.
Nehovorím, ako som to spomínal, bude potrebné potom novelizovať aj ten citovaný zákon o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci, ale toto je taký ten prvý zásadný krok. A urobili sme to preto, navrhli sme to preto, pretože od OĽANO počúvame už od volieb, ako tu bude nejaký zákon o hmotnej zodpovednosti politikov. Potom poslali Joža Pročka do debaty v Smečku a dozvedeli sme sa všeličo možné, ale o tom zákone nič, tak sme si povedali, že už to nemá skrátka zmysel čakať. Nemá zmysel čakať, ale treba poukázať na to, či to títo ľudia myslia vážne, alebo je to také farizejstvo, či je to taká dvojtvárnosť. Či naozaj chcú, aby na Slovensku platila hmotná a trestnoprávna zodpovednosť politikov a úradníkov vo výkone verejnej moci, alebo to boli len marketingové politické heslá pred voľbami, ktoré sa po vstupe do vládnej koalície veľmi rýchlo rozplynuli.
A musíme o tom hovoriť čoraz častejšie, musíme o tom hovoriť čoraz hlasnejšie, pretože situácia, v ktorej sa nachádzame, a ten stav, ktorý spôsobili vaše vládne rozhodnutia a rozhodnutia vašich nominantov a ľudí, ktorí na slovo počúvajú Igora Matoviča, je na Slovensku katastrofálny. Nebudem sa opakovať o tých tisícoch zničených rodín, o tom zničenom podnikaní, o tých ľuďoch bez príjmu, o tých ľuďoch, ktorí spáchali sociálne samovraždy, ale je potrebné na to myslieť vždy, keď budete prijímať ďalší a ďalší zákon, ktorý bude dávať tejto vláde kompetencie na to, aby mohla ľuďom obmedzovať ich ústavné práva, aby mohla ľuďom obmedzovať ich život a normálne, bežné každodenné fungovanie.
Čiže s týmto návrhom zákona, s touto novelou ústavy podľa môjho názoru nemôže mať problém nikto, kto si úprimne praje, aby politici prestali kradnúť, a kto si praje, aby politici a úradníci zodpovedali za to, čo vo výkone verejnej moci urobia. Nejde o to, že by teraz sme chceli trestať politikov a úradníkov úplne za všetko, ale pri jasne definovanom nezákonnom alebo nesprávnom úradnom postupe, ktoré definície sú vo všetkých zákonoch, pri tomto skrátka politik alebo úradník musí za tieto svoje rozhodnutia zodpovedať. To je úplne celé. Preto budem veľmi rád a ďakujem za podporu tejto našej novely ústavy.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

12.5.2021 o 9:05 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:16

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ďakujem Milanovi Mazurekovi, môjmu kolegovi z hnutia REPUBLIKA, ktorý veľmi trefne pomenoval problémy, ktoré tu máme pre absenciu tohto zákona.
Viete, vážený kolegovia, kolegyne, za tieto škody, ktoré momentálne sa napáchali, sú zodpovední súčasní politici, ktorí sú vo vláde. A, samozrejme, nehovorme, že sa aj predtým takéto škody nepáchali, ale vy, vážení kolegovia, ste to mali v programovom vyhlásení vlády. A nielen naši vládni činitelia, lebo tí by nedokázali nič bez podpory 93 alebo 95 koaličných poslancov. To znamená, že, vážení kolegovia, ste spoluvinníci za to, že tento zákon tu ešte nie je. Si myslím, že nebudete mať problém ho podporiť, lebo za to všetko, čo sa rozkradlo za ten rok vašej vlády a čo ešte rozkradnete do predčasných volieb, vy nemôžete, za to môže Fico. Takže kľudne tento zákon môžte schváliť. Vy nie ste za to zodpovední, ako vždy za to môže Fico, takže na vašom mieste bezproblémovo by som za tento zákon zahlasoval.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 9:16 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:17

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pre predkladateľov tohto návrhu zákona, tejto zmeny ústavy je úplne neprijateľné, aby za škody spôsobené nezákonnými rozhodnutiami orgánov verejnej správy, či už je to vláda, či už je to parlament, či už je to Najvyšší kontrolný úrad, alebo nikým nevolená osoba, akou je hlavný hygienik, zodpovedali občania Slovenskej republiky, ktorí sú takýmito nezákonnými rozhodnutiami najviac postihovaní a tieto nezákonné opatrenia na nich dopadajú úplne najviac. Za tieto škody spôsobené týmito rozhodnutiami vydanými v mene Slovenskej republiky musí byť zodpovedná osoba alebo kolektívny orgán – vláda, parlament, rôzne vládne inštitúcie, rôzna štátna správa, a nie občania. Čiže tak ako v rozprave povedal Milan Mazurek, ideme podľa vzoru Fínska, ktoré, si dovolím povedať, je naozaj výstavnou skriňou v rámci ústavnosti a demokracie.
Takže apelujem najmä na poslancov vládneho hnutia OĽANO, ktoré sa hrdí tým, že je hnutie protikorupčné, hnutie, ktoré vždy bojovalo a chce bojovať proti korupcii, proti rozkrádaniu. Toto je krásny príklad, ako môžu podporiť jeden úžasný zákon, ktorý bude meniť Ústavu Slovenskej republiky. Hmotná zodpovednosť politikov. Bez výhovoriek, bez nejakého politického trička, jednoducho ideme bojovať spoločne za veľmi úžasnú vec.
Rok už tuná počúvame najmä z úst bývalého premiéra Igora Matoviča, ako on ide presadzovať hmotnú zodpovednosť politikov. Ale ja sa pýtam, vážené kolegyne, vážení kolegovia, kde je tá hmotná zodpovednosť politikov, keď tento zákon bola jeho priorita a do dnešného dňa nebol predložený v pléne Národnej rady Slovenskej republiky?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 9:17 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:19

Miroslav Urban
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Keď to môže fungovať vo Fínsku, tak človek by si povedal, že by to mohlo fungovať snáď aj na Slovensku. No, bohužiaľ, Slovensko skôr mentálne patrí k Balkánu alebo k dákym východoeurópskym krajinám ako k nejakému škandinávskemu sociálnemu čestnému mysleniu. Bohužiaľ. Treba si uvedomiť, že do politiky by mali vstupovať ľudia, ktorí nie sú príliš bohatí. Tí, ktorí sú naviazaní na oligarchov a títo ľudia sú úplatní, ale na druhej strane v politike nemajú čo robiť ľudia, ktorí nič nevlastnia alebo majetok prepíšu celý na svoju manželku. To sú absurdnosti Slovenska.
Hmotná zodpovednosť je určite akceptovateľná. Dúfam, že k tomuto zákonu skôr či neskôr príde a príde k prijatiu tohto zákona. Ak nie teraz, tak ja si myslím, že vplyvom tlaku spoločnosti na politikov tento zákon raz prijatý určite bude.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 9:19 hod.

MUDr.

Miroslav Urban

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:20

Ondrej Ďurica
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda, ďakujem rovnako kolegovi Mazurekovi za vysvetlenie, prečo vlastne tento zákon alebo teda prečo túto iniciatívu predstavujeme.
Ja si myslím, že špeciálne táto vláda veľmi dbá na transparentnosť, pokiaľ teda je to úprimné a pokiaľ je to tak, ako tu častokrát hlásajú, tak som presvedčený o tom, že nebude mať problém podporiť tento návrh zákona, pretože skutočne, či už v programovom vyhlásení vlády, alebo v rámci rozpráv, v rámci faktických poznámok, neustále sa tu opakujú hriechy a prešľapy z minulosti. A myslím, že toto je pomôcka, ktorú ponúkame tejto vláde a ktorú ponúkame aj koaličným poslancom v tomto pléne, aby jednoducho podporili túto iniciatívu, aby ukázali predovšetkým občanom Slovenskej republiky a najmä svojim voličom, že s tou transparentnosťou a s tou čistotou, ktorú chceli vniesť do politiky na Slovensku, to mysleli a myslia stále úprimne. To znamená, nemám pochybnosti a nebojím sa o to, že by tento návrh zákona nebol z ich strany podporený.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 9:20 hod.

Ondrej Ďurica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:21

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo.
Pán poslanec, chcem vám povedať, že vy vykopávate už pootvorené dvere. Áno, v OĽANO sme aj s týmto šli do volieb, hmotná zodpovednosť politikov, a môžem vás ubezpečiť, že to chceme nastaviť čo najlepšie a takmer rok na tomto pracuje skupina poslancov OĽANO spoločne s niekoľkými ministerstvami a v dohľadnej dobe to predložíme.
Vy však nemáte problém nielen hovoriť o hmotnej zodpovednosti, ale zahrať sa tiež na sudcu, či dokonca kata. Vy hneď viete, kto je za čo vinný, čo spravil Mikas, za koho je zodpovedný, za životy a tak ďalej a tak ďalej. Vopred hovorím, že zákon z dielne OĽANO, ktorý sa pripravuje, podporím, o hmotnej zodpovednosti politikov.
A na záver troška odľahčene poviem, že vám by úplne zobral agendu rozsievania nenávisti taký zákon, ktorý by vás bral na zodpovednosť za to, čo hovoríte aj na tejto pôde a čo som vás počul hovoriť počas celého roka aj na sociálnych sieťach aj v súvislosti s veľmi vážnou epidemiologickou situáciou, ktorú sme tu mali počas roka na Slovensku. Vy nemáte problém hovoriť všelijaké bludy. Toto keby sa schválilo, že to nemôžte hovoriť, vy by ste nemali čo.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 9:21 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:23

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne kolegom. A, celé plénum Národnej rady, pozrite, tu sedí kovaný boľševik pán Šefčík. On chce prijať zákon, ktorý povie, čo je pravda a čo nie, a vy nebudete hovoriť bludy, lebo keď hovoríte bludy, my vám zavrieme ústa! Že sa vôbec nebojí takúto kolosálnu volovinu z huby vypustiť. Normálne návrat do roku ´68, návrat k dobám normalizácie, kedy si povie ešte aj opozičnému politikovi, že ani tu v pléne nebudete hovoriť, čo sa vám zachce. Toto povie koaličný poslanec!
A viete, on rozmýšľa tak jednoducho, takými jednoduchými algoritmami, že on si ani neuvedomil, čo povedal, že povedal úplne to isté, za čo by sa nemusel hanbiť súdruh Stalin alebo Lenin alebo podobní ľudia, ktorí povedali, nebudeš hovoriť ty to, čo ide do rozporu s naším socialistickým presvedčením. Nebudeš hovoriť ty to, čo ide do rozporu s naším pandemickým presvedčením v tomto prípade. Lebo ty rozsievaš nenávisť, ty klameš, ty šíriš bludy! Ale viete, kto je najväčší šírič bludov na Slovensku? Váš predseda Igor Matovič. Ten ich našíril toľko, že keby táto vaša psychológia alebo tento váš spôsob myslenia bol aplikovaný, tak ten sedí ako prvý.
A viete, prečo sme predložili tento návrh zákona, pán Šefčík? Lebo ste poslali do debaty pána Pročka a my sme všetci videli, jak ten zákon pripravujete. To bola nádhera! Vy sa nehanbíte takého človeka vôbec poslať do debaty? On pracuje, on je v tej pracovnej skupine, ktorá ho vytvára? Veď to bolo strašné! To bola katastrofa a ja sa preto pýtam, keďže som sa nič nedozvedel o tomto zákone, že ako to bude formulované, či bude zodpovedný do výšky troch platov, dvoch platov, jedného platu, či bude aj trestnoprávne zodpovedný, jednoducho ľudí to zaujíma.
Ale, pán Šefčík, naozaj, mali by ste sa trochu ukľudniť a tieto vaše boľševické výlevy zatlačiť niekde pod povrch, lebo v takýchto kritických chvíľach, keď to nezvládate, sa potom derie pravda na povrch.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 9:23 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:25

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, kolegyne... (Rečník ukázal smerom do pléna na papieri vytlačený materiál.) To pre poslancov hlavne z OĽANO, ktorí trpia stratou pamäti každé ráno, keď sem prídu, a potom každý večer, keď odídu. Toto je vaše programové vyhlásenie vlády, presne skopírované od toho prvého, pozrite sa, koľko vecí. A viete, čo s ním vy môžte spraviť? Aj robíte. (Reakcia z pléna. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec Ševčík, poprosím pokoj.

Suja, Miroslav, poslanec NR SR
Vidíte, vážení kolegovia...

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec vychádza zo svojich podkladov, ktoré má, ale to je celé.

Suja, Miroslav, poslanec NR SR
... keď ukážem prípravu programového vyhlásenia vlády, ktoré sa neplní, už poslancovi Šefčíkovi, ktorý chce zatvárať všetkým opozičným poslancom ústa a všetkým ľuďom, ktorí majú iný názor ako on, už to vadí, ale to je ich vlastné programové vyhlásenie vlády a jemu vadí jeho vlastné programové vyhlásenie vlády, ktoré, za ktoré hlasoval. Ani to tu nemôžte už ukázať, lebo ste z opozície. Tak čo tu vlastne môžme potom robiť? Môžme ticho šúchať nohami a len hlasovať ako opičky, pán poslanec Šefčík? (Rečník opäť nadvihol vytlačený materiál a ukázal ho smerom do pléna.)
Takže ešte raz, pán poslanec Šefčík, ak ste nevidel, tu je to vaše programové vyhlásenie vlády. Zobral som si len prvú stranu, lebo by som dostal svalovku na ruky. Viete, v prvom, na prvej strane máte obsah, tak si pozrime, čo tam máme. Hneď prvú kapitolu, boj proti korupcii, aby Slovensko bolo férové a bola transparentná krajina, pán poslanec Šefčík. (Rečník opäť ukázal smerom do pléna pripravený materiál.) Som vám zvýraznil, ak by ste chceli vidieť, máme to tu, hneď na strane č. 3. Keď prejdeme k bodu, ktorý sa teraz predkladá, o tom sa hovorí na strane č. 5, pán poslanec Šefčík, aj pre poslancov hnutia OĽANO, ktorí by si to chceli naštudovať, lebo viem, že väčšina z vás programové vyhlásenie vlády ani nevidela. Takže na strane 5 máme písané niečo také alebo ste napísali ako hmotná zodpovednosť, ktorú vykrikoval Igor Matovič mesiace pred voľbami, ktorú váš odborný tím pripravuje viac ako rok na čele ja neviem koľkých poslancov a ministerstiev.
Vy nemáte problém v skrátenom legislatívnom konaní pripraviť zmenu ústavy, vy nemáte problém v skrátenom legislatívnom konaní pripraviť zmenu akéhokoľvek zákona. Ale keď sa týka o hmotnú zodpovednosť politikov, akosi ste zamrzli, kolegovia, kolegyne z OĽANO a, samozrejme, z iných koaličných strán. Toto je už niečo iné, že? Tu by sa mohlo stať, že vám trošku niekto klepne po prstoch. Ale nemusíte sa báť, lebo Matovič nemá nič, nič, nemáte mu čo zobrať, ešte aj papier na hlavu má v šuplíku. Takže to je absolútne v poriadku.
Viete, je dobre, že jemu Wagnerov ústav vydá papier, nám to nedá, aby sme ukázali, že aký neschopný je, ale v poriadku.
Vy sa tu bojíte o koho? O Krajčího? No, samozrejme, ja by som sa tiež oňho bál, čo ten nastváral a čo popodpisoval pred odchodom. Nemal problém stovky miliónov rozhádzať na sprostosti.
Vy sa tu bojíte o Mikasa? Tak môžu si to potom v base po referende a po nových voľbách kľudne rozobrať spolu s Krajčím a Matovič bude asi niekde v Kremnici, nie v base.
Vy tu hovoríte o transparentnosti v programovom vyhlásení vlády, profesionálna, transparentná štátna správa. Neviem, ktorú ste mysleli, ale tá súčasná to isto nie je. Mne sa páčil ten váš záber, že "odborníci namiesto ,našich ľudí´ do štátnych podnikov". "Odborníci namiesto ,našich ľudí´ do štátnych podnikov". Aha, takže predseda banského úradu, to neni náš človek, zo SaS-ky, dizajnér nábytku, to je niekto cudzí. Jeho žena, ktorá je okresná predsedkyňa SaS-ky a kandidovala do Národnej rady, to je tiež potom dakto cudzí. Tí riaditelia nemocníc. Jeden je lesník, to je odborník, jeden je zlievač alebo hutník, pardon, huú. Ten váš boj proti Pente. A teraz kde máme Pentu? Rozhoduje v zdravotnej poisťovni, všeobecnej zdravotnej. To je paráda! To nádherne ste to tu ukázali!
A viete, čo sa mi najviac páči? Výberové konania na okresné úrady, ako tu včera zaznelo, že to boli apolitické, lebo Pročko bol vo výberových komisiách, lebo pán poslanec Šudík bol vo výberových komisiách a ešte neviem kto všetko z vás. A že viete, čo bola najlepšia čerešnička na torte? Že vy ste povedali, že vy ste to neobsadili členmi vašej strany. Ale, vážení kolegovia, okresných úradov je 72. A koľko je členov vašej strany? Koľko? 40, 45? Koľkí sú vo funkciách? Tridsiati deviati? Tak kým ste to chceli obsadiť? Veď vy ste uzavretá sekta, ktorá nedokáže obsadiť ani okresné úrady vlastnými členmi. To je krásna výhovorka, že my sme tam členov strany nedali. A vo výberových komisiách, keď sú poslanci Národnej rady, tak to je fakt apolitické! A hlavne keď je tam Pročko, ktorý behá po celom Lučenci, po okrese a vyberá, koho za odmenu tam dodá, potom telefonuje, že tých tam dá zavreť a podobne. To je tak nádherné u vás, klobúk dole!
Tak dúfam, páni kolegovia a kolegyne, hlavne z OĽANO, lebo vy a vaša strana tu hovoríte o hmotnej zodpovednosti roky. Ak sa to dá vôbec nazvať strana alebo hnutie. Máte to priamo v programovom vyhlásení vlády, tak dúfam, že príde aj na činy, nielen na slová, ktoré u vás sme zvyknutí. Viete, teraz tu viete dokázať, že OĽANO je protikorupčné hnutie a že to neni len spŕška, nechcem sa vulgárne vyjadriť, čoho.
Teraz tu keby bola kolegyňa Zemanová alebo Halgašová, čo si tak radi pospia, ja by som aj povedal, že kľudne môžu zahlasovať aj zo SaS-ky o tom. Však ak ste, páni kolegovia, hovorili, v SaS-ke majú v DNA protikorupčnosť, to ona povedala, my máme to v DNA, boj proti korupcii. A kde bol ten boj proti korupcii pri priamom zadaní a nákupe testov zbytočných posledných? No, to sa už od nej nedozvieme.
Takže, vážení kolegovia, kolegyne, ak z tohto programového vyhlásenia vlády (rečník opäť ukázal smerom do pléna vytlačený materiál) vášho nechcete urobiť len... (rečník roztrhal uvedený materiál) zdrap papiera, ako z neho robíte, ak chcete aspoň nejaké veci z neho dodržať, kolegovia, kolegyne, tak skúste urobiť niečo iné, ako som teraz urobil ja, a zahlasujte za tento zákon, aby ste sa aspoň raz mohli pozreť v kľude do zrkadla a zistiť, áno, mám chrbtovú kosť, ale nielen gumovú náhradu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12.5.2021 o 9:25 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:33

Milan Mazurek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Miro, výborne si to vysvetlil, ten ich návrh zákona o hmotnej zodpovednosti je niečo ako Columbova žena, oni všetci o ňom hovoria, nikto ho nikdy nevidel, ani Pročko ho nevidel, keď ho išiel obhajovať do debaty. Ale základný fakt je ten, že, presne ako si spomínal, nemali problém v skrátenom legislatívnom konaní opakovane meniť ústavu. Oni menili ústavu pozmeňujúcim návrhom v skrátenom legislatívnom konaní, to sa vedeli všetci dať rýchlo dokopy, ale keď potrebujú upraviť dve-tri vety v zákone o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci, tak robí nejaká pracovná skupina viac ako rok, robia na tom ministerstvá, robia na tom poslanci, robia na tom neviem kto každý a tliachajú tu voloviny, že my už otvárame alebo vykopávame otvorené dvere a oni to už čoskoro predložia Národnej rade. Fakt po všetkých tých skúsenostiach im v tomto máme veriť.
Keď sa Mikasovi prišlo na to, že ako šta-tu-tár, preto je zodpovedný, pán Šefčík, že ako šta-tu-tár Úradu verejného zdravotníctva podpisoval vyhlášky, ktoré, priamo v tých vyhláškach to bolo definované, určitými spôsobmi obmedzovali život obyvateľov Slovenskej republiky, obmedzovali podnikanie a tým spôsobovali ekonomické škody obyvateľom Slovenskej republiky, boli vydávané v rozpore so zákonom, pretože na to nemal kompetencie, tak nemali problém za týždeň alebo dva dobehnúť tu s niekoľkostranovou novelou zákona o ochrane verejného zdravia len preto, aby Mikasovi tieto kompetencie dali. Nemali s tým problém, ale zákon o hmotnej zodpovednosti, s tým problém majú.
Preto to tu predkladáme, a preto ideme fínskym modelom – dať to priamo do ústavy, aby to už nikto nikdy nemohol nejakým jednoduchým spôsobom zrušiť a aby politici boli zodpovední za to, čo reálne konajú, za to, keď tu nakupujú testy za stovky miliónov.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.5.2021 o 9:33 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video