28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.5.2021 o 10:30 hod.

Mgr. PhDr.

Ján Herák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:30

Ján Herák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som vystúpil v rozprave k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov. Na začiatku by som chcel veľmi pekne poďakovať, že môžem byť spolupredkladateľom tohto návrhu, čiže ďakujem hlavnej predkladateľke pani Žitňanskej, že ma teda pripísala, že som teda mohol participovať. Táto téma je mi neskutočne veľmi blízka a aj sa tejto téme venujem. Poznám teda mnoho rodičov a teda mnoho náhradných rodín, ktoré jednoducho vykonávajú túto svoju prácu naozaj veľmi zodpovedne, s láskou. Treba povedať aj to, že tá práca náhradných rodičov je istým spôsobom veľmi komplikovaná. Z osobnej skúsenosti teda naozaj viem, že, že dokonca aj môj brat hovorí jak sme boli v pestúnskej starostlivosti a tí náhradní rodičia jednoducho po tej finančnej stránke to naozaj nemali jednoduché. Ale to nemá byť ale to dôležité alebo to hlavné memento pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti, ale jednoducho to sú tie holé fakty. Pani Žitňanská povedala, že v roku 2020 teda umiestnili deti 6 879 a deti ktoré boli teda zverené do konca roka 2020. Čiže ide o 5 269 detí, ktoré sú umiestnené v náhradnej starostlivosti. Je ale pravdou, že ja tiež veľmi úzko spolupracujem s organizáciou Úsmev ako dar a my naozaj sa snažíme roky rokúce, aby deti sme sanovali, aby jednoducho tá biologická rodina zostala pokope, aby sme skutočne ochránili rodinu pred nežiadúcimi patologickými javmi, ak to mám takto odborne nazvať. Ale je pravdou, že máme teda mnoho tých rodín v pestúnskej starostlivosti alebo teda v náhradnej starostlivosti a je veľmi dôležité, aby sme naozaj to dieťa ochránili pred ústavnou starostlivosťou. To je tá posledná fáza alebo posledná akcia, hovorím to veľmi tak familiárne, aby teda dieťa nemuselo jednoducho ísť do ústavnej starostlivosti. Čo dnes vieme, že v ústavnej starostlivosti máme okolo päť tisíc detí v rámci celého Slovenska od východné až po západné Slovensko. Ale je aj pravdou to, že nám za posledné roky ubúda možnosť alebo respektíve zo strany náhradných rodičov záujem, ďakujem pekne, záujem teda o náhradnú starostlivosť ako takú. A ja si kladiem otázku, že prečo to tak je, samozrejme. Samozrejme, nie je to absolútne žiadne zlyhanie štátu, ale možno je tá príprava na to náhradné rodičovstvo trolinku slabšia ako možno v minulosti, možno aj tie prirodzené obavy si vziať dieťa do náhradnej starostlivosti. Je pravdou, že tam mnoho tých faktorov skutočne do toho vstupuje, čiže možno to je otázka a následne sa budem tomu určite aj ja venovať. A hovorím, venujem sa tomu, aby sme aj tých budúcich náhradných rodičov dostatočne pripravili na to, aby si deti vzali do náhradnej starostlivosti. Ale v prvom rade o čo nám ide je sanovať rodinu ako takú a nedbať a nepozerať sa na to, či to je dieťa rómskeho pôvodu, alebo pochádza z málo podnetného prostredia alebo ja neviem, alebo ak ide o marginalizované skupiny. Jednoducho sanácia je naozaj alfa a omega. Hlavným cieľom návrhu zákona, aby som teraz sa dostal k meritu veci, je skutočne upraviť jednu z podmienok nároku na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti a to podmienku veku v čase zverenia dieťaťa do náhradnej starostlivosti na základe neodkladného opatrenia alebo zverejnenia do predosvojiteľskej starostlivosti. Pani Žitňanská tiež vravela, že v súčasnosti definuje platná úprava právo ...... dieťaťa na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti, čiže za podmienky, že dieťa, ktoré je zverené do náhradnej starostlivosti podľa § 1 ods. 2 písm. d) až f) je mladšie ako šesť mesiacov. Túto podmienku v mnohých prípadoch v praxi nie je možné splniť a to aj v súvislosti s dĺžkou súdnych konaní. Čiže je veľmi vynikajúce, že naozaj nebudeme absolútne brať do úvahy jednoducho ten vekový limit, pretože častokrát tie náhradné rodiny alebo náhradní rodičia jednoducho mali potom možno aj takú demotiváciu si teda vziať to dieťa náhradnej starostlivosti. Ale to nemá byť samozrejme finančný príspevok nemá byť absolútne tým hlavným momentom si dieťa vziať do náhradnej starostlivosti, ale jednoducho vziať si dieťa preto lebo, preto lebo si to dieťa zaslúži mať naozaj plnohodnotný a zdravý teda život v milujúcej rodine. V dôsledku nesplnenia tejto podmienky je naozaj strata nároku oprávnenej osoby na tento príspevok. To som vravel. Z tohto dôvodu je pre mnoho oprávnených osôb objektívne nemožné podmienku splniť a preto si zverení dieťaťa do predosvojiteľskej starostlivosti stráca nárok na jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti. Áno je to, v súčasnosti tá suma predstavuje okolo 540 euro. Ak sa nemýlim, bude to až okolo 829,86 eur ktoré sa v prípade úpravy zákona samozrejme bude automaticky valorizovať.
Čiže ešte raz by som chcel veľmi pekne poďakovať pani Žitňanskej. Samozrejme teším sa, že môžem byť spolupredkladateľom a vyzývam a povzbudzujem všetkých budúcich náhradných rodičov, aby sa toho nebáli. Skutočne reflektujeme na potreby mnohých tých náhradných rodín alebo rodičov. Mnohí to skutočne robia veľmi, veľmi zodpovedne, s láskou. A poznáme aj dokonca aj mnohých tých domovákov alebo teda tých detí, ktoré už teda boli zverené do tej pestúnskej starostlivosti alebo teda do úplného osvojenia. Sú to plnohodnotní občania, ktorí ďakujú za to, že mohli byť práve umiestnení v náhradnej starostlivosti. Ale opakujem treba sa pozerať v prvom rade na to, aby deti sme dokázali po tej materiálnej, po tej duševnej hlavne čo sa týka sanácie rodiny ochrániť. Ďakujem ešte raz veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2021 o 10:30 hod.

Mgr. PhDr.

Ján Herák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:36

Tomáš Lehotský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec Herák, za tvoje vystúpenie. Máš s tým veľmi veľa skúseností. My sme sa s Jankou zamýšľali teda, že akým smerom túto novelu uberať, tak nám bolo jasné, že peniaze nie sú všetko, že deti, ktoré prídu teda o svojich rodičov a končia v náhradnej starostlivosti tak samozrejme potrebujú mnoho iných vecí, ktoré sú možno oveľa dôležitejšie ako peniaze. Ale teda je pravda, že peniaze sú nevyhnutnou alebo určitá suma, dostatok peňazí je nevyhnutnou podmienkou preto, aby to dieťa mohlo dôstojne vyrastať v takých podmienkach, aby teda boli zabezpečené tie základné veci a možno aj niečo naviac. To znamená, že áno, preto, preto sme vlastne sa snažili presadiť, aby tie sumy boli minimálne na takej úrovni ako dostávajú deti, ktoré, ktoré sa rodia do kompletných rodín alebo teda do rodín, kde tí rodičia sú a plus samozrejme, aby tá možnosť získať tento príspevok bol reálny. Takže ďakujeme, Jano, že si dal aj svoje nejaké vlastné skúsenosti.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2021 o 10:36 hod.

Ing.

Tomáš Lehotský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:37

Jana Žitňanská
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec, za vaše vystúpenie aj podporu a naozaj vy ste človek, ktorý sa tejto téme venujete dôsledne a dlhodobo, čiže budem rada, keď budeme spolupracovať aj naďalej pri tejto téme. To čo ste spomínali, áno, nám žiaľ klesá počet rodín, náhradných rodín, ktoré sú ochotné si takto vziať dieťatko, ktoré potrebuje starostlivosť. Je to možno spôsobené aj tým alebo z toho čo som sa mala možnosť rozprávať. Tým, že nám sa rodia aj viacej detí, ktoré majú nejaký typ zdravotného postihnutia. Nie každá rodina alebo náhradný rodič si trúfne sa postarať o takéto dieťatko, keď biologický rodič si netrúfne. Z toho vyplýva nielen teda, že potrebujeme tak čo predkladáme dnes zvýšiť nejaké finančné ohodnotenie alebo aj nejakú aj finančnú motiváciu, ale my potrebujeme týmto náhradným rodičom aj pomôcť v službách alebo aj teda v poradenstve, v príprave tak, aby mali napríklad nárok tiež na odľahčovaciu službu, keď majú zverené takéto dieťa so zdravotným postihnutím a aby naozaj mali prístup ku všetkým možným kompenzáciám tak ako aj biologickí rodičia, aby dokázali naozaj sa postarať o toto dieťatko. Čiže v tejto oblasti myslím si, že by sme mali ešte urobiť kopec práce, pretože je zrejmé, že samozrejme pre dieťa je najlepšie keď vyrastá v biologickej rodine, pokiaľ táto je fungujúca. Ale keď, žiaľ, to tak nie je z nejakých dôvodov, tak potom tá náhradná rodina je to čo vieme tomu dieťatku poskytnúť asi najlepšie. A tá náhradná rodina potrebuje cítiť podporu štátu a potrebuje byť aj finančne za to ohodnotená. Takže ešte raz vám ďakujem za vaše vystúpenie a budem sa tešiť na spoluprácu na tejto téme.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2021 o 10:37 hod.

Mgr.

Jana Žitňanská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:39

Eduard Kočiš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Áno, pán kolega, veľmi správne ste poznamenal, že náhradná osobná starostlivosť a s tým spojené všetky povinnosti a práva takejto rodiny, ktorá si vezme alebo osvojí dieťatko zo štátnej starostlivosti je veľmi dobrým inštitútom a ja zastávam názor, že náhradná osobná starostlivosť alebo náhradná rodina alebo pestúnska rodina, ktorá funguje je stokrát lepšia ako biologická rodina, ktorá nefunguje. Pani kolegyňa Žitňanská spomenula, že tento návrh zákona bude mať dopad na štátny rozpočet v rozmedzí nejakých tristo tisíc eur. Ale to je absolútne jedno, či to bude mať tristo tisíc, štyristo tisíc, päťsto tisíc alebo milión eur, je to absolútne jedno. Každý jeden zákon, ktorý je na prospech rodiny, na prospech detí, vždy ako poslanci za hnutie REPUBLIKA...
=====
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2021 o 10:39 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:40

Eduard Kočiš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
... funguje. Pani kolegyňa Žitňanská spomenula, že tento návrh zákona bude mať dopad na štátny rozpočet v rozmedzí nejakých 300 tisíc euro, ale to je absolútne jedno, či to bude mať 300 tisíc, 400 tisíc, 500 tisíc alebo 1 milión euro. Je to absolútne jedno. Každý jeden zákon, ktorý je na prospech rodiny, na prospech detí vždy ako poslanci za hnutie REPUBLIKA podporíme, pretože rodina je budúcnosť a rodina je to, čo každá jedná vláda, každý jeden poslanec, nech bude z akejkoľvek politickej strany musí podporovať pokiaľ naozaj chce, aby spoločnosť sa rozvíjala a spoločnosť bola naďalej fungujúca. Čiže tento zákon je naozaj skvelo pripravený a musím všetkým predkladateľom tohto zákona veľmi pekne poďakovať nakoľko odstráni sa v ňom tá nešťastná lehota tých 6 mesiacov, pretože naozaj ako ste veľmi správne povedala tieto súdy, ktoré u nás trvajú počas procesu osvojenia alebo pridelenia dieťaťa do náhradnej starostlivosti trvajú naozaj niekedy nekonečne a tieto rodiny častokrát prišli o tento príspevok. To, že táto rodinka dostane jednorazový príspevok 829 euro, vítam, kvitujem mohlo by to byť oveľa viac aj s týmto by som nemal žiaden problém a čo ma najviac potešilo, tak inštitút profesionálneho rodičovstva, ktorý by mohol byť zakomponovaný do tohto návrhu zákona mohli by sme ho viacej propagovať ako niečo dobré, niečo naozaj prospešné, ale hovorím vždy budete mať našu podporu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2021 o 10:40 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:41

Miroslav Suja
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Pán poslanec Herák, tiež ako môj kolega, je to dobrý návrh, podporíme ho. Nebudem sa bližšie vyjadrovať, lebo kolega to celkom obšírne povedal. Mne sa páčila tá rada, že ochrániť rodinu pred nežiaducimi patologickými javmi ako sa mi to páči, že to zaznelo. Ja by som sa chcel spýtať vás len tak, či mi poviete jednoduchú definíciu rodiny podľa vás. Len tak. U mňa je to napríklad muž a žena. Takže ak mi na toto poviete budem veľmi rád a ten dopad na štátny rozpočet, to je tak zanedbateľný a keby bol aj väčší, tak tu myslím, že nie je čas alebo dôvod pozerať na peniaze.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2021 o 10:41 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:42

Lucia Drábiková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Janko, chcem sa k tebe pripojiť. Tiež som veľmi rada, že som mohla byť spolupredkladateľkou tohto návrhu zákona. Mám vo svojom okolí, poznám mnoho ľudí, ktorí si takto vzali dieťa do starostlivosti. Tak isto som tam vnímala naozaj veľké problémy s tými lehotami a vôbec komplikovanosťou celého procesu. Teším sa, že naozaj sme to takto nastavili, aby to bolo spravodlivejšie. Osobná náhradná starostlivosť je podľa mňa asi tou najlepšou formou pomoci a je to zároveň taká misia, pretože to, že biologické rodičovstvo je náročné a prináša mnoho výziev, je ešte možno vystupňovanejšie v prípade toho náhradného rodičovstva, kedy do rodiny prichádza dieťatko, ktoré či už počas vnútromaternicového vývinu alebo aj krátko potom zažívalo množstvo stresov a nemalo možnosť byť v blízkosti milujúcej matky, nemalo možnosť rozvíjať vzťah s ňou a prežívať naplnenie všetkých svojich potrieb. Čiže toto prináša naozaj veľké výzvy pre týchto náhradných rodičov častokrát detičky prichádzajú aj s abstinenčným syndrómom alebo so zdravotnými postihnutiami a som presvedčená, že tento zákon, návrh zákona je dobrý a pevne verím, že prinesieme ešte mnoho ďalších, pretože táto oblasť je naozaj poddimenzovaná a myslím si, že by sme mali umožniť všetkým detičkám, ktoré žijú v tej ústavnej starostlivosti, ktorá by mala byť naozaj tou poslednou, aby sme im umožnili žiť aj v náhradných rodinách a týmto náhradným rodinám vytvoriť naozaj také podmienky, aby mali zabezpečené aj finančné potreby, ale aj samozrejme všetku odbornú pomoc, ktorú potrebujú a týmto by som chcela aj oceniť všetkých náhradných rodičov, ktorí...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2021 o 10:42 hod.

Mgr. PhD.

Lucia Drábiková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:44

Ján Herák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Veľmi pekne ďakujem za pozitívne reakcie, či už aj opozičných a samozrejme aj koaličných poslancov, skutočne veľká vďaka vám patrí. Ale jednej veci sa dotknem, ktorú spomenul pán poslanec Kočiš. Len ste vraveli, že niekedy je lepšia tá náhradná starostlivosť alebo tá náhradná rodina ako tá biologická. S týmto nemôžem úplne až tak súhlasiť. To je veľmi diskutabilné, to je na takom tenkom ľade, pretože opakujem nám musí všetkým záležať hlavne zo strany štátu, aby sme sanovali tú rodinu. Dnes máme kopec detí, ktoré sú umiestnené v ústavnej starostlivosti. Ja poviem veľmi otvorene, dúfam, že sa nikto na mňa nenahnevá, ale neoprávneným a neopodstatneným spôsobom toto treba naozaj jasne pomenovať. Čo ja veľmi intenzívne komunikujem a budem za ten čas, čo budem poslancom bojovať, aby sme posilnili terénnu sociálnu prácu na Slovensku, ktorá je neskutočne poddimenzovaná. Neskutočne poddimenzovaná. Rokujem s tým, s týmto návrhom aj s pánom ministrom práce, čiže je to v štádiu riešenia, pretože kto môže jedine pomôcť patologickým rodičom napríklad alebo rodičom, ktorí jednoducho nezvládajú výchovu svojich detí sú terénni sociálni pracovníci na všetkých úrovniach. Absolútne súhlasím, že pri tomto návrhu samozrejme treba dbať aj o to, aby sme pomohli finančné, čo vďakabohu nadobúda tento zákon účinnosť od 1. augusta, ale treba pomôcť po tej odbornej stránke. Čiže prevencia, poskytovanie sociálneho poradenstva aj v rámci teda už dieťaťa umiestneného v náhradnej starostlivosti. Čiže opakujem, ďakujem za všetky podnety aj za reakcie pozitívne, ale my sa musíme v prvom rade postarať o to, aby deti boli pri svoji biologických rodičoch. To jednoducho musí byť pre nás ako zákonodarcov, pre štát jednoducho alfou a omegou. Ešte raz veľká vďaka, ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2021 o 10:44 hod.

Mgr. PhDr.

Ján Herák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:46

Katarína Hatráková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ja som sa len chcela poďakovať za diskusiu a poprosiť o podporu, pretože je to, vnímam to ako prvú lastovičku v podpore náhradných rodín. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.5.2021 o 10:46 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:47

Štefan Holý
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vám uviesť vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony cieľom, ktorých je posilniť legislatívnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, pričom sa zameriava na posilnenie právomoci príslušných vnútroštátnych orgánov. Predmetom návrhu zákona je precizovanie niektorých definícií, úprava procesného postupu pri certifikácii kybernetickej bezpečnosti, ktorá vyplýva z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2019/881 zo 17. apríla 2019 o agentúre ENISA a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií a o zrušení nariadenia Európskej únie č. 526/2013 tzv. aktu o kybernetickej bezpečnosti. Zavádza sa inštitút blokovania. Jeho hmotnoprávna a procesnoprávna úprava a upravuje sa postavenie audítora kybernetickej bezpečnosti. V prílohe č. 1 zákona sa precizujú prevádzkovatelia niektorých služieb v podsektore letecká doprava, v sektore digitálnej infraštruktúra a zo sektora verejná správa sa vypúšťa podsektor - spravodajské služby v rozsahu Slovenská informačná služba a vojenské spravodajstvo. Ďalším rozdielom oproti aktuálne platnej a účinnej zákonnej úprave spočíva v zmene poradia krokov pri využívaní akreditovanej jednotky CSIRT. Kým doposiaľ si ústredný orgán zriaďoval prioritne vlastnú jednotku CSIRT, čo je finančne podstatne nákladná činnosť. Podľa predkladaného návrhu zákona bude primárne využívať na základe zmluvy jednotky CSIRT už zriadené a to národnú jednotku CSIRT... Národného centra kybernetickej bezpečnosti pod NBÚ alebo vládnu jednotku CIRT pod ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja. Návrh zákona preto v ďalších novelizačných článkoch upravuje niektoré súvisiace predpisy a to zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďakujem pekne za pozornosť a prosím o podporu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

13.5.2021 o 10:47 hod.

Mgr.

Štefan Holý

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video