28. schôdza

4.5.2021 - 28.5.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.5.2021 o 10:50 hod.

Mgr.

Igor Hus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:50

Igor Hus
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona (tlač 441). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že Návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Prosím pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

13.5.2021 o 10:50 hod.

Mgr.

Igor Hus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:52

Milan Laurenčík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda vlády, vážený pán podpredseda, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som krátko zareagoval na predkladanú novelu zákona o kybernetickej bezpečnosti. Navrhovanú novelu pokladáme ako strana za veľmi dôležitú. Prešla štandardným pripomienkovým konaním aj sporovým konaním, ale keďže v sporovom konaní neboli zohľadnené všetky dôležité pripomienky odbornej verejnosti presunuli sme rokovanie v prvom čítaní minulej schôdze Národnej rady na tú dnešnú. Snažili sme sa vytvoriť časový priestor na vydiskutovanie si sporných bodov. Pritom sme konzultovali zákon s ďalšími odborníkmi tak v oblasti bezpečnosti, ako v oblasti práva a aj so samotným tvorcom zákona s Národným bezpečnostným úradom. Konzultácie ešte stále prebiehajú a veríme, že sa nám podarí dohodnúť konsenzus, aby navrhovaná novela mohla byť prijatá čo najväčšou podporou v pléne Národnej rady. Naše výhrady nesmerujú a nesmerovali k novele ako takej, ale iba k určitým jej častiam. Riziká, ktoré sme v týchto častiach identifikovali ešte síce pretrvávajú, ale sú na veľmi dobrej ceste k tomu, aby sme našli riešenie v podobe pozmeňujúceho návrhu zákona, ktorý bude predložený po prvom čítaní buď vo výboroch alebo potom v pléne tak, že budeme vedieť tento zákon podporiť už teraz v prvom čítaní. Nebudem teraz detailne rozoberať tie body, lebo ako som hovoril práve včera došlo k nejakej dohode v rámci koalície na tom, ale jednalo sa hlavne o body ak § 10a - súčinnosť, kde sme mali nejaký problém, tam je výrazné zlepšenie. Ďalej § 24a -automatizované poskytovanie informácií, kde to tak isto bude navrhnuté lepšie riešenie, potom bol diskutovaný...
=====
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2021 o 10:52 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:55

Milan Laurenčík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
jednalo sa hlavne o body § 10a súčinnosť, kde sme mali nejaký problém, tam je výrazné zlepšenie, ďalej § 24 automatizované poskytovanie informácií, kde to tak isto bude navrhnuté lepšie riešenie. Potom bol diskutovaný § 27a obmedzovanie používanie produktu, procesu a služby, znovu môžem povedať, že sa črtá dobré riešenie, ktoré bude prezentované v pozmeňujúcom návrhu zákona a čo môžem teda povedať, že koaliční partneri budú súhlasiť so zrušením blokovania z iniciatívy NBÚ čo je § 27b a blokovania pre iné štátne orgány čo je § 27c, kde vlastne NBÚ má aj teraz v súčasnosti dostatočné nástroje nato, aby vedel blokovať nežiadúci obsah a nežiaduce stránky a nepotrebuje podľa nášho názoru ďalšie paragrafy a ďalšie právomoci, ktoré týmto zákonom by mu vyplývali. Takže toľkoto v krátkosti môj príspevok môžem teda povedať za klub strany Sloboda a Solidarita, že tento zákon tú novelu posunieme do druhého čítania s tým, že budeme teda žiadať, aby ten pozmeňujúci návrh bol potom takto prijatý ako ho budeme prezentovať na výboroch. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13.5.2021 o 10:55 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:56

Martin Beluský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán podpredseda parlamentu Laurenčík, samozrejme ja vítam akúkoľvek snahu, ktorej cieľom je vylepšiť nejaký zákon, aby bol lepší, účinnejší, efektívnejší avšak obávam sa, že snaha vašej politickej strany SaS nebude viesť k lepšeniu ale práve naopak k zhoršeniu navrhnutých paragrafov. Tá verzia zákona, ktorá bola pôvodne daná do medzirezortného pripomienkového konania, áno aj ja som s ňou mal problém, bolo tam viacero vecí, ktoré neboli úplne jednoznačne zadefinované, boli také otvorené ale potom ako vyšiel tento zákon z medzirezortného pripomienkového konania ako boli tieto zásadné pripomienky aplikované, tak si myslím, že z toho vyšla veľmi dobrá verzia zákona, o ktorej budem viacej hovoriť aj potom vo svojej rozprave. Nevidím, nevidel som vôbec žiadny dôvod prečo sme minulú schôdzu odkladali prvé čítanie, pretože kľudne sme mohli ten zákon prerokovať v prvom čítaní, mali ste ešte mesiac dostatok času nato, aby ste akékoľvek rozpory akékoľvek nejaké prípadné ešte vylepšenia mohli prerokovávať. Dneska sme mohli už byť v druhom čítaní, schváliť pozmeňováky a mohli sme už rovno zákon posunúť pani prezidentke na podpis. Zbytočne sme podľa môjho názoru stratili jeden mesiac, ale som rád, že teraz už o tomto zákone rokujeme a že aj vy a vaša politická strana posunie tento návrh zákona do druhého čítania. A verím, že to čo ste vy hovorili o tých zrušených paragrafoch či už je to blokovanie či už je to tá súčinnosť alebo automatizované poskytovanie informácií verím, že sa nenájde podpora takýchto návrhov zo strany koalície a že to tam necháme v takom znení ako to tam je. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2021 o 10:56 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:58

Juraj Krúpa
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vďaka za slovo. Pán podpredseda Laurenčík, ďakujem veľmi pekne, veľmi ste ma potešili. Veď ja považujem tento zákon za jeden z najdôležitejších, ktorých sa týkajú národno-bezpečnostných záujmov pretože kybernetická bezpečnosť je naša bezpečnosť a je to vlastne bezpečnosť našej budúcnosti, bez nej jednoducho nedokážeme fungovať. A som veľmi rád, že sme sa v tejto veci posunuli dopredu a ja som presvedčený, že sa nám podarí doladiť aj tie veci, ktoré sú tam nejak na ktorých ešte momentálne nepanuje úplne stopercentná dohoda. Ale je, považujem to za absolútne ultimatívne dôležité, aby ten zákon prešiel v čo najlepšej forme, aby sme mohli naozaj myslieť na našu budúcnosť a na našu bezpečnosť. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2021 o 10:58 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:59

Milan Laurenčík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne kolegom za faktické poznámky. Začnem od pána Krúpu, sám viete, že sme sa snažili a hľadať možnosť a ako tento zákon podporiť a verím, že tak ako ste aj vy teraz povedal dôjdeme k dohode a k takému pozmeňujúcemu návrhu, že ten zákon určite vylepšíme a tým hneď premostím na pána poslanca Beluského. Neviem na základe čoho chcete hovoriť, že naša náš pozmeňujúci návrh, ktorý ste ešte vlastne ani nemal možnosť vidieť bude zhoršením toho zákona. Možnože iba tým, že čo som povedal, že, že budú zrušené blokovania. Blokovania už aj teraz má Národný bezpečnostný úrad možnosť robiť a myslíme si, že tam nie sú až tak dôležité a pomôže to vlastne aj podnikateľom, ktorí v tomto sektore, sektore pracujú. Ten zákon preto sme posunuli z jednej schôdze na druhú pretože je to veľmi zložitý technický zákon aj právnicky zložito napísaný, takže potrebovali sme dostatočný priestor nato, aby sme ho dokázali ešte tak dohodnúť a tak upraviť, aby sme vedeli aj my tento zákon podporiť. Sme súčasť koalície a pokladáme za veľmi dôležité, aby sme tento zákon podporili, pretože duch toho zákona je ozaj správny a vadili nám tam len niektoré detaily. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.5.2021 o 10:59 hod.

Ing.

Milan Laurenčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:13

Ján Podmanický
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, dajte hlasovať o mojom procedurálnom návrhu, že Národná rada Slovenskej republiky zaväzuje vládu Slovenskej republiky okamžite uvoľniť finančné prostriedky na dofinancovanie Matice Slovenskej. Odôvodnenie. Matica Slovenská sa nachádza v zúfalej finančnej situácii a je nútená prepúšťať kmeňových zamestnancov. Situácia sa nezlepšila ani po rôznych prísľuboch zo strany vládnych politikov, práve naopak, ministerka kultúry, pani Milanová, pokračuje v politike stanovenej na začiatku jej funkčného obdobia, ktorá sa nedá nazvať inak ako finančná likvidácia Matice Slovenskej. Včera vláda navýšila deficit rozpočtu o neuveriteľných tri a pol miliardy eur. Počúvame o miliónoch, ktoré idú na rôzne podporné aktivity pochybného významu. Stovky miliónov sa rozhadzujú na nezmyselné testovanie. V tejto situácii nemôže byť pre vládu problém nájsť 400 tisíc na dofinancovanie Matice.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.5.2021 o 11:13 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:14

Tomáš Taraba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, prosím vás, dajte hlasovať o mojom procedurálnom návrhu, že Národná rada Slovenskej republiky vyzýva vládu Slovenskej republiky, prezidentku a Ústavný súd, aby rešpektovali následné stanovisko Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré znie: My poslanci Národnej rady sa plne hlásime k základnému demokratickému princípu, podľa ktorého všetka politická moc na Slovensku pochádza od občanov Slovenskej republiky. Uznávame právo občana nielen voliť svojich zástupcov, ale rovnako uznávame aj jeho právo volených zástupcov odvolávať a to aj prostredníctvom výsledkov platného referenda o predčasných voľbách. Mandát poslanca, ktorý je platený z daní občanov Slovenskej republiky, nepovažujeme za jeho základné ľudské právo. S poľutovaním prijímame vyjadrenia tých volených politikov, ktorí referendum považujú za protiprávny akt. Odôvodnenie. Včera sme videli, že pani prezidentka naplnila to, že čo sa tu hovorí už dlhodobo, že bude blokovať cez Ústavný súd referendum.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.5.2021 o 11:14 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:15

Anna Záborská
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem pekne, pán predseda. V mene pani predsedníčky Bittó Cigánikovej zvolávam výbor pre zdravotníctvo na trinástu hodinu v miestnosti výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.5.2021 o 11:15 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:16

Ján Podmanický
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán podpredseda, nemáte pravdu. Ja som predniesol jasne formulovaný procedurálny návrh, kde bol jasný návrh ako má Národná rada ďalej postupovať v rokovaní. Navrhol som, aby Národná rada hlasovaním poslala výzvu vláde Slovenskej republiky ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, toto vôbec nie je procedurálny návrh.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Ja vás žiadam, pán podpredseda, žiadam vás, aby ste dali o tomto procedurálnom návrhu ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.5.2021 o 11:16 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video