35. schôdza

23.7.2021 - 25.7.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.7.2021 o 10:38 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 10:10

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ctená Národná rada Slovenskej republiky, s hlbokým zármutkom sme prijali správu o náhlom úmrtí nášho bývalého poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána Jaroslava Pašku.
Pôsobil ako minister školstva v rokoch 1993 až 1994 v prvej vláde samostatnej Slovenskej republiky.
V období rokov 1994 až 2009 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu.
V rokoch 1996 až 1998 bol predsedom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, kultúru a šport.
V rokoch 1998 až 2002 bol členom spoločného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Európskeho parlamentu pre vzdelávanie a kultúru. Bol taktiež členom Parlamentného zhromaždenia Rady Európy.
V rokoch 2009 až 2014 bol poslancom Európskeho parlamentu za Slovenskú národnú stranu a stal sa podpredsedom frakcie Európa slobody, Európa slobody a demokracie.
V rokoch 2016 až 2020 bol opätovne zvolený ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu. V VII. volebnom období pôsobil ako člen Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a taktiež aj ako podpredseda Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky.
Taktiež bol aj aktívnym komunálnym politikom v hlavnom meste Bratislava Slovenskej republiky a bol členom a neskôr aj dlhoročným podpredsedom Slovenskej národnej strany.
Vyjadrujem v mene poslancov Národnej rady Slovenskej republiky hlbokú a úprimnú sústrasť pozostalým a celej rodine. Česť jeho pamiatke!
Skryt prepis

Vystúpenie

23.7.2021 o 10:10 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 10:19

Anna Andrejuvová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 23. júla 2021 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Vláda Slovenskej republiky dňom 15. júla 2021 odvolala z funkcie štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, vypnite si mobilné telefóny, dobre, buďte takí láskaví a nenarúšajte priebeh schôdze.

Andrejuvová, Anna, poslankyňa NR SR
... a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Martina Fecka.
Martin Fecko si dňom 16. júla 2021 začal uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Rastislavovi Jílekovi, ktorý 24. marca 2020 nastúpil ako náhradník za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 15. júla 2021. Rastislav Jílek zostáva náhradníkom za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
Vláda Slovenskej republiky odvolala dňom 21. júla 2021 z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Michala Luciaka.
Michal Luciak si dňom 22. júla 2021 začal uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Viere Leščákovej, ktorá 23. marca 2020 nastúpila ako náhradníčka za stranu ZA ĽUDÍ na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Michala Luciaka, zanikol mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky dňom 21. júla 2021. Viera Leščáková zostáva náhradníčkou za stranu ZA ĽUDÍ a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
Predkladám návrh uznesenia Národnej rady, ktorý teraz prečítam.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 23. júla 2021 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1.) že vláda Slovenskej republiky dňom 15. júla 2021 odvolala z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Martina Fecka. Odvolaním z funkcie štátneho tajomníka si Martin Fecko začal dňom 16. júla 2021 uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky;
2.) že vláda Slovenskej republiky odvolala dňom 21. júla 2021 z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Michala Luciaka. Odvolaním z funkcie štátneho tajomníka si Michal Luciak začal dňom 22. júla 2021 uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
3.) že podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Rastislavovi Jílekovi, ktorý 24. marca 2020 nastúpil ako náhradník za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Fecka zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 15. júla 2021. Zánikom mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Rastislav Jílek zostáva náhradníkom za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí;
Viere Leščákovej, ktorá 23. marca 2020 nastúpila ako náhradníčka za stranu ZA ĽUDÍ na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Michala Luciaka zanikol mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky dňom 21. júla 2021. Zánikom mandátu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viera Leščáková zostáva náhradníčkou za stranu ZA ĽUDÍ a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí;
4.) informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie

23.7.2021 o 10:19 hod.

Mgr. et Mgr.

Anna Andrejuvová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:25

Vladimír Lengvarský

Vystúpenie v rozprave 10:26

Jana Bittó Cigániková
Skontrolovaný text
Vážené kolegyne, kolegovia... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pani kolegyňa, prosím pekne, ešte prepáčte, ešte predtým...

Bittó Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
Jej prepáčte, ospravedlňujem sa.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

23.7.2021 o 10:26 hod.

Mgr. MBA

Jana Bittó Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:27

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Tak, pán predseda, ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 629 z 30. júna 2021 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je to tlač č. 613, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v termíne do začiatku rokovania o tomto návrhu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor pre zdravotníctvo prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 45. schôdzi dňa 23. júla 2021. Uznesením č. 102 z 23. júla 2021 súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie vysloviť súhlas s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je to tlač 614, sa uskutoční na 35. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

23.7.2021 o 10:27 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:29

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v mene poslaneckého klubu SaS aj v mene svojom podporil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý v parlamente pred chvíľou uviedol pán minister zdravotníctva Lengvarský.
Podľa § 89 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody, Národná rada sa môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona. Som presvedčený, že podmienky zákona o rokovacom poriadku sú splnené vrchovatou mierou a existujú zákonom stanovené dôvody pre skrátenie legislatívneho konania. V prípade situácie, v ktorej sa nachádzame, resp. ktorej čelíme a ktorú sa snaží návrh novely zákona riešiť, sú naplnené hneď dva z troch verejných záujmov, ktorých ohrozenie podľa zákona o rokovacom poriadku odôvodňuje skrátenie legislatívneho konania.
Po prvé. Sú ohrozené základné ľudské práva a slobody, predovšetkým právo na ochranu zdravia, ale sprostredkovane aj právo na prácu a právo na výkon podnikateľskej činnosti. Pandémia COVID-19 ohrozuje nielen zdravie, ale aj životy ľudí. Samotná pandémia mení správanie ľudí, ktorí chránia svoje zdravie aj tým, že dobrovoľne obmedzujú svoje sociálne kontakty a účasť na verejnom a sociálnom živote. Ale menia ho aj štátom nariadené opatrenia, ktoré majú charakter obmedzení hospodárskeho života a ďalších aktivít, ktoré sú s pandémiou spojené a ktoré štát prijíma v záujme ochrany zdravia, a tie zasa zasahujú aj do iných práv, najmä práva na prácu a práva na podnikanie, pretože obmedzujú rôznorodé aktivity ľudí.
Po druhé. Druhý ohrozený verejný záujem. Štátu hrozia značné hospodárske škody. Zatváranie či čo i len obmedzovanie ekonomiky spôsobuje škody nielen ľuďom, ktorých sa to bezprostredne týka, nielen podnikateľským a ďalším subjektom, ktorých aktivity sú obmedzené, ale aj štátu. A nemusí to byť hneď tvrdý lockdown, ale každé zásadnejšie obmedzenie ekonomickej aktivity – či už v dôsledku dobrovoľne zmeneného správania ľudí, alebo v dôsledku opatrení štátu na ochranu zdravia – znamená nižšie príjmy štátu a zároveň jeho vyššie výdavky potrebné na kompenzáciu alebo aspoň čiastočnú kompenzáciu týchto obmedzení. Rovnako vyššie náklady na zdravotníctvo na zvládanie pandémie v situácii, keď opäť budeme čeliť nekontrolovanému nárastu prípadov a potrebných hospitalizácií. Takže je evidentné, že okrem ohrozenia základných práv a slobôd je tu prítomná aj hrozba hospodárskych škôd pre štát.
A napokon sú prítomné aj mimoriadne okolnosti, ktoré zákon o rokovacom poriadku predpokladá ako dôvod pre skrátenie legislatívneho konania. Dlhodobo existujúcou mimoriadnou okolnosťou je pandémia COVID-19. A je mimoriadnou okolnosťou napriek tomu, že ju tu máme už od marca minulého roka. Tváriť sa, že nie, je zakrývaním si očí pred realitou. Na niektoré veci sa už určite bolo možné pripraviť a pripraviť aj legislatívne, ale na niektoré nie, lebo pandémia sa vyvíja tiež, a ak máme možnosť urobiť opatrenia, ktoré nám v boji s pandémiou môžu pomôcť, tak je potrebné urobiť ich čo najskôr, resp. vytvoriť čo najskôr pre ich realizáciu legislatívne prostredie. A je našou povinnosťou tak urobiť. Lebo na tom existuje legitímny verejný záujem spočívajúci v ochrane zdravia, životov, v ochrane práce, podnikania a ďalších aktivít, ako aj v ochrane štátu pred ďalšími a tentoraz už aj sčasti zbytočnými a neodôvodnenými hospodárskymi škodami.
Ale predovšetkým ide o život. Naozaj o život, nielen obrazne, ale aj doslova. O množstvo životov, ktoré môžeme zachrániť alebo ktoré môžu predčasne skončiť.
V tomto konkrétnom prípade sú navyše prítomné aj ďalšie dôvody, ktoré mimoriadnosť situácie zdôrazňujú a podčiarkujú aj nad rámec evidentnej mimoriadnosti spočívajúcej v samotnej existencii pandémie. Prinajmenšom tri okolnosti, ktoré nebolo možné úplne presne vopred predpokladať do najmenších detailov a na ktoré je potrebné reagovať aj zmenou legislatívy, ktorú máme dnes na stole.
Po prvé, vírus sa vyvíja. Máme tu mimoriadne agresívny a infekčný delta variant, ktorý skôr či neskôr príde a rozšíri sa aj na Slovensku. Môžeme to spomaliť, môžeme sa to snažiť obmedziť či trochu to brzdiť, ale úplne zabrániť jeho príchodu nedokážeme.
Po druhé, máme aj v rámci Európy mimoriadne nízku mieru zaočkovanosti obyvateľstva. Máme tu nástroj, ktorým sa môžeme pred pandémiou chrániť, a tým je očkovanie. Je to vlastne jediný prostriedok, ktorým môžeme COVID-19 úplne poraziť. Ale nevyužívame ho dostatočne. Nie sme dostatočne chránení. Nie sme chránení tak ako mnohé iné vyspelé krajiny aj v našom okolí. Nie sme chránení tak, ako by sme mali byť, a čo je ešte väčší problém, ako by sme už dnes mohli byť. Je to problém, ktorý bude mať pre nás zrejme už v blízkej dobe veľmi vážne následky.
A ten tretí dôvod sú procesy na európskej úrovni, konkrétne aj v odôvodnení spomínané využívanie digitálnych očkovacích preukazov, GreenPassov, ktoré zohľadňujú očkovanie, testy a prekonanie ochorenia. Som presvedčený, že málokedy sú tak jasné a jednoznačne naplnené zákonom stanovené dôvody pre skrátené legislatívne konanie. A preto si návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o novele zákona o ochrane verejného zdravia zaslúži podporu Národnej rady.
Za klub SaS chcem týmto deklarovať, že ju od nás dostane, ako návrh na skrátené legislatívne konanie, tak samotný návrh zákona, lebo vidíme dôvod na skrátenie legislatívneho konania a považujeme za potrebné navrhovaný zákon prijať, a to čo najskôr.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

23.7.2021 o 10:29 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:38

Rastislav Schlosár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Dostál, ja musím s vami súhlasiť v tom, že naozaj môže dôjsť, môže dôjsť k ohrozeniu ľudských práv a nielenže môže dôjsť k ohrozeniu ľudských práv, ale aj dochádza reálne k ohrozeniu ľudských práv a tie ľudské práva ohrozujete vy, vaša strana, vaši vládni poslanci, ktorí tu podporujú takéto návrhy zákonov. A ja vám poviem, ktoré ľudské práva vy týmto spôsobom ohrozujete. Napríklad čl. 12 odstavec... alebo tie práva, ktoré sú uvedené v čl. 12 ods. 1 a 2 ústavy. Ja vám ich prečítam: "Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné." A ďalej. "Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie." A ďalej: "Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať."
A presne to vy robíte. Zvýhodňujete očkovaných, znevýhodňujete tých, ktorí nie sú očkovaní. Diskriminácia toho najhrubšieho zrna! Toto vy robíte, toto je to ohrozenie ľudských práv a toto je presne to pre vás typické, pre vás liberálov, ktorí máte plné ústa rečí o ľudských právach, o demokracii, o slobode, ale v skutočnosti tu budujete tú najtvrdšiu totalitu. To ste vy, pán Dostál a vaši liberáli!
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.7.2021 o 10:38 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:39

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda.
Pán poslanec Dostál, vy ste v závere svojho príspevku povedali, že málokedy sú tak jasne splnené tie požiadavky na to, aby niečo mohlo byť v skrátenom legislatívnom konaní. A ono to je práve preto, že vaša vláda a vaša koalícia to skrátené legislatívne konanie za posledný rok aj štvrť neskutočne veľakrát zneužila a využila úplne neoprávnene, takže, samozrejme, že málokedy je to tak jasne, pretože skoro nikdy to nebolo úplne splnené, takže preto to bolo málokedy.
A viete, kto chce psa biť, palicu si nájde. A vy tiež, keď proste chcete si nájsť nejaké argumenty, aby ste niečo obhájili, tak, samozrejme, že tie argumenty si nájdete, vymyslíte si, dotvoríte si, poviete polopravdy. Ale napríklad v tomto prípade skrátené konanie, viete, tam treba si aj povedať, že či je už, či teraz naozaj je doba, kedy sme sa dozvedeli nejaké nové informácie, pretože to, že príde nejaká tretia vlna, to sme predsa vedeli už veľmi dávno. Už veľmi dávno ste mohli prísť s nejakým návrhom zákonom, mohlo to ísť štandardným legislatívnym konaním. A dokonca aj premiér Heger sa vyjadril, že toto je nástroj, ktorý chcete možno v budúcnosti využiť. Čiže možno vy ho ani nevyužijete a možno využijete až v septembri, možno v októbri, takže nevidím vôbec dôvod, prečo by sme ho mali teraz hneď v skrátenom legislatívnom konaní prijať, keď vlastne ani neuvažujete o tom, že by sa to opatrenie hneď zajtra, budúci týždeň alebo neviem kedy využilo.
A druhá vec je samotný obsah zákona, pretože to je dôležité si tiež povedať, či ten nástroj dosiahne ten cieľ, ktorý predpokladá zákon o rokovacom poriadku. Teda či naozaj, keď prijmeme tento zákon, tak dôjde alebo zabezpečíme tým tú bezpečnosť, zabezpečíme ochranu ľudských práv a jednoducho odpoveď je, proste nie, nezabezpečíme. Práve naopak, toto je nástroj, ktorý bude len šikanovať nezaočkovaných ľudí, a nič iné to nie je. Žiadna ochrana, žiadna bezpečnosť, len šikanovanie. To je celý tento zákon.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.7.2021 o 10:39 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:41

Stanislav Mizík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Dostál, veľmi vám záleží na skrátenom legislatívnom konaní. Porušujete hlavné postuláty Ústavy Slovenskej republiky. Máte strach. Strach pred hnevom národa, pred demonštráciami, ktoré sú a ktoré budú. A budú ešte väčšie. Zavádzate apartheid. Keď ste vraveli, že ide o život, ste sa sekli s tým, že ste nepovedali, že ľudí treba liečiť. Nie napojiť na ventiláciu, keď je zle, keď je nákaza už v neskorom štádiu, v ťažkom priebehu, napríklad pri zápale pľúc silnom. Drvivú väčšinu mŕtvych máte na svedomí vy! Neliečili ste. Vy ste nechali ľudí zomierať! A tento váš návrh zákona je príprava na vašu ochranu pred hnevom národa.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.7.2021 o 10:41 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:42

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, podľa mňa teraz ide o takú vážnu vec, že nemôžme to v žiadnom prípade prijať do skráteného legislatívneho konania, lebo aj tie dôvody, ktoré ste vymenovali, tak tie značné hospodárske škody alebo ohrozenie základných ľudských práv, veď to robí vaša vláda teraz. A ak chcete takýto zákon, ktorým chcete ľudí rozdeliť na očkovaných, neočkovaných a potom ktovie ako to bude ešte ďalej, tak jednoducho nemôžete toto v skrátenom konaní tuto za pár hodín odsúhlasiť a musí byť k tomu riadna politická debata. A nielen takto, že vy si zmyslíte a jednoducho ľudí rozdelíte. Veď pozrite sa na názov vašej strany. Tak buď si zmeňte potom názo, alebo z tej strany vystúpte.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.7.2021 o 10:42 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video