48. schôdza

19.10.2021 - 12.11.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2021 o 10:34 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:34

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Juraj, prosím ťa, aké sľuby vy plníte? Môžme hovoriť o sľube. Dajme tomu o tomto konkrétnom.
Ale tu mám viac ako 120 strán vašich sľubov a môžem na každú stranu jednu po druhej prejsť a povedať, čo ste nesplnili: rozvoj vidieka, potravinová sebestačnosť, pomoc poľnohospodárom, pomoc lesníkom - veď to je jeden sľub za druhým - výberové, transparentné výberové konania, nie našich ľudí. Však dobre, hovorme. Ty si veľký človek, tak povedz, áno, plním tento sľub, ale nehovor, prosím ťa, sľuby, lebo môžme tu ísť, do rozpravy sa môžem prihlásiť a čítať z týchto 127 strán, všetky sľuby, ktoré ste nesplnili, kolegovia. Buďme trošku sebareflexiu, majme nejakú sebareflexiu.
Tu je 127 strán. Stále tu mám, aby som vám to mohol ukázať, že ako vy plníte tie sľuby.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2021 o 10:34 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:35

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega Gyimesi, v tomto vašom pozmeňujúcom návrhu zákona sa nejakým zvláštnym spôsobom ide obhajovať, že vraj nedostatočná alebo zvláštna forma výučba, výučby slovenského jazyka v rámci škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny.
Aby sme uviedli všetky tieto veci na pravú mieru a aby aj verejnosť o tom mala nejakú zmienku, predovšetkým sa to týka škôl, kde je vyučovací jazyk maďarskej národnostnej menšiny, pretože ani školy, ktoré majú iný vyučovací jazyk, čiže už, či sa jedná o školy s vyučovacím jazykom rusínskym alebo ukrajinským, tento problém nemajú, pretože ovládajú tieto deťúrence vyučovací jazyk slovenský, myslím si, že na viac ako dostatočnej úrovni.
Problém je ten, že školy, ktoré sú výlučne orientované na maďarský jazyk, tá výučba slovenského jazyka je nedostatočná a nedeje sa takým spôsobom, aby sa tento hendikep – v úvodzovkách –, pretože tie deti, vieme, žijú na akom prostredí, a tá domáca výučba toho slovenského jazyka, dá sa povedať, že minimálna, nakoľko rozprávajú výlučne po maďarsky. Čiže nie je vhodné, by som povedal, prezentovať to takým spôsobom, že zmeňme prístup výučby slovenského jazyka voči národnostným menšinám. Práve naopak, národnostná menšina by mala ovládať štátny jazyk. A týmto štátnym jazykom je slovenský jazyk.
Čiže je to také troška nekorektné z tvojej strany. No ale nevadí.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2021 o 10:35 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:37

György Gyimesi

Vystúpenie v rozprave 10:38

Jarmila Halgašová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, rovnako predkladám pozmeňujúci návrh, ktorý odôvodním.
Materiálno-spotrebné normy a receptúry sa pripravujú na pôde ministerstva školstva a v spolupráci s Úrad verejného zdravotníctva, ako aj s mnohými odborníkmi. Je to teda dosť, dosť náročná práca, výsledkom ktorého je, teda že tieto normy sa z pohľadu výživových vlastností posudzujú aj z Úradu verejného zdravotníctva a dávajú sa na to rozhodnutia. Následne sú zverejňované na webovom sídle ministerstva školstva a sú jednak záväzné, a jednak všeobecne dostupné. Avšak častokrát sa zneužíva nevedomosť, to, že sú všeobecne dostupné pre každého jedného. A tieto materiálno-spotrebné normy sa šíria za finančnú odplatu. Práve preto sa navrhuje spresnenie zverejňovania materiálno-spotrebných noriem a receptúr tak, aby bolo jednoznačné, že sú zverejňované na newebovom sídle ministerstva, a zároveň sa navrhuje obmedzenie ich rozširovania, keďže ide o štátom vytvorený materiál, a preto nie je dôvod na jeho neobmedzené komerčné rozširovanie. Samotné komerčné rozširovanie vylúčené nebude, avšak kto bude mať záujem ich šíriť či už v elektronickej, alebo písomnej forme, bude na to potrebovať súhlas ministerstva.
Pozmeňujúci návrh:
V čl. I bod 246 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Finančné pásma určujúce rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie zverejňuje ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie možno rozširovať za finančnú odplatu len s predchádzajúcim písomným súhlasom ministerstva školstva.“
V nadväznosti na to sa primerane upraví znenie úvodnej vety k botu... k bodu 246.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2021 o 10:38 hod.

Ing.

Jarmila Halgašová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:40

Patrick Linhart
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som veľmi rád, pani Halgašová, že sa v tebe prebudilo možno svedomie po desiatich rokoch, čo tvrdíš, že robíš niečo pre potravinársky priemysel. Ako bývalá riaditeľka PKS, Potravinovej korony, pardon, komory Slovenska, ktorá launchla alebo lobovala a dosadzuje do školských zariadení tie najväčšie otraviny sveta cez otravinárov, ktorých zastupuješ v parlamente, tak ja som veľmi rád, že sa v tebe, pani poslankyňa, prebudilo toto svedomie a že si sa uchopila tejto skvelej témy.
Trošku ma ale neteší, že si sa nepridala k nám, teda a po tom, čo si neúspešne blokovala potravinový semafor, ktorý bol práve určený pre deti a pre rodičov. Neúspešne si ho blokovala, pretože prešiel parlamentom jednohlasne nakoniec. Aj s klubom SaS sa to podarilo celé vysvetliť, tak potom sa teraz v tebe prebudila taká túžba pomáhať deťom. Ja to upravím, teda dám to na pravú mieru.
Toto je čistý populizmus. Ja som urobil na Facebook, hej, takú koláž fotiek, kde už minulého roka alebo tohto roku v apríli chodím a po školách a zlepšujem stravovanie a normy v školách, a ty si si urobila presne také isté fotečky ako ja a prebudilo sa to teraz v tebe až nejak niekedy v novembri.
Ja, samozrejme, teraz chcem povedať jednu vec, teda, pardon, v októbri. Ja, samozrejme, chcem povedať jednu vec. Ja vítam akúkoľvek pomoc pre deti, ale naozaj... a pre školy a úprava noriem, ktorá je naozaj zastaralá a potrebuje túto úpravu, avšak z tvojej strany to beriem ako čistý populizmus, pretože keď zástupkyňa otravinárov v parlamente, bývalá riaditeľka PKS, ktoré dováža do škôl a škôlok hnoj, povie, že chce niečo urobiť dobré pre deti, tak je to na smiech. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2021 o 10:40 hod.

BSc.

Patrick Linhart

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10:42

Jarmila Halgašová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega, ste ma celkom pobavili týmto vaším vystúpením, a teda ako keď ste, keď ste sám povedali, že váš semafor bol schválený jednohlasne, tak ste tam mali aj môj hlas, ale teda ako ďalej sa k tomuto, týmto nezmyselným výpadom nebudem vyjadrovať, pretože ak by ste dobre sledovali moje vystúpenia face... na facebookovej stránke, a myslím, že to robíte úplne detailne, a to možnože aj zo žiarlivosti, neviem, tak by ste videli, že vlastne ja som s týmto projektom začala pred viac ako rokom. Takže nech sa páči, môžte si kopať ďalej, mňa to len baví. (Ruch v sále a zaznievanie gongu.)
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

20.10.2021 o 10:42 hod.

Ing.

Jarmila Halgašová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:43

Tomáš Šudík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, na ostatnom, na ostatnej schôdzi v Národnej rade som vystúpil k tomuto zákonu, kde som rozprával, že je v zákone pravdepodobne chyba pri národnostných školách, pretože podľa vtedajšieho znenia zákona by k národnostným patrili len tie maďarské. Ja som veľmi rád, že som mohol spoločne s mojimi kolegami a s ministerstvom školstva pripraviť pozmeňujúci návrh, kde túto krivdu na iné národnostné školy vieme vyriešiť, a budú taktiež môcť čerpať dostatočné dotácie na to, aby mohli fungovať ako - v úvodzovkách - národnostné školy, národnostné triedy a nebudú ukrivdené o financie, ktoré im prináležia.
Teraz mi dovoľte prečítať pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Šudíka, Márie Šofranko, Petra Polláka a Jarmily Vaňovej k vládnem u návrhu zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 640).
K čI. 1
1. V bode 7 § 2 písmeno ad) znie:
„ad) národnostným školstvom národnostné školy, národnostné triedy, školy, v ktorých je najmenej jedna národnostná trieda, a národnostné školské zariadenie; výchovno-vzdelávací proces v národnostnom školstve sa zameriava aj na zachovanie a rozvoj kultúrnej a jazykovej identity detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám,“.
2. V bode 7 § 2 sa za písmeno ad) vkladajú nové písmená ae) až ag), ktoré znejú:
„ae) národnostnou školou škola, v ktorej sa najmenej v jednej triede celý výchovno-vzdelávací proces okrem vyučovania cudzích jazykov uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny, alebo škola, v ktorej sa vo všetkých triedach výchovno-vzdelávací proces uskutočňuje najmenej v dvoch vzdelávacích oblastiach v jazyku národnostnej menšiny,
af) národnostnou triedou trieda, v ktorej sa výchovno-vzdelávací proces v najmenej jednom vyučovacom predmete uskutočňuje v jazyku národnostnej menšiny,
ag) národnostným školským zariadením školské zariadenie, v ktorom sa výchovno-vzdelávací proces a odborné činnosti uskutočňujú v jazyku národnostnej menšiny,“.
Doterajšie písmená ae) a ag) [pozn. red.: správne: „ae) a af)“] sa primerane preznačia a primerane sa upraví úvodná veta novelizačného bodu. Zároveň sa v nadväznosti na preznačenie doterajšieho písmena ae) primerane upraví poznámka pod čiarou k odkazu 22aa v čl. IV bode 4.
Spresňuje sa definícia, pardon.
3. V bode 10 § 4 písm. b) sa za slovo „škole“ vkladá čiarka a slovo „národnostnej triede“.
4. V bode 15 § 6 ods. 4 písm. m) sa na konci pripájajú tieto slová: „a národnostných triedach“.
5. V bode 24 § 11 ods. 2 sa slová „školách a školských zariadeniach, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostnej menšiny,“ nahrádzajú slovami „národných školách a národných školských zariadeniach“.
6. V bode 24 § 11 ods. 4 sa za slová „ďalšej dokumentácii“ vkladajú slová „a rozsah pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie, ktorá sa vedie dvojjazyčne,“.
7. Bod 27 znie:
„27. V § 12 odsek 5 znie:
„(5) Podľa odseku 3 sa pre deti a žiakov patriacich k národnostným menšinám výchova a vzdelávanie zaručuje v
a) národnostných školách,
b) národnostných triedach,
c) národnostných školských zariadeniach.“.“.
8. Bod 28 sa vypúšťa.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
K čl. III
9. Bod 28 sa vypúšťa.
Doterajšie body sa primerane preznačia.
Všetko, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2021 o 10:43 hod.

Bc.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:48

Peter Pollák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Som rád, naozaj že ministerstvo školstva urgentne reagovalo na naše pripomienky a snažilo sa vyriešiť túto vec naozaj promptne. Zároveň chcem poďakovať kolegovi Šudíkovi za tento pozmeňujúci návrh. Myslím si, že zabudol pripomenúť ešte jednu vec, ktorá hovorí o tomto pozmeňujúcom návrhu a to je to, že sa upravuje aj pedagogická dokumentácia, a to, že sa nemusí viesť dvojjazyčne, najmä na školách, kde je len národnostná trieda. My sme tento bod mali aj na výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny, kde naozaj kvitujem ochotu ministerstva školstva prijať tento pozmeňujúci návrh. Zrejme nedopatrením došlo k tomu, že sa vynechala z toho národnostného školstva rusínska a rómska národnosť, na čo sme upozornili, a tým pádom, samozrejme, že ministerstvo školstva na to reagovalo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2021 o 10:48 hod.

Mgr.

Peter Pollák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:49

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán kolega, ja by som sa chcel spýtať, či ste aj v tomto vašom pozmeňujúcom návrhu zákona mysleli, alebo nejakým spôsobom ste sa zaoberali nad, nad takou skutočnosťou, že aj napriek tomu, že škola alebo školská trieda bude mať štatút národnostnej triedy alebo národnostného... národnostnej celej inštitúcie, či aj napriek tomu, že bude spĺňať všetky kritériá a všetky náležitosti národnostného vzdelávania alebo národnostnej triedy, alebo školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny a nebude kvalifikovaný, kvalifikovaný pedagóg, ktorý bude mať štátnu skúšku z daného, z daného jazyka, či aj takáto škola nepríde nejakým spôsobom o financie.
Čiže bavíme sa teraz najmä o rusínskych školách, pretože ako vieme, rusínsky jazyk nie je kodifikovaný oficiálnou cestou, či tento vyučujúci bude mať, napr. bude musieť mať štátnu skúšku povedzme z ruského alebo ukrajinského jazyka, ak by chcel vyučovať rusínsky jazyk alebo nejaký predmet v rusínskom jazyku touto formou. Či aj na tieto detaily je nejakým spôsobom pamätané, pretože je to taká dosť ošemetná a dosť taká, dosť taká odďaľujúca sa celé roky téma. Čiže toto by som potreboval nejakým spôsobom vysvetliť, aby som sa vedel správne rozhodnúť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2021 o 10:49 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:50

Tomáš Šudík
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Aj môj kolega Peter Pollák práve túto tému riešil na výbore pre národnostné menšiny, kde sme sa práve týmto bodom zaoberali a o ňom diskutovali, a o možnostiach, že vlastne to bude možné, ale veď už pán minister vám v závere povie, ako je tu to riešené. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2021 o 10:50 hod.

Bc.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video