48. schôdza

19.10.2021 - 12.11.2021
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2021 o 15:50 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:50

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Ja mám k tomu iba takú menšiu legislatívnu, lebo v tom § 33a v piatom odseku, citujem: „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky požiada pre prezidenta Policajného zboru, ktorý nemá bezpečnostnú previerku stupňa utajenia Prísne tajné o jej vykonanie do 30 dní od jeho vymenovania.“
Ale v siedmom odseku máme písané, že potom ho môže ministerstvo odvolať, ak nezíska tú, no nezíska previerku na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami do 10 mesiacov od vymenovania. Že či by sme, že či by, ja viem, akože on, požiadajú ho, aby si vykonal, do 10 mesiacov si to nespraví, tak ho ministerstvo odvolá, že či by sme tú dobu tam nemohli trochu skrátiť? Či sa legislatívne za tých 10, teda za tých 10 mesiacov nedá získať, pretože podľa mňa ten policajný prezident za tých 10 mesiacov by mohol prísť, aby efektívne robil svoju prácu, prísť k nejakým utajovaným skutočnostiam.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2021 o 15:50 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:51

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Áno, ďakujem. Najprv k pánovi Kotlebovi. Zo zákona by sa tento policajný prezident nemal oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. To sú utajované písomnosti a podobne, čo znamená, že je značne limitujúce, pokiaľ naozaj vyberieme nejakého kandidáta na funkciu policajného prezidenta, ktorý previerku nemá. Previerka na prísne tajné trvá zhruba 6 až 9 mesiacov, zhruba niekde v tomto rozmedzí, tam sa ponecháva priestor, pretože často môže dochádzať aj k situáciám, kedy človek musí doplňovať nejaké ďalšie informácie a podobné záležitosti. Čiže tam sa ponecháva nejaký priestor. V tomto zmysle môže sa to skrátiť, ja neviem, ale môže sa to skrátiť možno o mesiac, o dva, ale či to urobí nejaký zásadný rozdiel, v tomto nevidím.
Čo sa týka tých pripomienok, čo, čo mi podali pán kolega Suja alebo pán kolega Mazurek, áno, má pravdu. Týka sa to, samozrejme, aj policajného prezidenta, alebo bývalého prezidenta Kovaříka a detto, je to tá istá situácia, kedy bola s inými predošlými, že keby sa ten nerozhodol odstúpiť, a predstavte si, že by došlo k nejakým komplikáciám v rámci výboru pre obranu a bezpečnosť, že by nebol odvolaný, tak dodnes by v podstate mal právo pôsobiť ako policajný prezident, pretože by nebol odvolateľný. Minister by s ním nič nemohol urobiť. Práve preto je táto novela tu.
A ono, čo sa týka tej kritiky toho, že, tam treba uvedomiť si jednu vec, že opozícia vtedajšia, hlavne čo týka OĽANO, kritizovala, samozrejme, ten výber, ale hľadala aj iné možnosti, ako je tento výber, ktorý sme tu mali aj v minulosti. Išlo o to, že sa v podstate ukázalo, že aj touto voľbou sa koľkokrát nedá ani zabrániť tomu, že človek, ktorý môže mať niečo na rováši, ľudovo povedané, alebo môže, mohol spáchať nejaký trestný čin, že tým výberom v rámci, alebo tým híringom a v rámci výboru pre obranu a bezpečnosť sa takému niečomu nemusí podariť zabrániť a môže dôjsť aj k takýmto zásadným chybám.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2021 o 15:51 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:53

Miroslav Suja
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Takže začnem.
Pán poslanec Kotleba, previerku stratil aj minister, mu ju otvorili, lepšie povedané, tým prehľadom o ňu prišiel, ani ju už nikdy nezíska, takže sa s tým dáko ani nejako nezaťažujem, že či policajný prezident bude mať, alebo nie. Veď keď to minister nemá, nečakajme nič dobré.
Teraz sa vyjadrím k tomu, karanténe, že by nemohol byť výbor uznášaniaschopný alebo podobne. Pán poslanec Krúpa, v skrátenom legislatívnom konaní poslaneckým návrhom o núdzovom stave ste zmenili ústavu s tým, že sme tu mali pozitívnych poslancov za plentou. Tak si myslím, že keď toto dokážete, zmeniť ústavu, tak vyhovárať sa, vo všetkej úcte, na výbor, že by nebol uznášaniaschopný kvôli nejakej karanténe alebo COVID-u, je také amatérske.
Za druhé som rád, áno, že ste to povedali. Nie je hanba priznať si chybu. Ja som osobne za to, že ako top manažér alebo vedúci nejakej strany má si vybrať svojich ľudí, keď za nich zodpovedáte. S tým súhlasím. Ale normálne povedať, áno, urobili sme chybu. A za to nie je hanba, nikto vám za to nepovie pol slova. Situácia je taká, aká je, bohužiaľ, prišli sme na to. To sa stáva.
A ďalej, čo by som povedal k tej previerke, to som sa asi vyjadril na záver. Tak asi všetko.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2021 o 15:53 hod.

PaedDr. Mgr.

Miroslav Suja

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:53

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Hlasovanie dnes o 17.00 hod.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.10.2021 o 15:53 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:56

Tomáš Šudík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení poslanci, hovorí sa, že mladí ľudia sú budúcnosť. Nuž ja si myslím, že mladí ľudia sú tu a teraz, tak mladí ľudia sú v prvom rade prítomnosť. Sme presvedčení o tom, že po vzore všetkých krajín Európskej únie, že musíme výraznejšie podporovať participáciu mladých ľudí, podporovať to, aby mladí ľudia mohli rozhodovať o veciach verejných, preto sme sa rozhodli spoločne s kolegami pripraviť aj zákon, ktorý práve posilňuje tú participáciu mladých ľudí.
Jedna vec sa mení v zákone č. 369, kde budú mestá, samosprávy, ale aj kraje okrem toho, že v súčasnosti zriaďujú komisie a mestské rady, zriaďovať aj mládežnícke parlamenty ako poradné orgány primátorov, ale zároveň aj rady seniorov, aby taktiež slúžili ako poradné orgány primátorov. Zároveň meníme aj školský zákon a dávame možnosti mladým ľuďom na základných a stredných školách budovať žiacke školské rady, ktoré vlastne nahrádzame novým pojmom, budú to školské parlamenty, a aby tieto žiacke školské parlamenty mali na základných a stredných školách nejaké rozhodovacie kompetencie, mohli byť súčasťou rôznych porád ich zástupca, a mali nejakého takého ducha, že oni môžu rozhodovať o tom, čo sa na ich škole bude robiť.
Ja som o tom presvedčený, že mladí ľudia vedia, čo od našej spoločnosti chcú, a mali by sme im dať aspoň nejaké minimálne schopnosti a možnosti sa podieľať na veci vere... na veciach verejných, ale aj tých svojich na základných a stredných školách, pretože od nich často prichádzajú dobré a skvelé myšlienky. Možno po takom vzore Poľska, ktoré nám bolo aj inšpiráciou pri tvorbe tohto zákona, môžeme vedieť, že v Poľsku pred pár rokmi schválili práve takéto zákony, kde dokonca prinútili mestá vytvárať tieto mládežnícke parlamenty, a dokonca zvyšovať aj kompetencie žiackych školských rád na školách. Viete, čo sa stalo? Prišla korona a tie mládežnícke parlamenty sa vedeli v meste skôr zosynchronizovať a pomôcť všetkým seniorom s nákupom potravín, s distribúciou rúšok a mesto to nestálo skoro nič. Jednoducho tí mladí ľudia, ktorí majú záujem niečo pre svoje mesto, pre svoju obec robiť alebo v škole, dajme im tú príležitosť, aby to robiť mohli, pretože to samosprávu častokrát nestojí nič. A tí mladí majú o to záujem.
Zároveň je to jeden z prvých zákonov, ktorý predkladáme v rámci posilnenia mládežníckej politiky ako takej na Slovensku a bol by som rád, ak by ho podporila aj naša koalícia, ale aj opozícia, ako to bolo v Poľsku, kde keď tento zákon schvaľovali, tak po troch-štyroch mesiacoch prišla jedna opozičná poslankyňa na úrad vlády, dokonca tam majú aj splnomocnenca pre mládežnícku politiku priamo a povedala: "Je to jeden z najlepších zákonov, ktoré sme v parlamente schválili, a tí mladí ľudia v samosprávach sú akční, chcú robiť, chcú meniť veci k lepšiemu a má to množstvo plusov."
Ja, samozrejme, volám aj koalíciu, aj opozíciu, keď to prejde naším prvým čítaním, keď majú prípadne nejaké návrhy na pozmeňováky, rád sa stretnem so všetkými aj so zástupcami mládežníckych organizácií, s ktorými sme tento zákon pripravovali, a môžeme o tom kľudne diskutovať, či nejaké kompetencie im posilniť, ubrať, som otvorený akejkoľvek diskusie a pevne verím, že každý v parlamente chce pomôcť mladým ľuďom, aby rozhodovali o svojej budúcnosti a veciach verejných.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.10.2021 o 15:56 hod.

Bc.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16:00

Jana Majorová Garstková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona (tlač 718). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.10.2021 o 16:00 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 16:02

Tomáš Šudík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja len úplne v krátkosti, pretože som zabudol spomenúť tie organizácie, s ktorými sme spolupracovali, tak to je Národný mládežnícky parlament a Aliancia stredoškolákov. A bol by som rád, ak by boli aj takto verejne spomenutí, keďže bola to ich iniciatíva a spolupráca.
A zároveň možno taký dodatok, ktorý možno budú mať nejakí primátori v prvom, lebo povedia, že veď v niektorých samosprávach vznikajú tie mládežnícke parlamenty ako poradné orgány samospráv. To je, áno, ale Národný mládežnícky parlament sa vyjadril a zozbieral podnety, že veľa primátorov, dokonca máme k tomu správy, povedali, že pokiaľ to nie je v zákone, tak to podporovať nebudú, lebo to nie je v zákone. A jednoducho takže teraz búrame tú vrstvu, aby to konečne v zákone bolo a nemohli sa tí primátori pre mňa z nepochopiteľného hľadiska, keďže to prináša len výhody, vyhovárať na to, že nemá to oporu v zákone, tak to nemôžu zriadiť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.10.2021 o 16:02 hod.

Bc.

Tomáš Šudík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:03

Radovan Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega Šudík, ja oceňujem aj podporujem tento váš návrh, pretože som presvedčený, že mladým ľuďom treba dať takéto možnosti, treba im dať možnosť zažiť fungovanie správ, samospráv, aby sa učili, učili demokratickým princípom, aby, aby na vlastnej koži zažívala, zažívali, čo, čo, čo je to fungovanie samosprávy, čo, čo je to verejný život, a z tohoto dôvodu váš návrh, minimálne z tohto dôvodu váš návrh podporím. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2021 o 16:03 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:03

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Nové samosprávy sa riadia takým nepísaným heslom, že čo nie je zákonom prikázané, tak to, jednoducho zákon sa dá obísť, alebo čo nie je dovolené, to nemusíme nejakým spôsobom ani odmietať.
Mňa však zaujíma taká jedna myšlienka, že aj keď samospráve tieto mládežnícke parlamenty alebo mládežnícke organizácie nejakým spôsobom nanútime, budiž, tak pokiaľ to nebude nejak v zákone explicitne ustanovené, že aj názor takejto takejto mládežníckej organizácie, hoci nebudú tam poväčšine nejaké osoby plnoleté, ale bude to len v nejakom štatúte mládežníckej organizácie alebo mládežníckeho poradného orgánu, ak niektorá samospráva bude chcieť tieto argumenty brať a nejakým spôsobom sa nimi zaoberať, tak bude. Ale ak nejaká samospráva to bude chcieť ignorovať, tak tých parlamentov tam môžme mať aj 97 a bude to vôbec nie nejakým spôsobom zaväzujúce.
Čo sa týka mládežníckych parlamentov alebo žiackych parlamentov na základných školách, každá jedna statočne a rozumne zmýšľajúca základná škola minimálne z regiónu, kde pochádzam ja, takýto mládežnícky parlament má niekoľko desiatok rokov, sa dá povedať, ja som ešte tieto mládežnícke parlamenty zažil, takže nevymýšľajme koleso, ktoré sa jednoducho už krúti, ale skúsme sa zamyslieť nad jednoduchým spôsobom, ako mládežnícke organizácie združiť do nejakého jednotného celku a tento jednotný celok by mal určitým spôsobom nie participovať, ale samospráva by mala mať povinnosť s takýmto mládežníckym celkom na určitý počet obyvateľov minimálne rokovať a vypočuť si aspoň raz do roka všetky ich pripomienky, ponosy, návrhy.
Toto by bolo konštruktívne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2021 o 16:03 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:05

Mária Šofranko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Na Slovensku žije takmer 2 mil. mladých ľudí do 30 rokov, je to takmer 41 % populácie a najstarší mládežnícky parlament bol založený v roku 1998 v Poprade.
Na Slovensku máme v súčasnosti 30 mládežníckych parlamentov a je to veľmi málo, a preto si myslím, že tento návrh zákona na podporu a posilnenie kvality práce s mládežou je úžasný, veľmi ho podporujem, pretože bude prínosom nielen pre osobný, ale aj pre profesionálny a sociálny rozvoj týchto mladých ľudí.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.10.2021 o 16:05 hod.

PaedDr.

Mária Šofranko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video