59. schôdza

25.2.2022 - 25.2.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.2.2022 o 13:40 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:40

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Vážený pán predseda, ja vás len chcem upozorniť, že pozvánku opozícia na túto schôdzu dostala 12 hodín 58 minút. Sú tu poslanci, ktorí sa chceli dostaviť, ale keďže sú na východe Slovenska a podobne, nevedia za 30 minút prísť sem. Preto si myslím, že by mala byť štábna kultúra, že to posuniete aspoň o štyri hodiny, aby z Kežmarku a okolia vedeli prísť. Je to podľa mňa demokratická zásada. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.2.2022 o 13:40 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:55

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Dámy a páni, toto uznesenie vzniklo ako reakcia na aktuálnu situáciu na Ukrajine a znie nasledovne:
Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k vojenskej agresii Ruskej federácie proti Ukrajine
Národná rada Slovenskej republiky:
1. Čo najdôraznejšie odsudzuje nevyprovokovanú, neodôvodnenú a neoprávnenú vojenskú agresiu Ruskej federácie proti Ukrajine.
2. Zdôrazňuje, že ruská vojenská agresia proti Ukrajine – nezávislému a suverénnemu štátu – je hrubým pošliapaním medzinárodného práva a princípov Charty OSN, Helsinského záverečného aktu, Budapeštianskeho memoranda, Parížskej charty a Základnej zmluvy NATO s Ruskom. Kroky Ruskej federácie nebezpečným spôsobom podkopávajú európsku a globálnu bezpečnosť a stabilitu.
3. Žiada Ruskú federáciu, aby okamžite zastavila vojenské operácie a bezpodmienečne stiahla všetky ozbrojené sily a vojenskú techniku z celého územia Ukrajiny a plne rešpektovala nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc.
4. Žiada Ruskú federáciu, aby sa vrátila k rokovaciemu stolu a úprimne hľadala riešenia mierovou cestou.
5. Vyzýva Ruskú federáciu, aby plne rešpektovala medzinárodné humanitárne právo a umožnila bezpečný a nerušený humanitárny prístup a pomoc všetkým osobám, ktoré sú v núdzi.
6. Potvrdzuje, že územia samozvaných republík Doneck a Luhansk sú naďalej zvrchovaným územím Ukrajiny, rovnako ako Krym.
7. Odsudzuje tragické straty na životoch a ľudské utrpenie spôsobené agresiou, za ktorú nesie Ruská federácia plnú zodpovednosť, a rovnako vyjadruje solidaritu so všetkými obeťami.
8. Vyjadruje plnú podporu Ukrajine, jej občanom a vyjadruje sústrasť nevinným obetiam tejto agresie. Ukrajina bojuje za hodnoty slobody, demokracie, politickej nezávislosti, štátnej suverenity a územnej celistvosti, ktoré sú kľúčové aj pre Slovenskú republiku.
9. Opakuje svoju neochvejnú podporu pre nezávislosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc.
10. Zdôrazňuje, že občania Slovenskej republiky sú solidárni so susedným ukrajinským národom a plne podporujú jeho právo slobodne si vybrať svet, v akom chcú pokojne žiť a prosperovať. Sme zároveň presvedčení, že prebiehajúca agresia neodráža vôľu väčšiny ruského národa. Ruský národ si nezaslúži, aby ho jeho politické vedenie viedlo do medzinárodnej izolácie a ekonomickej krízy.
11. Národná rada Slovenskej republiky stojí pri ľude Ukrajiny a jej demokraticky zvolených predstaviteľoch.
Dámy a páni, panie poslankyne a páni poslanci, prosím vás o podporu tohto uznesenia.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

25.2.2022 o 13:55 hod.

PhD.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:59

Juraj Krúpa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som vám predniesol správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Šeligu, Michala Šipoša, Petra Pčolinského a Anny Zemanovej na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Vyhláseniu Národnej rady Slovenskej republiky k vojenskej agresii Ruskej federácie proti Ukrajine.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Šeligu, Michala Šipoša, Petra Pčolinského a Anny Zemanovej na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k Vyhláseniu Národnej rady Slovenskej republiky k vojenskej agresii Ruskej federácie proti Ukrajine podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto spravodajskú správu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 934 z 25. februára 2022 pridelil predmetný návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a aj ako gestorskému výboru.
Výbor prerokoval predmetný návrh v určenej lehote a prijal platné uznesenie č. 129 na svojej 63. schôdzi výboru.
Prílohou tejto spravodajskej správy je návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky v znení predloženého návrhu skupiny poslancov s vyhlásením, tak ako je uvedené v prílohe predloženého uznesenia.
Ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

25.2.2022 o 13:59 hod.

PhDr.

Juraj Krúpa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:01

Anna Zemanová

Vystúpenie v rozprave 14:06

Anna Záborská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne a kolegovia, každý národ a štát má právo žiť v mieri. Vojna nie je riešenie. Vojna je zlyhaním diplomacie a zlyhaním politikov.
Včera skoro ráno jednotky Ruskej federácie vstúpili na zvrchované ukrajinské územie. To musí každý z nás odsúdiť. Ukrajina sa, žiaľ, dostala do stredu konfliktu medzi veľmocami. Už dlho nebola vojna k našim hraniciam tak blízko.
No hoci je vojna blízko, je potrebné povedať, že vďaka politike budovania spojenectiev je Slovensko a náš národ v bezpečí. Možnosť, že príde vojna k nám, je podľa môjho najlepšieho presvedčenia mizivá. Za to chcem poďakovať vládam Slovenskej republiky od roku 1998. Opakujem, pevne verím, že Slovensko, naša vlasť, je v bezpečí. Nie je teda čas na hystériu, je čas na pokoj a zomknutosť. A to platí aj o nás politikoch.
Tento parlament ešte pred pár dňami zažíval nezmieriteľný boj, vzájomné urážky, ba aj fyzické útoky. Teraz je čas na jednotu a spoluprácu.
Ďakujem vláde Slovenskej republiky za expresné predloženie potrebnej legislatívy a obraciam sa aj na našu váženú opozíciu, aby sme o tejto legislatíve konštruktívne diskutovali. Žijeme komplikované časy a musíme na ne reagovať spoločne a v súzvuku. Stanovisko Slovenska musí byť pevné. Slovensko je, vždy bolo a bude za dodržiavanie dohôd. Chránia menších a slabších. Medzinárodné dohody určujú aj hranice štátov a štáty sa dávno dohodli, že ich nie je možné meniť vojnovou cestou. Táto zásada bola porušená a to je neprijateľné. Je čas sadnúť si za rokovací stôl, nie rinčať zbraňami a zabíjať nevinných ľudí.
Verím, že prvé pozitívne signály od ukrajinských aj ruských predstaviteľov budú zavŕšené zdarnými rokovaniami. Iba diplomacia a rozhovory môžu zastaviť ničenie a zabíjanie.
Úlohou, povinnosťou, ale aj potrebou Slovenska vzhľadom na jeho polohu je pomôcť bojujúcim stranám k mieru, k možnosti začať rokovania. Obraciam sa preto aj na nášho premiéra, ministra zahraničných vecí a obrany, aby urobili všetko pre mier. Nie silné slová o vojne, ale ešte silnejšie slová o ceste k mieru teraz potrebujeme. Vieme, že urobia pre záujmy Slovenska všetko, čo bude v ich silách.
Utrpenie a strach je na Ukrajine realitou a my musíme rozmýšľať, ako pomôcť obyčajným ľuďom. Väčšina ostane vo svojej vlasti, vo svojich domovoch. Niektorí prídu k nám, potrebujeme otvoriť nielen naše domovy, ale aj naše srdcia, aby sme im pomohli dôstojne žiť a čo najrýchlejšie sa vrátiť domov. Nech nám všetkým v tom zúčastneným pomáha všemohúci Boh.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

25.2.2022 o 14:06 hod.

MUDr.

Anna Záborská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:10

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani Záborská, útok Ruska na Ukrajinu je porušením medzinárodného práva a vy ste povedali pred chvíľkou, že Slovensko vždy stálo na strane medzinárodného práva, a poďakovali ste vládam Slovenskej republiky, že to tak bolo. A toto ma prekvapuje, pretože Slovenská republika bola zainvolvovaná v dvoch vážnych porušení medzinárodného práva, a to bolo akcia v Iraku, ktorá stála 300-tisíc kresťanov životy, tak sa vás pýtam, že... (Reakcia z pléna.) No rozpra... (Zaznievanie gongu. Vstup predsedajúceho.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec Pročko, poprosím vás, aby ste nevykrikovali.

Taraba, Tomáš, poslanec NR SR
A druhá akcia, ktorá tiež nemala mandát OSN, bola, bolo bombardovanie Juhoslávie. To znamená, a v týchto akciách Slovensko bolo zainvolvované a mali sme tam vojakov a tie prelety sme dohodli. To znamená, ja si myslím, že by sme mali odsúdiť akékoľvek porušovanie medzinárodného práva, tak ako sa tomu deje teraz na Ukrajine, pretože to je porušovanie medzinárodného práva, a rovnaké porušovanie medzinárodného práva, kde sa deje ktokoľvek, pretože malé štáty, ako je Slovensko, sú bytostne odkázané na to, aby sa medzinárodné právo rešpektovalo, pretože my si to silou vynútiť nevieme. To znamená, to, tu plne súhlasím, že to je naše základné, bytostné právo a požiadavka, pretože ak medzinárodné právo nebude platiť, tak veľkí vyhrávajú a malí trpia. Takže to len taká poznámka k tomu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.2.2022 o 14:10 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:12

Marian Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani poslankyňa, ja si len dovolím upresniť to vaše vystúpenie. Vy ste naozaj ďakovali všetkým slovenským vládam od roku 1998, ale buď to nebolo na... buď to teda z nejakej príčiny vám uniklo, alebo to bolo mierne cynické, pretože len o rok nato, v roku 1999 aj, žiaľ, vláda Slovenskej republiky povolila prelet vojenských lietadiel zúčastnených na leteckej bombardovacej kampani proti Srbsku bez mandátu OSN, prelet cez územie Slovenskej republiky. Pani poslankyňa, aj naša vtedajšia zradná slovenská vláda sa rozhodnutím, svojím rozhodnutím podieľala na tom, že Slovenská republika sa zapojila do pošliapavania a porušovania medzinárodného práva, ale nielen to, Slovenská republika sa vtedajším rozhodnutím vlády zapojila do zabíjania nevinných obetí bombardovania v Srbsku vrátane žien, detí a pacientov v nemocniciach. Na to netreba nikdy zabúdať, a preto nemôžme nikdy povedať, že ďakujeme vládam od roku 1998, pretože toto je taký prešľap v histórii Slovenska, ktorý sa nikdy nijakým spôsobom nebude dať vymazať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.2.2022 o 14:12 hod.

Ing. Mgr.

Marian Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:13

Monika Kozelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja sa vrátim k svojmu statusu na facebooku, že nikdy, nikdy to cvičenie nemalo byť. Rusko sa veľmi cielene pripravovalo na útok na Ukrajinu, žiaľ, mnohí podľahli skresľovaniu informácií, lebo však, keď to povie pán poslanec Blaha, pán poslanec Fico alebo pán poslanec Kotleba, pán poslanec Mazurek, tak to teda predsa musí byť pravda, nie? No. Veľmi ma mrzí, že sme mnohých obyvateľov nedokázali presvedčiť o správnosti podpisu obrannej zmluvy, na druhej strane ale nemôžem povedať, že presne z toho, že sa nám to nepodarilo, mám radosť. No, vôbec nie.
O útoku vedeli naše obranné zložky už v noci a vedeli to presne takmer na minútu. V Ukrajine je vojnový stav, tie strety sú ostré a Rusko spustilo boje úplne v plnom rozsahu. Najskôr som si myslela, že to ostane len v Luhansku, v Donecku, ale nie, Putin je proste blázon a inak sa to nazvať nedá. Pohli sa prví utečenci. Útok na Ukrajinu je bezprecedentný a tak stojím za každou sankciou, ktorú na Rusko uvalí nielen Európska únia, ale aj Spojené štáty či Austrália. Rusko je agresor a nedá sa mu veriť a presne tak sa k nemu treba aj správať. Stojím za Ukrajinou a verím, že vojnový stav skončí čo najskôr.
A na záver by som vám odcitovala Ivana Mikloša, ktorý mal dnes výborný prejav v TA3. "Všetci tí Chmelárovia, Blahovia nesú spoluzodpovednosť za to, čo sa dnes na Ukrajine deje. Každý, kto šíri dezinformácie, patrí buď do kategórie užitočných idiotov, alebo do kategórie platených agentov." (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.2.2022 o 14:13 hod.

Mgr.

Monika Kozelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:15

Marek Kotleba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Záborská, vy opäť jedno hovoríte, druhé robíte. Musím s vami súhlasiť, že každý má nárok žiť v mieri, ale opäť, veď vy ste, vy, konkrétne vy, poslankyňa Záborská, ste hlasovali za obrannú zmluvu s USA. S tými USA, ktorí prinášajú vojnu do celého... (Výkriky z pléna.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec Pročko!

Kotleba, Marek, poslanec NR SR
Pročko, buď tam ticho, neotravuj, alebo poď sem si sadnúť vedľa mňa! (Ruch v sále.)
Čiže, pani poslankyňa, opäť, vy ste hlasovali za tú zmluvu a táto zmluva robí z nás jeden veľký terč. Vy ste hlasovali za tú zmluvu s Amerikou, ktorá prináša vojnu do celého sveta. Preto, prosím vás, ako môžete toto povedať, že súhlasíte so všetkými vládami od roku ´98, keď v roku ´99 tí vaši priatelia z Ameriky bombardovali slovanský srbský národ a vtedy ste určite nikto z vás, ani čo tu sedíte, nevydávali rôzne uznesenia, sťažnosti a nevyplakávali ste kade-tade. Takisto keď Amerika priniesla vojnu, či už to bolo do Iraku, do Sýrie alebo do mnohých krajín, tak vyjadrovali ste sa k tomu, ľutovali ste ten národ? Bolo vám to absolútne ukradnuté, pretože vaši chlebodarcovia z Ameriky si iba robili svoju politiku svetového vládcu. (Ruch v sále.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.2.2022 o 14:15 hod.

Mgr.

Marek Kotleba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:17

Vladimír Faič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. No, mne je do plaču už aj teraz hneď. Ja sa skutočne hanbím, hanbím sa za to, ako to vyzerá na Ukrajine.
A s tým súhlasím vo vystúpení pani Záborskej, že zlyhala diplomacia. Ako to mohla Európska únia a všetko to, čo je tam platené, všetci diplomati, predseda Európskej rady, predsedníčka Komisie, minister zahraničných vecí takzvaný Európskej únie? Vieme o nich, o nejakých rokovaniach, ktorí by, ktoré by boli prispeli k zastaveniu tohto procesu, ktorý tam je? Je to nesmierne problematické pre mňa ako človeka, pretože neznášam násilie. Neznášam prezentáciu sily ani tu v parlamente, tie silné reči a pokriky, ktoré sú, svedčia len o tom, že človek nevie urobiť nič iné, len to.
Tvoje vystúpenie, Anka, bolo, môžem si tak dovoliť, pretože sa poznáme roky, považujem za hodné koaličného poslanca, ktorý chce kľudným spôsobom presvedčiť opozíciu k prijatiu vyhlásenia spoločného. Všetci, ktorí konajú inak, konajú veľmi zle, konajú proti tomu.
A ešte jednu poznámku, viete, a to je dosť osobné, už som to dnes hovoril. Privádza ma to k plaču, ak vidíme, čo sa deje, že zomierajú ľudia a európski predstavitelia, ale aj my, pravdepodobne všetci, len deklarujeme, že čo si urobíme. Ale nič nerobíme pre to, aby sa vojna zastavila. Naozaj to už zomierajúcej matke s deťmi pomôže, keď povie predsedníčka Európskej komisie, však sme prijali sankcie. To jej naozaj pomôže!
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

25.2.2022 o 14:17 hod.

RSDr.

Vladimír Faič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video