5. schôdza

7.4.2020 - 7.4.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

7.4.2020 o 12:29 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12:29

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zvolávam schôdzu ústavnoprávneho výboru ihneď teraz po prerušení schôdze.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

7.4.2020 o 12:29 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12:29

Jaroslav Karahuta
Skontrolovaný text
Ďakujeme, pán podpredseda. Zvolávam schôdzu Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v rokovacej miestnosti č. 148 o 13.45 hod. Ďakujem
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

7.4.2020 o 12:29 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12:29

Vladimíra Marcinková
Skontrolovaný text
Dobrý deň. Zvolávam schôdzu výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny v miestnosti č. 33, kde sme sa stretli aj naposledy, o 13.00 hod. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

7.4.2020 o 12:29 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12:29

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Ďakujem. Zvolávam schôdzu výboru pre hospodárske záležitosti o 13.00 hod. v miestnosti č. 32.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

7.4.2020 o 12:29 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12:29

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, zvolávam schôdzu finančného výboru na 13.15 hod. v našej miestnosti č. 31. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

7.4.2020 o 12:29 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12:29

Jaroslav Karahuta
Skontrolovaný text
Opravujem. Pôdohospodárstvo a životné prostredie: 12.45 hod. Ďakujem, ospravedlňujem sa.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

7.4.2020 o 12:29 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
5. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní
 

Vystúpenie v rozprave 14:25

Ján Budaj
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dnešný veľmi plodný pracovný deň priniesol so sebou aj návrhy na zdokonalenie, ale v čom, pričom chcem poďakovať aj poslancom opozície, ktorí napomohli v diskusii, ale podstata zostáva tá istá. Máme tu návrhy na pozmenenie predovšetkým lehôt, ktoré treba predĺžiť v súvislosti s pandémiou COVID-19. Sú to lehoty zákonov alebo povinnosti rôznych subjektov, ktoré mali byť vykonané, ale v tejto dobe im prekáža k vykonaniu, k opatreniam, ktoré boli prijaté vládou Slovenskej republiky v rámci boja s vírusom COVID-19. Týchto pozmeňovacích bodov je 10 a jedenástym, je 12, ale 11. bodom je bod, ktorý sa týka chyby v zákone, ktorý sa, ktorý sa stal novelizáciou zákona tesne pred koncom volebného obdobia.
Podľa legislatívnej, legislatívcov táto, tento malý pozmeňujúci návrh je v súlade s legislatívnymi pravidlami, a preto vás prosím aj o podporu tejto zmeny.
Ostatné nech sa páči v rozprave.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.4.2020 o 14:25 hod.

Ján Budaj

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 14:32

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 62 zo 7. apríla 2020 pridelila vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s COVID-19 na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborom, výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 14 zo 7. apríla 2020 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 6 zo 7. apríla 2020 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 7 zo 7. apríla 2020 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej..., aha, pardon, áno, správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 7 zo dňa 7. apríla 2020. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrh, návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

7.4.2020 o 14:32 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:37

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi niekoľko slov. Ospravedlňujem sa dopredu, ak možno tie slová, ktoré tu poviem, tak budú trocha tvrdšie, ale nedá mi, pán minister, aby v úvode som vám nepovedal to, že s týmto zákon..., návrhom zákona v súvislosti s COVID-om 19 dnes ste tu Národnej rady nemuseli prísť. Vôbec.
Toto, čo predkladáte v návrhu zákona, mohlo sa to prerokovať v riadnom legislatívnom konaní. V prvom čítaní kolegovia vám tu správne aj povedali, ak máte problém, ja tiež mám tento problém s obalmi a platovými fľašami a dovolím si s vami nesúhlasiť, pán minister, keď hovoríte, že zakopávame odpad, lebo tento odpad my ani nezakopávame, ale je plný potokov a polí, pasienkov hlavne tam, kde sú komunálne skládky. Vietor to rozfúkava po celom chotári, v celom okolí. Váš návrh zákona uvádza: „Právna úprava sa zameriava predovšetkým na plynutie procesných lehôt, ako aj predĺženie lehôt ustanovených v jednotlivých zákonoch. Spravidla ide o doplnenie prechodných ustanovení, teda ustanovení dočasného charakteru.“
Podčiarkujem, uvádzate tuná, že ide spravidla o prechodné ustanovenia. Chcel som poprosiť, možno ešte v rámci rozpravy skúste to okomentovať. Nepoznám teraz tie pozmeňujnúce návrhy, ktoré sa, na ktorých ste sa dohodli, ale o ktoré ide prechodné ustanovenia a ktoré sú tie, ktoré prechodnými nie sú.
Čo sa týka fliaš a možno pitnej vody, dovoľujem si povedať, pán minister, je tu taký jednoduchší návrh. Pozrite sa, ja vám ho poviem. Nie je to také, čo sa dá možno zo dňa na deň ako vyriešiť. My balíme pitnú vodu, obyčajnú pitnú vodu v platových fľašiach. Tvárime sa, aká tá voda je dobrá, má to rôzne pomenovania, pre kojencov, nebudem tuná hovoriť tie značky, ale dovolím si s tým nesúhlasiť, pretože, keď prechádza táto obyčajná voda skladovaním, veľakrát je to na slnku. Deoxíny, ktoré sa uvoľňujú z plastov do tejto vody, tá voda nie je dobrá. Chvalabohu, na Slovensku v drvivej väčšine, možno si odhadujem povedať viac ako 95, možno 9 až 8, alebo až 99 % my máme pitnú vodu priamo vo vodovode. My sa môžme vodu napiť priamo z vodovodu. Aj tu v Národnej rade, aj tu. Tá voda je pitná. Načo ju baliť? Načo vyrábať odpad, načo toto všetko robiť? A tie ostatné nápoje, ktoré sú, drinky, ja neviem, kokakoly, pepsikoly a podobné tieto nápoje, no tak balme ich do fliaš normálne sklenených, aby tie fľaše boli vratné, aby jednoducho tuná cirkulovali a nevyrábali sme odpad. Dovolím si povedať, že najlepšia forma a najlacnejšia forma ako ten odpad triediť, je v podstate ho neprodukovať. A tam, kde ho produkovať nemusíme, pán minister, doporučujem to, aby sme to nerobili. Skôr som očakával, že, že prídete s takýmto návrhom zákona, ale, prosím, je tu tento návrh zákona, ktorý tuná je, preto dovolím si podať procedurálny návrh, aby v predmetnom návrhu zákona sme nepokračovali.
A nedá mi, aby som nespomenul aj to minuloročné rokovanie, kde sme čakali viac ako päť hodín, prichádzame tuná do Národnej rady a veľakrát ministri sú nepripravení a my čakáme, kým, kým sa opätovne môžme stretnúť, a výbory rokujú a nevieme ani ako, v jakom rozsahu, ako dlho, hej, keď sa určí nejaký termín, tak tie termíny vôbec potom ani nie sme schopní dodržať.
Toľko som si dovolil k tomuto povedať a nedá mi, aby som to nepovedal, aby sme tie, cez tieto návrhy zákonov, ktoré tuná prichádzajú, a stále operujeme s koronavírusom, s COVID-om-19, aby sme tu v našej krajine nezavádzali systém totalitárnych zákonov. To je úplne čosi strašné, to, čo sa ako deje, aj tie odkazy možno aj premiéra smerom navonok, keď kto si zabudne to rúško, hneď aká je veľká pokuta. Možno farár alebo kňaz, ktorý vo svojej iniciatíve a pastoračnej službe dovolil si porušiť možno nejaký ten zákon a rozdával sväté prijímanie, ja sa pýtam pán minister, choďte sa pozrieť, alebo či ste sa boli pozrieť v potravinách, ako to dodržiavajú tie potravinové reťazce hypermarkety, či tam dodržiavajú tú vzdialenosť 5 metrov. Ja mám informácie, že nie. Momentálne ja tam nechodím, dávam prednosť malým prevádzkam a to aj odporúčam, aby aj občania využili, ak sú ešte a nie sú celkom zlikvidované v našej krajne malé obchodíky, aby práve do týchto obchodíkov chodili, nie je tam klimatizácia, urobia si krátky, rýchly nákup a môžu ísť domov.
Vidím tu celý rad problémov a nedostatkov, nehovoriac, samozrejme, k tomu, aké to bude mať neblahé ekonomické dopady pre našu krajinu, a my sa tvárime, ako keby sa nič nedialo. Ste ministrom životného prostredia, nemám to komu položiť, ale aj, aj, aj vás sa to dotýka, ja mám vážnu obavu, čo mi budeme v jeseni jesť. Mne tu chýbajú návrhy zákonov, ktoré sa týkajú aj našej potravinovej sebestačnosti, sme kdesi len na úrovni 38 %, neviem, kto nám tie potraviny dovezie, keď každý si bude svoj vlastný trh chrániť, ani zo Španielska, ani z Francúzska, ani z Nemecka tieto kamióny neprídu. 700 kamiónov potravín denne tuná dovážame a my nie sme pripravení na to, aby sme vyprodukovali minimálne tie potraviny, ktoré sme schopní vyprodukovať, ani to nerobíme. Zemiaky, ktoré dlhodobo absentujú, my ich dovážame z Belgicka alebo, ja neviem, pomaly z Egypta, alebo odkiaľ a sme schopní dopracovať si aj na ekologickej úrovni, aj požadovanej kvalitatívnej úrovni vlastné potraviny.
Toto vidím ako vážny problém a stále vláda s týmto balíkom opatrení tuná neprišla. Je apríl, pred dverami máme Veľkú noc, bude len taká administratívna, počul som, v podstate tie Veľkonočné sviatky ako keby nebudú, jednoducho dobre. Akceptujeme ako túto skutočnosť, ale vážny fenomén, ktorý tuná je, tak to je otázka výživy a zabezpečenia potravín pre obyvateľstvo tak, aby sme mali v požadovanej kvalite a v požadovanom množstve čo jesť aj v jeseni.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.4.2020 o 14:37 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:45

Patrick Linhart
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Štefan, naozaj tu pat..., tu zase platí to porekadlo, že niekedy menej je viac. Ty si naozaj odborník na všetko, ja už, ja myslím, že ako ostatní sme všetci unavení z týchto tvojich samoprejavov o všetkom, a musím povedať, že ako odborník na potraviny a potravinový kritik a človek z retailu, ktorý tam fungoval v manažmente, a zakladateľ retailových sietí 20 rokov nemôžeš hádzať všetko do jedného koša, nemôžeš hovoriť o všetkých fľašiach, aké sú nebezpečné pre prírodu, aké sú nebezpečné pre ľudský organizmus, ty si naozaj perfektný odborník na všetko, ty si, ty si, v zdravotníctve máš diplom určite, v retaili máš, ty sa vyznáš vo všetkom.
Tak ja ti to teraz trošku upracem a dám, a dám to teda na pravú mieru. Fľaše, pokiaľ budú sklenené, tak ja ti poviem len taký, taký backround trošku zo zákulisia, že tie sklenené fľaše sa vymývajú ťažkou chémiou, veľmi ťažkou chémiou. A ja som videl pokus, keď sa tá fľaša vymyla chémiou, vylialo sa to na zem a tam nevyrástlo nič 20 rokov. Takže tie PET fľaše, ony na niečo sú dobré, áno, majú sa zálohovať a ja myslím, že pán minister, že tu je namieste, by predložil tú, túto záležitosť. Ostatné záležitosti, ktoré si tu dnes spomínal, tak tie sme už prebrali dneska vo výbore pre poľnohospodárstvo, ale nemôžeš proste vystúpiť na jednu vec a hovoriť o tisícich ďalších vecí. Takže aj plne podporujem pána ministra a budem hlasovať za.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

7.4.2020 o 14:45 hod.

BSc.

Patrick Linhart

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video