60. schôdza

15.3.2022 - 30.3.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

16.3.2022 o 10:39 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:39

Karol Kučera
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, poslankyne, poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedenému zákona (tlač 909). Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73
===== ... a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.3.2022 o 10:39 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:42

Branislav Gröhling
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Na rokovanie predkladáme návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení aj zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu zákona je najmä podporiť výstavbu a obnovu športovísk a športovej infraštruktúry a zefektívniť činnosť fondu. Medzi tie ďalšie ciele, ktoré boli identifikované, je ustanovenie pravidelné a transparentné a efektívne čerpanie prostriedkov z fondu, je to úprava činnosti správnej rady, úprava spôsobu vymenovania a odvolávania členov správnej rady, úprava počtu členov a úprava spôsobu vymenúvania a odvolávania členov dozornej rady ako aj zohľadnenie poznatkov z aplikačnej praxe.
Ďakujem veľmi pekne a dovolím si vás požiadať o prerokovanie predloženého materiálu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.3.2022 o 10:42 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:44

Radovan Sloboda
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona v tlači 910. Predkladám informáciu k predloženému vládnemu návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania v návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.3.2022 o 10:44 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:46

Radovan Sloboda
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. Novela, o ktorej práve teraz rokujeme v Národnej rady prináša zmeny v spôsobe podpory športu prostredníctvom Fondu na podporu športu. Na základe zistení a potrieb z praxe sa z predmetu činnosti fondu vypúšťajú vzdelávacie aktivity a metabolicko-poradenská činnosť v oblasti športu. Fond bude po novom prioritne zameraný na podporu výstavby, modernizácie a rekonštrukcie športovej infraštruktúry národného významu a športovej infraštruktúry na území Slovenskej republiky, tak ako sme sa zaviazali zabezpečiť aj v programovom vyhlásení vlády. Fond bude zároveň podporovať významné súťaže organizované na území Slovenskej republiky a rozvoj pohybových aktivít športu a mládeže do osemnásť rokov. Slovensko je duchom športový národ, ktorý miluje šport, veľmi mu fandí a sleduje ho. Stačí, že niektorý športovec alebo tím vyhráva a hneď mu všetci fandia a takisto ho podporujú.
Mnohí politici sa radi chvália športovcami, fotia sa s nimi, fandia im, niektorí si s nimi aj idú zabehať alebo zabicyklovať. Slovenský šport však nie je len o úspechoch tých najvitálnejších športovcov či športovej diplomacii, šport na Slovensku je aj o motivovaní detí, aby sa hýbali, osvojovali si návyky, budovali disciplínu, vytrvalosť, zodpovednosť, morálno-vôľové vlastnosti a tak ďalej. A práve investovanie do výchovy detí formou športu má preto veľký zmysel, aj keď nie z každého dieťaťa bude vrcholový športovec. Pre osvojovanie si dobrý návykov vďaka športu pomáha k výchove zdravej a tolerantnej spoločnosti. Zároveň je dokázané, že pohyb a šport má pozitívny vplyv na psychickú pohodu a fyzické zdravie. Či už ide o zvyšovanie vitálnej kapacity, krvný tlak, činnosť srdca, budovanie svalovej zdatnosti, spomaľovanie úbytku minerálov, ukľudňovanie, väčšiu sústredenosť, či priaznivejšie vyrovnávanie sa so stresom.
Podporou športu a motivovanie spoločnosti športovať podporujeme znižovanie nákladov na zdravotnú starostlivosť. Vážení, toto je veľmi dôležitý moment, keďže športujúce obyvateľstvo sa udržiava v dobrej kondícii, menej tým zaťažujem zdravotný systém, náš zdravotný systém. Určite si všetci uvedomujeme pozitíva, ktoré športovanie prináša. Zhodneme sa aj na tom, že športovať je náročné a neatraktívne, ak nie sú vybudované priaznivé podmienky. A toto sa týka nielen vrcholových športovcov, ale predovšetkým športujúcej verejnosti, amatérskych nadšencov a tak ďalej.
Na Slovensku máme obrovský dlh na športovej infraštruktúre. Chýbajú ihriská alebo sú v zlom stave alebo jednoducho nie sú dostupné. A na to, aby sme tento stav zvrátili, potrebujeme, aby sme mali ďalšie investície do športu a toto má zmeniť práve aj alebo pomôcť tomuto má práve aj zmena novely Fondu na podporu športu. Som preto veľmi rád, že sa nám v koalícii podarilo pripraviť takýto návrh zákona, ktorý práve priorizuje výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciou prioritne športovej infraštruktúry. Pretože vďaka tejto zmene dokážem zefektívniť budovanie a opravu športovísk. Zmeny, ktoré v tejto novele zákona o Fonde na podporu športu predkladáme, budú mať preto zásadný vplyv na to, či v budúcnosti budeme mať športoviská, ktoré budú môcť využívať všetci ľudia na našom území. Práve dnes môžeme ako politici spraviť dôležitý krok a podporiť tento zákon a tým aj podporiť výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciou športovej infraštruktúry na Slovensku. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

16.3.2022 o 10:46 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:50

Tomáš Taraba
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán kolega z SaS správne ste povedali, aký je dôležitý šport aj ten amatérsky šport, samé pozitíva ste tu nám prečítali o tom, ako sa znižuje stres, zvyšuje sa imunita a tak ďalej. Len práve preto nerozumiem, prečo dva roky ste bránili ľuďom normálne športovať a chodiť aj do prírody počas COVID-u, keď teraz je vám úplne jasné, aký je dôležitý ten šport. Takže myslím si, že nie je to len o tých výstavbe, samozrejme, že výstavba je tých športovísk úplne perfektná, ale to, že dva roky tu ľudia nemohli žiadnu športovú aktivitu vlastne vykonávať a vy ste sa na to prizerali, tak z toho je potom len vidieť, že, že asi ste o tých benefitoch až tak neni presvedčení.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2022 o 10:50 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:50

Eduard Kočiš
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega, súhlasím, že budovanie kvalitnej športovej infraštruktúry a rekonštrukcia športovísk má svoj význam, má svoj zmysel a je to vlastne budúcnosť, pretože iba zdravý národ, ktorý športuje, ten nie je príťažou pre zdravotnícky systém a dokáže sa takýmto spôsobom eliminovať množstvo chorôb a množstvo nejakých skrytých neduhov, ktoré v našej spoločnosti máme. Chcem sa len spýtať, v tomto návrhu zákona sa explicitne hovorí o podpore najmä národného významu, respektíve športovísk národného významu. Je existuje nejaký systém a respektíve, či existuje nejaká forma, akým spôsobom budú financované športoviská, ktoré budú mať nejaký národný charakter, čiže bavíme sa o ja neviem Národnom tenisovom centre, národnej ja neviem nejakej hádzanárskej hale a akým spôsobom budú z tohto fondu financované amatérske športoviská pre amatérsky futbal, hokej, tenis, ja neviem, volejbal čokoľvek iné a nesmieme zabúdať na to, že tá športová infraštruktúra, do ktorej sa absolútne neinvestovalo od rokov deväťdesiatych je veľmi zanedbaná, je veľmi zlá, je veľmi nevyhovujúca. Musíme brať na zreteľ aj to, že detí sa nám rodí z roka na rok menej a tie deťúrence, ktoré aj sa rozhodnú, že nejakým spôsobom po konzultácii s rodičmi chcú športovať, majú na tie športoviská neprimerané nároky. To ako športový tréner mládežnícky môžem potvrdiť. Takže naozaj podpora športu super, pritiahnutie detí k akémukoľvek športu ešte lepšie, ale toto by som potreboval troška ozrejmiť. Akým spôsobom financovať tie národné tréningové a športové centrá a akým spôsobom amatérske. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2022 o 10:50 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:52

Richard Nemec
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcel ešte aj poďakovať ministerstvu, že Fond na podporu športu sa snaží trošku zdynamizovať. Len nebolo tu povedané, že Fond na podporu športu už má za sebou druhú výzvu, kde prvá bola na pätnásť miliónov, druhá plus mínus to isté, kde to bolo na malú infraštruktúru, kde sa začínajú budovať pri školách telocvične a aby decká mohli športovať v dobrých podmienkach 21. storočia, ktoré sme tu boli svedkami, že toto bolo dlhé, dlhé roky zanedbané. Takže ja veľká vďaka a samozrejme budeme na tom participovať v tom zmysle, aby, aby naozaj išlo gro peňazí, dokonca tam je 85 percent na výstavbu národnej infraštruktúry. Národná infraštruktúra znamená to, že tie kritériá sa nebudú to ako v tých prvých výzvach 50 na 50, že musí samospráva financovať 50 percent, ale samozrejme sa pomôže väčšími percentami štát na budovanie národnej infraštruktúry, kde v kolektívnych športoch musíme zabrať na to, aby sme mohli mať podmienky 21. storočia. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2022 o 10:52 hod.

Richard Nemec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:54

Karol Kučera
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem, Rado, za výklad správny a chcel by som k tomu povedať toľko, že doteraz tu možno bola využívaná podpora infraštruktúry športovej ako nejaká predvolebná korupcia väčšinou a podobne, nebol v tom systém a konečne tu máme teda Fond na podporu šprotu, ktorý rieši už systematickejšie samozrejme financovanie infraštruktúry a treba tam rozlišovať naozaj tú infraštruktúru, by som povedal tak tú regionálnu a infraštruktúru národného významu na ktorý teda na tú infraregionálnu je tam vyčlenených dvadsať miliónov ročne, pravidelne a ďalšie peniaze samozrejme sú vyčlenené len na infraštruktúru národného významu, takže toľko k tomu. A vieme ešte dobre, že veľa klubov je nespokojných, presne tie športoviská sú zanedbané, chátrali dlhé roky, to tu bolo x-krát povedané a túto, túto prácu si mylne, mylne myslia kluby, že by mali znášať zväzy, ale ...
===== ... toľko k tomu. A vieme ešte dobre, že veľa klubov je nespokojných, presne tie športoviská sú zanedbané, chátrali dlhé roky, to tu bolo x-krát povedané a túto, túto prácu si mylne, mylne myslia kluby, že by mali znášať zväzy, ale nie je v silách zväzov jednoducho utiahnuť financovanie infraštruktúry. To je absolútne mylné si myslieť. Čiže to je odkaz týmto smerom ku klubom. A naopak, by sa mali zapájať do týchto výziev, pripravovať si projekty a možno konzultovať to práve so svojimi zväzmi a tie zväzy by ich mali pripravovať vlastne na tieto projekty, aby mohli čo najlepšie uspieť. Takže toľko k tomu a ďakujem, ďakujem za úpravu tohto zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2022 o 10:54 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:56

Radovan Sloboda
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem za slovo. Ja som chcel reagovať na pána Kočiša, vysvetliť mu alebo odpovedať na otázky, ale kolegovia Nemec a Kučera, myslím, že veľmi dostačujúco odpovedali. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

16.3.2022 o 10:56 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:56

Radovan Sloboda
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Hlasovať budeme dnes o jedenástej. Ďakujem.
Skryt prepis

16.3.2022 o 10:56 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video