65. schôdza

26.4.2022 - 25.5.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 9:36 hod.

PhDr.

Ľubica Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 15:45

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Ďakujem všetkým poslancom, ktorí posunuli tento návrh do prvého čítania. Návrh má zabezpečiť takú základnú spravodlivosť. Áno, máme niektorých, keď to tak poviem, niektoré firmy, niektorých podnikateľov, ktorí dovážajú ruskú ropu na Slovensku, na Slovensko a majú z toho mimoriadne zisky. Takže toto je v podstate návrh de facto z mimoriadneho zisku z dovozu ruskej, alebo prameniaceho z dovozu ruskej ropy. Výpočet je veľmi jednoduchý. Diskont, ktorý, alebo teda rozdiel ceny medzi svetovou cenou ropy Brent, ktorá sa ťaží v Severnom mori, a medzi cenou alebo reálnou cenou pri dovoze ruskej ropy, tento rozdiel od neho sa odpočíta päť dolárov za barel a z toho rozdielu navrhujeme daň, mimoriadnu daň z tohto mimoriadneho zisku vo výške 30 %.
Pri súčasnej výške diskontu, ak by sa držal tento diskont nasledujúcich 12 mesiacov, dokážeme získať takto ročne do štátneho rozpočtu približne 300 miliónov eur. Pri predpokladanom odpojení sa Slovenska od dovozu ruskej ropy alebo od ruskej ropy niekde za tri roky je celkový pozitívny dopad tohto návrhu, ak by sa udržal ten diskont alebo rozdiel v cenách svetovej ropy, alebo teda ropy Brent a ruskej ropy v tej úrovni aká je dnes, by bol celkový dopad skoro až 1 miliarda eur, ktoré by skončili v štátnom rozpočte.
Budem veľmi rád, ak sa nájde väčšina v tomto pléne, ktorá nebude si tu vymýšľať výhovorky alebo nejaké tanečky a nejaké návrhy čo jako, kde jakú ďalšiu daň znížiť. My nie sme teraz v situácii, že zdroj nový, ktorý by sme takýmto spôsobom získali, tak rovno ideme zase niekde si vymyslieť a minúť na niečo, čo nie je treba. Máme kopu výdavkov, ktoré sú dôležité zrealizovať, takže v štátnom rozpočte určite sa nám pomôžu, je to naša spoločná, určite nám pomôžu. Je to naša spoločná kasička, peniaze sa nestratia. Takže budem veľmi rád za podporu každému rozumného človeku v tejto sále.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

20.5.2022 o 15:45 hod.

Mgr.

Igor Matovič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15:48

Milan Kuriak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážená pani poslankyňa, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh zákona bol doručený poslancom s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 65. schôdze NR SR.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

20.5.2022 o 15:48 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:50

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážený pán minister, vážený pán premiér a milá kolegynka, kolegovia, už by sa dalo menovať ozaj asi úplne každého, je nás tu pár. (Reakcia z pléna.) No, každopádne nechcem zdržovať, posledných pár slov asi ku dnešku. Myslím, že som jediný v rozprave.
Áno, rokujeme teda o špeciálnej dani z ruskej ropy, a veľmi jednoducho, okej, áno, ruská ropa, tak ako pán minister povedal, má určitý diskont, a teda má z nej Slovnaft určitý vyšší zisk, ako by bolo bežné. Áno, pripusťme to, je to tak, okej. No, a teraz ten návrh je, že Slovnaft má teda ten zisk vyšší, dobre. A teraz ale pozrime sa na štát, hej. Štát tým, že je cena benzínu, nafty vyššia, tak aj tá porcia DPH je vyššia, takže aj štát má v podstate z tohto celého, ja by som povedal, že rovnako nenáležitú výhodu ako rafinéria, pretože vlastne kvôli vojne je tá cena vyššia a jednoducho štát má na tom skutočne vyššie príjmy. V podstate sa dá povedať inak, že príjmy zo spotrebnej dane a z DPH za motorové palivá je asi na dvojnásobnej úrovni oproti stavu pred dvoma rokmi.
No, čiže ja hovorím, že a štát by sa rovnako mal vzdať takéhoto zisku, ktorý mu padol do lona, pretože, a o tom tu rozprávame dva dni, máme tu teda infláciu, zhodou okolností zrovna tie palivá sú neviem či aj nie úplne najvyššou komoditou, ktorá narástla úplne viacej, najviac zo všetkých, a teda je výraznou súčasťou, ktorá spôsobuje infláciu. No, a preto si myslím, že najlepšie by bolo, ak by beneficientom toho, vlastne tej dane, ktorou sme teda znížili zisk Slovnaftu nebol štát, pretože ten už tiež má toho navyše, ale urobme toho beneficienta občana, aby profitoval ten, kto je na začiatku, ten, kto vlastne platí tie výrazne vyššie ceny palív ako v minulosti. A takto by to bolo v podstate spravodlivé.
Aj takto vieme pomôcť. Nebude to to obligátne, čo tu padá dva dni, že nebudú to len rodiny, takto vieme pomôcť skutočne každému. Každému, kto je motorista, čo je veľká väčšina národa. Takže ten návrh je, aby sme, aby sme znížili DPH z palív, a takto vlastne umožnili občanom, aby skutočne platili nižšie ceny.
Čiže tú myšlienku pána ministra posuňme do tej roviny, aby z toho mali niečo občania tohto štátu, aby sme im dali, samozrejme, dočasne po dobu rovnakú ako bude táto mimoriadna daň na ruskú ropu, aby sme im dali takúto výhodu. Takže v tomto zmysle budeme, budeme ešte hľadať cestu dohody, aby sa takéto niečo stalo.
Čiže v súlade s tým, že pre SaS je zvyšovanie daní červenou čiarou, vieme si to predstaviť vtedy, ak sa jedna daň zvýši, prípadne vznikne nová, vznikla nová, ale aby sa rovnaký výnos použil na zníženie inej dane. Jasným beneficientom sú občania. Ja si myslím, že je to jasná pomoc v tejto situácii, kedy teda inflácia je vážne veľká. A zároveň by to trošku mohlo pomôcť aj v tom, že keďže tie palivá sú aj výraznou časťou spotrebného koša s výrazným nárastom, takže mohlo by to pôsobiť aj trošku proti inflačne, malo by to taký trošku tlmivý efekt na zvyšovanie inflácie. Toľko.
Ja všetkým kolegynkám a kolegom želám pekný zvyšok dňa a pekný víkend. Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

20.5.2022 o 15:50 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

15:55

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za konštruktívny prístup pri hlasovaní o tomto návrhu zákona. Pevne verím, že akékoľvek výhovorky, cestičky ako ochrániť zisky mimoriadne bohatej firmy každého jedného poslanca a každú jednu politickú stranu cez víkend prejdú a na konci budeme iba hlasovať o tom, ako dostať do štátneho rozpočtu tristo miliónov eur a žiadne kulehy nebudeme vymýšľať o tom jako ochrániť biznis bohatých ľudí, ktorých možno poznáme, s ktorými si možno tykáme, s ktorými možno bandu bijeme, ale my máme sledovať verejný záujem. Nie záujem v duchu, ako tu dnes kolega Sulík prezentoval, že keď vy, poslanci, budete hlasovať za pomoc rodinám, sa vám znížia platy, predsa za takú hlúposť hlasovať nebudete. Takže, sledujeme verejný záujem, nie osobný záujem, nie záujem politickej strany alebo predsedov politických strán. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

20.5.2022 o 15:55 hod.

Mgr.

Igor Matovič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
65. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia
 

Uvádzajúci uvádza bod 9:03

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vládny návrh zákona o mediálnych službách tvorí spolu s vládnym návrhom o publikáciách nový komplexný regulačný rámec pre oblasť médií. Prvýkrát vôbec sa v mediálnej legislatíve dôsledne uplatňuje princíp technologickej neutrality. Z regulačného pohľadu je totiž jedno, či je obsah online, alebo offline, či je poskytovaný lineárnou, alebo nelineárnou mediálnou službou. Prvýkrát sa zároveň uplatňuje zodpovednosť poskytovateľov platforiem na zdieľanie obsahu za obsahy, ktoré poskytujú alebo ponúkajú verejnosti.
Návrhom zákona o mediálnych službách sa do slovenského právneho poriadku transponuje európska smernica o audiovizuálnych mediálnych službách. Zároveň však prinášame zásadnú rekodifikáciu mediálneho práva tak, aby sa v súlade s hodnotami občianskej spoločnosti zabezpečil fungujúci pluralitný mediálny trh so slobodnými, nezávislými, transparentnými a konkurencieschopnými médiami.
Týmto návrhom zákona zároveň napĺňame programové vyhlásenie vlády, kde sme sa ako vláda zaviazali predložiť legislatívnu úpravu nového regulačného rámca pre audiovizuálne služby a elektronické médiá, zahrňujúcu aj úpravu transparentnosti vlastníckych vzťahov v médiách, mechanizmov pre mediálnu pluralitu a koreguláciu prostredníctvom samoregulačných vzťahov a procesov v rámci ochrany maloletých a ochrany spotrebiteľa.
Tento návrh zákona reflektuje na dobu, ktorá v poslednom období zaznamenala raketový rast. Zákon o vysielaní a retransmisii je starý 20 rokov. Pred dvadsiatimi rokmi sme my všetci používali tlačidlové telefóny, internet bol niekde v začiatkoch, sociálne siete do veľkej miery vlastne neexistovali. Dnes je tá doba celkom iná. Internet nám poskytuje neskutočne široký priestor. Informácie, ktoré vyhľadávame, vyhľadávame veľmi často práve v tomto prostredí. Máme tu platformy na zdieľanie obsahu, to znamená, ak chceme zdieľať fotografie, videá, máme na to množstvo príležitostí. Ak nám nevyhovuje program, ktorý poskytuje televízia, vieme si zaplatiť Netflix alebo napríklad Voyo a pustiť si to, na čo máme práve chuť a po čom nám srdce piští.
Mnohé z týchto služieb neboli nejakým spôsobom alebo teda minimálne korigované nejakým zákonným rámcom. Tento návrh zákona medze týchto médií spravodlivo a čo najjednotnejšie rámcuje. Do mediálneho priestoru vnášame väčšiu transparentnosť. Dnes si každý vie dohľadať, kto je konečným užívateľom výhod iba pri tých médiách, ktoré obchodujú so štátom. Tento stav sme nepovažovali za dostačujúci. Rovnako nebol vyhovujúci ani trhový dohľad. Krížové vlastníctvo médií, tak ako funguje dnes, nerieši celú skutočnú silu mediálnej skupiny. Nezohľadňuje ani online kanály, ani celú šírku tlače a ani iné tradičné komunikačné kanály, ktorými sú napríklad bilbordy. V súčasnosti nastavené podmienky pre krížové vlastníctvo sú do veľkej miery iba formálne, a preto niektorí vlastníci médií veľmi šikovne využívajú ten priestor, ktorý im je poskytnutý na to, aby tie pravidlá vedeli elegantne obísť.
To, čím odstraňujeme zásadný nedostatok súčasnej úpravy, je kontinuálny trhový dohľad. Regulátor, ktorým je dnes Rada pre vysielanie a retransmisiu, podľa nášho návrhu to bude Rada pre mediálne služby, sa stáva trhový regulátor, ktorý bude sledovať a vyhodnocovať percentuálny podiel mediálnych spoločností na reklamnom trhu. Už v prípade 30-percentného podielu na trhu regulátor musí posudzovať, či koncentrácia nie je rizikom pre pluralitu médií a či koncentráciu alebo autorizáciu novej služby povolí, alebo nie. Podiel na reklamnom trhu jedného koncového užívateľa výhod zo zákona nikdy nesmie presahovať 60 %.
Čo sa týka transparentnosti financovania, našou snahou je, aby diváci, poslucháči, čitatelia vedeli, akým spôsobom je médium financované. V šedej zóne nám stále ostávajú dary, o ktorých bežný človek nevie. Tieto informácie totižto nie sú bežne dostupné. Podľa vládneho návrhu zákona má každý prevádzkovateľ média povinne identifikovať a zverejniť dary od výšky 1 200 eur ročne. Táto suma je ustanovená z výšky priemerného platu v národnom hospodárstve. Ide teda o mesačný príspevok vo výške 100 eur, čo, povedzme si pravdu, je vcelku zaujímavá suma. Pokiaľ sa niekto rozhodne financovať médium v takejto výške, myslím si, že viacerí z nás máte deti, viete, koľko stoja verejné služby pre ne, keď sa bavíme napríklad o škôlke, je to 90 eur cca, to znamená, musí nám asi záležať na tom, ak to médium sa rozhodneme financovať takouto nezanedbateľnou čiastkou, aby fungovalo.
Nerozprávame sa v tomto prípade ale o predplatnom; v predplatnom je niečo, za čo si platíme, čo nie je v tom bežnom štandarde, čo nám médium ponúka, ale aj tie samotné napríklad crowdfundingy sa odohrávajú v oveľa nižších priemerných sumách, cca 25 eur alebo 55 eur. Naším návrhom legislatívne zabezpečíme vyššiu transparentnosť financovania médií a každý človek sa bude môcť pozrieť, kto na médium prispieva, a utvoriť si tak naň svoj názor.
Návrh zákona zároveň viac posilňuje slobodu vyhľadávať informácie. V texte, v kontexte voľného pohybu informácií považujeme za dôležitú inklúziu sluchovo a zrakovo znevýhodnených používateľov. Podľa dostupných dát je na Slovensku viac ako 230-tisíc ľudí so zrakovým alebo sluchovým postihnutím. Článok 21 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zaručuje týmto osobám právo na poskytnutie informácií v prístupných formátoch a technológiách vhodných pre rôzne typy zdravotného postihnutia. Je dôležité, aby sa obsah s multimodálnym prístupom zvyšoval, a to predovšetkým vo verejnoprávnych médiách.
Komerční vysielatelia mali teraz zo zákona povinnosť 10 % titulkovať obsah posunkovým jazykom alebo titulkami, teraz toto percento zvyšujeme na 25. Trojpercentné hlasové komentovanie pre nevidiacich zvyšujeme na 10 %. V prípade verejnoprávneho vysielateľa teraz je stav titulky alebo posunky 53 %, my ho zvyšujeme na 100 % a 20-percentné hlasové komentovanie zvyšujeme na 50 %.
Posilnené bude aj národnostné vysielanie u verejnoprávneho vysielateľa, ktorý do roku 2024 musí dosiahnuť úroveň aspoň 500 hodín ročne, resp. 120 minút denne od pondelka do piatka.
Návrh zákona tiež posilňuje prevenciu ochrany maloletých. Je dôležité, aby rodičia aj deti vedeli čo najpresnejšie identifikovať audiovizuálny obsah, ktorý sa im ponúka. Na to, aby sme mali prehľad o tom, do akej vekovej kategórie napríklad film alebo rozprávka patrí, máme označenia, to sú tie malé čísla napravo, na pravej strane obrazovky. Dnes však rodičia nevedia celkom presne vyhodnotiť, či je film nevhodný pre ich dieťa, lebo obsahuje násilie alebo nejaký vulgárny obsah, alebo obsahuje prvky strachu. To by sa malo prijatím tohto návrhu zákona zmeniť. Problémom súčasného stavu je tiež, že súčasná klasifikácia nie je jednotná i keď rovno vychádza z jednotného systému označovania. Jedna rozprávka môže byť inak označená na DVD, v televízii alebo na online platforme, pretože to označovanie vykonávajú niekoľkí poskytovatelia obsahu nezávisle od seba.
Vládny návrh zákona zabezpečuje existenciu skutočne jednotného systému označenia. Dielo získa označenie už pri vstupe na trh a toto označenie si udržiava kontinuálne v čase distribúcie. Systém bude zároveň rozšírený o deskriptory, to sú bližšie popisy o tom, či film obsahuje násilie, vulgarizmy alebo prvky strachu.
Jednotnosť označenia nie je možné dosiahnuť bez jednotného dohľadu. Dohľad preto zjednocujeme pod jeden spoločný orgán a tým bude komisia na ochranu maloletých. Ide o koregulačný orgán, kde väčšinové zastúpenie si ponecháva štát.
Čo sa týka regulátora, národným nezávislým regulátorom ostane Rada pre vysielanie a retransmisiu, ktorá zmení názov, jej názov po novom bude Rada pre mediálne služby. Bude regulátorom nielen pre audiovizuálny obsah v televíznom vysielaní a v službách VoD pre rozhlasové vysielanie a retransmisiu vysielanie, ale aj platformy na zdieľanie obsahu. Stane sa tiež orgánom regulácie mediálneho trhu a to aj v segmente tlače, ako to vyplýva z návrhu zákona o publikáciách.
Rada bude tiež vyhodnocovať spolupôsobenie samoregulačných orgánov, predovšetkým ich efektivitu. Samoregulačným orgánom je na účely tohto zákona iniciatíva alebo orgán samoregulácie pôsobiaci v regulovanej oblasti na území Slovenskej republiky, ktorý splní zákonom ustanovené kritériá pre odbornosť, reprezentatívnosť, nezávislosť a efektivitu výkonu. Evidenciu samoregulačných orgánov a ich kódexov vedie rada.
Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.5.2022 o 9:03 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:16

Milan Potocký

Vystúpenie v rozprave 9:18

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, milí kolegovia, kolegyne, poslanci, ja sa vopred ospravedlňujem, že budem dlhšie čítať pozmeňujúci a doplňujúci návrh, dokonca dva také návrhy, ktoré boli podané v spolupráci s ministerstvom kultúry. Podávam tie pozmeňujúce návrhy ja a spoločne s Milanom Vetrákom. Boli zverejnené a podané už, myslím, pred vyše týždňom, tak aby som nezdržiaval, tak sa obmedzím, nebudem čítať odôvodnenia, tie máte a prečítam len samotné znenie tých pozmeňujúcich návrhov.
Takže ten prvý má dohromady 18 bodov. Budem čítať bod po bode postupne.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka a Milana Vetráka k vládnemu návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. V čl. I § 24 ods. 6 prvej vete sa vypúšťa slovo „najmä".
2. V čl. I § 30 ods. 1 písm. a) prvý bod znie:
„1. verejnoprávneho vysielateľa,".
3. V čl. I § 33 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Verejnoprávny terestriálny multiplex je terestriálny multiplex obsahujúci čiastkové dátové toky televíznych programových služieb verejnoprávneho vysielateľa, rozhlasových programových služieb verejnoprávneho vysielateľa alebo iných obsahových služieb verejnoprávneho vysielateľa, prípadne ďalších služieb verejnoprávneho vysielateľa vrátane hlasových služieb verejnoprávneho vysielateľa upravených na spoločné šírenie."
Nasledujúce odseky sa primerane preznačia.
4. V čl. I § 39 vrátane nadpisu znie:
㤠39
Verejnoprávny terestriálny multiplex v televíznom pásme
(1) Verejnoprávny terestriálny multiplex sa poskytuje v jednej frekvenčnej vrstve televízneho pásma, ktorú na tieto účely určí úrad všeobecne záväzným právnym predpisom; frekvenčné vyhradenia tvoriace takú frekvenčnú vrstvu sa prideľujú ako ekonomicky viazané frekvenčné vyhradenie.
(2) Poskytovateľ multiplexu s terestriálnym prevádzkovým povolením na poskytovanie verejnoprávneho terestriálneho multiplexu obsadí verejnoprávny terestriálny multiplex na základe žiadosti verejnoprávneho vysielateľa prednostne vysielaním televíznych programových služieb a inými obsahovými službami tohto verejnoprávneho vysielateľa; o rozsahu potrebnej verejnej kapacity multiplexu a o spôsobe jej využívania verejnoprávnym vysielateľom vrátane kompresie dátového toku a kódovania signálu rozhoduje tento verejnoprávny vysielateľ.
(3) Ak verejná kapacita multiplexu nie je úplne obsadená podľa odseku 2, poskytovateľ multiplexu písomne oznámi verejnoprávnemu vysielateľovi voľnú verejnú kapacitu multiplexu a na základe žiadosti verejnoprávneho vysielateľa obsadí voľnú verejnú kapacitu multiplexu vysielaním rozhlasových programových služieb verejnoprávneho vysielateľa.
(4) Verejnú kapacitu multiplexu, ktorá nie je obsadená podľa odsekov 2 a 3, môže poskytovateľ multiplexu na vlastný účet, vo vlastnom mene a s predchádzajúcim písomným súhlasom verejnoprávneho vysielateľa ponúkať tretím osobám, najviac však na čas dohodnutý s verejnoprávnym vysielateľom. Verejnoprávny vysielateľ môže svoj písomný súhlas podľa prvej vety kedykoľvek písomne odvolať, a to aj sčasti; na tento účel je poskytovateľ multiplexu povinný pri uzatvorení zmluvy o podmienkach šírenia služby s tretími osobami využívajúcimi verejnú kapacitu multiplexu dohodnúť aj lehotu ukončenia šírenia ich služby, ktorá nesmie byť dlhšia ako deväť mesiacov odo dňa doručenia písomného odvolania súhlasu verejnoprávneho vysielateľa poskytovateľovi multiplexu.
(5) Poskytovateľ multiplexu je povinný s verejnoprávnym vysielateľom, pokiaľ požiada o obsadenie verejnej kapacity multiplexu, uzatvoriť zmluvu o podmienkach šírenia jeho služby vo verejnoprávnom terestriálnom multiplexe."
5. V čl. I § 41 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.
6. V čl. I § 119 ods. 4 sa za slovo „voľbe" vkladajú slová „predsedu rady a".
7. V čl. I § 128 ods. 2 písm. a) sa slová „zaviazal jeden alebo" nahrádzajú slovom „zaviazali".
8. V čl. I § 130 ods. 1 a 2 sa za slová „s kódexom alebo" vkladajú slová „týmto zákonom alebo".
9. V čl. I § 209 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „a jedna vysielacia sieť na vysielanie programovej služby s regionálnymi mutáciami".
10. V čl. I § 209 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad, ustanoví tak, aby neboli dotknuté práva iných vysielateľov, podrobnosti o vysielacích sieťach podľa odseku 1 vrátane zoznamu frekvencií, ktoré tieto vysielacie siete tvoria, a ich technických parametrov; konkrétne využitie vysielacej siete uvedie regulátor v autorizácii vysielania príslušnej programovej služby verejnoprávneho vysielateľa."
11. V čl. I § 226 ods. 2 sa vypúšťajú slová „§ 39 ods. 3 písm. a)".
12. V čl. I § 231 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Rozhodnutie o výnimke zo základných povinností prevádzkovateľa retransmisie vydané podľa doterajších právnych predpisov sa považuje za rozhodnutie o výnimke zo základných povinností prevádzkovateľa retransmisie vydané podľa tohto zákona."
13. V čl. I § 231 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Prevádzkovateľ retransmisie, na ktorého sa vzťahuje povinnosť podľa § 30 ods. 1 písm. a) prvého bodu, nie je v období do 31. decembra 2022 povinný zabezpečiť, aby do základnej programovej ponuky boli obojstranne bezplatne zaradené programové služby verejnoprávneho vysielateľa, ak ide o monotypovú a programovú službu, vysielanie programovej služby prostredníctvom internetu, vysielanie programovej služby do zahraničia alebo digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby."
Nasledujúce odseky sa primerane preznačia a v nadväznosti na vloženie nového odseku sa vykoná legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu v doterajšom odseku 5.
14. V čl. I § 232 ods. 2 sa slová „terestriálneho multiplexu, na ktorý sa vzťahuje ustanovenia § 38 a 39" nahrádzajú slovami „verejnoprávneho terestriálneho multiplexu podľa tohto zákona".
15. V čl. I § 242 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu vydaného na základe § 209 ods. 3 tohto zákona sa za vysielacie siete vyhradené verejnoprávnemu vysielateľovi podľa § 209 ods. 1 tohto zákona považujú vysielacie siete vyhradené verejnoprávnemu vysielateľovi v pásme veľmi krátkych vĺn na základe doterajších predpisov."
16. V čl. VI bode 1 v § 5 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) vysielanie najmenej dvoch televíznych programových služieb, ktoré môže na území Slovenskej republiky prijímať viac ako 90 % jej obyvateľov (ďalej len „celoplošné vysielanie")".
17. V čl. VI bode 7 v § 5a sa v nadpise slovo „Vysielanie" nahrádza slovom „Programy" a v úvodnej vete sa slová „povinná vysielať" nahrádzajú slovami „povinná poskytovať".
18. V čl. VI bode 8 v § 27a sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ak príslušný výbor Národnej rady v súlade s § 17 zverejní výzvu na prihlásenie kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa pred 31. májom 2022, pri verejnom vypočutí kandidátov a voľbe generálneho riaditeľa, ktoré sa uskutočnia po 30. máji 2022, sa postupuje podľa právnych predpisov účinných od 31. mája 2022."
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať body 34, 35, 36 a 37 spoločnej správy výborov na samostatné hlasovanie.
Pán predsedajúci, prečítal som prvý pozmeňujúci návrh aj s odôvodnením, vlastne s odporúčaním hlasovania a teraz by som prečítal ešte druhý pozmeňujúci návrh, ten je kratší, má štyri body.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Šefčíka a Milana Vetráka k vládnemu návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. V čl. I § 98 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Oznam propagujúci náboženstvo alebo ateizmus je verejné oznámenie určené na podporu alebo popularizáciu náboženstva alebo ateizmu uverejnené za protihodnotu alebo aspoň za úhradu primeraných nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s jeho uverejnením, a nie je mediálnou komerčnou komunikáciou podujatí, tovarov alebo služieb prezentujúcich náboženstvo alebo ateizmus."
Doterajšie odseky 3 až 8 sa primerane preznačia.
2. V čl. I v § 103 ods. 1 až 3 a 6 sa slová „1 200 eur" nahrádzajú slovami „2 000 eur".
3. V čl. I v § 103 ods. 4 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „to sa nevzťahuje na prípady bezhotovostných platieb fyzických osôb, pokiaľ výška finančných darov fyzickej osoby v príslušnom kalendárnom mesiaci nepresiahla 50 eur, a v zozname sa uvedie číslo bankového účtu, z ktorého sa platba odpísala, vo formáte IBAN, dátum pripísania platby a výška pripísanej platby."
4. V čl. IX bode 10 v § 14b ods. 1 sa v úvodnej vete slovo „sedem" nahrádza slovom „deväť", v písmene a) sa slová „dvaja členovia nominovaní" nahrádzajú slovami „jeden člen nominovaný" a zároveň sa dopĺňajú písmená g) až i), ktoré znejú:
„g) jeden člen nominovaný Rozhlasom a televíziou Slovenska,
h) jeden člen nominovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za oblasť detskej psychológie alebo vzdelávania,
i) jeden člen nominovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky za oblasť sociálnoprávnej ochrany detí."
Ďakujem, pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.5.2022 o 9:18 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:36

Ľubica Laššáková
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
Ja by som zareagovala, pán kolega, na ten prvý pozmeňujúci návrh. Verejnoprávny terestriálny vysielateľ dokázal doteraz na Slovensku zabezpečiť viac ako 90-percentné šírenie televízneho vysielania bezplatne, teda len za poplatok koncesionársky. Znamená to v tomto novom podaní, že tento spôsob šírenia zostane pre obyvateľov naďalej v platnosti, tento bezplatný?
Ďakujem pekne za vysvetlenie.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 9:36 hod.

PhDr.

Ľubica Laššáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:36

Dušan Jarjabek
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa len chcem pánovi poslancovi Šefčíkovi poďakovať za 467 pripomienku k tomuto návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 9:36 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:37

Marek Šefčík
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo a ďakujem aj za faktické poznámky. Bol to, boli to odborné pozmeňovacie návrhy, ktoré vychádzali z dielne ministerstva kultúry, takže stručne poviem, pani Laššáková, že áno, znamená, ale viac povie pani ministerka potom. Dobre?
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 9:37 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video