65. schôdza

26.4.2022 - 25.5.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

24.5.2022 o 14:33 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:33

György Gyimesi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, aby som ako určený spravodajca výboru predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výboroch Národnej rady. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu, vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1472 zo dňa 24. mája 2022 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci, výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, výboru pre kultúru a médiá. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov a ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť (výbor pre sociálne veci, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, výbor pre kultúru a médiá), odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúci návrhmi (ústavnoprávny výbor a výbor pre financie a rozpočet).
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy číslo 1 až 5 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 336 z 24. mája 2022. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, mňa, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.5.2022 o 14:33 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:36

György Gyimesi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia, nikdy by som si nemyslel a nepredpokladal, že takáto obrovská pomoc pre rodiny s deťmi dokáže vyvolať takúto búrku a takú nevôľu a to nielen medzi opozíciou a koalíciou, ale najmä v opozí... vlastne v koalícii ako takej. A dvojnásobne ma to prekvapuje v situácii, ktorá je skutočne bezprecedentná, pretože takéto enormné zdražovanie a taká veľká inflácia tu neboli pomaly 20 rokov. Ak sa mýlim, tak ma, prosím, opravte. A podľa toho, čo sme si mali možnosť vypočuť na výbore pre financie a rozpočet od guvernéra Národnej banky, na budúci rok môže byť aj horšie. A práve v tomto čase prichádza takáto masívna pomoc pre rodiny s deťmi, ktoré, ktorá môže priniesť do rodinného rozpočtu až 200 euro na dieťa.
Áno, poďme sa baviť o tom, že ako tieto peniaze rozdeliť tak, aby jednak splnili svoj účel a na druhej strane aby pomohli reálne rodinám, aj čo sa týka hotovosťou, aj znížením dane, pokiaľ ide o daňový bonus, a zároveň aj záujmovou alebo krúžkovou činnosťou, pretože aj toto je pomoc, ktorá pomôže každej jednej rodine, ktorej dieťa chodí na nejaký krúžok a doučovanie, pretože to stojí nejaké peniaze, prípadne takým rodinám, ktorých dieťa nechodí na krúžok, pretože si to jednoducho nemôžu dovoliť. Poďme rozvíjať talent týchto detí, poďme pomáhať aj učiteľom, aby si mohli privyrobiť. Z tohto dôvodu ja nevidím absolútne žiaden problém s tým, aby tento zákon mohol byť podporený.
Ale počas rozpravy a zároveň aj najmä v liberálnych médiách sa dozvedáme, ako je táto pomoc hrozná, aká je strašná, aká je nedomyslená, nevyfinancovateľná, akú dieru urobí v rozpočte a neviem čo všetko. Tu by som mohol vám spomínať desať minút všetky prirovnania, ktoré všetci tí, ktorí sú proti našim deťom, už pospomínali. A mne z toho vychádza len jedna jediná vec, pokiaľ ide o opozíciu, beriem, ale čo sa týka koalície, neberiem, pretože z toho mi vychádza to, že toto tu nie je spor o peniaze, o rozpočet, toto je spor ideologický, pretože pre niekoho je tradičná rodina, kde je otcom muž, matkou žena a kde sú deti deťmi, nie je hodnou na podporu a už dvojnásobne nie je hodná na podporu v takomto masívnom rozsahu.
Toto je historický okamih, ktorý teraz schvaľujeme, pretože som presvedčený, že už nikdy nikto si nedovolí siahnuť na tieto podpory a s týmito peniazmi budú môcť rodiny počítať aj do budúcnosti.
Musím sa pozastaviť aj nad tým, čo tu predviedla a naďalej aj predvádza pani ministerka Kolíková, ktorú nemôžem nazvať inak ako prorodinné zlo v sukni, ktorá sa silou-mocou snaží, dokonca sa bude snažiť na Ústavnom súde zastaviť túto pomoc len preto, aby to tieto deti, takúto pomoc, nikdy nedostali.
Ja sa teraz nechcem zamýšľať nad tým, čo sú jej motivácie, pretože som čítal aj to, že je to vraj kvôli tomu, že to predkladá osobne Igor Matovič. Je to vraj aj kvôli tomu, že nechce pomôcť tomu, aby si hnutie OĽANO pripísalo nejaké pozitívne body, ale tiež mi vychádza z toho, že to je čisto len postavené na ideologickom základe, pričom tejto pani ministerke nevadilo to, že už ďalších 80 zákonov za dva roky tu už bolo schválených v skrátenom legislatívnom konaní, a zároveň jej nevadilo, že sme napríklad súdnu mapu schvaľovali prílepkami, nevadilo jej, že sme zmenili Ústavu Slovenskej republiky takisto v skrátenom legislatívnom konaní. Toto je pre ňu úplne v poriadku. V momente, ako príde masívna pomoc v čase bezprecedentného zdražovania a inflácie pre rodiny, vtedy to pre ňu problém je. Toto si zaslúži absolútne opovrhnutie, takýto prístup, a odsúdenie.
Chcem veriť, že všetkým tým poslancom a poslankyniam, ktorým záleží na našich deťoch, priložia ruku k dielu, zahlasujú za tento zákon, pretože takto sa vieme zapísať do histórie ako tí, ktorí pomohli rodinám najmä v tejto situácii najviac.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.5.2022 o 14:36 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:41

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, hovoríte o tom, že poďme sa baviť, ako tieto peniaze rozdeliť. No ono sa to veľmi dá ťažko baviť o tom, ako ich rozdeliť, v skrátenom legislatívnom konaní. Kvôli tomu sme oponovali skrátené legislatívne konanie. Vy ste, naopak, hlasovali za to. Iste uznáte, že za jeden, dva alebo tri dni sa nedá rozprávať o tom, ako peniaze rozdeliť.
A mám ešte jednu poznámku. Viete, vy ste si prebrali ten naratív od pána predkladateľa, od pána ministra financií, že ten, kto nie je za tento návrh pomoci rodinám alebo, ako to vy falošne nazývate, resp. proti podpore rodín, ako to vy falošne nazývate, že pomoc rodinám, tak ten nie, tak ten proste nie je, nie je za to, aby boli podporené rodiny. To je naprosto falošný, falošný naratív. Predsa keď nesúhlasíme s nejakým návrhom na podporu alebo prerozdelenie nejakých prostriedkov alebo nejakú úľavu pre rodiny, tak to neznamená, že sme protirodinní alebo že nechceme nejakým spôsobom, aby vláda podporila rodiny, minimálne tie nízkopríjmové. Tento falošný naratív ste si, žiaľ, prevzali a je mi ľúto, že ho šírite spolu s pánom ministrom financií, pretože je to bohapustá lož.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 14:41 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:43

Radovan Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega, ja by som vás len chcel úplne v kľude a v dobrom presvedčiť, že toto, aspoň z môjho pohľadu a som presvedčený aj zo strany SaS, rozhodne nie je žiadny ideologický spor a že nikto tu nechce poškodzovať rodiny. My jednoducho máme voči tomuto zákonu vážne výhrady, jednak preto, že bol napísaný narýchlo, je takýmto zrýchleným konaním prijímaný, máme k nemu vecné výhrady, je podľa nás zle vymyslené financovanie, až tak zle, že v konečnom dôsledku si túto pomoc zaplatia samy tieto rodiny. A toto všetko dokazuje fakt, že už sami pripravujete novelu tohoto zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 14:43 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:43

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Toto krásne protirodinné kvílenie, ktoré tu je pravidelne vždy, keď čokoľvek príde ohľadom rodín, a vždy sa, vždy sa ozvú tí istí, je proste déja vu. Teba to, teba to, György, prekvapilo, mňa to neprekvapuje. Keď tu bol návrh na ochranu tehotných žien, tak čo sa tu dialo? Títo v prednej lavici, liberáli, rozprávali, prečo ideme, ešte pred tým, keď tu bol návrh na ochranu života, povedali, prečo ideme riešiť tých, čo sa nenarodili, poďme riešiť tých, čo už žijú, tie deti. Poďme riešiť to, aby tie rodiny nemuseli chodiť na tie potraty. Potom došiel návrh zákona, ktorý mal riešiť pomoc pre tehotných. Vždy to zarezali s mazurekovcami. Vždy! Keď sa, keď sem došiel návrh na odvolanie Cigánikovej, kto ju podržal?! Mazurekovci. Keď sem prišla s návrhom Záborská na ochranu práv, kto to zarezal? Mazurekovci! V prednej lavici. A teraz si tu vymyslia nejaký príbeh o páde vlády a dôjde k hlasovaniu o tom, že či pomoc rodinám dôjde do druhého kola a čo oni urobili? Oni sa zdržali. Oni tak bojujú za pád vlády, že oni sa zdržia! Oni nehlasujú proti.
Takže toto je tu stále, zas a znova to isté. Došiel sem balík, ku ktorému má opozícia právo povedať, akú bude mať štruktúru. A kto má rád rodiny, kto chce podporovať rodiny, ten sa tejto debaty zúčastní, a kto ich nemá rád, tak tu bude tieto výkaly dávať naďalej von. A to je celé.
A vy, ktorí ste tu vpredu, vám sa, liberáli z SaS, nikdy nenájde model, ktorý vám sa páči. Viete prečo? Lebo vy nenávidíte rodiny. A viete, od čoho to viem? Lebo váš predseda behal po Slovensku s tričkom, že on je... na rodiny. A to "je..." znamená, že ich má ťažko v paži. Bol to vulgarizmus. Vy ste sa prihlásili k totálne prorodinnej politike. A to, že ste tu urobili protirodinnú koalíciu, to je dnes realita.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 14:43 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:45

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
To, že poslanci hnutia REPUBLIKA sa rozhodli zdržať pri prvom čítaní tohto naozaj nekompetentného a neodborne napísaného zákona, je holý fakt. To však neznamená, že poslanci hnutia REPUBLIKA sú nastavení protirodinne alebo aby nepodporovali slovenské rodiny. To je kardinálna hlúposť. (Reakcia z pléna.)
Ak sa na tento zákon pozrieme v globále, tak výhrady, ktoré prichádzajú nielen z ministerstva školstva k tomuto zákonu, pretože jeho uskutočniteľnosť je na bode nula, pretože ak by toto krúžkovné malo a mohlo fungovať, musí sa meniť osem zákonov, ktoré sú v priamej pôsobnosti ministerstva školstva a priamo spadajú pod rezort ministerstva školstva. Čiže uskutočniteľnosť tohto "ušľachtilého" zámeru, ktorý vyšiel z jednej chorej hlavy, je naozaj nereálna.
Ak tak naozaj bojujete, aby tie rodiny, tie deťúrence dostali ten 50-eurový poukaz, súhlasím. Zrušte deväťmiliónovú dotáciu na vymyslenú aplikáciu, ktorá toto má všetko zastrešovať, zrušte vymyslených 486 nových pozícií, ktoré majú byť na základe kontroly vytvorené, dajte jednoduchú ceninu, kde si rodič alebo obaja rodičia to vymenia za aktivitu pre svoje dieťa, nepotrebujete žiadnu aplikáciu, nepotrebujete žiadnych nových zamestnancov a tieto peniaze sa naozaj použijú správne a na správnom mieste. O tom by sme sa vedeli baviť. Takto je to úplne choré a tí, ktorí kšeftujú pri tomto zákone, budú kšeftovať ďalej.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 14:45 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:47

György Gyimesi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja sa čudujem, že vy z tej Republiky ešte neriadite túto zemeguľu. Všetko je pre vás také jednoduché, úplne bezproblémové, všetko viete vyriešiť jedným šmahom ruky, škoda, že máte len 6 %, možno by ste mali mať asi 60 podľa toho, aké máte nápady a aké máte riešenia na všetky globálne problémy tohto sveta.
A pre poslancov z SaS, šesť mesiacov sa hovorí o tejto pomoci. To, že ste dostali paragrafové znenie pár hodín predtým, áno, to je pravda, ale o parametroch tejto pomoci sa hovorí šesť mesiacov. Tých šesť mesiacov, ktoré ste vy prostredníctvom vášho šéfa Richarda Sulíka blokovali. Blokovali ste akýkoľvek návrh. A teraz ho blokujete naďalej a blokujete ešte aj príjmovú časť rozpočtu, o ktorej hovoril minister financií. Takže to, že to prišlo znenazdajky a že to prišlo zo dňa na deň, je nebetyčná lož. To je hlúposť. Problém je ten, ktorý popísal aj pán poslanec Taraba, o ktorom som hovoril ja, pre vás rodina s deťmi nemá absolútne žiadnu hodnotu. Ten, kto ide hlasovať za tento zákon, je za rodiny, ten, kto ho nepodporí, je proti rodinám. Toto je veľmi jednoduchá rovnica.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 14:47 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:49

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, pán podpredseda, mojou základnou úlohou, pokiaľ ide o toto vystúpenie, je predložiť v mene skupiny poslancov Národnej rady za SMER – sociálna demokracia pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu zákona, ktorý teraz prerokúvame.
Predsa len však mám otázku na predsedajúceho, že či môžem aj ja venovať pätnásť minút z môjho vystúpenia daňovým podvodom pána Matoviča. (Reakcia predsedajúceho.) Ak to viem spojiť, dobre, ak to viem spojiť (povedané so smiechom), spojiť s pomocou rodinám, tak sa môžme, samozrejme, touto témou veľmi intenzívne zaoberať.
Ale ak dovolíte, dámy a páni, ja sa obmedzím iba na jednu jedinú poznámku a v podstate by mi to mohlo byť jedno, ale nie je mi to jedno, u Kajetána Kičuru nikdy nenašli ani gram zlata. A Kajetán Kičura nikdy nemal žiadny sejf. To je celé, čo chcem povedať. A to je preukázané, zaprotokolované, nájdete to v príslušných spisoch (reakcie z pléna), šírte tieto bludy ďalej (zaznievanie gongu), koľko chcete, je to, samozrejme, váš problém.
Som rád, že tu napravo (rečník ukázal rukou na spravodajcu) sedí niekto pri zmysloch, lebo tu naľavo (rečník ukázal rukou na navrhovateľa) zmysly, zdravý rozum a duševné zdravie preukázateľne chýbajú. A preto sa chcem obrátiť na vás, pán spravodajca, možno s niekoľkými myšlienkami, ktoré, dúfam, by mohli stáť za úvahu a za posúdenie.
Po prvé, základnú vec, ktorú vyčítame tomuto návrhu zákona, je, že ste úplne opomenuli sociálny dialóg. Sociálny dialóg SMER – sociálna demokracia vždy považoval za základnú metódu práce. Nebolo to ľahké sa stretnúť so zamestnávateľmi, odborármi, mestami, obcami, ale aj cirkvami, školami a ďalšími a ďalšími, ale nám sa potvrdilo, že má význam takéto závažné rozhodnutia riešiť v širokom sociálnom dialógu, pretože vtedy výsledky majú stabilitu a je malá pravdepodobnosť, že tieto výsledky v podobe legislatívnych aktov budú niekedy menené alebo atakované. Toto je veľká chyba a je to pre nás veľké ponaučenie. Nech už dopadnú nasledujúce parlamentné voľby akokoľvek a nech už budú kedykoľvek, tak Slovensko sa musí vrátiť k sociálnemu dialógu, pretože bez tejto formy práce nie sme schopní prijímať kvalitné a stabilné rozhodnutia. Sám vidíte, pán spravodajca, čo to dnes robí s vami, pokiaľ ide o mestá, obce, vyššie územné celky. Čo dnes hovoria predstavitelia zamestnávateľov, čo hovoria odborári, pretože nemôžu akceptovať tento štýl práce. Ja by som nechcel byť v pozícii vlády, ktorá je takto atakovaná najvýznamnejšími partnermi, ale je to vaše rozhodnutie, my vám ho pripomíname a ešte ho aj pripomínať budeme.
Po druhé, čo chcem povedať, pán spravodajca (povedané so smiechom), prepáčte, že sa obraciam k vám, lebo ja sa musím obracať k človeku, ktorý má rozum, tak je, že toto nie je problém, či dať, alebo nedať. Samozrejme, že kto by nechcel dať? Aj my tvrdíme a už to hovoríme sedem mesiacov, že treba dať tým rodinám, treba dať dôchodcom, treba dať všetkým, ktorí potrebujú pomoc, a hovoríme to, pán spravodajca, už osem mesiacov. Nemôžete nám vytknúť a nemôžete ani poprieť, že sme predložili sedem návrhov na zvolanie mimoriadnych schôdzí Národnej rady, kde sme žiadali, aby sem prišla vláda a povedala, čo ide robiť s tým brutálnym zdražovaním. Sedemkrát ste to odmietli a nechceli ste sa o tom vôbec s nami rozprávať. Čiže my sme za: Poďme niečo urobiť, pretože miera inflácie je brutálna. A ja sa budem najmä baviť o roku 2022. Sme na úrovni 12 %, dámy a páni. Z každých tisíc eur sa bavíme dnes už o stodvadsiatich eurách, ktoré neexistujú. Stodvadsať eur, ak hovoríme o tisíceurovom príjme, stráca každý jeden zamestnanec, ktorý takýto príjem má. Stodvadsať eur stráca každý jeden človek, ktorý má tisíc eur niekde v banke, nehovoriac o tom, čo to všetko robí so životnou úrovňou, s rastom cien a životných nákladov.
Takže ešte raz, pán spravodajca, toto nie je problém. My sme za, len tvrdíme, že to, čo dávate a o čom sa tu bavíte (povedané so smiechom) medzi sebou takým mimoriadne kultúrnym štýlom, čo nás, samozrejme, baví, nám chýbajú už iba pukance a Coca-Cola, pretože to je divadlo, ktoré nemá obdoby, čo tu predvádzate, celý problém je, že to je búrka v pohári, čo tu robíte. A ja vám poviem prečo. A budem veľmi konkrétny z pohľadu čísiel.
Pán spravodajca, poďme sa, prosím, sústrediť na rok 2022. Hovorme teraz o tomto roku. Tento rok je rozhodujúci z pohľadu nárastu cien, z pohľadu, my hovoríme, že drahoty, lebo sa neprijali doteraz žiadne opatrenia, ktoré by zdražovanie zastavili. Neurobili ste nič, pokiaľ ide o pohonné hmoty. Nič. 1,8, 1,9, v Maďarsku, bol som v Rajke nedávno, 1,2. Neurobili ste nič, pokiaľ ide o energie. Je to váš minister financií, ktorý nie je pri zmysloch, ktorý opakuje, že na budúci rok pôjde plyn o 100 % hore. To je čo za správu pre verejnosť? To ich na čo pripravujeme, tých ľudí, že kúpte si kotle, nakúpte drevo a uhlie a vrátime sa do 19. storočia? A neurobili ste nič, pokiaľ ide o potraviny. Pri potravinách minimálne náš podpredseda Richard Takáč opakovane predkladal rôzne návrhy.
V roku 2022 ste nechali vyrásť infláciu ako huby po daždi. Ako tie bedle alebo, ako my hovoríme, že rompy. To teraz rastie a už to má pomaly 30 cm, pretože taká živná pôda tu je, a vy ste neurobili žiadnu hrádzu tomuto obrovskému nárastu cien.
Prosím, rátajte so mnou, ak sa mýlim, ak sa mýlim, tak sa vám verejne teraz ospravedlním, vo výpočtoch, ktoré spoločne s vami urobím. Čo teda okrem toho, čo už rodiny majú podľa zákonov, navrhujete, aby sa navýšilo alebo, v roku 2022, ešte raz, som v roku 2022. Po prvé navrhujete zvýšiť rodinné prídavky asi z 25,80 na 30 eur. Teda bavíme sa o štvoreurovom zvýšení rodinných prídavkov v roku 2022. Plus k tomu ste navrhli jednorazovo zvýšiť rodinný prídavok v máji na 100 eur na dieťa, samozrejme na jedno dieťa, čiže hovoríme o 74 eurách navyše. Čiže máme za mesiac 4 eurá krát 6 mesiacov do konca roka, to je 24 eur a k tomu máme asi 74 alebo 75 eur, to je to jednorazové za máj. Máme 100 eur. A potom ešte navrhujete mierne zvýšiť daňový bonus v roku 2022 tak, že keď tie tri kategórie daňového bonusu spriemerujete, tak ste na úrovni 23 eur. 6 x 23 je 138 eur.
Ak to celé zrátam a zoberiem si pracujúcu rodinu, ktorá má jedno dieťa, tak ponúkate tejto rodine do konca tohto roku, do roku kritického, kedy tá inflácia ide brutálnym spôsobom, tej rodine ponúkate 230 eur. Čiže deleno šiestimi sme niekde na úrovni 35 eur na mesiac. A okolo tohto tu robíte neuveriteľnú búrku v pohári. Bavíme sa o 35 eurách na mesiac. Ešte raz. Prosím, ak som zle vyrátal tie počty, tak ma opravte a ja sa za svoju matematiku ospravedlním.
Ak máte nepracujúcu rodinu, pán poslanec, a teraz budú kričať vaši kolegovia niektorí, ktorá má šesť detí, tak táto rodina dostane, samozrejme, nie daňový bonus, lebo nepracuje, ale dostane 6 x 75 za máj a dostane 6 x 4 x 6, bavíme sa skoro o 600 eurách. Tak potom sa nám nečudujte, keď my hovoríme, že to vyzerá tak, že si pripravujete rómske osady na voľby. Pretože ešte raz, bavíme sa mesačne o sume nejakých 23 – 24 eur a vy tu idete rozbiť vládnu koalíciu kvôli 23 – 24 eurám. Toto je dôvod, pán poslanec, prečo my nechceme tento návrh podporiť, lebo je urážkový.
A naviac si uvedomte, že ste vynechali úplne dôchodcov, vynechali ste rodiny bez detí a vynechali ste možno rodiny alebo manželov v mojom veku, ktorí môžu mať dospelé deti. A ja teraz nehovorím o rodine poslancov Národnej rady, hovorím teraz o ľuďoch, ktorí môžu byť robotníci, sústružníci, montéri, ktorí zarábajú 900 alebo 1 000 eur v hrubom, na týchto ľudí ste jednoducho úplne zabudli a venovali ste sa len a len rodinám. Pre toto my nemôžeme toto podporiť, lebo to je výsmech.
Dámy a páni, zrátajte si to ešte raz! Ponúkate 23 eur na mesiac a idete kvôli tomu rozbiť vládnu koalíciu. A tvrdíte a hovoríte o historickom rozhodnutí. Dobre, na budúci rok to bude možno o pár eur naviac. Ale o pár mesiacov, dámy a páni, nebude inflácia 12 %, ale bude 17 %. Takže aj to navýšenie akurát tak možno pokryje tú zvýšenú infláciu.
Pán poslanec, keby ste prišli teraz a povedali by ste, že poďme sa pozrieť na rodičovský príspevok. My sme zvyšovali rodičovský príspevok z 220 eur v roku 2019 na 370 eur. My sme zvýšili jednorazovo rodičovský príspevok o 150, ešte raz, z 220 na 370 eur u pracujúcich, pán poslanec, a u nepracujúcich o 50 eur z 220 na 270. Lebo my sme tlačili na predovšetkým pracujúce rodiny. Tak teda dôjdite aj vy a povedzte, ideme zvýšiť nejakú dávku o 150 eur a poďme sa teda o to pobiť. Hovorím o mesačnom zvýšení dávky. My sme to urobili a nikto z nás nekričal: Toto je historická chvíľa. My sme teraz zvýšili rodičovský príspevok z 220 na 370 eur a u nepracujúcich z 220 na 270 eur. Nie, lebo sme to považovali za normálne.
Pán poslanec, my sme nechceli ísť cestou rodinných prídavkov úmyselne. My nechceme, aby sa niekto živil tak, že robí deti. Že má deväť-desať detí a nerobí nič. My sme chceli podporovať predovšetkým rodiny, ktoré pracujú.
Pán poslanec, my sme zvýšili materskú zo základu, ktorý bol z 55 % na 75 % vymeriavacieho základu. Tá žena, ktorá dnes ide na materskú, dostane na materskej prakticky čistý príjem. To bola revolúcia! A nie 23 eur, čo ponúkate vy.
A idem ďalej. Pri narodení prvého dieťaťa sme ponúkli príspevok 850 eur. Pri narodení druhého dieťaťa 850 eur, pri narodení tretieho dieťaťa 850 eur. Potom došlo štvrté a povedali sme stačí, aby to nebolo zarábanie peňazí, a tam sme to už potom klesli na 150 eur.
Idem ďalej. Povedali sme, že deti dostanú obedy zadarmo. Vy ste to zrušili. Dnes, keď si zoberiete, aké sú to peniaze, tak za tri mesiace zaplatíte možno za jedno dieťa 90 eur za obedy v škole.
My sme prišli s myšlienkou podpory cestovania zadarmo pre študentov, dôchodcov a ďalších. My sme prišli s tým, že podporíme cestovný ruch a urobíme lyžiarske zájazdy zadarmo pre študentov a takto to jednoducho aj bolo. Ale my sme nekričali, to boli stovky eur, ktoré sme my dávali plánovite rodinám, a vy tu vykrikujete, že dávame 23 eur na mesiac a robíme rodinnú revolúciu. Toto je ten problém, ktorý my máme, že ste pre tieto rodiny neurobili nič.
A ešte je ešte najhoršie, používate zdroje, ktoré sú zdrojmi miest a obcí a zdrojmi vyšších územných celkov. Pokiaľ viem, pán poslanec, vy nepochádzate z Bratislavy, pochádzate z iného regiónu. A viete, akú úlohu zohrávajú mestá a obce pri zabezpečovaní služieb pre občanov, akú úlohu zohrávajú, pokiaľ ide o zvyšovanie životného štandardu. Prečo im to beriete? Viete, koľko sme sa natrápili, pán poslanec, kým sme zabezpečili pomer 70 ku 30, pokiaľ ide o daň z príjmu fyzických osôb? Lebo Ivan Mikloš to znížil na 63 alebo 64 % a my sme to potom museli vrátiť naspäť na 70 % pre mestá a obce a 30 % pre vyššie územné celky. A rovnako dobre viete, pán poslanec, že tie mestá, obce a VÚC-ky sú často efektívnejšie v míňaní peňazí, ako je samotný štát. Teraz im to beriete, dohromady 620 miliónov vrátane roku 2023, nech som korektný, lebo ja sa bavím o roku 2022, kde to bude asi 200 miliónov eur. A samozrejme, že tie mestá a obce do volieb vydržia. No ale tak čo teraz má ten starosta, chudák, urobiť, primátor snáď nepôjde zvyšovať miestne dane tri mesiace pred voľbami? Ale po voľbách komunálnych budete vidieť ten rachot. Všetky tie peniaze, ktoré im teraz zoberiete, oni to zase vyberú od tých ľudí. Budú vyššie poplatky, pokiaľ ide o predškolské zariadenia, budú vyššie miestne dane, bude sa viacej platiť za odvozy ja neviem čoho všetkého, za osvetlenie. Toto je veľká chyba, najmä je veľká chyba , že ste sa nedohodli so samosprávou na nejakom férovom kontrakte. Dobre, tak dočasne niečo urobme, ale takto vám to potom kompenzujeme o niekoľko mesiacov. Jednoducho ste to neurobili, čo ja považujem, ešte raz zopakujem, za hrubú chybu.
Pán poslanec, ako by ste sa cítili, vy asi nie ste učiteľ, ale keby ste boli učiteľom a vám predseda vlády Slovenskej republiky oznámi prostredníctvom verejnoprávneho rozhlasu, že čo sa vy sťažujete, pán učiteľ, veď aj vy budete mať zvýšený plat. Ale podmienka je čo? Že máte deti. Veď on si robí srandu, preboha, zo všetkých. Čo to má spoločné so zvyšovaním platov učiteľov, zdravotných sestier a ďalších sociálnych pracovníkov, že len ten, kto má deti, to znamená, to je, tých 23 eur mu ponúkate cez daňový bonus, štvoreurové zvýšenie rodinného prídavku a jednorazový príspevok 75 eur, ktorý dostanú títo ľudia na konci mája, alebo neviem či dostali teraz, niekedy to dostanú asi, azda v júni.
Pán poslanec, najlepšie by bolo v tomto okamihu, pretože vy máte teraz nejakú eufóriu a si myslíte, že ste niečo uhrali. Neuhrali ste nič! Dnes možno alebo zajtra schválime zákon, kde na rok 2022 dáme ľuďom 23 eur na mesiac, na budúci rok im dáme možno 40 eur na mesiac a ten hnev ľudí bude ešte väčší, lebo vy máte toľko peňazí, koľko len chcete. Keby ste dali dohromady príjmy, ktoré sa týkajú výberu daní, keby ste do toho dali tú nešťastnú ropu; inak to je tiež výborný nápad, idete zdaňovať ruskú ropu, ktorú nechcete. Však všetci tvrdíte, že ruskú ropu treba zastaviť. Tak keď ju zastavíte podľa želania Európskej komisie do konca tohto roku alebo to bude budúci rok, tak mi teda povedzte... no, to nie je ešte celkom jasné, ako to bude. Ja len verím, že Maďari a ja viem, že máte k Maďarsku sympatie, ja plne rešpektujem vašu národnosť, viete, že urobili všetko pre to, aby tento nezmysel v podobe zastavenia ruskej ropy neprešiel. A ja im v tomto držím palce, lebo tým nám významne pomáhajú. Ale je tu nejaká schizofrénia, že na jednej strane hovoríme, poďme zdaniť ruskú ropu, a súčasne hovoríme, že poďme túto ruskú ropu prestať odoberať. Tak potom nemôžte mať z tej dane nič. Naviac klamete, lebo viete, aké budú príjmy z tej dane z ropy. Tento rok 50, zajtra, teda na budúci rok 20, jednoducho nič. Ako hovoria Česi, pľuvanec do Stromovky, to nikomu v ničom nepomôže. Ale keby ste aj tento pľuvanec dali dohromady s tou miliardou, ktorú máte navyše, pokiaľ ide o dane, keby ste k tomu pridali ďalšie zdroje, ktoré máte k dispozícii, aj my teraz navrhneme jeden pozmeňujúci návrh, mohli ste kľudne každej jednej domácnosti dať 1 500 eur. Každej jednej domácnosti. To je 1,8, 2 miliardy eur, našli by sme tie zdroje. Nie je pravda, hovorím o domácnostiach, nehovorím o rodinách a v tom je podstatný rozdiel. Tých domácností je menej ako rodín.
Dámy a páni, samozrejme, opakujem ešte raz, žijete v nejakej eufórii, vymysleli ste si, že robíte nejakú rodinnú revolúciu, nerobíte nič! Aká rodinná revolúcia, čo to je 20 eur? Ja to ešte raz zopakujem, my sme zvyšovali rodičovské príspevky, lebo sme išli cez pracujúcich, nie cez nepracujúcich ľudí. Zvyšovali sme materskú, robili sme aj možno nepeňažné dávky, ako bolo cestovanie vlakom, tie školské výlety a ďalšie, obedy zadarmo a ďalšie a ďalšie veci. Prosím, ani, ani sa nepokúšajte nás porovnávať. Veď to je neporovnateľné. 23 eur. Keď len porovnám s obedmi zadarmo, tak už sme dali viacej len pri obedoch zadarmo, ako vy dávate 23 eur. 23 eur sa nedá porovnať so 150 eurami, ktoré sme dali pri rodičovskom príspevku. 23 eur sa nedá porovnať s ničím, o materskej už ani nehovoriac a o ďalších a ďalších veciach.
Takže my sa na tom smejeme, je nám to ľúto, ale pán poslanec, pochopte, my sedem mesiacov tu búšime do dverí, žiadame vás, poďme o tom rokovať, a vy teraz od nás chcete, aby sme zahlasovali za 23 eur mesačne. Veď to je výsmech. Ja by som sa trápil... (Reakcia spravodajcu.) Ale hovorím stále o roku ´22, pán poslanec, bavíme sa o roku, kedy vybuchla inflácia. Tá inflácia teraz stúpa. Ona dosiahne nejaký moment na prelome rokov 2022/2023, kedy bude možno 16 alebo 17 % a vtedy si budeme všetci klásť otázku, čo ste pre tých ľudí urobili.
Takže znovu, čo čakáte, keď dáte 23 eur tým rodinám mesačne teraz a tým, samozrejme, nepracujúcim trochu, trochu viacej. Že tí ľudia vás budú nosiť na rukách? Čo to zmení na tom, že platí naďalej za maslo 4 eurá 30 a bude platiť 4 eurá 50 o chvíľku. Čo to zmení na tom, že ide na benzínovú pumpu, platí euro 80, bude platiť za chvíľku 2 eurá. Čo to mení na tom, že prídu faktúry za plyn a za elektrinu o chvíľočku a tí ľudia povyskakujú z okien? Lebo viete, o čom sa bavíme. A váš minister financií oznamuje s kľudom: Buďte kľudní, na budúci rok to zvýšenie ceny plynu bude len 100 %. Čo im potom dáte? Viete, čo to je 100-percentné zvýšenie plynu? To nie je iba otázka nákladov na kúrenie doma. To je otázka vstupov do všetkého a obrovského zdražovania.
Pán poslanec, toto, čo tu robíte, je politická samovražda. Ale my máme filozofiu, keď robíte chyby, my vás pri tom vyrušovať nebudeme, ale nechcite, prosím od nás, aby sme takúto blbosť podporili. My sme za. My hovoríme, že dobre, dajme, ale to, čo robíte vy, je výsmech, je urážka ľuďom a je to málo. My hovoríme o podstatne väčších peniazoch, lebo na tie peniaze zdroje určite máme.
Dostávam sa, pán poslanec, pán spravodajca, k samotnému návrhu pozmeňujúcemu, ktorý chcem predložiť v mene skupiny poslancov Národnej rady. Neprichádzame len takto s natiahnutými rukami (rečník vystrel obe ruky pred seba dlaňami nahor): Dajte, dajte, dajte, dajte! My súčasne hovoríme, kde tvoriť zdroje. Nerozumiem doteraz, prečo beriete mestám a obciam, VÚC-kam, ktoré sa starajú o tých ľudí. Veď ten starosta ráno, keď vyjde z toho úradu, tak prvé, čo je, tak mu skočí na krk nejaký občan tej dediny a pýta sa ho, že čo všetko v dedine nefunguje a čo by od toho starostu všetko chcel. Chudák starosta! Chudák primátor! Chudák župan! Týmto beriete.
A pozerám sa, určite som minule videl, ako vychádzali z jednej banky piati úradníci bankoví s veľkými golfovými vrecami plnými golfových palíc, vysmiati, luxusné obleky, obrovské platy, miliardové zisky. Prečo tým bankám nechcete zobrať peniaze, toto mi fakt teda vysvetlite. Idete brať nejakú daň z ruskej ropy, ktorú nechcete na Slovensku, čiže tá daň v podstate nemá žiadny význam. A keď sa ma niekto spýta, kde by som ja hľadal peniaze, tak poviem, no v bankách. Historické zisky v roku 2021, historické zisky v roku 2022.
A nefunguje ani argument, pán poslanec, že akékoľvek zavádzanie nových mimoriadnych daní automaticky spôsobuje zvyšovanie poplatkov bankových, pretože tento bankový poplatok, tento odvod bankový už bol zrušený a napriek tomu tie banky na ročnej báze zvyšujú poplatky. Dnes už je hriech dať si peniaze do banky, keď tam prídete s peniazmi, tak namiesto toho, aby ony pre vás urobili nejakú službu, tak si za to ešte vypýtajú nejaké peniaze. Toto mi, prosím, vysvetlite. Prečo beriete mestám a obciam, ktoré to dávajú tým ľuďom v podobe služieb, a prečo to nezoberiete tým bankám? Na toto by som chcel počuť jednu normálnu ľudskú odpoveď, ale ja jednoducho na toto odpoveď v danom okamihu nemám.
My máme dobré skúsenosti, pán poslanec, pán spravodajca, z mimoriadneho bankového odvodu alebo osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií, pretože tento odvod v sadzbe 0,4 % nám prinášal ročne 300 mil. do kasy. Myslím si, že by bolo zaujímavé teraz, aby sme tento návrh predĺžili, čím vám ponúkame, my aj za to zahlasujeme, samozrejme, aby ste tento rok dostali ešte 150 mil. eur, lebo ak by ten zákon platil od 1. júla, hovoríme o šiestich mesiacoch, od budúceho roku to je ďalších 300 mil., ktoré môžte získať od bánk, a tých bánk sa to ani nedotkne, ony to ani nepocítia pri tých obrovských ziskoch, ktoré momentálne na Slovensku majú. Nechápem, prečo to nechcete urobiť.
Ja sa tu teraz nebudem s nikým naťahovať a už vôbec nie s vaším ministrom financií, kto tu je sociálny ešte alebo nie je, ja som povedal, nebudem moje vystúpenia zneužívať na tie osobné chrapúnstva, ktoré tu predviedol vo svojom vystúpení. Ja sa chcem venovať konkrétnej veci, ale budem moje vystúpenie využívať na to, aby som vás presviedčal, poďte do podpory zavedenia osobitného bankového odvodu, získajte 450 mil. za ´22, ´23 roky a použitie tieto zdroje na kompenzáciu čohokoľvek. Buď ich použite na to, že to dáte naspäť tým mestám a obciam, aby ste im aspoň trochu uľahčili život, lebo ony sa budú musieť vrátiť naspäť k miestnym daniam, alebo použite tieto zdroje napr. na zvýšenie tých rodinných prídavkov, alebo ich použite na to, že budeme vymýšľať niečo ešte iné pre tých ľudí, ale najmä zaraďme do kategórie ľudí, ktorí potrebujú pomoc, prosím vás, aj dôchodcov.
Pán poslanec, mne to je ľúto, že to hovorím, ale naozaj tu na chodbách si šepkáte medzi sebou, že dôchodci nás nebolia, nedostanú nič. Čo to je za argument? Tuná kolegovia zo SaS-ky nedávno hovorili, že nie sú ekonomicky produktívni, tak sa im netreba venovať. Prosím, prejavujme nejakú mieru úcty ľuďom, ktorí tvorili hodnoty v tomto štáte, ktorí platili dane, ktorí platili odvody a ktorí sa najviac zaslúžili o to, aké sú tu možno hodnoty, na ktorých táto krajina stojí. Prečo ste tých dôchodcov vylúčili? Vy si myslíte, že ich uspokojíte tým, že im vianočný príspevok vyplatíte niekedy v júni? Bavíme sa o vianočnom príspevku, nie o žiadnom 13. dôchodku, lebo to je vianočný príspevok. Dôchodok je dôchodok a príspevok je príspevok. Čo tých 100 eur tomu dôchodcovi v tejto situácii pomôže?
Rovnako veľmi nervózne vnímam liberálne médiá, ktoré hovoria, že to nie je pravda, že dôchodcovia sú najchudobnejší. Do čerta, kto je najchudobnejší? No ak má raz niekto 350, 400 eur dôchodok, tak snáď nie je boháč! Za to, že má nejaký byt, ktorý si v minulosti kúpil, alebo že má nejaký rodinný dom, ktorý si postavil? A že má možno skriňu nejakých šiat a že nepotrebuje na dennej báze si kupovať obleky alebo nejaké pekné veci? Nebláznime! Ďalej rodiny bez detí, rodiny s dospelými deťmi, nevylučujme týchto ľudí len preto, lebo ich nepovažujete za politicky zaujímavých.
Strana Smer – sociálna demokracia predkladá pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač č. 1028). Návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
Za čl. X sa vkladá nový čl. XI, ktorý znie nasledovne.
"Čl. XI
Zákon č. 353/2020 Z. z. o zrušení osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií a o niektorých opatreniach súvisiacich s jeho zrušením a o doplnení zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
Bod č. 1. Názov zákona znie: "Zákon o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej, nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov."
2. Čl. I znie:
"§ 1
Tento zákon upravuje povinnosť platenia osobitného odvodu bankou alebo pobočkou zahraničnej banky a výšku platenia odvodu.
§ 2
Základom pre výpočet odvodu je suma pasív banky vykazovaných v súvahe znížená o sumu vlastného imania, ak je jeho hodnota kladná, o hodnotu finančných zdrojov dlhodobo poskytnutých pobočke zahraničnej banky a o hodnotu podriadeného dlhu podľa osobitného predpisu.
Osobitný predpis je potom pod čiarou citovaný.
§ 3
Banka je povinná uhrádzať odvod, ktorého sadzba je 0,45 % na príslušný kalendárny rok.
§ 4
Podrobnosti o povinnosti platenia odvodu, spôsobu jeho platenia a správy odvodu upraví vláda Slovenskej republiky svojím nariadením."
3. Doterajší čl. XI sa označuje ako čl. XII.
A ten odkaz pod čiarou je: § 2 písm. a) opatrenia Národnej banky Slovenska z 13. marca 2007 č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi (oznámenie č. 121/2007 Z. z.).
Toto je text návrhu, zmeny návrhu zákona, o ktorom teraz rokujeme.
Posledná vec, ktorú chcem povedať, je, dámy a páni, ja nebudem nikdy nikomu vyčítať postoj k tomu, ako bude hlasovať. Ja rešpektujem pána poslanca Tarabu, rešpektujem tu kolegov z opozície, ktorí sedia v prvých radoch. Každý má právo hlasovať, ako chce, ale my sme niečím prešli za tých dvanásť rokov a ja som vám hovoril sumy a zvyšovačky, o ktorých sa vám ani nesníva. A môžte sa nad tým zamýšľať, koľko chcete. Porovnajte zvýšenie o 150 eur na mesiac jednej dávky s vašimi 23 eurami, porovnajte to a zistíte, že ste úplne, úplne mimo.
Ja rešpektujem kolegov poslancov, ktorí chcú za to zahlasovať, keby to bolo v poriadku, tak s radosťou za to zahlasujeme aj my. Ale my toto považujeme za urážku ľudí a ja nechcem byť súčasťou urážky ľudí. My sme boli veľkorysí, snažili sme sa vždy robiť, čo bolo treba robiť, a nebudem sa ešte raz teraz v žiadnom prípade konfrontovať s týmto pánom bez duševného zdravia. To nemá žiadny význam. O čom je taká polemika, ktorú on začal vo svojom vystúpení? Však teda poďme hovoriť o tom, kde tie zdroje nájdeme. A my znovu sme neprišli, že dajte, dajte, dajte, dajte. Naopak, my vám niečo ponúkame a ponúkame vám na roky 2022 a 2023 450 miliónov eur a budete brať tam, kde je, a nebudete brať tam, kde nie je. Budete brať naozaj z plných trezorov. Budete brať z tučných bánk, ktoré na ľuďoch zarábajú neskutočné peniaze.
Dámy a páni, chcem vás poprosiť o podporu tohto návrhu. SMER – sociálna demokracia určite podporí zavedenie osobitného bankového odvodu, aby sme prispeli do diskusie, ako pomôcť rodinám v prípade zdražovania, ale v tomto okamihu musím povedať, nekoná sa žiadna bomba, nekoná sa nič. To, čo ponúkate, je nič na rok 2022, naozaj nič. A zamyslite sa nad tým a porovnajte to s tým, čo sme urobili pre rodiny za posledné roky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.5.2022 o 14:49 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 15:10

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len krátko, už ste si všimli, že tu nie je navrhovateľ, chcel som to pripomenúť.
A druhá vec, pán poslanec Fico po skončení predkladania návrhu, pozmeňovacieho návrhu ďalej rozprával, mal zastavený čas, tak vás chcem poprosiť, aby ste to v budúcnosti trošku viac ustriehli. Nestalo sa nič významné, ale myslím, že aj procedurálne nesmie po prečítaní pozmeňujúceho návrhu pokračovať.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nebol to procedurálny.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Pardon, pozmeňujúceho návrhu, pozmeňujúceho návrhu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.5.2022 o 15:10 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15:20

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
V každom prípade, pán kolega, keby ste si všimli, bol na displeji, na obrazovke čas pána Roberta Fica, a ten bol prísne 30 minút, tak ako má byť, napriek tomu, že ten čas bol zastavený, som si to sledoval, všetko bolo v súlade, tak ako má byť, pretože pán poslanec Fico ako poverený člen za poslanecký klub SMER – sociálna demokracia má k dispozícii 30 minút.
Takže s faktickou poznámkou pán poslanec Blaha. Nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.5.2022 o 15:20 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video