65. schôdza

26.4.2022 - 25.5.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.5.2022 o 11:18 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:18

Vladimír Ledecký
Skontrolovaný text
Chcem pripomenúť členom sociálneho výboru, že 12.45 h dneska platí podľa pozvánky stretnutie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.5.2022 o 11:18 hod.

PhDr.

Vladimír Ledecký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:18

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Chcem oznámiť členom ústavnoprávneho výboru, že dnes bude výbor o 13.15 h, čiže ten čas je iný, ako bol pôvodne stanovený, ale 13.15 h v zasadačke výboru. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.5.2022 o 11:18 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:18

Kristián Čekovský
Skontrolovaný text
Chcel by som poprosiť členov výboru pre kultúru a médiá, o 12.20 h máme schôdzu výboru v rokovacej miestnosti č. 32. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.5.2022 o 11:18 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:19

Richard Vašečka
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. Pozývam členov výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na zasadnutie výboru o dvanástej hodine v zasadačke výboru. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.5.2022 o 11:19 hod.

Mgr.

Richard Vašečka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:19

Marián Viskupič
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne za slovo. Zasadnutie výboru pre financie a rozpočet sa uskutoční 12.45 h. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

24.5.2022 o 11:19 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:24

Milan Vetrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vzhľadom na to, že som len v ústnej rozprave a mám desať minút, tak sa sústredím na to, aby som odôvodnil pozmeňujúce návrhy, ktoré potom následne prečítam. Pár slov aj navyše len veľmi krátko.
Diskusia, ktorá sa týkala mediálnych zákonov, či už ide o tento konkrétny zákon alebo aj ten, čo bude nasledovať, zákon o publikáciách, teda bývalý tlačový zákon, bola pomerne rozsiahla, trvala niekoľko týždňov. Riešili sa naozaj rôzne témy. Nakoniec sami to vidíte na pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sú podávané, nehovoriac o tom, aká pomerne rozsiahla je spoločná správa k obom zákonom. Čiže nedá sa povedať, že by pani ministerka nebola ochotná či už ustúpiť, alebo hľadať kompromis, alebo hľadať to najvhodnejšie riešenie. Naozaj sa to dá prirovnať k ostatným alebo k reformám, reorganizáciám, ktoré sme toto volebné obdobie robili, či išlo o súdy, nemocnice a národné parky a podobne. Naozaj sú, boli tie rokovania niekedy pomerne náročné a svojím spôsobom ešte aj stále prebiehajú, lebo neboli prečítané všetky pozmeňujúce návrhy.
Takže robíme všetko pre to, aby sme aj mediálnu oblasť dostali na kvalitatívne vyššiu úroveň, ako tomu bolo doteraz. Už len to, že povedzme pri printových médiách riešime aj ich elektronickú verziu, nechcem sa tomu dlho venovať, lebo to je ten ďalší zákon, je samo osebe po mnohých rokoch veľký posun vpred.
Vzhľadom na to, že sme rokovali veľmi dlho, rokovali sme niekoľko týždňov, tak sa pôvodné termíny, ktoré boli v návrhu zákona stanovené na skorší termín, sa posunuli, alebo je ich potrebné posunúť a to bude predmetom toho môjho prvého pozmeňujúceho návrhu, ktorý je šestnásťbodový, ale prevažná väčšina, v zásade dá sa povedať, že z tých šestnástich bodov pätnásť je výlučne o tom, že sa budú posúvať termíny, ktoré boli stanovené skôr, že sa budú zreálňovať, budeme ich posúvať tak, aby to zodpovedalo času, kedy schvaľujeme tento návrh zákona.
Je tam jedna výnimka, je to bod 12, kde sa rieši otázka, aby, alebo kde sa zohľadňuje skutočnosť, že deti buď vzhľadom na nízky vek nevedia čítať ešte vôbec, alebo nie dostatočne rýchlo na to, aby dokázali plnohodnotne sledovať titulkované vysielanie. Práve preto by nemala byť pri detských programoch stanovená spoločná kvóta pre programy sprevádzané titulkami a programy tlmočené do slovenského posunkového jazyka nepočujúcich a vo slovenskom posunkovom jazyku nepočujúcich. Zároveň sa navrhuje skrátiť prechodné obdobie, počas ktorého je verejnoprávny vysielateľ povinný zabezpečovať multimodálny prístup v nižšom podiele, ako je podiel ustanovený v § 55 návrhu zákona. Čiže toto je jediná vecná úprava v tom prvom pozmeňujúcom návrhu, inak sú to, v zásade z tých šestnástich bodov tých 15 je o posune termínov.
Potom budem predkladať ešte jeden pozmeňujúci návrh, ktorý už rieši viaceré problematiky aj vecne, že nie je to taký legislatívno-technický, ako je ten prvý. V princípe sa, v princípe sa riešia dve témy. Prvou, prvou sú komunitné médiá a druhou je spôsob, ako uplatňovať právo na vyjadrenie. To je osobitná časť zákona, ktorá, ktorá rieši otázky, ak dôjde k nepravdivému vyjadreniu v médiách. Čiže začnem tými komunitnými médiami.
Viacerí z vás máte skúsenosti, najmä tí, ktorí ste komunálni poslanci alebo teda starostovia, primátori, že na komunálnej úrovni fungujú lokálne a regionálne rozhlasové a televízne... televízni prevá... alebo prevádzkovatelia rozhlasového a televízneho vysielania s tým, že títo prevádzkovatelia majú často podobu obchodných spoločností. V tomto zákone sa zavádza pojem komunitných vysielateľov alebo komunitného vysielania, ktoré je postavené na trochu inom princípe, na princípe neziskovosti, na princípe takom, že sa poskytuje to vysielanie prevažne pre danú lokálnu alebo regionálnu, hlavne lokálnu komunitu s tým, aby sa trocha aj posilňoval taký, nazveme to, že lokálpatriotizmus. Jednoducho, aby sme dostali aj oblasť a oblasť komunálnych médií a komunitných médií, aby sme ich zregulovali spôsobom, že môžu dostávať potom aj určitú formu podpory, pokiaľ dodržia podmienky, ktoré sú stanovené zákonom.
Ja by som v tejto chvíli k tomu len spresnil, že aj tie lokálne a regionálne rozhlasové, rozhlasoví prevádzkovatelia, ktorí dnes majú formu obchodnej spoločnosti a chceli by sa stať komunitným médiom, lebo mne to, priznám sa, na začiatku nebolo jasné, potom sme si to s ministerstvom vysvetlili, budú môcť byť komunitnými vysielateľmi v prípade, že teda dôjde k zmene, ktorá sa aj zaznamená v obchodnom registri, že ich podnikanie neslúži na účely dosiahnutia zisku. Čiže nebudú musieť robiť transformáciu na neziskové organizácie alebo podobné subjekty, ale budú môcť zostať aj v tej právnej forme, v akej podnikajú dnes, ale budú musieť naplniť tú podmienku, že neslúžia na účely dosahovania zisku. Čiže nestane sa nám to, čoho som sa ja pôvodne obával, že by tieto lokálne rozhlasové a televízni vysielatelia nejakým spôsobom zanikli alebo mali by problém sa stať komunitnými médiami, lebo v podstate oni tými komunitnými médiami boli aj doteraz, len nemali tú formu, ktorú sa už bude po novom vyžadovať v zmysle mediálneho zákona.
Rovnako pri komunitných médiách sme riešili aj otázku práva na vyjadrenie a ďalších povinností, ktoré vyplývajú zo zákona s tým, že bude platiť aj pre komunitné médiá, že v prípade, že či už zámerne, alebo nechtiac uverejnia nejakú nepravdivú informáciu, tak budú podliehať režimu tých opravných prostriedkov, v tomto prípade práva na vyjadrenie, ktoré platí aj pre iné médiá.
K tomu samotnému mechanizmu, ako riešiť situáciu, kedy médiá uverejnia nepravdivý alebo doteraz aj pravdu skresľujúci údaj alebo informáciu, je to pomerne citlivá téma. Dá sa to uchopiť viacerými spôsobmi. Osobitne citlivá je téma, ktorá sa týka priznania tohto práva verejným funkcionárom. Nediskutujeme to tu prvýkrát v tejto sále ani v parlamente. Ja som síce nový poslanec a pamätám si z minulosti, že táto téma tu bola pomerne široko diskutovaná. Nakoniec aj viaceré politické strany sa toho dotkli vo svojich volebných programoch. Máme niečo uvedené aj v programovom vyhlásení vlády, aj pokiaľ ide o mediálny zákon ako taký, ale aj jednotlivé jeho súčasti. Dá sa to v podstate uchopiť viacerými spôsobmi. Nie je na to jednotný názor. Myslím si, že ani v tejto sále pri verejných funkcionároch by v podstate sa to mohlo riešiť tak, že nie je im priznané nič. Mohli mať priznané právo na opravu, mohli mať priznané právo na vyjadrenie povedzme len k skutkovým tvrdeniam, mohli mať priznané právo na vyjadrenie aj k hodnotiacim úsudkom. Dokonca, keď som rokoval s ministerstvom kultúry, tak sme so štátnym tajomníkom ešte sa nám podarilo vymyslieť taký mechanizmus práva na opravu takú v rozšírenej forme. Čiže naozaj nebola to, nebola to ľahká diskusia. Je to pomerne náročná téma.
Ja v pozmeňujúcom návrhu, ktorý prednesiem, budem hovoriť o práve na vyjadrenie iba k skutkovým tvrdeniam aj pre verejných funkcionárov aj kvôli tomu, že si myslím, že ten koncept s ktorým prišla pani ministerka a teraz môžme si odmyslieť verejných funkcionárov, s ktorým prišla vo vzťahu aj k bežným ľuďom, že by nemalo, nemali by sa, nemalo by sa to vyjadrenie týkať hodnotiacich úsudkov, si myslím, že je správna, pretože ak by sa, ak by dochádzalo k zneužívaniu tohto práva na vyjadrenie, tak by naozaj potom tie vyjadrenia mohli byť iba o tých hodnotiacich úsudkoch, čo by jednak neprimerane zaťažovalo médiá a jednak by to ani neplnilo účel, lebo pokiaľ či už o bežnom človeku, alebo o verejnom funkcionárovi sa povie skutkové tvrdenie nesprávne, tak si myslím, že inteligentný čitateľ, keď sa mu dá na pravú mieru to skutkové tvrdenie, tak pochopí, že všetky tie hodnotiace úsudky, ktoré boli popritom povedané, neboli na mieste a netreba to podľa mňa riešiť tým, že budeme v médiách čítať to, že ako novinár niečo prestrelil a potom by mu politik za to nadával naspäť, že takto by to podľa mňa nemalo fungovať, aj keď v iných krajinách to funguje takisto rôzne.
Čiže ja plne rešpektujem to, že každý na toto môže mať iný názor. Ten kompromis alebo konsenzus sa vôbec nehľadá ľahko. Tým, že pani ministerka nastavila iba vyjadrenia k skutkovým tvrdeniam, tak sme to rozšírili aj na verejných funkcionárov v tomto konkrétnom pozmeňováku. Takže idem čítať pozmeňujúce návrhy... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Na pána poslanca Vetráka bude reagovať s faktickou poznámkou pán poslanec Podmanický.

Vetrák, Milan, poslanec NR SR
Ešte prečítam tie pozmeňujúce návrhy.

Kollár, Boris, predseda NR SR
Aha, prepáčte. Nech sa páči, pán poslanec.

Vetrák, Milan, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. No akurát mi to tak vyšlo, že som to odôvodnenie tých pozmeňujúcich návrhov povedal v rámci desiatich minút. Čiže teraz, kolegovia, neviem, či to vôbec stihnem do tej obednej prestávky, lebo sú to pomerne rozsiahle pozmeňujúce návrhy, ale uvidíme.
Tak, pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka k vládnemu návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách). Je to tlač 762.
Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I v § 58 ods. 3 sa slová "1. januárom 2022" nahrádzajú slovami "31. májom 2022".
2. V čl. I v § 228 ods. 1, ods. 3 až 8, § 231 ods. 1 až ods. 4, § 232 ods. 1 a 2, § 235, § 236 ods. 1, § 237 ods. 1 a § 238 ods. 1 sa slová "účinných do 31. decembra 2021" nahrádzajú slovami "účinných do 30. mája 2022".
V čl. I v § 228 ods. 2 sa slová "od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022" nahrádzajú slovami "od 31. mája 2022 do 30. júna 2023".
V čl. I v § 228 ods. 4 sa slová "skončí 31. decembra 2021" nahrádzajú slovami "skončí 31. mája 2022".
5. V čl. I v § 229, § 232 ods. 2, § 236 ods. 2, § 238 ods. 2, § 240 ods. 1 a 2 a § 241 ods. 1 a 2 sa slová "od 1. januára 2022" nahrádzajú slovami "od 31. mája 2022".
V čl. I v § 230 a § 236 ods. 3 sa slová "k 1. januáru 2022" nahrádzajú slovami "k 31. máju 2022" a v § 230 sa slová "do 30. júna 2022" nahrádzajú slovami "do 31. decembra 2022".
V čl. I v § 231 ods. 2 sa slová "k 31. decembru 2021" nahrádzajú slovami "k 31. máju 2022".
V čl. I v § 231 ods. 3 sa slová "31. decembra 2021" nahrádzajú slovami "31. mája 2022".
9. V čl. I v § 234 ods. 1 až 3 a § 235 sa slová "pred 1. januárom 2022" nahrádzajú slovami "pred 31. májom 2022".
10. V čl. I v § 234 ods. 1 až 3, § 236 ods. 2, § 237 ods. 2 a § 238 ods. 2 sa slová "k 31. decembru 2021" nahrádzajú slovami "k 30. máju 2022".
11. V čl. I v § 239 ods. 1 sa slová "od 1. januára 2022 do 30. septembra 2022" nahrádzajú slovami "od 31. mája 2022 do 31. decembra 2022".
12. V čl. I v § 239 ods. 5 sa v úvodnej vete slová "od 1. januára 2022 do 31. decembra 2030" nahrádzajú slovami "od 31. mája 2022 do 31. decembra 2026" a písmeno a) znie:
"a) najmenej 25 % všetkých vysielaných spravodajských programov a publicistických programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku, najmenej 15 % všetkých vysielaných detských programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím a najmenej 15 % všetkých vysielaných detských programov tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku,".
13. V čl. VI bode 8 sa v nadpise § 27a a v § 27a písm. a) slová "1. januára 2022" nahrádzajú slovami "31. mája 2022".
14. V čl. IX bode 22 v § 43d sa v nadpise a v odsekoch 2 a 4 slová "1. január 2022" vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú slovami "31. máj 2022" v príslušnom gramatickom tvare.
15. V čl. IX bode 22 v § 43d ods. 3 a 4 sa slová "31. decembra 2021" nahrádzajú slovami "30. mája 2022".
No a bod 16. V čl. XIII sa slová „1. januára 2022" nahrádzajú slovami „31. mája 2022" a slová „22. až 24. bodu a 26. bodu" sa nahrádzajú slovami „bodov 15 až 17 a 19".
Teraz najmä informácia, tak aj pre vás, ale hlavne pre pána spravodajcu, v súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať body 53, 195, 196, 198, 201, 202, 203, 204, 208, 209, 211, 216, 232, 253, 254 a 259 zo spoločnej správy výborov na samostatné hlasovanie. Pre istotu sa spýtam, či to pán spravodajca stihol zachytiť, ale vlastne je to zavesené na webe, takže je to tam vidieť. Aj pre vás ostatných, že budeme musieť vyňať niektoré body spoločnej správy, lebo tento pozmeňujúci návrh je s nimi v kolízii. Čiže to bol prvý pozmeňujúci návrh.
A teraz ten druhý pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Pročka, Milana Vetráka, Moniky Kozelovej, Anny Andrejuvovej, Petra Dobeša, Dominika Drdula, Martina Fecka, Györgya Gyimesiho, Evy Horváthovej, Jána Kerekrétiho, Mareka Krajčího, Petra Kremského, Karola Kučeru, Lukáša Kyselicu, Petra Libu, Jany Majorovej Garstkovej, Radovana Marcinčina, Anny Miernej, Marcela Mihalika, Richarda Nemca, Zity Pleštinskej, Anny Remiášovej, Jána Szőllősa, Mareka Šefčíka, Jaromíra Šíbla, Márie Šofranko, Tomáša Šudíka, Vojtecha Tótha, Richarda Vašečku a Petra Vonsa k vládnemu návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách), tlač 762.
Vládny návrh zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách) sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I § 3 ods. 2 písm. a) bod 2 a ods. 3 písm. a) bod 2, § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 a ods. 3 písm. a) bod 2 a § 7 ods. 3 a 4 sa slovo „ekonomikou" nahrádza slovom „hospodárstvom".
2. V čl. I v § 107 ods. 6 sa slová „§ 61" nahrádzajú slovami „§ 20 ods. 4 písm. e), § 61 a § 212 až 214,".
3. V čl. I v § 212 ods. 2 sa nad slovo „predpisov" umiestňuje odkaz 91.
Poznámka pod čiarou k odkazu 91 znie:
„91) Napríklad § 13 až 16 Občianskeho zákonníka."
Nasledujúce odkazy a poznámky pod čiarou k týmto odkazom sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I v § 212 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak nie je možné uverejniť vyjadrenie vo vysielaní programu, v akom bolo vysielané príslušné skutkové tvrdenie, pretože taký program sa už nevysiela, vyjadrenie sa uverejní v programe, ktorý ho nahradil, alebo v čase, ktorý zodpovedá času vysielania pôvodného programu obsahujúceho skutkové tvrdenie, ktorého sa žiadosť o uverejnenie vyjadrenia týka."
5. V čl. I v § 212 ods. 7 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až f) sa primerane preznačia.
6. V čl. I v § 213 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Práva vyplývajúce z osobitných predpisov, odkaz 91), tým nie sú dotknuté."
7. V čl. I v § 213 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak nie je možné uverejniť dodatočné oznámenie vo vysielaní programu, v akom bolo odvysielané príslušné skutkové tvrdenie, pretože sa taký program už nevysiela, dodatočné oznámenie sa uverejní v programe, ktorý ho nahradil, alebo v čase, ktorý zodpovedá času vysielania pôvodného programu obsahujúceho skutkové tvrdenie, ktorého sa žiadosť o uverejnenie dodatočného oznámenia týka."
Tak to je aj ten druhý pozmeňujúci návrh. Samozrejme, ak budú nejaké faktické poznámky k tomuto, čo som povedal, tak rád na ne zareagujem.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.5.2022 o 11:24 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:35

Boris Kollár
Skontrolovaný text
S faktickou poznámkou... Zmizol, bola tam, ale už neni.
Tak ďalej v rozprave vystúpi pán poslanec Čekovský.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.5.2022 o 11:35 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 11:40

Kristián Čekovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Asi netreba opakovať alebo sumarizovať všetko, čo bolo povedané, či už v prvom čítaní, alebo to, čo pri svojom úvodnom slove povedala aj pani ministerka o tomto návrhu zákona.
Veľmi v skratke za mňa, celý tento návrh naozaj zlepšuje mediálne prostredie. Dáva dokopy rôzne typy médií alebo teda médiá, ktoré dodnes neboli nejakým spôsobom regulované, povedzme v online priestore, tak zavádza, dáva ich pod jednu strechu, zavádza povinnosti, ale aj viacero, dáva aj viacero práv novinárom, čo je veľmi dôležité. Za veľmi dôležité považujem práve v tomto návrhu zákona transparentnosť, ktorá sa týmto zákonom zavádza, či už je to zverejňovanie príspevkov, ktoré prúdia do rôznych typov médií, ale zároveň aj zverejňovanie konečných užívateľov výhod. Takže naozaj to len takto na úvod, aby aj v rámci tohto vystúpenia zazneli pozitívne slová k celému tomuto návrhu zákona. V rámci mojej rozpravy by som predložil pozmeňujúci návrh, ktorým sa v podstate upravujú najmä termíny a rôzne prechodné ustanovenia, keďže ten návrh sa už posúval, takže ja ho rovno aj prečítam, aby som nejakým spôsobom nezdržiaval.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Kristiána Čekovského k vládnemu návrhu zákona o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 762).
1. V čl. II sa doterajší text novelizačného bodu označuje ako bod 1 a dopĺňa sa bodom 2, ktorý znie:
„2. V sadzobníku správnych poplatkov časti 1. Všeobecná správa sa vypúšťa položka 13a."
Odôvodnenie: Všetky body obsiahnuté v tomto pozmeňujúcom návrhu sú obsiahnuté v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že pri všetkých týchto novovložených bodoch je uvedené, že nadobúdajú účinnosť 25. marca 2022. Avšak z dôvodu, že sa navrhuje zmena nadobudnutia účinnosti návrhu zákona z 25. marca 2022 na 31. mája 2022, je potrebné predložiť nový pozmeňujúci návrh, ktorým sa upravia všetky body viažuce sa na účinnosť návrhu zákona. V tomto pozmeňujúcom návrhu nie je potrebné pri každom bode osobitne uvádzať, že nadobúda účinnosť 31. mája 2022, keďže žiaden z týchto bodov nenadobudne účinnosť v iný dátum ako návrh zákona ako celok. V nadväznosti na zrušenie licencií na digitálne vysielanie sa navrhuje vypustiť položku 13a sadzobníka správnych poplatkov, v ktorej sú upravené správne poplatky za udelenie licencií na digitálne vysielanie.
2. Za čl. III sa vkladá nový čl. IV, ktorý znie:
„Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/201O Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 399/2015 Z. z., zákona č. 1/2017 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 217/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 241/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 288/2021 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. Za § 59 sa vkladá § 59a, ktorý znie:
"§ 59a
Príslušný výbor si zriaďuje komisiu pre voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska ako svoj odborný poradný a konzultačný orgán a schvaľuje jej štatút, ktorý upravuje podrobnosti o jej zložení, úlohách a rokovaní."
2. Za § 150e sa vkladá § 150f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠150f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. mája 2022.
Komisia zriadená príslušným výborom Národnej rady na účel voľby generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska pred 31. májom 2022 sa považuje za komisiu pre voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 59a."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Navrhuje sa, aby Výbor pre kultúru a médiá zriaďoval na účely voľby generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska komisiu pre voľbu generálneho riaditeľa Slovenska, komisiu pre voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska ako svoj odborný poradný a konzultačný orgán. Výbor prizve členov komisie na verejné vypočutie, aby mohli klásť otázky prihláseným kandidátom. Členmi komisie budú odborníci z prostredia kultúry a médií, pričom podrobnosti o zložení, úlohách a rokovaní komisie upraví štatút, ktorý schvaľuje výbor. Navrhuje sa upraviť, aby osobitná komisia zriadená príslušným výborom ešte v čase pred nadobudnutím účinnosti návrhu zákona bola považovaná za komisiu pre voľbu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 59a.
3. V čl. V sa vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:
„1. V § 5 ods. 2 a v § 10 ods. 2 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená a) až d).
2. V § 14 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. V sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 33 ods. 4 sa slová „§ 5 ods. 2 písm. d) a § 10 ods. 2 písm. f)" nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 2 písm. b) a § 10 ods. 2 písm. d)"."
Odôvodnenie k bodom 3 a 4: Navrhuje sa zjednotiť kritériá, ktoré sú vyžadované od osôb, ktoré možno zvoliť do funkcie orgánu alebo člena orgánu v rámci verejnoprávnych fondov. Vypúšťa sa kritérium trvalého pobytu na území Slovenskej republiky a kritérium štátneho občianstva Slovenskej republiky. Pri riaditeľovi sa zároveň dopĺňa požiadavka mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
5. V čl. Vl sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
„8. V § 17 ods. 1 sa za slová „Národná rada" vkladajú slová „vo verejnom hlasovaní" a na konci sa pripája táto veta: „Príslušný výbor Národnej rady prizve členov komisie podľa osobitného predpisu, odkaz 39), na verejné vypočutie prihlásených kandidátov."

Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:

„39) § 59a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. .../2022 Z. z."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Navrhuje sa, aby bolo hlasovanie o voľbe generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska verejné.
6. V čl. IX sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3. V § 8 ods. 2 sa za slovo „únie" vkladá čiarka a slová „v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Zosúladenie definície nezávislého producenta s čl. 17 smernice 2010/13/EÚ.
V súvislosti s predloženým pozmeňujúcim návrhom navrhujem vyňať body 220, 223, 224, 225, 228, 230 a 237 spoločnej správy výborov na samostatné hlasovanie.
Ďakujem pekne, to je všetko z mojej strany.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

24.5.2022 o 11:40 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:45

Boris Kollár
Skontrolovaný text
Ďakujem.
Vyhlasujem, myslím, že boli všetci už, áno? Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Chce v rozprave zaujať stanovisko navrhovateľka? Nech sa páči.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.5.2022 o 11:45 hod.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:57

Natália Milanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, milé poslankyne, páni poslanci, naším cieľom naozaj je komplexná reforma mediálneho prostredia, ktorá v podstate nebola do veľkej miery menená 20 rokov. Za tých 20 rokov táto oblasť prešla enormným vývojom a my na ňu musíme reagovať. Absolvovali sme neskutočné množstvo diskusií, rokovaní, hľadali sme kompromisy, hľadali sme schodné cesty na to, aby sme zabezpečili pluralitný mediálny trh s transparentnými médiami, slobodnými, nezávislými, konkurencieschopnými.
Ja by som len v závere vás všetkých chcela veľmi pekne poprosiť o podporu tohto zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

24.5.2022 o 11:57 hod.

Mgr.

Natália Milanová

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video