65. schôdza

26.4.2022 - 25.5.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 14:43 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 14:06

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine (tlač 1022).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1473 z 24. mája 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 1022) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva päť pozmeňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 5 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 194 z 24. mája 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.5.2022 o 14:06 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:09

Eduard Kočiš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Pán minister, pani predkladateľka, ja len taký technický detail by som potreboval vysvetliť. Ak mamička, ktorá bude v podstate tútorkou tejto detskej skupiny, bude mať tri-štyri detičky v tom veku do päť rokov, s tým, samozrejme, súhlasím, nevidím v tom nejaký žiaden extra problém, len potreboval by som mať vysvetlené, v akých priestoroch teoreticky by táto mamička túto svoju činnosť vykonávala. To je taká, taká jedna moja otázka.
A druhá taká moja otázka je, či by sa to týkalo aj nejakej metráže, čiže metrov štvorcových, ako je to v predškolskom zariadení alebo ako v jasliach.
A tretia taká otázka je, akou formou vlastne by si tá mamička tú odmenu od tých ostatných mamičiek pýtala, či by to bolo ošetrené buď nejakým živnostenským listom, oprávnením, alebo by to bola dohoda o vykonaní práce.
Tieto veci by som potreboval vysvetliť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.5.2022 o 14:09 hod.

Mgr.

Eduard Kočiš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:10

Milan Krajniak
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, snažili sme sa to čo najviac zjednodušiť a prispôsobiť takým, povedal by som, bežným medziľudským vzťahom. Čiže vlastne tá prvotná povinnosť by mala byť, že ten, kto chce zriadiť takúto detskú skupinu, sa zaregistruje, zaregistruje sa na VÚC-ke, to znamená, aby sme vedeli, že plánuje zriadiť takúto detskú skupinu, a potom podpíše normálne zmluvu s tou mamičkou, ktorej dieťa by mala zverené alebo mal, môže to byť, samozrejme, aj muž, zverené do starostlivosti. Či sa jedná o presný typ zmluvy, to vám teraz z hlavy nepoviem, ale viem vám, vieme vám poslať, bude to zmluva a na základe, čiže bude to na základe zmluvy a ten príjem bude normálne, riadne zdanený. To znamená, bude to príjem a súčasne nebude sa to započítavať ale prípadne do dávky v hmotnej núdzi, čiže keby mamička, ktorá je v hmotnej núdzi, opatrovala susedke dieťa a dostala za to 160 eur, tak sa te... tak sa jej to neodpočíta z toho, čo dostáva v hmotnej núdzi.
Kritériá. Rozmýšľali sme nad kritériami, ale v zásade, pokiaľ sa nemýlim, je tam iba kritérium, že má vzťah k tomu priestoru, či už ho vlastní, alebo ho má v prenájme. A predstavujeme si to tak teraz, poviem to ľudsky, ak bývam v byte, hoc v bežnom panelákovom byte a je úplne bežné, že susedkine deti sa ku mne chodia hrať s mojimi deťmi, je to úplne bežná životná situácia. A naše úrady, teraz by som to povedal, úrady práce nepovažujú to prostredie za nevhodné na výchovu detí. To znamená, nedávame návrh na odoberanie detí z takejto výchovy, tak považujem za úplne bežné, že na tých pár hodín denne bude to dieťa môcť byť normálne v byte alebo v rodinnom dome. Predpokladám, že toto bude 90 % tých situácií. Aj teraz som ešte, keď to prešlo výbormi, hovoril s kolegyňami z ministerstva, že, samozrejme, budeme sledovať tú situáciu, ak bude potrebné nejako vylepšiť tú reguláciu alebo stanoviť nejaké pravidlo, keby sme náhodou zistili, že niečo tam treba proste vylepšiť, tak sme kedykoľvek pripravení to urobiť.
Skryt prepis

24.5.2022 o 14:10 hod.

Bc.

Milan Krajniak

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:13

Katarína Hatráková
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Len sa chcem poďakovať pánovi ministrovi a ministerstvu za túto aktivitu, pretože je to práve takou reakciou, veľmi flexibilnou reakciou na potreby terénu. A tak ako ste spomínali, myslím, že ešte len v čase sa ukáže, že či treba nejakú špecifickú reguláciu, ale verím, že akoby ten terén si to bude vedieť ustrážiť.
Takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

24.5.2022 o 14:13 hod.

PhDr.

Katarína Hatráková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:13

Igor Matovič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, už viacejkrát za posledných pár dní sa vám prihováram s týmto návrhom zákona a možno to poviem trošku netradičnejšie, myslím si, že tvoríme dejiny slovenskej sociálnej a prorodinnej politiky. To, čo tu Fico s Pellegrinim roky ľuďom sľubovali, sociálny štát, my ho nakoniec hlasovaním o tomto návrhu môžme reálne aj urobiť. Holt, niekedy to v politike tak chodí, že niekto sľubuje a niekto druhý tú robotu aj reálne vykoná.
Každopádne platí, že dvanásť rokov budovania akože sociálneho štátu Ficom a Pellegrinim znamenalo, že slovenské rodiny ošklbali ako husi. Za osem posledných rokov napríklad samosprávam narástli mzdy o sto, nie mzdy, ale podielové dane o 108 %. Podielové dane nie je nič iné, len dane ľudí zo mzdy. Ale mzdy ľudí narástli len o 51 %. Niekde jednoducho je problém. Fico s Pellegrinim, pre nich bol cennejší trezor Kičuru, do ktorého futrovali zlaté tehly, ako slovenské rodiny s deťmi a dopadlo to tak, že po dvanástich rokoch budovania akože sociálneho štátu týmito dvomi skorumpovanými politikmi sú slovenské rodiny s deťmi na absolútnom chvoste celej Európskej únie. Sú najviac ohrozené chudobou v porovnaní s rodinami bez detí. Zo všetkých 27 krajín v celej Európskej únii. Keď na Slovensku je riziko prepadnutia do chudoby pri rodinách s deťmi o 80 % vyššie ako pri rodinách bez detí, tak európsky štandard je 9 % a v Maďarsku je –36 %. Inak povedané, za našimi južnými hranicami, keď ste rodina s deťmi, máte výrazne menšiu šancu, že sa prepadnete do chudoby, ako keď ste rodina bez detí. Inak povedané, naši južní susedia odmeňujú rodiny za to, že majú deti, a snažia sa im naozaj ustlať tak, aby sa cítili bezpečne, a snažia sa im dať presne to, čo tu Fico s Pellegrinim dlhé roky sľubovali, že ľudia si zaslúžia istoty. Áno, naši južní susedia tým rodinám dávajú istotu, že sa nemusia báť len preto, že sa rozhodli do svojej rodiny prijať deti. Pre Fica s Pellegrinim priorita boli zlaté tehly vo vlastných trezoroch, trezoroch Kajetána Kičuru, rozkrádať čokoľvek, čo nebolo primontované, a žiť a podporovať systém, ktorý bol práve na úkor ľudí, rodín s deťmi.
Dnes jeden ich verný druh dostal finálny trest osem rokov v base natvrdo. Áno, na Najvyššom súde. Osem rokov v base natvrdo. Špeciálny to prokurátor Kováčik. Za zločiny, ktoré páchal. Za úplatky, ktoré bral za to, aby mafiánov oslobodzoval. Toto je skutočný sociálny štát Fica a Pellegriniho a výsledok vidíme, že tie rodiny s deťmi okradli najviac zo všetkých štátov v rámci celej EÚ, hoci ťažko sa dá hovoriť o tom, že v krajine, kde rodina s deťmi sa má lepšie ako rodina bez detí, prichádza k nejakému okrádaniu. Každopádne za osem rokov, len tých posledných osem rokov, aby sme boli voči nim fér, po kríze, ktorá tu bola v, teda na rozhraní, alebo 2009 – 2010, tak za týchto osem rokov len samosprávam na úkor rodín dali navyše jednu miliardu eur. Samozrejme, že tým rodinám to chýbalo. A tak aj dopadli, že dnes sú úplne posledné v rebríčku.
Tento návrh zákona zatiaľ prešiel tromi kľúčovými hlasovaniami a veľmi zjednodušene by sme mohli povedať, že zatiaľ rodiny nad Geissenovcami vyhrávajú 3 : 0. A ja pevne verím, že na konci to bude debakel. Ale nič iné si nezaslúžia, jednoducho ľudia, ktorí sa tu spikli v tejto sále proti rodinám, pre ktorých rodina je úplne tá nepodstatná hodnota v porovnaní so zlatými tehlami v trezore Kajetána Kičuru, pevne verím, že na konci tento zápas o rodiny, o dôstojnosť rodín prehrajú. My sme to tým rodinám spoločne dlžní. Áno, možno niekto povie, čo my máme s hriechmi Fica a Pellegriniho, čo my máme s ich rozkrádačkami, čo my máme s ich štátom, ktorý odovzdali mafii? No máme tým, že sedíme v tejto sále, že sme, áno, stopäťdesiati vyvolení ľuďmi vo voľbách, aby sme reprezentovali a hájili ich záujmy. A hájiť záujmy ľudí, hájiť záujmy rodín s deťmi je podporiť dnes tento návrh zákona.
To, že to Fico s Pellegrinim nevedia podporiť, je úplne logické, lebo keď táto dramatická zmena nastane, doslova paradigmatická zmena v rodinnej politike na Slovensku bude. Zrazu rodiny s deťmi nebudú tie posledné, ktorým dajú že 21 centov, ľudia, alebo 23 centov ročne navyše cez daňový bonus alebo alternatívne prídavok na deti, ale ktorým nieže dáme 21 centov, my im dáme 75 eur. Z roka na rok, len tak. A ak sa niekto pýta, ako je to možné, no preto, lebo nekradneme jak po nebohom, jako Fico s Pellegrinim a s celou tou ich kolaborantskou bandou.
Svojho času môj bratranec, ktorý trošku dnes stojí na inej strane barikády, lebo je županom, pomenoval SMER – SD veľmi, veľmi dobre: Systém mimoriadne efektívneho rozkrádania spoločných daní. Hovorili sme tu o tom desať rokov v opozícii a dnes dennodenne ich vlastní ľudia svedčia o tom, že to bola do poslednej kvapky pravda. Mimoriadne efektívnym spôsobom rozkrádali naše spoločné, to, čo patrilo ľuďom, to, čo patrilo rodinám s deťmi, až tie rodiny s deťmi zostali úplne, vyšli na psí tridsiatok a na samom chvoste v rámci celej Európskej únie. Toto je výsledok budovania sociálneho štátu! Sociálny štát, kde zlaté tehly v trezore Kičuru, osobného to priateľa Fica, osobného to priateľa Pellegriniho, rodiny ošklbané ako husi a Fico s Pellegrinim s riťkami, ktoré im stíska z toho, že teda kedy aj o nich budú svedčať, svedčiť tí ľudia, ktorí voči nim svedčia. Desiatky ľudí z ich mafiánskeho spolku dnes hovoria o tom, ako ten systém fungoval, ako zneužívali políciu, ako zneužívali Národnú kriminálnu agentúru, ako zneužívali súdy, prokuratúru, ako ich vlastná poslankyňa, ktorá tu sedela a z ktorej potom urobili štátnu tajomníčku, predávala rozsudky za kabelky. Viete si predstaviť väčší morálny poklesok štátu, keď štátna tajomníčka za stranu SMER, dlhoročná súputníčka a chránenkyňa Fica a Pellegriniho, zrazu v jej kancelárii predáva rozsudok podľa toho, že kto jej dá drahšiu kabelku? Takýto sociálny štát tu urobili, takýto protirodinný štát tu urobili a dnes sa ešte nehanbia kritizovať návrh, ktorým chceme pomôcť rodinám s deťmi. Jasné, že oni za to hlasovať nebudú, ani to od nich už neočakávam.
Možno som bol na začiatku naivný, že som hovoril, však možno sa spamätajú a možno sa v nich zobudí svedomie a povedia si, že teda, no tak dobre, no keď už sme im na to spoločne došli, už keď sa im ten domček skorumpovaný z karát búra, tak že nakoniec sa priznajú, povedia, dobre, okej, podporíme rodiny, a sám sa vydá na trestné stíhanie. Ale to by musel byť tamten človek, čo tam sedí pod balkónom, menom Robert Fico aspoň raz chlap. Ale to je zbabelec. Lebo on bol ťažký hrdina vtedy, keď mohol okrádať rodiny s deťmi, ale keď má niesť za to zodpovednosť, tak je to ťažký zbabelec. Lebo to, čo tu predvádzal pred dvomi týždňami, kde zhysterizoval celé Slovensko z toho, že on by, on, Boh na zemi, vlastne mal by ísť normálne ako obyčajný človek pred sudcu a ten sudca by mal rozhodnúť, či skončí vo väzbe alebo nie, tak pomaly tuto sme archanjelovi Gabrielovi išli ukrátiť nejaké ľudské práva pobytu na Slovensku. Jak kebyže sám o sebe nevie, koľko toho nakradol. Jak keby nepoznal nejaké účty na Belize, miliardy rozkradnuté, vytunelované prachy, ktoré mali byť v tých rodinných rozpočtoch.
Tento človek tu systematicky dvanásť rokov z roka na rok každým rozhodnutím, zvýšením rodinných prídavkov o 21 centov, zvýšením daňového bonusu o 23 centov, každým jedným rozhodnutím ročne ukazoval, jak je to skorumpovaný grázel, ktorému absolútne na tých rodinách nezáleží a ktorý si to vyhodnotil jednoducho. Tie deti ma nebudú voliť, kašlem na ne, kým z nich vyrastie dostatočne starý môj volič, dovtedy ja už tu nebudem, už budem mať nafutrované svoje účty, a preto si iba kupoval celý čas pobytu v politike dôchodcov a na rodiny s deťmi zvysoka kašlal. Euro osemdesiatpäť im zvýšil rodinné prídavky za osem rokov. Rodinám s deťmi. Euro osemdesiatpäť! Až sme sa teda dopracovali na 24,95, keď sme preberali vládu.
Áno, my ideme zvýšiť ten rodinný prídavok na dvojnásobok. Euro šesťdesiattri zvýšili daňový bonus za osem rokov. Euro šesťdesiattri! A my ho ideme zvýšiť na sto eur z 23,54, čiže na štvornásobok, alebo alternatívne pri deťoch nad pätnásť rokov na 50 eur. Nebe a dudy.
Na druhej strane verím, že každý čestný politik v tejto sále, ktorý prišiel do slovenskej politiky práve preto, že sa nemohol pozerať na rozkrádačky Fica s Pellegrinim, že sa nemohol pozerať na to, že doplácajú na to rodičia s deťmi, je hrdý na to, že sme tento zákon posunuli už do druhého čítania a v podstate cez tri alebo štyri kľúčové, kľúčové hlasovania. Ja pevne verím, že nakoniec tá prorodinná koalícia, ktorá tu vznikla, nech ktokoľvek čokoľvek mi tu bude hovoriť, že sa dávam dokopy s fašistami, môžte si hovoriť, čo len chcete. Toto hlasovanie a tento zákon je o jednom jedinom – kto v tejto sále stojí na strane rodín s deťmi a kto v tejto sále stojí na strane proti rodinám s deťmi.
Áno, vytvorila sa tu silná protirodinná koalícia – SMER, HLAS, SaS a akokoľvek im chcete hovoriť, keď im chcete hovoriť fašisti, hovorte im fašisti z Republiky.
Áno, jedna časť ĽSNS bojuje za rodiny s deťmi a druhá časť legitímne, keďže robia mopslíka Ficovi, bojujú proti rodinám s deťmi. A teraz si teda vyberme, koho budeme kritizovať v takejto chvíli. Budeme kritizovať tých, ktorí bojujú proti rodinám, alebo tých, ktorí bojujú za rodiny? Ja si myslím, že v situácii, v jakej sa slovenské rodiny nachádzajú v čase najväčšieho rastu cien historicky v Európe za posledných 40 rokov, v čase, kedy narástli ceny energií a ešte narastú od nového roka historickými, na historické úrovne, my sme všetci povinní týmto rodinám s deťmi pomôcť. A že teraz tu niekto hrá svoje politické hry trápnučké a bude si hovoriť akékoľvek argumenty proti pomoci rodinám, na konci výsledok sa počíta a ten bude v kasičke doma v peňaženke každej jednej rodiny s deťmi.
A keď vy ste teraz natlačili kaleráby ľuďom, že my ideme okrádať, tí, čo sú tu za rodiny, že my ideme okrádať chudobných a ideme dávať bohatým, máte na stole, ste dostali rozsudok týchto vašich klamstiev od republikovej rady, pardon, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. A máte tam krásny dôkaz toho, že áno, tí, čo tu hlasujú za rodiny s deťmi, zároveň budujú skutočný sociálny štát, ten, ktorý nám tu Fico s Pellegrinim len sľubovali a popritom si futrovali svoje trezory zlatými tehlami. Lebo vidíte z toho grafu, že najviac pomáhame najchudobnejším, podotýkam pracujúcim, a najmenej pomáhame najbohatším, podotýkam pracujúcim.
A presne o tom má byť sociálna pomoc, čím je niekto chudobnejší, máme mu v čase krízy viacej pomôcť, viacej intervenovať. A vidíte z toho grafu, že v prípade tých najbohatších, tej jednej desatiny najchudobnejších rodín tá pomoc bude až približne štvrtinová na budúci rok navyše voči tomu, čo dostávajú dnes ako pomoc od štátu, v prípade tých najbohatších rodín tá pomoc bude len niekde okolo 4 %.
Takže som všetkým vám vďačný aj tí, čo tu nesedíte, ktorí ste zatiaľ cez štyri hlasovania tento kľúčový zákon pretlačili, budem veľmi rád, ak ho podporíte aj vo finále, a pevne verím, že napriek akýmkoľvek snahám, ktoré sa tu zvádzajú za posledné dni, kde sa snažíte rozviklať našich poslancov alebo ostatných ľudí, ktorí sa rozhodli podporiť rodiny s deťmi pri tomto zákone, napriek tomu zostaneme pevní a tak jako 82, 83 poslancov hlasuje za rodiny s deťmi a ten zbytok hlasuje proti rodinám s deťmi, že nakoniec aj v tomto skóre uhráme aj ten finálny zápas.
Som zvedavý na rozpravu. Predpokladám, že teraz tuto zlodeji zo SMER-u a z HLAS-u prídu a budú sa tu hrať na tých kovaných sociálnych demokratov, jako teda oni chcú pomôcť rodinám ešte viac. Jak budú hovoriť o tom, že a nestačí, že 1 500 eur dajme teraz rodinám, lebo však teda pome rozdávať jak po nebohom, len ani jeden z nich nepovie, že odkiaľ to zaplatíme.
Zároveň teda chcem povedať, že ma mrzí, že celý tento návrh zákona o pomoci rodinám sme predložili na rokovanie vlády aj do koalície komplet krytý. Bohužiaľ, náš koaličný partner sa rozhodol vyhodiť zdroje dnes už za viac jako 700 miliónov eur, ktoré by sme zobrali len bohatým firmám – Slovnaftu, prevádzkovateľom hazardu, výrobcom alkoholu. Veľmi ma to mrzí, lebo toto sú presne zdroje, ktoré by sme v takejto chvíli mali použiť na pomoc tým, ktorí na pomoc úplne legitímne očakávajú, a to sú v prvom rade rodiny s deťmi. A prečo v prvom rade? Preto lebo podľa Európskeho štatistického úradu sú rodiny s deťmi na Slovensku najviac ohrozené chudobou.
Ak niekto hovorí, teda dobre, pomôžte aj dôchodcom, chcem podotknúť teda dve pomoci. Jedna je síce iba presun pomoci, to boli tie 13. dôchodky z vianočného obdobia teraz na jún alebo júl, ale najmä tú pomoc, ktorá, áno, priznávam čestne, dotkla sa len 860-tisíc zaočkovaných dôchodcov. Ale bolo to 240 špeciálnych dodatočných miliónov eur, ktoré sme dali slovenským dôchodcom v priebehu januára, februára, marca. Nemáme sa za čo hanbiť. Nikto to od nás nepýtal. Opäť aj vtedy, keď si pamätáte, proti tomu bojovali, proti pomoci dôchodcom, kolegovia z SaS. Mrzí ma to, jednoducho zrejme to tak necítia.
Som ale rád, že srdiečko bije v tej prorodinnej časti našej koalície a bije srdiečko pre ľudí v núdzi, či sú to dôchodcovia, či sú to rodiny s deťmi. Nemáme sa za čo hanbiť, pomáhame tým skupinám, ktoré sú ohrozené rizikom chudoby, a to sú v prvom rade rodiny s deťmi a potom dôchodcovia. Dokopy, keď si to zrátate, sme niekde približne pri štyroch miliónoch ľuďoch, ktorým už pomoc takýmto spôsobom doručíme. Áno, na Slovensku nás žije, reálne nás žije niekde tesne vyše päť miliónov ľudí, keďže 200-, 300-tisíc ľudí je vonku, mimo Slovenska. Takže asi jeden milión ľudí zatiaľ je mimo našej pomoci.
Na druhej strane ak si myslíme, že štát má pomáhať úplne, úplne všetkým, aj tí, čo sa vedia postaviť na vlastné nohy, tak má trošku mylné predstavy o štáte. Ale ideme do radu. Navrhli sme teraz aj príjem pri mimoriadnej dani z ropy, aby sme použili na vyššie platy učiteľov, zdravotných sestier a lekárov. Zase dokopy to je skupina približne 200-tisíc ďalších ľudí, ktorým môžme z tejto dani z ropy pomôcť. Zatiaľ to náš koaličný partner z SaS odmieta. Pevne verím, že nakoniec záujem učiteľov, zdravotných sestier a lekárov bude silnejší ako akékoľvek alebo akýkoľvek egoizmus kohokoľvek v tejto veci.
Takže ďakujem veľmi pekne za podporu doterajšiu. Verím, že zostaneme zomknutí, tá prorodinná časť koalície v tomto parlamente, a že vyhráme zápas s tou protirodinnou časťou tohto parlamentu. Takže držme si palce. Nemáme vyhraté, očakávam obrovské problémy, ktoré bude klásť tomuto návrhu zákona pani ministerka spravodlivosti, ktoré bude klásť určite pani prezidentka. Budú robiť všetko pre to, aby zahatali pomoc rodinám, ale verím, že nakoniec tí ľudia, ktorí držia palce aj rodinám, a rodiny s deťmi na Slovensku tento súboj s ľuďmi, ktorí rodinám s deťmi nedoprajú, nakoniec spoločne vyhráme.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.5.2022 o 14:13 hod.

Mgr.

Igor Matovič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:33

György Gyimesi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, aby som ako určený spravodajca výboru predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výboroch Národnej rady. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu, vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1472 zo dňa 24. mája 2022 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci, výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, výboru pre kultúru a médiá. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov a ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť (výbor pre sociálne veci, výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, výbor pre kultúru a médiá), odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúci návrhmi (ústavnoprávny výbor a výbor pre financie a rozpočet).
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy vyplynuli pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy číslo 1 až 5 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 336 z 24. mája 2022. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, mňa, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.5.2022 o 14:33 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:36

György Gyimesi
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, kolegyne, kolegovia, nikdy by som si nemyslel a nepredpokladal, že takáto obrovská pomoc pre rodiny s deťmi dokáže vyvolať takúto búrku a takú nevôľu a to nielen medzi opozíciou a koalíciou, ale najmä v opozí... vlastne v koalícii ako takej. A dvojnásobne ma to prekvapuje v situácii, ktorá je skutočne bezprecedentná, pretože takéto enormné zdražovanie a taká veľká inflácia tu neboli pomaly 20 rokov. Ak sa mýlim, tak ma, prosím, opravte. A podľa toho, čo sme si mali možnosť vypočuť na výbore pre financie a rozpočet od guvernéra Národnej banky, na budúci rok môže byť aj horšie. A práve v tomto čase prichádza takáto masívna pomoc pre rodiny s deťmi, ktoré, ktorá môže priniesť do rodinného rozpočtu až 200 euro na dieťa.
Áno, poďme sa baviť o tom, že ako tieto peniaze rozdeliť tak, aby jednak splnili svoj účel a na druhej strane aby pomohli reálne rodinám, aj čo sa týka hotovosťou, aj znížením dane, pokiaľ ide o daňový bonus, a zároveň aj záujmovou alebo krúžkovou činnosťou, pretože aj toto je pomoc, ktorá pomôže každej jednej rodine, ktorej dieťa chodí na nejaký krúžok a doučovanie, pretože to stojí nejaké peniaze, prípadne takým rodinám, ktorých dieťa nechodí na krúžok, pretože si to jednoducho nemôžu dovoliť. Poďme rozvíjať talent týchto detí, poďme pomáhať aj učiteľom, aby si mohli privyrobiť. Z tohto dôvodu ja nevidím absolútne žiaden problém s tým, aby tento zákon mohol byť podporený.
Ale počas rozpravy a zároveň aj najmä v liberálnych médiách sa dozvedáme, ako je táto pomoc hrozná, aká je strašná, aká je nedomyslená, nevyfinancovateľná, akú dieru urobí v rozpočte a neviem čo všetko. Tu by som mohol vám spomínať desať minút všetky prirovnania, ktoré všetci tí, ktorí sú proti našim deťom, už pospomínali. A mne z toho vychádza len jedna jediná vec, pokiaľ ide o opozíciu, beriem, ale čo sa týka koalície, neberiem, pretože z toho mi vychádza to, že toto tu nie je spor o peniaze, o rozpočet, toto je spor ideologický, pretože pre niekoho je tradičná rodina, kde je otcom muž, matkou žena a kde sú deti deťmi, nie je hodnou na podporu a už dvojnásobne nie je hodná na podporu v takomto masívnom rozsahu.
Toto je historický okamih, ktorý teraz schvaľujeme, pretože som presvedčený, že už nikdy nikto si nedovolí siahnuť na tieto podpory a s týmito peniazmi budú môcť rodiny počítať aj do budúcnosti.
Musím sa pozastaviť aj nad tým, čo tu predviedla a naďalej aj predvádza pani ministerka Kolíková, ktorú nemôžem nazvať inak ako prorodinné zlo v sukni, ktorá sa silou-mocou snaží, dokonca sa bude snažiť na Ústavnom súde zastaviť túto pomoc len preto, aby to tieto deti, takúto pomoc, nikdy nedostali.
Ja sa teraz nechcem zamýšľať nad tým, čo sú jej motivácie, pretože som čítal aj to, že je to vraj kvôli tomu, že to predkladá osobne Igor Matovič. Je to vraj aj kvôli tomu, že nechce pomôcť tomu, aby si hnutie OĽANO pripísalo nejaké pozitívne body, ale tiež mi vychádza z toho, že to je čisto len postavené na ideologickom základe, pričom tejto pani ministerke nevadilo to, že už ďalších 80 zákonov za dva roky tu už bolo schválených v skrátenom legislatívnom konaní, a zároveň jej nevadilo, že sme napríklad súdnu mapu schvaľovali prílepkami, nevadilo jej, že sme zmenili Ústavu Slovenskej republiky takisto v skrátenom legislatívnom konaní. Toto je pre ňu úplne v poriadku. V momente, ako príde masívna pomoc v čase bezprecedentného zdražovania a inflácie pre rodiny, vtedy to pre ňu problém je. Toto si zaslúži absolútne opovrhnutie, takýto prístup, a odsúdenie.
Chcem veriť, že všetkým tým poslancom a poslankyniam, ktorým záleží na našich deťoch, priložia ruku k dielu, zahlasujú za tento zákon, pretože takto sa vieme zapísať do histórie ako tí, ktorí pomohli rodinám najmä v tejto situácii najviac.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.5.2022 o 14:36 hod.

PhDr. PhD.

György Gyimesi

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:41

Radovan Kazda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, hovoríte o tom, že poďme sa baviť, ako tieto peniaze rozdeliť. No ono sa to veľmi dá ťažko baviť o tom, ako ich rozdeliť, v skrátenom legislatívnom konaní. Kvôli tomu sme oponovali skrátené legislatívne konanie. Vy ste, naopak, hlasovali za to. Iste uznáte, že za jeden, dva alebo tri dni sa nedá rozprávať o tom, ako peniaze rozdeliť.
A mám ešte jednu poznámku. Viete, vy ste si prebrali ten naratív od pána predkladateľa, od pána ministra financií, že ten, kto nie je za tento návrh pomoci rodinám alebo, ako to vy falošne nazývate, resp. proti podpore rodín, ako to vy falošne nazývate, že pomoc rodinám, tak ten nie, tak ten proste nie je, nie je za to, aby boli podporené rodiny. To je naprosto falošný, falošný naratív. Predsa keď nesúhlasíme s nejakým návrhom na podporu alebo prerozdelenie nejakých prostriedkov alebo nejakú úľavu pre rodiny, tak to neznamená, že sme protirodinní alebo že nechceme nejakým spôsobom, aby vláda podporila rodiny, minimálne tie nízkopríjmové. Tento falošný naratív ste si, žiaľ, prevzali a je mi ľúto, že ho šírite spolu s pánom ministrom financií, pretože je to bohapustá lož.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 14:41 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:43

Radovan Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega, ja by som vás len chcel úplne v kľude a v dobrom presvedčiť, že toto, aspoň z môjho pohľadu a som presvedčený aj zo strany SaS, rozhodne nie je žiadny ideologický spor a že nikto tu nechce poškodzovať rodiny. My jednoducho máme voči tomuto zákonu vážne výhrady, jednak preto, že bol napísaný narýchlo, je takýmto zrýchleným konaním prijímaný, máme k nemu vecné výhrady, je podľa nás zle vymyslené financovanie, až tak zle, že v konečnom dôsledku si túto pomoc zaplatia samy tieto rodiny. A toto všetko dokazuje fakt, že už sami pripravujete novelu tohoto zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 14:43 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:43

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Toto krásne protirodinné kvílenie, ktoré tu je pravidelne vždy, keď čokoľvek príde ohľadom rodín, a vždy sa, vždy sa ozvú tí istí, je proste déja vu. Teba to, teba to, György, prekvapilo, mňa to neprekvapuje. Keď tu bol návrh na ochranu tehotných žien, tak čo sa tu dialo? Títo v prednej lavici, liberáli, rozprávali, prečo ideme, ešte pred tým, keď tu bol návrh na ochranu života, povedali, prečo ideme riešiť tých, čo sa nenarodili, poďme riešiť tých, čo už žijú, tie deti. Poďme riešiť to, aby tie rodiny nemuseli chodiť na tie potraty. Potom došiel návrh zákona, ktorý mal riešiť pomoc pre tehotných. Vždy to zarezali s mazurekovcami. Vždy! Keď sa, keď sem došiel návrh na odvolanie Cigánikovej, kto ju podržal?! Mazurekovci. Keď sem prišla s návrhom Záborská na ochranu práv, kto to zarezal? Mazurekovci! V prednej lavici. A teraz si tu vymyslia nejaký príbeh o páde vlády a dôjde k hlasovaniu o tom, že či pomoc rodinám dôjde do druhého kola a čo oni urobili? Oni sa zdržali. Oni tak bojujú za pád vlády, že oni sa zdržia! Oni nehlasujú proti.
Takže toto je tu stále, zas a znova to isté. Došiel sem balík, ku ktorému má opozícia právo povedať, akú bude mať štruktúru. A kto má rád rodiny, kto chce podporovať rodiny, ten sa tejto debaty zúčastní, a kto ich nemá rád, tak tu bude tieto výkaly dávať naďalej von. A to je celé.
A vy, ktorí ste tu vpredu, vám sa, liberáli z SaS, nikdy nenájde model, ktorý vám sa páči. Viete prečo? Lebo vy nenávidíte rodiny. A viete, od čoho to viem? Lebo váš predseda behal po Slovensku s tričkom, že on je... na rodiny. A to "je..." znamená, že ich má ťažko v paži. Bol to vulgarizmus. Vy ste sa prihlásili k totálne prorodinnej politike. A to, že ste tu urobili protirodinnú koalíciu, to je dnes realita.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.5.2022 o 14:43 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video