75. schôdza

19.10.2022 - 10.11.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

19.10.2022 o 17:10 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

16:55

Romana Tabák
Skontrolovaný text
Vážený predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vo veku 67 rokov nás minulý piatok opustil skvelý slovenský basketbalista, bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky legendárny Stanislav Kropilák. Svojimi schopnosťami predbehol dobu. Obdivovali ho aj v zahraničí. V spoločnosti bol vnímaný s priateľskou povahou, spoluhráči ho mali radi, súperi ho rešpektovali. Bol to mimoriadny človek. Česť jeho pamiatke!
Skryt prepis

19.10.2022 o 16:55 hod.

Bc.

Romana Tabák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:10

Richard Takáč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Chcel by som doplniť do programu, a to program, návrh urgentných opatrení na riešenie vážnych sociálnych dopadov permanentného drastického zvyšovania cien potravín a základných potravinových komodít. Myslím si, že nikomu nemusím vysvetľovať a hovoriť o tom, ako rapídne stúpajú ceny potravín. A všetci dobre vieme, že naše slovenské obchodné, tzv. slovenské obchodné reťazce majú neprimerané zisky v porovnaní s inými krajinami Európskej únie. Ja si myslím, že je potrebné sa týmto zaoberať na tomto, na tejto pôde a riešiť zníženie cien nejakých základných potravín pre občanov Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

19.10.2022 o 17:10 hod.

Ing.

Richard Takáč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:10

Jozef Habánik
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dávam návrh, aby bod 65, tlač 1113, ide o návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka a Jozefa Habánika, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 o vysokých školách, aby bol vypustený z aktuálnej, aktuálneho návrhu programu schôdze a zaradený na najbližšiu riadnu schôdzu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

19.10.2022 o 17:10 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Habánik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:10

Tomáš Taraba
Skontrolovaný text
Ďakujem. Pán predseda, ja len chcem potvrdiť, že nekandidujem na podpredsedu parlamentu. Aj sme spolu volali, len chcem to aj verejne povedať. Kolega Kuffa nedal včas ten, lebo keďže on ma navrhol, tak on ma musel stiahnuť. Takže mali by ste to mať v poriadku od včera, takže, takže len potvrdzujem, že nie som kandidát na podpredsedu parlamentu.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

19.10.2022 o 17:10 hod.

Ing. Mgr.

Tomáš Taraba

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:10

Štefan Kuffa
Skontrolovaný text
Pán predseda, ja len pripomínam, že na 72. schôdzi bol schválený procedurálny návrh a zaviazali sme vládu Slovenskej republiky, aby tuná predložila strategický plán, a doposiaľ nebolo to urobené. Chcem sa opýtať, čo je s tým, pretože vláda v podstate sa zodpovedá parlamentu a ten termín bol koniec septembra 2022, doposiaľ, zatiaľ to nebolo predložené.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

19.10.2022 o 17:10 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 17:10

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda.
Kolegyne, kolegovia, nechcem vás zdržovať. V minulosti, keď zanikol poslanecký klub ZA ĽUDÍ, tak chybou Národná rada zvolila do kontrolného výboru Slovenskej informačnej služby pani poslankyňu Zemanovú bez toho, aby som sa ja vzdal tohto členstva, to znamená, že tam je legislatívne vákuum a ja som stále legálne členom tohto výboru, ale tento výbor má iba 12 členov. Aj pani Zemanová je členkou, keďže bola zvolená plénom, preto podávam pozmeňujúci návrh, aby sme toto dali na pravú mieru. Ten pozmeňujúci návrh znie nasledovne:
Pozmeňujúci návrh poslanca Juraja Šeligu, ktorým sa mení a dopĺňa uznesenie Návrh zmeny v zložení výborov Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 1265).
1. Za slová "volí poslanca Juraja Šeligu za člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, poslanca Jána Szőllősa (OĽANO) za náhradného člena Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti za poslanca Juraja Šeligu." sa dopĺňa bod 2, ktorý znie nasledovne... bod B, ktorý znie nasledovne:
"B. konštatuje, že Juraj Šeliga je členom Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, pričom sa vzhľadom na rozhodnutie Národnej rady Slovenskej republiky o zvolení Anny Zemanovej za členku Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby mení uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky č. 17 z 20. marca 2020 a to tak, že tento výbor má 13 členov."
Prvý odsek predmetného uznesenia sa označuje ako bod A.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

19.10.2022 o 17:10 hod.

PhD.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:10

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Ja len, aby to bolo aj na zázname, lebo pán Šeliga, vy ste uviedol vo svojej úvodnej reči, že pani Zemanová bola zvolená namiesto vás? Čiže teraz je otázka, či sa máte spätne vymeniť, alebo dôjde k navýšeniu počtov u nás ako, ja som teda predsedom výboru, dôjde k navýšeniu počtov a vás budeme voliť nanovo? Aby bolo zrejmé potom, aby aj bolo k tomu nejaké stanovisko.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.10.2022 o 17:10 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17:10

Juraj Šeliga
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne, pán Saloň. Nebola zvolená miesto mňa, lebo ja som sa nevzdal. Bola zvolená rozhodnutím pléna Národnej rady. My sme to riešili s pánom Vodráškom, prechádzali sme zákony. Takýmto spôsobom je to možné aprobovať tak, že sa navýši počet členov a nebude sa voliť žiadny ďalší člen.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.10.2022 o 17:10 hod.

PhD.

Juraj Šeliga

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 17:10

Marián Saloň
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Keďže sa to týka môjho výboru, aby to bolo právne čisté, ja by som poprosil minimálne ústavnoprávny výbor, aby nám dal k tomu stanovisko, aby nebola pochybnosť. Pán Šeliga, ja nemám problém, aby ste sa vrátil, veď sme sa o tom sami bavili, len pani Zemanová bola zvo-le-ná uznesením a hlasovaním v Národnej rade. A tam z toho uznesenia nie je zjavne jasné, na aké miesto bola zvolená. Na voľné miesto, ktoré vy ste neopustil, čiže tým pádom ako keby ona ani zvolená tam nemala byť. Teraz je otázka, či je vôbec platné hlasovanie o tom, že pani poslankyňa Zemanová je členkou výboru, keďže vy ste sa nevzdal.
Čiže ja si myslím, že tu je zamotávka zbytočná. Ja nemám proti tomu fakt nič, môžte zostať aj obidvaja, ja vás budem rešpektovať, len aby to bolo ústavnoprávne a právnicky čisté celé.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

19.10.2022 o 17:10 hod.

Ing. PhD.

Marián Saloň

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 18:10

Zita Pleštinská
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 19. októbra 2022.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 103 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 103 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky 47 poslancov neodovzdalo hlasovacie lístky. Zo 103 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 2 neplatné.
Zo 101 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Petra Pčolinského za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za 85 poslancov, proti 6 poslancov, zdržalo sa 10 poslancov.
Na voľbu podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky zvolený Peter Pčolinský.
Overovatelia poverujú svojho člena Zitu Pleštinskú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

19.10.2022 o 18:10 hod.

Ing. arch.

Zita Pleštinská

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video