75. schôdza

19.10.2022 - 10.11.2022
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

9.11.2022 o 9:55 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 9:55

Marek Krajčí
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
To je všetko. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.11.2022 o 9:55 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:55

Ján Ferenčák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som sa vyjadril tiež k predkladanému zákonu a k niektorým pozmeňujúcim návrhom, ktoré boli pridané počas rokovania o tomto zákone a dovoľte, aby som vám prečítal vyhlásenie Únie miest Slovenska, ale aj vyhlásenie SK8, K8 a samosprávy ako-takej.
Už sme si zvykli, že samospráva sa stáva takým nechceným partnerom, skôr s pohľadom na zdroje financií, ktoré by sa dali využiť do samosprávy na riešenie opatrení, prípadne samospráva disponuje zdrojmi, ktorými sa vedia možno ľudovo povedané doriešiť alebo dolátať výpadky, ktoré chýbajú pri plnení vládnych cieľov, vládnych vízií a možno nejakých osobných, osobných chcení. Tu treba povedať, že samospráva ako-taká, to sú obce, mestá, sú to kraje, a obce, mestá sú základná jednotka, kde žijú občania, ako vyzerajú naše obce a mestá, tak vyzerá aj celé Slovensko. A bez financií je nemožné, aby predstavitelia, ktorí boli aj novozvolení, dokázali tieto obce a mestá zveľaďovať.
Vyhlásenie Únie miest Slovenska, ktoré je z dnešného rána, takisto vám bude zaslané do vašich mailových schránok. Je to aj výzva samospráv poslancom Národnej rady Slovenskej republiky.
"Vláda Slovenskej republiky sa naďalej správa, akoby sa energetická kríza či vysoká inflácia samospráv vôbec netýkala. Miesto kompenzácií za zvýšené náklady dokonca vláda peniaze z budúcich príjmov samospráv rozdáva. Naposledy pri schvaľovaní zmien v daňovom bonuse opäť bez štandardného legislatívneho procesu cez pozmeňujúce návrhy poslancov Národnej rady Slovenskej republiky bez pripomienkovania a bez rokovania so zástupcami samospráv. V tomto konkrétnom prípade ide o poslanecký návrh Milana Kuriaka. Únia miest Slovenska, predstavitelia krajských miest K8 sa preto obraciame na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a vyzývame ich, aby tieto zmeny v zákone nepodporili a aby pred nepremysleným a likvidačným opatrením pre samosprávy uprednostnili odbornú diskusiu a štandardný legislatívny proces. Ani rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky tak nemusí samosprávy ochrániť pred likvidačným výpadkom podielovej dane. Ide pritom o financie určené na prevádzku škôl, zdravotníckych zariadení, domovov sociálnych služieb, verejnú dopravu na rozvoj obcí, miest a krajov."
Ak Národná rada Slovenskej republiky opätovne zvýšený daňový bonus schváli, samosprávy budú v roku 2023 po zohľadnení rastúcich cien chudobnejšie a nútené k obmedzovaniu základných verejných služieb, čo sa zákonite premietne aj do nižšej kvality života našich občanov.
V lete 2022 prijala Národná rada Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom procese tzv. rodinný balíček, ktorého súčasťou bolo aj zvýšenie daňového bonusu na vyživované dieťa na viac ako dvojnásobok, 100 eur, od roku 2023. Podľa júnovej makroekonomickej a daňovej prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky bude mať zvýšenie daňového bonusu na 100 eur negatívny vplyv vo výške 544 milióna eur na rozpočty samospráv. Ide o približne trinásťpercentný pokles príjmov z podielovej dane oproti očakávanému výnosu na rok 2023 bez navýšenie daňového bonusu.
Prezidentka Slovenskej republiky v prípade rodinného balíčka na Ústavnom súde Slovenskej republiky namietala okrem iného aj neoprávnené využitie skráteného legislatívneho procesu a zásadný vplyv na samosprávy bez riadneho pripomienkovania a kompenzácie. Ústav súd Slovenskej republiky podanie prijal a bude o ňom pojednávať v najbližších dňoch. Koaliční poslanci si však na aktuálnej schôdzi Národnej rady pripravili zálohu pre prípad, že Ústavný súd rozhodne v prospech prezidentky a zákon zruší.
Vláda predložila do parlamentu návrh zákona o zmene a doplnení zákona o dani z príjmov. Ten obsahuje mnoho technických zmien v dani z príjmov pre fyzické a právnické osoby, výšku daňového bonusu však neupravuje. Na prerokovaní návrhu zákona vo Výbore Národnej rady pre hospodárske záležitosti bol však tento návrh zákona pozmenený a pribudol úplne nový paragraf o daňovom bonuse, ktorý je totožný s paragrafom o daňovom bonuse zo zákona, ktorý je aktuálne na Ústavnom súde. Taktiež pribudlo prechodné ustanovenie, ktoré na roky 2023 a 2024 ešte dvíha daňový bonus zo 100 eur na 140 eur, čo by znamenalo ďalších 218 miliónov eur v zníženom výnose dani z príjmov fyzických osôb pre samosprávy. Na rokovaní výboru bol síce navrhnutý aj pozmeňujúci návrh, ktorý by kompenzoval samosprávam dodatočné navýšenie daňového bonusu zo 100 na 140 eur presmerovaním časti dane z príjmu právnických osôb, nekompenzuje to však pôvodné zvýšenie daňového bonusu na 100 eur.
Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska. Aj preto veríme, že hlas našich miest má aj pri riešení tejto témy svoju váhu a svoj prínos.
Ja vás chcem, kolegovia vyzvať, aby tento pozmeňujúci návrh, ktorý bol predložený, nebol schválený, pretože spôsobí likvidáciu samospráv v budúcom roku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.11.2022 o 9:55 hod.

PhDr. Mgr. MBA

Ján Ferenčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:55

Milan Kuriak
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené pani kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vldánemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V návrhu novely zákona o dani z príjmov na prechodné obdobie dvoch rokov sa na vyživované deti do 18 rokov navrhuje zvýšenie daňového bonusu vo výške
vo výške 140 eur mesačne na dieťa. Uvedené opatrenia budú mať negatívny dopad na výnos dane z príjmov fyzických osôb. Vláda Slovenskej republiky bola a je častokrát zo strany samospráv kritizovaná za to, že týmto prorodinnými, týmito prorodinnými opatreniami vážnym spôsobom poškodzuje samosprávu. Treba si uvedomiť, že v tejto ťažkej situácii rodiny s deťmi akútne potrebujú pomoc. Každému je, samozrejme, jasné, že pomoc potrebujú aj samosprávy. Naozaj teraz žijeme vo veľmi ťažkej dobe a treba v tomto hľadať nejakú, nejakú spolupatričnosť a spoluprácu. Samosprávy denne zápasia s novými výzvami, ako je napríklad šetrenie energií, boj s infláciou a s tým spojené zvyšovanie cien tovarov a služieb, ktoré samosprávy potrebujú na svoj chod či samostatný rozvoj obcí a miest. A ja si myslím, že teraz je čas, aby aj samosprávy sa v ťažkej situácii troška uskromnili, lebo podľa mnohých, podľa mnohých príkladov, doterajších, niektoré samosprávy mali financie aj na predražovanie zákaziek. Takže treba byť v tomto troška spravodlivý. Ale treba aj prihliadať na rodiny, lebo súčasná ťažká situácia najviac postihla práve rodiny a s deťmi a je podľa mňa nemiestne a neférové bojovať proti rodinám a proti zvyšovaniu pomoci, ktorá je nevyhnutná práve pre najviac postihnuté rodiny s deťmi. Práve teraz im treba najviac pomôcť.
Ale keďže uvedomujeme si, že samosprávy zápasia s problémami, ktoré som vyššie spomenul, tak práve tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý prednesiem, má za cieľ samosprávam pomôcť a kompenzovať im straty, ktoré pomoc rodinám sčasti môžu spôsobiť.
Vzhľadom na to, že výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov, navrhuje sa kompenzovať dopad tohto opatrenia na samosprávu zo zdrojov a príjmov z dane z príjmov právnických osôb, a to novelizáciou zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve. V návrhu novely zákona o dani z príjmov má prechodné obdobie dvoch rokov, na prechodné obdobie dvoch rokov sa na vyživované deti do 18 rokov navrhuje daňového bonusu vo výške 140 eur mesačne na dieťa. Uvedené opatrenie bude mať, tak ako som spomenul, negatívny dopad na dane z príjmov. Som za to, aby, aby, a verím, že tento návrh na zvýšenie daňového bonusu bude v tomto pléne schválené a práve aj prebiehajú rokovania na Ústavnom súde, tak verím tomu, že tam dôjde k tomu, že budú mať navrch práve rodiny s deťmi.
Dovoľte mi, prosím, predniesť znenie predmetného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Kuriaka, Milana Vetráka a Petra Vonsa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1121.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
Za doterajší čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z., zákona č. 38/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 361/ 2014 Z. z., zákona č. 337/ 2015 Z. z. a zákona č. 371/ 2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 7g sa vkladá § 7h, ktorý znie:
㤠7h
(1) Podiel výnosu dane podľa § 2 poukazovaný obciam sa v roku 2023 zvyšuje o sumu 158 059 000 eur zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb. Podiel výnosu dane podľa § 2 poukazovaný obciam sa v roku 2024 zvyšuje o sumu 236 546 000 eur zo zdrojov a príjmov z dane z príjmov právnických osôb.
(2) Podiel výnosu dane podľa § 3 poukazovaný vyšším územným celkom sa v roku 2023 zvyšuje o sumu 67 739 000 eur zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb. Podiel výnosu dane podľa § 3 poukazovaný vyšším územným celkom sa v roku 2024 zvyšuje o sumu 101 377 000 eur zo zdrojov z príjmov z dane z príjmov právnických osôb.
(3)...
=====
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9.11.2022 o 9:55 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:10

Milan Kuriak
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
z príjmov, z dane z príjmov právnických osôb. Podiel výnosu dane podľa § 3 poukazovaný vyšším územným celkom sa v roku 2024 zvyšuje o sumu 101 377 000 eur, zo zdrojov z príjmov z dane z právnických osôb.
3. Suma zvýšenia uvedená v ods. 1 a 2 sa považuje za podiel výnosu dane podľa
§ 2 a 3 a v príslušnom roku sa poukazuje obciam a vyšším územným celkom mesačne jednou dvanástinou zo súm zvýšenia uvedených v odsekoch 1a 2.
4. Na rozdeľovanie a poukazovanie súm zvýšenia uvedených v odsekoch 1 a 2 sa primerane použije § 4.
Doterajšie Čl. II a III sa primerane prečíslujú.
Nový Čl. II nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne v článku o účinnosti zákona pri spracúvaní čistopisu schváleného znenia zákona.
V nadväznosti na vloženie nového Čl. II sa vykoná legislatívno-technická úprava názvu zákona.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

9.11.2022 o 10:10 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:10

Marián Viskupič
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, pán poslanec Kuriak, kruh sa práve uzavrel týmto pozmeňujúcim návrhom, ale vráťme sa na začiatok. Keď vláda avizovala prorodinný balíček, vtedy ešte v sume teda 100 euro z príjmov samospráv, z dane z príjmu fyzických osôb, vtedy samosprávy povedali, že jednoducho ak sa im nebude šahať na ich príjmy, tak zvládnu či už inflačnú krízu alebo aj energetickú krízu z tých svojich príjmov, keďže daň z príjmu fyzických osôb sa vyvíjala pozitívne. Čiže táto dohoda bola na stole, keby bola prijatá, mohol byť celý sektor v poriadku a nemusel existovať problém, ktorý sa tu pol roka rieši. No a samozrejme ohrozeným skupinám sa mohlo pomôcť štandardným spôsobom sociálnych dávok, napríklad teda životné minimum a teda dávok na nich naviazaných. No namiesto tohto rozumného postupu sa minister financií rozhodol bagrom pretlačiť balíček, dnes sa ešte zvyšuje na 140 euro pozmeňujúcimi návrhmi a týmto pozmeňujúcim návrhom sa teda už deje aj to, že sa obciam ide z dane z príjmu právnických osôb tento výpadok. Čiže presne ten systém. vyrobil sa problém, ktorý nemusí existovať, najprv sa pol roka nepočúva to, čo tie obce a VÚC-ky hovoria, na koniec sa teda prizná, že samozrejme, že keď im zoberiete pätinu príjmov, že to sa nedá ustáť v danej situácii a nakoniec sa zasa príde na poslednú chvíľu s pozmeňujúcim návrhom, ktorý teda v nejakej miere proste im to sanuje. Ako presne toto je prípad ako sa to nemá robiť, ako sa vyrobí problém, ktorý neexistuje, bagrom sa tu tlačí kadečo a na koniec sa slávnostne 5 minút pred záverečnou zasa nejaký problém čiastočne vyrieši. Nie, takto nie, takto sa to nedá.
Skryt prepis

9.11.2022 o 10:10 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:10

Ján Ferenčák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Takto predkladaný zákon cez poslanecký návrh v takom rozsahu svedčí o tom, že ani samotní predkladatelia to nemali premyslené a teraz len látajú diery, pretože samosprávy čelia tak isto ako aj štát zvýšeným nákladom na plyn, elektrinu, odpady, tak isto cez prijaté rôzne zákony a pozmeňujúce návrhy, ktoré tu boli predložené. Mám taký pocit, že ani samotní predkladatelia možno netušia aký rozsah tých činností sa vykonávajú, aký rozsah samosprávy musia sanovať z tých príjmov, ktoré majú. Aby nepreniesli tieto náklady na občanov, ktorí tiež čelia v súčasnej dobe kríze, pretože aj oni musia platiť zvýšené účty a na nich doľahnú celé tie sociálne opatrenia a čo sa deje vo svete, tak jednoducho nebudú mať samosprávy nič iné na výber, pretože sú v ohrození svojho fungovania. A ak nebudú fungovať samosprávy, tak to by som možno poprosil predkladateľov, aby si uvedomili, že to je celý ten život, kde prežívame, ten svoj život od zamestnávania až deti, ktoré idú do školy, až po zdravotnícke opatrenia a tak ďalej. O šport, o kultúru, budú to prvé opatrenia, kde samosprávy budú musieť jednoducho zasiahnuť. A pán predkladateľ Kuriak jednoducho možno ani netuší čo teraz predložil, aký to bude mať dopad. A ešte druhá vec, vy len kompenzujete z časti výpadok z navýšenia zo 100 na 140. Len ste zabudli, že tých 10, to je 13 %, je navrhnutých na zníženie. To znamená 544 miliónov nikto nekompenzuje. Tak ak máte taký geniálny nápad, tak kompenzujte aj tých 544 miliónov alebo celé to zmietnite zo stola. Likvidujete samosprávu.
Skryt prepis

9.11.2022 o 10:10 hod.

PhDr. Mgr. MBA

Ján Ferenčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:10

Ondrej Dostál
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Aj tento pozmeňujúci návrh pána poslanca Kuriaka, ale vlastne aj celý zákon je ukážkou toho, akým spôsobom vlády na Slovensku pristupujú k samosprávam. A teda nechcem z toho vynímať tú súčasnú vládu, lebo podobné veci sa diali aj za všetkých predchádzajúcich vlád. Na samosprávu sa prenášajú úlohy, prenáša sa na ňu zodpovednosť bez toho, aby jej to bolo finančne kompenzované, lebo si myslíme, že samospráva na to má prostriedky a môže to byť dokonca až protiústavné, lebo Ústava predpokladá, že ak sa na samosprávu prenášajú veci, ktoré má robiť štát tak to má byť samospráve kompenzované, to sa nedeje.
A opäť v rámci schvaľovania balíčka sa nemyslelo na to, aké dopady to bude mať a aké dopady to bude mať na samosprávy. Teraz sa tu prichádza s nejakou kompenzáciou, ktorá ale bude iba čiastočná, ktorá bude iba dočasná daňového pritom je to zásadná zmena mixu na dva roky a niečo, čo vstupuje do celého systému fiškálnej decentralizácie a netvrdím, že nemôžeme o tom uvažovať, nemali by sme ísť tým smerom, ale rozhodne by sa to nemalo diať prostredníctvom poslaneckého pozmeňujúceho návrhu predloženého v druhom čítaní v pléne pár minút alebo pár desiatok minút pred tým ako sa o tom návrhu bude hlasovať. Takáto zmena ak sa má udiať, tak má byť predmetom riadneho pripomienkového konania a potom riadneho prerokovania v parlamente ako vládny návrh, lebo vláda by sa tým mala zaoberať a nie takto pokútne cez poslanecké pozmeňováky meniť zásadné veci ako sa to tu deje.
Skryt prepis

9.11.2022 o 10:10 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:10

Štefan Kuffa
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Človek tu tak počúva v rámci rozpravy čo všetko tu zazneje, ale myslím si, že tu je to nesprávne kvílenie, lebo predsa prorodinné opatrenia nemôžu likvidovať samosprávy. To je totálny blud toto čo sa tuná predostiera. Totálny blud. Ak bude rodina silná a podporovaná štátom, tak bude aj silný aj štát, aj samospráva, ale ak my budeme torpédovať rodinu, toto, čo tu počúvam, však dobre, ja nie som starostom, ani primátorom mesta. Starostovia sa primátori budú si presadzovať svoje veci. Ale ak tu aj zaznela takáto vec, že na jednej strane samosprávam dávame úlohy a prenesený výkon štátnej správy, no ale ja si pamätám jednu vec a zase aké tu bolo kvílenie a aké skučanie v Národnej rade, keď sme im odoberali kompetencie a to bolo nedávno keď sme hlasovali, aj sa prerokovával tuná stavebný zákon a sme povedali, že sa to vráti späť na štátnu správu. Samospráva zase bola nespokojná. Tak všetci sú nespokojní, celá republika hore nohami a stále tu, človek tu počúva tri štvrte roka, že ak samosprávy aké, no ale ja odporúčam tým samosprávam šetrite. Vypnite elektriku. Nemusí sa cez deň svietiť v mestách a obciach. Ja som svedkom toho keď ja vidím v mnohých mestách a obciach, že sa svieti aj počas dňa. Máte to nastavené tam automaty, no tak nech ide jeden elektrikár, si ho zaplaťte a nech vypína tú elektriku. Šetrite aj plynom. A separujte odpad. Tu len stále budeme počúvať skučanie a kvílenie samosprávy. Kto sa zastane rodín? Rodín sa nemá kto zastať. A všetkými desiatimi hlasmi, keby som ich mal, budem hlasovať vždycky za rodinu. A to torpédovanie tuná rodiny prostredníctvom Národnej rady a poslancov Národnej rady je tak nechutné a tak dehonestujúce ako rodiny, čo je úplne trápne. Nikoho netrápi to, že či tie rodiny pri tej inflácii a tom zdražovaní či prežijú. Ale samospráva, to budeme plakať. A kde sú naše rodiny? Však kto tvorí základ tohto štátu? Rodina.
Skryt prepis

9.11.2022 o 10:10 hod.

PhDr.

Štefan Kuffa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:10

Milan Kuriak
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. Marián Viskupič, dôležité je, že sa problém so samosprávami vyriešil a teraz aktuálne aj pozmeňovákom sa rieši k spokojnosti samospráv. Nie je na mieste, aby sme sa vracali pol roka či rok alebo dva a pol roka dozadu tak ako ste vy častokrát v SAS-ke zvyknutí. Ak si dobre pamätáš, tak už na začiatku keď sa začalo rozprávať o prorodinom balíčku, tak bolo spomenuté, že keď sa navýši daňový bonus na 140 eur, tak bude sa hľadať aj kompenzácia a pomoc pre samosprávy. Takže nepovedal si úplnú pravdu. No ale prepáč, ale niekedy som si práve od vás od SaS-károv na to zvykol.
Pán Ferenčák, ja osobne veľmi dobre viem s čím zápasia samosprávy, nakoľko som bol niekoľko období poslancom v mestskom zastupiteľstve, takže viem aké náklady a s čím zápasia samosprávy, ale nedá mi nespomenúť, že mnohé samosprávy, neviem ako u vás, lebo nie som informovaný o meste Kežmarok, ale mám osobné skúsenosti, že niektorí starostovia a primátori za dobrých čias mali dostatok peňazí aj na rozkrádanie, na predražovanie zákazok a to naozaj v obrovských sumách, takže ak tu niekto ide rozprávať, že samosprávy teraz neprežijú situáciu, tak keby sa uskromnili, tak dokážu prežiť, len mnohí si zvykli na veľmi dobré časy a na šafárenie s verejnými financiami na vlastné obohacovanie.
Štefan Kuffa, tebe ďakujem za podporu rodín.
Skryt prepis

9.11.2022 o 10:10 hod.

Milan Kuriak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

10:10

Marián Viskupič
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyňky, kolegovia, dovoľte mi veľmi rýchlo v skratke v tých 10 minútach vlastne zosumarizovať o čo tu ide a aké zasa mrzuté a zlé veci sa idú prijať. Začnem ešte to, čo tu tá debata už prebieha. Samosprávy, či už obce, mestá, VÚC-ky sú financované z dane z príjmu fyzických osôb. Na šťastie aj napriek inflácii každý zamestnanec sa stará o svoje príjmy a teda robí všetko pre to, aby jeho výplata bola čím najvyššia, takže aj v týchto časoch daň z príjmu fyzických osôb pekne rastie. Áno, nestíha, proste nerastú reálne mzdy, ale relatívne sa tiež zvyšujú, takže zvyšujú sa aj príjmy pre obce, mestá, VÚC-ky. Tak ako som aj vo faktickej povedal, obce boli pripravené deklarovať, že jednoducho príjmy im rastú, že zvládnu či už energetickú krízu, či už inflačné zvýšenie nákladov, jednoducho deklarovali, že to zvládnu. Len aby im zostal tento stabilný jasný a prediktabilný zdroj príjmov. Takto tu stačilo kývnuť z vlády, popriať samosprávam veľa zdaru a samosprávy si mohli robiť svoju prácu s príjmami, s výdavkami a bol by kľud. Nie, namiesto toho proste sa rozhodlo, že teda vláda ide robiť prorodinný balíček, áno, samozrejme, že tým deťom niektorým to vie pomôcť. Zabudli ale povedať, že ten balíček platia obce, hej, platia samosprávy. Prvý balík bol asi 550 miliónov, to je na zvýšenie na 100, teraz to zvýšenie na 140 a navyše ešte z 15 rokov na 18 vyplácanie v tej vysokej výške, je ďalších pre budúci rok cca 400 miliónov. Takže samosprávam, prosím pekne, vláda pomáha z peňazí samospráv 950 miliónmi eur. Čo je rádovo, budem radšej taký proste pesimistickejší odhad, asi pätina, pätina príjmov samospráv. Ako ak vám medziročne má odísť 20 % vašich príjmov, to sa samozrejme nijakovsky nedá zvládnuť. Toto najprv vláda za ten svet nevedela akceptovať a pochopiť, dobre, teraz to pochopila. Ale jednoducho rieši sa a sanuje sa problém prílepkami proste ad hok riešeniami, ktorý tu nemusel byť. Toto si bolo treba uvedomiť. Vymyslel sa problém, ktorý neexistuje a teraz hrdinsky pán kolega Kuriak proste hlási, že teda sa časť ide samosprávam akoby teda kompenzovať. Ale ešte raz aj to tu už padlo. Ale nie celých 950, len tých 400. Len to zvýšenie. Takže celé zle. Takto to nemalo byť. Čo sa malo stať, samozrejme vnímame, že rodiny, deti, ale nielen rodiny a deti, ale aj iné zraniteľné skupiny potrebujú , potrebujú nejakú pomoc, nejakú kompenzáciu v inflačnej kríze, veď ale na to existuje...
=====
Skryt prepis

9.11.2022 o 10:10 hod.

RNDr. Ing.

Marián Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video