88. schôdza

14.3.2023 - 31.3.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.3.2023 o 11:41 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:41

Marek Krajčí
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Chcem pripomenúť členom zdravotníckeho výboru, že dnes 12.05 h by sme otvorili 87. schôdzu výboru Národnej rady pre zdravotníctvo, kde by sme si schválili program a termínovali body rozpravy a hlasovania. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.3.2023 o 11:41 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:41

Peter Kremský
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predsedajúci.
Chcel by som upozorniť členov výboru pre hospodárske záležitosti, že máme stretnutie, schôdzu výboru, mimoriadny výbor k cenám energií a ku kompenzáciám a vplyvu na štátny rozpočet dnes o dvanástej hodine v miestnosti pri Mikulášskej bráne. Takže všetkých srdečne pozývam, aj tých, ktorí sa o túto tému zaujímajú. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.3.2023 o 11:41 hod.

Mgr.

Peter Kremský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:42

Kristián Čekovský
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Rád by som pripomenul členom výboru pre kultúru a médiá, že o 12.00 h teda bude pokračovať výboru pre kultúru a médiá v rokovacej miestnosti č. 32. Vďaka.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.3.2023 o 11:42 hod.

Mgr.

Kristián Čekovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11:42

Patrick Linhart
Skontrolovaný text
Ďakujem, pán predsedajúci.
Ja len chcem pripomenúť, že dnes máme ten mimoriadny výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, kde sa budú takisto rozdávať takéto balíky, je to balík základnej pomoci potravín pre tých ľudí, čo si to nemôžu dovoliť.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

29.3.2023 o 11:42 hod.

BSc.

Patrick Linhart

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:43

Vladimír Faič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovolil som si predložiť do Národnej rady návrh na prijatie uznesenia Národnej rady k urýchleniu realizácie memoranda o zlepšení systému zdravotníctva uzavretého medzi vládou Slovenskej republiky a Lekárskym odborovým združením.
Na úvod len stručne pre informáciu čo uznesenie obsahuje. Samozrejme, schvaľuje návrh uznesenie, schvaľuje vykonanie kontrolnej činnosti tak v pléne Národnej rady, ako aj vo výboroch, ako aj na úrovni predsedu parlamentu a žiada poverenú vládu s obmedzenou pôsobnosťou začať realizovať opatrenia vyplývajúce z memoranda, ďalej predložiť návrhy nevyhnutných riešení podľa toho, či ide o legislatívne návrhy, alebo vyhlášky, alebo iné akty, predložiť na rokovanie schôdze Národnej rady správu o realizácii memoranda, zabezpečiť odrokovanie na úrovni predsedu Národnej rady s predstaviteľmi reprezentatívnych organizácii zdravotníkov, Lekárskeho odborového združenia a povereného ministra zdravotníctva a výboru Národnej rady pre zdravotníctvo uskutočniť kontrolnú činnosť na ministerstve zdravotníctva v súvislosti s realizáciou memoranda a výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v spolupráci s výbormi pre zdravotníctvo a financie začať kontrolnú činnosť na ministerstve školstva a ministerstve zdravotníctva za účelom zistenia stavu realizácie zmien vzdelávania lekárov a zabezpečenia lekárskych fakúlt.
Dámy a páni, vieme aj v tomto období, vlastne už v predvolebnom čase, že občania považujú zdravie a zdravotnú starostlivosť a je to úplne prirodzené za prvoradú prioritu. Ochrana zdravia, zdravotná starostlivosť, verejné zdravotné poistenie, ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve, ale aj cenová politika výkonov v zdravotníctve prestavujú konkrétny úsek verejnej správy, a to je aj jeden z dôvodov, prečo predkladám tento návrh uznesenia, pretože je to úsek verejnej správy, ktorá reprezentuje aj úroveň sociálneho štátu, pretože ide o službu vo verejnom záujme.
Verejnosť aj politická scéna v posledných mesiacoch roku 2022 upriamila pozornosť na problematiku zdravotníctva v kríze. Napriek verejnému, ale aj politickému tlaku neboli jasne predstavené spôsoby, ako sa s danými problémami vysporiadať. Takto širšie poňatú problematiku obsahovali aj požiadavky predložené lekárskym odborovým združením. Toto združenie identifikovalo osem rozhodujúcich alebo najzávažnejších problémov, ktoré bolo potrebné bezodkladne riešiť. Iste si spomínate, že po zložitých rokovaniach a rôznorodých návrhoch zo strany členov vlády Slovenskej republiky 26. novembra 2022 bolo verejnosti oznámené dosiahnutie dohody. A 31. novembra toho istého roku, teda posledný deň plynutia výpovednej doby lekárov, došlo k podpisu tohto memoranda medzi vládou Slovenskej republiky a Lekárskym odborovým združením.
Sú známe rozhodujúce a rozhodujúce požiadavky, ktoré si teda pred podpisom memoranda vláda s Lekárskym odborovým združením vyrokovala. Na tlačovej konferencii 17. februára 2023 predstavitelia Lekárskeho odborového združenia informovali verejnosť o stave plnenia memoranda. Kritizovali vládu za neplnenie bodov memoranda a vyzvali ju začať konať. Dovolím si teraz zacitovať: "Na tejto konferencii tlačovej vyhlásili, že vláda konala, pokiaľ výpovede lekárov boli na stole a dnes opäť problémy nášho zdravotníctva nerieši a záväzky, ktoré dala vláda nám, ale verejnosti, si neplní. Počas výpovedí lekárov vláda splnila len tri požiadavky z osem a to navýšila mzdy sestier a lekárov, zrušila zdaňovanie vzdelávania zdravotníkov a čiastočne zlepšila vzdelávanie mladých lekárov. Ostatné záväzky z memoranda si však dnes vláda opäť neplní a bez našich výpovedí sa opäť stretávame s ignoranciou."
Podľa Lekárskeho odborového združenia napriek navýšeniu rozpočtu pre zdravotníctvo nemocnice hlásia a potvrdzovali to aj včera, že im dané peniaze poisťovne neposkytli.
Dámy a páni, parlament disponuje najvyššou mierou politickej legitimity, nakoľko je reprezentantom suverenity ľudu a je kreovaný priamymi voľbami. Z uvedeného odôvodnenia legitimity a postavenia v systéme orgánov štátnej moci vyplýva právo rokovať a aj zodpovednosť Národnej rady za smerovanie vnútornej, medzinárodnej, hospodárskej a sociálnej politiky alebo sociálnych politík, to znamená aj verejnej zdravotnej politiky.
Problematika východísk pre zlepšenie systému zdravotníctva nie je len vecou zodpovednosti výkonnej moci a vlády ako jej vrcholného orgánu. Je aj zodpovednosťou volených zástupcov, výborov parlamentu a Národnej rady Slovenskej republiky. Preto bolo opodstatnené, aby sa Národná rada zaoberala základnými otázkami verejnej zdravotnej politiky. Treba povedať, že tieto veci sa nediali alebo sa neudiali ani pred prijatím legislatívy upravujúcej tzv. zmeny v sieti nemocníc. Ani v krízovej situácii zdravotníctva na konci minulého roku. Opakované odmietanie rokovania o základných otázkach jednej z kľúčových politík bolo a je prejavom veľkej neúcty k primárnemu nositeľovi štátnej moci. Rovnako ako tomu bolo pri pláne obnovy a odolnosti alebo koncepcie rozvoja vysokého školstva, verejnej cenovej politike a opatreniach na zamedzenie nežiadúceho cenového vývoja. Máme iste v pamäti, ako boli predkladané takéto materiály a požiadavky do tohto pléna, ale vždy boli odmietnuté. Podľa môjho názoru je odmietanie rokovania o základných otázkach verejných politík aj potvrdením systémového zlyhávania ústavného orgánu reprezentatívnej demokracie, v dôsledku čoho môže byť vážne ohrozený hospodársky a sociálny rozvoj Slovenska.
Dovolím si teraz zhrnúť dôvody pre podanie tohoto uznesenia.
1. Po vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera je tu dočasne poverená vláda, kde je ťažko posúdiť, ako realizuje memorandum, keď si ešte len ujasňuje, k čomu sa zaviazala. Venuje sa iným otázkam, z ktorých mnohé vyvolávajú pochybnosti, či má na to vôbec kompetencie.
2. Je tu jedinečná príležitosť využiť zdroje, ktoré má štát k dispozícii, či už v pláne obnovy namiesto rôznych iných zámerov, pretože inak krízový stav zdravotníctva prejde na novú vládu. Strany rozpadajúcej koalície dali tejto vláde skoro celý rok k dispozícii a ešte teraz má šesť mesiacov na splnenie tohoto vlastného sľubu v memorande.
3. Národná rada má právo ale aj povinnosť rokovať o smerovaní hospodárskej, sociálnej a iných politík, aj verejnej zdravotnej politiky zvlášť v situácii prehlbujúcej sa politickej a ústavnej krízy.
4. Rokovanie o tomto uznesení vytvára priestor pre nás všetkých, najmä však členov zdravotného výboru, ale aj ostatných poslancov na vyjadrenie sa k plneniu memoranda a zlepšení systému zdravotníctva uzavretého medzi vládou Slovenskej republiky a Lekárskym odborový združením, ktoré bude určite pod drobnohľadom zdravotníkov, ale určite aj občanov počas volebnej kampane, ktorá sa už začala.
Predmetný návrh na prijatie uznesenia bol prerokovaný v zdravotníckom výbore, výbor neprijal platné uznesenie, ale asi je vhodné poznamenať jednu zaujímavosť, za schválenie návrhu uznesenia okrem opozičných poslancov hlasoval aj predseda výboru pre zdravotníctvo. Podľa môjho názoru tým vyslal určitý signál aj plénu Národnej rady.
Nazdávam sa, dámy a páni, že schválenie návrhu uznesenia je na prospech slovenského zdravotníctva, zdravotníckych pracovníkov, ale predovšetkým na prospech občanov. Dovolím si požiadať o jeho schválenie.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

29.3.2023 o 11:43 hod.

RSDr.

Vladimír Faič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:55

Jozef Valocký
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán podpredseda, v zmysle § 88, 2 zákona o rokovacom poriadku predkladám informáciu o výsledku rokovania výboru k návrhu poslanca Národnej rady Vladimíra Faiča na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k urýchleniu realizácie memoranda o zlepšení systému zdravotníctva uzavretého medzi vládou Slovenskej republiky a Lekárskym odborovým združením.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím pridelil predložený návrh na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a súčasne ho určil aj ako gestorský výbor. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval návrh poslanca Vladimíra Faiča na prijatie uznesenia dňa 14. marca 2023. Výbor neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia schváliť predložený návrh nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Predseda výboru určil mňa za spravodajcu výboru, aby som na schôdzi informoval o výsledku rokovania výboru a navrhol Národnej rade Slovenskej republiky ďalší postup v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 o rokovacom poriadku.
Pán podpredseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis

29.3.2023 o 11:55 hod.

MUDr.

Jozef Valocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:56

Vladimír Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Vážené dámy a páni, troška v komornej atmosfére, ak budeme rozprávať o zdravotníctve, čo ako iste viete, je moja srdcová záležitosť, ale aj mnohí z nás, vítam ešte aj členov výboru, ktorí sú tu. Vláda v úplne poslednom možnom termíne, ako tu už aj povedal predkladateľ, podpísala koncom minulého roka s Lekárskym odborovým združením memorandum o plnení požiadaviek lekárov, ktoré sa týkajú financovania zdravotníctva, organizácie výučby lekárov pred aj postgraduálnej and last but not least, jedným z bodov bol aj bod, ktorý sa týka finančných kompenzácií alebo finančných požiadaviek lekárov a sestier. Predstavme si, aká žalostná a tristná je situácia v sektore, keď sa lekári rozhodli v takom veľkom počte podať výpovede a odísť od svojich pacientov aj napriek enormnému tlaku zo strany celej vlády a prakticky dokončiť svoj jediný možný nátlak na vládu, parlament a verejnosť až do konca. Lekárske odborové združenie oslovilo všetky relevantné politické strany, aby s nimi diskutovali o svojich požiadavkách. Strana SMER - slovenská sociálna demokracia s LOZ-om diskutovala a vzhľadom na žiadny progres v rokovaní LOZ-u a vlády predložila uznesenie o memorande do Národnej rady Slovenskej republiky a vďaka mnohým z vás a z nás bolo toto uznesenie schválené, za čo všetkým ďakujem. Už vtedy som v rozprave vyzval pána ministra zdravotníctva Dr. Lengvarského, aby nevnímal stanovisko LOZ-u ako problém, ktorý musí tlačiť pred sebou, ale ako výzvu, s ktorej pomocou môže on tlačiť na pozitívne zmeny, ktoré zdravotníctvo potrebuje.
Žiaľ, tieto výzvy neboli vypočuté a miesto seriózneho rokovania pokračoval len nátlak na lekárov, miestami až dehonestujúci a veľmi rozporuplný. Ten viedol k tomu, že v časovom strese bolo schválené memorandum, ktoré, hovorím to so všetkou vážnosťou a zodpovednosťou, nie je úplne ideálne. Zdravotníctvo je v extrémne ťažkej a vážnej kríze. Príčin, prečo je tomu tak, je viacero. Z môjho pohľadu je to hlavne ekonomicko-finančná nevyváženosť celého systému. Hneď od začiatku fungovania zdravotníctva. Na rozdiel od nás v Českej republike sa chovali podstatne rozumnejšie. Snažili sa, aby systém bol dlhodobo finančne vyvážený a v terajších časoch žnú plody svojho rozhodnutia a české zdravotníctvo patrí medzi najlepšie v Európe.
Na Slovensku sme od vzniku, od vzniku samostatnej republiky z objektívnych, ale aj subjektívnych príčin odsúvali problém typu zdravotníctva bokom a netlačili a nepodporovali sme zmeny, ktoré naše zdravotníctvo potrebovalo. Dlho sme žili len zo svojich rezerv a v poslednej dobe už dokonca žijeme zo svojej vlastnej podstaty. Ak sa takto ďalej pôjde, nezostane kameň na kameni. To sa musí zastaviť a zmeniť. Ale späť k myšlienke. Do tej zmätočnej doby prišla obrovská zmena, ktorá mala byť zmenou k lepšiemu a tu treba priznať, že bola, a to vravím bez irónie, veľmi dobre pripravená a prišla v dobe, keď sme sa všetci motali v kruhu a nemali sme žiadne nápady a riešenia, ako pohnúť problém dopredu. Tou zmenou bola tzv. Zajacova reforma. Iste prinášala so sebou veľa dobrého a bola na svoju dobu naozaj dosť revolučná... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.3.2023 o 11:56 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
88. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní
 

Vystúpenie v rozprave 14:06

Vladimír Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda Národnej rady. Chcem sa poďakovať pánovi kolegovi poslancovi Svrčekovi, že bol taký láskavý a umožnil nám dokončiť tento bod, pretože on mal termínovaný bod teraz, takže naozaj ešte raz veľmi pekne ďakujem.
Dostali sme sa k tomu, že Slovenská republika po svojom vzniku sa zdravotníctvu veľmi nevenovala. A po tej zmätočnej dobe, ktorá vtedy fungovala, ak si pamätáte, bolo tu viac ako 11 zdravotných poisťovní, ktoré krížovo medzi sebou zanikali, vznikali a odvádzali sa peniaze z celého systému. Tak po tejto zmätočnej dobe prišla veľká zmena, tá bola zmenou k lepšiemu, a to si treba priznať bez irónie, že bola veľmi dobre pripravená a prišli v dobe, keď všetci ostatní stáli v kruhu a nemali žiadnu ideu o tom, že čo treba urobiť ďalej. Tou zmenou bola ´Zajacova reforma´. Iste prinášala veľa dobrého, bola na svoju dobu naozaj veľmi revolučná. Ale napriek mojej osobnej sympatii ku kolegovi urológovi, exministrovi Zajacovi musím konštatovať, že úplne rozvrátila stávajúci systém a priniesla málo pozitívneho. Zo systému sa separovali všetky lukratívne činnosti, ktorých sa zmocnili ľudia, ktorý mali viac informácií, fištrónu či drzosti ako my, čo sme v systéme zostali a snažili sme sa z celých síl udržať úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Z kardioústavov, ktoré sa odčlenili od komplexných nemocníc, vznikli akciové spoločnosti a dostali, potvrdzujem to ešte raz, osobité financovanie z verejného poistenia, čo na dlhý čas udržalo legendu o tom, že akciové spoločnosti sú jedinou cestou ako udržať tento verejný sektor v kondícii. Ochromené a nedostatočne financované zdravotníctvo stagnovalo. Spoločnosť znova čakala na svojho nového spasiteľa či Lisana al Gaiba. A prišla terajšia vládna garnitúra. Všeobecne sa dá povedať, že v ich prípade sa nádherne dá pozorovať Dunningov-Krugerov efekt, kedy nízka intelektuálna výbava je spojená s vysokým sebavedomím v riadení vecí verejných. Môžme konštatovať, že sme dostali na úplný okraj priepasti a dúfam, že nie sme už za horizontom udalostí, odkiaľ niet návratov. Jediné čo nás môže zachrániť, je tvrdá práca. Tá tvrdá práca politikov, manažér, pracovníkov v zdravotníctve a to na príprave jasného plánu, ako sa z tejto šlamastiky dostať. Nevyhnutným predpokladom je nastavenie čistých ekonomických pravidiel. Je nemožné ďalej poskytovať zdravotnú starostlivosť za okolností, keď vaša náklady vysoko prevyšujú príjmy zo zdravotných poisťovní, ktoré si popritom všetkom ešte mohli či môžu tvoriť zisk.
Apropo, keď hovorím o zdravotných poisťovní, je potrebné spomenúť stav, že Všeobecná zdravotná poisťovňa, štátna zdravotná poisťovňa, ktorej akcionárom je minister zdravotníctva, mimochodom dvakrát kapitálovo posilnená a pravdepodobne nie celkom podľa pravidiel, navýšila v súčasnosti zdroje pre neštátne nemocnice a vybrané súkromné laboratóriá podstatne vyššie ako pre štátne koncové nemocnice. A v štátnych koncových nemocniciach sa poskytuje tá najnáročnejšia, finančne najnáročnejšia a najdrahšia zdravotná starostlivosť. Dorovnanie alebo vyrovnanie finančno-ekonomického hospodárenie, DRG úhrady ústavnej zdravotnej starostlivosti, spravodlivé platby v ambulantnom sektore, prehodnotenie platieb v SVALZ-och boli hlavné požiadavky Lekárskeho odborového združenia. Veď len z nej sa dajú vyvodiť prakticky všetky ostatné požiadavky.
Veľmi dôležitým bodom uznesenia bola optimalizácia siete nemocníc, kde sa majú upraviť materiálno-technické a personálne podmienky podľa mapy pohybu pacienta. A kde sme teraz? Táto snemovňa schválila zákon OSN, kde podľa harmonogramov sa má práve v tomto čase ukázať roztriedenie nemocníc podľa typov. Sme pripravení začať pracovať podľa tohto zákona? Zďaleka nie. Pri podrobnom preštudovaní zákona a vykonávajúcich vyhlášok zistíme, že sa v ňom nachádzajú také hrubé chyby, že zákon je v zásade nevykonateľný. Vzhľadom na stav, či právny alebo faktický, ktorý v systéme existuje, je celkom zjavné, že bude potrebovať novelizáciu. Keďže zrušenie je problematické, pretože je naviazaný na plán obnovy.
Celý politický náklad na túto zmenu sa vyčerpal v nekonečných hádkach o tom, ktoré nemocnice budú kde zariadené. Každý sa chcel vyhnúť tomu pejoratívnemu zaradeniu do prvého typu, kde sa ľudia, ktorých táto nemocnica obsluhovala, oprávnene obávali, že zdravotná starostlivosť ostane pre nich nedostupná. Teraz vidíme tento príklad v boji v breznianskom okrese. Prakticky neexistujúca vysvetľujúca kampaň tieto pochyby vôbec nerozptýlila. Stalo sa to možno aj preto, že ľudia, ktorí boli za touto zmenou, jej veľmi neverili, resp. vzhľadom na úplnú absenciu riadiacich zručností a chýbajúce skúsenosti z praxe a z našich reálií ani neboli schopní sami tieto zmeny absorbovať, a tým pádom nemohli o nich ani nikoho presvedčiť.
Čerešničkou na šľahačke je národná nemocnica piateho, piatej úrovne, Univerzitná nemocnica Bratislava, ktorá neexistuje ani virtuálne. Veď vytvoriť vzťahy medzi hlavnou univerzitnou nemocnicou Bratislava, ktorá sama osebe zmieta v neuveriteľných problémov so spolupracujúcimi nemocnicami, ako sú Národný onkologický ústav, srdcovo, slovenský ústav srdcovo cievnych chorôb, detský ústav národných srdcovo ciev... národný, národný ústav detských chorôb a tak ďalej a tak ďalej, je podľa zákona o OSN prakticky právne nemožné. Účtovanie medzi jednotlivými nemocnicami s právnou subjektivitou je enormne zložité vo fungujúcom prostredí a fungujúcim informačným manažérskym systémom. A nie v prostredí, kde prakticky nič neexistuje a ľudia majú vôbec problém pracovať s programom Excel. Miesto politických bojov o zaradenie nemocníc do jednotlivých kategórií sme sa mali koncentrovať na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v oblastiach, ktoré sú rozhodujúce pre zlepšenie zdravotného stavu našich obyvateľov, a tým si myslím, že sú rozvíjanie onkologického problému, programu, kardiovaskulárneho programu, strom centra, traumacentra, starostlivosť o detského pacienta či rozvíjanie preventívnych programov. Jedine tak môžme ovplyvniť hlavné parametre, kvôli ktorým, ktoré sa v zdravotníctve vyhodnocujú, ako sú odvrátiteľné úmrtia, preventabilné ochorenia či dožitie veku v zdraví.
Príslušné lekárske odborné spoločnosti z veľkej väčšiny tieto programy majú vypracované. Chýba len implementácia, zdroje a leadership. Celkove sa musí zlepšiť spolupráca s ministerstvom zdravotníctva, so slovenskou lekárskou spoločnosťou, slovenskou lekárnickou spoločnosťou, odborovými a profesnými komorami. Je nevyhnutné nachádzať spoločný záujem, ktorým je zrejme poskytovanie správnej zdravotnej starostlivosti našim občanom. Z OSN je veľmi úzko previazaný plán obnovy a odolnosti, kde na zdravotníctvo bola vyčlenená suma takmer jeden a pol miliardy eur. Podstatná časť bola naplánovaná pre obnovu zdravotníckych zariadení, a to štátnych zdravotníckych zariadení.
Napriek počiatočnému nadšeniu zrekonštruovať či postaviť hlavne teda koncové štátnej nemocnice stav je taký, že časť určená pre UMB Rázsochy je podľa mňa navždy stratená, pretože nikto sa nevie alebo nechce pozrieť pravde do očí a nasmerovať prostriedky inde. UNB, ktorá je na Slovensku nevyhnutná, ako je odborná akademicko-vedecká základňa, nevyhnutne vyžaduje samostatný prístup a myslenie.
Snáď, ak sa nebesá nad nami zmilujú, sa uskutoční stavba Univerzitnej nemocnici Martin, ktorá to potrebuje ako soľ, pretože poskytovať zdravotnú starostlivosť v starých priestoroch nemocnice je neetické a non lege artis. Podľa posledného rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky podstatná časť peňazí pôjde do menších nemocníc. Prečo a ako sa zmenil plán investovať hlavne do koncových nemocníc je záhada pre mnohých z nás, hoci tušenie tieňov tu je. Dokonca aj časť peňazí určená pre rozvoj záchrannej zdravotnej služby tam skončí, čo je prakticky neuveriteľné.
Musím tu spomenúť aj svoju Rooseveltovú nemocnicu v Banskej Bystrici, ktorá mala ukončené verejné obstarávanie na rekonštrukciu lôžkovej časti nemocnice za 84 mil. eur bez DPH. Tesne pred voľbami vláda rozhodla o tejto stavbe. Po voľbách nová vláda, nový minister zdravotníctva toto uznesenie zrušil, a tak sa pripravili o možnosť hovoriť aspoň o jednom zrealizovanom objekte počas výkonu svojej moci. Je to smutné.
Ambulantní poskytovatelia prechádzajú každý rok tortúrou, ktorá sa nazýva zmluvy so zdravotnými poisťovňami. Je jasné, že poisťovne si musia strážiť svoje zdroje a efektívne ich používať. Toto ale nie je o efektívnom používaní zdrojov, ale bojom o prežitie. Krásny prípad poskytla predsedníčka úradu pre dohľad v článku, ktorý vyšiel práve v týchto dňoch v tlači, kde vraví, sú to slová, ktoré používam presne aj ja, že zmluvy so zdravotnými poisťovňami nepokrývajú oprávnené ekonomické náklady. Pridáva k tomu aj benchmark ambulantných výkonov v Českej republiky. A tu vidíme tie dramatické rozdiely. A pritom je pripravených 280 mil. euro pre ambulantný sektor už viac ako pol roka. Zámer ako použiť efektívne je úplne nejasný a ponechaním len na to, aby s ním bez pravidiel gazdovali zdravotné poisťovne a plnili zmluvy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a s svalzom podľa svojho svojvoľného rozhodnutia. Zdravotné poistenie a zdravotné poisťovne je kapitola, ktorá si zaslúži samostatné vystúpenie.
Podobným príkladom je poskytovanie všeobecnej ambulantnej starostlivosti. Na stránke ministerstva zdravotníctva je dokument "Stratégia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti do roku 2030". Výborný dokument, vypracovaný príslušnými hlavnými odborníkmi a lekárskymi spoločnosťami. Všetci vidíme, ako sa tento segment zdravotnej starostlivosti rúti do záhuby. Pýtam sa, aká je implementácia tohto, tejto stratégie. Aké je finančné krytie? Skúste si odpovedať sami.
Teraz rezonuje vo verejnosti a v sektore bod z memoranda o dodržiavaní minimálnych personálnych podmienok v ústavných zdravotníckych zariadeniach a k nemu pripravovaná novela o trestnej zodpovednosti manažérov nemocníc v prípade, ak úmyselne tento stav nedostatku spôsobia. Nie som fanúšik tejto úpravy, z kontextu môjho príspevku vyplýva prečo. Kým nie sú štátom vytvorené podmienky na vzdelávanie v dostatočnom počte hlavne u stredného personálu hradené všetky ekonomicky oprávnené náklady poskytovateľov, nie je možné od nich niečo také vyžadovať a ešte ich za to trestnoprávne stíhať. K tomu pristupuje ešte fakt, že v zákone o OSN je príloha, kde jednotlivé lekárske spoločnosti nastavili materiálno-technické a personálne normatívy tak, že ich uskutočnenie je už úplne mimo reality. Podľa dikcie tohto zákona môžu byť tieto normatívy nadriadené vyhláške o personálnych a materiálno-technických normatívov, ktoré sú platné dnes. Keďže som bol účastníkom jednej, jednaní OSN ako člen príslušnej pracovnej skupiny za dve odborné spoločnosti, viem z vlastnej skúsenosti, že tieto požiadavky vznikli na základe nesprávne, nesprávne zadaného, zadaných úloh od pracovníkov ministerstva zdravotníctva. Je to jeden bod, ktorý súvisí s novelizáciou, o ktorej som spomínal. Podľa terajšej analýzy pracovníkov ÚHP v Slovenskej republiky nie je nedostatok lekárov. Samozrejme, problémom je ich odborné zaradenie a geografické miesto určenia.
To, čo je náš obrovský problém, sú zdravotné sestry. Nie sú na trhu práce. To, čo je náš obrovský problém, je v tom, že začiatkom roku 2000 sme úplne rozbili vzdelávanie sestier. Mám podozrenie, že skôr pre zištné ako reálne dôvody. Tým reálnym dôvodom bola zle interpretovaná podmienka Európskej únie pre vzdelávanie sestier. Musíme vynaložiť všetko úsilie na poli ministerstva školstva a zdravotníctva a ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, aby sme vedeli zvládnuť túto ťažkú úlohu.
Vážené dámy a páni, o zdravotníctve, jeho stave a problémoch, v ktorých sa zmieta, sa dá hovoriť naozaj veľmi dlho. Faktom je aj to, že riešenie týchto problémov bude veľkou témou nasledujúcich volieb. Covid-19, štrajk lekárov a mnohé ďalšie faktory v plnej nahote odhalili problémy, s ktorými sa potýkame a budeme potýkať. Vysoká nadúmrtnosť počas covidu-19, vzopätie lekárov a konanie lekárskeho odborového združenia sú jedným zo znamení doby. Počúvajme a rešpektujme tieto znamenia.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.3.2023 o 14:06 hod.

MUDr. PhD.

Vladimír Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:19

Slavěna Vorobelová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pán Baláž, zhrnuli ste to dobre, ale ako vieme, tých problémov v zdravotníctve je omnoho viac. Každý z nás má osobnú skúsenosť so stavom dnešného zdravotníctva. Tá skúsenosť je vo väčšine prípadov negatívna. Aj preto v prieskumoch sa objavuje oblasť zdravotníctva ako tá najkritickejšia a najpr... najproblematickejšia. Vítam, že aj touto formou a uznesením sa apeluje na riešenie tohto každým dňom vypuklejšieho problému. Keď sa tu vieme neustále baviť o Ukrajine a o pomoci Ukrajincom, tak sa bavme aj o pomoci Slovákom a slovenským pacientom. Toto uznesenie, ktorým by sa mala urýchliť realizácia memoranda na zlepšenie systému zdravotníctva, určite podporím a verím, že to podporia aj všetci poslanci v Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.3.2023 o 14:19 hod.

Ing.

Slavěna Vorobelová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:20

Dušan Muňko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, veľmi podrobne si rozobral slovenské zdravotníctvo, v akom stave sa nachádza. Už memorandum, ktoré odborový zväz dal a videli ste, akú pozornosť predseda vlády venoval tomu, povedal to v priamom prenose v televízii, že vôbec to nečítal. Čiže to je jeho hlavná zodpovednosť za zdravotníctvo a dneska ešte druhýkrát tým, že je zároveň poverený ako minister zdravotníctva. Tá situácia je tak vážna, že si to málokto z nás tu v parlamente uvedomuje. To, čo si tu povedal. Ale tá situácia je preto vážna, že ministerstvo zdravotníctva počas celej vlády tejto nebolo riadené.
Páni, veď veľmi dobre sme vedeli, že Penta stavia nemocnicu. Čo ide teraz ponúknuť ministerstvo zdravotníctva, ako ide riešiť s Pentou veci, ktoré je, pretože jedna tretina zdravotníckych služieb alebo výkonov, ktoré jej bude riešiť nemocnica na Boroch? Veď treba, premiér, aby ako minister zdravotníctva predložil nielen toto memorandum, ktoré tuná je, ale predložil vôbec situáciu, akým spôsobom ministerstvo zdravotníctva bude riešiť bratislavskú fakultnú nemocnicu a ktoré výkony bude robiť Bory, ktoré budú robiť proste fakultné nemocnice. To, čo je dneska, to je jednoduchý chaos. Nehovoriac o tom, že gro lekárov, pretože sú tam ďaleko vyššie platové podmienky, odíde na Bory. Čiže dôjde iste k situácii, že niektoré fakultné nemocnice, že to bude možno Mickiewiczova alebo sú Kramáre, sa budú musieť zavrieť, pretože jednoducho nebudú mať lekári, aby sa to dalo dohromady. Takže treba vyzvať pána premiéra, terajšieho ministra zdravotníctva, aby proste dal komplexnú správu ešte teraz v krátkej dobe, akým spôsobom bude sa riešiť zdravotníctvo na Slovensku.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.3.2023 o 14:20 hod.

Ing.

Dušan Muňko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video