88. schôdza

14.3.2023 - 31.3.2023
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.3.2023 o 14:06 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:06

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda Národnej rady. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1481. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady pod č. 1550 z 27. februára tohto roku navrhujem, aby zákon prerokoval ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci s tým, že výbory by mali návrh zákonu prerokovať do 26. apríla a gestorský výbor pre sociálne veci do 28. apríla tohto roku.
Pán podpredseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.3.2023 o 14:06 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:08

Ján Richter
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Jedna prosba, by som možno nadviazal na predkladateľa, hrozí tu jedno veľké riziko. Ak ministerstvo práce nezareaguje na tú požiadavku o navýšení, môže sa stať skutočnosť, že v porovnaní s minulými rokmi bude len 50 % dôchodcov "odmenených" tým, že budú môcť nastúpiť na tú kúpeľnú liečbu, proste na predmet, ktorý tento zákon dovoľuje. Je nevyhnutné, aby na to reflektovalo ministerstvo, jednoducho aby túto skutočnosť zvážilo, pretože vždy tie uplynulé roky tam bol jeden objem. Jeden objem, z ktorého sa delilo pre odborárov, jednotlivé odborové zväzy a pre jednotu dôchodcov. To znamená, že akonáhle sa niekomu pridá, niekomu inému sa uberie.
A ja som osobne presvedčený, že aj jedna kategória, aj druhá kategória vzhľadom na vývoj cien, infláciu a všetko možné, čo tu je, si zaslúži tie prostriedky, a preto je nevyhnutné, ešte raz, aby sme v tomto prípade, v prípade apelovali na ministerstvo práce, aby riešilo aj celkový objem tých prostriedkov, aby sa naplnila tá reálna požiadavka Jednoty dôchodcov Slovenska o nielen navýšenie, ale aj zachovanie, ak nie ešte prehĺbenie celkového počtu ľudí, ktorí zo strany dôchodcov zabsolvujú to liečenie, tie kúpele.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.3.2023 o 14:08 hod.

JUDr.

Ján Richter

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:09

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Jano, máš presne pravdu. Ja som povedal a tak to aj je, že my vlastne tým zákonom len stanovujeme nejaký rámec pre ministerstvo práce. Preto hovorím, že nevytvárame automaticky nejaký tlak záväzný, ale je pravdou, že pokiaľ nedôjde k zvýšeniu toho príspevku a podľa mňa aj celkového objemu peňazí, tak pre mnoho-mnoho seniorov sa vlastne tie rekondičné pobyty stanú nedostupnými, pretože naozaj tie dôchodky sú také, aké sú, a bez tohto príspevku si nebudú môcť tento rekondičný pobyt dovoliť.
Takže ja to v dobrom tu hovorím, že vytvoríme rámec, zvyšujeme ten príspevok a bolo by fajn, aby ministerstvo práce na to zareagovalo pozitívne v zmysle navýšenia celkového objemu peňazí, dokonca ešte prevyšujúceho toho, čo prípadne navrhujeme my, je to len na ministrovi práce a ministerstve práce. A ako som už tu povedal, nie je to žiadny vážny nápor na štátny rozpočet z makroekonomického hľadiska a pomôže to mnohým seniorom dostať sa ku kúpeľnej liečbe.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.3.2023 o 14:09 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:11

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, vieme dobre, že Slovensko má dlhoročný a dlhodobý problém s kapacitou materských škôl. Čiže problém s kapacitou materských škôl naozaj nie je len problémom tejto vlády, ale aj predchádzajúcich vlád, treba to priznať, a každý rok vlastne chýbajú tisícky miest vo verejných materských školách a mnoho detí sa nedostane alebo nedostane to svoje miesto vo verejných materských školách a potom buď musia zostať doma s rodičmi, prípadne si hľadať miesto v nejakých súkromných materských školách.
Tento stav je, samozrejme, zarážajúci a ja rovno aj poviem, že tým, že sa vláda snaží z plánu obnovy nájsť a vyčleniť prostriedky na budovanie kapacít materských škôl, tak je to v poriadku, problém je ale v tom, že narýchlo prijala na vláde zákon, ktorým zaväzuje zriaďovateľov, teda mestá a obce, ktoré sú väčšinovými zriaďovateľmi materských škôl, k tomu, aby povinne hľadali miesto pre deti v materských školách, keď už nie vo vlastnom meste alebo v mieste vlastného bydliska, tak v nejakej dostupnej vzdialenosti. Ukazuje sa však, že tento zákon bol šitý horúcou ihlou a tým pádom je nevykonateľný, jednoducho aj zriaďovatelia, mestá a obce povedali, že nevedia ho, samozrejme, naplniť, nevedia si túto povinnosť splniť, aspoň teda nie do bodky. A aj preto vlastne ten zákon z dielne ministerstva školstva a školský zákon zatiaľ dopadol tak, ako dopadol, že prepadol v rokovaní parlamentu a hľadá sa nejakým spôsobom podpora, ktorá je však veľmi-veľmi otázna, pretože, samozrejme, ten zákon má ešte aj mnoho iných problémov, nielen to garantované miesto v materskej škole.
Preto strana HLAS – sociálna demokracia podáva pomocnú ruku, viete dobre, že nielen kritizujeme, ale aj sa snažíme pomôcť, a chceme tento problém vyriešiť tak, že v tom dočasnom období, keď stále nebude dostatok miest v materských školách, tak chceme to vyriešiť tak, aby rodič, ktorému dieťa neumiestnia vo verejnej materskej škole, aby mal nárok na poberanie rodičovského príspevku. Bude to mať prísne pravidlá, nemôžme si dovoliť, aby rodič s tým začal nejakým spôsobom kalkulovať, naozaj ten zákon je vyšpecifikovaný tak, že sú tam dané termíny, dokedy teda rodič musí žiadať, je tam termín, dokedy teda je jeho žiadosť odmietnutá, je tam stanovené, že sa to poberá len počas školského roka, len počas tých desiatich mesiacov a potom musí ten rodič opätovne žiadať, aby bol motivovaný, jednoducho hľadať aj sám pre svoje dieťa miesto v materskej škole.
Ten rodičovský príspevok by platil aj vtedy, alebo by rodič dostával aj vtedy, keby sa mu podarilo svoje dieťa umiestniť v súkromnej škole, pretože pri poplatkoch v súkromných materských školách by toto bola len čiastočná kompenzácia.
Len pre vašu zvedavosť alebo pre informáciu, v minulom roku takto bolo približne odmietnutých 20-tisíc žiadostí rodičov, čo je, samozrejme, stále vysoké, vysoké číslo.
Takže pointa nášho zákona je v tom, že pokiaľ sa rodičovi nepodarí umiestniť svoje dieťa vo verejnej materskej škole, teda v tej, ktorú zriaďuje buď samospráva, alebo miestny orgán štátnej správy, pokiaľ sa mu nepodarí umiestniť dieťa v materskej škole, tento rodič má právo na poberanie rodičovského príspevku. Samozrejme, týka sa to troj- až štvorročných detí, pretože päťročné deti už majú povinnú školskú dochádzku v rámci toho posledného ročníka materských škôl.
Ja chcem veľmi pekne poďakovať, pretože sme rokovali s niektorými klubmi o podpore tohto zákona minimálne v prvom čítaní a mám prisľúbenú predbežne podporu od hnutia SME RODINA a SaS. Bolo by fajn, aby sa ten zákon dostal do druhého čítania a v druhom čítaní by sa, samozrejme, vedel už prispôsobiť aj požiadavkám toho vládneho návrhu zákona. Takže ak to tak bude, ak ten zákon prejde do druhého čítania, tento dobrý zákon, tak vopred ďakujem za podporu.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.3.2023 o 14:11 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:16

Augustín Hambálek

Vystúpenie v rozprave 14:18

Ján Ferenčák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Veľmi v krátkosti. Na Slovensku je to také typické, že prijmú sa zákony, ktorými poslanci zaviažu tých druhých, aby splnili ich požiadavky, ale jednoducho neposkytnú k tomu nielen zdroje, ale ani prostriedky, ale ani možnosti, ako to naplniť. To sa stalo aj v tomto prípade, kde bolo jednoducho povedané, všetci, a to hlavne mestá a obce, musíte zabezpečiť dostatok miest v škôlkach, aby deti, ktoré dovŕšia určitý vek života, mali toto miesto garantované. Lenže nikto sa nezamyslel nad tým, v akom stave sú dnes škôlky alebo v akom stave sú budovy, kde táto príprava na vyučovanie má prebiehať.
Treba povedať, že pred 30 rokmi, áno, bolo to tak, že každé dieťa malo zabezpečené miesto v škôlke a to bolo tým, že jednoducho fungovalo plánovanie. A to plánovanie fungovalo jednoducho, pretože každý vie a na Slovensku vieme, koľko detí sa narodí. Ak sa na to takto zamyslíme, tak my vieme a štát vie presne, v ktorej obci, v ktorom meste alebo koľko v štáte jednoducho sa narodí detí a v určitom veku, ak dovŕši tri roky alebo päť rokov, koľko potrebuje asi miest v škôlke. To je proste tak. Tam netreba špekulovať, jednoducho my to presne vieme.
Na druhej strane štát takisto vie, že koľko tých miest v obciach a mestách má vytvorených. To znamená, každé jedno mesto a každá jedna, každé jedno mesto a obec, presne eviduje a ministerstvo školstva má presný prehľad, koľko chýba, respektíve koľko je vytvorených týchto miest v škôlkach. A čo sa stane? Napriek tomu, že si je vedomé aj ministerstvo školstva, a to je minister, ktorý je za to zodpovedný a sedí na vláde a jednoducho on presne tieto čísla vie garantovať a vie ich predostrieť, napriek tomu sa stane, že sa prijme zákon, ktorý jednoducho nám hovorí, že na Slovensku chýba niekoľko desiatok miest v škôlkach a jednoducho nikto nepovedal, ako to mestá a obce majú splniť. Fakt je ten, že to splniť majú. Nikto nepovedal ako.
A tu sa dostávame presne k tým problémom, ktoré sa dotýkajú nielen školstva, ale toho plánovania v štáte, lebo všetko je robené ad hoc a všetko to majú splniť mestá a obce, tie priania a želania. A treba si povedať, priatelia, že jednoducho už to takto ďalej nemôže ísť, pretože my to garantovať nevieme, my očakávali sme práve, že keď niekto prijme takýto zákon, že musí to miesto byť garantované, a viem presne, že mi chýba tých 10-tisíc miest v škôlke a mám vytypované presne mestá a obce, kde to potrebujem vybudovať, tak jednoducho na to vytvorím možnosť, ako tieto zdroje buď čerpať a poskytnúť ich týmto mestám a obciam, aby mohli tieto škôlky alebo tieto miesta pre tie deti pripraviť. U nás sa to nestalo, prijme sa zákon, povie, vy to spravte a možno vám dáme možnosť to čerpať.
Áno, sú teraz možnosti rozšírenia miest v škôlke, lenže kto sa zamyslí nad plánovaním, tak dobre vie, že u nás kým sa začne stavať, trvá to zhruba dva roky, kým ste úspešní v nejakom európskom projekte alebo projekte, ktorý predloží vláda, to je ďalší rok, kým prebehnú tie formálne všetky záležitosti, a to sme začali len tú formálnu časť a potom jednoducho príde verejné obstarávanie, kým začnete kopať a kým postavíte takú škôlku, u nás to trvá minimálne tri až päť rokov. Takže od prijatia zákona až po splnenie, možno aby sme vytvorili ďalších 10-tisíc miest v škôlkach, rátajte od bodu teraz päť rokov, ale zákon má platiť okamžite. Ako to dokážete naplniť?!
Preto HLAS – sociálna demokracia prichádza s návrhom, že jednoducho ak nevie obec a mesto naplniť túto požiadavku, ktorá bude uložená v zákone, tak jednoducho sa poskytne finančný prostriedok na to, aby rodič mohol zaplatiť iné, a to je súkromné zariadenie, aby mohol zaplatiť, aby to dieťa nejakú tú povinnú školskú dochádzku, ktorá je mu určená, mohla, mohol absolvovať a navštíviť. A jednoducho je to jediná možnosť, ako možno z toho marazmu vyjsť, alebo potom treba prestať takéto zákony tuná do parlamentu nosiť a ich schvaľovať. Pretože opäť niekto sa neporadil, niekto možno sa neopýtal svojho ministra a opäť niekto začal tvoriť možno svoju vlastnú predstavu, ako má fungovať tento štát. A je to veľmi zlé a poďme čím skôr od toho preč.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.3.2023 o 14:18 hod.

PhDr. Mgr. MBA

Ján Ferenčák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:22

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán poslanec, Janko, áno, je to presne tak, ako si povedal, že mnohé zákony, ktoré možno majú dobrý zámer a dobrú myšlienku majú, sú nevykonateľné alebo sú vykonateľné, až keď sú rozložené v čase. A to je presne o tom, pretože žiadne mesto nedisponuje voľnými kapacitami a navyšovanie kapacít predsa už prebiehalo v rámci existujúcich možností a nové navyšovanie kapacít je viazané na celý proces od vôbec možnosti vytvoriť, pribudovať alebo vybudovať až po komplexnú realizáciu, čo je v súčasnej dobe naozaj priebeh na niekoľko rokov. No, nech, keď sa super darí, nech sú to dva roky, tri. Myslím si, že je to problém úplne všetkých miest, ako hovoríš ty v Kežmarku, Janko Blcháč asi bude mať podobnú situáciu v Liptovskom Mikuláši, v Košiciach je napríklad 54 materských škôlok. 54. No, tak myslím si, že všetky kapacity, ktoré boli možné a dobudovateľné alebo rozšíriteľné, sa už zrealizovali a tie nové sú potom v normálnom, od začiatku stavebného procesu, od zámeru projektu, povolenia, obstarávania, výberu zhotoviteľa stavby, čiže je to naozaj proces, ktorý bude dlhšie trvať, a keď zákon prikazuje mestám, aby ho dodržiavali, tak im musí dať na prechodné obdobie, kým je to vôbec možné, uskutočniť okrem financií aj to, čo urobia s tými rodičmi, ktorých jednoducho objektívne prijať nemôžu, a zároveň aby neporušili zákon.
Takže myslím si, že ten návrh, ktorý predkladá Erik Tomáš, je jediným možným riešením na prechodné obdobie, kým sa tie kapacity podaria dobudovať a v niektorých mestách sa ani podariť dobudovať nemusia.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.3.2023 o 14:22 hod.

MUDr. PhD., MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:24

Ján Blcháč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, strana HLAS – sociálna demokracia opäť podáva konkrétne, reálne riešenie situácie, do ktorej legislatíva Slovenskej republiky dostala v tomto prípade mestá a obce, pretože materské školy sú originálne kompetencie miest a obcí a ktoré platí zo svojich peňazí a organizuje život v nich.
Vieme, že akým, aký prístup má táto aktuálna vláda k mestám a obciam, dokazuje to dennodenne a z toho vyplývajú aj problémy pri rozširovaní kapacít materských škôlok.
Vieme z terénu, že už v krátkej minulosti, alebo v dlhšej minulosti sa pravidelne rozširovali kapacity nie dostatočným tempom, ale rozširovali sa. Teraz však bráni tomu viacero faktorov. Jeden z nich je to, že mestá a obce prišli pre rok ´23 o 500 mil. eur z podielových daní. Je zdĺhavý proces prípravy, výstavby vôbec, rozšírenia kapacity a potom neistota pre získanie napr. eurofondov.
Chcem ešte pripomenúť, že pred pár desiatkami rokov sa rušili mnohé kapacity materských škôlok, tzv. firemné materské škôlky, no tak teraz sa, pred časom sme schválili zákon, ktorý podporuje zasa vznik akoby nových firemných škôlok, ale keď sa pýtam najväčších zamestnávateľov v okolí, tak vôbec o tom ani neuvažujú. A obávam sa, že tento model sa asi tak skoro neuplatní, preto tento návrh, ktorý je predložený na to, aby každé dieťa bolo nejakým spôsobom ošetrené, aj to, ktoré nedostane miesto v materskej škole, aby mu bolo pomo... pomô... pomožené.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.3.2023 o 14:24 hod.

Ing. PhD.

Ján Blcháč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:26

Erik Tomáš
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Janko Ferenčák, ty si príkladom, podobne ako Janko Blcháč, že keď niečo pripravujeme, tak vychádzame z praxe a máme naozaj nielen vo vás dvoch silných primátorov alebo starostov, vieme dobre, ako dopadli komunálne voľby, mali sme nedávno aj kongres samospráv a naozaj, ako som povedal, tu nejde vôbec o to, aby sme išli proti vládnemu návrhu zákona, naopak, podávame pomocnú ruku, chceme ponúknuť určitú alternatívu, pretože samotné obce a mestá povedali, že zákon je nevykonateľný zatiaľ, ale uznávame, že je správne z plánu obnovy čerpať peniaze na rozširovanie kapacít materských škôl, takže... Len aj tvoja reč bola príkladom toho, že ten zákon je dobrý a naozaj má proste pomôcť nielen samosprávam, ale aj miestnym orgánom v štátnej správe, ktoré niektoré tiež zriaďujú materské školy.
Čiže opakujem svoju výzvu, posuňme ten zákon do druhého čítania a tam môžme prispôsobiť jednak ten zákon potrebám vládneho zákona a štátu ako takého.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.3.2023 o 14:26 hod.

Mgr.

Erik Tomáš

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:28

Martin Beluský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, poslanci za Ľudovú stranu Naše Slovensko Martin Beluský a Rastislav Schlosár predkladajú návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 o energetike.
Cieľom predloženého návrhu zákona je do legislatívy ukotviť nástroj na riešenie krízovej situácie, ktorá môže nastať na trhu s elektrikou, plynom alebo teplom.
Viac uvediem v rozprave, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

21.3.2023 o 14:28 hod.

Ing. PhD.

Martin Beluský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video