8. schôdza

3.6.2020 - 10.6.2020
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.6.2020 o 14:15 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:15

Radovan Sloboda
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ospravedlňujem sa.
Pán Mazurek, ja neviem, vy ste asi reagoval na inú rozpravu, nie na túto, že?
Pani Marcinková, ďakujem veľmi pekne, úplne sa s vami stotožňujem, kedykoľvek sa veľmi rád s vami, určite aj s kolegami, ktorí majú blízko ku športu, porozprávame a rozdiskutujeme si to.
Pani Vaľová, je tu pani Vaľová? Asi už odišla. No škoda, lebo ja neviem teda, pani Vaľová, vy by ste si mohli asi predovšetkým uvedomiť, čo ste tu poschvaľovali v minulých volebných obdobiach, a neviem teda, keď ste hovorili o hokeji, či ste hovorili o situácii v hokejových kluboch, tá je naozaj veľmi ťažká, alebo o situácii v Slovenskom zväze ľadového hokeja, kde v poslednej dobe vyvstávajú zaujímavé otázniky.
Pán Kotleba, Marek Kotleba, ja s vami súhlasím. Ako ja si myslím, že šport by nemal byť ideológia, šport by mal spájať a, ja myslím, aj s kolegami, dovolím si aj za nich hovoriť, že radi podiskutujeme na športovú tému kedykoľvek.
Pani poslankyňa Tabák, pán poslanec Šudík, pán poslanec Nemec, pani poslankyňa Zemanová, ďakujem za vaše príspevky. Takto, úplne sa stotožňujem.
Pán Susko, ide o to, že športové kluby majú vo svojich zmluvách so svojimi národnými športovými zväzami lehoty pre vyúčtovanie príspevku uznanému športu. Príspevok, ktorý sa má vyúčtovať do konca mesiaca mája, je za obdobie, kedy neboli súťaže, nebola činnosť, bola zastavená činnosť, takže sa, nebolo čo robiť. Takže ten príspevok sa nedá vyúčtovať. Preto touto novelou to posúvame, aby sa aj tento príspevok dal vyúčtovať za neskoršie obdobie a kluby tie peniaze nemuseli vracať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.6.2020 o 14:15 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:17

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, po tom, čo prebehla rozprava k skrátenému legislatívnemu konaniu a teraz vystúpenie pána podpredsedu Slobodu, musím povedať, že v zásade nerozumiem, o čo sa sporíme. Všetci hovoríme o tom istom.
Ak hovorila pani poslankyňa Marcinková, že je potrebné obmedziť opatrenia, hygienické opatrenia, ktoré znemožňujú návštevu športových podujatí, lebo kluby prichádzajú o peniaze, to tento zákon nerieši, tento stav je vyvolaný nezmyselnými opatreniami a bojom Igora Matoviča s veternými mlynmi.
Keď ideme hovoriť o tom, že sa nedejú športové podujatia, že sa nemohlo trénovať, znovu tento zákon nerieši absolútne nič.
Keď hovoríme o tom, že športovci a športoví odborníci, športový odborník je termín zo zákona o športe, kde sú všetci tréneri a ďalší, ktorí sa podieľajú na činnostiach v športe, majú, majú nízke príjmy alebo nemajú príjmy, tento návrh zákona nič nerieši. Znovu je to niekde inde. A to, čo pripomienkujeme a hovoríme, že napriek tomu, že predkladáte tento návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní, de facto neriešite nič.
Ak pán podpredseda Sloboda povedal, že základný problém pri vyúčtovaní finančných prostriedkov je ten, že v zmluve medzi zväzmi a ministerstvom školstva sú určené termíny, ja sa vás pýtam: A nie je riešením, keď je problém zmluvného charakteru, že sa urobí dodatok k zmluve medzi ministerstvom a týmito organizáciami? Potrebujeme k tomuto nezmyselným spôsobom prijímať nezmyselný návrh zákona? Ktorý, ktorý v zásade, po prvé, prichádza neskoro, pokiaľ ide o elektronické hlasovanie, per rollam hlasovania a iné spôsoby, iné spôsoby rokovania športových orgánov?
Ja sa pýtam, či je zásadným problémom ukladanie účtovnej uzávierky. Ale všetky tieto veci sme ochotní nevidieť, preniesť sa a povedať, sú neskoro, ale budiž, nech, nech sú aspoň nejakým spôsobom, ale poďme sa baviť o tom, čo pomôže slovenskému športu. To je § 101 ods. 5.
Pôvodné znenie v zákone, ktorým sa novelizuje § 69 ods. 4 znie takto: Národný športový zväz je povinný rozdeliť najmenej
a) 15 % finančných prostriedkov na účel športu mládeže, a to pomerne medzi športové kluby a tak ďalej,
b) 20 % finančných prostriedkov na účel rozvoja talentovaných športovcov,
c) 25 % finančných prostriedkov na účel športovej reprezentácie.
Ak všetci hovoríte, a pod to sa podpisujem aj ja, že nebola práca s mládežou v druhom štvrťroku, že nebola, nebola práca s rozvojom talentovaných športovcov, to znamená, že tie činnosti neprebehli a nie je čo vyúčtovať, ak hovoríte, že neprebiehala športová reprezentácia, lebo sa žiadne medzinárodné podujatia nekonali a nie je čo zúčtovať, ja sa plne pod to podpisujem a súhlasím s tým, čo je uvedené v odseku 5, že ustanovenia § 69 ods. 4 sa ne-po-u-ži-jú. Tým pádom, keďže sa nepoužijú, sa vytvára priestor na to, aby prostriedky, ktoré sú v zákone uvedené, sa použili aj iným spôsobom a ten iný spôsob je honorovanie športovcov, honorovanie športových odborníkov a tak ďalej. Áno, toto je cesta k tomu, aby sme pomohli slovenskému športu a pod toto sa podpíšeme hocikedy.
To, čo už je absolútne nelogické, je ďalší bod, to je odsek 6, ktorý hovorí, že výdavky podľa § 69 ods. 5 nesmú prekročiť 20 %.
Pôvodný § 69 ods. 5 hovorí: Výdavky na správu a prevádzku národného športového zväzu vynaložené z príspevku uznanému športu dnes nesmú prekročiť 15 %, a vy ich zdvíhate na 20 %. A ja sa pýtam: Ak celé, celý štvrťrok a možno ďalší štvrťrok nefungovala práca s mládežou, nefungovala práca s talentovanými športovcami a ich rozvojom, nefungovali medzinárodné podujatia, bola zastavená akákoľvek športová činnosť, aké boli zvýšené administratívne nároky na administratívu športových zväzov, aby sme museli zvýšiť ich odmenu z 15 na 20 %? Veď toto je čistá blbosť. Prepáčte mi, zopakujem to napriek tomu, že tieto slová do parlamentu nepatria: Toto je čistá blbosť. Ak vyhodíte toto ustanovenie, nemáme problém zahlasovať za podporu slovenských športovcov, tak ako som hovoril, že ten predchádzajúci odsek rieši problémy slovenských športovcov. Ale za toto ustanovenie nemôžme zahlasovať v žiadnom, v žiadnom prípade. Toto je kardinálny problém celého tohto návrhu zákona.
Druhý bod zákona, ktorý hovorí o tom, akým spôsobom sa budú vypočítavať príspevky na rok 2021, je úplne v poriadku, keďže tie činnosti v roku 2020 nebežia, tak asi je nelogické vypočítavať príspevky z niečoho, čo nebeží, ale je logické to vypočítavať z obdobia, kedy to bolo funkčné. Ani s týmto nemáme problém.
Pán minister, máte ústavnú väčšinu v tomto parlamente. Ak chcete, aby ste prijali dobrý návrh zákona, vyhoďte pozmeňujúcim návrhom na výbore bod č. 6 z prvého novelizačného bodu alebo odsek 6 § 101a, ktorým zvyšujete príspevok na administratívne výdavky, a všetko ostatné vám podpíšeme, lebo, lebo predovšetkým odsek 5 predchádzajúci rieši problémy slovenského športu. Ale neschovávajte sa, neschovávajte sa za riešenie problémov slovenského športu tým, že idete peniaze, ktoré patria iným – aj mládeži, aj deťom, aj športovcom, aj športovým odborníkom –, dať na administratívne výdavky športových zväzov.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.6.2020 o 14:17 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:24

Karol Kučera
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Petrák, vy asi sa potrebujete fakt niečoho chytiť. Hneď vám odpoviem na ten, na tých 20 %, ale stále asi máte za úlohu teraz, celý SMER, napádať reštrikcie vlastne vlády a nariadenia. Čomu sa nedivím, samozrejme, to asi, zrejme ste to dostali za úlohu, tak to budete dneska omieľať stále dookola. Ale teda k tým 20 %. Je to preto, že tretí a štvrtý kvartál sa bude krátiť zrejme, a preto tých 15 % by nestačilo na tú réžiu. Takže, aby proste tie zväzy vedeli tú administratívnu časť vykryť, tak aj preto je tam tých 20 %, aby sa nemuseli znižovať platy a tak ďalej.
No a to, že tento zákon pomáha športovej obci, a to, že ho nevidíte, tak asi zrejme o tom, o tejto tematike neviete vôbec nič. Iné ma naozaj nenapadá. Čo by som tak k tomu povedal asi ešte, no. Je mi, je mi veľmi ľúto, že na úkor športu sa tu začínajú vytĺkať politické body a to, to naozaj sem nepatrí.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.6.2020 o 14:24 hod.

Karol Kučera

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:25

Romana Tabák
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo. V prvom rade, Karol, plne s tebou súhlasím.
Pán Petrák, takýto zákon práveže rieši veľa, je to zmyselný a logický zákon. Prišiel práve včas a tiež možno vy by ste mali začať športovať, aby ste vedeli, o čom rozprávate. A ja by som poprosila pána ministra Gröhlinga, aby z tohto zákona nič nevyhadzoval.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.6.2020 o 14:25 hod.

Bc.

Romana Tabák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:25

Gábor Grendel
Skontrolovaný text
Pani poslankyňa Marcinková.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.6.2020 o 14:25 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:26

Vladimíra Marcinková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ja si myslím, že došlo možno k nepochopeniu účelu tohto zákona, pretože tento zákon v súčasnom krízovom období rieši naozaj vzniknuté krízové situácie, čo ja si veľmi vážim, že takto promptne k tomu pristupujeme.
Odzneli tu aj rôzne veci nad rámec tohto návrhu zákona, ktoré sa týkajú naozaj dlhodobej stratégie pre šport, ktorá sa odzrkadlila aj v programovom vyhlásení vlády, pretože táto vláda aj tam deklarovala záujem tieto témy naozaj poctivo riešiť. Je tu dosť reprezentantov aj v tomto pléne parlamentu, ktorí pochádzajú zo športového prostredia, boli aktívnymi športovcami, hája tieto záujmy, čiže ja vnímam aj túto rozpravu ako začiatok tejto diskusie pre tieto štyri roky a teším sa na spoluprácu, som jej otvorená. Toľko.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.6.2020 o 14:26 hod.

Mgr.

Vladimíra Marcinková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:26

Ľubomír Petrák
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky. No, kolegovia, máte pravdu v tom, že nie som aktívny športovec ani som nikdy aktívne nešportoval, to máte pravdu, ale to neznamená o tom, že by som nič o tom nevedel. Ak si zoberiete históriu, vy ste ešte ani netušili, že existuje alebo bude existovať nejaký zákon o športe, tak s Petrom Pellegrinim od roku 2015, kedy bol tento zákon prijatý, sme rokovali so všetkými zväzmi a len na základe iniciatívy SMER-u a rokovania so športovými zväzmi bol prijatý prvý, prvý návrh zákona, ktorý posunul významne dopredu financovanie športu. A či to chcete priznať, alebo nechcete, je to pravda a je to zásluha predovšetkým SMER-u, ktorý bol vtedy pri vláde.
Že ten návrh zákona mal nejaké chyby, áno, prešiel novelami, ktorými sa časť chýb odstránila, ale napriek týmto odstráneniam niektorých chýb je šport tak diverzifikovaný a taký rozdielny, že máte individuálne, kolektívne, uznané, neuznané, olympijské, neolympijské, rôzne druhy športov a je ťažko skĺbiť všetky záujmy, ktoré sú aj z hľadiska financovania. Poďme sa o tom baviť a poďme pomôcť športovcom. Ale zvyšovanie finančných prostriedkov na administratívne výdavky a, prepáčte, obhajovanie toho, že aby neboli ukrátení o platy, tak sa vás spýtam: Športovci môžu byť ukrátení o platy za to, že sú doma? Tréneri nemusia dostávať výplatu a majú, majú žiť ako zo vzduchu? Len športoví funkcionári majú mať zvýšené výdavky na administratívne náklady? Ak to myslíte so športom vážne, a vy ste športovec a ak si chcete hovoriť aj naďalej športovec, tak za toto nemôžte zahlasovať a musíte to z tohto zákona vyhodiť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

3.6.2020 o 14:26 hod.

Ing. CSc.

Ľubomír Petrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:29

Branislav Gröhling
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Kolegyne, kolegovia, ak mi dovolíte, tri veci.
Pán Petrák, nie je to pravda, že zákon o športe je záležitosťou SMER-u, vieme, ako to celé prebiehalo, boli diskusie so všetkými zväzmi, bolo to naprieč všetkými športmi aj naprieč celým politickým spektrom, pretože ak si dobre pamätám, tak to hlasovanie bolo niekde okolo 140 hlasov, takže to podporila aj opozícia, aj koalícia, aby sme boli korektní.
Pán kolega, ak mi dovolíte, že prečo musia vrátiť. Áno, nie je to v tomto zákone, ale máte to v zákone o rozpočtových pravidlách, kde predsa poskytujeme verejné prostriedky, tak v rámci verejných prostriedkov, keď ich nevyužijú, tak ich budú musieť vrátiť, veď to je reálny fakt.
Pán kolega Petrák, že prečo, keď to majú teda v zmluvách, že prečo sme to neupravili v rámci ministerstva. Však to nemôžme upraviť v rámci ministerstva, keď účel máte daný reálne v zákone, preto musíme upravovať zákon.
Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

3.6.2020 o 14:29 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:30

Radovan Sloboda
Skontrolovaný text
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja len kolegom, ešte ste sa pýtali na konkrétne ustanovenie zákona, tak si pozrite, prosím vás, § 68 zákona o športe.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.6.2020 o 14:30 hod.

Ing.

Radovan Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:30

Jaroslav Naď
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi z poverenia pána podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra financií predstaviť na dnešnom rokovaní vládny návrh zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov.
Európska únia a jej členské štáty sa dohodli na viacerých iniciatívach s cieľom zmierňovať negatívne zdravotné a hospodárske následky pandémie COVID-19. Konkrétne pre oblasť pracovného trhu Únia navrhla zriadenie tzv. európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti, ak chcete, pod názvom SURE. Nariadenie o jeho zriadení vstúpilo do platnosti dňa 20. mája 2020. Nástroj SURE umožňuje členským štátom žiadať Úniu o zvýhodnené pôžičky. Z tých bude možné čiastočne pokrývať zvýšenie verejných výdavkov na režimy skráteného pracovného času, či už ide o kurzarbeit, alebo o podobné opatrenia, najmä pre samostatne zárobkovo činné osoby. Cieľom je zníženie negatívnych dopadov COVID-19 na hospodárstvo a na zamestnanosť, ktoré hrozia členským štátom Európskej únie vrátane Slovenskej republiky v dôsledku tejto mimoriadnej situácie.
Z dôvodu zvýšenia kapacity nástroja SURE na 100 mld. eur bolo dohodnuté, že členské štáty poskytnú Európskej únii záruky na vyplácanie úverovej pomoci v celkovej výške 25 mld. eur, zvyšok kapacity nástroja bude krytý rozpočtom Európskej únie. Pre Slovensko to znamená poskytnutie záruky v maximálnej výške 173 516 250 eur, ktorá by mala byť vo forme podmieneného záväzku bez dopadu na verejné financie. Úverové prostriedky sa získavajú za podstatne výhodnejších podmienok vďaka využitiu najväčšieho ratingu EÚ. Opäť sa tak ukazuje – na rozdiel od názoru niektorých v pléne –, že je naozaj dôležité byť súčasťou európskeho spoločenstva štátov, ktoré spoločným úsilím vytvárajú nástroje na prekonanie súčasnej krízy a na zmiernenie jej dopadov.
Návrh zákona predkladáme z dôvodu potreby zavedenia národnej právnej úpravy v Slovenskej republike práve pre poskytnutie, správu a realizáciu záruk pre tento nástroj SURE. Zároveň promptné poskytnutie štátnych záruk všetkými členskými štátmi EÚ je nevyhnutnou podmienkou aktivovania tohto nástroja a umožní tak členským štátom vrátane Slovenskej republiky prístup k veľmi významnej úverovej pomoci z tohto nástroja.
Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi preto požiadať vás o schválenie vládneho návrhu zákona o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

3.6.2020 o 14:30 hod.

PhDr. PhD.

Jaroslav Naď

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video