Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.10.2019 o 17:55 hod.

Ing. JUDr.

Irén Sárközy

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.10.2019 17:55 - 17:56 hod.

Sárközy Irén
Chcela by som sa opýtať, že ktorý bod vyňala na osobitné hlasovanie pani poslankyňa Cséfalvayová, lebo ona tvrdí, že nevyňala žiadny. (Reakcia spravodajcu: "Bod 4.")
Nevyňala ona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.10.2019 10:29 - 10:30 hod.

Kresák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pani kolegyňa, ja by som chcel oceniť vaše vystúpenie a chcem hlavne oceniť to, že neostali ste iba pri kritike toho pozmeňujúceho návrhu, ale že predkladáte aj pozmeňujúci návrh, ktorý ide priamo opačným smerom, ale ide smerom, s ktorým sa ja vnútorne stotožňujem a ktorý si myslím, že je oprávnený. Žiaľ, ja som už aj pánovi predkladateľovi Kérymu hovoril, že tento pozmeňujúci návrh vážne ohrozuje aj celý, celý pôvodný legislatívny návrh, pretože ja si viem predstaviť jeho podporu, pretože mám pocit, že tá myšlienka, ktorú, ktorú chce dosiahnuť je opodstatnená. Ale ak by prešiel ten pozmeňovací návrh, ktorý sa dotýka 50 dní, tak ja už som to verejne deklaroval, nebudem môcť podporiť celý tento pozmeňujúci návrh. Tak ja veľmi verím a dúfam, že sa podarí pretlačiť ten váš, že získa podporu, pretože skutočne je demokratický a je vlastne o tých ľudských právach a slobodách. Takže moju podporu určite budete mať a verím, že bude úspešný.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2019 13:08 - 13:09 hod.

Bastrnák Tibor Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, musím s tebou úplne súhlasiť. Je to tak, ako si hovoril. Preto si myslím, že je to dobrý návrh aj potrebný.
Na druhej stráne musíme tu zaviesť nejakú reguláciu, lebo bez regulácie môže sa stať alebo môžu to určité skupiny zneužiť a potom bude to, o čom si rozprával, že bude málo peňazí.
Takže preto treba monitorovať ten stav a stále regulovať, regulovať, lebo bez regulácie fakt môžu sa tam stať tie obavy, ktoré si tu vyslovil.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.10.2019 11:34 - 11:36 hod.

Bastrnák Tibor Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcel reagovať na ten pasáž vášho výstupu, kde ste vyzvali aj ostatné strany, aby podporovali tento návrh. Ja za MOST - HÍD môžem povedať, že MOST - HÍD od začiatku podporuje tento návrh kvôli tomu, lebo cítime tú potrebu niečo robiť pre slovenské zdravotníctvo, hlavne pre pacientov. A z tohto pohľadu ja si myslím, že je to dobrý smer, ktorým tento zákon vykročil.
Samozrejme, vy máte svoj uhol pohľadu už a priori z tohto, že kde pracujete. Ja to beriem trošku z regiónu, lebo ja tam pracujem. Samozrejme, v tom máte pravdu, že aj z vášho uhla pohľadu, aj z nášho nie je to úplne dokonalý zákon. To aj pani ministerka hovorila. A pri tých stretnutiach, ako sme sa stretli s ministerským pracovníkom alebo s pani ministerkou, rozprávali sme o tom a, samozrejme, aj my sme upozornili na niektoré veci, ktoré sú v zákone, a myslíme si, že ťažko sa dajú dodržať, napríklad dojazdové časy. Ja teraz nehovorím o, a teraz hovorím o rovinatom teréne, napríklad o juhu, lebo viem dobre, že či z Komárna, či zo Štúrova, či Šiah, tie časy asi bude ťažké dodržať. A preto sme aj vyzvali pracovníkov ministerstva, aj s pani ministerkou sme o tom rozprávali, že v druhom čítaní treba ešte zdokonaliť tento zákon. A keď to sa nám poradí spoločnými silami, tak, samozrejme, budeme naďalej podporovať tento zákon. Keď nie, tak budeme veľmi, veľmi na vážkach. Ale dúfam, že k tomu sa, nedôjde kvôli tomu, lebo si myslíme, že fakt potrebujeme tento zákon pre zlepšenie slovenského zdravotníctva. Takže toľko.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2019 15:39 - 15:41 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní predmetného materiálu vo výboroch Národnej rady. Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s dodatkovým protokolu Dohovoru o počítačovej kriminalite týkajúce sa trestnoprávneho postihu činov rasovej a xenofóbnej povahy spáchaných prostredníctvom počítačových systémov a odvolaním výhrady a zmenou vyhlásení k Dohovoru o počítačovej kriminalite (tlač 1673) pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1842 z 3. októbra na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktorý neprijal k predmetnému návrhu uznesenie. Ústavnoprávny výbor Národnej rady ako gestorský výbor odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s predmetným návrhom. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 15. októbra. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňa, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov Národnej rady a predniesla návrh uznesenia Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.10.2019 15:37 - 15:38 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, pani poslankyňa, vidím, dovoľte aby som vás informovala o prerokovaní predmetného materiálu v ústavnoprávnom výbore. Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s čiastočným odvolaním a zmenou výhrady a doplnením vyhlásení Slovenskej republiky k Druhému dodatkovému protokolu k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach (tlač 1672) pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1838 z 1. októbra na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že ako gestorský výbor Národnej rade Slovenskej republiky podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s predmetným návrhom.
Správa Ústavnoprávneho výboru (tlač 1672a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 764 z 15. októbra. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som ako spravodajkyňa na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov Národnej rady a predniesla návrh uznesenia Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24.10.2019 15:33 - 15:34 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2007 z 12. septembra pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (tlač 1603), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní.
Ústavnoprávny výbor vládny návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o oboch spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť aj ako celok a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 760 z 15. októbra. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o vládnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2019 15:24 - 15:26 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2006 z 12. septembra 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 183/2011 o uznávaní a výkone rozhodnutí o peňažnej sankcii v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1602), na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní. Ústavnoprávny výbor vládny návrh zákona prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o všetkých spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť aj ako celok a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vládneho návrhu zákona, tlač 1602a bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 759 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o vládnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.10.2019 15:21 - 15:22 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Národná rada uznesením č. 2021 z 13. septembra pridelila vládny návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1518) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Národná rada zároveň určila ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Všetky výbory odporúčali vládny návrh zákona schváliť.
Z uznesení výborov vyplýva deväť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť ako celok, a to v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 758 z 15. októbra. Týmto uznesením ma výbor ako spoločnú spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov, aby rokovanie o vládnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.10.2019 11:06 - 11:08 hod.

Hrnčiar Andrej Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, na návrh troch poslaneckých klubov SMER-SD, SNS a MOST-HÍD podávam procedurálny návrh, aby body 76, tlač 1735 o platových pomeroch, 77, tlač 1651 o zdravotných poisťovniach, bod 78, tlač 1700 o slobodnom prístupe k informáciám a bod 79, tlač 1701 o zodpovednosti za škodu spôsobenú štátu, navrhnuté skupinou poslancov za OĽaNO boli vypustené z tejto schôdze a zaradené na ďalšiu schôdzu. Odôvodnenie. Tak ako po minulé schôdze, tieto zákony mal odôvodniť v rokovacej sále pán poslanec Matovič a vždy, keď vyjdú jeho zákony po sedemnástej hodine, keď tu nie sú kamery a dostatok obecenstva, pán poslanec odíde z rokovacej sály a nechá prepadnúť účelovo tieto zákony tak, aby sa mu dostali na rokovanie v iný deň, keď tu budú aj kamery, aj viacej obecenstva... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis