Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

27.6.2019 o 15:31 hod.

Mgr.

Štefan Vavrek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 15:31 - 15:33 hod.

Vavrek Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, budem reagovať krátko. Ja som navštívil počas tohto mesiaca v našom okrese, to aj priznávam, v Rimavskej Sobote dosť veľa materských škôl a rozprával som sa s riaditeľmi a ja som nenašiel ani jednu riaditeľku alebo riaditeľa, ktorý by bol proti zavedeniu tohto zákona. Takisto som sa rozprával s rodičmi, čiže ja vám takisto odporúčam, pán kolega, aby ste išli do tých materských škôlok a aby ste sa opýtali tých učiteľov. A na druhej strane, áno, súhlasím s vami a poznačil som si pre seba túto vetu, že povinnosť zaviesť nestačí. Áno, nestačí, podľa mňa ani samosprávy, ani obyvatelia tejto krajiny nepočuli to prvýkrát teraz pred mesiacom alebo pred dvoma mesiacmi. Ja ešte raz vám pripomínam, že ja už som prítomný asi na 15 alebo 20, ale možnože na stovkách takýchto okrúhlych stoloch, konferencií, kde sa o tom rozprávalo. Teraz, ešte raz poviem, že teraz je tu možnosť, teraz sú na to peniaze, čiže spravme to, nech je tá povinná predškolská výchova aj tuná na Slovensku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.6.2019 15:23 - 15:30 hod.

Vavrek Štefan Zobrazit prepis
Pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ďakujem pekne za slovo. Na začiatku mi dovoľte, aby som poďakoval pani kolegyni Pčolinskej za naozaj veľmi vecné vystúpenie. Ja som tu sedel od začiatku tejto rozpravy a značil som si, akože pre mňa tento zákon znamená úplne niečo iné, nejde mi o drogách, nejde mi o stravovanie, ide mi o niečo úplne iné, a som si to poznačil pre seba, že do tejto minúty päťkrát sa odznelo slovo deti, z toho trikrát to spomenula pani kolegyňa Pčolinská, a päťkrát sa odznela, odznelo slovo takisto povinná predškolská výchova, a to trikrát to spomenula pani kolegyňa Pčolinská. Čiže ešte raz ďakujem a mne ide o práve toto posledné slovo, že povinná predškolská výchova.
V prvom rade ja by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sa s nami viedli diskusiu v prvom čítaní a vďaka ktorému je zákon teraz už jasnejší asi každému. Prijatie tohto zákona znamená veľa. Ja som takisto učiteľ a na vlastné oči som videl, že aké rozdiely sú medzi deťmi, ktorí navštevovali materskú školu, a medzi takými, ktorí nenavštevovali materskú školu. Predtým, ako som vstúpil do politiky, som pracoval v treťom sektore a osem rokov som viedol doučovacie centrum a pravidelne som sa zúčastňoval workshopov a všelijakých konferencií, okrúhlych stolov, kde medzi odborníkmi z rôznych oblastí panovala zhoda, že povinná predškolská výchova, že potrebujeme.
Keby som sem mohol priniesť dneska so sebou sem tie pozvánky na všelijaké okrúhle stoly, tak možnože by som vedel vyskladať cestu z Tornale, kde bývam, až sem pred Národnú radu. A teraz sme pred tým krokom, že môžme zaviesť konečne tú povinnú predškolskú výchovu.
Kritika spochybňovala najmä to, že bol zákon predložený ako poslanecký. Myslím si však, že o tomto kroku sme už hovorili dlho. Ak by som počítal všetky spomenuté workshopy, okrúhle stoly, tak dopracujem až k dvom dekádam. O tomto opatrení hovoril aj takisto pán splnomocnenec Ábel Ravasz, ktorého tu vítam, že potrebujeme túto povinnú školskú dochádzku, čiže už verejnosť mohla o tom vedieť aspoň, minimálne tri roky. Teraz máme čas, teraz máme prostriedky, teraz musíme urobiť všetko pre to, aby obce stavali škôlky. Návrhy, aby sme povinnosť zaviedli iba pre rómske deti, sú podľa mňa veľmi nešťastné, diskriminujúce a nebojím sa povedať, že zaváňajú neodbornosťou a rasizmom. V žiadnom prípade si nemyslím, že škôlku potrebujú iba rómske deti. Škôlka by mala byť dostupná všetkým deťom bez ohľadu na ich farbu pleti, zdravotný stav či vierovyznanie.
To, že teraz škôlku navštevuje veľké množstvo róm;, nenavštevuje veľké množstvo rómskych detí, je výsledok dlhoročnej ignorácie a nevenovaniu sa problému. Teraz môžme urobiť prvý krok k tomu, aby sme tú dlhoročnú krivdu začali naprávať a zabezpečiť, aby v budúcnosti nebola žiadna ďalšia skupina detí diskriminovaná v prístupe ku vzdelávaniu.
Spomenul som, že vďaka diskusii je zrejmé, že čo chceme a čo nie. V žiadnom prípade nechceme rušiť súkromné školy ani materské centrá. Naopak, je v našom záujme, aby nám tieto inštitúcie pomáhali najmä tam, kde nám obce nevedia, a v horšom prípade tam, kde ani nám nechcú pomôcť. Chcel by som takto vyzvať škôlky, centrá a všetkých odborníkov a odborníčky, nech sa o svoje skúsenosti podelia a pomôžu škôlkam byť miestami integrácie. Pomáhať je potrebné v každom kúte Slovenska. Teraz je tá správna chvíľa tvoriť spoločenstva, koalície a kluby materských škôl, ktoré si budú vymieňať skúsenosti a v dobrej viere sa motivovať, aby naše deti mohli v budúcnosti dosiahnuť lepšie vzdelanie, lepšiu prácu, a najmä lepší a zodpovedný vzťah k spoločnosti, v ktorej žijú. Aby z našich dievčat mohli stať policajtky, ktoré budú komunitám naozaj pomáhať a chrániť, aby z našich chlapcov mohli byť učitelia, ktorí budú naše komunity vzdelávať. Vybudovať silnú generáciu detí, ktoré sa budú navzájom rešpektovať bez ohľadu na to, odkiaľ sú. To by malo byť naším cieľom.
Ešte raz opakujem, že teraz je čas spájať sa a všetky spoločenské skúsenosti premietnuť do praxe, aby sme pomohli nielen rómskym deťom, ale všetkým deťom získať správny základ do života spoločnosti.
Týmto zákonom zabezpečíme najmä to, aby obce vytvárali miesta pre svoje deti. Viem však, že zaviesť povinnosť nestačí, preto je našou povinnosťou hľadať spôsoby, ako lepšie zapájať rodičov, ako lepšie motivovať učiteľov. A to urobíme najlepšie tak, keď sa bude šíriť to, o čom vieme, že funguje dobre.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, toto nie je opatrenie, ktoré by sme mali brať na ľahkú váhu. Toto nie je plnenie zadanej úlohy, toto je opatrenie, o ktorom rozprávame neuveriteľne dlho. Je to opatrenie, ktoré môže zlepšiť situáciu v celej krajine. Je to opatrenie, ktoré v našom právnom poriadku potrebujeme, aby sme sa mali o čo oprieť, keď bude vylepšovať celý vzdelávací systém. Teraz začíname škôlkami a máme na to priestor, máme na to čas, máme na to peniaze. Nezaspime opäť pri diskusii posuňme sa o krok ďalej, aby sme čím skorej mohli rozprávať o základných školách, o stredných školách, lebo tam nás takisto čaká ešte veľa práce.
Čiže ďakujem veľmi pekne ešte raz a prosím vás za podporu tohto zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 12:42 - 12:43 hod.

Kresák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Dostál, zrejme iba časový limit vám neumožnil prečítať všetky ďalšie skutkové podstaty z Trestného zákona, to by asi trvalo troška dlhšie, ale pre objektivitu treba povedať jednu vec, ktorú som myslel, že spomeniete, ale nespomeniete, keď už si beriete Trestný zákon, a to je definícia prechovávania drog pre vlastnú potrebu, § 135 Trestného zákona. A tam sa hovorí, a to by ste mali povedať, pretože potom by tá vaša teória o jednom džointe asi padla. Tam sa hovorí, že, tam sa; dopustíte sa prechovávania tohoto trestného činu psychotropnej alebo omamnej látky, ak budete ju mať v množstve, ktorá zodpovedá najviac trojnásobku jednorazovej dávky na použitie pre osobnú potrebu. Trojnásobku, nie jeden džoint.
A ďalej v odseku 2 sa hovorí, prechovávanie týchto omamných látok pre vlastnú potrebu vo väčšom rozsahu musí zodpovedať desaťnásobku. Takže ja neviem, odkiaľ stále vy argumentujete s jedným džointom. To po prvé.
A po druhé, keď sa bavíme o tom trestnom, Trestnom zákone, tam je ešte aj jeden ďalší paragraf, ktorý ste nespomínali, a to je 39. To je mimoriadne zníženie trestu. Mimoriadne zníženie trestu. A to je vlastne to, čo umožňuje sudcovi, aby, ak by náhodou došlo k tomu, o čom ste hovorili, využil toto ustanovenie a za jeden džoint neposlal nikoho do väzenia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 10:29 - 10:30 hod.

Kresák Peter
Ďakujem pekne. Iba tiež pritom purizme, chcem upozorniť, ja som si otvoril stránku Národnej rady a nevidím tam ten pozmeňovací návrh, takže rokovací poriadok skutočne to vyžaduje, aby sme ho mali k dispozícii. Neni tam, Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 10:11 - 10:13 hod.

Kresák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja možno troška odľahčím, začnem s tým, že keď som počúval, pán kolega, vaše čítanie pozmeňujúceho návrhu a to rýchle hovorenie, tak musím povedať, že vy by ste sa uplatnil ako burzový maklér určite. Ale teraz troška vážnejšie, z toho, čo ste povedali, ja musím iba súhlasiť s tým, že opätovne ste upozornili na ten rozdiel medzi politickou kampaňou, volebnou kampaňou a slobodou prejavu a právom na šírenie informácií. To tu skutočne prelínanie sa týchto vecí nie je absolútne na mieste, tých dôvodov je strašne veľa. Možno by som iba upozornil na niektoré. Politická kampaň je, môže byť vnímaná maximálne ako druh politickej reklamy. Lebo čo je obsah politickej kampane? Reklama. A musím povedať, že v zmysle judikatúry my nemáme ešte na to na Slovensku špeciálne rozhodnutia, ale v zmysle, poznajúc americkú alebo anglosaskú judikatúru, tak, samozrejme, reklama neni chránená rovnako ako prejav. To je veľký rozdiel. Reklama v podstate nepodlieha osobitnej ochrane.
Samozrejme, mohol by som hovoriť o obsahu volebnej kampane. Súčasťou volebnej kampane sú aktivity, ktoré nemajú žiaden vecný obsah, ktoré sú organizáciou činnosti bez ohľadu na to akej. Organizovanie trebárs vylepovania plagátov. Organizovanie, nie vylepovanie a nie je to tvorba plagátov. To znamená, že do kampane sa rátajú aktivity, ktoré nemusia mať obsah, čo je tiež veľmi dôležitý rozdiel. Čiže spájať tieto veci a argumentovať tým, že vlastne tým, že sa tretie osoby vlastne dávajú mimo právny poriadok, že tým sa zasahuje do slobody prejavu a práva na šírenie informácií, s tým nemôžem absolútne súhlasiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2019 9:41 - 9:43 hod.

Bugár Béla Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Dostál, konečne by ste sa mali priznať, že o čo sa tu jedná. Jediný jeden veľký problém máte obmedziť výdavky na tri milióny. To znamená, že každá politická strana, či nová, či stará tri milióny maximum môže použiť na kampaň. A prečo by mali rozhadzovať peniaze? To nie je lex Kiska. Aj pán Kiska môže požičať svojej strane tri milióny. Ako jeden jediný, môže požičať. A nie darovať. A mohol by som pokračovať, samozrejme, ďalej.
Ale viete čo? Včera ste trošku sa urazili, ja hovorím, že zavádzate. Áno, nie klamete, zavádzate. Zavádzate, lebo tento zákon nie je lex Kiska. Tak ako ste zavádzali pri Mečiarových amnestiách, kde ste tvrdili, že to je kamufláž, lebo to nechceme, tak ako ste zavádzali napríklad pri zmene rokovacieho poriadku, kde ste hovorili, že chceme zacpať ústa opozícii. Vidíte, Ústavný súd povedal, že to nie je protiústavné nariadenie. A teraz už ste hovorili viac ako hodinu, aj včera, aj dnes, viac ako hodinu, jeden jediný poslanec. Je to zacpanie úst opozičným poslancom? A takisto ste zavádzali napríklad pri tzv. zákone o hymne, kde ste rozprúdili debatu, čo tam ani nebolo. Takže prepáčte, pán poslanec, zavádzate aj tu. Chcete vyvolať napätie, že chceme obmedziť demokraciu. Nie. Chceme obmedziť, aby niektorí mecenáši strán držali strany v rukách a vyhadzovali obrovské peniaze. Keď tri milióny nestačia na kampaň, prepáčte, potom radšej nech nejdú robiť kampaň. A musím vám veľmi otvorene povedať, že tie peniaze sa dajú použiť úplne na iné veci. Nech pomáhajú potom občanom, ľuďom, a nie sami sebe. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 15:08 - 15:09 hod.

Kresák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Asi mám potrebu vstúpiť aj ja vo faktickej do tejto diskusie. Pán kolega Dostál, mýlite si veci, musím to povedať nahlas. A na potvrdenie svojho presvedčenia o tom, že sa dopúšťate omylu, si dovolím prečítať § 2 toho zákona 181, ktorý hovorí a definuje, čo je to volebná kampaň. Lebo volebná kampaň je akákoľvek činnosť strany, hnutia alebo jej kandidátov, plus tretích strán, za ktorú sa obvykle platí úhrada. Úhrada. Čiže to je volebná kampaň. Ale sloboda prejavu s úhradou nemá nič spoločné. Volebná kampaň a sloboda prejavu sú dve úplne odlišné veci. A akože útočiť na ten návrh z pohľadu, že ohrozuje slobodu prejavu, je, prepáčte, ale z môjho pohľadu právny nezmysel. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26.6.2019 10:13 - 10:15 hod.

Kresák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Bolo tých faktických viac, ale zrazu sa stratili. (Smiech.) Nevadí. Ja pokladám za potrebné sa minimálne v krátkej reakcii venovať tomuto návrhu, pretože ako už kolega Štarchoň spomínal, ja som pred nejakým časom snažil sa predložiť podobný návrh. Chcem povedať len toľko, že samozrejme, pán kolega už v svojom vystúpení tie výhody tohto návrhu zmieňoval, ale možno jednu treba aj osobitne zvýrazniť, a to je tá, že vlastne tento návrh, pokiaľ bude prijatý, tak on vlastne veľmi uľahčí prácu poslancom. Všetci, ktorí pracujeme v legislatíve a ktorí píšeme návrhy zákonov a ktorí čítame návrhy zákonov, ktoré predkladáte ako kolegovia a kolegyne, tak vieme, že mať konsolidované znenie je fantastická výhoda. Človek, keď pozrie do textu a vidí tú zmenu a vidí aj to, čo sa mení, čo je veľmi dôležité, pretože ten text, ktorý sa nahrádza, ten sa v konsolidovanom znení obyčajne prečiarkne, ale ostáva tam a porovnáva sa s tým novým textom, ktorý sa navrhuje, často veľmi ľahko dokáže dokonca odhaliť aj chyby toho predloženého návrhu. Tá chyba sa oveľa ľahšie vidí, keď je to to takto urobené v tom konsolidovanom znení, ako keď si iba prečítate, že v § 12 v treťom odseku písm. b) sa slová "a, b, c" nahrádzajú slovami, čo ja viem, "c, d, f". Čiže to konsolidované znenie má strašne veľa výhod pre nás ako poslancov. Samozrejme, má veľa výhod aj pre, pre verejnosť, pokiaľ tá verejnosť má záujem si, si pozerať tie predkladané návrhy. Čiže ten návrh je ozaj veľmi, veľmi pozitívny z tohto pohľadu a prispieva k transparentnosti, ale hlavne ku kvalite legislatívy.
Možno iba jedna veľmi krátka poznámka. Bolo tu už spomínané, že vlastne v legislatívnych pravidlách vlády už sú jednotlivé rezorty zaviazané, aby predkladali do legislatívneho procesu konsolidované znenie. Žiaľ, nerobí sa to.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 26.6.2019 9:03 - 9:06 hod.

Balódi Ladislav Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 21. mája 2019 č. 1852 sa uzniesla prerokovať návrh v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali. Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 665 z 19. júna 2019 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 425 z 13. júna 2019 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 235 z 25. júna 2019 odporúča návrh zákona schváliť s pozmeňovacími a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov pod bodmi 1 až 39 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výboru bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, mládež, vedu a šport 25. júna 2019 č. 236. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov a stanovisku a návrhu gestorského výboru a predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.6.2019 15:18 - 15:19 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia, kolegyne, snažila som sa teda stručne v mojom vystúpení zhrnúť, ako tento návrh môže ovplyvniť práva národnostných menšín. Vnímam tu naozaj snahu poslancov zlepšiť situáciu, avšak tento problém si vyžaduje odbornú debatu a komplexné riešenie, a preto my sme strana spolupráce, ktorá chce spájať, nie rozdeľovať, treba o tom diskutovať a naozaj v tom druhom čítaní, teda pred druhým čítaním sa stretnúť so splnomocnencom vlády, lebo aj ja, keď som si pripravovala moje vystúpenie, tak som všetky body konzultovala s ním. A priznám sa, že jeho cenné poznatky z praxe treba využiť aj pri tvorbe legislatívy v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne za všetky príspevky k môjmu vystúpeniu.
Skryt prepis