Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

21.5.2019 o 9:55 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.6.2019 12:12 - 12:14 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1794 zo 14. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre sociálne veci a výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 172 z 18. júna 2019.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2019 12:02 - 12:04 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem aj tebe, pani poslankyňa, že si vystúpila práve k tomuto zákonu, pretože ako už aj spomenul pán poslanec Suchánek, tak hneď ako nás oslovili zástupcovia všeobecných lekárov, tak sme reagovali. Síce bolo to pomerne neskoro, ale naozaj sme sa snažili urobiť všetko, čo bolo v našich silách. To, čo sa dostalo, bol tam prítomný teda aj generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, do toho zákona, tak bolo aj to, čo si ty spomenula vo svojom vystúpení a je to súčasťou aj tvojho pozmeňujúceho návrhu, tak to je to, že v zmysle návrhu bude môcť posudkový lekár určiť napríklad s ohľadom na nemennosť zdravotného stavu, že osobná účasť poistenca nie je potrebná. Čiže táto časť tam bola zapracovaná, ale to, o čom si hovorila, zapracované nebolo.
Ono zase, si povedzme otvorene, že niektorí tí lekári zase sa bránia tým systémom, ale máš určite pravdu v tom, že už nie je možné, aby sa vypisovali všetky náležitosti na starých strojoch. Ale aj tu je potrebná generačná výmena. Celkovo pri posudkových lekároch je to obrovská téma, ktorej ani v minulosti, ani v súčasnosti sa žiadne vlády naplno nevenovali, pretože ide o obdobie, dovolím si povedať, ôsmich a viacerých rokov. Ako aj spomenul pán poslanec Suchánek, tak súvisí to práve s tým medzirezortným, v tom medzirezortnom spolupracovať. Ešte teraz sa snažíme, hlavne pokiaľ ide o prílohu č. 4 a diagnózy, ktoré sú tam už staré niekoľko rokov, tak komunikovať ešte s ministerstvom zdravotníctva. Ale neviem, či toto sa nám podarí zmeniť, ale aspoň sa tam pokúšame dostať odkaz na zákon o zdravotnej starostlivosti, aby vedeli tí posudkoví lekári, ako sa majú orientovať a pri ktorých diagnózach ako konať.
Takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.6.2019 11:41 - 11:43 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1862 z 21. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a pre sociálne veci.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti dňa 13. júna 2019 neprijal k predmetnému návrhu zákona uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 5 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 171 z 18. júna 2019.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.6.2019 10:58 - 11:01 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona Hrnka, Jaroslava Pašku, Štefana Zelníka, Magdalény Kuciaňovej a Juraja Soboňu na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1788 z 13. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre sociálne veci, pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 a 2 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 170 z 18. júna 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2019 15:43 - 15:45 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán minister, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1758 z 10. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú 4 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch 1 až 4 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 168 z 18. júna 2019.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2019 10:19 - 10:21 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. To, čo je dlhodobým a vážnym problémom, a na tom sa zhodneme asi všetci, týkalo sa to nielen predchádzajúcich akýchkoľvek vlád, ale budú to aj výzvy pre mnohé ďalšie vlády, je prepojenie zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb. Ale tuná mi nedá vecne povedať, že ide o dva zásadné okruhy a problémy.
V prvom rade je to legislatíva. A viete sami, tí, ktorí pracujete v zdravotnej oblasti alebo v zdravotníckej oblasti, ako sú známe tzv. Zajacove zákony a máme ich okolo päť až šesť. Čiže už tam je rozbitá tá problematika legislatívne veľmi a je zložitá. A druhým problémom je financovanie cez tri zdravotné poisťovne. Už aj pani kolegyňa Soňa Gaborčáková spomenula, že každá poisťovňa si to robí a vysvetľuje ako keby po svojom.
A na druhej strane máme zákon o sociálnych službách, ktorý je jediný. A tuná na jednej strane beriem výtku, že je otváraný a je zložitý, ale nedá mi nepovedať, že áno, otvára sa, pretože reaguje na to, čo sa deje v praxi. A máme ho jediný. Tak potom buď musíme ho rozbiť takisto, čím sa nám zase ako keby skomplikuje ten problém legislatívy, alebo to musíme riešiť nejako inak.
A ďalší problém je financovanie. Už spomínala tiež pani poslankyňa Gaborčáková, EON, čiže ekonomicky oprávnené náklady, ktorým málokto rozumie. Ale tu by sme museli zasiahnuť zase do decentralizácie verejnej správy, čo je tridsaťročný problém, čo tiež musíme otvoriť, pretože nemôžme všetko hádzať zase na štát. Pretože ten sa snažil urobiť v rámci EON-ka to, čo mohol. Ale máme tuná samosprávy, ktoré fungujú nezávislo a takisto si robia do istej miery to, čo uznajú za vhodné. A je to naozaj... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2019 9:57 - 9:59 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1516. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č.1607 z 3. júna 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.5.2019 15:40 - 15:48 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážená pani komisárka, pani spravodajkyňa, milé kolegyne, kolegovia, ja som premýšľala, že k čomu všetkému sa vyjadriť, mali sme takú celkom hojnú debatu na výbore, hoci sme toho veľa nestíhali, ale vybrala som si jednu oblasť, ktorá ma naozaj veľmi prekvapila a nemilo šokovala a myslím si, že je jedinečná svojho charakteru, a mám pocit, že tu dnes neodznela, takže by som jej chcela venovať pozornosť.
A tiež ešte si chcem ujasniť, lebo aj pri správe pani ombudsmanky, aj pri predchádzajúcej správe pani komisárky, aj vašej sa hovorí na jednej strane o podnetoch, na druhej o podaniach a niekde sa tie čísla objavujú obrovské. U vás sa objavili menšie, ale predpokladám, že je to z toho dôvodu, že vy hovoríte o vlastne podnetoch, to je to, čo sa prešetruje, a to, čo sú podania, tak to sú všetky tie ostatné podklady alebo iné veci, ktoré ani nemusia patriť do vašej pôsobnosti, preto sa tie čísla líšia, a preto niekde sme čítali tie počty 1 500, niekde 2 000 a tak ďalej. Čiže len to som si chcela ujasniť, čiže to boli tie podnety z tých, o ktorých vy ste hovorili, že prijatých za rok 2018 bolo 518 a ukončených máte 511.
V správe teda vašej v rámci oblasti sociálnych služieb a vzdelávania ma zaujal prieskum, ktorý som už spomínala a ktorého zistenia, a na ktorého zistenia by som rada upriamila pozornosť. Ide o prieskum v zariadeniach sociálnych služieb zameraný na zistenie nakladania s finančnými prostriedkami osôb pozbavených, resp. obmedzených spôsobilosti na právne úkony. Pani komisárka, teda vy ste vykonali tento prieskum v jednotlivých samosprávnych krajoch, teda predpokladám, že aj u verejných, aj u neverejných poskytovateľov. Predsedov samosprávnych krajov ste požiadali o poskytnutie súčinnosti pri zisťovaní údajov týkajúcich sa uzavierania rôznych druhov poistných zmlúv v mene klientov žijúcich v zariadeniach sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou, ktorí sú obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony. Už spomínaných 34 zariadení sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou vykonaných v priebehu roka 2018 otvárajú témy a definujú oblasti, ktoré z pohľadu dodržiavania ľudských práv a kvality života ľudí, ktorí sú na pomoc a služby v týchto zariadeniach odkázaní, pričom návštevy sa zamerali na dodržiavanie Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, nakoľko toto doposiaľ nebolo zmapované.
Len pre pripomenutie, konkrétne boli položené tieto otázky: Koľko a ktoré zariadenia sociálnych služieb uzatvorili životné poistky pre svojich klientov, na aké obdobia a pre koľkých prijímateľov sociálnych služieb? Ďalej, koľko a ktoré zariadenia sociálnych služieb uzatvorili poistky na poistenie pohrebných nákladov pre svojich klientov, na aké obdobie a pre koľkých prijímateľov sociálnych služieb? A napokon, koľko a ktoré zariadenia sociálnych služieb žalujú prijímateľov sociálnych služieb na zaplatenie nedoplatkov za poskytované sociálne služby súdnou cestou?
Okrem iného z neho vyplynuli z môjho pohľadu veľmi závažné zistenia. Po prvé, zneužívanie osobných údajov klientov pozbavených spôsobilosti na právne úkony, ktorých opatrovníkom je zariadenie sociálnych služieb, napríklad pri uzatváraní poistných zmlúv, na poistenie pohrebných nákladov, v mene klienta zo strany fyzickej osoby, štatutára domova sociálnych služieb. A po druhé, svojvoľná manipulácia so zákonom chránenou sumou 25 % životného minima a znižovanie vzniknutej dlžoby za poskytnuté sociálne služby z tejto sumy.
K poistným zmluvám. Čo hovoria paragrafy? K uzatvoreniu poistných zmlúv potrebuje opatrovník osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony alebo osoby obmedzenej spôsobilosti na právne úkony súhlas súdu podľa ustanovenia § 28 Občianskeho zákonníka. Právny úkon presahujúci rámec bežnej záležitosti bez toho, aby bol schválený súdom, je absolútne neplatný pre jeho rozpor so zákonom a nemôže vyvolať zamýšľané právne následky. Jeden príklad za všetky. Poistné zmluvy klientov jedného domova sociálnych služieb, bol to domov sociálnych služieb Libertas, aj ste ho spomínali, boli uzavreté na dobu desať rokov. Takže nešlo o bežnú vec, ktorú by mohla už bývalá pani riaditeľka domova sociálnych služieb uzavrieť bez predchádzajúceho súhlasu súdu. Navyše poisťovacou maklérkou bola v tomto prípade dcéra riaditeľky domova sociálnych služieb.
Ako teda vec vyriešila pani komisárka? Na základe týchto informácií oslovila nového riaditeľa domova sociálnych služieb, ktorý ju informoval, že komerčné poistenie bolo po kontrole úradu komisára v roku 2018 na žiadosť domova sociálnych služieb zrušené a zaplatené prostriedky boli vrátené klientom. Vyplatené poistné plnenie zosnulým klientom sa stalo predmetom dedenia. Zo získaných informácií vyplynulo, že niektoré zariadenia sociálnych služieb uzatvárali poistné zmluvy na poistenie pohrebných nákladov v mene svojich opatrovancov, aj keď títo klienti mali na svojich individuálnych bankových účtoch nasporené sumy vyššie, ako bola cieľová poistná suma.
Nebudem rozoberať už tú ďalšiu časť, ale naozaj som sa nad tým zamyslela a ako to tu už padlo, tak vy nemáte kontrolnú funkciu, ale túto kontrolnú právomoc zo zákona majú vyššie územné celky. Takže máme dve možnosti: Buď vám rozšírime kompetencie, alebo naozaj musia vyššie územné celky si plniť zo zákona svoju povinnosť. Problémom je, že okrem súdneho sporu nemáme inú páku na to, aby sme primäli vyššie územné celky, aby si túto funkciu plnili, ale to, čo môžme urobiť, je napríklad zvolať okrúhly stôl a naozaj poukázať práve na takýto prípad, ktorý je naozaj ojedinelý a špecifický svojho charakteru.
Ďalej musí byť našou prioritou nielen pravidelne a dôsledne kontrolovať kvalitu poskytovania sociálnych služieb, dodržiavanie štandardov, ale aj chrániť obyvateľov domova sociálnych služieb pred tzv. prospechármi, lebo naozaj mnohí tí ľudia sú už v takom stave, že nemá kto, nemajú rodinných príbuzných. Ale tu by som chcela aj dať vám do pozornosti podnet, ktorý som dostala od ľudí z Komory sociálnych pracovníkov, aj som vám ho už spomínala, ale poviem ho aj pred kolegami, že jednoducho existujú už firmy, ktoré na kľúč vyrábajú celé ako keby štandardy poskytovania sociálnych služieb a jednoducho nikdy v tom zariadení neboli, čo takisto považujem za podvod. A má sa začať kontrola od septembra, plus sme tam dali, ešte posunuli tú účinnosť. Jednoducho je to vážny problém, tú účinnosť sme posunuli na základe aj komunikácie s mimovládnymi organizáciami na čele s Ankou Ghannamovou.
A skutočne treba sa zamyslieť nad tým, či máme, beží národný projekt hodnotenia kvality, ale či máme naozaj v tejto chvíli nástroje, ktorými my dokážeme pomerať tú kvalitu a dokážeme ľudí, ktorí žijú v týchto zariadeniach, chrániť. Ale toto primárne; jasné, ministerstvo môže vykonať dohľad. Vy robíte často nadprácu, za čo sa chcem aj vám, aj vašim kolegom poďakovať. Dávate nám mnohé podnety na legislatívne úpravy, ale tuná musíme naozaj zobrať do tej partie veľmi vážne a s veľkou vážnosťou aj vyššie územné celky, ZMOS a úniu miest a obcí.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.5.2019 15:26 - 15:28 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Mne je trošku ľúto aj po včerajšom dni, aj po dnešnom, že sa táto debata, ktorá by mala byť venovaná teda hlavne pani komisárke a jej správe, zvrháva na nejaké politické prekáračky.
Nedá mi ale nepovedať naozaj osobnú skúsenosť zase s košickou župou, kde si myslím, že mám veľmi dobré vzťahy. I napriek tomu po zavedení novely 448, že tam bola úspora 1,7 milióna eur a my sme ušetrili tie prostriedky, že naozaj sa využili síce na sociálnu oblasť, ale hlavne na odmeny pre zamestnancov tých zariadení, ktoré spadajú pod župu, a nedostali sa ku neverejným poskytovateľom, o čom svedčí aj to, že pani Ghannamová, ktorá zastupuje celú širokú partiu odborníkov, tak hovorila o tomto probléme. Takže tá problematika je naozaj široká na to, na čo chcela možno poukázať aj kolegyňa z výboru, pani poslankyňa Vaľová. Bol aj ten náznak, o čom sme sa bavili na výbore, že naozaj tá spolupráca vyšších územných celkov, ZMOS-u alebo únie miest a obcí a, samozrejme, ministerstva alebo aj pani komisárky a podobne by mala byť taká prínosnejšia a naozaj by sa mali veci posúvať smerom dopredu a mali by pomáhať ľuďom, lebo tá služba ľuďom by mala byť, ďakujem, na prvom mieste.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 21.5.2019 9:55 - 10:05 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážená pani komisárka, vážený pán spravodajca, milé kolegyne, kolegovia, s veľkým záujmom som si včera vypočula všetky vystúpenia mojich kolegov a kolegýň. A v prvom rade, podobne ako aj pani ombudsmanke a podobne ako aj pani komisárke potom pre osoby so zdravotným postihnutím sa chcem aj vám, pani komisárka, a vášmu tímu poďakovať za vašu prácu počas tohto roka. Pretože ako sama uvádzate, tak ste dostali okolo 1 566 podnetov a z roka na rok majú tieto podnety rastúcu tendenciu.
Ja som sa pozerala včera aj na podnety pani verejnej ochrankyne pre práva, aj teda pani komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím a ono sú tam uvádzané aj podnety, aj podania. Čiže mňa by skôr zaujímalo, lebo veľa podnetov chodí aj nám a my ich potom posúvame teda buď vám, alebo druhej pani komisárke, že ktoré z tých podnetov sa vás napríklad netýkali. A potom kam ich posúvate vy ďalej a pod koho kompetenciu spadajú a akým spôsobom sa ďalej v tejto veci komunikuje.
My sme na výbore pre sociálne veci, ja som sa vyjadrila hlavne k oblasti detských domovov aj sme si vysvetlili tie ťažšie prípady, o ktorých ste aj včera rozprávali. A dnes by som sa dotkla takých troch oblastí, ktoré mňa zaujímajú hlavne z hľadiska potom možno legislatívnej úpravy alebo ukotvenia v legislatíve. Ide o právo dieťaťa na oboch rodičov, najlepší záujem dieťaťa, strana 12, je to podnet tri, rešpektovanie práva dieťaťa byť vypočuté v akomkoľvek súdnom alebo v správnom konaní, a to spôsobom a v prostredí, ktoré by malo byť podnecujúce a nápomocné k tomu, aby vyjadrilo svoju skutočnú vôľu.
Už včera padli nejaké pripomienky aj zo strany kolegýň, že skutočne my veľakrát zabúdame, že v Slovenskej republike máme výkonnú moc, zákonodarnú moc a súdnu moc, ktoré fungujú nezávisle, a ťažko vyzývať napríklad komisárov k tomu, aby konali v niektorej z tých oblastí a preberali zodpovednosť, preto ako nevyhnutnosť rešpektovať vôľu dieťaťa, samozrejme, je na mieste. Ale nie vo všetkých prípadoch je vôľa dieťaťa tá, ktorá korešponduje s jeho najlepším záujmom. A to sú naozaj ťažké a citlivé oblasti, do ktorých vstupuje práve tá súdna moc.
Ale mne to nedalo a ja som si vyžiadala aj stanovisko ministerstva práce v tom, kde vyjadrujete, a myslím, že sa v tom aj zhodneme, že pri nevhodných podmienkach, a to v kanceláriách úradov a pojednávacích miestnostiach sa tie deti a rodinní príslušníci určite necítia dobre. A mňa naozaj zaujíma, akým spôsobom to bude riešené. Dostala som odpoveď, že momentálne sa pripravuje národný projekt podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III, kde bude na oddeleniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vybavených 79 miestností pre sociálnu prácu s dieťaťom a jeho rodinou, to jest zlepšia sa priestorové podmienky pre zisťovanie názoru dieťaťa, vedenie rozhovoru s dieťaťom, upevňovanie vzťahu medzi rodičmi a deťmi a podobne, a bude vybavených 79 konzultačných miestností pre novoprijatých psychológov referátov poradensko-psychologických služieb.
Ale asi sa obe zhodneme aj na tom, že národný projekt je niečo, kde sa má niečo ako keby otestovať, či sa to ukotví a uchytí v praxi, ale následne by malo prísť to ukotvenie v legislatíve. A toto je asi to dôležité a mňa aj z toho legislatívneho hľadiska bude zaujímať, ako budú vytvorené a udržateľné tie podmienky naďalej.
Ďalšou takou oblasťou je iniciatíva komisárky 2, riešenie situácie súvisiacej s epidemickým výskytom syfilisu v Trebišove. O tom ste aj pomerne dosť včera rozprávali. Ako sama mám skúsenosť pri národných projektoch v tom, že je obrovský problém pri zaočkovaní, hlavne vakcín, kde potrebujete nejakým spôsobom tie vakcíny udržať, teda uskladniť, pardon, a zároveň ako primäť rodičov k tomu, aby tie deti dali zaočkovať. Takže to nie je jednoduchá úloha. Mňa skôr zaujíma, vy ste ministerstvu práce vytkli to navýšenie počtu sociálnych pracovníkov na úrade sociálnych vecí Trebišov v počte päť zamestnancov na výkon agendy spojenej so sociálnou prácou s marginalizovanou rómskou komunitou. Mňa skôr zaujíma, že prečo práve počet päť, že či sa to vzťahuje nejako na počet obyvateľov a tak ďalej. Čiže na toto by som rada dostať odpoveď, aj aký kľúč ste na to použili.
A posledná taká oblasť, ktorá, mimo tých, ktoré sme rozoberali na výbore pre sociálne veci, je absencia asistentov učiteľa dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. K návrhom prostriedkov nápravy komisárky, strana 39, uvádzame teda, alebo je uvedené, že ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu sa absenciu učiteľov, asistentov učiteľa na školách snažilo riešiť poskytovaním osobnej asistencie počas vyučovacieho procesu. Pripomienku v tomto zmysle si ministerstvo školstva uplatnilo v návrhu novely č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia s účinnosťou od 1. 7. 2018 a v rozporovom konaní ale od tejto pripomienky ustúpilo.
Mne to nedalo, lebo my sme túto problematiku riešili aj 2. 5. minulého roku s mimovládnymi organizáciami a tá požiadavka tam bola, že tých asistentov je málo. A preto som sa spojila so štátnym tajomníkom na ministerstve školstva a vyžiadala som si podklady a rozoberala som to aj pri minulotýždňovej návšteve pri problematike autizmu s pánom doktorom Šotom a od vás s pani doktorkou Budajovou. A dostala som informáciu, že máme také tri kategórie ako keby aj financovania, aj asistentov. A to sú asistenti učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Na to zo štátneho rozpočtu bolo vyčlenených okolo 23 miliónov 400-tisíc eur, plus v tejto problematike beží ešte výzva V základnej škole úspešnejší. A druhou kategóriou sú asistenti učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tam ide o 2 milióny, okolo 2,5 milióna eur na mzdy asistentov a plus tam tiež bežia výzvy a národné projekty Škola otvorená všetkým plus výzva V základnej škole úspešnejší, pričom v roku 2019 to čerpanie je zatiaľ okolo 600-tisíc eur. Plus mám informáciu, že beží národný projekt u pána splnomocnenca, áno, Ravasza.
Takže moja otázka znie, lebo tých peňazí je pomerne dosť, požiadavka je, aby tých asistentov učiteľov bolo okolo 6-tisíc. Momentálne mám informáciu, že cca polovica je naplnená ako keby. Mňa zaujíma, kde sa tie prostriedky potom nachádzajú. Lebo dostávajú ich okresné úrady, tam je to prerozdeľované. Myslím teraz z toho prvého badžetu, kde vy vidíte ten problém, pretože, samozrejme, aj štyri štyri osmička dokáže nejakú časť pokryť, ale v prvom rade je to kompetencia ministerstva školstva a tých prostriedkov je tu pomerne dosť.
Na záver mi dovoľte, ešte mi nedá nepovedať, že pokiaľ sú predkladané, či už je to správa ombudsmanky, alebo oboch komisárok, tak by sme mali byť objektívni pri vyjadrovaní sa a hodnotení. Včera padli nejaké narážky na kompetencie komisárky. Ale ja si osobne myslím, máme zákon, ktorý upravuje tieto kompetencie, že skutočne, že keď prídu nejaké podnety alebo keď majú komisári alebo aj ombudsmanka nejaké podklady pre nás ako poslancov, tak vždy je to otázka inteligentnej debaty a diskusie na to, aby sme to mohli posunúť do legislatívnej podoby.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis