Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9.5.2019 o 13:59 hod.

Mgr. PhD.

Karol Farkašovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.5.2019 17:58 - 17:58 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte mi informovať vás, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1523 z 25. apríla 2019 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na prerokovanie výboru pre kultúru a médiá.
Výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 52. schôdzi 9. mája tohto roku a odporúčal Národnej rade návrh vlády na skrátené legislatívne konanie schváliť.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k predloženému návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.5.2019 13:59 - 14:01 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Dostál, nejde tu o nejaké rozhorčenie predstaviteľov Slovenskej národnej strany, ale ide tu o zabránenie tomu, aby sa dehonestovali štátne symboly ako také, ktorých používanie je, významnou mierou ovplyvňuje vlastenecké cítenie občanov Slovenskej republiky a zvlášť mladej generácie, u ktorých treba asi uznať, toto cítenie rozvíjať a podporovať hrdosť na rodnú krajinu. Takže nejde o rozhorčenie politikov, ide o reakciu napríklad v súvislosti s hokejom na, povedal by som, marketingový avanturizmus.
Keby sme naň nepoukázali, tak by na majstrovstvách sveta hokejisti asi hrali v dresoch s nejakým marketingovým paškvilom na hrudi a nie so štátnym znakom, ktorý aj u nich povzbudzuje, samozrejme, aj výkonnosť, aj kvalitu výkonu. (Reakcia z pléna.)
Áno, pán samorast parlamentný sa usmieva. Pre vás je to asi blbosť, ako ste to povedali pri minulom vystúpení.
Oceňujem rozhodnutie vedenia slovenského hokeja, vypočuť si tieto argumenty a argumentáciu a oceňujem to, že slovenskí hokejisti budú na tohtoročných majstrovstvách sveta u nás reprezentovať Slovenskú republiku naozaj dôstojným spôsobom v dresoch so štátnym znakom na hrudi. Je to česť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9.5.2019 13:34 - 13:38 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ctené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi oboznámiť vás so spoločnou správou výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 27. marca 2019, ktorým sa dopĺňa a mení zákon Národnej rady č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania zákona z 27. marca 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou.
Bod 1. Národná rada schválila dňa 27. marca 2019 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov... (Ruch v sále, zaznenie gongu a prerušenie vstúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prosím, aby sme počúvali pána spravodajcu.

Farkašovský Karol, poslanec NR SR
Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade uvedený zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí z 10. apríla 2019 uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky.
Na základe toho predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1502 z 11. apríla 2019 pridelil predmetný zákon na opätovné prerokovanie Národnou radou na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Ako gestorský výbor bol určený výbor pre kultúru a médiá a súčasne má lehotu na jeho prerokovanie.
Bod 2. Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil zákon z 27. marca 2019 na opakované prerokovanie Národnou radou. Vo svojom rozhodnutí z 10. apríla 2019 uviedol dôvody a v časti III navrhol, aby Národná rada pri opätovnom prerokovaní zákon neprijala ako celok.
Bod 3. Určené výbory zaujali k návrhu prezidenta, uvedeného v časti III rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky, nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 608 z 30. apríla 2019 a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá uznesením č. 159 z 9. mája 2019 odporučili zákon schváliť v pôvodnom znení.
Bod 4. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov prijal odporúčanie pre Národnú radu hlasovať o zákone z 27. marca 2019 o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov, vrátenom prezidentom republiky na opätovné prerokovanie, ako celku s odporúčaním gestorského výboru vrátený zákon schváliť v pôvodnom znení.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného zákona bola schválená uznesením č. 162 z 9. mája 2019. Výbor poveril poslanca Karola Farkašovského, aby ako spoločný spravodajca výborov podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady informoval Národnú radu o výsledku rokovania vo výboroch.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 15:45 - 15:47 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, ja som za pokojnú, vecnú a pragmatickú diskusiu bez emócii aj v tomto prípade. Mám tri poznámky, z toho sú dve otázky. Povedali ste veľmi závažnú vetu, neviem, či ste si to uvedomili, že polovica žien na Slovensku zomiera v dôsledku domáceho násilia. Moja otázka znie, odkiaľ máte túto informáciu. S obľubou to totiž mnohí žonglujú s akýmikoľvek informáciami, ale neuvádzajú zdroje, čiže nie je to overiteľné. A ja by som veľmi rád poznal zdroj, na základe ktorého ste túto vetu vyslovili a konštatovali tento stav.
Druhá vec, vymenovali ste viaceré tragické prípady, ktoré sa, bohužiaľ, stali. Moja otázka znie: „Ste naozaj presvedčená o tom, že aj pri platnosti Istanbulského dohovoru na Slovensku by sa tieto prípady neboli stali?“
A celkom tretia poznámka súvisí tiež vlastne s textáciou Istanbulského dohovoru, ktorému my vyčítame v kapitole 12 alebo v ods. 12 nejednoznačnosť pojmov. To znamená, že mnohoraké vysvetlenie. Latentné uvedenie niečoho, to už bolo tu viackrát v rozprave poukázané na to, latentné uvedenie nejakého stavu do budúcnosti alebo z budúcnosti.
Vy ste použili vetu: „Postavme sa zlu, zastavme zlo na Slovensku.“ Sme v moratóriu, sme v prezidentskej kampani a napríklad toto je utajené propagovanie jedného z prezidentských kandidátov. Živý príklad toho, ako sa to v živote dá.
Takže preto sme v niektorých veciach proti Istanbulskému dohovoru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 11:55 - 11:57 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani Zimenová, ja som vás pozorne počúval a z tej raketometnej paľby percent o násilí na Slovensku vo mne vyvoláva dojem a vzniká dojem, ako keby sme žili tu v nejakom filmovom horore. To, čo ste povedali, je pre slabšie povahy asi dôvod aj na vysťahovanie sa zo Slovenska. Takže podľa môjho názoru treba opatrne používať tie fakty. A ja viem, že niektoré údaje sú až zarážajúce, ale zase nevyvolávajme dojem u ľudí a u občanov, že polícia a primerané orgány na Slovensku alebo politici s tým nič nerobia. Premenené na skutočnosť Istanbulský dohovor je teda podľa vás, podľa všetkého všeliek na riešenie problematiky násilia na ženách. Podotýkam, že je tu aj násilie na, na senioroch, násilie na deťoch a môže byť aj násilie na mužoch. To sme už zdôraznili. Tému nikto nespochybňuje, nikto nespochybňuje ani jej dôležitosť, ale pri všetkej úcte, ak máte návrhy do slovenskej legislatívy, tak ich predložte, mali ste na to už aj tri roky k dispozícii, rešpektujem vaše právo na názor. Prosím vás, rešpektujte právo na názor aj u nás, u iných poslancov a skôr ako plamenné prívlastky navrhnite konkrétne legislatívne zlepšenie, ak ich máte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.3.2019 9:58 - 9:59 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, spomínali ste, že nijaký dohovor nevyvolal toľko kontroverzie vo všetkých krajinách ako práve istanbulský. No vychádzajúc z tohto faktu, usudzujem, že asi dohovoru niečo chýba a niečo s ním nie v poriadku, pretože mnoho ľudí s ním nesúhlasí. Myslím si, že diskusia mala byť už vtedy, keď sa dohovor pripravoval, lebo my tu diskutujeme vlastne o hotovej veci a bol ten dohovor zhotovený zrejme bez zohľadnenia pripomienok ľudí a odborníkov z tábora, ktorý má výhrady a ktorý s takýmto dohovorom nesúhlasí.
Ak vychádzam ale z podstaty problému, som presvedčený o tom, že Slovensko ako moderná a civilizovaná krajina má tému násilia na ženách v našej legislatíve pokryté. Okrem iného aj druhým dohovorom, ktorý ste práve spomínali. Čiže Istanbulský dohovor nie je jediný dokument, ktorý pojednáva o problematike násilia na ženách.
Otázna a sporná je terminológia, ktorú používa a ktorá vyvoláva pochybnosti o jej praktickom výklade a aplikačnej praxi. Čiže tému nikto neodsúva, považujeme ju za dôležitú, ale mala by zohľadňovať aj seniorov a deti napríklad. A hlavne... Aj mužov poprípade, pochopiteľne. A hlavne dohovor by mal používať terminológiu a formulácie, ktoré sú jednoznačné, ktoré nie sú spochybniteľné. A myslím si, že v tom je základný problém, prečo dochádza k polarizácii názorov na dokument tohto typu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.3.2019 15:16 - 15:18 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, ja budem len krátko. Vznikla tu téma pokuty od pána Dostála. Myslím si, že pán Hrnko reagoval celkom logicky a zrozumiteľne. Ja len chcem zdôrazniť na túto tému to, že pokuta nie je represia, alebo nie je myslená v zmysle represie, ale je to vlastne výstraha pred zneužitím alebo ľahostajnosťou inštitúcií či právnických osôb, ktoré by sa vedome alebo nevedome dopustili porušenia ustanovenia zákona. Čiže naozaj to treba vnímať v tej výchovnej polohe, v akej to spomenul pán Hrnko. Lebo trest alebo sankcia prichádza až po nejakom, až po nejakej akcii, ktorá je v rozpore so zákonom. Ale myslím si, že v bežnom živote nie je záujmom žiadnej povedzme PR alebo reklamnej agentúry, alebo športovej agentúry, aby vedome sa dopúšťala nejakých prehreškov voči zákonu. Ak to bude úmyselné, tak potom nemáme o čom hovoriť, lebo sankcia je namieste.
Veľmi zaujímavá otázka tu padla v parlamentných kuloároch od pána Pčolinského, že čo v prípade, ak fanúšikovia na majstrovstvách sveta si trebárs pomaľujú tvár štátnym znakom alebo dajú si na ruky nejaký štátny znak, alebo eventuálne na vlajku, ktorou budú povzbudzovať hokejistov, napíšu Bardejov alebo Orava, alebo Nižný Hrabovec povedzme, že čo v takom prípade.
Samozrejme, je to oficiálne športové podujatie, ale ide o fanúšikov, ide o povzbudzujúcich fanúšikov. A v prípade, ak si to pomaľujú na tvár alebo na nejaké časti tela, alebo dajú ten nápis na vlajku, to nie je porušenie symboliky. Lebo to sa neráta do oficiálneho rámca, ktorý vlastne, o ktorom pojednáva tento zákon. V prípade, ak by tam bol hanlivý výraz, na tej vlajke, áno, dotyčný človek, ktorý bude držať alebo ktorý ju bude mať, pomaľovanú tvár nejakým hanlivým výrazom a štátnym znakom, podlieha, samozrejme, inému zákonu, ktorý na to pamätá. Ale tam je pokuta nepomerne nižšia ako v prípade právnických osôb alebo, alebo reklamných agentúr. Ale myslím si, že to taktiež nehrozí, pretože už mi len ukážte jedného hokejového fanúšika, ktorý na zástavu pomaľuje nejakým hanlivým výrazom trebárs aj v situácii, keby Slovensko prehrávalo 0:8. Tak určite nie, pretože to naše cítenie je niekde inde a tie emócie by mali byť nasmerované niekde inde a nie na urážku štátnych symbolov. Čiže to je na vysvetlenie ako tej kuloárnej otázky.
A rád by som zdôraznil to naozaj, že cieľom tohto zákona je naozaj podporiť vedomie našej národnej identity, našej národnej hrdosti, nebojím sa povedať aj vlasteneckého cítenia, lebo toho nikdy nie je nadostač a treba to upevňovať aj v mladých ľuďoch, aj v strednej, aj v staršej generácii. Takže nám ide len o to, aby sme stanovili určité zákonné pravidlá na dodržiavanie týchto náležitostí.
Navrhujem a žiadam o hlasovanie o tomto zákone dnes o 17. hodine. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.3.2019 14:38 - 14:44 hod.

Karol Farkašovský
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.2.2019 16:12 - 16:16 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Dámy a páni, už dve hodiny dvanásť minút sa tu rozprávame a bavíme podľa istých kolegov o podružnom probléme. Keď je úcta k štátnosti podľa niektorých poslancov podružný problém alebo nezmysel, alebo dokonca blbosť, tak iste uznáte, je to veľmi smutné. O to smutnejšie, že sme v najvyššom zákonodarnom orgáne Slovenskej republiky.
Bolo tu spomenutých veľa obvinení, veľa vecí, od školského systému až po spochybňovanie modernizácie armády a vďaka pánovi Dostálovi až po zvonenie mobilu v telefóne. Prepáčte, mne to pripomína jeden obrovský rétorický guláš. Namiesto korenia v ňom miešate iba spochybňovanie, posmešky a účelovo skresľované fakty. Čakal by som v tejto súvislosti naozaj vecnú diskusiu, ale podaktorí kolegovia sa prezentovali len, ak to mám nazvať slušne, úpornou snahou o získanie nejakých politických bodov.
V rámci môjho záveru navrhujem jedno. Sme tu všetci poslanci bez ohľadu či koaliční alebo opoziční, všetci sme tu z vôle našich voličov, z vôle ľudí, ktorí nám tu dali dôveru reprezentovať túto krajinu a robiť všetko pre to, aby sme prijímali také zákony, ktoré život ľuďom uľahčia.
Skúsme sa zbaviť zbytočných emócií na pravej, na ľavej alebo akejkoľvek rovine a vnímajme vzťah k štátnosti, k štátnym symbolom presne v takom duchu, v akom som to hovoril v rozprave, ako zdroj národnej hrdosti a preukazujme my ako predstavitelia najvyššieho zákonodarného orgánu tejto republiky úctu k našej štátnosti. Potom nebude treba reštriktívnych opatrení. Ale keď to budú vidieť občania, ako si všetci poslanci, všetci 150 poslanci vážia slovenské štátny symboly, to bude signál aj smerom k občanom, že v tomto štáte predsa len existuje čosi, nejaká emócia, ktorá ľudí neviaže k nejakým čiastkovým problémom, neúspechom alebo nepodarkom, nezdarom, ale že sme naozaj na túto krajinu hrdí. Táto krajina nemôže za to, že je taká polarizovaná, aká je. Ale myslím si, že občania si zaslúžia aj v našom podaní slušnú komunikáciu a to, aby sme im ukázali, že vieme potiahnuť za jeden koniec povrazu, tobôž v problematike, ktorá spája všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na ich národnosť, profesiu alebo bez ohľadu na to, kde žijú a kde bývajú. Takže skúsme sa zbaviť zbytočných emócií, zbytočného úsilia získavať tu politické body pre svoju stranu, väčšiu alebo menšiu, a skúsme sa na celú záležitosť pozrieť pragmaticky očami normálneho človeka a občana Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2019 15:48 - 15:49 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Pán Poliačik, ja som vám už hovoril, že vás považujem za túlavého parlamentného solitéra, ktorý hľadá svoju identitu práve tým, že čím hlasnejšie hovorí, tým je počuteľnejší. Ale by som to prirovnal ešte k takej parlamentnej čivave. Čivava je užitočná, lebo hlasno šteká, ale to je asi tak všetko. Povedali ste o celej tejto tematike a problematike, že je to blbosť, že je nemiestne porovnávať aktivitu opozičného poslanca s koaličným. Pýtam sa, je to miestne vyjadrovať sa k téme úcty k štátnym symbolom, že je to blbosť? Je to miestne? Je to žalostná vizitka poslanca Národnej rady, vášho honoru a vašej osobnosti.
Skryt prepis